פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
01/06/2020

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני, ט' בסיוון התש"ף (01 ביוני 2020), שעה 10:10
סדר היום
1. הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) (פ/868/23);
2.הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/869/23)
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – יו"ר הוועדה
אלי אבידר
קארין אלהרר
מאי גולן
מיכאל מלכיאלי
יואב סגלוביץ'
גדעון סער
שלמה קרעי
איילת שקד
חברי הכנסת
עוזי דיין
ניצן הורוביץ
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
מיקי לוי
אוסאמה סעדי
טלי פלוסקוב
רם שפע
מוזמנים
עמי ברקוביץ' - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איל זנדברג - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גור בליי
אפרת חקאק
ארבל אסטרחן (היועצת המשפטית של ועדת הכנסת)
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אור שושני


1. הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) (פ/868/23);
2. הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/869/23)
היו"ר יעקב אשר
בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה. אנחנו ממשיכים את הדיון מאתמול. היה אתמול דיון ממצה ואינטליגנטי ועלו בו דברים. אני רוצה לנצל את הישיבה הזאת לשני דברים. א', אני מבקש מהיועץ המשפטי גור להעלות את הנושאים שעלו על ידי חלק מהחברים. אחר כך ניתן לכל אחד לסכם את הנקודות שלו, ולאחר מכן אנחנו נצביע לקריאה ראשונה. אני ביקשתי מגור להעלות את הנושאים שהיו פה. עם חלקם אני לא מסכים, עם חלקם אני עדיין לא יודע אם אני מסכים או לא, אבל אני חושב שהיה דיון מצוין ואנחנו ניקח את הנקודות הללו להמשך הדרך. בבקשה, גור.
גור בליי
בישיבה אתמול, שהייתה ישיבה ממושכת, קראנו את שתי הצעות החוק – את התיקון לחוק היסוד ואת תיקוני החקיקה המשלימים – ודנו בהיבטים השונים שעלו. חלק מההיבטים הצפנו במסמך ההכנה שלנו וחלק עלו מתוך הדיון, הן לגבי ההצדקה למודל בכללותו ביחס להפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, הן ביחס למפתח הסיעתי שנקבע פה, הן ביחס למנגנוני ההחלפה, הן ביחס להחלה על סגני השרים, שכפי שאמרנו, היא שונה מהמקובל. דיברנו גם על השאלה של הוראת שעה לעומת הוראת קבע, וגם דיברנו על השאלה של העצמאות של חברי הכנסת שנכנסים במסגרת ההסדר.

מעבר לנוסח שהוקרא אתמול בשתי הצעות החוק והעדכונים שכבר נעשו, שאת חלקם גם הקראנו, אני רוצה להזכיר עוד שני דברים קטנים שהיו פתוחים ועכשיו הם נוספים לנוסח. דבר נוסף קטן שכבר הקראנו אתמול מתייחס לעניין הפרסום ברשומות. אמרנו שההשתייכות הסיעתית של ח"כ שנכנס לסיעה שהתפלגה – יהיה לגבי זה פרסום ברשומות. זה עניין די טכני, אבל זה דבר שלא היה בנוסח המקורי.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה קורה גם היום לפי התקנון?
גור בליי
לדעתי זה קיים היום, כן.

דבר נוסף, הייתה שאלה של חבר הכנסת איתן גינזבורג לגבי אותו סעיף של ההשתייכות הסיעתית. אני מזכיר שיש בו שני מסלולים. אם הייתה התפלגות רק לפי 59(2), זאת אומרת על בסיס המפלגות, לחבר הכנסת אין בעצם זכות בחירה והוא צריך לקבל את ההסכמה של שתי הסיעות אם הוא רוצה לעבור ביניהן. אם הייתה התפלגות לפי 59(1), שזה השליש, או לפי 59(3), המיזוג, אז יש לו את זכות הבחירה, כפי שכתוב, "גם אם הייתה התפלגות לפי 59(2)". זאת אומרת, ברגע שיש את (1) או (3) אז הוא כאילו גובר על העובדה שהייתה התפלגות לפי המפלגות. הייתה שאלת הבהרה של איתן גינזבורג האם להוסיף שם "בין אם ההתפלגות לפי המפגלות הייתה לפני ובין אם אחרי". אנחנו אמרנו שככה אנחנו מבינים את זה, אבל לאור הבקשה, נחדד את זה בנוסח. ארבל, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, העלתה שאלה לגבי הדבר הזה, ובסופו של דבר אנחנו כן נוסיף את זה לנוסח, נוכח הבקשה של איתן גינזבורג.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אם להגיד את זה בלשון בני אדם, אז בעצם בכל זמן נתון, בכל סיטואציה, הוא יכול לבחור.
גור בליי
לא, רק בסיטואציה שהיה שליש או מיזוג. זאת אומרת, ברגע שהייתה התפלגות לפי שליש או לפי מיזוג, הוא יכול לבחור, גם אם קודם לכן או אחר כך הייתה התפלגות לפי המבנה המפלגתי המקורי.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה בשונה מהמצב היום?
גור בליי
אם נהיה קונקרטיים, אז הסיטואציה של כחול לבן, שבה הייתה התפלגות גם על בסיס 59(2), כלומר על בסיס המפלגות המקוריות, וגם על בסיס של שליש – בסיטואציה כזאת חבר הכנסת יוכל לבחור. זה כמו שבעצם כתוב היום בתקנון. חבר הכנסת יוכל לבחור, והעובדה שהייתה מעורבת באותה התפלגות גם סוג התפלגות שבה הוא לא יכול לבחור – התפלגות לפי המפלגות – לא משנה את השורה התחתונה. זה ברור?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז זה בעצם עיגון לפי התקנון היום, כן?
גור בליי
זה עיגון, בתוספת ההבהרה שאומרת שזה לא משנה אם ההתפלגות לפי מפלגות הייתה לפני ההתפלגות לפי שליש או אחרי ההתפלגות לפי שליש. ברגע שיש התפלגות לפי שליש אתה לא יכול להניח היפותטית מה חבר הכנסת היה בוחר, כי שליש מוציא אותך מהמשוואה הצפויה. לעומת זאת, בסיטואציה שבה מפלגה מתפרקת לפי המפלגות הקיימות, לפי 59(2) בלבד – למשל הרשימה המשותפת מתפלגת לבל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש – אז חבר הכנסת לא יכול לבחור, כי הוא מסומן והולך למי שהוא התחייב. אבל ברגע שיש שליש אז אפשר לומר שזה טורף את הקלפים, ואז יש לו את הבחירה.

הדבר השלישי הוא עניין כמעט נוסחי ואני חושב שהוא אפילו מיותר. לעניין הפסקת כהונה של סגן שר, היום כתוב שהוא יפסיק את כהונתו אם הוא מפסיק להיות חבר כנסת, ואנחנו הוספנו פה את ההבהרה: זולת אם הוא התפטר במסגרת הנורבגי, שזה בדיוק ההסדר המוצע. אנחנו פשוט מוסיפים פה הבהרה כדי שלא ישתמע משהו אחר, כי בזמנו פנו אלינו בשאלות בעניין הזה. זה חל רק לתוך הכנסת הזאת, זה לא נותן לו יכולת להישאר במסגרת איזו רציפות שלטונית גם לכנסת הבאה. כלומר, הוא כאילו מקבל איזושהי זכות מיוחדת להיות סגן שר ולא להיות חבר כנסת רק באותה הכנסת שבה הוא התפטר במסגרת הנורבגי, וברגע שנגמרה אותה הכנסת - - -
היו"ר יעקב אשר
כל כוחו כסגן שר בעצם מגיע מזה שהוא נבחר כחבר כנסת.
גור בליי
בדיוק.
היו"ר יעקב אשר
ברגע שהוא כבר לא חבר כנסת הוא כבר לא יכול להמשיך כמו סגני שרים אחרים, אלה שהיו שנה וחצי בממשלת המעבר.
גור בליי
מעבר לדברים האלה יש תיקוני נוסח נוספים. אני לא אקריא אותם כי הם באמת לא משנים את המהות של הדברים.

בדיון הקודם עלו הצעות בכמה כיוונים. הייתה הצעה של חבר הכנסת גינזבורג שדיברה על כך שבנוסף להסדר, לפני שחבר כנסת מפעיל את הנורבגי... אנחנו כל הזמן קוראים לזה הנורבגי, אבל בעצם זה לא הנורבגי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
בוא נקרא לזה "הישראלי". נורבגי זה לא.
גור בליי
בסדר, הישראלי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אין בינו לבין הנורבגי שום דמיון.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה ישראבלוף.
גור בליי
אנחנו באמת צריכים למצוא לזה שם יותר קולע. ההסדר הישראלי.

נוסף עכשיו בנוסח דבר שלא היה בהוראת השעה מ-2015: כשחבר כנסת מפעיל אותו הוא צריך את אישור יו"ר הסיעה. חבר הכנסת גינזבורג העלה את השאלה אם זה יהיה יו"ר הסיעה או ראש רשימת המועמדים, כלומר מי שעומד בראש המפלגה. הדבר הזה לא נסגר עדיין.
היו"ר יעקב אשר
זה ייסגר בהמשך.
גור בליי
חברת הכנסת אלהרר העלתה מגבלות שונות על היכולת להפעיל את ההסדר הישראלי, במובן שתיקבע איזושהי מכסה על כמות הפעמים שאפשר להפעיל אותו, או שנאפשר שההחלפה בין שרים תהיה רק פעם אחת לכל סיעה ולא פעם אחת לכל חבר כנסת.

הצעה נוספת הייתה שבמקום שיהיה את המפתח המסובך שאומר כמה פעמים כל סיעה יכולה להפעיל את ההסדר, פשוט ייקבע איזה משהו אחיד לכל המפלגות, נניח כל סיעה תוכל להפעיל את ההסדר חמש פעמים.
היו"ר יעקב אשר
זה מנגנון יותר פשוט כביכול, אבל הוא גם מעוות במידה מסוימת חלק מההיגיון.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, זה לא מעוות.
היו"ר יעקב אשר
נדבר על זה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אדוני, אם יש הסכמות ואחדות והכול שמח והציפורים מצייצות, אז הדעת נותנת שיגיעו להסכמות ושלא יהיה צריך לערב חוקי יסוד בכל דבר. אבל זה רק מה שהדעת נותנת, לא הממשלה.
גור בליי
הצעה נוספת, שעלתה מחברי הכנסת לוי וסגלוביץ', דיברה על העניין שחבר כנסת שנכנס במסגרת המודל הזה לא יוכל להתמנות לכל תפקיד בכנסת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לדוגמה, חבר בוועדה למינוי שופטים.
גור בליי
תפקידים רגישים ומיוחדים.
היו"ר יעקב אשר
אני אומר בכנות שאני מתנגד לדבר הזה, בגלל שלא יכול להיות מצב שבו יש שני סוגים של חברי כנסת, אין דבר כזה, זה לא קיים.
איילת שקד (ימינה)
מיקי, הוא צודק.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הבעיה שמי שנכנס עם ההסדר הישראלי ויהיה בוועדה למינוי שופטים, תהיה מעל ראשו חרב מאכלת. יוכלו להגיד לו לבחור את השופט ההוא ולא את השופט הזה. ולכן זה מסוכן - - -
היו"ר יעקב אשר
מיקי, חכה, אני תכף אתן לכם לסכם.
גור בליי
אני רק אומר שפה צריך לחשוב מאוד בזהירות אם אנחנו לא שופכים את התינוק עם המים. זאת אומרת, האם התקדים של יצירת שתי דרגות של חברי כנסת לא יוצר תרופה שהיא יותר חמורה מהבעיה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל הנושא שקארין אמרה יכול לרפא חלק מהדברים שמיקי העלה. הסיפור של ההחלפות, אם הוא יאושר, זה יוריד חלק מהחששות האחרים.
היו"ר יעקב אשר
איזה החלפות?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
החלפות בין שרים. ששרים עושים שירקעס ביניהם.
היו"ר יעקב אשר
לא יהיו החלפות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא יהיו החלפות.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה ימנע את הדבר הזה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כשאתה לא מאפשר החלפות אתה מונע חלק מהעניין הזה.
היו"ר יעקב אשר
גם אנחנו לא מדברים פה על החלפות. לא פתחנו שוק פרסי בעניין הזה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו לא, הצעת החוק כן.
היו"ר יעקב אשר
גם היא לא. היא מגבילה את זה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, אין הגבלה.
גור בליי
אחד לחבר כנסת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אחד לחבר כנסת, אבל שרים יכולים לשחק.
היו"ר יעקב אשר
אבל לפעמים גם קורים דברים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
היושב-ראש, אני רק אומר את העניין הזה. הוא לא קריטי, אבל הוא הצעה טובה גם למציעים.
היו"ר יעקב אשר
לכן היא עדיין על השולחן ואנחנו עוד נדבר עליה. הלאה.
גור בליי
עוד שתי הצעות, ואם יש דברים נוספים, תגידו. הייתה הצעה של חבר הכנסת לוי שלא לאפשר גם לשר וגם לסגן שר מאותו משרד להפעיל את ההסדר הזה שניהם, אלא שרק אחד מהם יוכל להפעיל.
היו"ר יעקב אשר
כדי שלא יהיה מצב שבו יהיה ניתוק של המשרד הזה מהכנסת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
היו"ר יעקב אשר
יש בזה הרבה היגיון. חשבתי על זה אתמול בלילה ואמרתי לעצמי שזה חכם והגיוני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
איתן גינזבורג פסל את זה מהבסיס. אני שמח לשמוע את דעתך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב אשר
רגע, זה לא אומר עדיין כלום.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בסדר, אבל עצם זה שחושבים על זה, זה כבר משהו.
גור בליי
הדבר האחרון שעלה זה השאלה של הוראת שעה לעומת הוראת קבע. עלתה פה בדיון השאלה אם לקבוע את זה כהוראת שעה או כהוראת קבע. אנחנו אמרנו שגם אנחנו התלבטנו בדבר, אבל הגענו למסקנה שבסופו של דבר עדיף הוראת קבע במקרה הזה. אבל בהחלט יש פה שיקולים לכאן ולכאן, ואני מניח שהדבר הזה עוד יעלה בהמשך.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אם זה יהפוך להוראת שעה אני מוכן להוריד את כל 6,000 ההסתייגויות ולעשות את החיים יותר קלים.
היו"ר יעקב אשר
תגיד לי, למה 6,000 ולא 8,000, כמו אצל גינזבורג? זה לא יפה...
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
איזה כיף להיות בוועדה שמחייכים ולא צועקים.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה לתת רשות דיבור לחברי הכנסת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתם מוכנים לוותר לי? אני אדבר חצי דקה. תודה.

אדוני היושב-ראש, אני אומר את זה לפרוטוקול, לא אליך: גם אתמול המציעים, שחתומים על החוק הזה, לא הטריחו את עצמם להגיע. הגיעו רק שני אנשים מהקואליציה. גם המציעים, להערכתי, לא קראו את החוק הזה אלא רק חתמו עליו.
היו"ר יעקב אשר
מה לעשות ששלושה מהמציעים הם ראשי ועדות שהולכים להתמנות היום? בדיוק בשביל זה צריך נורבגי. הינה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כל מי שכאן, אדוני היושב-ראש, הם חברי כנסת אחראים מהאופוזיציה, חברי כנסת שאכפת להם, מגיעים, עושים שיעורי בית. ואף אחד מהקואליציה הגדולה הזאת – 72 נדמה לי – לא מטריח את עצמו לבוא לכאן. קצת כבוד לחוק שהצעתם, לא כבוד אלינו. באמת, זה לא מכבד אותם. תודה רבה.
היו"ר יעקב אשר
תודה, מיקי. נעבור לח"כים שלא היו אתמול. איילת, בבקשה.
איילת שקד (ימינה)
אני כעיקרון בעד החוק הנורבגי, אני חושבת שיש בו היגיון, קידמתי אותו בכנסת הקודמת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זאת אופוזיציה...
איילת שקד (ימינה)
אני אומרת את האמת.
היו"ר יעקב אשר
הזכרתי אתמול שהיא קידמה את זה בכנסת הקודמת.
איילת שקד (ימינה)
אני בעד. אני חושבת שהמנגנון שכל חבר כנסת יוכל בכניסה לבחור את הסיעה זה מנגנון שעושה שכל, כי החוק המדלג הוא בעיניי לא חוקתי, וטוב שתיקנו את זה.

אני כן חושבת שצריך להתלבט על הוראת שעה או קבע. מיקי, אני מבינה שאתה רוצה הוראת שעה.
היו"ר יעקב אשר
לא רק מיקי, גם גדעון סער.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
וגם אני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
איילת, אנחנו פשוט רוצים לראות איך זה יתנהל; זה משהו חדש. אין בעיה בעוד שנתיים, שלוש או ארבע להפוך את זה לחוק יסוד. אבל עכשיו אנחנו בתחילת הדרך של זה.
איילת שקד (ימינה)
החוק הנורבגי הוכח כהצלחה בכנסת הקודמת - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה כבר לא נורבגי, זה ישראלי, היו כל כך הרבה שינויים. ולכן ביקשנו הוראת שעה. הרי בחבילת החוקים הקודמת, שחלקם היו חוקי יסוד, עשו הוראות שעה, כך שאין מניעה לעשות את זה גם כאן. ואז יהיה הרבה יותר קל לכולנו – אני אוריד הסתייגויות, אני אעשה הרבה דברים שיקלו על הוועדה ועל הכנסת.
איילת שקד (ימינה)
לנו יש הסתייגויות. אלה לא דברים קריטיים ומהותיים, אבל אלה כן הסתייגויות שחשובות לנו. אני חושבת שצריך לדבר על העניין של הוראת שעה, ובאמת יש שכל במה שמיקי אומר, כי זה חוק אחר מהחוק שהעברנו בפעם הקודמת. בסך הכול, לקואליציה זה לא משנה אם זאת הוראת שעה או חוק קבע. כרגע אני משאירה את זה פתוח.
היו"ר יעקב אשר
אני מנסה לבחון את הנושא הזה באמת בהסתכלות אמיתית, ולדעתי, מאחר שמדובר כבר בחוק ישראלי – זה הרי כבר לא החוק הנורבגי – אז אם זאת תהיה הוראת שעה, יקרה מה שקרה בפעם הקודמת. את ודאי זוכרת שבפעם הקודמת היה לחץ של הרגע האחרון לעשות את זה כהוראת שעה; למישהו היה קשה להעביר את זה, והוראת שעה הייתה לו יותר קלה. אבל מה קרה בהוראת השעה הזאת? שבעצם במשך כל הקדנציה הנושא ירד מסדר היום - - -
איילת שקד (ימינה)
אתה היית בנורבגי, נכון?
היו"ר יעקב אשר
אני, שולי מועלם ואחרים. פיארנו, אני חושב – לפחות הם – את הכנסת בתקופה ההיא. גם יוליה מלינובסקי.

ממה אני חושש? אני חושש שאם זאת תהיה הוראת שעה – מתי יתקנו אותה? יתחיל להיות פה איזשהו מנגנון שבכל בחירות יעלו את זה כהוראת שעה. כל אחד יבוא - - -
איילת שקד (ימינה)
אבל אתם הרי לא רוצים להעביר את החוק הקודם. אם הייתם לוקחים את החוק של ניסן ומעבירים אותו כהוראת קבע - - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע. אני די פתוח, זה יכול להיות גם הוראת שעה, אני לא עומד על הרגליים האחוריות בעניין הזה, אבל אני חשבתי כן לעשות את זה כהוראת קבע. גם כי עמדת משרד המשפטים הייתה יותר לכיוון הזה, אם הבנתי נכון, מסיבותיהם שלהם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, הם לא דיברו על זה.
היו"ר יעקב אשר
הם דיברו על זה אתמול.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא היית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הייתי אתמול.
היו"ר יעקב אשר
היית, אבל הוא הוסיף את זה אחרי שהלכת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, הם אמרו שאין להם - - -
עמי ברקוביץ'
אמרנו שאפשר כך ואפשר כך, אבל הנטייה העקרונית שלנו - - -
היו"ר יעקב אשר
הם אמרו שהעמדה העקרונית שלהם היא כזאת.
עמי ברקוביץ'
הנטייה העקרונית.
היו"ר יעקב אשר
אמרתי שאני מוכן לקיים דיון בעוד כמה חודשים. פעם אחת לעשות דיון שהוא לא תוך כדי תנועה. לבוא ולמצוא את המערך הנכון, שבו גם נדון על עוד דברים – מעמדם של סגני השרים ועוד הרבה מאוד ממשקים שבגלל שכרגע הם תחת הוראות שעה אנחנו כל הזמן הולכים ומתקנים, מתקנים והולכים. אני פתוח לקיים דיון על שני הדברים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יש פתרון יותר טוב לבעיה של ידיים עובדות. בואו נתקן את חוק הכנסת ונגדיל ל-140 מושבים. שהמפלגות יתמודדו על 140 מושבים. זה הרבה פחות מסובך ממה שאנחנו הולכים לעשות.
היו"ר יעקב אשר
אם זיכרוני אינו מטעני אורי מקלב הציע הצעת חוק כזאת בקדנציה הקודמת.
איל זנדברג
הוא הציע 180.
היו"ר יעקב אשר
איילת, עוד משהו? לא. אז תודה רבה. אוסאמה, יש לך מה להוסיף על אתמול?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אבל אני הולך להצביע על חיים כץ וחוזר.
היו"ר יעקב אשר
חיים כץ זה עכשיו? אתה רק מצביע ואתה חוזר מייד? אני רוצה לקפוץ לברך אותו. טוב, חבר הכנסת אבידר, זכות הדיבור אליך.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול אני רוצה לברך אותך על ראשות הוועדה, אני שמח להיות כאן. אתה ציינת קודם שחברת הכנסת מלינובסקי נכנסה בחוק הנורבגי. אנחנו תמכנו בחוק הנורבגי בוורסיה הקודמת שלו, אבל אנחנו מתנגדים לוורסיה הנוכחית, מאחר שאי אפשר להמציא חוק נורבגי בכל פעם שנוצרת קונסטלציה של קואליציה הכרחית. אולי בכנסת הבאה עוד נמצא את עצמנו בממשלה של 61 שרים וסגני שרים, ואז אנחנו נעשה חוק נורבגי לא רק מדלג אלא גם מקפץ. ולכן אנחנו מתנגדים לחוק וגם יש לנו הסתייגויות, שנגיש אותן בזמן המתאים. תודה רבה.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה. עוד מישהו רוצה לומר משהו? משרד המשפטים, בבקשה.
עמי ברקוביץ'
בהמשך להערות שלנו אתמול ועל רקע ההצעה שהעלה חבר הכנסת לוי, שהוזכרו כאן הקשיים שהיא מעוררת – שזה יוצר שני סוגים של חברי כנסת – צריך מצד שני גם להבטיח את העצמאות של כל חברי הכנסת, גם אלה שנכנסים בחוק הנורבגי. בהיבט הזה נודעת חשיבות רבה להסדרים שמוצעים בהצעת החוק הזאת, שמדגישים את העילות להפסקת כהונה, שהן בעצם נסיבות חיצוניות להתפטרות של השר, על העלויות שיש לזה; ואת ההוראות הנוספות שהוספו – הגבלה על מספר הפעמים וכיו"ב – שבעצם מדגישות מאוד את העניין הזה. מבחינתנו זה מוקד מאוד מרכזי של החוק.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אז דעתכם נוחה מהנוסח?
עמי ברקוביץ'
מהנוסח כפי שהוא עכשיו? אני חושב שכן.
היו"ר יעקב אשר
מה לעשות? קורה.
עמי ברקוביץ'
ככל שיהיו הצעות לעגן עוד יותר את העצמאות, מה טוב. אבל הנושא של הגבלת האפשרות להתפטר לפעם אחת לחבר כנסת, הוא צעד שלא היה בהוראת השעה הקודמת - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
גם הצעתי לא הייתה בהצעה הקודמת, ואני מאוד מקווה שהם ישקלו אותה. חבל שהמציעים לא פה ואנחנו מדברים לעצמנו.
היו"ר יעקב אשר
יש עוד מישהו שרוצה לומר או להעיר משהו? משרדי הממשלה? צוות הוועדה? אם כך, תם הדיון. אנחנו נעשה הפסקה וב-11:15 נתכנס להצבעה. אני רוצה לברך את חיים כץ, זה יותר בקטע החברי. תודה רבה לכולם.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:35 ונתחדשה בשעה 11:18.)
היו"ר יעקב אשר
אני מחדש את הישיבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אפשר להגיד כמה משפטים לפני ההצבעה?
היו"ר יעקב אשר
היית פה לפני שעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לא דיברתי.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו אמורים עכשיו להצביע. קודם הייתה כאן ישיבה, ואני בסבלנותי-כי-רבה נתתי לכולם לדבר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אגב, מעניין שרוב המצביעים לא יודעים על מה הם מצביעים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו יודעים טוב מאוד. קראנו, למדנו, נבחנו. רוב המתנגדים לא יודעים למה הם מתנגדים.
היו"ר יעקב אשר
האמת היא שזאת פעם ראשונה שזה קורה בכנסת, וחבל שזה קרה דווקא במשמרת שלי...

אגב, לאלה שלא היו פה בדיון היום – לאחר הדיון הממצה של אתמול העלינו פה עוד כל מיני דברים שעלו, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, דברים שצריך לחשוב עליהם תוך כדי תנועה בהכנה לשנייה ושלישית. אני הודעתי שתהיה עכשיו הצבעה, אבל יש בקשה של אוסאמה לשני משפטים. אם יש הסכמה לכבד את נציג האופוזיציה בשני משפטים, אז אני מסכים. אבל אם זה פותח לכולם, אני לא רוצה. אז אוסאמה, שני משפטים בשם האופוזיציה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, רציתי לדבר בישיבה הקודמת, אבל מאחר שעלינו להצבעה על יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אני לא דיברתי. בשם האופוזיציה, מכיוון שאנחנו לא רוצים לעשות פיליבסטר ולמשוך את הזמן ולהגיש אלפי הסתייגויות – אם הקואליציה ומציעי החוק יחשבו על הדברים שאנחנו העלינו בהערות שלנו, אנחנו אומנם לא נתמוך בחוק אבל אנחנו נגיש רק מספר הסתייגויות מהותיות. אני רואה שהחוק חשוב לחלק מהסיעות של הקואליציה ואנחנו לא רוצים למשוך את זה סתם.

במיוחד תחשבו על הנושא של הוראת שעה לעומת הוראת קבע. אנחנו עשינו כמה חוקים והצעות בהוראת שעה – ודווקא בחוק הזה אתם רוצים הוראת קבע? גור, אנחנו מכירים את הפסיקה של בית המשפט העליון ואת הביקורת על העניין של הוראת שעה, אבל לאור ההסכם הקואליציוני ולאור המחסור בכוח אדם בכחול לבן פה בכנסת, זאת צריכה להיות הוראת שעה. גם המנגנון המוצע, כל המשוואות המורכבות והמסובכות – בואו תקלו את זה, תעשו את זה משהו פשוט. זהו.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו נדבר על זה במהלך הדיון. גדעון, משפט. בבקשה.
גדעון סער (הליכוד)
אני רק רוצה לומר שנאמר אתמול בוועדה שהנושא של הוראת שעה יעלה לפי קריאה שנייה ושלישית. זה גם על דעת המציעים שהנושא של הוראת שעה או הוראת קבע יוכרע לפי קריאה שנייה ושלישית.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
גם ההסתייגויות יהיו לפני קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יעקב אשר
אם כך אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר).
גור בליי
בנוסח שהקראנו, עם השינויים שהתייחסנו אליהם בדיונים.
היו"ר יעקב אשר
היו תיקונים קטנים שהוצגו בפני הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר יעקב אשר
הצעת החוק עברה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
כמה-כמה?
היו"ר יעקב אשר
שמונה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה לקריאה ראשונה ותעלה עוד היום למליאת הכנסת.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020, עם התיקונים כפי שהציג אותם היועץ המשפטי של הוועדה. מי בעד? שמונה בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר יעקב אשר
ההצעה עברה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה.
היו"ר יעקב אשר
רוויזיה על ההצעה הזאת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
על שתי ההצעות.
היו"ר יעקב אשר
ביקשת אחת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, על שתיהן.
היו"ר יעקב אשר
קיבלת את שתיהן, אוסאמה.
גור בליי
אני רוצה לומר לפרוטוקול שצריך רוב של 61 בתיקון לחוק היסוד. זה כולל גם תיקונים בחוק יסוד: הממשלה, שכבר לא משוריין. לכן צריך רוב של 61 במליאת הכנסת.
היו"ר יעקב אשר
אני כבר קובע דיון לרוויזיה: 12:00.


הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים