ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/06/2020

הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
09/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, ט"ז בסיון התש"ף (08 ביוני 2020), שעה 10:30
סדר-היום
הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
טלי פלוסקוב
אנדרי קוז'ינוב
אלכס קושניר
חברי הכנסת
אופיר סופר
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק


הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. נקים ועדת משנה ראשונה: הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת. מי רוצה להיות חבר? יש לכם את הרשימה של החברים? בואו נחליט עכשיו. יש לך את הרשימה של חברי הוועדה?

בהתאם לסעיף 109 לתקנון הכנסת, אני מעמיד להצבעה את הקמת ועדת המשנה לעניין אינטגרציה של עולים חדשים בחברה הישראלית.

הוועדה מציעה את חברת הכנסת טלי פלוסקוב לכהן כיושבת-ראש ועדת המשנה. אני מציע שבישיבה הבאה תגידי לנו מי החברים, בסדר?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בסדר גמור.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד?
אופיר סופר (ימינה)
אני לא חבר ועדה. אני בעד, כמובן.
היו"ר דוד ביטן
מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה על הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת התקבלה.
היו"ר דוד ביטן
ההצעה התקבלה.

אני רק רוצה להסביר כדי שיהיה ברור. עם ועדות המשנה אין בעיה, אבל בסופו של עניין אם נחליט למשוך את הסוגיה או את הדיון לוועדה המרכזית, אז אנחנו רשאים לעשות את זה. כדי שלא תגידו לי אחר כך למה לקחת לי ולמה נתת לי. הסמכות היא של הוועדה. אתם יכולים לעשות דיונים, רק תסכמו עם מנהלת הוועדה, אין שום בעיה.

דבר נוסף, יש עוד אנשים שרוצים ועדות אז נדבר על זה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:33.

קוד המקור של הנתונים