ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/05/2020

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים