ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 19/05/2020

בחירת יושב ראש לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4

19/05/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 9
מישיבת ועדת החוץ והביטחון (זמנית)
יום שני, כ"ד באייר התש"ף (18 במאי 2020), שעה 10:00
סדר היום
1. בחירת יושב-ראש לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון
2. בחירת יו"ר לוועדת המשנה הזמנית למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
איתן גינזבורג – יו"ר הוועדה המסדרת
יעקב אשר
אורנה ברביבאי
עוזי דיין
שרן מרים השכל
גדעון סער
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן יצחק
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
ראש תחום בכירה (לביטחון)
דפנה סידס כהן
ראש תחום פיקוח תקציב הביטחון
יוני בן הרוש
ראש תחום מודיעין
שגיא חן
ראש תחום מדיני
שרה צוובנר
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


1. בחירת יושב-ראש לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוץ והביטחון הזמנית. התכנסנו היום בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, לצורך בחירת יושב-ראש מבין חברי הוועדה לפי המלצת ועדת הכנסת, במקרה הזה הוועדה המסדרת. - - - הוועדות הזמניות - - - הוועדה המסדרת לוועדת הכנסת, ולכן אנחנו מתכנסים בהקשר הזה. הוועדה המסדרת החליטה להמליץ לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון לבחור בחבר הכנסת צבי האוזר כיושב-ראש הוועדה, ואת ההצעה הזאת אני אעלה להצבעה בקרב החברים.

אז אני מציע שנעשה הצבעה. ואחר כך, בהתאם לתוצאות, ניתן גם לאנשים להתייחס, לברך. מי בעד ההצעה לבחור בצבי האוזר להיות יושב-ראש הוועדה? ירים את ידו.
שמואל לטקו
7.
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
7. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
אושרה.
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
אז אנחנו מברכים אותך, צבי, על היבחרותך להיות יושב-ראש הוועדה בענייני חוץ וביטחון, ובתקווה שגם תמשיך לכהן כיושב-ראש קבוע של הוועדה לכשנקים את הוועדות. אין לי ספק שתעשה פה עבודה טובה, אני יודע כמה הנושא הזה קרוב לליבך, חשוב לך, כמה מדינת ישראל והמורשת שלה והעתיד שלה חשובים לך. אז אני מברך אותך ומעביר לך את שרביט הניהול – פטיש הניהול – להפקדת הוועדה לידיך. בהצלחה.
היו"ר צבי האוזר
איתן, תודה רבה. ראשית, תודה לוועדה המסדרת ולעומד בראשה על ההמלצה לוועדת החוץ והביטחון לבחור בי כיושב-ראש הוועדה הזמנית. תודה לכל חברי הוועדה. אין בחירה משמחת יותר מאשר בחירה פה אחד. עברנו ימים לא פשוטים, אולי זו סנונית ראשונה. ככל שאני מבין זה מאפיין את עבודת הוועדה, שההתכנסות העניינית או הרעיון הענייני המוביל. אבידר אומר לי לא. כך השמועות. אינני יודע, אני עולה חדש שמגיע.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
שלא תתרגל, צבי.
היו"ר צבי האוזר
אני לא אשא את נאום התודה האמיתי, כי בסך הכול אנחנו כאן בהתכנסות זמנית.
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
בפיקדון.
היו"ר צבי האוזר
בדיוק, בפיקדון מאוד זמני. בתוך ימים ספורים, אני מקווה עד כמה שיותר מהר, הוועדה המסדרת תקבע את הרכב הוועדה הקבועה, והוועדה הקבועה תתמנה, ואני אציג את מועמדותי, אני לא יודע אם זו הפרוצדורה, לראשות הוועדה הקבועה. ובהינתן או במידה ואבחר לראשות הוועדה הקבועה, אז אני גם אתן כמה דברים לגופו של החזון שלי, אם אפשר להגדיר את זה ככה, או המחשבות שלי. אז זהו. יש הרבה מאוד דברים שהם על הפרק. כולכם ותיקים ממני.
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
אני חדש.
היו"ר צבי האוזר
אתם מכירים את הדברים שעל הפרק. אני רוצה להודות גם לצוות המקצועי בהזדמנות ראשונה ולא אחרונה, שמנווט פה את עבודת הוועדה. ולפחות כל עוד אני משמש פה יושב-ראש, כעזר כנגדי וממני. זה הכול. תודה רבה.
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
מישהו רוצה לומר משהו? זה הזמן.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו שומרים את הדברים לטקס של היו"ר הקבוע.
היו"ר צבי האוזר
אני שמח. יש לכם גם זמן לחשוב, להיערך, להתכונן, להחליט אם אתם בעד או נגד, גם אלה שתמכו יכולים לשנות את הצבעתם. זו תקופת ניסיון.
איתן גינזבורג (יו"ר הוועדה המסדרת)
זה לבחון אותך, איך אתה מתפקד בתקופה הזאת, ואז ישקלו אם לבחור בך.
היו"ר צבי האוזר
אז שוב, תודה רבה.
שמואל לטקו
רגע, לא סיימנו. לבחור אותך ל - - -


2. בחירת יו"ר לוועדת המשנה הזמנית למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן
היו"ר צבי האוזר
אז אני מציע את עצמי, נושא שני בסדר-היום, גם ליושב-ראש ועדת המשנה הזמנית למודיעין. אני מבין שזאת ועדת המשנה היחידה.
שמואל לטקו
כרגע כן.
היו"ר צבי האוזר
אז שוב, כל עוד היא מתפקדת כוועדת משנה זמנית למודיעין, אני מציע את עצמי כיושב-ראש. מי בעד? 7. מי נגד?
שמואל לטקו
אין.
היו"ר צבי האוזר
מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר צבי האוזר
אז שוב, גם זה פה אחד. תודה רבה על האמון.

הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:07.

קוד המקור של הנתונים