ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 01/06/2020

שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת , קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת , בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיך הקורנה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311), לפני קריאה ראשונה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
01/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 3
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בסיון התש"ף (01 ביוני 2020), שעה 12:15
סדר היום
1. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
2. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311), לפני קריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
מאי גולן
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
אופיר כץ
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
אלכס קושניר
חברי הכנסת
יעקב אשר
מיקי חיימוביץ'
אחמד טיבי
מיקי לוי
אנטאנס שחאדה
קטי קטרין שטרית
עפר שלח
רם שפע
משתתפים באמצעים מקוונים
טלי ארפי - משרד האוצר

איציק דניאל - משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי

1. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
2. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הערה לסדר, אדוני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
גם אני.
היו"ר איתן גינזבורג
רק שנייה אחת. לגבי הרביזיה על החלטת הוועדה בדבר שינויים בהרכב הסיעתי, מציע הרביזיה, אלכס קושניר, לא נמצא, ולכן הרביזיה נדחית. אנחנו מבקשים לקבוע כממלא מקום – קודם אני השמטתי שם אחד בוועדת החוץ והביטחון, את רם שפע כממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון של מיקי חיימוביץ'.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הוא לא יודע כבר כמה יש לו. רם, כמה יש לך?
רם שפע (כחול לבן)
שמונה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
איתן, רשומים לך ממלאי המקום של יש עתיד?
היו"ר איתן גינזבורג
כבר הצבענו עליהם. כבר הצבענו עליהם. אני מוסיף גם ממלאי מקום בחוץ וביטחון – של מיכאל מלכיאלי יהיה ינון אזולאי, ובכספים, מיכאל מלכיאלי יהיה ממלא מקום של ינון אזולאי. אחד בחוץ וביטחון ואחד בכספים. מי בעד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, רגע, הודעה בשם סיעת יהדות התורה. את השמות שלנו אנחנו נמסור בישיבה הקרובה שתהיה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הודעה בשם סיעת המשותפת – את כלל השמות שלנו נמסור היום. לגבי מ"מ, גם כן נמסור היום.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד ממלאי המקום כפי שהקראתי? להרים את ידו. עשרה בעד. יש מתנגדים? מי נגד? מי נמנע? אין.
הצבעה
בעד אישור ממלאי המקום – 10
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע שנקבעו ממלאי המקום. אני עובר לפטור. קיבלנו בקשה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הערה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, האמת שביקשו לפניך. עוזי דיין ביקש לומר לפניך משהו.
עוזי דיין (הליכוד)
האירוע הזה הוא אירוע חמישי שלי הבוקר עד הצוהריים, ועוד צפויים אירועים ועדתיים. לכן יש לי בקשה, שהשימוש בכלי של הרביזיה, שהוא כמובן דמוקרטי והכרחי וכולי, ייעשה רק במקומות שמניחים שהוא יביא תוצאה, אחרת הוא מה שקוראים אצלנו מסל"מ – מסע סרק להרגעת המצפון. אתה עושה את זה ואתה יודע שזה לא יעשה כלום חוץ מקצת ינדנד וירגיז, ובעיקר יפריע לכאלה שצריכים להיות במספר מקומות. זה לא יעזור בסוף.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, אם הייתי מקשיב לך, יכולתי להישאר בבית – רביזיה, התייעצויות, הסתייגויות. הכול. אלה הכלים הדמוקרטיים שיש. אין לאופוזיציה כלים אחרים. אם הקואליציה הייתה נורמלית ומחזירה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, אני מעביר לך את רשות הדיבור.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לעוזי נתת לדבר. אם היו נותנים את הנציג שמגיע לנו בוועדה לבחירת שופטים ואת ועדת הכלכלה, הייתי מאזין לך. אבל אני לא יכול להאזין לך.
עוזי דיין (הליכוד)
- - - לצורך דיוני, ולא ישיג את מטרתו, ולכן כל מה שאני אומר, צמצמו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, רצית לומר דבר מה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתה יודע כמה דברים לא משיגים את מטרתם במדינה הזו?
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, בבקשה, הצעה לסדר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
עוזי דיין (הליכוד)
רגע. צמצמו מהלכים לדברים שמביאים תוצאות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני נאלץ להגיד לא.
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, זו הצעה שלו, עכשיו תורך לדבר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני נאלץ להגיד לו לא. הדיון הקודם, אדוני, שעסק באותן הארכות של חוקי העזר העירוניים בנושא שמירה – מבדיקה שעשיתי פעם נוספת, והיא עדיין לא הסתיימה, לכן אני מסייג אותה, עולה כי האגרות כלולות בתוך החוק. גם בדברי ההסבר של החוק – אני פשוט מכה את עצמי, לא עשיתי שיעורי בית כמו שצריך, לא קראתי את זה, פספסתי. אני מחכה לייעוץ המשפטי של הוועדה, ואנחנו כמובן נדון בזה. אני אומר את זה רק לפרוטוקול, כי זה היה כנראה לא בסדר. אם אני אטעה, אני אתנצל. תודה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בפרסום של הוועדה לגבי הרכב הוועדות נפלה טעות. מתברר לפי ההודעה שאין לנו מקום בביקורת המדינה, ובמקומנו בטעות הוכנס נציג ימינה. אני מבקש לחזור גם לפרוטוקול וגם לסיכומים שהודענו עליהם, גם כאן בוועדה, עפר שלח ואני. להזכיר, היו לנו שני מקומות – אחד נתנו לקארין אלהרר, שנמצאת עכשיו על תקן של המשותפת, והשני שהוא נציג שלנו.
היו"ר איתן גינזבורג
אמרתם את זה שנייה לפני שנכנסתם. אנחנו בהחלט נבדוק את זה, ובמידה ונפלה טעות, כפי שאתם טוענים, אנחנו נתקן את זה, כמובן, ללא דיחוי.3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311), לפני קריאה ראשונה
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לעבור לנושא של בקשת הפטור שמבקשת הממשלה, חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), בכל הנוגע להענקת 7,500 שקל מענק לאותם מעסיקים שיחזירו לעבודה עובדים, וכמובן, 3,500 בהתאמה למי שיחזירו לפני. הממשלה הצביעה על כך אתמול, בצוק העתים, כדי לאפשר דיון בוועדה ולאפשר את העברת הכספים במהירות האפשרית. אני מעלה את הנושא לבקשה לפטור כפי שביקשה הממשלה בקריאה ראשונה. נציג הממשלה פה? למרות כל מה שאמרתי קודם, אמרנו שכן נעלה דברים בנושא של נגיף הקורונה החדש, אבל אני עוד לא הספקתי לדבר עם הממשלה על השיח שהיה פה, ואנחנו נעמוד על כך. טלי ארפי ואיציק דניאל, נציגי משרד האוצר, נמצאים?
טלי ארפי
שלום, צוהריים טובים.
היו"ר איתן גינזבורג
יש לך גם וידאו שאת יכולה להפעיל? את כרגע בלי וידאו.
טלי ארפי
אני בלי וידאו. כמו שציינת, אנחנו מביאים הצעת חוק שהמטרה שלה היא לעודד החזרת עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת. הצעת החוק מתייחסת לשלוש קבוצות של עובדים – כאלה שנרשמו והתייצבו בשירות התעסוקה מינואר עד ה-28 בפברואר, ולא השתלבו בחזרה בשוק העבודה החל ממועד רישומם. קבוצה שנייה היא קבוצה שפוטרה או הוצאה לחל"ת מה-1 במרץ ועד ה-30 באפריל, בין אם היא נרשמה ובין אם לא נרשמה. קבוצה שלישית היא קבוצה שמתייחסת לזכאי קצבת אבטלה בחודש מאי ולזכאים לגמלת אבטחת הכנסה בחודש מאי, וזכאים למענק הסתגלות לבני 67, מענק שקבוע בתקנות שעת חירום, שניתן מענק לבני 67 עם הכנסה מסוימת. הממשלה ביקשה לתת מענה סוציאלי, מאחר ובני 67 לא זכאים לדמי אבטלה. גם אלה ייכללו בקבוצת העובדים שבגינם ישתלם מענק.

גובה המענק, כפי שציינת, לגבי עובדים שהחלו לעבוד במאי – יינתן מענק בסך 875 שקלים חדשים לחודש, 3,500 בסך הכול. לגבי עובדים שהחלו בעבודתם מה-1 ביוני, 1,875. החוק כולל הוראות שמתייחסות לאופן תשלום המענק, איך מגישים את הבקשה. מי שמתפעל את המענק יהיה שירות התעסוקה, כאשר התשלום בפועל ישתלם על ידי רשות המיסים. יש הוראות שמתייחסות לאופן העברת המידע מרשות המיסים לשירות התעסוקה, ומידע שיגיע מהמוסד לביטוח לאומי, הוראות שקשורות לאופן הגשת הבקשה, הן על ידי המעסיק והן על ידי העובד. יש סעיף שמתנה את הכניסה של החוק לתוקף בתיקון לחוק יסוד, שמאפשר את ההעמדה של המקור התקציבי ליישום החוק בסך 5.5 מיליארד.

אני מבינה שהיום הצעת החוק עתידה להידון במליאה. בגלל הדחיפות והרצון להתחיל להתניע את תשלום המענק כמה שיותר מהר, אנחנו מבקשים את הקיצור.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת מיקי לוי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
תברך, למה לא? מיקי, רק דברים לא טובים? תגיד משהו טוב.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו נצביע בעד, זה ברכה. נצביע בעד, זה ברכה. טלי, את היית איתי בכספים. מה שלטובת הציבור ומדינת ישראל, אני תמיד בעד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נכון, לכן אני מצפה ממך שתגיד דברים טובים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני מברך על היוזמה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק רוצה להגיד אמירה אחת בנושא כי הוא נושא חשוב, ואני אומר את זה לנציגי משרד האוצר, ואנחנו נעמוד על כך. יש בתוך החוק הזה גם עיוותים. אחד העיוותים הוא למשל שמי שהוא חבר אגודה שיתופית לא מקבל בגין זה מענק. נוצר מצב מעוות שמעסיקים שיש להם עובדים שהם שייכים לאגודה שיתופית לא יחזירו אותם לעבודה כי בגינם הם לא יקבלו מענק, לכן זה דבר שחייב להיות מוסדר. אנחנו נעמוד על כך. אנחנו נצביע עכשיו על הפטור, אבל אנחנו נעמוד על כך בוועדת הכספים, שהדבר הזה חייב לבוא לידי פתרון, כי לא יכול להיות שיהיו פה אזרחים שבגלל שהם חיים בצורה משותפת, באגודה שיתופית, בגינם לא יקבלו מענק, ויתר האזרחים יקבלו מענק. זה לא צודק.
קריאה
זה הועלה כבר בוועדת כספים שהייתה.
היו"ר איתן גינזבורג
במסגרת החוק הזה יצטרכו לתקן את זה. מי בעד מתן הפטור לחוק? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד מתן פטור מחובת הנחה לחוק – 13
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע שהפטור ניתן. תודה רבה לחברי הוועדה על ההבנה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
למרות שזה עוד פעם פטור מחובת הנחה.
היו"ר איתן גינזבורג
אמרתי. אמרתי, פתחתי בזה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני יודע, שמעתי שאמרת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים