פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת95
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)
06/05/2020

הכנסת העשרים-ושלוש


הכנסת
21/06/202
08:510
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23).
יום רביעי, י"ב באייר התש"ף (06 במאי 2020), שעה 00:15
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה)
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
קארין אלהרר
משה ארבל
עוזי דיין
תמר זנדברג
עופר כסיף
אופיר כץ
מיקי לוי
פטין מולא
אוסאמה סעדי
טלי פלוסקוב
אורית פרקש הכהן
אלכס קושניר
שלמה קרעי
איציק שמולי
חברי הכנסת
מאיר כהן
יאיר לפיד
מיקי מכלוף זוהר
מיכאל מלכיאלי
יעקב מרגי
אבי ניסנקורן
יואב סגלוביץ
יאיר שטרן
יזהר שי
עפר שלח
מוזמנים
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
משתתפים (באמצעים מקוונים)
איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, מח' הייעוץ והחקיקה, משרד המשפטים
עמיר פוקס - המכון הישראלי לדמוקרטיה
ייעוץ משפטי
מ"מ יועמ"ש הכנסת שגית אפיק
גור בליי
אפרת חקאק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי;
ירון קוונשטוק
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה), פ/280/23 כ/840, הצעת ח"כ איתן גינזבורג
היו"ר איתן גינזבורג
אני פותח את ישיבת הוועדה. תיכף נצלול לתוך האירוע, אבל בטרם נתחיל את האירוע – ותיכף יגיעו היועצים המשפטיים – אנחנו רוצים להציג בפניכם משהו שהוא מחוץ לסיפור החוקי משהו שמגיע בתור הסכמה. מיקי לוי דיבר עם עפר שלח.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
מיקי זוהר.
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי זוהר. בבקשה, מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה. אמרתי, שאם אתה כבר מתבלבל, אז מיקי כהן, לא מיקי לוי.
היו"ר איתן גינזבורג
כשאני קראתי למיקי לוי מיקי זוהר, הוא אמר שהוא חתך ורידים.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אתה יודע מי זה היה מיקי כהן? הוא היה גנגסטר גדול בזמנו, מתאים לך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יודע, זה היה אחד העבריינים הגדולים בארצות הברית. כשראש הממשלה התקשר אלי, הוא אמר לי: מיקי? אמרתי לו: מיקי כהן. הוא אמר לי: אוי, אני לא יודע מה קרה לי, אבל נראה לי שעלה לי השם מיקי כהן, כי אני יודע שהוא גנגסטר גדול. אבל הוא אמר לי: אתה יודע מי היה בנג'מין סיגל?
עפר שלח (יש עתיד תל"ם)
זה שהקים את לאס וגאס.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יפה מאוד.
היו"ר איתן גינזבורג
מתאים לך פיקס.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז הכול בסדר. חברים, הגענו לסיכום, שהוא בעיניי סביר, שאנחנו נקיים הלילה את הדיון בוועדה המיוחדת. האופוזיציה תוכל לנמק הסתייגויות כאוות נפשה, ותוכל גם לבקש להצביע בעניין ההסתייגויות. הקואליציה תעשה כל מאמץ להפיל אותן, ובסופו של דבר יצטברו מספר הסתייגויות ככל שיצטברו, בהתאם לרצון האופוזיציה. זה אומר שחברי הוועדה יצטרכו לבלות פה שעות ארוכות, עד אשר הדיון הזה יסתיים.

מה שיקרה זה שלקראת השעה 8:00-7:30 בבוקר לכל המאוחר יסתיימו ההסתייגויות, ואז יתחילו ההצבעות על החוק. זאת אומרת, עד 8:00 בבוקר יהיו נימוקים והצבעות, נימוקים והצבעות פה בוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני חושב שלא חייבים נימוקים, צריך לשאול את הייעוץ המשפטי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא לא, יהיו נימוקים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה יהיו? מיקי, אנחנו צריכים להיות פה גם מחר כל היום - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם יש הסכמות, מה אתה רוצה? זה גובר על התקנות.
שלמה קרעי (הליכוד)
תשאלו את הייעוץ המשפטי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הסיכום שהושג זה שיהיו פה הלילה נימוקים והצבעות. לקראת השעה 8:00 בבוקר יסתיימו הנימוקים וההצבעות ותהיה הצבעה על החוק. החוק ירד לניסוח ויובא למליאה ב-9:00 בבוקר. בשעה 9:00 בבוקר המליאה תתכנס ותצביע עד מקסימום 400 הצבעות, שזה כמובן על ההסתייגויות על כל שני החוקים על כל סעיפיהם, לשיקול האופוזיציה.

זה אומר שאם וכאשר האופוזיציה תרצה לנמק הלילה ולהצביע לאורך כל הלילה, זאת תהיה זכותה. אם היא תרצה לסיים קודם ולהצביע על החוק קודם ולתת לחברי הכנסת ולעובדי הכנסת כמה שעות מנוחה, זה גם יהיה בסדר גמור. זה לשיקולכם.

מה שהוועדה צריכה לעשות לעניות דעתי היועץ המשפטי, אם אתה מקבל את זה, זה להצביע על הסיכום הזה ולאשר אותו, ואחר כך אנחנו נלך לוועדה המסדרת לאשר את התיקון ובא לציון גואל.
היו"ר איתן גינזבורג
זה מקובל עליכם יש עתיד?
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
לא הבנתי, אנחנו מצביעים על הסיכום כרגע?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
ההסתייגויות הן בעל פה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ההסתייגויות הן בעל פה, כי אין לכם במה לכתוב אותן.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אז תן לנו זמן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם רוצים כמה שעות הפסקה ולחזור? אין בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק רוצה לוודא עם חברי הוועדה, שזה מקובל עליכם.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מיקי, אתה רוצה לכתוב את ההסתייגויות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם תרצו לכתוב, אין בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אם יש מישהו שמתנגד להסדר הזה, שירים את ידו עכשיו בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו מעדיפים לכתוב את זה.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
לא, הוא לא מדבר על ההסתייגויות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם וכאשר האופוזיציה רוצה לכתוב את ההסתייגויות ואחר כך להגיע לוועדה ולנמק אותן, אפשר לקבוע שעה, נניח שתגידו שאתם רוצים להתחיל לכתוב את ההסתייגויות מעכשיו עד השעה שלוש, ארבע לפנות בוקר.
קריאה
איפה הנוסח? למה נסתייג?
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
גברתי היועצת שגית, אפשר לשמוע מפיך מה מותר ומה אסור בוועדה, או מה מומלץ ומה פחות מומלץ בבקשה?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה מקובל כשזה חוזר באמצע ההצבעה על הקריאה השנייה?
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עדיין בעידן קורונה, אני מבקש מכולם להתרחק אחד מהשני בבקשה. כולם פה יושבים צפוף – המנכ"ל מעיר פה, ובצדק.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיקי, יהיו לך גם נושאים חדשים, אתם חייבים להישאר פה בוועדה המסדרת.
היו"ר איתן גינזבורג
אחרי שהתפזרנו, מי שלא חבר ועדה, תאפשרו לחברי הוועדה להישאר, כי יש פה יותר מדי חברי כנסת ויותר מדי אנשים. יש פה רק חברי כנסת, ואנחנו לא יכולים להישאר עם כל כך הרבה אנשים. יש פה מעל 30 איש, ולכן מי שלא חבר ועדה, שייצא רגע החוצה, שיאפשרו לקיים את דיון הוועדה. אנחנו עכשיו רק בסדרי דיון.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
חברים, יש לכם עוד חדר, אתם לא מנצלים אותו. אני אישרתי לכם עוד חדר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אז מה הבעיה?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
חברים, אחרת אני מוציא את האנשים של הכנסת, מאוד פשוט.
קריאה
מי שלא חבר ועדה, שייצא עד שיהיו 30 איש.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה הבעיה? בואו נצא לחדר השני. הוא אמר שיש חדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבי, הסיכום ברור, אני לא צריך לחזור עליו. יש דבר אחד נוסף, האופוזיציה רוצה לנמק את ההסתייגויות בכתב.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
זה לא בטוח, זה תלוי בנוסח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא משנה, למה זה משנה?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כי אנחנו רוצים להתכנס לשעה 9:00.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל יש סיכום שבכל מקרה ב-8:00 מצביעים על החוק.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
בסדר, כולנו רוצים לעמוד בסיכום.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבי תקשיב, open mind. אנחנו עכשיו מתחילים הצבעה על הסתייגויות, נכון?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא, אנחנו מתחילים בהסבר על התיקון, מסבירים את התיקון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסדר, ברור, מתחילים את ההסבר ואז צריכים להביא הסתייגויות, נכון? יש אפשרויות שהן יוצגו פה בעל פה ויוצבעו. יש אפשרות שהן יובאו בכתב ויוצבעו. אין שום בעיה שהן יובאו בכתב ויוצבעו. אנחנו נקבע שעה, מתי מגיעים לפה עם הסתייגויות, נניח 4:00 לפנות בוקר. הם יגיעו לפה עם ההסתייגויות. בכל מקרה הם ינמקו הסתייגויות ויצביעו על ההסתייגויות עד השעה 8:00 בבוקר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
מי מרכז את הסיכום עם - - -?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אני עונה לך את התשובה מראש, אם וכאשר הם הביאו 20,000 הסתייגויות, בסדר? ואנחנו סיכמנו שעד 8:00 בבוקר מסיימים את ההצבעות, הם ימשכו הסתייגויות. הם ימשכו מה שיישאר. עד 8:00 הם ינמקו אותן, הם יקראו מן הכתב ויצביעו עליהן. בכל מקרה ב-8:00 אנחנו מצביעים על החוק.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
מיקי לוי, כמוביל הכוח, אתה מעדיף לכתוב את ההסתייגויות ולחזור ב-6:00 בבוקר ולהצביע עד 8:00?
מיקי מכלוף זוהר (הליכוד)
כן.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני צריך עכשיו כשלוש שעות. מי שרוצה לכתוב ולתת לי, סעו הביתה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל מיקי, המשמעות שאם יש לך - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - המשמעות שב-8:00 סיימנו להביע פה את ההסתייגויות.
מאיר כהן (יש עתיד תל"ם)
אבי, המשמעות שב-9:00 מתייצבים להצבעות.
שגית אפיק
אבל אתם לא רוצים אולי לסיים את הדיון קודם? הדיון מתחיל עכשיו?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הדיון מתחיל עכשיו ואז יוצאים לכתיבת ההסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לי שאלה, ה-400 הסתייגויות שנצביע עליהן מחר במליאה הן מהחדשות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה שאתם רוצים, חדשות, ישנות.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
היה דיון משולב, אוסאמה בא עם רעיון מצוין, משכנו את ההסתייגויות. היות וזה הסכמות, יש חוק ראשון ויש חוק שני. בחוק השני יש כ-300 הסתייגויות שכבר כתובות.

מה שצריך לעשות הערב זה לכתוב עוד 100, ומחר לקחת את ה-300 או את ה-320 – אנחנו לא נעבור את ה-400. זה מקל על העבודה הלילה. במקום לעבוד על 400, יש לנו את הקודמות ומיקי מביא עוד 100.
שגית אפיק
ועל ה-100 האלה מצביעים למעשה עד השעה 8:00 בבוקר בוועדה הזאת, מעבר לדיון שמתנהל פה.
מאיר כהן (יש עתיד תל"ם)
בדיוק. ממילא אני כבר אומר, שבתוך - - -
שגית אפיק
יש לך 300 בחוק. מיקי, יש לך פה חצי סעיף שחזר למעשה לוועדה, 100 הסתייגויות – אני חושבת שאתה ממצה את זה בצורה יפה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
מיקי, יש לך 90, ישראל ביתנו כותבת 10.
שגית אפיק
מה שהוא אומר זה שב-8:00 פותחים פה. עד 8:00 אתה יכול לעשות את כל התרגילים שאתה יודע...
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מציע שאנחנו נקבע מסגרת דיון פה בוועדה, נשמע את ההסבר של היועץ המשפטי ואת הנציגים של היועץ המשפטי. כל אחד מאתנו עכשיו ידבר נגיד חמש, 10 דקות.
מיקי מכלוף זוהר (הליכוד)
כן, אבל קודם כל אתה צריך לקבוע סדרי דיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אחרי זה נתפזר, נגיש 100 ההסתייגויות, נגיע מ-6:00 עד 8:00 וזהו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו רק נקבע סדרי דיון ונעבור למסדרת.
עוזי דיין (הליכוד)
זה אומר שמ-6:00 עד 8:00 אנחנו עוברים את כל התהליכים, הכול נגמר עד 8:00.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא נטען נושאים חדשים ולא נלך למסדרת.
היו"ר איתן גינזבורג
עוזי, אי אפשר להעלות למליאה משהו שלא הצביעו עליו כאן, צריך להצביע על הכול.
שגית אפיק
כדי שזה יעלה למליאה, חייבים להצביע על זה כאן.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כמה זמן להצביע על 100 הסתייגויות?
מאיר כהן (יש עתיד תל"ם)
שעתיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
100 הצבעות בלי נימוקים אפשר תוך 25 דקות, חצי שעה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
שגית, היות ואת מבקשת שיהיה דיון, גם את הדיון תגבילו בזמן. יש מעכשיו אחרי שהוועדה חוזרת, שעה דיון ותגמרו את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, הכוונה היא שמגיעים לכאן, מצביעים על ההסתייגויות. אני מניח שיהיו לכם נושאים חדשים וכו', שצריך ועדה מסדרת ורביזיה ושוב רביזיה. אני רוצה שאת הכול נגמור עד 8:00.
מיקי מכלוף זוהר (הליכוד)
זה הסיכום, אז תערוך הצבעה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה ההסדר?
שגית אפיק
רוצה שאני אגיד אותו?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
כן, אני רוצה ששגית תגיד אותו, אני רוצה להבין את ההסדר בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לסכם. אנחנו מתחילים עכשיו דיון. אחרי שיתקיים פה דיון נאות, אנחנו נתפזר להגשה על הסתייגויות. בשעה 6:00 בבוקר, אנחנו נתכנס כאן בחזרה כדי להתחיל לדון בהסתייגויות ובכל שאר הפרוצדורות, בין אם בוועדה הזאת ובין אם בוועדה המסדרת.

ובכל מקרה, בשעה 8:00 כל ההליך יסתיים, אחרי כל ההסדרים, הטרטורים והכלים הפרלמנטריים, וב-9:00 נתכנס במליאה להתחיל את ההצבעות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
דקה - - -
שגית אפיק
דקה להסתייגות, כי זאת רק הצבעה בלי הנמקה.
היו"ר איתן גינזבורג
אין הנמקות בכל מקרה.
מיקי מכלוף זוהר (הליכוד)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

אושר
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין בהסכמות האלה לגרוע מכל הטענות שלנו בעניין ההליך הלא ראוי שהתנהל מהיום הראשון עד - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
ברור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שאני מבטא בשם כל הסיעות שמרכיבות את האופוזיציה, שאין בהסכמות האלה משום ויתור כלשהו על כל הטענות שלנו שהועלו מהרגע הראשון של העלאת החוק הזה בדבר הליך לא ראוי, סד של זמנים, שעות ארוכות בלי הגבלת זמן. הראיה שאנחנו היום מהבוקר - - -
עוזי דיין (הליכוד)
מה שהצבענו עכשיו זה הליך ראוי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני חושב שלא. יש הסכמות, אבל - - -
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבל אוסאמה לא כולל הלילה, עכשיו זה בהסכמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אורית, אנחנו ממשיכים – מבחינת זמנים, אנחנו התחלנו היום, עופר חברי התחיל את המליאה ב-6:00 בבוקר, ואנחנו נמשיך עד שעה 8:00 ואחרי זה נמשיך את המליאה ברצף. זה כמה ימים רצופים בלי מנוחה בכלל. את זה אני אומר לפרוטוקול.
עוזי דיין (הליכוד)
בקיצור, יש כאן את העולם האמיתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, איזה עולם אמיתי? זה עולם אמיתי, שמחוקקים ככה חוקי יסוד בלי הפסקות? איפה היה דבר כזה?
עוזי דיין (הליכוד)
אז למה הסכמת - - -? אוסאמה, אחרי שנה שלמה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה יודע, כשעושים פשרה, אומרים: מבלי לוותר, מבלי להודות, מבלי לפגוע - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אוסאמה, למיקי לא יישאר זמן לכתוב הסתייגויות, חבל.
עוזי דיין (הליכוד)
- - -
קריאה
אדוני היושב ראש, אפשר לשמוע הסבר מהותי למה שקרה פה?
היו"ר איתן גינזבורג
חלק מהחברים הלכו לוועדה מסדרת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, הם לא רוצים להיות.
קריאה
לא משנה, זה רק דיון, תן להם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שלא יציג את החוק עד שנגיע.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, לאן אתה הולך? למסדרת? רגע, אין מה לדון.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אל תלכו כולכם, למה אתם הולכים למסדרת? לא צריך את כולם במסדרת. יאללה, תתחילו להסביר את החוק.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אוסאמה, זה מיותר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה ממשיך או שנלך לשם?
עוזי דיין (הליכוד)
בוודאי ממשיך, היא מדברת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, אני לא מדברת, אני מנסה לקבל הסבר על החוק.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, נעשה הפסקה ונודיע לכם מתי נתכנס שוב.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
עוד פעם, בחיאת רבכום.
היו"ר איתן גינזבורג
כל החברים במסדרת, את ואני נדון פה לבד?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אולי נקדם.

(הישיבה נפסקה בשעה 00:40 ונתחדשה בשעה 00:49.)
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אנחנו מחדשים את דיוני הוועדה המיוחדת. אני חשבתי שכבר סיימנו את דיוניה, אבל תמיד יש דברים מפתיעים בכנסת, וזה מה שמעניין.

אני ביקשתי מהמליאה שאישרה למשוך את סעיף 7(א) לעניין העברת הרוב הדרוש של שינוי מועד הבחירות לכנסת העשרים וארבע. להזכירכם, הצעת החוק שהעברנו כאן לא התייחסה לרוב הדרוש לשינוי קיצור כהונת הכנסת. אנחנו קבענו שהכנסת תכהן לשלוש שנים, ועלתה שאלה משפטית מה הרוב הדרוש להארכת כהונתה של הכנסת עד ארבע שנים, כפי שקובע החוק. החוק שלנו לא התייחס לכך, ולכן החלטנו להביא את זה להבהרה.

אני רוצה רק הסבר מהיועץ המשפטי, ולאחר מכן אפתח את זה לדיון. בבקשה גור.
גור בליי
הנוסח המוצע נמצא לפניכם. יכול להיות שעוד יהיה בו שינוי מסוים, אבל אני רוצה קודם כל להסביר את הסוגיה שעומדת על הפרק.


זאת סוגיה שעלתה כבר באחד מדיוני הוועדה בהקשר הזה לגבי השאלה של הרוב הדרוש להארכת כהונת הכנסת, או למעשה להחזרת כהונת הכנסת לכהונה המקורית שלה; כי על פי סעיף 8א לחוק יסוד: הכנסת שמתוקן פה בחוק הזה, חוק היסוד של ממשלת חילופים, חוק יסוד ממשלת חילופים עושה תיקון עקיף מה שנקרא לחוק יסוד: הכנסת, וקובע בסעיף 8א לחוק יסוד הכנסת, שהכהונה של הממשלה שתיבחר בכנסת הנוכחית, הממשלה השלושים וחמש, תהיה שלוש שנים.

עלתה השאלה כבר באחד הדיונים של הוועדה הזאת – מה קורה אם מחליטים להחזיר את כהונת הכנסת לתקופה הרגילה שלה, לארבע שנים. באיזה רוב אפשר לעשות את זה הדבר הזה?
קריאה
זה ארבע פורמלית, אבל מעשית היום זה ייצא כמעט ארבע וחצי.
גור בליי
זה יכול לצאת גם יותר מארבע, כי תקופת הכהונה היא ארבע שנים, אבל דה-פקטו זה יכול להיות ארבע שנים וחצי.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
חמישה בנובמבר 2024.
גור בליי
זה יום ג' השלישי לחודש חשון של השנה שבה תמה כהונתה של הכנסת. תיאורטית, זה ארבע שנים מעכשיו, אבל זה לא ארבע שנים בדיוק, אלא זה רק בחשון, אז באמת זה יכול לצאת כמעט ארבע שנים וחצי.

עלתה השאלה, מה קורה אם הכנסת הזאת – אחרי שהיא מאשרת את חוק יסוד הממשלה שמתקן את חוק יסוד: הכנסת וקובע תקופת כהונה של שלוש שנים – רוצה בהמשך הדרך לחזור לתקופת הכהונה המקורית. הנושא עלה באחד הדיונים שלנו, והיתה שאלה מה הוא הרוב.

אופציה אחת היתה שהרוב הוא אותו רוב של השריון שקבוע בחוק היסוד הזה, אותו 70. אנחנו סברנו שזאת הגישה הנכונה בהקשר הזה באותו דיון, מכיוון שהקביעה של השלוש שנים היא חלק מחוק היסוד הזה והשריון של חוק היסוד הזה הוא ב-70, אתה מתקן את חוק היסוד הזה - -
קריאה
ל-70.
גור בליי
- - ל-70 ומחזיר את זה לארבע שנים.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
נכון, זה מה שאני חשבתי.
גור בליי
אבל עלתה גישה שונה בהקשר הזה של גורמים של גורמים שיעלו מולנו תיכף בזום, שאמרו: לא, יש סעיף אחר, סעיף 9א לחוק יסוד: הכנסת, שקובע שכל הארכה של תקופת כהונת הכנסת מחייבת לא רק 80, 80 ונסיבות מיוחדת, ולתקופה שהנסיבות המיוחדות מונעות את עריכת הבחירות. הדוגמה הקלאסית היא מלחמת יום הכיפורים, דברים בסגנון הזה.

לכן כל הארכה מעבר לשלוש שנים, זה לא כמו תיקון רגיל של 70, זאת היתה העמדה, אלא מחייבת 80 ונסיבות מיוחדות.
היו"ר איתן גינזבורג
כשברור שהחוק ההוא התכוון להאריך מעל ארבע שנים.
גור בליי
העמדה שלנו בהקשר הזה היתה שה-80 והנסיבות המיוחדות שקבועות בסעיף 9א לא רלוונטיות לפה. למה הסעיף כל כך רגיש, 80 ורק לתקופה שיש בה נסיבות מיוחדות? כי זה סעיף שמונע איזושהי הנצחת ממשלה. זה סעיף סעיף הגנת דמוקרטיה hard core, זה סעיף אנטי דיקטטורה, שכנסת תגיד: לא ארבע שנים, אני רוצה עכשיו 40 שנה.

לכן אתה מאוד מאוד זהיר עם זה ואומר רק 80 ורק נסיבות מיוחדות ורק לתקופה שהנסיבות המיוחדות מונעות בחירות.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבל גור, זה רק מחזק את זה שהחקיקה הזאת היא אחרת והיא לא דורשת הבהרה.
גור בליי
זה מה שאני אומר. לכן חשבנו שבגלל ש-9א חל באותן נסיבות מיוחדות יותר ובתקופה שאתה רוצה להאריך מעבר לארבע שנים, כשאנחנו מדברים בסך הכול על החזרת תקופת הכהונה משלוש שנים לארבע כרגיל, זה תיקון של חוק היסוד הזה ברוב של 70, כמו תיקון אחר של חוק היסוד, זו היתה עמדתנו.

אבל מה שהתפתח היום, או הסיבה שהדבר הזה חוזר לוועדה, זה שהיה רצון – מה שאנחנו אגב סברנו כבר אז באותו דיון, שראוי היה לעשות - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
יהיו לכם עוד הרבה, מלא חורים.
גור בליי
בסופו של דבר, זאת העמדה שעכשיו מליאת הכנסת החזירה לצורך העניין, שאותה הבהרה שרצינו אז לעשות, תיעשה עכשיו. זאת אומרת, שייאמר במפורש ברחל בתך הקטנה בחוק היסוד, שהרוב הדרוש כדי להחזיר משלוש שנים לארבע זה 70, כדי שלא יהיה ספק לגבי התחולה של הסעיף 9א של ה-80 והרוב המיוחד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כי אנחנו נשארים במסגרת של קדנציה, לא חרגנו - - -
גור בליי
בדיוק, הרציונל הוא שעדיין אנחנו לא חורגים מאותה מסגרת רגילה של הכנסת ולהנציח את שלטונה מעבר לתקופת זמן.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
גור, אז למה לא ללכת בדרך המלך? דרך המלך קובעת: כנסת היא לארבע שנים. אתם רוצים לשנות? תחוקקו חוק פיזור כנסת.
גור בליי
שוב אני אומר, כמו שאמרתי הרבה בדיונים: את זה את צריכה לשאול את המציעים.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה ההיגיון?
גור בליי
הבחירה לקצר לשלוש שנים היא לא בחירה שלנו, היא הבחירה של המציעים. חברת הכנסת אלהרר, הבחירה של השלוש שנים והצעת החוק הן של המציעים. גם אנחנו העלינו שאלות לגבי הדבר הזה, כפי שאת זוכרת בדיונים.

אנחנו מהבחינה המשפטית רק סברנו אז, ועכשיו נתקבלה דעתנו בשלב מאוחר יחסית, שבלי קשר לשאלה אם זה טוב או לא טוב השלוש שנים, ראוי שתהיה בהירות משפטית לגבי מה עושים.
היו"ר איתן גינזבורג
לדעתי גם דיבר על זה אייל זנדברג.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
גור, אל תיקח כל כך הרבה קרדיט, הסיבה היא לא שעמדתך התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק.
קריאה
הלוואי...
יעקב מרגי (ש"ס)
במבחן התוצאה התקבלה דעתו.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון. אני רוצה לפתוח את הדיון. מי שירצה לדבר, שיירשם אצל אסף. ראשונת הדוברים קארין אלהרר.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
גור, האם ההארכה הזאת יכולה להיות לפחות מהתאריך המקורי של הבחירות? האם לפי החוק הזה יש להם רק אופציה אחת, להאריך לתאריך המקורי, או שהם יכולים להאריך לפחות? פתאום להחליט עוד שלוש ימים, עוד חודשיים, לא יודע כמה?
גור בליי
אנחנו ניסחנו את זה, ואנחנו חושבים שזאת הגישה הנכונה. האמת שזה מחבר אותי לדבר נוסף, שלא הזכרתי. אנחנו חשבנו שלא ראוי לשחק עם הדבר הזה בצורה כזאת של תאריך בחירות, ולכן אנחנו ניסחנו את זה כביטול של סעיף 8א. ברגע שאתה מבטל את השלוש שנים, אתה חוזר לארבע שנים. אם רוצים אחר כך לקבוע שלוש וחצי, אפשר לחוקק חוק פיזור. אנחנו חושבים שזה דבר אחד שחשוב, ולכן כתבנו את זה כביטול ולא כשינוי. מאותה סיבה, בגלל החשש ממניפולציות עם תאריך בחירות, אנחנו גם כתבנו שהביטול של השלוש שנים והחזרה לארבע שנים צריכים להיעשות עד שישה חודשים לפני סוף השלוש שנים. לא לעשות את זה ברגע האחרון, כי אתה רואה שהסקרים לא טובים לך, אלא לעשות את זה שישה חודשים מראש, תקופה מספיק ארוכה יחסית - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת שבמידה שנמצאים בטווח של פחות משישה חודשים, אין להם אפשרות, רק עם 80?
גור בליי
אני לא יודע מה אז יכול להיות, זאת שאלה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
הם חוזרים ל-80.
גור בליי
לא, לא אמרתי שה-80 חל. אני רק מסביר שהסעיף הזה חל עד שישה חודשים.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
תודה רבה, אדוני יושב הראש. אני מבינה שההצעה לתיקון הזאת לא באה בחלל ריק, היא באה עקב הסכמה בין הצדדים להסכם הקואליציוני לחלק את זה לארבע שנים, שנה וחצי ראש הממשלה הראשון, שנה וחצי ראש הממשלה השני, ועוד חצי שנה ראש הממשלה הראשון ועוד חצי שנה ראש הממשלה השני. אני חייבת לומר הערת אגב, מנהל משמרת במקדונלדס וזכה ליותר עדנה מתפקיד ראש הממשלה, אם זה מה שהולך להיות.

שיחקתם כבר בחוק היסוד ברמה באמת מאוד מאתגרת. אם יש כוונה לקחת שנתיים, כשהחלוקה הפנימית עוד תיקבע בין הצדדים, אני מציעה – כדי ליצור בהירות, לא ביטול סעיף על ביטול סעיף, זה חוק יסוד, זאת לא פקודת מס הכנסה – שזה צריך להיות ברור ונהיר לציבור הרחב. תעשו את זה ארבע שנים רגיל, כמו בחוק המקורי, ואם תרצו לשנות, שמורה לכם הדרך. בסוף אתם קובעים למרבה הצער. ברוב שתקבעו, תעשו את הדברים פשוטים.

כרגע אולי יש איזה תחכום שאני לא מבינה, אבל באמת אין צורך בכל הפעלולים האלה. הם מיותרים לחלוטין בעיניי. זאת עמדתי, תודה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אני אמשיך מאיפה שקארין סיימה, אבל אני אקח את זה למקום קצת שונה. אני חושב שיש בעיה קשה בסעיף הזה איך שהוא מוצג עכשיו מכמה סיבות. אחת, אני היום באופוזיציה מכלכל את צעדיי ואת תפיסתי ואת תכנוניי לשלוש שנים. בפועל, בואו נפתח. יש השפעה רוחבית, שאני חושב שהיא קיימת. אני לא חושב שאנחנו יודעים את כל ההשלכות שלה. אני חוזר על מה שאוסאמה אמר בתחילת הדרך, אנחנו היינו באמצע קריאה שנייה, החוק נמשך, ואנחנו נוגעים עוד פעם בתיקון משמעותי, שמשפיע בעיקר בעיקר בעיקר על האופוזיציה, על יכולתה של האופוזיציה ועל המניפולציה שכאן לפחות לקואליציה יש אפשרות לעשות את זה. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אני אלך לשיטתו של גור, שאמר שירצו להבטיח שהשינוי יהיה אחרי שנתיים וחצי ולא אחרי שלוש שנים. רואים אחרי שנתיים וארבעה חודשים, שהמצב הכלכלי הוא ברוך גדול, אז מתחילים להדפיס כסף ושופכים אותו ונותנים אותו, כי רואים שהאופוזיציה מתחזקת. אי אפשר לייצר בחוק יסוד: הממשלה וההשפעה שלו על הכנסת ועל התפזרות הכנסת מצב של מניפולציות אפשריות, וצריך למנוע את זה. החובה היא לא של הפוליטיקאים, יש גבולות שגם הייעוץ המשפטי צריך להגיד: עד כאן, כי זה פוגע בעקרונות חוקתיים. זה לא רק היועץ המשפטי של הכנסת, אני מבין שגם יהיה פה יועץ משפטי של הממשלה. אני אומר שאנחנו צריכים לקבל פה חוות דעת נוספת ממומחים חוקתיים.

אבל יש לזה גם השפעות נלוות. נניח החליטו שמאריכים את זה, אנחנו במודל דו-ראשי. הרי כתוב בחוק היסוד על חלוקת התפקידים, מה קורה בסיפור כזה? מה קורה לזיקות של השרים? הם ממשיכים להיות כבולים באותה זיקה? לא באותה זיקה?
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
כותבים שמודיעים חצי שנה מראש, אז יודיעו את המנגנון.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל זאת זכות דיבור שלי, את לא מנחה את הדיון.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבל אני עונה לך.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר שכאן יש שינוי רוחבי, הוא לא רק שינוי נקודתי. גם אני בלוח הזמנים כאן עכשיו לא מסוגל לצפות את כולו. אני רק אומר לגור, שהשינוי הוא לא רק בסעיף הספציפי הזה. הסעיף הספציפי הזה – המבנה שלו פוגע ממש באופוזיציה ונותן כוח רב יותר לקואליציה ונותן כוח רב יותר ומוגזם במודל הדו-ראשי, כי הוא מסרס גם את הכנסת – מדוע?

אני חוזר על מה שאמרתי קודם. בפועל, אני היום כאופוזיציה מכוון את ימיי, את סוף הקדנציה של הכנסת לתאריך ספציפי, לשם אני מכוון את צעדיי האופוזיציוניים, טובים יותר או טובים פחות. אין לי את הכוח שיש לקואליציה, אין לי את המניפולציה שיכולה לעשות קואליציה חזקה בממשל דמוקרטי. היא יודעת עכשיו שיש לה את האופציה, ומרגע שהיא יודעת את האופציה, החוק הזה מאפשר פתח שהוא לא נכון.

הדבר הנוסף, אני מזמין גם את היועצים המשפטיים. גור, אם אתם אומרים לי היום, אחרי שבדקתם לעומק את התיקון הזה, שאתה משוכנע שאין השפעה רוחבית – מה קורה מראש הממשלה שנכנס לתפקידו אחרי ה-18 חודש - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אלה שתי שאלות, שתי סוגיות, האחת של האופוזיציה, והשנייה של ההסדר לגבי הממשלה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל אלה שתי סוגיות קשורות, כי בסוף בחוק היסוד קבוע, שביום שתיכון הממשלה – והיא תיכון כנראה שבוע הבא – עומד ראש הממשלה ויש תאריך נקוב מתי הוא מתחלף. ההשפעה של הסיפור הזה היא לא רק סוף כהונתה של הכנסת, אלא סוף כהונתו של התאריך הנקוב.

בתיקון הזה יש שינויים ותיקונים נוספים בתוך החוק עצמו, שלא מופיעים פה. לכן אני חושב שזה רחב מדי, עמוק מדי, אי אפשר לקבל את ההחלטות האלה בסד הזמנים הזה – לא בגלל סד הזמנים ולא כדיון פרוצדורלי. אני חושב שמהותית זה לא נכון. מהותית זה לא נכון, גם למי שרוצה לחוקק את החוק זה ייצור בעיות להמשך הדרך.

הכנסת החליטה להאריך את עצמה לעוד שנה. במודל הזה, איפה כתוב בחוק יסוד: הממשלה מי ראש הממשלה שנכנס אחרי אותו זמן? הוא לא כתוב עכשיו בחוק.

כרגע, לפחות כרגע, אם לא עושים עוד תיקונים בחוק יסוד: הממשלה, יש פה חור ולקונה בתוך חוק יסוד: הממשלה. אני לא רואה פה תיקונים עקיפים לחוק הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל החוק הזה לא קובע את המועד, הוא קובע רק שאם ירצו לעשות שינוי במועד, יצטרכו לעשות את זה חצי שנה מראש ויחד עם זה גם את ההסדרים.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל יצטרכו אז לחוקק ולעשות שינוי בחוק יסוד: הממשלה.
היו"ר איתן גינזבורג
זה הסדרים.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא מוצג ככה. אני לא אומר כרגע איך לתקן אותו, אני רק אומר שהתיקון הזה שנראה כאילו רק לעוד שנה, הוא תיקון רוחבי.
היו"ר איתן גינזבורג
לא מתקנים עכשיו שזה יהיה עוד שנה. אנחנו קובעים שאם ירצו לשנות את זה, הרוב הנדרש יהיה 70 ובכל מקרה חצי שנה מראש.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל אנחנו היום מציגים חוק יסוד: ממשלה לשלוש שנים, ופתאום ברגע האחרון אומרים: רגע, נאריך לשנה. אנחנו יודעים מראש שזה יצרוך תיקונים ושינויים בחוק יסוד: הממשלה, ואי אפשר לא להגיד את זה עכשיו בפתח הדיון. זאת השפעה רוחבית. אני רוצה להציג, שיש פה משתנים נוספים, שצריך לקחת אותם בחשבון.

אמרתי בחוק הקודם, שהחוק הזה מתנהל בצורה חפיפית מההתחלה, ומה שרואים פה זה חיפוף על חיפוף, וחבל.
גור בליי
אני מסכים שהדבר הזה יצריך הסדרה נוספת, ואנחנו כרגע הולכים להוסיף את ההתייחסות לנושא הזה לנוסח; לא לקבוע מה ההסדר הנוסף, אלא לקבוע את הצורך הזה. אנחנו בדיוק מנסים להוסיף איזושהי התייחסות בנוסח הזה.
קריאה
מה זאת אומרת? תהיה התייחסות שיצטרכו?
גור בליי
כן, שיצטרכו להסדיר - -
היו"ר איתן גינזבורג
- - כן, במסגרת תיקון חצי שנה מראש, לא רק את המועד, אלא גם את ההסדרים הנדרשים.
קריאה
ואז לאשר את השינוי הזה גם בשריון של 70 חברי כנסת?
גור בליי
כן, אבל אין לקונה במובן הזה שבאופן עקרוני כל עוד לא נקבע אחרת, ממשיך לכהן ראש הממשלה המכהן באותה עת. ברור שאם אתה תגייס את אותו רוב בשביל ההארכה הזאת, אותו רוב גם יצטרך להסדיר - - -
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל אם אתה מאריך את הכנסת, משום מה יש עם זה בעיה אחרת. הלכת לתקן ונוצרה בעיה, יש לך לקונה.
גור בליי
אבל פה דווקא לא, כי אין - - -
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
מי - - -?
גור בליי
אותו ראש ממשלה שהיה ראש ממשלה אמור להמשיך. אין הוראה שאומרת שכהונתו פוקעת בסוף השלוש שנים.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
כלומר בסוף השלוש שנים, לצורך הדיון שלנו, בני גנץ ממשיך עוד שנה. אין ממשלת מעבר, בחוק הזה אין - - -
גור בליי
באופן עקרוני, כל עוד לא נקבע אחרת, הוא ראש הממשלה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אז אני אומר עוד פעם לחברי הליכוד שפה, שיקשיבו טוב: בני גנץ ממשיך עוד שנה, סבבה. אבל זה לא מה שאתם אומרים.
קריאה
כי הם לא יצביעו אם אין הסדרי החלפות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אין פה חברי ליכוד.
קריאה
למה? עוזי פה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
גור, אני בסך הכול מציג פה שאלות, אין לי תשובה, אני רואה את זה בדיוק בחצי שעה האחרונה. אני חוזר לנקודת ההתחלה ואומר במפגיע ובצורה הכי ברורה, זה תיקון יותר מדי משמעותי לנהל אותו בצורה הזאת. חשוב שזה יהיה בפרוטוקול הדבר הזה, כי אני אומר לכם, זה סיפור הרבה יותר עמוק, שלדעתי בצוק העתים קיבלו פה החלטה פוליטית ורוצים לממש אותה משפטית. אני אומר לכם עכשיו, אתם יודעים מה? כחבר, לא כמתנגד, בסוף מחר תהיה הצבעה וזה יעבור.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבין מה שאתה אומר לגמרי, אבל בכל מקרה אנחנו לא קובעים היום מה יהיה המועד. כל מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו מבהירים בחוק, שאם ירצו להאריך עד עוד שנה, אם ירצו, יצטרכו להגיש הצעת חוק חדשה, שבמסגרתה יצטרכו לחוקק את השנה הזאת. הרוב שיידרש לכך יהיה 70 ולא 80.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
בראש הפרק הזה אמרתי, ואני חוזר עוד פעם, שזה קיפוח משמעותי של האופוזיציה. אני מתנגד ולא מקבל את האמירה של היועץ המשפטי, שאין פה בעיה לאופוזיציה. מה שאני אומר זה שיש פה קיפוח של האופוזיציה.
גור בליי
חבר הכנסת סגלוביץ, לא אמרתי שאין בעיה. אבל אני כן אומר שצריך לקחת בחשבון, שבשיטה שלנו – בניגוד לשיטה האמריקנית נגיד – יש אפשרות גדולה בכל מקרה למניפולציה על התאריך של בחירות, כי אתה תמיד יכול לעשות חוק פיזור.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
מעולם לא היה דבר כזה במדינת ישראל. אנחנו עושים פה הכול חדש, הכול מיוחד, מיד ועכשיו ודחוף.
גור בליי
אתה תמיד יכול לעשות חוק פיזור.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל גור, זאת זכות הדיבור של מאיר. מיד אחרי זה אני רוצה להתייחס למה שאמרת עכשיו.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
זה המשך ישיר של השבוע הזה. אתם מתגלים כאיזה רפורמיסטים חסרי הבנה, סליחה שאני אומר את זה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. הלהיטות הזאת והזחילה חסרת התקדים לתוך הממשלה הזאת באמת מביאה אתכם, אנשים טובים, לשבת בוועדות מבולבלים לגמרי, כשלצדכם יושבים יועצים משפטיים – אני מבקש שתקשיב לי גור, אני לא מתעסק עם הטלפון שלי כשאתה מדבר – חסרי נוחות, שיודעים יפה מאוד, שהם צריכים להשביע את רצונו של הקליינט, וקשה להם עם זה. אני ממשיך את הדברים של קארין, אם רוצים שזה יהיה ארבע שנים, מה הבעיה? מה הבעיה? למה צריך מראש ללכת על שלוש שנים ואחרי זה לנסות לשנות את זה?

צר לי, אני מאוד זהיר בלשוני לגבי יועצים משפטיים. אגב, אקדים ואומר, שאני מאוד מאוד מכבד את החלטת בג"ץ של הערב הזה, ולא הרגשתי אפילו לא קמצוץ של אכזבה, ממש לא, ממש לא. אמרתי: אם כל חייך אתה אומר שבג"ץ זה הדבר החשוב ביותר, הגם שאם אתה או מישהו מתגרד באי-נוחות, צריך ללכת ולהגיד: כל הכבוד, תודה רבה לכם על מה שעשיתם.

אבל דווקא פה בכנסת אני נתקל בתופעות של ייעוץ משפטי, שטיפ טיפה מגמגם, וזה לא אופייני לך. אני שומע, גור, שאתה אחד מהיועצים המשפטיים הטובים ביותר בכנסת, וצר לי שאתה מגיע למן עימותים כאלה.

אני באמת רוצה שאתה תסביר: אחד – איזה הסדרים צריך? צריך להקיף את הדבר הזה עם הסדרים נוספים. חשוב לנו לשמוע עכשיו, מה דעתך? איזה הסדרים?

שניים – אני רוצה לשאול שאלת תם, חצי שנה לפני שלוש שנים על פי הצעת החוק אני יכול להצביע להוספה של כמה?
היו"ר איתן גינזבורג
עד תום המועד של הקבוע בחוק.
מאיר כהן (יש עתיד תל"ם)
לא, אני לא רוצה עד תום המועד. אם אני רוצה לתשעה חודשים, אני יכול?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
גור בליי
לא, אנחנו חושבים שאתה לא יכול לעשות משחקים. אתה יכול פשוט לבטל את הקיצור.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אוקי, זה מה שאני שואל. הוא אמר כן, אתה אומר לא. אני עוד פעם רוצה לשמוע את דעתך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מבטל את הסעיף, אתה חוזר לתקופה המקורית.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק, לכן אני מבקש להבהיר את זה עוד פעם. בעוד שנתיים וחצי, תקבלו החלטה, הכול הולך מצוין, אין לי עם זה שום בעיה, ירצו להוסיף תשעה חודשים, אי אפשר. אתה אומר, אדוני היועץ המשפטי, זה או לעבור לארבע שנים או לא, נכון?
עוזי דיין (הליכוד)
לא, או לחזור למצב - - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לא, אם אני מחוקק, אני עובר למצב משלוש שנים לארבע שנים. אם אני ארצה להאריך – עכשיו מדובר על ממשלה לשלוש שנים, יש הרמוניה נהדרת, הממשלה מצליחה, אתה יודע מה? אינשאללה, ובעוד שנתיים וחצי יתכנסו החבר'ה ויגידו: אנחנו רוצים להוסיף לא שנה, תשעה חודשים, יכולים לעשות את זה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שכן.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אגיד לך למה, כי אתה בכל רגע נתון – כל חבר כנסת פה – יכול להגיש חוק פיזור כנסת.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה משהו אחר.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
השאלה הבאה שלי – אם אחרי שאישרתי תשעה חודשים, האם אני יכול חצי שנה לפני תום התשעה חודשים להוסיף עוד תשעה חודשים?
היו"ר איתן גינזבורג
בגדול - - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אם אתה אומר לי בגדול שכן, זה נורא.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אגיד לך מה עמדתי האישית, היא לא מייצגת אף אחד.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
היא לגיטימית, בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שעיקרון - - - הוא תקופת כהונה קבועה וידועה – אגב, אם היית שואל אותי במנותק מהמצב הפוליטי, אני הייתי גם טוען – גם דיברנו על זה עוד לפני הבחירות – עמדתי האישית, איתן, שגם ההסדר המשטרי הזה שאפשר לפזר כנסת לפני המועד הוא לא בסדר. האזרחים מצביעים לארבע שנים, לא צריך להקדים ולא צריך לאחר, לאחר רק בנסיבות מיוחדות.
מאיר כהן (יש עתיד- תל"ם)
אתה תיכף תשמע את ד"ר כסיף. הוא יגיד לך יפה מאוד למה הדבר הזה הוא הדבר הכי דמוקרטי שכן אפשר יהיה לפזר לפני הארבע שנים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני שמח על המחמאה.
היו"ר איתן גינזבורג
אם אתה שואל אותי לגבי כללי המשחק הדמוקרטיים, זה לדיון יותר ארוך ועמוק אולי בשעת לילה אחרת, אולי בוועדה אחרת של חוקה, שכללי המשחק צריכים להיות מאוד מאוד ברורים ויציבים. כנסת מכהנת ארבע שנים, לא משנה מה, אי אפשר לפזר אותה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
כללי המשחק במדינת ישראל מאוד ברורים.
היו"ר איתן גינזבורג
הם לא.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אמר את זה היועץ המשפטי בהשוואה שהוא עשה עם ארצות הבריתה, הם ברורים וטובים. אבל כשרוצים להפוך את זה לאיזה הסכם קואליציוני או הסכם פוליטי בין שני חבר'ה שחושדים אחד בשני, אז ככה מתחילים.
היו"ר איתן גינזבורג
עד שלא תהיה פה חוקה קשיחה, המשחק הזה ימשיך. הרי חוק יסוד: הממשלה שונה הרבה - - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא רוצה לתקוע את אלה אחריי, נדבר על זה פעם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מציע שסגרנו את הנושא של החוקה אתמול בערב. הבנת שבמיוחד כאשר החרדים עושים משא ומתן בשבע דקות ואתם בחודש, אין סיכוי שתהיה חוקה בטווח הנראה לעין.

גור, אני רוצה לפנות להגיונות שאתה הצגת. הרי מה אמרת? אמרת שנקבעו ארבע שנים ולשנות אותו ב-80 זה כדי שבסוף לא תהיה פה דיקטטורה שהכנסת תאריך את עצמה. אני חושב שהארבע שנים מתו, אין ארבע שנים. מה שעושה החוק הזה זה מה שפעם היה ארבע – הרי ארבע זה לא תורה למשה מסיני וגם שלוש זאת לא תורה למשה מסיני. אלה מועדים שחוק יסוד קבע לעצמו.

כיוון שלא רצינו להפוך לדיקטטורה, קבענו 80 חברי כנסת, למה? בגלל כל מיני סיבות שיואב ואחרים העלו פה. אני מבקש ממך להבין את מה ששכנעתם אותי, לא אתה, מי שהביא את חוק היסוד הזה, שמתו ארבע שנים. כל ההתייחסות לארבע שנים ולהקל בשנה שבין השלוש לארבע, זה כמו שהיית מקל בשנה שבין ארבע לחמש, בגלל שהשלוש זה הארבע החדש. אם זה הארבע החדש, צריך לשנות את זה ב-80, אחרת עוד פעם אתה לא סתם מחליש את האופוזיציה, אתה נותן לשליט להחליט שהוא מאריך לעצמו את הקדנציה. אי אפשר לאחוז את המקל משני הקצוות שלו, גם להגיד ששלוש שנים זאת קדנציה וגם אחר כך להאריך אותה ולהגיד שאפשר לא ב-80, והשיקולים שעלו פה הם רק חלק מהשיקולים האלה.

אני לא מצליח להבין. אחרי שהשתכנענו, אחרי שהכניסו את השלוש שנים, ובמיוחד אחרי שאמרתם את השיקולים שלכם למה אפשר לעשות את זה ב-70, ואולי אפשר להגיד לכם תודה, שב-70 ולא ב-60, או דרך אגב, אני לא רוצה להגיד גם בפחות, אבל ברוב רגיל בכנסת.

אין לי מה להגיד, אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה בבסיס ההיגיון או חשיפת ההיגיון, שאני באמת לא מבין אותו. אני יכול להתחיל להיכנס לכל מיני הסברים שצצו ברגע האחרון, שכמובן עומדים בלב כל החוק הזה של אי-אמון ,וכמה פלסתר אתם עושים לא רק מהחוק, אלא גם מההגיונות שהיו פה על השולחן, כדי שחוסר האמון הזה יבוא לידי ביטוי בחוק יסוד, סליחה, מטורלל לחלוטין בהקשרים האלה. אני חושב שהשאלה שלי – למרות שאני קצת נימקתי אותה – היא שאלה מאוד ברורה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני באמת לא רוצה להיכנס לכל השיקולים הפוליטיים ששקלתם כדי לעשות את מה שעשיתם ואיך עשיתם את זה תוך כדי דיון. השמועות והרחשים היו כבר במליאה והיה ברור שזה מה שתעשו, אבל אם אנחנו כבר מדברים על שינוי כזה, אני הייתי רוצה לוודא, שאני מבין נכון מה כתוב. אני בעיקר פונה אליך גור. אם אני טועה, אני מאוד מבקש שתתקן אותי.

השאלה הראשונה היא, האם ההארכה שניתנת כאן היא הארכה חד-פעמית, ולמה אני מתכוון? האם לפי הסעיף הזה לא יכול להיות מצב, שאחרי הארכה ראשונה תהיה הארכה נוספת?
גור בליי
אנחנו חושבים שזה בעייתי לשחק עם הדבר הזה. לכן אנחנו ניסחנו את זה כביטול של סעיף 8א.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת שזה חוזר לתאריך המקורי של הבחירות, יום ג' ראשון במרחשוון - - -
גור בליי
או מוקדם יותר, אם רוצים לעשות חוק פיזור הכנסת. אתה לא יכול לשחק עם תאריך בחירות. אני אלך צעד אחד אחורה, כי אני גם רוצה להתייחס לשאלה של חבר הכנסת כהן.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זה מאוד חשוב, כי יש לי עוד שאלה.
גור בליי
שני הדברים שלובים. אני רוצה שוב להגיד, כי כל הזמן נוטים לייחס לנו את הדברים של הצעת החוק. אנחנו חשבנו שזה בעייתי לקבוע שלוש שנים באופן חד-צדדי.
מאיר כהן (יש עתיד תל"ם)
רק את זה אנחנו רוצים לשמוע.
גור בליי
אמרתי את זה כבר בעבר. אנחנו חשבנו שהקביעה הזאת של השלוש שנים היא בעייתית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואני שאלתי את זה 10 פעמים.
גור בליי
אנחנו כיועצים משפטיים, בסופו של דבר מנסים בהינתן הצעת חוק נתונה, בהינתן משהו מסוים שהמציעים מביאים, לעשות אותו כמה שיותר קוהרנטי עם כמה שפחות עמימויות, עם כמה שפחות לקונות ועם כמה שפחות בעיות.

אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד בעייתי להאריך מעבר לארבע שנים, זה כמובן ברמה אחרת, אבל גם לקבוע באופן יזום שלוש שנים לכנסת מסוימת, זה מאוד בעייתי, אנחנו חושבים שזאת בעיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
את התאריך לארבע - - -
גור בליי
אנחנו חשבנו שזה בעייתי. אבל בהינתן הבעייתיות הזאת, עולה שאלה – ואנחנו מנסים להסיר עמימויות לעתיד, כי אנחנו מקבלים מצב נתון, שאומרים לנו כמציעים: אנחנו לא חושבים שזה בעייתי ברמה שאסור לעשות את זה בחוק יסוד, אבל זה עדיין בעינינו דבר לא טוב. אז אנחנו אומרים: אוקי, בהינתן הדבר הזה, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מנסים לשפר את הדבר הזה ככל הניתן? ככל הניתן מבחינת גבולות הגזרה שהמציעים יכולים לחיות איתה, כי אנחנו לא בסיטואציה שיכולים להגיד: אסור לך לעשות את זה. זה לא טוב, אבל אני לא יכול להגיד: אסור לך.

בהינתן הדבר הזה, האיזון שאנחנו חושבים שאפשר לעשות, זה לומר: אתה יכול להחזיר את זה משלוש לארבע, כי בסך הכול זה משהו שבהיבטים מסוימים הוא רצוי, רצוי להחזיר לתקופה המקורית, אנחנו רוצים להסיר את העמימות לגבי מה הרוב. כדי שלא תהיה שאלה, חשבנו בעבר שהיה כדאי לסדר את זה. אבל היה אפשר לקבוע שזה גם יהיה כמו שחבר הכנסת סגלוביץ אמר, שזה 80 בנסיבות מיוחדות, זאת גם אופציה.

כך או כך, אנחנו חושבים שראוי לסדר את זה או להסדיר את זה מראש. בזמנו לא קיבלו את העמדה הזאת. עכשיו, לא משנה מאיזה טעמים העלו פה, מבחינה משפטית אנחנו חושבים שעדיף שהדבר הזה יובהר. אנחנו חושבים שעדיף שהדבר הזה יהיה כן או לא, זאת אומרת: שלוש או ארבע, ושלא יתחילו לעשות עם זה משחק.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בעצם אנחנו נמצאים במצב בינארי, או שלוש שנים או המועד המקורי, שהוא אגב לא ארבע שנים, הוא יותר מארבע שנים, אבל לא משנה. זאת שאלה אחת שרציתי לשאול.

שאלה שנייה, מה קורה לעניין של פיזור הכנסת בתקופה המאורכת?
היו"ר איתן גינזבורג
אין בעיה - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כמה? באיזה רוב?
היו"ר איתן גינזבורג
61, כמו כל חוק.
קריאה
כמו כל פיזור כנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
61, לא השתנה דבר – סלח לי גור, שאני עונה במקומך.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
דבר נוסף, פה בפיזור הכנסת, במידה והכנסת מתפזרת תוך שלוש שנים, יש כל מיני סכמות ומנגנונים מסובכים מי הולך להיות ראש הממשלה, אם חלק מחברי הכנסת עם זיקה כזאת מצביעים ככה ואם חלק מחברי הכנסת עם זיקה אחרת מצביעים אחרת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה ירד ל-10.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
האם המנגנון הזה תקף גם כאן?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אם כך, זה אומר שכבר חשבתם מי הולך להיות ראש ממשלה בסיבוב השני.
היו"ר איתן גינזבורג
זה בדיוק מה שאמרתי קודם, זה יוסד בחקיקה שתהיה.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבל זאת אותה שאלה שדיברנו עליה קודם. המנגנון הזה כולל הודעה של חצי שנה מראש, מה יהיה ההסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
בשביל לשנות את זה משלוש שנים לארבע שנים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, הוא אומר שאם חשבת על ראש ממשלה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
זה מה שעניתי קודם, לא שמעת מה שאמרתי קודם. עניתי על זה, כדי להאריך את זה לארבע שנים, צריך חקיקה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הבנתי.
היו"ר איתן גינזבורג
זאת תהיה אותה חקיקה של תיקון חוק היסוד הזה. יצטרכו לעשות עוד הסדרים בדיוק בהקשר של מה שאמר אבי.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל אם כבר מדברים על מועדים, למה במקום חצי שנה לא לעשות שנה וחצי?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זאת בדיוק הבעיה. יש פה מצב שמעולם לא היה. הרי כשהכנסת בוחרת או משביעה ממשלה, וזה לא משנה לאיזה פרק זמן, אנחנו יודעים שכל עוד הממשלה הזאת מתפקדת, אנחנו יודעים בדיוק מי ראש ממשלה. בחוק הזה, עד השינוי הזה, גם ידענו. זה אולי מסובך, אבל אחרי שסידרתם את כל הלאקונות, ידענו שיש שנה וחצי ככה ושנה וחצי ככה. רק צריך לקרוא את החוק, לשבת קצת, לעשות פסיכומטרי ולהבין מה קורה פה.
גור בליי
לצערי לא כל הלאקונות סודרו.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
עכשיו אתם מכניסים אותנו למצב שיכול להיות מצב שאנחנו לא יודעים מי הולך להיות ראש הממשלה. יש פה מצב של אי-ודאות אחרי שלוש שנים, והשאלה אם זה חוקתי.
גור בליי
הדבר הזה הטריד אותנו גם. אני חושב שחבר הכנסת ניסנקורן התייחס לזה. להבנתי, כל עוד לא נקבע אחרת, ראש הממשלה שכיהן בסוף השלוש שנים, ממשיך להיות ראש ממשלה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אז אולי כדאי לכתוב את זה.
גור בליי
לא צריך לכתוב את זה, כי אתה לא כותב שהוא מתפטר.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה לא פותר שום דבר. אין לו מועד פקיעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, כתוב.
גור בליי
יש מועד חילופים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש מועד חילופים, ראש הממשלה המכהן זה שנה וחצי, וראש הממשלה החלופי גם שנה וחצי.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר'ה, מה קורה אחרי שנה וחצי? יש בחירות, מי בממשלת מעבר? זה לא כתוב - - -
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
לא, זאת רק ממשלת מעבר.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא משנה, ממשלת מעבר לא כתובה בחוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בשנה וחצי הראשונות זה בנימין נתניהו.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
יש פה חור ענק, תסגרו אותו לטובת כולנו. אני אומר לכם, זאת לא ממשלת מעבר. כשאתם אומרים שזאת ממשלת מעבר, זה בסדר בהגיון, אבל זה לא בחוק. תשכחו מהאופוזיציה, אני אומר לכם שיש פה חור ענק.
גור בליי
שוב אני אומר, בחוק כפי שהוא מנוסח היום – וזאת אחת הסיבות שהמציעים רוצים להציע כל מיני שינויים בדבר הזה – החוק היום לא קובע שהכהונה אחרי ראש הממשלה השני נפסקת אחרי שלוש שנים.
היו"ר איתן גינזבורג
ברור שלא.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
- - - הרי גם כתוב.
גור בליי
לא, כתוב רק מועד חילופים. המועד היחיד שמופיע זה מועד החילופים, ולכן ראש הממשלה השני ימשיך לכהן.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
גור, תשכחו לרגע את הפוזיציה שלי, בסדר? בחוק יסוד שמדבר על הדברים הכי בסיסיים של המשילות במדינת ישראל, אנחנו אומרים: ככה אנחנו מבינים. אני אומר שזה לא יכול להיות. עזבו רגע את הפוזיציה שלי, זה לא יכול להיות. בשביל מי שמחוקק את החוק, זה לא יכול להיות.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
פתרת עמימות אחת, אבל יצרת עמימות אחרת, נוספת, ואולי הרבה יותר קשה, שאתה לא יודע מי הולך להיות ראש ממשלה אחרי.
היו"ר איתן גינזבורג
זאת קביעת אקסיומה לא נכונה. זה פשוט לא נכון מה שאתם אומרים. אני לא מסכים עם מה שיואב אמר. כתוב בחוק מתי מתחלף ראש הממשלה, אחרי שנה וחצי. הוא ממשיך לכהן, אחרי שנה וחצי יש ראש ממשלה אחר. הוא מכהן שנה וחצי, יוצאים לבחירות. מי מכהן בתקופת הבחירות כראש ממשלה? אותו אחד שהיה בחלק השני, ועל זה בכלל אין ויכוח. זה לא צריך להיות מוסדר בחוק, כי זה מה שכתוב ויש דין רציפות לכל ממשלה שפג תוקפה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זאת ממשלת מעבר. פה אתה לא בממשלת מעבר, פה אתה בממשלה מכהנת.
גור בליי
כל עוד לא נקבע אחרת, ראש הממשלה השני ממשיך לכהן.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
תכתבו את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
למה צריך? למה צריך?
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
למה צריך? לא צריך, תשאירו את זה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כל הרעיון של ההסכם הזה הוא בגלל אי-האמון בין שני האנשים.
היו"ר איתן גינזבורג
עופר, זה לא ברמה הפוליטית עכשיו, אלא ברמה המשפטית.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
נגיד שהם אוהבים אחד את השני ומאמינים אחד לשני, יש פה בעיה שהיא בעיה מהותית, לא מסכים. יש אפשרות שראש ממשלה מאיזושהי סיבה מפסיק את כהונתו בהתחלה וחוזר אחר כך, איך זה משתלב עם הסיפור הזה? אני אתן לך דוגמה, שביבי אחרי שנה עוזב לחצי שנה וחוזר, הוא ממשיך אחר כך.
גור בליי
אז הוא ממשיך.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
לכמה? לשנה.
גור בליי
לא, אבל זה בדיוק העניין. לכן במובן הזה, אני לא יודע אם פוליטית זה יהיה נוח למציעים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מדבר עכשיו פוליטית לאיתן ולגור.
גור בליי
אני רק אומר מבחינה משפטית - - -
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו לא מדברים עכשיו מבחינה משפטית.
גור בליי
פוליטית, אני משאיר את זה להם. משפטית יש ראש ממשלה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
גור, לא פוליטית. אם יש פה איזשהו סימן שאלה הכי קטן – יש פה השפעות רוחביות, אי אפשר לצפות את כולן, אם לא נכנסים יותר לעומק. אני רואה שאין מספיק זמן אמיתי להיכנס לעומק, לטובת העניין. בשש בבוקר יהיו ההסתייגויות, יהיו הצבעות בתשע. לטובת העניין, החוק הזה מחורר ככברה עוד לפני זה. יש פה הרבה לקונות גם היום. עכשיו מוסיפים עוד לקונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גור, אני רוצה להגיד לאיתן ולאורית, אתה אומר שבתקופה השנייה בני גנץ יהיה ראש ממשלה וכל עוד לא נקבע אחרת, הוא ימשיך להיות ראש ממשלה. אני אומר לכם שמי שרצה את הסעיף הזה, חשב בדיוק על הסיטואציה שלפני הבחירות בני גנץ יהיה ראש ממשלה. הוא אמר שאם הוא רוצה להאריך את התקופה הזאת, הוא צריך רוב של 80 לפי סעיף 9א לחוק-יסוד: הכנסת. הוא אמר: אני רוצה אותו 70 ואז אני אעשה את השינוי הזה ואז אהיה ראש ממשלה ואפיל את הממשלה ואלך לבחירות אחרי ארבעה, חמישה חודשים שאני ראש ממשלה.
קריאה
נניח שזה נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני לא מדבר אתך, אמרתי שקודם אני מדבר לאיתן ולאורית, וזה פוליטי.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבל אז צריך להאריך, אתה מתכוון כאשר מאריכים את הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יאריך את זה בשנה ויגיד: אני חצי שנה ובני גנץ עוד חצי שנה, אבל בדיוק בתקופה הזאת הוא יפזר את הכנסת וילך לבחירות לראשות ממשלה. הוא יבין שבתקופה השנייה בני גנץ ראש ממשלה והוא ילך לבחירות כשהוא ראש ממשלה. ביבי לא רוצה את זה, תחשבו שזה לא לטובתכם פוליטית.
יזהר שי (כחול לבן)
אבל סעדי, זה אומר שגם אתה מבין שיש ראש ממשלה. אין שאלה אם יש ראש ממשלה, אין לקונה. אולי אתה לא אוהב את זה פוליטית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
העמדה שלי, שאמרתי מהיום הראשון – ואני רואה שגם משרד המשפטים שומע אותנו וגם עמיר פוקס.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אני ואיתן מדברים בינינו, שההסדר הזה הוא בסוף הבהרה של מה שחוקקנו קודם, וגם אין כרגע הסדר סופי וסגור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם חוקקתם חוק, כשעיגנתם את ההסכם הקואליציוני ועיגנתם את כל ההסכם הזה בחוק יסוד, ולכן שיניתם את כל המודל לדו-ראשי, דו-גושי, פריטטי, שוויוני, הכול, שנה וחצי ושנה וחצי.

עכשיו אני לא יודע מאיפה צץ העניין הזה ולמה. אתם כל כך תמימים, שפתאום מתי זה עלה? זה עלה בדיוק לפני ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית ואנחנו תפסנו שאתם מתלבטים, הוא מציע, לא מציע, מי ראשון ומי שני, ואז אמרתי: רבותי, בואו נעמיד את זה למבחן. אם הם רוצים לחזור לוועדה, שיחזרו, שלא ימשכו אותנו עוד כמה שעות. אם הם רצו את זה, למה בארבע ורבע? במקום שתבוא ותנמק, היית עולה ואומר: רבותי, אני מחזיר את זה לוועדה, יש נושאים מסוימים. תאמין לי, היינו יכולים לעשות את זה מארבע וחצי עד שמונה, עד תשע ועכשיו כבר היינו חוזרים למליאה ומסיימים.

אל תהיו כל כך תמימים שפתאום זה צץ וזה עלה. הקונסטרוקציה המשפטית הנכונה היתה לא לגעת בסעיף 8 ו-9 לחוק-יסוד: הכנסת. תשאירו את זה, בחוק אחר תקופת הכנסת נקבעה בסעיף 8 לארבע שנים ומשהו. אתם מדברים על יציבות? הרי כל השיקול שלכם לגבי יציבות אחרי תקופה קשה משברית. כולם שאלו אתכם אז למה לא ארבע שנים. השאלה והסוגיה הזאת היו על הפרק. גם גור וגם אני ויתר החברים העלו את זה.

הכנסת הזאת נבחרה לתקופה של ארבע שנים ושבעה חודשים. אתם באתם באופן מאולץ ואמרתם: שלוש שנים, למה? היה מן הראוי להשאיר את סעיף חוק-יסוד: הכנסת.

בהסכם הקואליציוני עיגנתם את זה דו-ראשי, פריטטי, הכול בסדר, אבל יכולתם לקבוע את מועד החילופים מבלי לקצר את התקופה של הכנסת, ואז אם אתם רוצים לפזר – מפזרים, או להאריך. את כל הדברים האלה יכולתם לעשות אז.

עכשיו אתם עוד פעם מכניסים את סעיף ג', שגם אני כמו יתר החברים חושב שהוא מכניס יותר עמימות מאשר בהירות. למה רוב של 70? למה?

אנחנו הסתייגנו, ואני חושב שגם בג"צ ואפילו שרת המשפטים הקודמת אמרה: למה רוב של 70? למה לא רוב רגיל של 61?
גור בליי
זאת גם היתה עמדתנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זאת גם העמדה שלהם וגם העמדה של משרד המשפטים.
גור בליי
חשבנו שיש ממש קושי חוקתי בעניין של מעל 61.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון שבג"ץ בפסק דין שלו מהלילה דחה את העתירות, אבל תקראו מה הוא אמר על זה. הוא אמר לעת הזו, ויש בעיות משפטיות קשות בחלק מהנקודות האלה, והשאיר פתח וגם היועץ המשפטי נתן לכם תמרורי אזהרה, במיוחד לסעיף הזה. אם מחר זה ייפסל, ה-70 ייפסל ונחזור ל-61, ביבי לא צריך 70, מספיק לו 61 ועל זה הוא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אל תצחק, כי אתה יודע שזה נכון. זה נכון באבו אבוהה, מי שהגה את זה - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
איתן, מתי הנוסח הסופי יהיה מוכן? כי עליו אנחנו צריכים לכתוב הסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
גור בדיוק מכין את הנוסח.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
תשלחו את זה לקבוצה?
גור בליי
אני מניח שכן, אבל אני רק רוצה לחדד, כי אני חושב שאולי הדברים לא הובנו נכון. אני חושב שמה שאי אפשר לעשות זה להאריך מעבר לארבע שנים האלה, אני מקווה שזה מובן.
היו"ר איתן גינזבורג
כולם מבינים את זה.
גור בליי
אי אפשר בכל מקרה מעבר לתקופת הכהונה הרגילה. זה ברור, את זה אי אפשר לעשות, זאת בעיה וזאת פגיעה בליבה הדמוקרטית ואת זה אי אפשר.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
ואי אפשר להאריך לפחות, אלא אם כן - - -
גור בליי
השאלה בינינו זה בין השלוש לארבע ומה הרוב שצריך לעלות מהשלוש לארבע. מעל לארבע, ברור לגמרי שבנסיבות של 9א, התקופה רק לנסיבות מיוחדות – לא רק ה-80, אלא גם כל עוד יש מניעה, כי זאת כבר בעיה דמוקרטית ואת זה אי אפשר לעשות. אני מקווה שזה מובן.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל גור, זאת לא הבעיה היחידה. אבי יצא, אתה יודע כמה פעמים שאלתי את אבי למה שלוש שנים?
גור בליי
בסדר, גם אני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מופיע בפרוטוקול, והתשובה היתה יציבות.
גור בליי
גם אני שאלתי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אמרתי: אבל חבר'ה יציבות של שלוש שנים היא גרועה מיציבות של ארבע שנים.
עוזי דיין (הליכוד)
זה פשוט לא הנושא של הערב. אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין את ההיגיון של הדברים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הנושא של הערב זה זמן שהממשלה תכהן.
גור בליי
זה נכון שכל הבעיה היתה נחסכת, אם לא היתה הקביעה של השלוש שנים. הקביעה של השלוש שנים הכניסה אותנו לקושי הזה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אם היו מכניסים לחוק ארבע שנים בצורה ברורה, שנתיים X, שנתיים Y, הסדר כבר לא מעניין אותי. מה שעשו כרגע זה עסק פרוץ לחלוטין. אחרי שלוש שנים, אני כבר לא מדבר על זה שנגיד יקרה לא יודע מה לביבי והוא יסיים אחרי שנה ואז הוא יהיה חייב לו חצי שנה ולפי החוק הקודם הוא צריך לחזור ולקבל את החצי שנה הנוספת. איך יסתדרו? איך יסתדרו? עשה רק שנה ונשאר לו חייב רק חצי שנה. אני לא מבין את הליכודניקים. יש פה חור ענק, ענק בעניין הזה.
יזהר שי (כחול לבן)
זה בסדר, כי יאיר לפיד אמר שהוא יעזור לכם.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הוא לא צריך את יאיר לפיד.
יזהר שי (כחול לבן)
לא, יאיר אמר, לא אני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הוא יכול לפנות למשותפת.
יזהר שי (כחול לבן)
אבל יאיר אמר שהוא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הוא יכול לבוא ולהגיד: אני מפרק את הממשלה, כל האופוזיציה תתנפל.
עוזי דיין (הליכוד)
בסך הכול משתעשעים בעניין, שהוא מסביר להם שהם תמימים, ואתה מסביר לנו שאנחנו תמימים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, תהיה רציני.
קריאה
עוזי, אנחנו פשוט מסבירים שזה חוק בעייתי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יש כאן בעיה, שאם נתניהו מסיים מסיבה כלשהי, כתוב בחוק, אחרי שנה ונשארים חייבים לו חצי שנה והוא בא אחר כך ואומר: תשלימו לי עכשיו את החצי שנה, גנץ תזוז, על פי החוק מגיעה לי חצי שנה ועכשיו מגיעים גם להארכה וצריך להצביע גם להארכה. או שיבוא גנץ לחצי שנה או לשנה או לשנה וחצי, זה לא מוגדר בחוק, כי ביבי רוצה את החצי שנה שלו האחרונה במידי, לא כתוב מתי.
עוזי דיין (הליכוד)
זה עניין פוליטי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה חוק. עוזי, באמת.
עוזי דיין (הליכוד)
מיקי, מותר לדבר אתך.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אמרת שזה לא קשור, ואני אומר לך שזה קשור והיועץ המשפטי אומר לך שזה קשור. היועץ המשפטי אומר שזה קשור.
עוזי דיין (הליכוד)
מי שנרשם באופן מסודר ומדבר באופן מסודר, התור שלו לא מגיע אף פעם.
היו"ר איתן גינזבורג
לא נכון, מיקי היה רשום.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אם הייתם עכשיו אומרים שנתיים וארבע שנים מוסדר, לא חשוב לי מי מתחיל ומה מתחיל. אתם השארתם את העניין הזה פרוץ. במקום ללכת מהסוף לאחור, הלכתם מקדימה לסוף. זה נתון לכל מיני בעיות, כי נגיד שבני גנץ הוא השני, הוא בממשלת מעבר ורוצים להאריך את זה לעוד שנה אחת, כל אחד חצי שנה, מי יהיה ראשון? מי יהיה שני? זה נתון לפרשנות, זה נתון לוויכוחים, זה לא סגור.

נוסף לזה, אם ביבי מפסיק אחרי שנה ודורש אחר כך את החצי שנה הנוספת שלו, מותר לו על פי החוק. לכן אני אומר, שזה יביא רק לבעיות. זה לא אפוי, זה פשוט לא אפוי.
אולי תגידו
ארבע שנים, שנתיים X, שנתיים Y, לא מעניין אותי הסדר, שלום על ישראל, כאב הראש נגמר. לכן אני אומר לכם שזה מקור לבעיות. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לעבור לעמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו בלילה הזה, אני אשמח לשמוע את עמדתך.
עמיר פוקס
קודם כל, אני חושב ששורש הרע זה הקיצור של הכהונה. מישהו חייב לומר את זה. גור אמר את זה, אבל זה לא רק איזשהו משהו שזה עושה לנו בלגן, אלא כי זה פוגע באינטרס הציבורי.

יש סיבה שקובעים ארבע שנים. הסיבה היא שאלה תהליכים ורפורמות שלוקחים זמן. הכנסת לא סתם נקבעה לארבע שנים, שלא לדבר על זה שבחירות עולות המון כסף, וככל שאתה מקדים אותן, אתה מבזבז המון כסף. רציתי לחזור על הנקודה הזאת, למרות שלא נראה לי שהיא תשנה הרבה.

לעניין הרציונלים למה יש לנו את ה-80 והנסיבות המיוחדות, בתור אחד האנשים שהעלה את הבעיה, אני חושב שצריך להגיד אותה. אני חושב שהפרשנות שגם אם הכנסת מאריכה את הכהונה שלה תוך כדי הארבע שנים, אחרי שהיא כבר התפזרה, הסעיף של הוראת השעה למעשה קבע מועד פקיעה לכנסת, ואיך שאני מפרש את זה – לפחות כפרשנות סבירה – את הסעיף של ה-80, גם אם זה לפני הארבע שנים והיא מחליטה להאריך, היא צריכה את ה-80 והיא צריכה את הנסיבות המיוחדות, כי הכנסת כבר פקעה, זה סוף התקופה שלה. ככה אפשר לפרש את זה.

כמו שאייל גם אמר בדיונים, לכן חשוב מאוד שאתם עושים את ההבהרה הזאת. זה היה רע מאוד, אם לא הייתם כותבים את זה, כי אז בהחלט היתה עולה שאלה פרשנית האם צריך 80 או לא צריך 80 בנסיבות מיוחדות וכו'.

ככל שכבר עושים את זה, יש פה עוד אופציה שצריך לשקול. אנחנו חשבנו שנכון יותר היה שחוק היסוד עצמו, בחוק-יסוד: הכנסת היה כתוב אמנם אורך הכהונה הוא רק שלוש שנים, אבל שממש שם יהיה כתוב סוג של תנאי מתלה, שהכנסת רשאית להחזיר את המועד המקורי בהחלטה, אפשר להגיד ברוב של 70, אפשר להגיד ברוב אחר. ככה זה היה מונע את הצורך לחוקק חוק יסוד חדש בשביל בחירות ספציפיות, אלא לפחות קונספטואלית חוק היסוד עצמו גם מצד שני הקדים את פקיעת הכנסת וגם קבע איזושהי פרוצדורה שבהתאם אליה אפשר להחזיר לברירת המחדל של ארבע, ארבע שנים וחצי. ככה זה היה יותר אלגנטי מהבחינה הזאת שלא היה צריך לתקן את חוק היסוד, אלא פשוט לקבל החלטה בהתאם לחוק היסוד. בהתאם להגבלה גם לקבל החלטה שמאריכה חזרה.

עכשיו בדיון פה עולות בעיות, כי למעשה יתכן שצריך יהיה לתקן עוד דברים, אז יכול להיות שממילא צריך להעביר חוק יסוד, שזה די בדיחה שצריך לתקן את חוק היסוד בשביל להאריך את הכנסת בעוד שנה, אבל אני מסכים שיתכן שהיה צריך – ולכן יש לי עוד איזושהי הערה. יתכן שיותר חכם היה במקום להגיד, שצריך להעביר חוק שמאריך עד חצי שנה לפני הבחירות, שזה חייב לקרות לפני תקופת ההחלפה. אז אם עושים את זה לפני תקופת ההחלפה, אפשר פשוט להשלים במקום מה שהולך להיות לכאורה שנה וחצי, שנה וחצי ועוד חצי ועוד חצי, שזה פשוט הזוי גם מבחינת יציבות. תחשבו, משרד ראש הממשלה מתחלף, כי ה-staff סביבו מתחלף. זה הרי הזוי לגמרי, שאנחנו נעבור שלושה חילופים של ראשי ממשלה בקדנציה אחת.

אז לפחות, אם כבר מחליטים להאריך, שיעשו את ההארכה לפני תקופת החילופים הראשונה, ואז מאריכים את ראש הממשלה הראשון עד לשנתיים ומשהו, עד שזה בדיוק האמצע, ואז ראש הממשלה השני עוד שנתיים ומשהו. אני חושב שאם כבר רוצים את זה, שיקבלו את ההחלטה כמה חודשים לפני ההחלפה. ככה זה גם יחסוך את כל ההתעסקות עכשיו, הרי יצטרכו לעשות תיקונים שאומרים מה קורה בכל ההחלפות האלה, כי הרי יצטרכו להכניס את זה לחוק.

החוק עכשיו מדבר רק על החלפה אחת ועושה המון איזונים וכו'. כל האיזונים האלה יצטרכו לחלול בהחלפה הראשונה והשנייה והשלישית, זה הזוי מאוד.

אני רוצה להגיד עוד מילה ולחזק את מה שאמר חבר הכנסת רם בן ברק. מניעת ההארכות זה לא רק כדי שהכנסת לא תהפוך לדיקטטורה ותאריך את עצמה מעבר לארבע השנים. יש פה גם כוח שנותנים לקואליציה, שממילא היא מאוד מאוד חזקה אצלה. ממילא יש לה תמיד את הכוח להקדים את הבחירות, ולכן לקבוע את מועד הבחירות ואת העיתוי שלהן, אבל לפחות עד היום היינו בקונספציה שהדבר הזה הוא חד-כיווני, זאת אומרת: ברגע שהקדמת, אתה לא יכול להאריך. אני מסכים אתו, שככל שאתה מקבל את הכוח המותלה הזה, אתה מקדים אבל אתה יכול גם לחזור בך, יש פה תקדים מסוכן.

לכן חשוב לדעתי למשל לתחם אותו בזמן יותר קרוב, זאת אומרת שזה לא יבוא ממש לפני הבחירות, אלא זה יבוא לפני ההחלפה, ולכן זה הרבה יותר מהבחירות. אתה לא יכול להתחיל לחשוב על שיקולים, כמו: מה הסקרים אומרים לי היום. אתה קובע משהו שאמור להיות בעוד שנה וחצי, ולכן השיקולים הם יותר רחבים.

גם מאוד חשוב לומר, שזה מחזיר אותנו לברירת המחדל, זה לא יוכל להיות משחק שמשחקים אותו כמה פעמים. אני מסכים עם גור, שלפחות הנוסח שהוא הניח, מחזיר אותנו לברירת המחדל.
עוזי דיין (הליכוד)
חבר הכנסת שאתה מסכים אתו זה יואב סגלוביץ, זה לא רם בן ברק.
עמיר פוקס
אוקי, סליחה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
חלק גדול מהדברים שרציתי להגיד נאמרו, אבל אני רוצה בכל זאת לחזור לנקודה אחת. אמרתי אותה קודם ועכשיו עמיר גם הזכיר את זה, וזאת שאלת ברירת המחדל.

ברירת המחדל אמורה להיות באמת הארבע שנים, או אם אני אציג את זה אחרת, אני אשווה את זה לרגע למשהו אחר, אני אציג את זה כסוג של מטאפורה. תארו לכם ששתי קבוצות עולות למגרש הכדורגל ואחת מהן מובילה 2-0 בדקה שבעים, ופתאום מחליטים להפסיק את המשחק בדקה 80. החליטו לשנות את הכללים. במקום לאפשר למשחק להמשיך, כפי שהיה ידוע מראש, כשהקבוצה שנמצאת עם היד על התחתונה, תדע שיש לה את הסיכוי של 20 דקות להשוות ולנצח, פתאום אחרי 10 החליטו שלא.

מה שקורה פה זה שינוי כללי המשחק - -
עוזי דיין (הליכוד)
רק להאריך את המשחק.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - לאחר שהמשחק כבר התחיל.
עוזי דיין (הליכוד)
המשל הוא להאריך אותו, לא לקצר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא, לא. אני חוזר לזה שמלכתחילה זה שאחרי שהכנסת העשרים ושלוש נבחרה מחליטים שהיא תכהן שלוש שנים, זאת הבעיה. זאת הבעיה.
עוזי דיין (הליכוד)
כרגע - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני אומר מה שאני רוצה להגיד. תיכף אני אגע גם בעוד היבט, שקשור למה שאחרים אמרו. אני אומר שקודם כל יש פה בעיה של שינוי כללי המשחק, אחרי שהמשחק התחיל.

כולם יודעים, הציבור ואנחנו, שברגע שהכנסת נבחרה – עזבו רגע מי בממשלה ואיך מרכיבים אותה – באופן עקרוני יש כללים שקובעים איך הכנסת יכולה לקצר את ימיה, זה בסדר, יש כללים. אבל מראש לקבוע שהכנסת תכהן שלוש שנים, זה שינוי כללי המשחק, אחרי שהמשחק התחיל, זאת הבעיה היסודית.

על בסיס זה אני אגיד עוד דבר. נדמה לי שמישהו הזכיר את זה קודם במילים קצת אחרות. אחד הדברים שמאפיינים משטרים מתוקנים - אני אפילו לא רוצה להגיד דמוקרטיים, למרות שיש חפיפה גדולה בין מתוקן לבין דמוקרטי – זה שיש בהם איזושהי ודאות או איזושהי קביעות, כלומר: אני חוזר לאותו ביטוי "כללי המשחק" ידועים. בן אדם יכול לכלכל את צעדיו ולתכנן אותם על פי צפי מה יהיה גורלו לטוב ולרע, למה? כי הוא מכיר את כללי המשחק.

המשטר המתוקן הוא משטר שלא נשען על גחמות. הוא משטר שיש בו דברים ברורים, על פיהם אפשר להתנהל. אתה יודע שאם תעשה מעשה מסוים – בין אם אתה מהציבור הרחב או אם אתה מקרב מקבלי ההחלטות – לא משנה כרגע מה הוא, אתה תתוגמל עליו לטוב או לרע, למה? כי הדברים ידועים. זה אחד מהדברים הבסיסיים של משטר מתוקן. הרפורמיסטים הגדולים של המשפט במאה ה-18 עשו את זה בדיוק, דיברו על החשיבות של כללי משחק שלא יהיו גחמתיים, שלא יהיו קפריזות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני יכול להפריע? כי אוסאמה אמר שעושים נוסח נוסף. אם עושים נוסח נוסף, הכול צריך להיות מההתחלה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
בדיוק לזה אני מתכוון.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אי אפשר לחיות כך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
בדיוק על זה אני מדבר. מיקי, תקשיב למה שאני מדבר, כי זה בדיוק מה שאני מדבר עליו, בדיוק מה שאני מדבר עליו.

מה שקורה לפנינו, בין אם יהיה נוסח נוסף או לא, כי כבר היו מספיק, זה שאנחנו רואים שהכול מנוהל פה על פי גחמות, על פי קפריזות. אין שום דבר ברור, בהיר וודאי.

אתמול זה שלוש שנים. עכשיו אולי פתאום תהיה אפשרות להאריך, עוד לפני שאני נכנס לשאלה אם זה 80 או 70.

עכשיו פתאום אומרת השמועה, שהולך להיות עוד שינוי. חברים, כך לא מתנהל משטר מתוקן. משטר מתוקן חייב להיות מבוסס על כללי משחק יציבים, ולא על קפריזות, וכאן הכול קפריזי – על פי מה משרת את אלה שרוצים לקדם את עצמם. זה לא יכול להתנהל כך.

לכן הטענה שלי היא שכל הדבר הזה צריך להתבטל, הווי אומר: יש כללי משחק שהיו ברורים ערב הבחירות. כנסת נבחרת מראש לארבע שנים פחות או יותר, כך זה צריך להיות.
עוזי דיין (הליכוד)
אני לא בטוח שיש טעם שאני אדבר, בגלל שאלה שדיברו, דיברו. אני רציתי להתחיל. אמרו והלכו, נשמע לי דווקא סופר הגיוני, שאם עלו כאן דברים שחושב יועץ משפטי לתקן את הניסוחים שלו, הוא צריך לעשות את זה. מצד שני, אתם מתייחסים אליו כאילו הוא אמור להסביר אם החוק צודק או לא צודק. זה לא קשור בכלל. יועץ משפטי צריך להגיד אם יש בעיות בדברים מסוימים, דברים שאסור לעשות אותם, אם יש דברים שלא תפורים מספיק טוב, ומי שהביא את החוק צריך להסביר את החוק, לא היועץ המשפטי.

אם כך, אני אסתפק בדבר אחד, שהעלו פה נקודות מעניינות, חלקן נוגעות ליסוד של הדברים והן לא מחדשות שום דבר, הן היו נכונות כל הזמן. לשיטת מי שאמר אותן, הן היו נכונות, אבל לא פותחים עכשיו ואומרים: רגע, בואו נחזיר את כל הכנסת אחורנית בשבוע, אלא הנמקות למה בכלל החוק הזה לא טוב והסידור הפוליטי הזה לא טוב וכו'.

אני חושב שכדאי כרגע להתמקד בשאלה, האם הניסוח החדש שהובא והסעיף שהובא עוזר או מקלקל, או מישהו יכול להגיד: לא משנה לי, הכול דפוק מההתחלה, ולכן לא משנה מה שעושים.

אני אומר עכשיו את דעתי, שנדמה לי שהצורה הזאת היא עדיפה. אם חושבים שהיא עדיפה אבל יש עליה כל מיני הערות, כדאי לבסס עליה את ההסתייגויות. אם חושבים שהיא מרעה את המצב, גם אפשר לקחת את זה ולהסתייג על זה.
ברגע שאומרים
יש ממילא 300 הסתייגויות ועכשיו נוסיף עוד 100 ולא מבהירים את הנקודה הזאת, ההצבעה של הבוקר במליאה כבר לא מעניינת. עדיף היה להגיד: לא אנחנו נבוא עם 300 או 400 הסתייגויות, אלא נבוא עם ארבע, חמש, שש, כי עלו פה דברים מאוד עקרוניים, ונמקד את הסיפור על זה.

כיוון שזה לא יקרה למיטב הבנתי, אמרתי את דבריי, נחכה לבוקר.
היו"ר איתן גינזבורג
נשמע מעניין דווקא.
איל זנדברג
אני אתחיל בנימה אישית. דובר הרבה על כך שהצעת החוק מלאה בחסרים ובחורים. אני חושב שאחרי שהחוק יעבור, לי יהיה חסר גדול בחיים, אני אדע מה לעשות עם כל הלילות הפנויים שלי...
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש עוד חוקים בקנה, אל תדאג...
איל זנדברג
אם כך אני אצא עם מסר אופטימי בהקשר הזה...

לצערי, לא שמעתי את החלק הראשון של הדיון מסיבות טכניות, אבל נראה לי שאת רוח הדברים אני מכיר.

אני לא רוצה להתייחס לתבונה של ההסדר. אני חושב שכל ההסדר מלכתחילה והרעיון של קציבת התקופה לשלוש שנים הוא דבר לא פשוט ובעייתי. התחום שמדובר בו הוא מהיסודות הכי רגישים של הדמוקרטיה, תקופת השלטון של הפרלמנט. זה משקף את הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות של האזרח להחליף את השלטון בכל תקופה קצובה וידועה מראש. זה הבסיס של הבסיס.

אבל משכבר נגעו, כשהצעת החוק כבר טיפלה בנקודה הזאת, בהמשך למה שאמרתי בדיונים קודמים, אני מברך על כך שהכנסת מוצאת לנכון לפחות להבהיר מה ייעשה במעבר הזה בין שלוש שנים לארבע שנים ומה יהיה הרוב הדרוש כדי להסיר כל פתח לפרשנות שתיצור את הקושי ואת הבעיה דווקא ברגע הרגיש פוליטית וציבורית, כשירצו להאריך. אני מברך על עצם ההבהרה. זה לא אומר שאני מברך על ההסדר, כפי שהיה לפני התיקון, וכפי שהוא יהיה אחרי התיקון.

אני חושב שבשורה התחתונה התיקון שמוצע פה הוא אפשרי חוקתית. אני לא יכול להגיד שהוא לא אפשרי מבחינה חוקתית. הוא לא חוצה את הקו המאוד בעייתי, שכבר הצביעו עליו בדיון, של הארכה מעבר לארבע שנים; לא בדיוק ארבע שנים, אבל אותה תקופה ידועה לפי סעיף 8 נדמה לי לחוק היסוד טרום תקופת כהונתה של הכנסת וחילופי הכנסות.

מה חורג מעבר לארבע שנים? היינו במקום אחר או שהיינו מניפים דגל שחור. זה לא שם. העובדה שזה לא שם, לא אומרת שזה לא בעייתי ומוצלח. קודם כל, שיטת הריצ'רץ' הזאת, סליחה על הביטוי, שבה מקצרים את תקופת הכהונה, אבל מאשרים לכנסת, לרוב, להאריך אותה כרצותו, מתי שהוא רוצה, בכל שלב כמעט, זה לא דבר שמתיישב עם העקרונות הבסיסיים של היציבות ושל הוודאות של כללי המשחק. שוב, הוא לא בלתי אפשרי, הוא מעורר קושי ולא מוצלח. נדמה לי שד"ר פוקס התייחס לצורך לתקן שוב ושוב את חוק היסוד.

יחד עם זאת, אם שואלים אותי למה זה בכל זאת אפשרי חוקתית, אני חושב שמכיוון שהמועד של הבחירות נקבע עכשיו באותו הסדר, באותו חיקוק ממש, באותו סעיף ממש, שגם קוצב את השלוש שנים וגם בונה את המנגנון של המעבר מהשלוש שנים חזרה להסדר הרגיל של הארבע שנים, בגלל שזה נעשה ביחד בהוראת שעה לכנסת הנוכחית, אני חושב שאי אפשר להגיד שזה לא חוקתי.

אני בכוונה מבחין בין המצב הזה שבו קופצים מהשלוש שנים בחזרה לארבע שנים, לבין כל מצב אחר שבו כהונתה של הכנסת תיקצב בדרך אחרת, למשל: בחוק התפזרות ספציפי, צו התפזרות של ראש הממשלה או אי קבלת חוק תקציב. בכל אחד מהמקרים האחרים, ושכחתי אולי יש עוד מקרה שבו כהונת הכנסת תיקצב באופן ספציפי, לדעתי לא תהיה אפשרות להאריך את הכהונה שוב מעבר לאותה תקופה, אלא במסלול של סעיף 9א לחוק היסוד, כלומר: כללי משחק חריגים, רוב של 80 בנסיבות מיוחדות. חשוב שזה ייאמר גם לפרוטוקול. שוב, לא שמעתי את תחילת הדיון, אולי היועץ המשפטי של הוועדה התייחס לזה, אבל חשוב להבין על מה אנחנו מדברים.

הכנסת רוצה לבנות פה הסדר חריג שמקצר לשלוש שנים, והיא באותו הסדר ממש בונה גם מבנה שמאפשר לקפוץ חזרה לארבע שנים. זה לא משפיע על ההסדרים האחרים, שבהם התקופה קצובה, וכשהיא נקצבה, לא ניתן להאריך אותה, אלא בדרך המיוחדת של 9א רבתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איל, אמרת שחוקתית אנחנו חוזרים משלוש לארבע שנים אז אין כאן מקרה של 9א, שהוא מעבר לארבע שנים ואז צריך רוב של 80 ו בנסיבות מיוחדות ולזמן מוגבל. מכיוון שהסעיף החדש שהוסיפו אותו זה סעיף 7(ג), אני מחזיר אותך ל-7(א). למעשה, שם סעיף הנוקשות והשריון של 70 – היה 75 והורידו את זה ל-70 – גם אז אמרת כיועץ משפטי, שיש בעיה משפטית קשה בעניין הזה של השריון.

לכן אני שואל אותך פה, ברגע שאתה מחבר פה קיצור כהונת כנסת או הארכה באותו רוב שמבקשים, שזה 70, האם אין פה קושי משפטי בעניין הזה?
איל זנדברג
אני מבין את השאלה. לגבי עצם הוראת השריון של כל ההסדרים כאן, אמרתי את הדברים יותר מפעם אחת, שאנחנו חושבים שזה בעייתי מאוד במבנה החוקתי הנוכחי של ישראל, שהכנסת קובעת הוראת שריון, שמונעת מהרוב הרגיל לתקן את הוראת חוקי היסוד, זולת אותן הוראות ליבתיות של דמוקרטיה מתגוננת. לא מדובר בהוראות האלה, ולכן השריון של ה-70 זה הסדר לא מוצלח ובעייתי.

אבל אנחנו מדברים כרגע לא רק על הוראות השריון כמכלול, אלא על שאלת הארכת תקופת הכהונה. לגבי זה יש הסדרים בחוק היסוד, שלא מדברים על תיקון חוק היסוד כדי להאריך את תקופת כהונתה של כנסת מסוימת. הדרך להאריך לפי סעיף 9א היא בדרך של קבלת חוק. חוק התפזרות לכנסת שמקצר את תקופת הכהונה היא חוק רגיל, הוא לא חוק יסוד. לכן אני חושב ששאלת הנוקשות היא שאלה קצת שונה מהשאלה שאנחנו מדברים עליה כרגע. אני שוב מדגיש, אם משאלתך השתמע אחרת, שהעובדה שזה פחות בעייתי או לא בלתי אפשרי לא נובעת מכך שעוברים רק משלוש שנים לארבע שנים, אלא שבכל המצבים האחרים שתיקצב תקופת כהונתה של הכנסת, למשל אם לא יתקבל חוק תקציב הכנסת, או הכנסת תחוקק חוק התפזרות, באותם מצבים ההסדר שמדובר לא יחול ולא ניתן יהיה לעבור ברוב של 70 ולהאריך שוב את תקופת הכהונה של הכנסת ולו ביום אחד - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אם יהיה רוב אחרי שלוש שנים, 65, 67 חברי כנסת יגידו לך: אנחנו רוצים להצביע על חוק שמאריך את כהונת הכנסת עד אוקטובר 2024, למה אסור להם?
איל זנדברג
אבל זאת שאלה שאתה יכול לשאול גם היום, אולי לפני שחוקקו את חוק היסוד הזה. זאת שאלה דומה אולי, אם יתקבל חוק התפזרות הכנסת, הכנסת מחליטה לקצר את ימיה, ולאחר שיתקבל חוק ההתפזרות, מבקשים להאריך שוב. נדמה לי שזאת שאלה פרשנית שעלתה בעבר. אני חושב שהעמדה הנכונה היא שמרגע שנקצב המועד המדויק, לא ניתן להאריך, אלא במסלול החריג של 9א.

אמנם ניתן לתקן את חוק היסוד, אבל אם יבקשו לתקן את חוק היסוד במהלך כהונת כנסת ולעשות תיקון שיחול על אותה כנסת כדי לעקוף את סעיף 9א, אני חושב שזאת תהיה בעיה שיורדת לשורש החיים הדמוקרטיים, העקרונות הדמוקרטיים, שהכנסת מנסה להאריך את תקופת כהונתה מעבר למה שנקצב מראש, וזה יהיה דבר שהוא לא חוקתי. אבל זה לא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
גם עורך דין איל ינון אמר לנו בכנסת הקודמת שהתפזרה, שברגע שאנחנו נחוקק את חוק פיזור הכנסת, או שנצא לבחירות בגלל הסעיף של פיזור הכנסת האוטומטי, אי אפשר יהיה להאריך את זה מעבר. ברגע שעבר החוק, אי אפשר יותר לגעת בזה. הוא הבהיר לנו את זה. אפשר להתווכח על זה, האם זה נכון, כי הכנסת עדיין לא מילאה את ימיה, אבל זאת היתה העמדה של איל ינון.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר שהחצי שנה שכתובה היום בנוסח היא מאוד בעייתית, ואם רוצים לאפשר את הדבר הזה, זה צריך להיות שנה וחצי, במועד החילופים הראשון, מכמה סיבות, אבל הסיבה המרכזית היא שבסוף זה לא רק הקואליציה ומה שהיא רוצה לעשות במודל הדו-ראשי. יש פה גם אופוזיציה, שמתכננת את צעדיה. חצי שנה זה קרוב מדי ומאפשר מניפולציה. אם החוק יאפשר את זה, אי אפשר למנוע את זה לאחר מכן. מדוע לא שנה וחצי אחורה, כשהדבר עוד רחוק מבחירות? הוא משדר מצד אחד יציבות, הוא חוזר למודל של הארבע באותו רוב שאמרת שאין לך בעיה אתו ברמה העקרונית של 70, אבל הוא מונע מניפולציה. בחצי שנה לפני מניפולציה בוודאות יכולה לקרות.
איל זנדברג
אני אשמח להתייחס לנקודה הזאת. הזכרתי קודם את היחס לחוק היסוד, את הריצ'רץ, את היציבות הנדרשת בעניין קביעת מועדי הכהונה של הכנסת. זה באמת משפיע על מערכות שונות – התנהגות האופוזיציה, הקואליציה, התנהגות השחקנים מחוץ לזירה הפוליטית בכנסת ששוקלים להתמודד. הוודאות לגבי כללי המשחק, מתי עומדת להיות ההתמודדות הדמוקרטית, משפיעה על הרבה מאוד מערכות, החל מגיוס כספים ועד פניית מסגרות פוליטיות חדשות.

אני חושב שרצוי מאוד לא לשחק ולא להשאיר את הדבר הזה יותר מדי פתוח ורגיש. תמיד יכולים להיות צרכים, למשל: הכנסת לא מתפקדת, אז היא צריכה להתפזר. אלה השיקולים שנוהגים לגבי אפשרויות הקיצור, שקיימות היום בחוק היסוד. אם אין תקציב, צריך להתפזר. אם זה לא הולך פוליטית, צריך להתפזר. יש כנסת לעומתית? אז ראש הממשלה יכול ליזום.

אבל להאריך את הכהונה – דבר שהוא לא מוכר לנו עד היום, הוא מוכר רק בנסיבות חריגות, שיש קונצנזוס של 80 בנסיבות מלחמה, להאריך על בסיס פוליטי כשאין נסיבות מיוחדות ולא באיזה רוב מאוד קיצוני, מאפשר באמת מניפולציה.
אפשר להגיד
בואו לא נאפשר בכלל את ההארכה – שזה כבר נוגע לתבונה של ההסדר – אבל אם מאפשרים אותה, צריך לפחות להבטיח שלא יהיה פה פתח למניפולציה, שימנע בדרך עקיפה משחקנים, בין בתוך הזירה הפוליטית הקיימת הפרלמנטרית, ובין מחוצה לה, להוות תחליף נאות לשלטון. גם אם פורמלית לכאורה אין בעיה, מהותית זה יכול לגעת בשורש העניין, היכולת להחליף את השלטון, להתחרות על בסיס שווה.

הכול נולד הלילה ולא חשבתי על זה, אבל יכול להיות שאולי יש לחשוב מעט להאריך את החצי שנה, לתת תקופה רחוקה יותר, גם אם לא להוריד את אותו מסך בערות שאנחנו לפעמים מדברים עליו בקבלת החלטות. הוא לא יהיה כמו וילון אטום של מסך בערות, אבל קצת ירחיק ולא יאפשר גם לכוח של הרוב – אותם 70 חברי כנסת שירצו להוליך את המהלך הזה יסבלו מחוסר ודאות מסוים, שיגרום להם לשקול שיקולים אולי יותר מערכתיים.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
המודל הנכון, ואם אתם רואים את כל החוק כולו, שמייצר מודל של החלפה אחרי שנה וחצי בחוק עצמו, ההארכה צריכה להיות אחרי שנה וחצי, כשאז זה הכי נקי משיקולים. אבל יש פה גם שאלה חוקתית משפטית, האם חצי שנה זה מספיק? יש לנו מודל. המודל כתוב בחוק, שעכשיו הוא לקריאה שנייה. מה הוא פרק הזמן הראוי מבחינה חוקתית, כדי שכל השחקנים יוכלו לתכנן את צעדיהם? לדעתי זה חייב להיות במודל הזה שנה וחצי, כשאז זאת הצומת הכי נקייה לקבלת החלטות.
איל זנדברג
אם שמעתי נכון את השאלה שלך, חבר הכנסת סגלוביץ, ראשית מה הוא בדיוק ה-X הזה, מה היא אותה תקופה? קשה לומר. אני הצבעתי על שיקול חוקתי, והוא שהכלל שקובעים לא ימנע ולא יפגע בסיכוים האמיתיים, המהותיים של שחקנים אחרים, פוטנציאליים או קיימים, להתמודד ולהחליף את השלטון, זה בהחלט נכון.

כששואלים האם זה צריך להיות דווקא במועד החילופים של ראשי הממשלה, אני לא יודע, כי בדרך כלל כשבאים אלי עם איזשהו הסדר ורעיון, אני שואל: תגידו לי מה התכלית, מה ההצדקה, ואני אנסה לסייע בעיצוב ההסדר החוקתי. אם יסבירו לי מדוע יש צורך שהכנסת תוכל להאריך את ימיה בשנה נוספת, יהיה לי יותר קל לענות על השאלה מה הוא המועד הנכון.
אני לא יודע להגיד מה הוא המועד הנכון לצורך הזה. אני יודע אולי להצביע על כך שצריך לשקול שהוא לפחות, גם אם הוא לא ישיג איזו תכלית שאני לא יודע מה היא, הוא לפחות לא יזיק למערכת; ואז חצי שנה אולי באמת תקופה קצרה מדי. אני לא יודע להגיד בוודאי מה הוא בדיוק המועד הנכון לעניין הזה. הקשר הלוגי לשנה וחצי, אני לא מבין מה התכלית מלכתחילה, אז אני לא יודע למה צריך לקשור את זה דווקא לשנה וחצי.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל בסוף אנחנו נמצאים פה באמצע הלילה על תיקון שנעשה באמצע הלילה בחטף ובמהירות של חוק יסוד, זאת הסיטואציה. אנחנו צריכים עד הבוקר להצביע, זה המצב הנתון. אני לא פונה אליך בטענה, חס וחלילה, אבל אני אומר פה: עזבו עכשיו את הפוזיציות, בסוף צריך להבין - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני חייב להגיד שהתיקון הזה בסופו של דבר בא בעקבות ההערות שלך. אתה אמרת שאתה מעדיף שתהיה בהירות לגבי הרוב הנדרש להארכה לתקופת כהונת הכנסת הנוכחית.
איל זנדברג
אבל בירכתי עליו.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אנחנו בהתחלה חשבנו אולי שזה לא נכון, כי זה נובע מסעיף 7 בעצמו. בסופו של דבר, באמת היום היתה התייעצות, והגענו למסקנה שנקבל את ההמלצה שלך. זה מייצר את הוודאות הזאת, כשכמובן מדובר על החזרת המצב של הכנסת הנוכחית. גם חידדנו בהצעה, שאי אפשר להחליט להחזיר חלקית וכו', זאת אומרת: זה אפס או אחד, זה או השלוש שנים או הכנסת הנוכחית.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבל אבי - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אבל תן לי לסיים, אתה דיברת.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
לא הקשבת למה שאמרתי.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני כן הקשבתי. לכן קיבלנו את ההמלצה שלך. ברור שזה יחייב שינוי של החוק עוד פעם, זה לא יכול להיות בהחלטה אחרת, זה חייב להיות שינוי של החוק. זה בעצם דה-פקטו קבלת ההמלצה שאתה הצעת כדי לייצר פה ודאות, בעצם זאת מהות כל התיקון בסוף.

ברור שבסיטואציה כזאת עלתה גם שאלה כמה זמן לפני. אני זוכר שעלו הצעות של 100 ימים לפני וכו', ובסופו של דבר החלטנו על שישה חודשים לפני. אני חייב להגיד, שהתקופה הזאת גם תואם את ההסכם הקואליציוני. ברור שבסיטואציה כזאת כנראה יכול להיות שיהיו הסדרים נוספים, שיצטרכו להיות מחוקקים בנושא הזה, כי יש ברירת מחדל, אבל מטבע הדברים אנחנו נצטרך לשבת ובסיטואציה כזאת לחוקק הסדרים נוספים לגבי זהות ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי עם ברירת מחדל שקיימת כרגע כדי לא לייצר מצב שיש ואקום בהצעת החוק, אבל ברור שכנראה מטבע הדברים הצדדים יישבו ויסכמו גם את הנושא הזה וזה יבוא כחלק מההסדר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתה רוצה להשאיר את החוק ככה בלי שאתה מטפל בזה?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
החוק לא מייצר ואקום. לכן מהות התיקון היא קבלת ההמלצה שלך שהיתה באותה ישיבה והתלבטנו לגביה. בסופו של דבר, נכון שקצת באיחור, קיבלנו את ההמלצה שלך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל הוא גם המליץ לא על 70 ולא על 75 בשריון.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני מדבר עכשיו על הנושא הזה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
הוא המליץ על 61.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
61, אז זה קשור.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
זה שני דברים נפרדים. בנושא הזה קיבלנו את ההמלצה שלך. בנושא השני הורדנו ל-70, אבל אלה שני דברים נפרדים.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
אבי, באמצע הקריאה השנייה קיבלתם את ההמלצה שלו? בחייך - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כן, אני חייב להגיד לך שגם לי היתה התלבטות בנושא הזה, גם שיתפתי אותך בהתלבטות. בסופו של דבר, עדיף להודות על הצורך בתיקון רגע לפני החקיקה מאשר רגע אחרי החקיקה.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
זאת הבהרה, לא תיקון.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני חושב שגם ללא התיקון הזה – אבל זאת דעתי, דעתי טובה בדיוק כמו כל דעה אחרת של מישהו שיושב פה בחדר – זה המצב המשפטי שצריך 70. אני גם לא חושב שאתה אמרת אחרת בישיבה, אבל אתה אמרת שצריך להסיר את הספק הזה. בסופו של דבר, לכן אני חשבתי בהתחלה שזה מיותר, כי אני חשבתי שהסעיף הוא מאוד מאוד ברור, כי כסיף אומר שכל תיקון צריך 70.

בסופו של דבר, לפעמים הסרת הספק היא חשובה, ולכן באנו והסרנו את הספק. אני חושב שאנחנו יותר מסירים את הספק מאשר מייצרים מצב חדש, אבל בכל מקרה באנו ואמרנו לפני תום הקריאה השנייה שנסיר את הספק הזה ונקבל את ההמלצה. תודה.
יזהר שי (כחול לבן)
ידידי חבר הכנסת כסיף מדבר על שינוי כללי המשחק תוך כדי מתוך תובנה נכונה לגבי הבנת הציבור. אמרת שהציבור החליט או יודע שהוא הולך לבחור כנסת לארבע שנים והנה פתאום אנחנו באים ומקצרים וכן הלאה. זה נכון להרבה סיטואציות פוליטיות, למרבה הצער. אני אזכיר לך אחת מהן. הציבור באפריל 2019 בחר כנסת לארבע שנים, והציבור גם ציפה מראש הממשלה לעקוב אחר המסורת של הרבה שנים ולנסות להרכיב ממשלה ואחרי זה להעביר את המנדט לבני גנץ באותה תקופה.

אני מעלה את הנקודה הזאת ספציפית, כי ראש הממשלה החליט אחרת. מי שהצטרף אליו ביוזמה ההיא לשנות את כללי המשחק תוך כדי תנועה היו אנשי הרשימה המשותפת לפזר את הכנסת. שיניתם את כללי המשחק. אתה דיברת על כך שהציבור מצפה לארבע שנים, והנה שינינו את כללי המשחק. הציבור ללא ספק באפריל 2019 ציפה לארבע שנים. הוא ציפה לראות את המנדט עובר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא שינוי כללי המשחק.
יזהר שי (כחול לבן)
שיניתם את כללי המשחק במובן הזה שתמכתם בראש הממשלה, שלא העביר את המנדט באופן תקדימי.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא, זה לא נכון.
יזהר שי (כחול לבן)
אני לא מעביר עכשיו ביקורת עליו, אלא רק חוזר אליכם שלפעמים משנים את כללי המשחק.

פה שינו את כללי המשחק. בכללי המשחק פה מדובר על הארכת התקופה, ולא קיצורה, כלומר: ממשלה שהופכת משלוש שנים לארבע שנים. עכשיו אני אחזור לנקודה המרכזית, כיוון שהייתי פה שעות ארוכות במהלך הדיונים הרבים שהיו פה, הועברה פה ביקורת קשה על כך שהכנסת הזאת תקוצר כנראה בגלל ההסכם הזה לשלוש שנים מכל הסיבות הנכונות, והנה באים לפה המציעים ואומרים: אנחנו רוצים לשקול מצב שבו הכנסת הזאת אכן תכהן ארבע שנים.

אני חושב שכאשר מסתכלים על התמונה הגדולה, התוצאה עבור הציבור בסופו של דבר היא תוצאה טובה יותר. הכנסת הזאת, אם ילך טוב, אם הצדדים יסתדרו ביניהם - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אז בדיוק - - -
יזהר שי (כחול לבן)
לא, אני לא חוזר אחורה. חבר הכנסת מיקי לוי, לא הפרעתי לך. התווכחנו פה שבועיים ארוכים מאוד ובסוף התכנסנו לזה שבגלל כל מיני נסיבות הכנסת מתחילה בשלוש שנים. אנחנו באים עם בשורה, אנחנו אומרים: יכול להיות שהיא תכהן ארבע שנים, ועכשיו אתם אומרים: לא, היא תכהן שלוש שנים. אנחנו אומרים: לא, היא יכולה לכהן - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא אומרים את זה.
יזהר שי (כחול לבן)
יכוון שאנחנו לא פותחים אחורה את הדיון, שלוש שנים זה מה שהיה פה, התוצאה של דיונים ארוכים לתוך הלילה. אנחנו אומרים שיכול להיות מצב שהכנסת הזאת תכהן ארבע שנים, כמו שאמר אבי ניסנקורן. יכול להיות שבכלל לא היינו צריכים את השינוי הזה, כי היינו באים בעוד שנתיים ואומרים שהצדדים רוצים להמשיך, ויכול להיות שעל סמך סעיפים שכבר קיימים, אפשר יהיה להמשיך את הכנסת הזאת. אנחנו כאן עושים הבהרה כתוצאה מהדיון שיהיה פה במהלך הלילה. אם תהיה הצבעה בעד התוצאות של הדיון הזה, יהיה ברור איך מאריכים לארבע שנים, למרות שאנחנו חשבנו כבר לפני כן שזה יתכן.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הטענה הבסיסית שלנו: לך לארבע שנים ולך אחורה אם היא לא תגמור את ימיה, זה הכול.
יזהר שי (כחול לבן)
יפה, אבל אנחנו לא פותחים אחורה את מה שכבר נסגר. הנושא הזה כבר נמצא שם, שלוש שנים זה מה שנסגר, זה החוק שהועלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כמה זמן זה נסגר? כאילו איפה זה נכתב?
יזהר שי (כחול לבן)
אתם יכולים לחזור ולבקש לפתוח את החוק שכבר הוגש - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עוד לא נסגר, זה ייסגר הלילה.
יזהר שי (כחול לבן)
אוקי, אז אני אעשה framing.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא עוד לא נסגר.
יזהר שי (כחול לבן)
תודה על התיקון. אני אציין שהדיון הזה פה מדבר על האפשרות להאריך משלוש לארבע שנים, אבל אנחנו לא דנים פה בחזרה האם אנחנו רוצים שלוש שנים או לא. אתם יכולים כמובן לדון על זה, אבל זה לא ייפתח, אנחנו מסתכלים קדימה ולא אחורה.

חבר הכנסת סגלוביץ העלה נקודה טובה לגבי ההתראה של חצי שנה, שאולי מעמידה את האופוזיציה – אני חושב שקראת לזה חיסרון, חוסר יכולת לתכנן וכו'.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
לא רק האופוזיציה, כל השחקנים.
יזהר שי (כחול לבן)
כן, אבל אני מזכיר לך שהחוק בישראל מאפשר לממשלה לבוא בכל רגע לכנסת ולהגיד לה שהיא רוצה להתפזר והכנסת מתפזרת, זה קרה כבר אין סוף פעמים.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
- - - לא להאריך.
יזהר שי (כחול לבן)
אני רק מדבר על הטיעון הלוגי הזה, שזה מעמיד את האופוזיציה בחסרון. אז יכול להיות שהאופוזיציה תכננה לשנתיים הקרובות, והנה באה הממשלה ורוצה לפזר את הכנסת. זה קרה לכם בממשלה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה מהותי מאוד - - -
יזהר שי (כחול לבן)
אתה מדבר על זה שהאופוזיציה מתכננת להישאר עוד הרבה זמן באופוזיציה, ולכן מפריע לה שהממשלה תאריך את הזמן או משהו כזה.
יואב סגלוביץ (יש עתיד-תל"ם)
הממשלה מפזרת כסף לציבור, כי מצבה - - -
יזהר שי (כחול לבן)
אני רק טוען, שהמצב הזה יכול לקרות בהרבה מצבים. עובדה שהממשלה פיזרה את הכנסת הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה הדמוקרטית של מדינת ישראל. כך בנוי החוק. אפשר כמו שאמר איתן גינזבורג אולי לשנות את זה, אבל כל עוד אתה מוכן - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה טבעי.
יזהר שי (כחול לבן)
אה, זה טבעי?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בהחלט, בהחלט. לא היתה קביעה של שלוש שנים ואנחנו נשקול אם להאריך לארבע שנים. הכנסת היא ארבע שנים פלוס, ואם לא מסתדרים, אם קורה מצב אקוטי או אם קורה מצב פוליטי, מתפזרת הכנסת.
יזהר שי (כחול לבן)
אז אני חוזר לטענה הספציפית של חבר הכנסת סגלוביץ, שאומרת שזה מעמיד את האופוזיציה בחיסרון, אם הממשלה משנה את התאריכים. אני טוען שזה קורה גם הפוך, כשהממשלה באה ומחליטה לפזר את הכנסת מהיום למחר מכל מיני סיבות, שזה נוח לה אלקטורלית, אולי סקרים כמו שאתה הזכרת קודם, אולי דברים אחרים. אני מזכיר לכם שהממשלה הראשונה שמפלגתכם היתה בה פוזרה אחרי שנתיים. אני לא יודע אם זה עשה לכם טוב או לא טוב, אבל עובדה שלפחות לא היתה הבעיה הלוגית הזאת, לא עלה איזה טיעון מרכזי חוקי, שאסור לממשלה לפזר את עצמה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיה לפזר לפני; יש בעיה לקבוע מועד ולהאריך.
יזהר שי (כחול לבן)
לא, אתם טוענים שיש בעיה, ואני אומר שלא. אני אומר בטיעון הספציפי הזה שזה מעמיד את האופוזיציה במצב לא טוב, אני טוען שזה לא נכון, השאלה מה הוא הזמן הנכון - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא היית פה כשאבי אמר לי: שלוש שנים זה יציבות.
יזהר שי (כחול לבן)
אוקי, אתם לא מקבלים את זה. בסופו של דבר, אנחנו מציעים פה משהו שייטיב.
(אחרי כן יק )
עוזי דיין (הליכוד)
השאלה הערב אם מה שהוצג משפר את זה או לא. אם אתם רוצים לפתוח את הדיון אחורנית - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, אני מדבר רק על הסעיף הזה, ואומר שהסעיף הזה, כמו שהוא מנוסח, הוא בעייתי, הוא רק מכניס, למרות מה שאומרים פה, למרות מה שאבי אמר - - -
עוזי דיין (הליכוד)
אתה אומר שהוא יותר גרוע מהמצב הנוכחי.
יזהר שי (כחול לבן)
אני רק רוצה להמשיך לשורה התחתונה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
עזוב, אני לא מדבר על מה שהיה – נגמר.
עוזי דיין (הליכוד)
אוקיי, זאת עמדה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל, עוזי, כל ההבדל הוא בין 70 ל-80, אחרת אין דיון.
יזהר שי (כחול לבן)
שוב, אני רק מציין את הנקודה הלוגית, שזה לא מעמיד את האופוזיציה בחיסרון גבוה יותר יחסית לשינויי לוחות זמנים, שהיום ממילא הממשלה יכולה תמיד לבוא אליהם. אז במקרה הזה מאריכים, במקרה אחר מקצרים.

אבל בשורה התחתונה, אני חושב שעלה פה נושא שראוי להצביע עליו. אין פה בעיה של לקונה, החוק כמו שהוא מוצג כרגע, או התיקון לחוק, זה הסבר מאוד מדויק. יש ראש ממשלה מכהן – אתם אולי לא אוהבים את זה, אתם לא אוהבים את התוצאה, אבל יש ראש ממשלה מכהן ברגע שמוחלט על הארכת הכהונה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יזהר, אני אומר לך שלא.
יזהר שי (כחול לבן)
ראש הממשלה נמצא שם, הוא מכהן. ויכול להיות שאתם לא אוהבים את זה, אבל - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
- - -
יזהר שי (כחול לבן)
אני שמעתי את התשובה הזאת, אני אחזור עליה כמו ששמעתי אותה. קודם כול, יש ראש ממשלה מכהן.
עוזי דיין (הליכוד)
- - - מתפוצץ עכשיו והולכים לבחירות, אז גם תוכלו להגיד שזה טריק של הממשלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא אומרים את זה, עוזי. מעלים לקונה.
עוזי דיין (הליכוד)
בוודאי יגידו את זה, כי הסקרים טובים - - -
יזהר שי (כחול לבן)
אני חושב שהדיון פה צריך להתמצות בפרוצדורה החוקית, האם החוק מסדיר את הדברים בצורה מוחלטת, ונשמע לי שכן. יש דרך להאריך ויש חוק שמסדר את זה. תודה רבה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
- - - שהוא גורם יותר נזק מתועלת. בעניין הזה אם הייתי צריך להוציא חשבונית לוועדה ולקבל שכר טרחה, אני או אוסאמה סעדי, אתם לא רוצים להשתמש בשירותנו המשפטיים ככל שאנחנו יכולים לתת אותם, לכו בדרככם, לכו בכוחכם זה ושיהיה בהצלחה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מה המחיר? אולי כן נשלם.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני רק רוצה להגיד עוד משהו לפרוטוקול, שברור, זה נובע מהנוסח, אבל חשוב לי להגיד את זה בצורה ברורה: הביטול של סעיף 8א, המשמעות חזרה לתקופה המקורית של העשרים-ושלוש ולא יום אחד יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, זה ברור. גם אני הבהרתי את זה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כי אז חל סעיף 9א, אחרי תקופת הכהונה. וזה ברור, זאת כוונת הצדדים, זה הנוסח, אבל חשוב לי להבהיר את זה. וגור, אם גם תוכל לחזק את האמירה הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל קודם כול אורית ואז גור.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
רק על זה מילה אחת.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא יסכם. הם גם העלו את זה.
גור בליי
אני חושב שאמרתי את זה קודם, אני חוזר ומבהיר בעניין הזה: זה ברור לגמרי שהכוונה היא לא בכל מקרה שהכהונה תעלה על הכהונה המקורית. ברגע ש-8א מבוטל אתה חוזר לתקופת כהונה מקורית של הכנסת, סעיף 8 עם הארבע שנים וסעיף 9 עם ההסדר של בחירות בחשוון. סעיף 8א מתייחס לעל אף האמור בסעיף 8, וככל שזה נדרש הוא גם בעצם על אף האמור בסעיף 9.

בכל מקרה ההבנה הברורה היא שההסדר הזה, כל מה שהוא עושה, זה מאפשר להחזיר את תקופת הכהונה המקורית. ברור לגמרי שכל הארכה מעבר לתקופת הכהונה המקורית, מעבר להסדר המקורי של סעיפים 8 ו-9, אנחנו בסרט אחר לגמרי, זה 9א, זה 80, זה נסיבות מיוחדות ורק לתקופה מוגבלת. כל הדבר הזה לא נועד להאריך ליום אחד מעבר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
גור, אז למה לא לעשות הפוך? הרי כמו שאמר קודם יושב-ראש הוועדה או יזהר אמר את זה עכשיו, כשממשלה רוצה להתפטר היא מתפטרת בשנייה. שיעשו הסכם לארבע שנים, ואם הם רוצים שלוש שנים הם בשנייה הולכים הביתה.
קריאה
כי זה לא ההסכם שהם עשו.
גור בליי
אני מסכים איתך, אבל תגיד למציעים. שוב, אני חוזר בפעם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - - חוק שלא התקבל.
קריאה
כי זה מה שהסכמנו.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת עוזי דיין, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת עופר כסיף, אפשר בבקשה לאפשר - - -
גור בליי
ברור שהיינו חוסכים את כל הדבר הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
גור, סליחה. אורית פרקש הכהן ביקשה לדבר והיא מחכה בסבלנות.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
טוב, אני לא אוסיף על מה שנאמר כאן על ידי אבי ויזהר ואיתן. אני כן הייתי רוצה לחדד את הנקודה, מאחר שהוצהר כאן הרבה על ידכם – הוסכם, יש הסכם, קבעו שמרחיבים ממשלה, לכן התכנסנו לכאן. אני רוצה להבהיר שזה לא המצב. הדבר הזה בעצם הוא ממש הבהרה משפטית, על פי הייעוץ של משרד המשפטים, שבא להסדיר בחוק הזה את היחס בין סעיף 8א ל-9א בחוק-יסוד: הכנסת. פשוט בעיניי לא היה ספק, אבל משהיו אלו שסברו שיש ספק, רצינו להבהיר את ההסדר שעליו נמשיך להצביע בבוקר בהתאם לסיכום, ולומר שביחס להסדר המשלים של ממשלת החילופין של הרוטציה, שאנחנו צפויים להצביע עליו מחר, אנחנו רוצים להבהיר שבהינתן שנגיע להסכם ויוחלט על הארכת תקופת הכנסת, תינתן הודעה שישה חודשים מראש.

מדובר כאן על סעיף שמסדיר את כהונת הכנסת מול סעיף אחר שמסדיר את כהונת הכנסת. וכדי שלא להיות במין איזה מצב שהאם אנחנו נדרשים פה ל-80 בנסיבות מיוחדות לעומת 70, לחדד שבהסדר זו הייתה הכוונה, זה המנגנון שאושר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא רק לתת הודעה. את מדברת על חקיקת חוק-יסוד חדש, לא הודעה. לא, אמרת תינתן הודעה – אתה מתקן חוק-יסוד - - -
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
לא, הוא אומר: החליטה הכנסת. נכון, חוזרים לחקיקה, שבה אומרים שאם אנחנו בוחרים בכל זאת להאריך את הכהונה – מה שדרך אגב היה מתכונת, זה מנגנון שהוסדר כאן כבר כעת. המנגנון קיים. הסעיף הזה הוא סעיף הבהרתי, והוא בא להסביר את ההסדר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אורית, את יכולה להגיד למה. מה קרה פתאום? תסבירו לנו מה קרה אחר הצוהריים היום.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
עלה ספק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל הספק עלה לפני שבוע.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה קרה הערב, שפתאום נפלה עליכם איזושהי תובנה מיוחדת שלא חשבתם עליה קודם. אבי, אולי תסבירו לנו מה קרה מאחורה, נבין, אולי נעזור לכם.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אז אני אסביר. זה לא שלא חשבנו. הייתה התלבטות גדולה אם לעשות הסתייגות בנושא הזה, גם לפני כן.
היו"ר איתן גינזבורג
גם תוך כדי דיון בוועדה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
גור וגם משרד המשפטים המליצו לנו כן לעשות הסתייגות כזאת. נכון, קיבלנו את ההמלצה הזאת, לצערי, קצת באיחור, במהלך דיוני החקיקה ולא רגע לפני. דרך אגב, זה היה חוסך לנו את שעות הדיון האלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כי מה שעשינו, בעצם אם תראה את הפרוטוקול של הישיבה שדנו בסעיף הזה, הייתה המלצה, ואם היינו עושים הסתייגות בנושא הזה זה גם היה חוסך את שעות הדיבור. אבל טוב מאוחר מאשר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רגע, אתה אומר שזאת המלצה של משרד המשפטים?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כן, הוא נמצא מאחוריך.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
כן, לגמרי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
של החצי שנה גם כן? והחצי שנה הודעה זה משרד המשפטים?
אייל זנדברג
אם יורשה לי, העמדה שלנו הייתה שצריך להבהיר את הנושא. החצי שנה לא היה רכיב שדיברנו עליו, אבל הוא כשלעצמו לא לב הקושי המשפטי. אמרנו שכדאי להבהיר את המצב, כי גם ארבעת המומחים שדיברו בדיוני הוועדה, כל אחד אמר שאולי אפשר לפרש כך, אפשר לפרש אחרת, אמרנו שכדאי להבהיר את העניין.
גור בליי
זו הייתה העמדה המשותפת שלנו. זאת אומרת, זו הייתה העמדה המשותפת גם שלנו וגם של משרד המשפטים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
טוב, חצי שנה זה סבבה מבחינת הייעוץ המשפטי.
גור בליי
אני הייתי מעדיף שזה יהיה כמה שיותר זמן.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז תגידו. מה זה הייתי מעדיף? עכשיו הנוסח הוא חצי שנה.
עוזי דיין (הליכוד)
יועץ משפטי לא מסביר מה סבבה מבחינתו, הוא אומר מה כן ומה לא.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
סליחה, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
הייתה גם הצעה ל-100 ימים.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבי, גם בסעיף 9א אומרים שההודעה צריכה להיות - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא יאוחר.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
כן, בדיוק. ואם נתקיימו נסיבות, תקופת ההארכה לא תעלה על הזמן מהנסיבות האמורות, ובלבד שהמועד לא יהיה מוקדם מהמועד החדש. כלומר, אני לא רואה שיש בסעיף הראשי איזושהי התראה של חצי שנה, והוא באמת סעיף הרבה יותר חריג.

ואני חושבת שבנסיבות העניין האלו, חצי שנה, כשאנחנו גם יודעים שאנחנו אחרי שלוש שנים ובסך הכול נותרה שנה, אז אני חושבת שהמועד הוא סביר מאוד, במיוחד שכל הדבר הזה נוסח בתיאום מלא עם הייעוץ המשפטי.
גור בליי
לא, אני לא חושב שאפשר לשים דברים בשם אומרם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה שנקרא הכלה פה, אפשר לשאול אותה.
גור בליי
אני חושב שמבחינתנו, ככל שהתקופה יותר ארוכה – יותר טוב מבחינת היציבות. אני לא חושב ש - - -
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
אבל מפרק זמן של שנה אתה מודיע חצי שנה - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, גור. אני זוכר מה היה בפרוטוקול הדיון. הייתה גם הצעה להסתפק ב-100 ימים. בסופו של דבר אנחנו החלטנו על 180 ימים, חצי שנה, כפרק זמן סביר להחליט, ולהביא את זה גם לכנסת וגם להשלים את תהליך החקיקה.
גור בליי
כלומר, הוא צריך להיות מושלם בתוך שישה חודשים.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
ברור.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ומה התשובה למה שיואב אמר, שמי ראש ממשלה ואיך מתחלקים. לזה יבוא עוד חוק-יסוד?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אז אנחנו אומרים שהחוק כפי שהוא היום לא מייצר ואקום, כי הייעוץ המשפטי עמד על זה שלא יהיה ואקום. ולכן אין ואקום פה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
למה אין ואקום?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כי אין ואקום. כי אם אין הסדר אחר, אז ראש הממשלה שמכהן באותו זמן ממשיך לכהן.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
שנייה, יש תאריך תפוגה לשלוש שנים.
גור בליי
לא, זה לא נכון. יש את - - - כנסת, אבל אין פקיעה של הכהונה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
שאני אבין עכשיו פוליטית, במודל הקיים בני גנץ ממשיך.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא. שאלת פוליטית או שאלת משפטית? אז תבדיל רגע בין - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
פוליטית-משפטית. בני גנץ הוא השני, אז בני גנץ ממשיך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה אכפת לך? בחיים מה קורה?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אז אני בא ואומר – אני רוצה להגיד כפי שאני מבין את זה – ברמה המשפטית אין ואקום. זאת אומרת, ברמה המשפטית החוק לא יצר ואקום.
גור בליי
אגב, זה לא בהכרח. בסיטואציה מסוימת זה יהיה בני גנץ ראש הממשלה השני.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לפי החוק.
גור בליי
כשהייתה את הסיטואציה של הפרישה הבריאותית או ההתפטרות של ראש הממשלה הראשון, אז הוא חוזר לזנב, ואז מי שימשיך לתקופה זה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
גור, אבל במצב תקין עכשיו, כולם בריאים.
גור בליי
אז ראש הממשלה השני ממשיך.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עד מתי?
גור בליי
עד סוף הכהונה, עד סוף הארבע שנים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא יהיה.
גור בליי
זה משפטית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, עד סיום הכהונה, שזה שלוש שנים, זה לא ארבע שנים.
גור בליי
לא, אם מאריכים לארבע אני אומר. השאלה הייתה אם היו מאריכים לארבע ולא נוגעים בשום דבר, מה קורה? האם יש לקונה? במצב כזה אין לקונה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, זה המצב.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
שיהיה כתוב. זה לא ברור.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שאלת – זה המצב המשפטי. ואני רוצה להגיד: המצב הפוליטי כנראה יהיה אחר. המצב הפוליטי יהיה שכשיבקשו את ההסדר הזה, גם יגיעו להסכמה בנושא הזה, וזה יהיה חלק מהליך החקיקה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
ויהיה צריך לשנות עוד פעם את חוק-היסוד.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
מה זה לשנות את חוק-היסוד? אתה בכל מקרה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
נצטרך את כל מודל החילופים ואת כל מודל הזיקות – לעשות בו שינויים. לפחות חלקו, לא כולו. אנחנו היום מייצרים עוד פעם, אנחנו עושים טלאי על טלאי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא מוגבל לשלוש שנים, חוק-היסוד.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אתה לא מייצר טלאי על טלאי. יש פה שאלה אחת במודל הזה בסופו של דבר: מי יהיה ראש הממשלה ומי יהיה ראש הממשלה החלופי? זאת השאלה המרכזית. החוק לא מייצר ואקום, כי אמר גור עוד באחת מהישיבות הראשונות שלא יכול להיות ואקום על זהות ראש ממשלה בחוק. אז אין ואקום על זהות ראש ממשלה בחוק.

המישור המשפטי הוא ברור. אתה שואל אותי במישור הפוליטי. במישור הפוליטי, אבל זה בעתיד, כנראה גם אם זה יקרה, הרי זה לא בטוח שיהיה ביטול של סעיף 8א. אם זה יקרה. ואם זה יקרה, יגיעו גם להסכמה בנושא הזה, וזה יקבל ביטוי בהליך החקיקה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בשינוי בחוק-יסוד.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
זה אתה אמרת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבי, החוק הזה לא נותן, כמו שאתה אומר, אין ואקום, אבל הוא לא מסדר את השנה הזאת, כמו שאתה אומר, שהפוליטיקה תסדר אותה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אנחנו אבל מקדימים פה דבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הכול פה מקדים דבר. אחרת לא היית עושה את החוק הזה.
עוזי דיין (הליכוד)
בסדר, אז תתנגד לזה. תגיד: לא רוצים את התיקון הזה, תשאיר את זה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
כשיבוא תיקון חוק, אם תיקון החוק יסדיר משהו שאתם תחשבו שהוא בעייתי, אז תגידו שאתם חושבים שהוא בעייתי. אני חושב שבסופו של דבר, אני מתחבר לעמדת משרד המשפטים והייעוץ המשפטי של הכנסת, שעדיף לא לייצר פה מצב, שלא יודעים מה קורה במהלך כהונת העשרים-ושלוש, ואיך אפשר לבטל את הנושא של השלוש שנים. עשינו פה תיקון שבסופו של דבר, אני עוד פעם חוזר, בישיבה שהייתה, אם היינו מציעים אותו, הוא כנראה היה מתקבל על ידי כולם, ובטח על דעת משרד המשפטים והייעוץ המשפטי. אין ואקום פה. פוליטית יכול להיות שיהיה הסדר אחר, שיוגש כחוק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבי, אני שואל שאלה אחרת. אני שואל גם את איתן או את גור. אם בכל מקרה, כשנגיע לשנה הזאת, לסדר את החלוקה של השנה הזאת נצטרך שינוי חוק-יסוד, נכון?
עוזי דיין (הליכוד)
לא בהכרח.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
בכל מקרה אתה צריך להודיע בחוק הזה על - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז למה לעשות את זה עכשיו?
עוזי דיין (הליכוד)
- - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, עזוב, אני הבנתי אותך.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אלעזר, אבל עוד פעם אני אומר לך: אני חושב שהנוסח הקיים היום, המשמעות שלו הארכה ב-70, ולא צריך את התיקון הזה כי זו המשמעות הקיימת היום. ככה אני מבין את הנוסח בלי ההבהרה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
הייעוץ המשפטי אמר שצריך את ההבהרה הזאת, אם זה 70 או 80 או 61.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מאה אחוז.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
מה שאנחנו עושים פה, אנחנו עושים את ההבהרה שביקשו. עכשיו, אפשר להגיד שהיא מיותרת, אפשר להגיד שלא רוצים אותה, אבל זאת ההבהרה שביקשו.

ולכן אנחנו בסופו של דבר, נכון, יכולנו לעשות את זה לפני הקריאה הראשונה ולהוסיף את זה להסתייגויות שלנו – לא עשינו את זה. היום זה התחדד עוד פעם, וההבהרה הזאת נכנסה. אני חושב שבסופו של דבר, לפחות ברמת הייעוץ המשפטי אנחנו עושים משהו יותר נכון. אני חשבתי שזה מיותר, אבל הם רוצים את זה, ואני חושב שבסופו של דבר זה מייצר עוד ודאות. זה הכול.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בסדר. לדעתי, ביחסים שלי עם הייעוץ המשפטי, זה שהם ייתנו לי הזמנה לטקס, שייתנו לכם מדליה על איך אתם עבדתם, מילאתם כל הזמן את הבקשות של הייעוץ המשפטי.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
חלק כן וחלק לא. זאת האמת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מדליה מגיעה לכם - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא הייתי אומר. הייתי אומר שבסופו של דבר ניסינו להיות קשובים כמה שיותר.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, אם אין עוד התייחסויות, אז אני ארצה שנקריא את הנוסח, עם איזה תיקון קטן שרצינו לעשות באמצע. גור. למרות שכבר ראיתי שמיקי היה מאוד מאוד יעיל, והגיש הסתייגויות גם בשמו וגם בשם אוסאמה. אבל זה לא היה עכשיו, זה היה לפני שעה כבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שילבנו את זה ביחד.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
א', מיקי יעיל, אני מתפלא עליך שאתה כאילו מגלה פה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כשאנחנו יושבים, כותבים את ההסתייגויות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ולפחות בשם מיקי מגיש זה על השולחן, בשם מי אתם כותבים את החוק הזה זה לא על השולחן.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, הוא נתן לי את מה שהוא הגיש וצירפתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה גם בשם מרצ.
עוזי דיין (הליכוד)
נביא גם אותו לטקס - - -
היו"ר איתן גינזבורג
גם מרצ רשום? לא ראיתי את מרצ שם.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אז נפלה טעות. נוסיף אותם בבוקר.
קריאה
זה לא בבוקר, זה עוד מעט.
עוזי דיין (הליכוד)
גור, תדגיש איפה השינוי, כי לנו יש את הנוסח הקודם.
גור בליי
כן. אז אנחנו עוד נסגנן טיפה את המילים, אבל בגדול התוספת היא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תקריא, תקריא.
גור בליי
מה שיש בפניכם: החליטה הכנסת העשרים ושלוש לבטל את סעיף 8א לחוק-יסוד: הכנסת כנוסחו בחוק-יסוד זה – זה מה שיש בפניכם, ופשוט נכנסת פה התוספת – לרבות לשנות הסדר המעוגן בחוק-יסוד זה הקשור בביטול כאמור – ואז חוזרים לטקסט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הקשור למה?
גור בליי
הקשור בביטול כאמור – באותו ביטול של סעיף 8א – "יהא הרוב הדרוש" – פה אנחנו נקצר טיפה, כי זה יוצא קצת עמוס, אבל יהיה הרוב הדרוש, הרוב הקבוע בסעיף קטן (א).
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון שאנחנו עדיין בצוהריים, אבל באמת שלא הבנתי - - -
עוזי דיין (הליכוד)
רציתם הבהרה משפטית.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא רצינו. רצינו ברדק. זה מונח לפניי לפני שעתיים, עכשיו אני שומע משהו חדש.
עוזי דיין (הליכוד)
לא משהו חדש.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא לא משהו חדש. עוזי, אתה משפטן דגול, אתה קולט את זה מהר. עזוב אותך. לא עובדים כך. אני לא רגיל לעבוד כך.
עוזי דיין (הליכוד)
למה? סך הכול - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בבקשה, אם אתה רגיל לעבוד כך, זה בסדר.
עוזי דיין (הליכוד)
רגיל? - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה הכוונה בתוספת הזו?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שאם יהיו שינויים נוספים שכרוכים בביטול הזה, שקשורים לחוק-היסוד הזה בלבד, אז השינויים האלה יהיו ברוב של 70.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הבנו. אבל למה הוסיפו את התוספת של המילים: לרבות - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לרבות למשל אם יחליטו לשנות את ברירת המחדל של ראש ממשלה מכהן לעוד שנה וחצי, ראש ממשלה שכיהן רגע לפני, אם ירצו לשנות את זה, זה חלק מהשינויים שיצטרכו להביא באותו מועד ברוב של 70. אם לא ישנו, אז יש את ברירת המחדל. מה שאמרנו לפני כן.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
גור, לא הבנתי.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
מה לא הבנת?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
למה היה צריך - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הרי אתה תרצה לחוקק חוק. אם אתה מחליט להאריך את תקופת הכנסת, אתה מבטל את 8א וחוזרים למצב הרגיל של סעיף 8, שתקופת הכנסת היא עד 2024.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואז אתה עושה את זה באמצעות חוק-יסוד.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שמצריך אותו רוב של 70.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
באותו חוק-יסוד אתה מכניס את כל מה שאתה רוצה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
זה מה שזה אומר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אז אבל בשביל מה התוספת הזאת?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, זה מה שאתה אומר. אתה אמרת בדיוק את מה שהתיקון אומר.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
למה צריך את זה? אני שואל את גור.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה. אבל זה בדיוק מה שהתיקון אומר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא רק לבטל את הסעיף אלא זה לשנות דברים נוספים שקשורים - - -
גור בליי
אני שוב אומר: לעניות דעתי התוספת הזאת היא לא נצרכת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז למה שמתם אותה?
גור בליי
התוספת הזאת היא לא נצרכת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אתה רק מסבך את זה, כי זה עוד שני משפטים - - -
גור בליי
אבל המציעים מבקשים להוסיף את הדבר הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אה, הם מבקשים? חשבתי שאתה מבקש.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
היא גם לא פוגעת.
גור בליי
אני חושב שהדבר הזה לא נצרך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל כל המוסיף גורע.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתם מוכנים להוריד ולחזור לפחות לנוסח הקודם שהתחלנו איתו בבקשה?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא, אנחנו לא נצא מזה עכשיו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל הנוסח ברור. אני לא מבין, מי מבקש - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יש נוסח שמונח בפנינו, אותו למדנו, עליו דיברנו. ואם אפשר לשאול עכשיו את משרד המשפטים, אם הוא מכיר את הנוסח החדש הזה.
עוזי דיין (הליכוד)
ואין הצער שווה – אני מבין למה הוא עושה את זה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
תתקשר ליריב, תגיד לו.
עוזי דיין (הליכוד)
סתם נראה לי מיותר.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
כל ההבהרה הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
בואו נעשה ככה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
משרד המשפטים.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא דיבר הרגע, לא היית פה. אבל יש משהו אחד: אפשר גם להוריד את הסעיף הזה, את הפסקה הזאת – אפילו לא פסקה, זה שבע מילים – בהסתייגויות. כלומר, עוד יש זמן, מה שנקרא.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
תראו מה הדיון. הרי אני לא סתם יושב פה. אני לא חבר בוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
ההסתייגויות זה לא מעניין, הרי הן כלום.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו יושבים פה לא בקטע של להגיד: אנחנו יודעים, אנחנו נצביע וזה יעבור. עכשיו, תשכחו רגע מהפוליטיקה. ואני אומר לכם שהדבר הזה הוא לא נכון לעשות את זה, זה עוד פעם חוסר בהירות. אני מהזווית הזאת אומר את זה. הרי תעבירו מה שאתם רוצים. יש לכם רוב, נרים את היד, נוריד את היד, הכול הבנו. עכשיו אנחנו בדיון מקצועי. אני אומר לכם: לדעתי מיותר. אתם אומרים: אין ברירה, נרים יד, נוריד יד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אייל, מה אתה אומר?
גור בליי
לא, אני גם חושב שהדבר הזה לא נצרך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נשמע את אייל אולי.
גור בליי
לא, לגבי העובדה שהנוסח משתנה במהלך הדיון, אני מזכיר לכם שהרעיון בדיון בוועדה זה שהנוסח לא נשאר as is.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אבל בסופו של דבר, אני חייב להגיד, זה משקף את הדיון. באמת זה משקף את הדיון. כי יש ברירת מחדל, ברירת המחדל שראש הממשלה ממשיך, ואנחנו אמרנו, גם באמת הפוליטית, שיכול להיות שיהיה הסדר אחר. ואנחנו אומרים את זה על השולחן, שיכול להיות שיהיה הסדר אחר, שבו יחליטו על החלוקה בין ראש הממשלה לראש ממשלה החלופי. המילים האלה בסופו של דבר משקפות את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה נראה לך הגיוני?
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, אני רוצה אבל להגיד משהו, אלעזר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
דרך אגב, גם בהסכם הקואליציוני כתוב שבסיטואציה – באמת הסבירו את הנושא הזה.

עכשיו, אין פה משהו שלא נאמר במהלך הדיון הזה 20 פעם. מצד אחד, אין ואקום; מצד שני, בדיוק כמו שאמר אוסאמה, אם בכלל תהיה חקיקה כזאת, חקיקה כזאת גם תסדיר את הנושא הזה. אנחנו לא אומרים פה משהו שלא אומרים על השולחן לכולם. ועוד פעם אני חוזר ואומר: אנחנו אמרנו שיש יציבות של שלוש שנים, יציבות מינימלית שהמשק צריך. מצד שני, יש אפשרות להאריך לתקופת הכהונה של הכנסת הנוכחית, לא יום אחד מעבר. אם זה יקרה, יצטרכו עוד רוב של 70 לנושא הזה. וזו הבהרה שביקש משרד המשפטים והייעוץ המשפטי, וזה מה שההבהרה אומרת על זה. אם זה יקרה, אז הנושא הזה יוסדר. יכול להיות שזה לא יקרה ואנחנו נישאר בשלוש שנים.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה: אנחנו פה נמצאים בדיון – ואני לא עכשיו אומר את זה בציניות או במקום של פוזיציה, אני אומר את זה במקום גם של לנסות לקדם את הדבר הזה – עם נוסח שגובש, עם הצעה שמגישי הצעת החוק המקורית, שהיא לא מורכבת רק ממני ומאבי, היא מורכבת מעוד אנשים, מציעים להכניס לנוסח שהוצע לוועדה. יש לנו עוד דיון בבוקר, שאפשר יהיה בזמן הזה עוד לדבר ולהוציא את זה או להוסיף ולשנות. וזה בדיוק מהות הדיון הזה.

לכן אני מציע שנישאר עם הנוסח הזה, כפי שהצענו, נאפשר להגיש את ההסתייגויות, אם צריך להוסיף או לתקן מה שרציתם, וניפגש פה ב-08:00. עד אז גם נוכל לדבר עם הצד השני שביקש את הדבר הזה, כי זו לא הייתה דרישה שלנו, ולראות אולי אפשר לשכנע באמת להסיר את זה. ונדע, נדע עד אז.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש לי שאלת הבהרה קצרה לאבי.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אבל בוא נסיים כבר את הדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
שאלה קצרה באמת. אבי, אם אני מבין מה שאמרת, מה שהמשפט הזה בא לסדר זה את האפשרות שלא ראש הממשלה השני ימשיך בתפקידו, אלא אם ירצו לחלק את השנה הזאת אחרת, ואז שיתחיל ראש הממשלה הראשון וייכנס השני וייכנס הראשון ויבוא השני.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
נעשה סדר. זה יותר משנה. הרי תקופת הכהונה של הכנסת העשרים-ושלוש זה בערך שנה וחצי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל שנה וחצי, שנה וחצי.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא, כי אתם אומרים כל הזמן שנה – זה יותר משנה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מדברים על תשעה חודשים.
עוזי דיין (הליכוד)
ארבע וחצי שנים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בסדר, אבל מה שאתה אומר, שיהיו עוד חילופים פעמיים.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני לא אומר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לזה אבל אתה רוצה - - - את האפשרות.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
נכון, שיכול להיות - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תגידו, אתם השתגעתם?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה. שיכול להיות שיש שם תקופה של חילופים בין שניהם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה מה שאמרתי, שיהיו עוד שתי החלפות.
עוזי דיין (הליכוד)
אבל לא זה מה שהוא - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ולזה צריך לשמור אפשרות.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, אבל לאו דווקא. זה יכול להיות שראש הממשלה המכהן ימשיך בכלל לתקופה, ולא יהיו שתי החלפות. לאו דווקא.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה כבר ישנו בלי התוספת הזאת.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא, זה לא אין-סוף החלפות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא יוכל להמשיך בלי התוספת.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אנחנו לא יודעים מה יוחלט, אם יוחלט.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נראה לכם שגנץ - - - בעוד תשעה חודשים?
היו"ר איתן גינזבורג
אתה צריך עוד זמן להסתייגויות? כי אני צריך לנקוב במועד האחרון להגשת ההסתייגויות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אז בוא נקבע שהמועד האחרון להגשת הסתייגויות יהיה השעה 03:00 לפנות בוקר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
03:00 זה 20 דקות.
קריאה
איתן, הוא אמר שהוא לא צריך.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, צריך לקבוע מועד.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לרשימה שהגשנו, שיירשם שזה גם מרצ.
אורית פרקש הכהן (כחול לבן)
כשהדיון יתחדש.
היו"ר איתן גינזבורג
גם מרצ. אוקיי.
גור בליי
קיבלנו מחבר הכנסת מיקי לוי ומחבר הכנסת בועז טופורובסקי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כי לא הספקתי להדפיס את זה לאותה רשימה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בסדר, הוא יכול לקבל משניהם. אין בעיה. יש שם את של יואב, אבל הוא כתוב בכתב יד. מה אני אעשה?
היו"ר איתן גינזבורג
עד 04:00 לפנות בוקר.
קריאה
למה? אבל יש לו כבר, הוא אמר שהוא לא צריך.
היו"ר איתן גינזבורג
יואב, אתה רוצה להגיש?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא. אתם שמעתם מה אמרתי, ההגשה היא חסרת משמעות.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה בשמנו גם?
היו"ר איתן גינזבורג
בשמך מיקי הגיש.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הכנסתי אותך.
היו"ר איתן גינזבורג
וגם בועז. לא אותך, אבל – אז אוקיי, נקבע את המועד, נשלח אותו. 03:00 מקובל עליכם?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן. כבר שלחנו, די, נגמר.
גור בליי
אני לא רוצה שיקופחו הזכויות - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, די, עד 04:00.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תשאיר עד 04:00. למה? כי ישראל ביתנו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר'ה, עד 04:00 לפנות בוקר. יש שעתיים לעבוד על ה-100 האלה, בכל מקרה זה יהיה רק 100. עד 04:00 לפנות בוקר אפשר להגיש הסתייגויות, נא להודיע לכל חברי הוועדה. ואנחנו ניפגש כאן בשעה 06:00 בבוקר להתחיל דיון בהסתייגויות.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא, אז תודיע שסך כל ההסתייגויות של כולם ביחד הוא 100.
היו"ר איתן גינזבורג
ברור. זה ההסדר. לכן זה לא משנה השעה, 100 יהיה.

אנחנו ניפגש להמשך דיון בשעה 06:00 בבוקר. תודה לכולם.

(הישיבה נפסקה בשעה 02:50 ונתחדשה בשעה 06:10.)
היו"ר איתן גינזבורג
אז אנחנו מחדשים את הישיבה. הנוסח המוכר לכם בפניכם, כולכם קראתם אותו והוגשו הסתייגויות, כאמור. אז לפני שנתחיל בהסתייגויות, נבקש מהיועצת המשפטית להקריא את הנוסח. בבקשה, אפרת.
אפרת חקאק
אז כפי שידוע לכם, המליאה החליטה להחזיר את סעיף 7(א) להצעת החוק, לעניין הבהרת הרוב הדרוש לשינוי מועד הבחירות לכנסת העשרים-וארבע. עכשיו אני אקריא את הנוסח שגובש בוועדה. אנחנו מוסיפים את סעיף 7(ג) להצעת החוק.
חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה).

שוב, אני מזכירה לכם שיש לנו כבר את סעיף 7(א) ו-7(ב) בנוסח שהונח במליאה.

נוקשות סעיפים
7.
(ג) החליטה הכנסת העשרים ושלוש לבטל את סעיף 8א לחוק-יסוד: הכנסת כנוסחו בחוק-יסוד זה, ובכלל זה לשנות הסדר הקבוע בחוק-יסוד זה הקשור לביטול כאמור, יהא הרוב הדרוש לחוק-יסוד הקובע הוראות כאמור הרוב הקבוע בסעיף קטן (א); הוראות כאמור - -קרי, זה בעצם ההחלטה לבטל או לשנות הסדר.- - יכול שיחוקקו לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות לפי סעיף 8א(1) לחוק-יסוד: הכנסת.


עכשיו אנחנו נעבור להסתייגויות, אני אקריא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רק שנייה, אני מבקש להגיד משהו לפרוטוקול: אנחנו מצטרפים לישראל ביתנו, ישראל ביתנו מצטרפת אלינו.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אנחנו כמו בפעם שעברה, לא מצטרפים לאף אחד.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא צריך. אנחנו כן מצטרפים אליהם כדי לקבל זמן דיבור. ההסדרים שהגיעו אליהם לא כוללים את הנושא הזה, ולכן מה שהיה אתמול בהסדרים לנאומים נגמרו, אנחנו מתחילים הסדרים מחדש.
איציק שמולי (העבודה)
איזה זמן דיבור? אין זמן דיבור במליאה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
למה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ככה אתמול אמרו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, לא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הוספתם משהו חדש.
איציק שמולי (העבודה)
אתה באמצע הצבעה, אין לך זמן דיבור במליאה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, שמתם משהו חדש. מה שהיה הסדרים – נגמרו.
אופיר כץ (הליכוד)
זה הסדר מאתמול בלילה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא. נגמרו. אלא אם כן יש הסדר שעשו ואני לא יודע.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, מיקי, בוא ניתן ליועצת המשפטית.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
היועצת המשפטית אמרה את זה, אני זוכרת.
היו"ר איתן גינזבורג
בואו ניתן לשגית. בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בבקשה, אני שומע.
איציק שמולי (העבודה)
שאלתי את זה אתמול שלוש פעמים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בטח, דיברו על זה כאן.
שגית אפיק
כשאנחנו מושכים סעיף מהמליאה בחזרה לחידוש הדיון בוועדה, ומחזירים אותו מהוועדה בחזרה למליאה, אין זמני דיבור ביחס להסתייגויות. ולכן עשינו כאן את ההסכמות שנעשו, באופן הזה שחוזרות הסתייגויות למליאה, שהן 400 הסתייגויות, שזה נתח נכבד ביותר ביחס לסעיף שהתווסף. אבל זה יהיה להצבעה בלבד, לא יהיו זמני דיבור נוספים במליאה.
קריאה
זה סעיף 91 בתקנון.
שגית אפיק
המשיכה שנעשתה היא משיכה שנעשתה פשוט בהצבעה, ולכן זה יורד לכאן וחוזר למליאה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מיקי ניסה.
קריאה
מיקי, אתה לא מכיר את התקנון? סעיף 91.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
גם דיברו על זה אתמול, אמרו שב-09:00 אנחנו מתחילים הצבעות.
אופיר כץ (הליכוד)
מיקי, אבל אם תרצה לדבר אני אדבר איתך תוך כדי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עליי מה שנקרא.
אפרת חקאק
הסתייגות מס' 1. המילה "החליטה" – תימחק
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
2. לפני המילה "החליטה" תבוא המילה "לא"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
3. בסופו יבוא: "ובלבד שטרם לכך אושרה הצעת החוק שמספרה פ/176/23, הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), של ח"כ אלעזר שטרן"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
4. בסופו יבוא: "ובלבד שטרם לכך אושרה הצעת החוק שמספרה פ/177/23, הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים, של ח"כ אלעזר שטרן"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
5. בסופו יבוא: "ובלבד שהצעת החוק שמספרה פ/178/23, הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה), של ח"כ מירב כהן פורסמה ברשומות"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
6. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/179/23, הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור על זיווג ומכירה של כלבים וחתולים), של ח"כ תמר זנדברג"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
7. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/180/23, הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון – תקציב התרבות), של ח"כ עפר שלח וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
8. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/181/23, הצעת חוק להנצחת הרב עובדיה יוסף (ציון זכרו ופועלו), של ח"כ מיכאל מלכיאלי וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
9. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/182/23, הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון – חובת לימוד במוסדות חינוך), של ח"כ ע'דיר כמאל מריח"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מולא, אל תצביע.
פטין מולא (הליכוד)
אני בעד.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
10. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/183/23, הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת תרבות), של ח"כ עפר שלח וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
11. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/184/23, הצעת חוק סדנאות הכשרה לשוויון מגדרי בגיל הרך, של ח"כ תמר זנדברג"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
12. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/185/23, הצעת חוק חובת תשלום בשוברים, של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
14. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/187/23, הצעת חוק החזר גביית יתר (תיקוני חקיקה), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
15. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/190/23, הצעת חוק החזר גביית יתר (תיקוני חקיקה), של ח"כ עפר שלח וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
16. במקום "שישה חודשים" יבוא "חודשיים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
17. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/191/23, הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תג נכה אישי), של ח"כ חוה אתי עטייה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
18. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/192/23, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאגר מידע של ניקוד מסוכנות לעניין נהגים מקצועיים), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
19. לפני המילה "יהא" – תבוא המילה "לא"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
20. לפני המילים "הרוב הקבוע" יבוא "ובלבד שלא"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
21. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/193/23, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מערך מידע וניתוח נתונים לשיפור התחבורה הציבורית), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
22. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/194/23, הצעת חוק דמי נסיעה לסטודנטים בתחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
23. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת חוק משק החשמל (תיקון – גביית תשלומים), של ח"כ מיכאל מלכיאלי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
24. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/196/23, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), של ח"כ אורי מקלב וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
25. לפני "לבטל" – תבוא המילה "שלא"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
26. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/197/23, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות), של ח"כ מיכל שיר סגמן וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
27. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/198/23, הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (הגבלת עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), של ח"כ שלמה קרעי וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נמנע. זה קרעי. אני אצביע בשביל קרעי? נמנע.
היו"ר איתן גינזבורג
צודק. מי נמנע? 1 נמנע.
אפרת חקאק
28. במקום "שישה חודשים" יבואו המילים "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/199/23, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – מועדי החזר של הלוואה לדיור), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
29. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/200/23, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שירות מקוון ללקוח), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
30. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/201/23, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הארכת תקופת האחריות), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
31. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/202/23, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – השוואת תנאי צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין), של ח"כ מיכאל מלכיאלי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני נמנעתי.
אפרת חקאק
32. במקום "שישה חודשים" יבוא "לא יאוחר משלושה חודשים מיום אישור הצעת החוק שמספרה פ/204/23, הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון – קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), של ח"כ מרב מיכאלי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
33. אחרי המילים "לחוק-יסוד: הכנסת" יבוא "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/205/23, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגנה על צרכנים שאינם דוברי עברית), של ח"כ מירב כהן וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
34. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/206/23, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קיום אירועי תרבות בהפרדה מגדרית בשל טעמי דת), של ח"כ מיכאל מלכיאלי וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
35. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/207/23, הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – הארכת תוקף זכאות לדירה ציבורית), של ח"כ חוה אתי עטייה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
36. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/208/23, הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון – גיל העובד), של ח"כ יעקב אשר וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
37. בסופו יבוא: "תוקפו של סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת החוק שמספרה פ/209/23, הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – אישור הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון להחלטות הממשלה להצטיידות או התעצמות), של ח"כ מרב מיכאלי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
38. במקום "החליטה" תבוא המילה "דחתה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
39. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (חובת קריאת שמות רחובות), של ח"כ ע'דיר כמאל מריח"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
40. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של "הצעת החוק שמספרה פ/213/23, הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל אביב ותמריצים לפיזור גאוגרפי של מסתננים (הוראת שעה), של ח"כ מרב מיכאלי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
41. אחרי המילה "שיחוקק" המילה "לא" – תימחק
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
42. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת החוק שמספרה פ/219/23, הצעת חוק להגברת השקיפות בפעילותם של גופים פיננסיים (תיקוני חקיקה), של ח"כ יואב קיש"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
43. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת החוק שמספרה פ/227/23, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תיקון – העדפות מתן רישיון למכשור רפואי בפריפריה), של ח"כ יזהר שי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
44. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת החוק שמספרה פ/257/23, הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, של ח"כ עפר שלח וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
45. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת החוק שמספרה פ/258/23, הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – כיתוב על מצבה צבאית), של ח"כ עפר שלח וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
46. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), של ח"כ עפר שלח וקבוצת ח"כים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
47. אחרי המילים "החליטה הכנסת העשרים ושלוש" יבוא "לאחר אישורה של הצעת החוק שמספרה פ/270/23, הצעת חוק פסילת חבר מועצה מועמד למלא מקום ראש רשות מקומית שהושעה בשל הגשת כתב אישום (תיקוני חקיקה), של ח"כ תמר זנדברג"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
48. במקום המילים "8א לחוק-יסוד" יבואו המילים "7(א) לחוק-יסוד"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
49. במקום המילים "8א לחוק-יסוד" יבואו המילים "43א(א) לחוק-יסוד"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
50. במקום המילים "8א לחוק-יסוד" יבואו המילים "43ד לחוק-יסוד"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
51. במקום המילים "8א לחוק-יסוד" יבואו המילים "43ז1 לחוק-יסוד"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
52. במקום "הרוב הקבוע בסעיף קטן (א)", יבוא "רוב רגיל"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
53. במקום "הכנסת העשרים ושלוש", יבוא "הכנסת העשרים וארבע"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
54. במקום "לא יאוחר משישה חודשים", יבוא "לא יאוחר מ-35 חודשים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
55. במקום "לפני מועד הבחירות", יבוא "לפני מועד יציאת בנימין נתניהו מהמעון בבלפור"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
56. במקום "כנוסחו בחוק-יסוד זה", יבוא "כנוסחו בחוק המשנה סדרי שלטון זה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
57. במקום "הכנסת העשרים ושלוש", יבוא "הכנסת אשר הטילה מוראה על בג"צ"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
58. במקום "לפני מועד הבחירות", יבוא "לאחר שהצעת חוק הגנה על זכויות הדורות הבאים (פ/63/23) תתפרסם ב"רשומות""
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
59. המילים "לחוק-יסוד כאמור" – יימחקו
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
60. המילים "בחוק-יסוד זה" – יימחקו
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
61. במקום המילים "לא יאוחר משישה חודשים" יבוא "לא יאוחר מ-34 חודשים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
62. במקום המילים "הכנסת העשרים ושלוש", יבוא "הכנסת העשרים וחמש"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
63. במקום המילים "לפני מועד הבחירות" יבוא "לאחר מתן שוויון זכויות מוחלט לקהילת הלהט"ב"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
64. המילה "יכול" – תימחק
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
65. במקום המילים "הרוב הקבוע" יבוא "הרוב שהוצע לאור חוסר האמון בין חברי הממשלה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
66. במקום המילים "לא יאוחר משישה חודשים", יבוא "לא יאוחר מ-500 ימים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
חבר הכנסת לוי, אתה מצטרף גם להסתייגויות של הרשימה המשותפת?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן, בטח. הגשנו חתימות, אז כל הסיעה.
אפרת חקאק
כן.

67. סעיף 7(ג) לחוק – יימחק
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
68. הרוב הדרוש להארכת כהונת הכנסת הינו 80 חברי כנסת
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
69. הרוב הדרוש לשינוי סעיף 7(א) הוא 61 חברי כנסת
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
70. הרוב הדרוש לשינוי סעיף 7(א) לחוק הוא רוב חברי הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
71. במקום "שישה חודשים" יבוא "שנה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
72. במקום "שישה חודשים" יבוא "8 חודשים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
73. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד) "לא ניתן יהיה להחליף ראש ממשלה בתקופת הארכת כהונת הכנסת"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
74. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד) "שמו של ראש ממשלה בתקופת מעבר לא יתחיל באות ב'"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא יעשה שינוי השם, מה הבעיה.
אפרת חקאק
75. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד) "מספר שרים בתקופת הארכת כהונת הכנסת יהיה 19"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
76. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד) "לא ניתן יהיה למנות 2 שרים באותו משרד בתקופת הארכת כהונת הכנסת"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
77. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד): "לא יהיו סגני שרים בתקופת הארכת כהונת הכנסת"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
78. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד): "ראש הממשלה בתקופת הארכה יהיה רשאי להעביר מכהונתו רק שרים בעלי זיקה שונה, ולא יוכל להעביר מכהונתו שרים בעלי זיקה זהה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא הבנתי.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
הפוך.
אפרת חקאק
79. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד): "שר בתקופת הארכה יהיה רשאי להעביר מכהונתו סגן שר שמינה, אם זיקתו של סגן השר שונה מזיקתו של השר"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
80. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד) "הוראות סעיף ממשלת חילופים לא יחולו בתקופת הארכת כהונת הכנסת"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
81. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד) "בתקופת הארכת הכנסת לא יכהן כראש ממשלה מי שכיהן כראש ממשלה או ראש ממשלה חלופי בממשלת חילופים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.
אפרת חקאק
82. אחרי סעיף 7(ג) יבוא סעיף 7(ד): "בתקופת הארכת כהונת הכנסת ראש הממשלה החלופי יתמנה לתפקיד יו"ר כנסת"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא התקבלה.

טוב, חברי הכנסת, ההסתייגויות לא התקבלו.
אפרת חקאק
תצביע על החוק.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נצביע על החוק, כנוסח הוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מתי אני טוען נושא חדש?
אפרת חקאק
על מה?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה הצבעה במסדרת – נושא חדש.
אפרת חקאק
על ההסתייגות אתה מבקש נושא חדש?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
על הסעיף עצמו. נושא חדש. מה, אתם לא רואים?
היו"ר איתן גינזבורג
אז עכשיו.
שגית אפיק
ברגע זה.

(הישיבה נפסקה בשעה 06:30 ונתחדשה בשעה 07:30)
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה המיוחדת. אני מבקש שהיועצת המשפטית תקריא את נוסח החוק.
אפרת חקאק
הקראנו.
היו"ר איתן גינזבורג
לא צריך, כן.

אנחנו נצביע על נוסח החוק, כפי שהקריאה היועצת המשפטית. מי בעד נוסח החוק? ירים את ידו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני מוותר לכם על עוד פעם רוויזיה בהתייעצות סיעתית.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כי אני יכול לנצל את הפרקטיקה עד הסוף.
היו"ר איתן גינזבורג
נגד?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נגד, בוודאי נגד. מה, גם בעד?
היו"ר איתן גינזבורג
חיכינו ליד. מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע שהסעיף אושר, ואנחנו נחזיר את זה לדיון במליאה.
עוזי דיין (הליכוד)
והוא ייקרא סעיף מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
מה שנקרא תודה, אבל לא תודה.

ואני מודה לכל השותפים על הזמן ועל המאמץ של הרגע האחרון של לפנות בוקר: עובדי הוועדה, עובדי הכנסת, עובדי הסאונד, הפרוטוקול, הייעוץ המשפטי כמובן, והסדרנים ומשמר הכנסת, וכל מי שקם מוקדם ושהלך לישון מאוחר. תודה רבה לכם. נתראה. וכבר קיבלנו גם את הודעתו של מיקי לוי, שהוא ויתר על הרוויזיות.


הישיבה ננעלה בשעה 07:33.D4)
SEEBBBY,

קוד המקור של הנתונים