פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת8
הוועדה המסדרת
04/05/2020

הכנסת העשרים-ושלוש

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 28
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י' באייר התש"ף (04 במאי 2020), שעה 22:40
סדר היום
טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020 (כ/840).
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
קארין אלהרר
משה ארבל
עוזי דיין
מכלוף מיקי זוהר
אסף זמיר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מתן כהנא
עופר כסיף
אופיר כץ
פטין מולא
מרב מיכאלי
אורי מקלב
אלכס קושניר
שלמה קרעי
יזהר שי
חברי הכנסת
אוסמה סעדי
עידן רול
טלי פלוסקוב
איתן גינזבורג
חוה אתי עטייה
עודד פורר
איציק שמולי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
אלעזר שטרן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון


טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020 (כ/840).
היו"ר אבי ניסנקורן
אני פותח את הישיבה, סדר-היום: טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבי, אפשר לשאול משהו? אתה לא חייב לענות. ביום חמישי אתם מתכוונים להשביע ממשלה? שנדע אם להיות בסביבה. אתה לא חייב לענות.
היו"ר אבי ניסנקורן
תשאל אותי אחרי הדיון. איפה איתן? איתן צריך להציג.
איתן גינזבורג
במהלך הישיבה של הוועדה המיוחדת בהצעת חוק יסוד: הממשלה, חבר הכנסת מיקי לוי טען לנושא חדש, לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת, לפי הפירוט הבא: בסעיף 1, סעיף קטן (1) וסעיף קטן (א), וגם סעיף קטן (2) לסעיף קטן (ב). עוד נטען לסעיף 4, בסעיף קטן (2) וסעיף קטן (3) לנושא חדש. כמו כן גם לסעיף 5 (א) ו-(ב). ובאותו סעיף 5, 43ז(1) וסעיף 7(א). אנחנו חושבים שזה לא נושא חדש, אבל נשמע את העמדה של חבר הכנסת מיקי לוי.
היו"ר אבי ניסנקורן
מיקי, אתה רוצה להתייחס לנושא?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן, אני רוצה. קודם כל, אני חושב שאת כל נושא חדש צריך להסביר כל אחד בנפרד ולא לעשות חבילה. גם ההצבעה שתהיה נפרדת. גם ההסבר היה צריך להיות נפרד.
ארבל אסטרחן
לא היה הסבר.
איתן גינזבורג
אני רק הצגתי, אתה מסביר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
טוב, בסדר. כל הצבעה בנפרד, בבקשה.

בנושא של סעיף 1 – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ובממשלת חילופים" – וגם ממשלה חלופית. זהו נושא חדש לחלוטין. כל נושא החילופים הזה לא היה ברור לנו מלכתחילה, זה משהו חדש שבא לעולם. לא הגיוני לתפיסת עולמנו, לא היה פה מעולם ב-72 שנות קיומה של המדינה. כן היו הסכמים בן שני ראשי מדינות לצערי. אם היה אפשר, זה היה נעשה כמו שנעשה בממשלת שמיר-פרס, בלחיצת יד, לא בגיבוי של חוקי יסוד כאלה ושינוי משטרי כזה עמוק. ולכן סעיף 1 הוא בהחלט נושא חדש. אם אתה רוצה, אני אגיד כך גם על נושא 2, כי זה אותו הדבר אבל הצבעה בנפרד על כל אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקי, אז נצביע על נושא ראשון. סליחה, אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן
לטעמנו לא מדובר בתיקון שהוא נושא חדש, מדובר בהתאמות בלבד לסעיף 5 לחוק יסוד: הממשלה. בסך הכול אלה התאמות שנובעות מהתיקונים שהצעת החוק עושה, התאמות רגילות, אין פה שום חריגה מגדר הנושא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
האם התאמות הן לא נושא חדש?
אלעזר שטרן
התאמות הן לא נושא חדש.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אז אנחנו נצביע. מי בעד ראיית הנושא כנושא חדש?

הצבעה

לא אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא אושר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבי, אתה רוצה רוויזיה עכשיו על כל אחד או רוויזיה על הכול?
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה מחליט.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אוקי, רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, נושא שני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אותו סיפור. ראש ממשלה יבוא בממשלת החילופים, גם ראש הממשלה החלופי. המשפט הזה כל-כך לא ברור, אני לא חושב שיש לצחוק על נושא כזה כשמדובר בראש ממשלה באשר הוא, אבל ברגע שיושבעו שניהם באותו יום, יהיו שתי תמונות בכיתה א' או ב', אני לא יודע, בכיתה של הנכד שלי, לא היה כדבר הזה, שני ראשים שהושבעו באותו יום? הכול נופל בגלל חוסר האמון.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, אלעזר.
אלעזר שטרן
גם כאן, בדומה למה שאמרתי בסעיף הקודם, מדובר בהתאמות לחוק יסוד: הממשלה, שנובעות מהתיקונים שנעשו בחוק ולכן אנחנו לא רואים חריגה מגדר הנושא.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אפשר?
היו"ר אבי ניסנקורן
בקצרה כי זה לא נהוג, בדרך כלל אחד מגיב.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
בקצרה. אין פה סתירה לסעיף 4, לחוק יסוד: הממשלה? על פניו יש פה סתירה לאחריות המשותפת.
אלעזר שטרן
זה דיון שלא נוגע לשאלה האם התיקון הספציפי הזה הוא נושא חדש או לא. זה דיון שדנו בו בוועדה, הוא לא נוגע לשאלה האם התיקון הספציפי הזה לסעיף 5(ב) לחוק יסוד: הממשלה הוא נושא חדש או לא. זה נושא אחר שנדון בוועדה, הוא לא נוגע לנקודה הזאת.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה, נעבור להצבעה. מי בעד ראיית הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא אושר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
רשמנו רוויזיה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
סעיף 4, 43א.(2) – ראש הממשלה בחרה מיוזמתו להתפטר מהממשלה, לפי סעיף 19, מבחירתו ויוזמתו בלבד. זה לא היה בקריאה הראשונה. הנוסח הזה לא היה בקריאה הראשונה ולטעמי זה אף ניסיון לעקוף – אני אגב יכול להגיד את דעתי האישית, לעקוף את התערבות בג"ץ בנושא הזה. אני חושב שזה לא נכון, זו דעתי האישית – את בג"ץ, במידה ובג"ץ, ואני מקווה שלא, יפסוק שראש ממשלה שנאשם בכתב אישום אחד בשלוש עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, לא יוכל לכהן. יש כאן נוסח חדש: בחר מיוזמתו, מיוזמתו בלבד. זה ניסיון לשחק בשתי המילים האלה ולכן זה נושא חדש.
אלעזר שטרן
לטעמנו לא מדובר בנושא חדש, הנושא הוא אותו נושא. עילת ההתפטרות של ראש הממשלה לפי סעיף 19, אפשר לנסח את אותה עילה בניסוחים שונים, יכול שיש ביניהם הבדל מסוים, יכול שאין הבדל מסוים, אבל גם אם יש ביניהם הבדל, זה עדיין תחת אותו גדר של נושא, זה לא חריגה מגדר הנושא, זה אותו נושא, אפשר להציע פתרונות שונים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בגלל שיש חריגה מהניסוח המקורי, לטעמי, אני מקבל את מה שאתה אומר משפטית, אבל לטעמי אני חושב שזה נושא חדש ואני מבקש להצביע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מיקי, גם לטעמי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקי, אנחנו מצביעים: מי בעד ראיית הנושא הזה כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא אושר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, הנושא הבא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הנושא הבא הוא ב-43א.(ד)(3) – "...ויחל לכהן כראש הממשלה עם סיום תקופת כהונתו", לטעמי זה נושא חדש, זה שתי השבעות ביחד, כמו שציינתי בסעיף קודם. לא היה כדבר הזה אף פעם, גם בממשלות רוטציה לא הושבע ראש ממשלה באותה שנייה, באותה דקה. אוסיף ואומר כי הדבר נובע כנראה מחוסר אמון.
ניר ברקת (הליכוד)
בשלטון המקומי זה מאוד מקובל, סגני ערים, סגני ראשי ערים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל פה שני ראשי ממשלה, ניר. יש שני ראשי עיר שהושבעו? לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן
לטעמנו לא מדובר בחריגה מגדר הנושא. בסופו של דבר מדובר כהשלמה להסדר שהוצע כבר בהצעת החוק בקריאה הראשונה. מטבע הדברים, הסדר שלא חודד מספיק בקריאה הראשונה, הוועדה נוהגת להוסיף לו חידודים והשלמות. מדובר פה בהשלמה לנושא, לא מדובר פה בחריגה מגדר הנושא אלא בהשלמה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו חלוקים על כך ואני מבקש להצביע.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי בעד ראיית הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושר
היו"ר אבי ניסנקורן
לא אושר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הנושא הבא, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
סעיף 5 – סעיף (2), סעיף קטן(ב)(א).
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה מתייחס אליהם בנפרד?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא. יש שם שינוי, (א), במקום 12, תיקנו את זה ל-10. אנחנו לא הצלחנו - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה מתייחס ל-(א) ול-(ב) בנפרד או ביחד?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, ביחד, האחד קשור לשני. אני מתייחס בעיקר ל-12 ול-10 חברי הכנסת. האמת היא, שעד היום לא הצלחנו – אלא אם כן מישהו יצליח להסביר לי – מה המהות של ה-12.
היו"ר אבי ניסנקורן
עפר שלח מבין את זה טוב.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
ולמה עכשיו תיקנתם את זה ל-10? יש כאן שינוי מהקריאה הראשונה, אשמח לדעת למה זה ירד ל-10? אתם לא חייבים להסביר לי למה, אני חושב שזה שינוי.
אלעזר שטרן
גם התיקון הזה, תאמינו, איננו חריגה מגדר הנושא, איננו נושא חדש. המתווה הבסיסי היה בפני הוועדה. השינוי אם זה 10 או 12 חברי כנסת, יכול להיות שיש לו השפעות ושינויים אבל זה לא חורג מגדר הנושא. הנושא הכללי של המנגנון, של מה קורה אם אין הבעת אמון במועמד החלופי הוא לא נושא חדש – הנושא הזה היה בוועדה והשאלה אם זה 10 או 12 אינו חורג את גדר הנושא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שכן, בבקשה להצביע.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. מי בעד ראיית הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא אושר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקי, הנושא הבא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הנושא הבא, סעיף 7. אין לשנות הוראות סעיפים – אני לא אחזור על המספרים. מאחר ואני מתנגד לכל החוק הזה, זה בדיוק ההסכם שמשריין כל שינוי ב-70 ח"כים, שלמעשה גורם לכך – ואמר את זה גם היועץ המשפטי לממשלה, שדעתו לא נוחה מכך, בלשון המעטה, ואמר את זה גם היועץ המשפטי לוועדה, שבהחלט זה לא דבר שנראה בסדר. אם הייתם מתקנים את זה ל-61, בנוסף לזה שאני רואה בזה נושא חדש, הייתי מאוד מודה לכם. אבל מכיוון שלא תעשו את זה - ואז הייתי מוריד את ההסתייגויות שלי וכל אחד היה הולך לביתו - אז אני מבקש לקבל הסבר בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן
לעניין הסעיף הזה, לגבי השינוי של 75 ו-70, זה כבר הדבר שהוועדה דנה בו מקודם וקבעה שהוא לא נושא חדש. לגבי עניין ההפניות של הסעיפים, מדובר בתיקון טכני בלבד של הפניות לסעיפים - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל הוא לא היה בראשונה.
אלעזר שטרן
הניסוח היה שונה. ההוראות המהותיות היו, זה תיקון ניסוחי בלבד ולכן אין פה חריגה מגדר הנושא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב, בניגוד לדעתך המלומדת, מכיוון שזה לא היה בראשונה, מבחינתי זה נושא חדש ואני מבקש להצביע.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי בעד ראיית הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא אושר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם כך, הרוויזיות יידונו ב-11:25. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 22:55.

קוד המקור של הנתונים