ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 01/06/2020

שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת , בקשת יושב-ראש ועדת כספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) (מ/1307) לפני הקריאה השנייה והשלישית)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת הכנסת
01/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בסיון התש"ף (01 ביוני 2020), שעה 20:40
סדר היום
1. שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת.
2. בקשת יושב-ראש ועדת כספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) (מ/1307) לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
טלי פלוסקוב
חברי הכנסת
משה גפני – יו"ר ועדת הכספים
רם שפע
מוזמנים
שגית אפיק - היועצת המשפטית, ועדת הכספים

אייל לב ארי - יועץ משפטי, ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
טלי רם


1. שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת אנחנו מתכנסים בשעת מליאה. על סדר-היום שני נושאים: שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת; ובקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה.

נתחיל ראשית בשינויים בהרכב הסיעתי. לאור כמעט טעות אולי, או חוסר תשומת לב או איך שלא תקראו לזה, אנחנו מבקשים לעדכן או לערוך שינוי בהרכב הסיעתי בוועדה לענייני ביקורת המדינה. במקום חבר סיעת ימינה יינתן חבר נוסף לסיעת הרשימה המשותפת, כך שסך הכול לרשימה המשותפת יהיו שני נציגים, שאחת מהן היא חברת הכנסת קארין אלהרר שיושבת על מכסת הרשימה המשותפת. האם יש למישהו התייחסות לכך? לא, אז אנחנו נצביע. מי בעד השינוי, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה לשינוי בהרכב הסיעתי של הוועדה לענייני ביקורת המדינה נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד, אני קובע כי השינוי אושר.2. בקשת יושב-ראש ועדת כספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) (מ/1307) לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור לבקשתו של יושב-ראש ועדת הכספים למתן פטור להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020), לפני קריאה שנייה ושלישית. אדוני יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.
משה גפני (יו"ר ועדת הכספים)
יש לי נימוק מאוד רציני בעניין הזה, הנימוק הוא שמהבוקר אנחנו יושבים על החוק הזה. אמרו לנו שזה חוק שיעזור לאלה שצריכים לקבל עבודה, ושצריכים לעודד אותם. עבדנו כמעט עד המליאה, ויש לציין לשבחה של האופוזיציה שהיא גם שיתפה פעולה, העבירה פה ושם גם הסתייגויות אבל העברנו את זה, בסופו של דבר אפשר לומר הוועדה כולה. אני חושב שצריך לסיים את זה היום מכיוון שלפתחנו עומד עכשיו החוק הנוסף של עידוד התעסוקה, שאי אפשר להעביר אותו מבלי שהחוק הזה עובר משום שפה יש את המסגרת התקציבית.

אני מבקש את אישור ועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה.
היו"ר איתן גינזבורג
חוק התעסוקה הוא חלק מהחוק הזה?
משה גפני (יו"ר ועדת הכספים)
החוק הזה, הוא יוצר את המסגרת, הוא 14 מיליארד שקלים. לאחר מכן אנחנו מתחילים לדון במה שיש במליאת הכנסת, החוק לעידוד התעסוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
שזה 6 מיליארד?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
שזה בתוך ה-14?
משה גפני (יו"ר ועדת הכספים)
בתוך ה-14, אבל זאת החלוקה הפנימית כדי לעודד תעסוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז. מישהו רוצה להתייחס?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יישר כוח. אנשים ממתינים לזה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שצריך לשבח את חברי ועדת הכספים, את היושב-ראש החדש-ישן שלה, על העבודה המאומצת ולכל הצוות שלך שאתך – חלקו נמצא מאחוריך ומגבה אותך ברוח גבית, בדמות היועצת המשפטית. זה חוק חשוב שראוי שיועבר ושנוכל לאפשר לאזרחי ישראל ליהנות ממנו.
משה גפני (יו"ר ועדת הכספים)
צריך 61 חברי כנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, ברוב של 61. מי בעד הקדמת הדיון, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון), לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד, מאשרים את הקדמת הדיון בהצעת החוק לפני קריאה שנייה ושלישית.

אני מודה לכל החברים, מודה לצוות הוועדה. להתראות במליאה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 20:45.

קוד המקור של הנתונים