ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 27/05/2020

הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן., הצעה בדבר הרכב ועדות מיוחדות ויושבי הראש שלהן., קביעת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23., המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הועדה המסדרת
27/05/2020


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 38
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, ד' בסיון התש"ף (27 במאי 2020), שעה 9:00
סדר היום
1. הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן.
2. הצעה בדבר הרכב ועדות מיוחדות ויושבי הראש שלהן.
3. קביעת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23.
4. המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש-הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
משה ארבל
עוזי דיין
מכלוף מיקי זוהר
מיקי חיימוביץ'
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מתן כהנא
עופר כסיף
אלכס קושניר
שלמה קרעי
רם שפע
חברי הכנסת
קארין אלהרר
יעקב אשר
ניר ברקת
מאיר כהן
מיכאל מלכיאלי
עאידה תומא סלימאן
אוסאמה סעדי
עודד פורר
טלי פלוסקוב
קטי קטרין שטרית
עפר שלח
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן.
היו"ר איתן גינזבורג
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. סדר היום עוסק בהרכבת הוועדות וקביעת מספרי סגנים ליושב-ראש הכנסת. אנחנו נקרא את ההצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן, כפי שסוכם בין הסיעות. אני אתחיל למנות את חברי הוועדה, ואז נצביע בהצבעה אחת על כל הוועדות.

ועדת הכנסת תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד – חמישה חברים: אופיר כץ, מיקי מכלוף זוהר, מאי גולן, טלי פלוסקוב ועוזי דיין; סיעת יש עתיד-תל"ם – שני חברים: אלעזר שטרן ובועז טופורובסקי; סיעת הרשימה המשותפת –שני חברים, כאשר השמות יועברו בהמשך; כחול לבן - ארבעה חברים: איתן גינזבורג, ועוד שלושה; סיעת ש"ס – חבר אחד: מיכאל מלכיאלי; יהדות התורה – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: מתן כהנא. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת איתן גינזבורג.

ועדת הכספים תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד – חמישה חברים: ניר ברקת, אופיר כץ, קרן ברק, מיכל שיר וקטי שטרית; סיעת יש עתיד-תל"ם –שני חברים: מיקי לוי ורם בן ברק; סיעת הרשימה המשותפת –שלושה חברים; כחול לבן – שני חברים, כאשר על חשבון כחול לבן יהיה שלמה קרעי; ש"ס – חבר אחד: ינון אזולאי; יהדות התורה – חבר אחד: משה גפני; ישראל-ביתנו –חבר אחד; ימינה – חבר אחד: בצלאל סמוטריץ'; העבודה – חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת משה גפני.

ועדת הכלכלה תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד – ארבעה חברים: דוד ביטן, קרן ברק, מאי גולן ושרן השכל; יש עתיד-תל"ם – שני חברים: בועז טופורובסקי ועידן רול; הרשימה המשותפת – שני חברים; כחול לבן – שני חברים; ש"ס – חבר אחד: יעקב מרגי; יהדות התורה –חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: מתן כהנא; מרצ – חברה אחת: תמר זנדברג. מוצע כי יושב ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יעקב מרגי.

ועדת החוץ והביטחון תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד – שישה חברים: גדעון סער, ניר ברקת, אבי דיכטר, מיקי מכלוף זוהר, שרן השכל ועוזי דיין; יש עתיד-תל"ם – שלושה חברים: משה יעלון, אורנה ברביבאי ואלעזר שטרן; סיעת כחול לבן – שני חברים: איתן גינזבורג, ועוד חבר; ש"ס – חבר אחד: מיכאל מלכיאלי; יהדות התורה – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: נפתלי בנט; מרצ – חבר אחד: ניצן הורוביץ; דרך ארץ – חבר אחד: צבי האוזר. מוצע כי יושב-רש הוועדה יהיה צבי האוזר.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
יש סיכום שלפחות לאופוזיציה לכל חבר יהיה ממלא מקום.
היו"ר איתן גינזבורג
אני צריך את השמות שלהם.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
העברנו. יש 17 ממלאי מקום.
היו"ר איתן גינזבורג
ממלאי מקום יובאו יותר מאוחר.

ועדת הפנים והגנת הסביבה תמנה 15 חברים: הליכוד – חמישה חברים: חוה אתי עטייה, קרן ברק, מיכל שיר, מאי גולן, ונציג נוסף; סיעת יש עתיד-תל"ם – שני חברים: ע'דיר כמאל מריח ורם בן ברק; הרשימה המשותפת –שלושה חברים; כחול לבן – שני חברים: מיקי חיימוביץ ואיתן גינזבורג; ש"ס – חבר אחד: משה ארבל; יהדות התורה – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ.

ועדת החוקה, חוק ומשפט תמנה 17 חברים: הליכוד – חמישה חברים: גדעון סער, שלמה קרעי, מיקי מכלוף זוהר, מאי גולן, ועוד נציג; סיעת יש עתיד-תל"ם – שני חברים: קארין אלהרר ויואב סגלוביץ'; המשותפת – שני חברים; כחול לבן –שני חברים; ש"ס – חבר אחד: מיכאל מלכיאלי; יהדות התורה – חבר אחד: יעקב אשר; ישראל-ביתנו – חבר אחד; ימינה – חברה אחת: איילת שקד; העבודה – חבר אחד. מרצ – חבר אחד: יאיר גולן. מוצע כי יושב-ראש ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יעקב אשר.

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות תמנה תשעה חברים: מטעם סיעת הליכוד – שלושה חברים: דוד ביטן, טלי פלוסקוב, ועוד אחד; סיעת יש עתיד-תל"ם – שני חברים: יואל רזבוזוב ואנדרי קוז'ינוב; כחול לבן – חבר אחד; ש"ס – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; דרך ארץ – חבר אחד; מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה דוד ביטן.

ועדת החינוך, התרבות והספורט תמנה 15 חברים: הליכוד – ארבעה חברים: קטי שטרית, עוזי דיין, ועוד שני נציגים; יש עתיד-תל"ם –שני חברים: מאיר כהן ואורלי פרומן; הרשימה המשותפת – שלושה חברים; כחול לבן – רם שפע, וחבר נוסף; ש"ס – חבר אחד: משה אבוטבול; יהדות התורה – חבר אחד; סיעת העבודה – חבר אחד; סיעת מרצ – חבר אחד: ניצן הורוביץ. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת רם שפע.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תמנה 11 חברים: סיעת הליכוד – שלושה חברים: חיים כץ, אופיר כץ וחוה עטייה; סיעת יש עתיד-תל"ם – שני חברים: אורלי פרומן ועידן רול; הרשימה המשותפת – שני חברים. כחול לבן – חבר אחד; ש"ס – חבר אחד: משה אבוטבול; יהדות התורה – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: אופיר סופר. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת חיים כץ.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה תמנה 11 חברים: סיעת הליכוד – שלושה חברים: אופיר כץ, שלמה קרעי, ונציג נוסף; יש עתיד-תל"ם – חבר אחד: עפר שלח; מטעם הרשימה המשותפת – נציג אחד; תשב שם קארין אלהרר על חשבון הרשימה המשותפת. כחול לבן – חבר אחד ; ש"ס – חבר אחד: יעקב מרגי; יהדות התורה – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: מתן כהנא. דרך ארץ – חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה עפר שלח.

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי תמנה 11 חברים: סיעת הליכוד – שלושה חברים: קרן ברק, יפעת שאשא-ביטון וקטי שטרית; יש עתיד-תל"ם – חבר אחד: ע'דיר כאמל מריח; המשותפת –חבר אחד; כחול לבן – שני חברים; ש"ס – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; העבודה – חבר אחד. מרצ - חברה אחת: תמר זנדברג. עוד אין המלצה על היושב-ראש.

ועדת המדע והטכנולוגיה תמנה תשעה חברים: סיעת הליכוד – שלושה חברים: ניר ברקת, דוד ביטן ועוזי דיין; יש עתיד-תל"ם – חבר אחד: אנדרי קוז'ינוב; כחול לבן – חבר אחד: איתן גינזבורג; ש"ס –חבר אחד; יהדות התורה – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; ימינה – חבר אחד. מוצע שיושב הוועדה באופן זמני יהיה איתן גינזבורג.
הצעה בדבר הרכב ועדות מיוחדות ויושבי הראש שלהן.
היו"ר איתן גינזבורג
אני עובר לוועדות המיוחדות. אנחנו מציעים להקים ועדה מיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית שתעסוק בנושא מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. יכהנו שם 11 חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שלושה חברים: אבי דיכטר, מיכל שיר ועוזי דיין; יש עתיד-תל"ם – חבר אחד: ע'דיר כמאל מריח; המשותפת – שלושה חברים; כחול לבן – חבר אחד; ש"ס – חבר אחד; יהדות התורה – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: אופיר סופר. יושב ראש- הוועדה ייקבע בשלב יותר מאוחר.

אנחנו מבקשים להקים את הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל רווחי הגז והנפט. סמכויות הוועדה: פיקוח ומעקב אחר הפעולות הנדרשות על פי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014, ובכלל זה פיקוח ומעקב אחר התקדמות הקמת הקרן והפעולות שנעשות להקמת מוסדות הקרן ומינוי נושאי משרה בה; פיקוח ומעקב אחר הכנסות המדינה מהיטל רווחי הגז והנפט וצפי ההכנסות בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23; פיקוח ומעקב אחר ניהול נכסי הקרן על ידי בנק ישראל. בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שלושה חברים: ניר ברקת, אבי דיכטר ומיקי זוהר; יש עתיד – חבר אחד: יואב סגלוביץ'; הרשימה המשותפת – חבר אחד; כחול לבן – חבר אחד; ש"ס – חבר אחד; יהדות התורה – חבר אחד; ימינה – חבר אחד: מתן כהנא. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה אבי דיכטר.

אנחנו מבקשים להקים את הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגיפות ורעידות אדמה. הוועדה תעסוק בעניינים הבאים: הפקת לקחים מהמשבר שנגרם בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש ובהיערכות המדינה להתמודדות עם התפשטות חוזרת של הנגיף; היערכות המדינה להתפרצות מגיפות; היערכות המדינה לרעידות אדמה. הוועדה לא תעסוק בנושאים המצויים באופן מובהק בסמכות של ועדה קבועה אחרת של הכנסת, אלא באישור יושב-ראש אותה ועדה. אם תהיה מחלוקת, זה יבוא לוועדת הכנסת להכרעה. אנחנו מקווים שהוועדה תדע לפעול בצורה מתואמת עם ועדות אחרות. יכהנו בוועדה 11 חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: מהליכוד – שלוש חברות: יפעת שאשא ביטון, קטי שטרית וטלי פלוסקוב; יש עתיד – שני חברים: יואל רזבוזוב ומיקי לוי; משותפת – שני חברים; כחול לבן – שני חברים; ש"ס - חבר אחד: משה אבוטבול; יהדות התורה – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; העבודה – חבר אחד. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון.

מוצע להקים ועדת מיוחדת לפניות ציבור. הוועדה תעסוק בטיפול ומתן מענה שוטף לפניות ציבור שמגיעות לוועדה מאזרחים ומארגונים; קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציגי פניות ציבור בגופים שונים, תוך הבטחת זכויותיהם וסמכויותיהם לטיפול בפניות הציבור במוסדותיהם; הסדרת נושא הטיפול בפניות ציבור במוסדות הממשלתיים והציבוריים לשם קביעת נורמות טיפול אחידות ככל האפשר בין כל הגופים שעוסקים בנושא; שמירה והגנה על מקבלי שירותים ציבוריים; יצירת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה וגורמים שונים בניסיון להיטיב את השירות הניתן לאזרח; קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים למצוקות הפרט, הצרכנים ומקבלי השירותים הציבוריים. הוועדה לא תעסוק בדיוני חקיקה ראשית וחקיקת משנה. יהיו בוועדה תשעה חברים: מהליכוד – שלושה חברים: שלמה קרעי, יפעת שאשא-ביטון וקטי שטרית; יש עתיד – חבר אחד: יואל רזבוזוב; המשותפת – חבר אחד; כחול לבן – חבר אחד; ש"ס – חבר אחד. יהדות התורה – חבר אחד: יעקב טסלר; ישראל-ביתנו – חבר אחד; מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יעקב טסלר.

מוצע להקים ועדה מיוחדת לזכויות הילד. סמכויות הוועדה יהיו הגנה על ילדים וקידום מעמד ילדים ובני נוער, במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבינ"ל לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, וזכות הילדים ובני הנוער להשמיע את דעתם בעניינים הנוגעים להם. בוועדה יכהנו תשעה חברים, לפי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שלושה חברים: שלמה קרעי, מיכל שיר, ונציג נוסף; יש עתיד – חבר אחת: קארין אלהרר; המשותפת – חבר אחד; ישראל-ביתנו – חבר אחד; כחול לבן – חבר אחד: רם שפע; ש"ס – חבר אחד; מרצ – חברה אחת: תמר זנדברג. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת רם שפע.

ועדה רביעית לאופוזיציה תוקם בהמשך. כשיגיעו להסכמות, תתכנס ועדת הכנסת ותקים אותה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
יהיו בה 11 חברים.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
זאת תהיה ועדה לבטיחות בדרכים ולסמים.
מתן כהנא (ימינה)
מיקי, אתה יכול להסביר למה אתם לא נותנים לנו את הוועדה לביקורת המדינה? במקום לתת לימין את הוועדה לביקורת המדינה, אתם נותנים אותה לשמאל, לעפר שלח, שאני מעריך, מכבד ואוהב. במקום לתת אותה לימין, אתם נותנים אותה לשמאל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ב-24 שעות האחרונות התחיל קמפיין להעברת הוועדה לביקורת המדינה לימינה. אני מקבל מאות הודעות מפעילי ימין, שאני גם יכול להבין. הם טוענים - למה נתנו את הוועדה לביקורת המדינה ליש עתיד, לא לימינה. אופי חלוקת הוועדות בתוך האופוזיציה הייתה לשיקולה של האופוזיציה מאז הקמת הכנסת. אף פעם לא נכנסו לשיקולי האופוזיציה בחלוקת הוועדות.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
בכל הרשויות המקומיות ועדת הביקורת תמיד נתונה לאופוזיציה.
מתן כהנא (ימינה)
אנחנו אופוזיציה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לסיעה הגדולה באופוזיציה.
מתן כהנא (ימינה)
אין אופוזיציה יותר מאיתנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רצינו לכבד את הנוהג הזה. מאז הקמת הכנסת היה מקובל שהאופוזיציה מחלקת את הוועדות בתוך עצמה.
מתן כהנא (ימינה)
מה עם הוועדה למינוי שופטים? גם אותה תיתנו לשמאל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש לנו סיכומים מצוינים לגבי הוועדה למינוי שופטים.
היו"ר איתן גינזבורג
ההבהרה התקבלה. הוויכוח יימשך מחוץ לחדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם היינו עושים מהלך דורסני וקובעים לאופוזיציה מי יעמוד בראשות הוועדה לביקורת המדינה, ברור שהעניין הזה היה מגיע לבג"ץ.
מתן כהנא (ימינה)
אנחנו לא פונים לבג"ץ על דברים שקורים בפרלמנט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא יודע אם אתם הייתם פונים, אבל בטוח מישהו היה פונה. בג"ץ גם היה פוסק נגדנו. גם אם היינו רוצים ללכת למהלך הדורסני הזה - נתנו מילה, היה סיכום, לחצנו יד. גם אם לא היינו שלמים עם הסיכום הזה, גם אם הוא לא היה מושלם בעינינו, גם אם היינו מרגישים שזה לא הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות – אם נתת מילה בבית הזה, צריך שהמילה הזאת תכובד. אני חושב שלבית הזה חשוב שלפוליטיקאים שנמצאים פה תהיה מילה. אם התחייבת – תעמוד, גם אם אתה צריך לשלם מחיר. על אף הביקורת הלא קטנה שאני סופג ביומיים האחרונים, אני אומר לכולם כך: פעם אחת, זה לא היה אפשרי, ופעם שנייה, ברגע שהתחייבנו צריך לעמוד בסיכומים.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להודות לחבר הכנסת מיקי זוהר שניהל את כל העניין הזה ביושר.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
גם כשיש אופוזיציה שהיא לא אופוזיציה על חודו של קול אחד, יש משמעות גדולה מאוד בזה שמגיעים להסכמות. מי שניסה להרעיל את ההסכמות שכבר מתגבשות כשבוע – צר לי על כך, לא כך נוהגים בקואליציה ובאופוזיציה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זו פעם ראשונה שלאופוזיציה לא נותנים ועדה מחוקקת. כשכבר נותנים את הוועדה לביקורת המדינה ליש עתיד, אז ימינה עושה קמפיין כדי לקחת את זה מיש עתיד. אני חושב שיש טעם לפגם בזה שאין לאופוזיציה מספיק ועדות, בעיקר שאין לה ועדה מחוקקת.קביעת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23.
היו"ר איתן גינזבורג
קביעת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת בתקופת הכהונה של הכנסת ה-23. אנחנו מבקשים להגדיל את מספר הסגנים מתשעה לעשרה. זאת החלטה שתהיה בתוקף רק לכהונת הכנסת ה-23. מי בעד הגדלת הסגנים לעשרה?

הצבעה

בעד – 13
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
ברוב של 13, בלי נמנעים ובלי מתנגדים, אנחנו קובעים שמספר הסגנים ליושב-ראש יהיה עשרה בכנסת הנוכחית.

המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת, הוועדה המסדרת ממליצה שסגני היושב-ראש יהיו הבאים: חבר הכנסת משה ארבל, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, חברת הכנסת קרן ברק, חברת הכנסת שרן השכל, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, שיכהן כסגן יושב-ראש הכנסת עד ליום כ"ו בכסלו תשפ"ב, 30 בנובמבר 2021, ואחריו ימונה נציג כחול לבן, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ, חבר הכנסת מנסור עבאס, חבר הכנסת חמד עמאר, וחבר כנסת מיהדות התורה.
מתן כהנא (ימינה)
מה עם אופיר סופר?
היו"ר איתן גינזבורג
כנראה בחצי השני של הקדנציה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
זאת החלטה שצריכה להתקבל באופוזיציה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
לא רק באופוזיציה, זה צריך להיות גם בתיאום עם יושב-ראש הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
כרגע אנחנו בוחרים שמונה סגנים ליושב-ראש הכנסת. מי בעד הסגנים שהקראתי, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 14
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. נקבעו שמונה סגנים ליושב-ראש הכנסת. התייעצות סיעתית של 5 דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:00 ונתחדשה בשעה 10:05.)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מחדש את הישיבה. אני מבקש להודיע כי מטעם סיעת העבודה מירב מיכאלי תכהן בוועדות הבאות: הוועדה המיוחדת לעניין נושא הקורונה, ועדת החינוך, והוועדה לקידום מעמד האישה. מי בעד הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן כפי שהקראתי, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 12
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הרכבן של הוועדות אושרו. מי בעד הוועדות המיוחדות ויושבי הראש שלהן, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 13
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הוועדות אושרו על הרכבן ויושבי הראש שלהן.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש שתציין את הוועדות שהאופוזיציה עומדת בראשן.
היו"ר איתן גינזבורג
ביקורת, מעמד האישה, פשיעה בחברה הערבית, ועוד ועדה שתקום. אני מבקש מהסיעות שלא העבירו שמות – להעביר שמות להנהלת הוועדה, כדי שנוכל להכריז עליהם במליאה היום. תודה רבה, הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים