ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 08/06/2020

יישום החלטות הממשלה בנוגע לסיוע לבעלי עסקים, במתווה המענקים, סוגיית החל"ת ושינוי מסלול תעסוקה - דיון המשך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים