ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 08/06/2020

הקמת ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים, בחירות יושב ראש לוועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת5
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
08/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 2
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, ט"ז בסיון התש"ף (08 ביוני 2020), שעה 9:00
סדר היום
1. בחירת יושב-ראש לוועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים.
2. הקמת ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים.
נכחו
חברי הוועדה: עפר שלח – היו"ר
אופיר כץ
יעקב מרגי
שלמה קרעי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
פלורינה הלמן לוין
איל קופמן – סגן מנהלת הוועדה
רישום פרלמנטרי
טלי רם


1. בחירת יושב-ראש לוועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

2. הקמת ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים
היו"ר עפר שלח
בוקר טוב. אנחנו מתחילים את ישיבת הוועדה, חלק ראשון, שבו תיבחר ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים. הוועדה הזאת מונה בדרך כלל חמישה חברים. על פי בקשה של יושב-ראש הקואליציה, אנחנו נאשר כרגע שלושה חברים, אם יגיע אחר כך אישור לעוד שניים אז נאשר עוד שניים.

מה שסוכם בין יו"ר הקואליציה לביני, חברי הכנסת שירכיבו את הוועדה הזאת יהיו: אני; את היושב-ראש אנחנו אומרים אחר כך או עכשיו?
תומר רוזנר
אפשר להודיע.
היו"ר עפר שלח
חבר הכנסת עפר שלח כיושב-ראש ועדת המשנה, חברי הכנסת יעקב מרגי ושלמה קרעי יהיו חברי הכנסת. זה ההרכב כרגע. ממש בזמן שהכריזו על שמך נכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוקר טוב.
היו"ר עפר שלח
אני חוזר. אנחנו מקימים ועדת משנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים. הסיכום עם יו"ר הקואליציה, נכון לעכשיו, שלושה חברים בוועדה – אני מקווה שאחר כך יאושר, יוסכם על כל הצדדים שנוסיף אליה אנשים כי זו ועדה עם הרבה מאוד תפקידים. היא עוסקת גם בחיסויים, גם בדיון בדוחות חסויים. ההרכב: עפר שלח – יושב-ראש, שלמה קרעי, יעקב מרגי. מי בעד?
תומר רוזנר
מילה אחת על הסמכויות של הוועדה. הוועדה היא ועדה סטטוטורית שפועלת לפי חוק מבקר המדינה והיא ממלאת כפי שהיושב-ראש הזכיר, שני תפקידים עיקריים. אחד, היא מחליטה לגבי דוחות שיש בהם עניינים שקשורים לביטחון המדינה, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים, הטלת חיסיון על הדוחות כך שאינם מתפרסמים לציבור; החלק השני והעיקרי של עבודתה הוא לדון באותם דוחות חסויים שבהם יש חלקים שלא התפרסמו לציבור, והם נדונים בוועדת המשנה.

ועדת המשנה פועלת לפי סעיף 5 לחוק הכנסת, כך שהיא ועדה חסויה במובן זה שדיוניה אינם פומביים, וגם כל פעולותיה הן חסויות.
היו"ר עפר שלח
מאה אחוז. אנחנו רוצים שוועדת המשנה תתחיל לפעול כבר השבוע – יש את המגבלות – כבר נקבע לה דיון ליום חמישי מכיוון שיש כמות גדולה של דוחות שמחכים להחלטה לגבי החיסוי שלהם. הדוחות כבר נמצאים, אפשר לקרוא אותם וצריך לקרוא אותם לקראת יום חמישי. אנחנו עוד לא יודעים איך הכנסת תתפקד ביום חמישי אבל אנחנו בכל אופן מתכוננים.

אי לכך, מי בעד אישור הרכב הוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
הרכב ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים נתקבל.
היו"ר עפר שלח
3 בעד, מתנגדים – אין, נמנעים – אין. אושר. על היושב-ראש מצביעים בנפרד?
תומר רוזנר
לא. הצגת את זה.
היו"ר עפר שלח
אם כך, אושר ואושר. את הדיון השני קבענו ל-9:15.
שלמה קרעי (הליכוד)
קודם כול, ברכות, אדוני היושב-ראש. לגבי הדוחות שדיברת עליהם, האם נקבל אותם לפני יום חמישי?
היו"ר עפר שלח
כן, הם נמצאים. אני אתאר את המצב. מכיוון שלא הייתה ועדת ביקורת המדינה במשך יותר משנה, הצטברה כמות גדולה של דוחות, שהייתה שאלה לגביהם אם הם חסויים או לא. היו 25 דוחות בהתחלה. לפי מבקר המדינה בסופו של דבר - גם על פי תשובת לשכת ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה שנותן תשובות - 12 דוחות פורסמו כמו שהם, אין עליהם בקשה של חיסוי, לגבי 13 דוחות יש בקשה של חיסוי. אני לא חושב שיש אחד שיש בקשת חיסוי לגבי כל הדוח אבל יש חיסוי של סעיפים בתוך הדוח.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי מעלה את השאלות לגבי החיסיון?
היו"ר עפר שלח
נעשה תהליך בין משרד מבקר המדינה לבין הגופים, תלוי על מי הביקורת - בין אם זה מחב"ם בצה"ל, מחלקת ביטחון מידע בצה"ל; מלמ"ב במשרד הביטחון, יכול להיות גוף כמו המוסד, שב"כ, גוף כזה שיש עליו ביקורת - והדוחות בסופו של דבר מגיעים אלינו בצורה שבה יש את הדוח בתצורתו הסופית אבל גם יש את התצורה ההתחלתית ואת כל השינויים שהיו בדרך. בסופו של דבר זאת פררוגטיבה של ועדת המשנה להחליט מה יהיה חסוי ומה לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעצם זאת בקשה של הגופים שמבקשים?
היו"ר עפר שלח
כן. הם מציעים הצעת חיסוי. מה שכבר קיים במשרדים של הוועדה, אני היום אחליט על איזה – אנחנו לא נספיק את כל ה-13 גם אם יהיה דיון ביום חמישי – באיזה דוחות אנחנו נתחיל.

יעקב, אני מברך אותך, אושרת כחבר בוועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים.
יעקב מרגי (ש"ס)
תודה.
היו"ר עפר שלח
אנחנו נחליט איזה דוחות, ואני מבקש לקראת הדיון – אם וכאשר יהיה – לקרוא את הדוח עצמו, את כל השינויים, ולהתכונן לזה.

אני כבר אומר לכם ונגיד בישיבת הוועדה. יש לי הרבה ניסיון בעבודה מול צנזורה. זה קצת דומה, רק בהבדל אחד. שבצנזורה, כשנגיד אתה עיתונאי או כותב ספר כמו שאני הייתי, ואתה מדבר איתם, בסוף הם פוסקים. פה אנחנו פוסקים בסוף, אבל הדיון הוא דומה. הוא דיון יחד עם הגופים, דיון פתוח, כמובן הדיון עצמו חסוי לגמרי, ענייני בדרך כלל.

הנושאים – אני אומר לכם – הם נושאים מעניינים, אני עסקתי ברבים מהם בעבודתי בוועדת חוץ וביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש את הדוחות מודפסים, שאפשר לקחת?
היו"ר עפר שלח
אי אפשר לקחת אותם. אתה חייב לבוא לקרוא במשרדים.
פלורינה הלמן לוין
הם בחדר הוועדה.
היו"ר עפר שלח
בחדר הוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
חסוי, חסוי, אנחנו חברי הוועדה. גם המידע נמצא אצלנו בראש. אנחנו בכל זאת שומרים.
היו"ר עפר שלח
את הראש אתה יכול לקחת איתך כשאתה יוצא החוצה, אבל לא יותר מזה. אני הייתי שש שנים בחוץ וביטחון – אתה יושב שעות פה בחדרים. גם כתבתי מסמכים, אתה לא יכול לכתוב בבית.
שלמה קרעי (הליכוד)
חברי הוועדה יכולים להחליט?
תומר רוזנר
לא. אלה כללי אבטחת מידע.
היו"ר עפר שלח
לא. את זה אנחנו לא נשנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מקשה מאוד על איכות העבודה.
היו"ר עפר שלח
בסדר. אף אחד לא אמר שמקבלים כסף סתם בכנסת. יש אנשים שאמרו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמרתי את זה הפוך. אני רוצה לעשות את העבודה אבל שתהיה האפשרות לשבת לקרוא את זה.
היו"ר עפר שלח
אני בטוח, אבל אין מה לעשות. זה הרבה שעות לשבת לקרוא, וגם דוחות מפורטים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:10.

קוד המקור של הנתונים