ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 01/06/2020

קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת , שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת , בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני קריאה ראשונה: 1. הצ"ח קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה-נגיף הקורונה החדש) (מ/1308). 2. הצ"ח הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (מ/1309). 3. הצ"ח לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת16
ועדת הכנסת
01/06/2020

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בסיון התש"ף (01 ביוני 2020), שעה 9:30
סדר היום
1. שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
2. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני קריאה ראשונה:1. הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה-נגיף הקורונה החדש) (מ/1308).2. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (מ/1309).3. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות
4. שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
מכלוף מיקי זוהר
בועז טופורובסקי
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
אלכס קושניר
חברי הכנסת
יעקב אשר
מיקי חיימוביץ
מיקי לוי
רם שפע
משתתפים באמצעים מקוונים
לילי אור - מחלקת חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

מרגנית לוי - יועצת שר המשפטים, משרד המשפטים

גל גלילי - נציגת המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי


1. שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
2. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
בוקר טוב חברים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום יש שלושה סעיפים: שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות ובקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעות חוק רלוונטיות לקריאה ראשונה בכל הנוגע למשבר הקורונה. נתחיל עם הדברים שנשלחו אתמול, שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת. אנחנו ביקשנו להביא להצבעת הוועדה ולדיון בוועדה מספר בקשות. בקשה ראשונה היא בקשה להגדיל את - - -
מיקי לוי (יש עתיד - תל"ם)
הצעה לסדר, אדוני.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מזכיר לכם שאין דבר כזה בתקנון הצעות לסדר. אני מנסה להבהיר את הדברים, ואחרי זה - - -
מיקי לוי (יש עתיד - תל"ם)
אין מה? לא הבנו.
היו"ר איתן גינזבורג
אין בתקנון דבר כזה, הצעות לסדר בוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד - תל"ם)
אתה יכול לא לתת, כמו שאתה לא נותן - - - אין בעיה. אנחנו נחיה עם זה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבנתי. תודה. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אנחנו מבקשים להגדיל את מספר החברים מ-11 ל-15, שיהיו שני חברי קואליציה ושניים מהאופוזיציה. מי מרכז את האופוזיציה פה? אני מבין שאין לכם עדיין שמות של חברי אופוזיציה, נכון, שיהיו חברי הוועדה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, עוד אין לנו שמות.
היו"ר איתן גינזבורג
עוד אין שמות.
ארבל אסטרחן
גם לא סיעות.
היו"ר איתן גינזבורג
וגם לא סיעות. למרות שהבנתי ממאיר שכנראה זה יהיה יש עתיד והמשותפת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אין לנו שמות של סיעות, לוועדות.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו יודעים מאיזה סיעות יהיו חברים?
קריאה
תרשום יש עתיד, נעביר שמות בהמשך.
היו"ר איתן גינזבורג
שניהם יהיו מיש עתיד?
קריאה
תן לי לבדוק.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אשאיר את זה בצד. בוועדה לענייני ביקורת, במקום חבר סיעת דרך ארץ, יינתן חבר נוסף לסיעת הליכוד באופן כזה שיהיו ארבעה נציגים לליכוד. בוועדת חוקה, חוק ומשפט, במקום חבר סיעת הליכוד, יינתן חבר נוסף לסיעת כחול לבן, כך שיהיו ארבעה נציגים לליכוד ושלושה נציגים לכחול לבן. אנחנו מבקשים לקבוע שבוועדת הכנסת, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ וחבר הכנסת רם שפע יכהנו כחברי הוועדה מטעם סיעת כחול לבן. אנחנו רוצים לציין לפרוטוקול שבהודעה שאני מסרתי למליאה בעניין הרכב הוועדות נפלה טעות, ונציג סיעת ש"ס בוועדת החוץ והביטחון הוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ולא חבר הכנסת ינון אזולאי, כמו שאמרתי בטעות. עכשיו ניתן התייחסויות, למי שרוצה. מיקי, אם אתה רוצה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה עם הוועדה המיוחדת לענייני בטיחות בדרכים? אין חדש?
היו"ר איתן גינזבורג
תיכף נדבר על זה, זה משהו שנמצא אצלכם. מיקי, בבקשה. מיקי לוי?
מיקי לוי (יש עתיד - תל"ם)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב. אני רוצה להדגיש, הממשלה הזו עשתה לה נוהל קבוע – כל דבר מביאים פטור מחובת הנחה. זו דריסת הכנסת – פעם, פטור מחובת הנחה היו בודקים בפינצטה, מה להגיש, מה לא להגיש. זה הפך לסחורה עוברת לסוחר, ואני מתרעם על כך, כי זה לדרוס את הכנסת, וזה שינוי סדרי דיון. לא שזה בלתי אפשרי. אפשרי לחלוטין, אבל ראוי היה להשתמש בכלי הזה ביתר זהירות. להביא כל דקה ורבע על כל דבר פטור מחובת הנחה, זו חוכמה קטנה.
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, זה הסעיף השלישי, זה עוד לא הסעיף הזה.
מיקי לוי (יש עתיד - תל"ם)
זה לא משנה, אני מדבר על הכול כהצעה לסדר, אחרת אני אגיד את זה גם כשזה יגיע לשלישי, אל תדאג. הייתי צריך להגיד משהו לפרוטוקול.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להתייחס לשינויים בהרכבי הוועדות? לגבי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – יהיה חבר אחד ליש עתיד וחבר אחד לרשימה המשותפת. את השמות תביאו אחר כך. מי בעד השינויים בהרכבי הסיעות?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, רגע. אני מבקש התייעצות סיעתית על הסיפור הזה, כי אנחנו לא מכירים את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקיי. נעשה התייעצות סיעתית. אלכס, תיכף תקבלו התייעצות סיעתית. אני רוצה לבקש את אישור הוועדה לקביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת. בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, שלושה ממלאי מקום: חבר הכנסת מאיר כהן, רם בן ברק ויואב סגלוביץ. מטעם ישראל ביתנו: אלי אבידר. מטעם ימינה: איילת שקד. מטעם סיעת מרץ: יאיר גולן. בוועדת כספים – מטעם ימינה: מתן כהנא. מי בעד ממלאי המקום?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אולי נוסיף גם אצלנו, לא? מהקואליציה, ממלאי מקום.
ארבל אסטרחן
באיזה ועדה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לוועדת כספים וחוץ וביטחון.
עוזי דיין (הליכוד)
את הכספים כבר אמרת? תגיד את זה עוד פעם.
ארבל אסטרחן
אנחנו צריכים שמות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אני אגיד. לוועדת כספים – כמה ממלאי מקום אפשר, עד שלושה?
קריאה
עד חמישה.
היו"ר איתן גינזבורג
למה זה כל כך חשוב? זה חשוב?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן. כן.
עוזי דיין (הליכוד)
אז מי בוועדת כספים ממלא מקום?
ארבל אסטרחן
בחוץ וביטחון זה יותר חשוב כי רק ממלאי מקום יכולים להיכנס.
היו"ר איתן גינזבורג
מתן כהנא ממלא מקום של ימינה.
עוזי דיין (הליכוד)
זהו? ואני ממלא מקום של - - - , לא כתוב לך?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בכספים כמה, שלושה? אפשר עד שלושה ממלאי מקום בכספים, חוץ וביטחון.
ארבל אסטרחן
- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אוקיי. אז בכספים שלושה ממלאי מקום.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שאמרנו בפעם שעברה, לא? לא אמרנו? בכספים לא אמרנו בפעם שעברה? לא מינינו ממלאי מקום?
קריאה
לא, לא, לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אלכס קושניר מטעם סיעת ישראל ביתנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בכספים שלושה ממלאי מקום, ובחוץ וביטחון שלושה ממלאי מקום.
ארבל אסטרחן
אנחנו צריכים שמות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אגיד לכם את השמות.
קריאה
שלכולם אפשר יהיה להוסיף ממלאי מקום.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אבל אנחנו לא עושים בצורה גורפת בדרך כלל. מיקי, מי ממלא מקום בחוץ וביטחון?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נתחיל קודם כל בכספים. בכספים, ממלאת מקום – מאי גולן.
היו"ר איתן גינזבורג
מאי גולן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע אחד, אני מסתכל על כל השמות כדי שאני לא אשכח אנשים. מאי גולן. אבי דיכטר.
היו"ר איתן גינזבורג
יש שם שלושה חברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שלושה ממלאי מקום, בכספים. מאי גולן, אבי דיכטר ואתי עטיה. בחוץ וביטחון – דוד ביטן, שלמה קרעי, טלי פלוסקוב.
היו"ר איתן גינזבורג
כמו שביקש מיקי זוהר, מטעם הליכוד, בחוץ וביטחון יהיו דוד ביטן, שלמה קרעי וטלי פלוסקוב. בוועדת כספים – הרגע אמרתם אלכס קושניר.
רומן גרביץ
כן, כן. קושניר ממלא מקום של - - -
היו"ר איתן גינזבורג
כתבנו את זה כבר.
רומן גרביץ
ואלי אבידר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
את זה כבר אמרנו. בוועדת כספים, מטעם הליכוד – מאי גולן, אבי דיכטר ואתי עטיה. אמרנו שמישראל ביתנו אלכס קושניר. מי בעד אישור ממלאי המקום? – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד אישור מינוי ממלאי המקום – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
מינוי ממלאי המקום אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה התקבלה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה שסוכם כרגע עם מאיר כהן, שאנחנו נצביע על ההגדלה ולא נגדיר את הסיעות של האופוזיציה, אלא זה ייקבע - - -
היו"ר איתן גינזבורג
היועצת המשפטית אומרת שאי אפשר.
ארבל אסטרחן
אין לזה משמעות. אי אפשר להביא את זה למליאה כי זה לא הרכב של ועדה. אי אפשר להגיד: יהיו בוועדה נציגים של האופוזיציה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל תוכלו להחליף אחר כך.
מיקי לוי
הוא צריך שם כדי לעמוד על הדוכן ולהקריא.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, הוא לא צריך שם כרגע, הוא צריך את הסיעה.
ארבל אסטרחן
הוא חייב סיעה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני צריך סיעה.
מיקי לוי
סיעה ושם.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, סיעה. שם אפשר להחליף אחר כך. לפחות סיעה. אפשר אחרי זה להחליף ביניכם אם אתם רוצים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אפשר להחליף אחרי זה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז אני כן צריך חמש דקות.
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני קריאה ראשונה:
1. הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה-נגיף הקורונה החדש) (מ/1308)
2. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (מ/1309)
3. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות
היו"ר איתן גינזבורג
בינתיים, עד אז, אני רוצה להעלות את הנושא הזה של הצעות החוק כפי שביקשה הממשלה. הממשלה הגישה – הבוקר, חייבים לציין – שלוש בקשות. על פניו, אני לא נוהג לתת פטורים לחוקים שמובאים ברגע האחרון, אבל אנחנו נמצאים בצוק העתים. אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה, בתקופה שבה הממשלה עובדת מעכשיו לעכשיו כדי לתת מענה לאזרחים וכדי לתפקד בצורה יעילה יותר במשבר המתגלגל הזה. לכן, אם הייתה פה הצעת חוק שפשוט רוצים אותה, אבל היא לא מחויבת המציאות, כנראה שלא היו מזדרזים להעלות אותה על סדר-היום. מכיוון שפה מדובר על נושאים שקשורים לניהול המדינה וניהול משק המדינה בתקופת הקורונה, חשבתי שראוי שנעלה את זה ונדון בכך. זה נראה לי חשוב, זה נראה לי מועיל, גם לאזרחים, גם לתפקודה של הממשלה. בכל מקרה, מדובר בפטור מחובת הנחה של יומיים. הרי מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שבתוך יומיים זה עולה למליאה, ולכן זה לא נראה לי משהו דרמטי. במקום שזה יידון ביום רביעי, זה נידון היום, זו לא נראית לי דרמה גדולה, ולכן אני מבקש שנדון בהן.

מדובר בשלוש הצעות חוק, כפי שנשלח אליכם. הצעת חוק ראשונה היא: הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש). הצעה שנייה היא: חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)(תיקון מס' 5). ההצעה השלישית היא: הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים). מדובר בשלוש הצעות חוק שבאות לייעל - - -
קריאה
הקראת סדר אחר.
היו"ר איתן גינזבורג
הקראתי סדר אחר? לא שמתי לב. זה מה שהונח לי. קראתי את שלושתן.
מיקי לוי
הסדר יישמר?
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אין לזה משמעות. שלוש הצעות חוק – שתי הצעות חוק שמטרתן לשפר את פעילות הרשויות בכל הנוגע להתמודדות עם הקורונה, ואחד בנושא דחיית מועדים למיסים וכולי. אז אנחנו נפתח לדיון. יש נציג ממשלה? אנחנו דנים כרגע בהצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים. מטעם משרד המשפטים, גברת מרגנית לוי, יועצת לשר המשפטים. בבקשה.
מרגנית לוי
בוקר טוב אדוני יושב-הראש וחברי הוועדה. אנחנו מדברים על הצעת חוק שהתכלית שלה ליצור תשתית להשתתפות של – סליחה?
היו"ר איתן גינזבורג
אם תתקרבי למיקרופון זה יעזור.
מרגנית לוי
אתם שומעים אותי עכשיו יותר טוב? מדובר בהצעת חוק שהמטרה שלה היא ליצור תשתית להשתתפות של עצורים, אסירים וכלואים – כלואים זה המונח של עצורים בבתי הדין הצבאיים – בדיונים. אני אתייחס קודם לדחיפות, כי זה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו דנים רק בדחיפות, לא במהות החוק. מהות החוק תידון בוועדה הרלוונטית. אנחנו דנים רק בדחיפות, למה נדרש פטור.
מרגנית לוי
בסדר גמור. ההסדר המוצע כאן מחליף כמה הוראות שעוגנו בחיקוקים שונים, גם בתקש"חים, אבל גם בחוק סדר הדין הפלילי, שחוקקה הכנסת, שעוסק במעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה. בחוק הזה קבעה הכנסת רכיב שמדבר על בחינת חיוניות המעצר, שאומר שמעצרים בתקופה הזאת לא יבוצעו, אלא אם כן יש חיוניות שמצדיקה את ביצוע המעצר. ההוראה הזו, שנוגעת לחיוניות המעצר, שמאזנת את ההסדרים של מעצרים והופכת אותם למידתיים יותר, אמורה לפוג ב-8 ביוני. הוראות אחרות שקבועות בתקש"חים אמורות לפוג ב-15 ביוני, שמדברות על הבאת אסורים ועצירים לדיונים בבתי המשפט; ומכאן הדחיפות בבקשת הפטור של הממשלה מחובת הנחה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. מישהו רוצה לשאול שאלה?
מיקי לוי
את יכולה לפרט את האמצעים הטכנולוגיים שבאמצעותם זה יתבצע בבקשה?
מרגנית לוי
כן. כמובן, זה נוגע להסדר המהותי, אבל אין בעיה, אני אפרט. הצעת החוק מדברת על זה שככלל, האמצעי הטכנולוגי יהיה אמצעי שמעביר גם קול וגם תמונה בו זמנית. במידה וזה לא מתאפשר ומדובר על אמצעי של קול בלבד, זה יהיה טעון הסכמת האסיר או העצור, בהתאם לעניין.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה מרגנית. נעבור להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס.
נועה בירן - דדון
אולי תסיים את הדיון בהצעת החוק?
היו"ר איתן גינזבורג
לא עדיף שנצביע על כולן ביחד?
ארבל אסטרחן
לא, אלו שלוש הצבעות.
היו"ר איתן גינזבורג
לא? שלוש הצבעות? טוב, אז נצביע על החוק הזה. מי בעד מתן הפטור לחוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים? – ירים את ידו. שמונה. מי נגד? אחד. מי נמנע?

הצבעה
בעד מתן פטור מחובת הנחה להצעת החוק – 8
נגד – 1
נמנעים – אין
הפטור אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת החוק הזאת קיבלה פטור.

נעבור להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס. משרד האוצר, לילי אור.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, איתן, יש לי שאלה. אני ביקשתי רשות דיבור לגבי החוקים. מתי זה קורה? לגבי החוקים, לפחות לגבי החוק האחרון.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אתן לך. אני אתן לך. בבקשה, גברת אור.
לילי אור
שלום לכולם. מדובר בחוק שנועד להסדיר הארכת תקופות של הליכים שמנהלים נישומים מול רשות המיסים. זאת הצעת חוק ממשלתית שבאה להחליף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף–2020, שפורסמו ב-27 במרץ 2020. התקנות האלה פוקעות עוד החודש. הדחיפות של החוק נובעת קודם כל מזה שזה מחליף תקנות שעת חירום שעומדות לפקוע, וגם מכך שיש בהן מועדי דיווח שלא הוארכו במסגרת תקנות שעת חירום והם רלוונטיים בקרוב – חלקם בחודש מאי, חלקם ביוני. אנחנו רוצים לתת לגורמים הרלוונטיים את הוודאות שהם מקבלים את הדחייה הזאת בהקדם.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להתייחס?
מיקי לוי
כן. בוקר טוב. תפרטי בבקשה באיזה סעיפי דחייה מדובר. למשל, מס רכישה, אני יודע שלבקשתי נדחה, נדמה לי ב-71 יום. אז תפרטי על איזה דחיות מדובר בבקשה.
לילי אור
בהצעת החוק כולה?
מיקי לוי
אם אתה יכולה, בחמישה-שישה סעיפים המהותיים.
לילי אור
ההצעה מטפלת בהמון חוקים שונים מתחומי מיסים. אני אגיד שהיא מטפלת רק בעניינים פרוצדורליים, בהליכים עצמם, כמו הגשת הסגות, מענה על ההסגות, הגשת עררים וכיוצא באלה. פקודת מס הכנסה, מיסי מקרקעין, פקודת מכס, מגוון חוקים.
מיקי לוי
כמה מס רכישה, ל-72 יום? את יודעת?
לילי אור
פרק א' לחוק קיבל את אותה ההארכה. יש פה תקופה, שהיא התקופה הקובעת, מה-22 במרץ ועד ה-31 במאי, שלא באה במניין הימים.
מיקי לוי
זה לא מספיק, אבל בסדר, גם זה משהו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס לגברת אור? תודה, לילי. אני אעבור להצבעה. מי בעד מתן פטור לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס? – ירים את ידו. תשעה. מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד מתן פטור מחובת הגשה להצעת החוק – 9
נגד – אין
נמנעים – אין
הפטור אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הפטור התקבל.

הצעת חוק לייעול אכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. ניתן קודם כל להם לדבר. נציג המשרד לביטחון פנים, גל גלילי.
גל גלילי
בוקר טוב ליושב-ראש ולחברי הוועדה. מדובר בהצעת חוק להארכת תוקף הוראות השעה של חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. תוקף החוק עתיד לפוג ב-16 ביוני. הוא הוארך אוטומטית מכוח חוק יסוד: הכנסת, עם התפזרות הכנסת ה-22, וב-16 הוא עתיד לפוג, ומכאן הדחיפות.
היו"ר איתן גינזבורג
מתי הוא עתיד לפוג?
גל גלילי
ב-16 ביוני.
היו"ר איתן גינזבורג
בעוד שבועיים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני נוטה להסכים אתך לגבי שני החוקים הראשונים שהצבענו עליהם, כי הם באמת מטפלים בנושא הקורונה, למרות שגם שם, לקבל חוק עם 40 עמודים דברי הסבר חצי שעה לפני תחילת הוועדה, לפי דעתי זה קצת לא סביר שאנחנו נוכל ברצינות להתייחס אליו. ולכן אפשר היה אולי לדחות את פתיחת הוועדה הזאת בשעה כדי שנוכל לקרוא את זה, וטיפ-טיפה להבין יותר. אבל החוק השלישי בכלל לא מדבר על קורונה. החוק השלישי מדבר על הארכת הוראת שעה שקיימת לפי דעתי כבר מ-2015. ולכן כאן אני באמת לא רואה שום צורך לתת פטור מחובת ההנחה. זה גם סוג של מידתיות שאנחנו צריכים לבנות מול הממשלה. הרי פה בוועדת הכנסת אנחנו לא חותמת גומי, ולא כל דבר אפשר להביא לפה כלאחר יד לפטור מחובת הנחה. איתן, לכן אני מבקש גם ממך לשקול שוב אם כדאי להעלות את הנושא הזה לפטור מחובת הנחה, כי הרי זה בטוח לא קשור לקורונה בשום צורה.
גל גלילי
אפשר להתייחס בבקשה?
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, בבקשה.
מיקי לוי
א', אני מבקש לדעת את עמדת המשטרה. אדוני היושב-ראש, זהו מס שהוא איננו מחייב. בימים האלה, שהעסקים קורסים – ואני כבר לא מדבר על משקי הבית, שגם עליהם מוטל מס ביטחון – על העסקים מוטל מס שמירה פעם נוספת. ההוראה הזו הייתה בהוראת שעה. בפעם הקודמת הכנסת לא הסכימה להאריך את זה ולעשות את זה כחוק קבוע. מה שסוכם, שאנחנו נבחן את זה. המס הזה, שמוטל על העסקים ועל משקי הבית, לתפיסת העולם שלי – והייתי קצת בצד השני – הוא לא מחייב המציאות. הם לא בדיוק מקבלים את השירותים מאותן 2.5 ניידות שנמצאות בכל מקום. אומרת פה נציגת המשרד לביטחון פנים שהיא מבקשת, אבל אני לא יודע מה עמדת המשטרה. אני לא שומע מה עמדת השלטון המקומי. השלטון המקומי רוצה כסף, זה ברור, אבל המגזר העסקי, שאנחנו הורגים אותו, הממשלה הזו הורגת אותו – רק היום פתחתי את העיתונים וחשכו עיני. אתם רוצים להאריך את המס הזה בשנה וחצי.

והשאלה הנשאלת היא למה? למה שנה וחצי? עוד פעם, אל תגידי לי עכשיו חוקי חירום, זמן חירום וקורונה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אלו לא חוקי חירום.
גל גלילי
אני אשמח להתייחס להערות של אדוני.
מיקי לוי
רגע, בבקשה, אל תקטעי אותי. תשמעי מה שיש לי להגיד לכם. בכנסת ה-20 הייתה הארכה עם התחייבות לבחון מחדש את כל המס הזה, מס השמירה הזה. על משק בית מוטלים 20 שקלים, 30 שקלים. יש כאלה שזה קשה להם, אבל הרוב לא סופרים. אבל למגזר העסקי, שמשלם אלפים, זה נורא ואיום. זה נורא ואיום. ולכן אדוני, אם כבר נכנסנו לאיזושהי מגבלת זמן, כשיש בקשה להארכה, ההארכה הזו לא צריכה להיות לשנה וחצי. בסדר, בואו ניקח את זה לחצי שנה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, יהיה על זה דיון בוועדת הפנים. יהיה על זה דיון. אנחנו לא דנים בחוק עכשיו.
מיקי לוי
אני פונה גם אליה. כל ההבאה הזו לשנה וחצי היא חטא. היא חטא. ולכן, גם בוועדה אנחנו נילחם בזה, לא נעשה לזה חיים קלים. כל המגזר העסקי קורס, ואתם מביאים עוד פעם במסגרת דיון חירום פטור מחובת הנחה לשנה וחצי. אם היית מביאה לחצי שנה, והיית אומרת לי בעוד חצי שנה – ניקח חצי שנה, עכשיו יש זמן, נקיים דיונים, נבחן את זה, הייתי מצביע. ולכן, לא רק שאנחנו נתנגד, נילחם בזה. אני מצפה מכל חבריי פה כבר עכשיו להפיל את החוק הזה. אתם מטילים על המגזר העסקי עוד ועוד מיסים, וזה אסון.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה רגע, מיקי. גל, יש לי שאלה. הצעת החוק הזו היא על פקחים מסייעים לשיטור העירוני, או על אגרת השמירה?
מיקי לוי
על השיטור העירוני.
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה, סליחה רגע. אנחנו לא שומעים אותך, את במיוט. אני לא שומע, את במיוט.
גל גלילי
ביקשתי שיפתחו לי. תודה. אני אתייחס. אני אתייחס להערות של שני חברי הכנסת שהעירו. לעניין ההערה של חבר הכנסת מיקי לוי, יש פה כנראה איזשהו ערבוב. זה לא הוראת השעה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
זהו, זה רק מפקחים מסייעים.
גל גלילי
- - זו הוראת השעה של הסמכויות, החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. לשאלתך, כמובן שהמשטרה תומכת. מבחינת יו"ר מרכז השלטון והמועצות האזוריות, הם תמכו בהפיכת הוראת השעה להוראת קבע.
מיקי לוי
בטח, הם רוצים מיסים.
גל גלילי
אני יודעת שזה לא הדיון המהותי - - - ואני אתייחס.
היו"ר איתן גינזבורג
רק שנייה. גל, תעצרי שנייה. האם החוק הזה הוא חוק שבא להסדיר את המוסד שנקרא פקח מסייע בשיטור עירוני, או שזה החוק שבא לאפשר ולאשר את גביית אגרת השמירה ברשויות המקומיות?
גל גלילי
לא, זה החוק של הסמכויות, אגרת השמירה זה חוק אחר.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. מיקי, כל הנאום היפה שאמרת בכלל לא רלוונטי, מכיוון שהחוק הזה, כמו שאני הערכתי מההתחלה, הוא חוק שבא לתת לפקחים העירוניים ברשויות מקומיות שבהן יש שיטור משולב - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לתת דוחות.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא לתת דוחות. אתה פשוט לא מכיר את החיים האלה. במצב שבו יש שיטור משולב שבו יכולים להיות פקח ושוטר באותו רכב, והפקח הוא פקח מסייע, יש לו סמכות מיוחדת, זה לא פקח עירוני רגיל, אז החוק הזה בא לדבר על זה. הוא לא בא לדבר בכלל על כל נושא אגרת השמירה, זה חוק אחר לגמרי וזה לא החוק שמדובר עליו פה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שתתייחס למה שאני אמרתי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להתייחס לגבי זה, היא לא צריכה להתייחס לזה.
גל גלילי
ההתייחסות להערה השנייה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה, גל. לגבי ההערה שלא מדובר בשעת חירום – אתה צודק. אני הפעם אעלה את זה להצבעה, כי אחרת זה יגיע בעוד יומיים בלי הדיון הזה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל זה כל הזמן - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה. אני אעביר מסר. מכיוון שאני יושב-ראש חדש לוועדה הזו, וכולם לומדים את העסק הזה, א', אני אבוא בדברים עם הממשלה כדי שלא יבקשו פטור על כל הצעת חוק, וגם שלא יבואו ברגע האחרון. יש דברים בצוק העתים בתקופת המשבר – אני מבין, קורונה – שגם אנחנו רוצים לקדם. דברים שהם לא דחופים, בכל הכבוד, שיחכו עוד יומיים וזה יגיע לדיון. לא יקרה שום דבר. החוק הזה היה יכול להגיע באותה מידה בעוד יומיים. אבל לאור העובדה שכבר הניחו אותו וביקשו אותו ואנחנו כבר דנים בו, ניתן את הפטור הזה באופן חד פעמי. אני אדבר על זה גם עם מזכירות הממשלה ועם הממשלה עצמה, שלהבא ישתמשו במוסד הפטור בשום שכל ולא בצורה גורפת ככלי עבודה. אנחנו לא קבלני ביצוע של הממשלה בהקשרים האלה. תודה רבה, גל. בבקשה, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לאור המשפטים האחרונים שאמרת – זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד – בוא נדאג שאנחנו עומדים מאחורי המשפטים האלה, ואנחנו ניתן לך את הגיבוי כדי שנהיה ועדה רצינית ושיתייחסו אלינו ברצינות.
היו"ר איתן גינזבורג
גם אני, באינסטינקט הראשון, כשקיבלתי את זה בבוקר, אמרתי אני לא מעלה. מעכשיו לעכשיו אני לא מעלה. כשעיינתי בהם, הבנתי את המשמעות. בסוף, ועדת הכנסת היא בין הוועדות הכי דינמיות בכנסת, יכולים לעלות בה דברים ברגע האחרון, כי זה טבעה של הוועדה הזאת לעומת ועדות אחרות. אני קורא לחברי הוועדה להבין את המשמעות של מהות הוועדה הזאת, שהיא לא דומה לוועדות אחרות, שדנות בחוקים. פה דנים בפרוצדורה – יש פטור, אין פטור. מהות החוק תידון בוועדה הרלוונטית. לכן תהיינה פה העלאות ברגע האחרון. אנחנו נקפיד שממשלה שמביאה פטורים כאלה, אנחנו נבדוק בדיוק על מה מדובר, רק דברים שמטיבים עם האזרח, דברים שהם דחופים באמת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם היא יכולה להכין אותנו. זאת אומרת, אם היא יודעת שהיא מצביעה על זה היום, היא יכולה לשלוח לנו. לא בטוח שזה יעלה, אגב, אתה תחליט אם לשלוח לנו.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון. בכל מקרה, צריך לזכור שהוועדה הזו לא דנה בגוף החוק, היא דנה רק בפרוצדורה למליאה.
מיקי לוי
זה ברור. נכון, אבל עדיין, הפטור מחובת הנחה היה כלי שעשו בו שימוש במשורה.
היו"ר איתן גינזבורג
כשדיברת, אמרתי מה אני חושב על הכלי הזה. בבקשה, אלכס. משפט ונצביע.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה שאמרת, אתה צודק לחלוטין ואנחנו צריכים לקבוע חוקי משחק אל מול הממשלה. כשחוק לא קשור למשבר, אין טעם להצביע, אין טעם לקדם אותו. אין טעם לתת לו פטור מחובת הנחה, ולכן אני מצביע נגד.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקיי. אני קיבלתי את מה שאמרת. מי בעד מתן פטור להצעת החוק הזאת? – ירים את ידו. שישה. מי נגד? שלושה. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד מתן פטור מחובת הנחה להצעת החוק – 6
נגד – 3
נמנעים – אין
הפטור אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הפטור. אושר. אלכס, אתה עדיין צריך התייעצות?
מיקי לוי
אתה רוצה לעשות רביזיה?
היו"ר איתן גינזבורג
הפטור הוא רק לקריאה ראשונה, חברים. הפטור הוא רק לקריאה ראשונה לשלושת החוקים. חמש דקות התייעצות סיעתית. אתה צריך התייעצות סיעתית?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן, כן.
מיקי לוי
אדוני היושב-ראש, מיקי עשיתי לכם הנחה היום, ויתרתי לכם על הרביזיה, על עוד 25 דקות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה לך. בעוד חמש דקות, ב-10:10 מתכנסים שוב להצבעה.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:05 ונתחדשה בשעה 10:10.)4. שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו חוזרים לדיון. אני מבקש להצביע בעד השינויים בהרכב הסיעתי כפי שציינתי קודם. אני רק אחדד את נושא העבודה והרווחה, למרות שכבר הכרזתי על זה, אבל אני אגיד לצורך הפרוטוקול. שני חברי כנסת מהליכוד – קטי שטרית וטלי פלוסקוב, ושני נציגים נוספים – אחד נציג הרשימה המשותפת ואחד נציג סיעת יש עתיד-תל"ם. השמות יעברו אלינו יותר מאוחר. מי בעד השינוי בהרכב הסיעתי? – ירים את ידו. חמישה. מי נגד? אחד. מי נמנע? אין נמנעים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני מבקש רביזיה.

הצבעה
בעד שינוי ההרכב הסיעתי של ועדות הכנסת – 5
נגד – 1
נמנעים – אין
השינויים אושרו.
היו"ר איתן גינזבורג
אין נמנעים. אנחנו אישרנו את השינויים. יש רביזיה. אנחנו נודיע לכם מתי הדיון בוועדה. הישיבה הסתיימה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:11.

קוד המקור של הנתונים