ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/05/2020

קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיפים 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה המסדרת
06/05/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 30
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, י"ב באייר התש"ף (06 במאי 2020), שעה 0:15
סדר היום
קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיפים 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
משה ארבל
מכלוף מיקי זוהר
אסף זמיר
בועז טופורובסקי
עופר כסיף
אופיר כץ
פטין מולא
אלכס קושניר
יזהר שי
חברי הכנסת
מאיר כהן
טלי פלוסקוב
אוסאמה סעדי
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיפים 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020
היו"ר אבי ניסנקורן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הוועדה המיוחדת הגיעה להבנות, שבעצם היא מסיימת את דיוניה עד 08:00. קבעו נוהל בוועדה המיוחדת שמוסכם על כולם, שמצד אחד, מאפשר דיון לגופו של עניין – זה דיון בהסתייגויות, ומצד שני, לסיים את הדיונים עד 08:00. משכך גם כן, בהסכמה של כולם, המליאה תתכנס החל ב-09:00. יתאפשרו 400 הסתייגויות לקבוצה ב' על שני החוקים, על כלל החוקים, באופן שיתוספו 100 הסתייגויות על התיקון הספציפי, ויש עוד 300 הסתייגויות על החוק השני. כלומר 100 ו-300. 100 על התיקון ו-300 על החוק הרגיל. נשארו ארבע מההסדר הקודם? אז יש ארבע לכל אחד. אם היו"ר ירצה לתת עוד, הוא צריך לתת זהה לשני הצדדים. לכל אחד יש היתרה שלא השתמש בה.
ארבל אסטרחן
יו"ר הוועדה יוכל להציג את השינוי, אין דיון יותר אלא מידי יו"ר הוועדה עוברים להמשך ההצבעות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כלומר לחוק יסוד מסעיף 3, שהוסרו ההסתייגויות, עד 7 המתוקן.
ארבל אסטרחן
אין נימוקים.
היו"ר אבי ניסנקורן
ב-7 יכול להיות 100 הסתייגויות.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 13
אושר פה אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אושר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 00:33.

קוד המקור של הנתונים