ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 04/05/2020

קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיפים 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת61
הוועדה המסדרת
04/05/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 25
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י' באייר התש"ף (04 במאי 2020), שעה 14:05
סדר היום
1. שינוי במועדי ישיבות הכנסת.
2. הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) (כ/8404)
3. הצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף–2020 (כ/840)
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
יזהר שי – מ"מ היו"ר
מכלוף מיקי זוהר –מ"מ היו"ר
בועז טופורובסקי
עופר כסיף
פטין מולא
אורי מקלב
אלכס קושניר
שלמה קרעי
חברי הכנסת
קרן ברק
ניר ברקת
יואב בן צור
אוסאמה סעדי
קטי קטרין שטרית
רם שפע
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
עליזה בראשי - ראש סיעת הליכוד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


1. שינוי במועדי ישיבות הכנסת.

2. הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) (כ/8404)

3. הצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף–2020 (כ/840)
היו"ר אבי ניסנקורן
אני פותח את הישיבה.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני, אפשר להתחיל?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. אני פותח הישיבה.
יואב בן צור (ש"ס)
אם אפשר, בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני, לאור ההקלות שיש עכשיו במשק והעומס שהולך להיות בימים הקרובים על חברי הכנסת, אני רוצה לבקש, אם אפשר, שיתירו, בבקשה, לעוזר שלישי להיכנס בכפוף להצהרת בריאות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אעביר את הבקשה הזאת ליושב-ראש הכנסת.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אנחנו מצטרפים אליה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אעביר את הבקשה הזאת ליושב-ראש הכנסת ולמנכ"ל הכנסת. ואני מקווה שהבקשה תיענה בחיוב.
יואב בן צור (ש"ס)
תודה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אבי, יש גם בחדר השני את חבר הכנסת שפע, אני ומקלב.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אז אנחנו מצטרפים לבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר. אמרתי שאני אעביר את הבקשה הלאה. אני מקווה שהיא תיענה.
רם שפע (כחול לבן)
תודה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, שאל מישהו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש שבכל סידור שייעשה ובכל הצעה שתוצע על ידי יושב-ראש הוועדה המסדרת, לקחת בחשבון את זה שאנחנו בעיצומו של חודש רמדאן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו ניקח את זה בחשבון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואנחנו צמים משעה 04:00 עד 19:30. ולכן, כאשר תהיינה ההצבעות – והבנתי ממזכירת הכנסת שאי-אפשר לעשות הפסקה בהצבעות האלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
למה אי-אפשר לעשות הפסקה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שהבנתי. לכן אני אומר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כי אף אחד לא רוצה את הפסקות האלה.
ארבל אסטרחן
- - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תחליטו כאן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נעשה הפסקה בין 19:00 ל-20:00.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני לא יכולה להחליט. אתם יכולים להחליט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכן אמרתי. בדיוק. לקחת בחשבון בזמן ההצבעות לעשות הפסקה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אנחנו נעשה הפסקה בין 19:00 ל-20:15 גם ביום שלישי בלילה בדיונים וגם ביום רביעי בהצבעות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רגע, אבל מה זה "הצבעות"? יש איזושהי הצעה שאנחנו לא מכירים?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. יושבים על זה עכשיו.

כן, עוד מישהו?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אדוני היושב-ראש, רציתי לשאול אותך. אתמול בוועדה המיוחדת וגם היום - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
קושניר, לא שומעים אותך פה, אצלנו.
רם שפע (כחול לבן)
לא שומעים אותך. זה לא תמיד נורא, אבל.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
עכשיו שומעים?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
כן, כל הכבוד.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
צוהריים טובים. אני אומר שאנחנו בוועדה המיוחדת, שדנה בחוק ממשלת החילופים וגם היום בהמשך הדיונים, ביקשנו לדון בשלושה נושאים חדשים בוועדה המסדרת. אז הייתי לשאול מתי הנושא הזה עולה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נכנס בהמשך היום את הוועדה המסדרת לדון בנושאים חדשים.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה זה "בהמשך היום"?
היו"ר אבי ניסנקורן
פשוט אנחנו נסיים פה. יש מליאה ב-16:00 ואחרי המליאה אנחנו נתכנס, נקבע שעת כינוס סמוך לסיום המליאה, אני מניח, בשביל לדון בנושאים החדשים. כי אחר כך זה צריך לחזור עוד לוועדה המיוחדת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ברור, אחר כך צריך לדון על זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אז נעשה את זה אחרי המליאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, מן הראוי לחכות עד סיום הדיון בוועדה המיוחדת עד שכל הנושאים החדשים יובאו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מסכים. אנחנו ננסה להתכוונן ביחד. אנחנו נעשה את זה בצורה הכי יעילה שאפשר.
טוב, אני אקרא את סדרי דיון המיוחדים המוצעים
סדרי דיון מיוחדים לפי סעיפים 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) והצעת חוק ממשלת חילופים מיום - - -
ארבל אסטרחן
היום.
היו"ר אבי ניסנקורן
היום.
הצעת חוק יסוד
הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) והצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף–2020, אשר פורסמו ברשומות בחוברת כ/840 (להלן: הצעות החוק), נועדו לאפשר את כינונה של הממשלה בכנסת ה-23, לאחר שבכנסת ה-21 ובכנסת ה-22 לא כוננה כלל ממשלה, והכנסת ה-23 נמצאת ימים ספורים – בעצם, ממש ימים ספורים – לפני תום תקופת 21 הימים לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: הממשלה, שאם במהלכה לא יבקשו 61 חברי כנסת מהנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת, יתקיימו בחירות חדשות.

להצעות החוק הוגשו למעלה מ-8,000 הסתייגויות, שרבות מהן הוגשו על ידי מספר חברי כנסת, דבר אשר היה מאפשר למסתייגים לנמק את ההסתייגויות במליאה במשך אלפי שעות. לפיכך, מדובר ב'מקרה יוצא מן הכלל' הנכנס בגדרי סעיף 98 לתקנון המאפשר לוועדה המסדרת לקבוע סדרי דיון מיוחדים.

אני עכשיו קורא את הסעיפים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו מצביעים על כל סעיף או על כל הצעה כולה?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, מצביעים על ההצעה.
ארבל אסטרחן
על כל ההצעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי.
היו"ר אבי ניסנקורן
1. שתי הצעות החוק משוחררות מחובת המתנה לפי סעיף 88(ב) לתקנון, כך שהקריאה השנייה תחל ביום הנחתן על שולחן הכנסת.

2. הדיון בשתי הצעות החוק יהיה דיון משולב.

3. בהתאם לסעיף 19 לתקנון, ישיבת הכנסת ביום שלישי, י"א באייר התש"ף – 5 במאי 2020, תחל בשעה 10:00, וישיבת הכנסת ביומיים שלאחר מכן, יום רביעי וביום חמישי, אם הישיבה לא תמשך ברציפות, תחל בשעה 9:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם היא לא תימשך ברציפות?
היו"ר אבי ניסנקורן
אם היא לא, כמובן, אנחנו לקראת - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא הבנתי. אז מחר ב-10:00 או ב-9:00?
היו"ר אבי ניסנקורן
ב-10:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה זאת אומרת? היא תימשך ברציפות? זו הכוונה?
היו"ר אבי ניסנקורן
הכוונה שהן יימשכו ברציפות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה מחר ב-10:00 מתחיל?
היו"ר אבי ניסנקורן
המליאה נפתחת מחר ב-10:00.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
המליאה תיפתח לדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
לדיון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ועל סדר-היום?
ארבל אסטרחן
שתי הצעות החוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
שתי הצעות החוק.
ארבל אסטרחן
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה רוצה להצביע בעד ההסתייגות של ה-70 חברי כנסת, אבי?
היו"ר אבי ניסנקורן
מה זה קשור לפה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם באים לוועדת המסדרת.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. יש לי בוועדה. לא לעכשיו. לא, לא. יש, קודם כול, וועדה מיוחדת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל הם באים עכשיו? להסתייגויות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אישרתי שם להצביע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אני אגיד לו. שאלו אותי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אה, אוקיי. אישרתי לו, כן. על 70, כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אה, זה במקום 75, 70 בחוק? אתה מעדכן אותנו עכשיו?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. איפה אתה?
רם שפע (כחול לבן)
פורר גם פה, בחדר השני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רוחי מרחפת מעל הוועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אפשר שפורר יבוא לפה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה בעקבות ההערות של בג"ץ?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
רוח רפאים מהלכת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, רוח בג"ץ מרחפת מעל פני הוועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
עודד, כן, אנחנו מקבלים את ההסתייגות להוריד את זה מ-75 ל-70 בשלוש הקריאות: ראשונה, שנייה ושלישית. כמובן, זה בוועדה, כן? אני אומר את העמדה שלך.
ארבל אסטרחן
אבל זה לא הנושא של הדיון הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי. סליחה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אילו קריאות?
ארבל אסטרחן
אלה ישיבות הנהלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה 70 ולא 67?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אנחנו בדיון אחר עכשיו, עודד. אני קורא עכשיו את ההצעה. זה גם בוועדה המיוחדת, הדיון השני, ולא פה. אוקיי? אז קראתי את הסעיף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תסכימו לפסקת ההתגברות ב-70, אבי?
היו"ר אבי ניסנקורן
ישיבות המליאה בימים אלה יוקדשו אך ורק לקריאה השנייה והשלישית בשתי הצעות החוק.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, אין דיונים. אין נאומים בני דקה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. ואני מבהיר, מבחינתנו, הדיון הוא ברצף.
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי.

4. הדיון בקריאה השנייה יחל ביום שלישי, י"א באייר התש"ף – 5 במאי 2020.

יושב-ראש הוועדה המיוחדת שהכינה את ההצעות יציג את שתי הצעות החוק, ולאחר מכן יחל
הדיון בהנמקת ההסתייגויות.

הנמקת ההסתייגויות תימשך ברצף עד יום רביעי בשעה 16:00, ואולם יושב-ראש הישיבה רשאי
לקבוע הפסקה במהלך הדיון.
ארבל אסטרחן
ועכשיו יש את הדרישה של חבר הכנסת סעדי לגבי הרמדאן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי. בכל מקרה, תהיה הפסקה בכל יום משעה 19:00 עד 20:15 לארוחת שבירת הצום.

הזמן המוקדש להנמקת הסתייגויות יחולק כך: 10% לסיעות שנציגיהן נמנים על יוזמי הצעות החוק - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רגע, היושב-ראש יעשה הפסקה מתי שבא לו כאילו?
ארבל אסטרחן
לא תמיד. צריך להגיד את זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הכול הוא יעשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זו הסמכות שנתונה לו, אבל בסופו של דבר, הכוונה היא לאפשר דיון רצוף.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא יושב-ראש הישיבה, יושב-ראש הכנסת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אבל אני בא ואומר: הכוונה היא - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הרמדאן.
ארבל אסטרחן
לא, את זה קובעים מראש, מ-19:00 עד 20:15.
אורי מקלב (יהדות התורה)
וגם אם היושב-ראש רוצה לזה, הוא לא יוכל.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר. הכוונה היא לאפשר דיונים ברצף. יש את הסמכות לעשות הפסקה, אבל הכוונה והנחיה הן לאפשר ישיבות ברצף.

הזמן המוקדש להנמקת הסתייגויות יחולק כך: 10% לסיעות יינתן לסיעות נציגיהן נמנים על יוזמי הצעות החוק - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בעלי הזיקה, אתה מכוון.
היו"ר אבי ניסנקורן
- - (הליכוד, כחול לבן, ש"ס, יהדות התורה, העבודה הישראלית - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עוד פעם? אתה יכול לחזור על זה עוד פעם, אבי?
היו"ר אבי ניסנקורן
10% מהזמן של ההידיינות מוקצה לסיעות שנציגיהן נמנים על יוזמי הצעות החוק (הליכוד, כחול לבן, ש"ס, יהדות התורה, העבודה הישראלית, דרך ארץ, גשר) (להלן – קבוצה א') - -
שלמה קרעי (הליכוד)
שלוש שעות. שלוש שעות, למעשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
- - 90% לסיעות שהאמור לא מתקיים בהן (יש עתיד-תל"ם, הרשימה המשותפת, ישראל ביתנו, ימינה; מרצ) (להלן – קבוצה ב').

בכפוף לכך, כל אחת משתי קבוצות הסיעות תקבע את חלוקת הזמן וסדר הדוברים של הסיעות הנמנות על אותה קבוצה. במקרה של היעדר הסכמה תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות, לפי גודלן.
ארבל, אני מציע גם שאם סעדי ירצה לוותר על חלק מהזמן שמוקצה לו, אז הוא יוכל לעבור לצד השני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ומה קורה אם אתם עושים הפסקה ואז לוחות הזמנים שנקבעו משתנים?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אם צד אחד מוותר על חלק מהזמן שהוקצה לו, לדוגמה אם צד א' מוותר על 10% שמוקצה לו, הזמן הזה יינתן לצד השני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אבל, אבי, אם עכשיו היושב-ראש פתאום עושה הפסקה של שש שעות?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אז אני בא ואומר: אני מבהיר לפרוטוקול, כשאנחנו אומרים הפסקה אין הכוונה להפסקה בדיון, אלא אם זה הפסקות קצרות בלבד ולא מעבר לכך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלא אם כן, הם ימשיכו, אבי, את כל הדרישות לנאומים שלהם. ואז אפשר לעשות הפסקה.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש לזה התייחסות. אבל אין הכוונה לא לאפשר את השעות ההידיינות מ-10:00 עד 16:00.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה יכול לעשות גם מ-24:00 עד 06:00.
ארבל אסטרחן
- -
היו"ר אבי ניסנקורן
הפסקה לא תאריך את הזמן מעבר ל-16:00, אבל הכוונה היא לא לעשות הפסקות - -
קריאה
שיאריכו את הדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.

- - שמונעות את הדיון. הכוונה היא להפסקות קצרות, אם יהיו הפסקות.

5. אם לא יהיו במליאה חברי כנסת המבקשים לדבר במהלך הנמקת ההסתייגויות, תינעל הישיבה והדיון בהצעות החוק יחודש ביום רביעי 6 במאי 2020 בשעה 10:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא ב-16:00?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אמרת ב-16:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מ-16:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
ב-09:00.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אמרת שההצבעות מתחילות ב-16:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אסביר. אני אסביר. הכוונה היא שאם במהלך הלילה תחליט קבוצה ב' או היושב-ראש שהם לא רוצים להישאר במליאה ומוותרים על הדיונים בלילה, מבקשים לחדש את זה בבוקר, אז זו זכותם לחדש את זה בבוקר. וההתחדשות תהיה ב-09:00 שלמוחרת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ימשיך הדיון?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבל אנחנו לא נפסיד זמן, נכון?
היו"ר אבי ניסנקורן
מה?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא נפסיד זמן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני בא ואומר עוד פעם: יש זמן לדיון רצוף מ-10:00 עד 16:00 למוחרת רצוף.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
היו"ר אבי ניסנקורן
10% מהזמן מוקצה לסיעות של קבוצה א'. 90% לסיעות של קבוצה ב'. אם סיעות של קבוצה א' יודיעו שהן לא משתמשות ב-10%, גם ה-10% יעברו לסיעות של קבוצה ב'.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מדוע? ניסן, מדוע? אם אנחנו רוצים לייעל את קבוצה א'.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. שנייה, זאת ההצעה שלי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל תסביר גם למה? תנמק. אתה יכול להגיד שאתה יכול באופן וולונטרי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זאת ההצעה שלי, שאם אנחנו לא נשתמש וסיעות קבוצה ב' ירצו להשתמש, הן יוכלו להשתמש.
שלמה קרעי (הליכוד)
וכן להפך.
היו"ר אבי ניסנקורן
ולהפך. זו החלטה של הסיעות. אם ירצו, ירצו להשתמש, אם סיעה אחת מוותרת.

לגבי הפסקות, הכוונה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה עושה את זה כדי למנוע הפסקות בדיון?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, למה אתה עושה את ההצעה הזאת?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אבל למה אי-אפשר לקרוא את כל ההצעה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל למה אתה מעביר את זה לצד ב'?
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל לפני ששואלים, אני רוצה לגמור את ההצעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן. אפילו אני לא מפריע.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו באים ואומרים שהמליאה פתוחה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה רוצה לייעל אותה. מה אתה צריך להעביר לצד ב'?
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי, תשמע, זה מפריע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אה, אפשר קריאות ביניים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק מהחדר השני.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו אומרים שהמליאה פתוחה ברצף לצורך ההידיינות. אין חובה להידיין. עכשיו אם קבוצה ב', למשל, מחליטה שהיא לא רוצה להידיין והיא מודיעה שבלילה, נניח, היא לא רוצה, אז הדיון יתחדש ב-09:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל לא יכול להיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תעביר לקבוצה א'. למה אתה לא אומר?
היו"ר אבי ניסנקורן
הזמן הוא מ-10:00 עד 16:00.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את הזמן הזה נגרע ממנה. רק שאלת הבהרה. אם אנחנו מחליטים לא לדבר משעה שתיים-עשרה עד שעה שבע, זה שבע שעות.
היו"ר אבי ניסנקורן
זו החלטה שלכם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אז זה נגרע מה-30 שעות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה נגרע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה נגרע.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש זמן שמוקצה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם שחקן מקבוצה א' נבחר בדראפט, הוא יכול לעבור לקבוצה ב' לזמן מה?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זה תלוי בזיקה, עודד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ואז אפשר לעשות מחטף גם? אפשר להקדים את הישיבה?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אין לי את הפטיש. אני אפילו לא יכול לקרוא לסדר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
איתן גנב לך אותו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש רק לא להפריע.
אנחנו לכן באים ואומרים
יש זמן רצוף שעומד לזכות ההידיינות עד 16:00.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל, אבי, אם ב-24:00 הם מפסיקים ולא רוצים לנאום, אז זה נגמר. אז למוחרת ב-09:00 מתחילות הצבעות, אמרת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אמרתי שזה לא נגמר. תינתן האפשרות להידיין עד 16:00. זה הסעיף שכרגע קראתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אם ב-24:00 אף אחד לא רוצה להידיין?
היו"ר אבי ניסנקורן
די. אני לא יכול עם זה. די.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל הוא מקבוצה א', מי שמפריע לך.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני עוד לא קראתי את כל ההצעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז בוא תקרא.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש חלקים שיש עליהם תשובות בהצעה. אתם שואלים דברים שיש להם תשובות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז בוא, תקריא את זה, אבי, בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז בסדר. אז תנו לי להקריא עד הסוף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ביום רביעי ב-16:00 מתחילות ההצבעות?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כמה זמן יש לכל דובר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מחלקים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הם מחלקים, כל גוף, את הזמנים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל גוף בעל זיקה זהה, הוא מחלק את הזמן שלו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זהו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה עם ההצבעות?
היו"ר אבי ניסנקורן
עכשיו אשנה פה את הסיכום, כן? אז אני בא ואומר: אם שני הצדדים מוותרים לפני השעה 16:00 על זכותם - -
ארבל אסטרחן
ארבע אחר הצוהריים.
היו"ר אבי ניסנקורן
ארבע אחר הצוהריים, ביום רביעי.

- - על זכותם להידיין, ניתן יהיה להקדים את שעת - - -
ארבל אסטרחן
מה שכתוב בסוף סעיף 5.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, ניתן יהיה להקדים את שעת ההצבעה, ובלבד שאם זה נעשה בלילה שבין שלישי לרביעי, אז הדיון יתחדש בשעה 10:00 ביום רביעי.
ארבל אסטרחן
תגדיר לילה. בין איזו שעה לאיזו שעה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לפני 10:00.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא לפני 10:00 ביום רביעי. זה הכול.
ארבל אסטרחן
אם זה נעשה מ-10:00, אז יתחדש ב-10:00. אם זה נעשה ביום שלישי - - -?
היו"ר אבי ניסנקורן
אם זה נעשה לפני יום, בואו נגיד ככה, לפני יום רביעי בשעה 10:00, אז זה יתחדש ב-10:00. נעשה את זה פשוט.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ואז יכולים הצבעות ב-10:00?
היו"ר אבי ניסנקורן
אם אתם מוותרים על ההידיינות, או אם שני הצדדים מוותרים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם זה אחרי 10:00, אז יוקדמו דברי התשובה למסתייגים וההצבעות, ובלבד שתימסר על כך הודעה לחברי הכנסת לפחות שלוש שעות מראש.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
למה רק שלוש שעות?
היו"ר אבי ניסנקורן
להגיע.

במידת הצורך תתקיים לשם כך הפסקה בישיבת הכנסת. בסדר?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, תסביר. אתה שינית את דעתך.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כי אתה אמרת: אם אחד מהצדדים מוותר. אבל, לפי מה שאמרת בתחילת דבריך, זה לא שייך. רק צד אחד יכול לוותר.
היו"ר אבי ניסנקורן
שני הצדדים, אמרתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. מכוון שצד א' שלא מדבר מייד עובר לצד ב', כפי שאמרת בהתחלה. אז זה לא יכול להיות. רק צד אחד יכול להחליט על זה. לכן אני גם לא חושב שמה שאתה אמרת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אני אסיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
האם סיימת? זו סתירה לדברים, אבי.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד לא סיימתי, אבל. תרשום לעצמך, אורי, ותתייחס אחר כך.

6. ביום רביעי, י"ב באייר התש"ף – 6 במאי 2020, בשעה 16:00, יהיה רשאי יו"ר הוועדה המיוחדת להשיב למסתייגים לשתי הצעות החוק, ולאחר מכן תחל ההצבעה. ההצבעות בקריאה השנייה יחלו לא לפני השעה 16:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רגע.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אומר את זה בסייג מה שאמרתי לפני כן, בכפוף למה שאמרתי לפני כן. אם הצדדים רוצים להידיין, זה יהיה ברצף עד שעה 16:00. אם הצדדים רוצים להפסיק לפני כן, ניתן יהיה לעשות לפני כן, ובלבד שאם זה לפני יום רביעי ב-10:00, זה יהיה ביום רביעי ב-10:00. ואם זה אחרי כן, תינתן לפחות שלוש שעות אפשרות להגיע לפני השעה 16:0.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כלומר, אני משתדל באמת להיות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר עוד הפעם, אבי? זה לא ברור לחלוטין.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם ביום שלישי ב-14:00 אנחנו מפסיקים, עדיין זה רביעי ב-10:00?
היו"ר אבי ניסנקורן
נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה נשמע כמו ההסכם הקואליציוני שלכם.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבי, נקבל את זה כתוב? אני כבר הלכתי לאיבוד.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה די פשוט. אני בא ואומר עוד פעם: יש דיון רצוף עד יום רביעי ב-16:00.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
נו? אוקיי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם הצדדים רוצים לוותר על הדיון, זכותם.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
הבנתי. מי לא נואם ראשון – קבוצה א' או קבוצה ב'?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, בסיטואציה כזאת הדיון בהצבעות יהיה לא לפני 10:00 ביום רביעי ולא שניתן לפחות שלוש שעות לחבר הכנסת להגיע. פשוט.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
הבנתי. מי נואם ראשון – קבוצה א' או קבוצה ב'?
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא – אין פה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרי המנמקים, אנחנו, קבוצה ב'.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא הבנתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרי יושב-ראש הוועדה, המנמקים, קוצבה ב'.
היו"ר אבי ניסנקורן
קבוצה ב'.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא יוזמי החוק. לא מהיוזמים.
ארבל אסטרחן
קבוצה ב' במסגרת הזמן. להם 10% מהזמן.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא הבנתי כלום.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, רגע, כמה שעות יש להם? כמה שעות דיון יש?
שלמה קרעי (הליכוד)
בסך הכול, 30 שעות.
קריאה
ואיך זה מתחלק?
שלמה קרעי (הליכוד)
שלוש שעות – קבוצה א'. 27 שעות – קבוצה ב'. פחות השעה של הרמדאן. אז תקזז אותה.
קריאה
מתי קבוצה ב'?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש להם 27 שעות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מתי? בהתחלה או בסוף?
שלמה קרעי (הליכוד)
מהתחלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה מהתחלה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כי אנחנו עונים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, להפך. אתם מגישים. אנחנו עונים.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, אתם תצטרכו לחלק עם היבה יזבק ואיימן עודה את השעות שלכם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבי, השעות של קבוצה ב' אמורות להיות בחלק השני של הדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה להשלים.

7. הוגשו לסעיף בהצעות החוק הסתייגויות, וקבע יושב-ראש הישיבה שהן במהותן הצעות שונות לתיקון פרט או מרכיב מסוים שבסעיף, ובכלל זה שיעורים, כמויות, אחוזים, תאריכים, שמות, תיקוני לשון ותחביר וכיוצא באלה (להלן – סדרת הסתייגויות), יחולו, בעת הקריאה השנייה, הוראות אלה:

(א) היושב-ראש רשאי להעמיד להצבעה כל סדרת הסתייגויות, בחטיבה אחת;
(ב) (1) קיבלה סדרת הסתייגויות - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מתי היה כדבר הזה? אפשר, ארבל, להגיד? מתי נתנו דבר כזה לעשות?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אסיים ואז תתייחס.
ארבל אסטרחן
הוא מביא הצעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
- - (1) קיבלה סדרת הסתייגויות רוב של המצביעים בהצבעה, יעמיד היושב-ראש להצבעה את ההסתייגויות הכלולות באותה סדרת הסתייגויות, אחת אחת; - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא הביא הצעה ויצביע עליה ואז זאת תהיה ההצעה. אני יודע שהוא מביא הצעה. אני יודע שהוא מביא הצעה. מביא את מה שהוא רוצה.
היו"ר אבי ניסנקורן
- - (2) לא קיבלה סדרת הסתייגויות רוב של המצביעים, יראו כאילו דחתה הכנסת את כל ההסתייגויות הכלולות באותה סדרה; - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נכון, ולא הסכמנו.
היו"ר אבי ניסנקורן
- - (ג) הצביעה הכנסת על כל אחת מההסתייגויות הכלולות בסדרת הסתייגויות, כאמור בסעיף (ב)(1) לעיל, ולא קיבלה אף אחת מההסתייגויות רוב של המצביעים, יעמיד היושב-ראש להצבעה את הסעיף כהצעת הוועדה, או בנוסח הכולל הסתייגויות אחרות שהתקבלו לאותו סעיף, לפי העניין.

8. (א) תתקיים הצבעה על לא יותר מ-800 הסתייגויות לשתי הצעות החוק יחד, כפי שיקבעו נציגי קבוצה ב' (מספר זה כולל את כל ההסתייגויות, כולל חלופיות); אם לא תהיה הסכמה או הודעה על מספר הסתייגויות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה. למה בפניך מונח נייר ובפנינו לא מונח נייר? אי-אפשר לעקוב אחר זה בצורה כזו.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, שנייה.

אם לא תהיה הסכמה או הודעה על מספר הסתייגויות כאמור, תתקיים הצבעה על 80 ההסתייגויות הראשונות לכל אחד מהסעיפים בשתי הצעות החוק.

(ב) בנוסף, תתקיים הצבעה על כל הסתייגות שהגיש חבר קבוצה א' ויבקש להצביע עליה (אם יהיו הסתייגויות כאלה).
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כמה הסתייגויות בסך הכול? לא יותר מכמה?
היו"ר אבי ניסנקורן
800.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, למה קבוצה א'? לא הבנתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
למה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה 800?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
מה? יש פה איפה ואיפה בין חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש? מה זאת אומרת שנציג מקבוצה א' יכול להצביע על מה שהוא רוצה ונציג קבוצה ב' לא יכול?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. אני צריך להגביל את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, לא. זה ממש לא ברור. אבי, אתה לא יכול לבוא עם כזאת הצעה שלא מונחת לפנינו.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, שנייה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה קוטע. כל פעם אתה אומר: שנייה, שנייה. ואנחנו לא מבינים. ההצעה הזו לא ברורה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כשאתה מנהל את ועדת הכספים לא מפריעים לך בזמן שאתה מדבר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשאני מנהל את ועדת הכספים, אני מביא מסמך להצבעה, הוא מונח בפני חברי הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי. אז תחכה ואז תתייחס.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא יודע למה להתייחס, כי אין נייר בפנינו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי, עוד רגע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה אין נייר בפני חברי הכנסת?
היו"ר אבי ניסנקורן
(ב) בנוסף, תתקיים הצבעה על כל הסתייגות שהגיש חבר קבוצה א' ויבקש להצביע עליה (אם יהיו הסתייגויות כאלה), אבל לא יותר מ-20 הסתייגויות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה? אתה יכול לחזור על זה עוד הפעם?
שלמה קרעי (הליכוד)
קבוצה א' לא יותר מ-20 הסתייגויות. אתם – 800. אנחנו – 20.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. מתוך ה-800, אתם לא יותר מ-20.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
איך הגעתם ל-800?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
איך הגעתם למספר 800?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היא שואלת אותך. אתה מדבר לא ברור. יש לך איזה שיח עם ארבל, שאתה והיא מבינים את השיח. אנחנו לא מבינים מה אתה אומר אפילו. לא מבינים מה אתה אומר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה פשוט מפריע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבי, אני לא באתי לעשות פיליבסטר. אני רוצה להבין מה אתה אומר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אתה לא נותן לדבר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי אתה מדבר לא ברור. הדברים שאתה אומר לא ברורים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מדבר ברור. סליחה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
המהות לא ברורה. אתה מנהל איזשהו דו-שיח עם היועצת המשפטית שלך, שאנחנו לא מבינים אותו אפילו.
היו"ר אבי ניסנקורן
דרך אגב, זה לגיטימי לדבר עם היועצת המשפטית.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לגיטימי, אבל זה גם לגיטימי שאם אתה מעמיד משהו להצבעה, שלפחות תסביר לנו על מה אנחנו מצביעים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אני מנסה להסביר, אבל עם כל הכבוד, אתה אפילו לא נותן לי להסביר. דרך אגב, אני מסביר בהרחבה. אנחנו אמרנו שמקצים 800 הסתייגויות, מתוכם 780 לקבוצה ב'. אנחנו אמרנו שההסתייגויות הן – או לפחות 780 לקבוצה ב', כי אם אנחנו לא מקצים את ה-20 שלנו, אפשר להשלים ל-800.

עכשיו אנחנו באנו ואמרנו שההסתייגויות – כל צד יבחר, ואם לא יחברו, אז זה מתחלק ליניארית 80 לכל סעיף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מי מגדיר את זה? לכל צד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה לא נותן לי לסיים.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
מתי אפשר לשאול שאלות?
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אני לא סיימתי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני הגשתי הסתייגויות כסיעה. אתה החלטת שאני עכשיו שייך לאיזו קבוצה שאני לא מכיר בקבוצה הזו. אני סיעה. יש לי הסתייגויות. אני רוצה להציג אותן. מה ענייני ממפלגות אחרות ומסיעות אחרות שהגישו הסתייגויות? הן יציגו את הסתייגויות שלהן. לי יש את ההסתייגויות שלי. מה אני תלוי בהן בכלל בחלוקה?
היו"ר אבי ניסנקורן
9. לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) לתקנון – לשתי הצעות החוק יחד בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, יתקיימו לא יותר מ- 7 הצבעות שהתבקשו על ידי הממשלה או חברי כנסת מקבוצה א' (או רובם מקבוצה א') ולא יותר מ-7 הצבעות שהתבקשו על ידי חברי כנסת מקבוצה ב' (או רובם מקבוצה ב').
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני לא מבין כלום.
היו"ר אבי ניסנקורן
אפשר עד שבע הצבעות שמיות לכל קבוצה.
קריאה
למה?
היו"ר אבי ניסנקורן
יושב-ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימלי גדול יותר של הצבעות שמיות, במספר זהה לשתי הקבוצות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ועד מתי הדיון יהיה? ביום רביעי ההצבעות.
היו"ר אבי ניסנקורן
עד שיסתיים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, לכם יהיו שבע פלוס מה שיאשר לכם היושב-ראש?
היו"ר אבי ניסנקורן
מה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לכם יהיו שבע פלוס מה שיאשר לכם היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה מה שאמרת.
היו"ר אבי ניסנקורן
לשתי הקבוצות. לשתי הקבוצות. אתה לא הקשבת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ברגע שהוא מאשר לך, הוא מחויב לאשר גם לי? זה מה שאתה אומר?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. לא יאושר. לא יאושר. בסדר. אני מסכים להערה הזאת. לא יאושר מספר שונה לשתי הקבוצות של ההצבעות שמיות.
ארבל אסטרחן
אמרת. לא אמרת מספר זהה לשתי הקבוצות?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אבל היושב-ראש רשאי לאשר יותר. אז הוא אומר שאם יהיה מישהו שירצה יותר, הוא צריך להיות גם כן זהה.
ארבל אסטרחן
מספר זהה לשתיהן.
שלמה קרעי (הליכוד)
כבר אמרת את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, הוא לא יודע מזה, אם זה לא מול העיניים שלו.
ארבל אסטרחן
אה, כן, כן. הוא יכול לאשר מספר זהה לשתיהן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אפשר לסכם? כי אני לא לגמרי הבנתי. גם יש לך – מה הבעיה לחלק את הנייר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה לא מחלקים לנו נייר?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אחלק נייר. אני אחלק נייר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לדעת מתי - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה לסיים במשפט אחד לגבי מה שקראתי עכשיו. המטרה בסופו של דבר הייתה, וגם הישיבה עם היושב-ראש, להגיע להסכמות. אבל הגעה להסכמות מחייבת מאמץ של שני הצדדים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם לא עשיתם שום מאמץ.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אני לא מסכים איתך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שום מאמץ לא עשיתם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא מסכים איתך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה היה או שנקבל את העמדה שלכם או שתביא את זה לפה. וזה מה שאתה עושה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא מסכים. לדעתי, זה היה הפוך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה בדיוק מה שהיה. בדיוק מה שהיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, ממש לא.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כל הדיונים בוועדה המיוחדת היו שיא - - - בשיא - - - בשיא - - - ממש.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מעכשיו אתחיל לקרוא לסדר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מעוניין בזכות דיבור.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אתחיל לקרוא לסדר.

ולכן זאת ההצעה שעומדת בפניכם כרגע. עדיין, אם הצדדים רוצים להגיע להבנות, אנחנו נשמח. אם לא, נצטרך לקבל החלטה. בבקשה, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כול, הדיונים בוועדה המיוחדת לא מכבדים את שינויי החוק גם של החוקים הרגילים ובטח ובטח של היסוד שרוצים לשנות. עכשיו, סדרי הדיון שמונחים לפנינו, א', אני לא לגמרי בטוח שהבנו את כל סדרי הדיון, כי זה נאמר לנו בעל-פה. ואין לנו איזשהו מסמך שמסכם את זה. ממה שהבנתי, מוקצות 30 שעות לדיון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חבל על הזמן בדיון הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
30 שעות מוקצות לדיון בכל שינוי החוק. מדובר על שני חוקי יסוד ועוד שני חוקים רגילים. אני חושב שזה לא מכבד.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
הוא לא מקשיב לך, בועז. חכה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן, אז אולי אני אחכה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אה, בסדר.

(היו"ר מכלוף מיקי זוהר, 14:50)
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל מיקי אין לך סמכות לשנות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם למיקי אין סמכות, אז למי יש סמכות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
פעם. פעם היה לך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חבר ועדה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בכל מקרה, למרות שיושב-ראש, אני אומר את זה במחאה שיושב-ראש הוועדה לא נמצא כאן, כי יש לי איתו דין ודברים במספר נושאים וגם בנושא הזה. אבל אני בכל זאת אמשיך.

31 שעות לפני הפסקות, לפני הפסקות על הרדמאן ולפני הפסקות אחרות, לדיון של הקואליציה ואופוזיציה בשינוי משטר, כפי שנאמר בחלק מהדיונים, בשינויים בארבעה חוקים, מתוכם שתי הצעות חוק- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
31 שעות דיבור, זה קצת יותר מחצי שעה לכל דובר שלכם, כי אנחנו לא מתכוונים להגיע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא עניין של חצי שעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה אומר שכמעט 40 דקות שכל אחד מכם יוכל לדבר במליאה ברצף.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן, לדבר כשאתם לא תהיו.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
איך עשית את זה? נו, תעשה חשבון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
42 דוברים.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
למה 42 דוברים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כי אנחנו 78, מה לעשות.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אתם לא מדברים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אה, אתה מדבר רק על הזיקה עכשיו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מדבר על האפשרות שלכם לדבר. יש לכם 42 דוברים, לפי 40 דקות בערך. אתם מקבלים 40 דקות. עכשיו אני אומר לכם שבחוק התקציב, חצי שעה אנשים לא מדברים, על תקציב מדינה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבל תקשיב לי רגע. הבנתי, בסדר. תגיד לי משהו אחר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ובתקציב מדינה יש 200 סעיפים. פה יש לנו כמה? שבעה סעיפים?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבל איך מגבילים את כמות ההסתייגויות שלנו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני אחכה שיחזור לי הזכות דיבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שעה? שעה? לשני החוקים ביחד?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז יש לכם 40 דקות דיבור.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבל איך אפשר להגביל? בסדר, עזוב את זכות הדיבור. אבל איך בחרתם את המספר 800? מאיפה הוא בא פתאום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה 98. זה סעיף 98.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אגיד לך משהו. אנחנו התייעצנו. שאלה מצוינת. התייעצנו עם היועצת המשפטי לא של הוועדה.
ארבל אסטרחן
זאת לא. זאת לא הצעה שלנו. צריך להגיד את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא של הוועדה. הינה, אני אומר. אני התייעצתי עם היועצת המשפטית, ממלאת מקום היועץ המשפטי של הכנסת, שגית אפיק, ושאלתי אותה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
היא הייתה פה לפני רגע. איפה היא?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היא תכף תבוא.
שאלתי אותה
מה מספר ההסתייגויות המהותיות שהוגשו בחוק הזה, להערכתך? הם עשו בדיקה, ולהערכתם מדובר בבין 700 ל-800 הסתייגויות מהותיות.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כמה אמרת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואנחנו בין 700 ל-800 הסתייגויות מהותיות מתוך ה-9,000 הסתייגויות שהוגשו.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לשמוע את זה ממנה. מה היא מגדירה כמהותי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין בעיה.

ואנחנו, מתוך רצון לכבד את הסתייגויות המהותיות, החלטנו שאנחנו נצביע עליהן ונפיל אותן. אבל אנחנו נצביע עליהן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני יכול להמשיך?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני לא מבין. רגע, אני לא מבין איך יועצת משפטית יודעת מה זה מהותי ומה זה לא מהותי?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גם אני לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אה, זה נורא קל. קוראים את הסתייגות. אם לא כתוב בה משהו מטומטום, אז היא הופכת להיות רלוונטית.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
גם אתה יודע. כן, אבל יש הרבה מאוד הסתייגויות שמבחינתי הן מהותיות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמו, למשל, איך את אני עושה הסתייגויות: לחלופין 2, לחלופין 3, לחלופין 4.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בסדר. זה נוספים. שים אותם בצד. אבל אני מדבר איתך גם על הסתייגויות שהן הסתייגויות מהותיות, מבחינתי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, יקירי, אני הודעתי לך תשובתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיקי, תתחיל ב-400 ואז תן להם ככה עוד 200-100.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תן לו לסיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו עוד פעם מדברים על שינוי של ארבעה חוקים: שני חוקי יסוד ושני חוקים רגילים. 31 שעות לפני הפסקות, לפני הפסקות של הרמדאן ולפני הפסקות אחרות. אם אני עושה את זה חלקי הסתייגויות, לא חלקי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על ברוטו של 12 שניות להסתייגות, נטו יוצא הרבה פחות. זה הרי לא רציני. כי הוגשו בערך 9,480 הסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל זה לא משנה. אנחנו הסכמנו שמצביעים על 800. מצביעים על 800. זה חצי דקה להסתייגות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין שזה מה שאתה אמרת. וכשאני בא ואומר שלא מקבלים את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - - בהצבעות. הצבעות עד שהן ייגמרו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
וגם לא חצי דקה. אתם החלטתם מהי הסתייגות מהותית ומה לא. אף אחד לא ישב איתנו על זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא החלטנו. מה פתאום? אמרתי לך - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אף אחד לא ישב איתנו על זה.
דיונים שבאים ואומרים
קחו לכם 30 שעות, אנחנו לא נהיה, זה הרי דיון - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ששש, אם אפשר בחדר השני קצת שקט.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה הרי דיון שאנחנו נדון בו בפני עצמנו. ברור לנו שכל חברי הקואליציה או קבוצה א' או קבוצה ב' או איך שזה כבר לא נקרא, אני כבר לא עוקב אחר מה שנאמר לנו בעל-פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
קבוצה א', אתם קבוצה ב', בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ב' כי זה בועז, בסדר גמור.

אחרי מה שנאמר לנו בעל-פה. הרי בדיון שלנו רק אנחנו נדון בפני עצמנו. אתם תלכו לישון.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אתה כבר - - -בועז.

(היו"ר יזהר שי, 14:55)
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק. כבר מתחלף יושב-ראש שלישי.
היו"ר יזהר שי
אתה מתיש את יושבי-הראש אחד-אחד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אז, ברשותכם, תנו לי רק להמשיך.

זו צורה לא רצינית.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מדבר לציבור, בועז. לא אלינו. לציבור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, בסופו של דבר, אתם צריכים להצביע. אני מנסה לשכנע אתכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. זה לא יעזור לך, בועז.
היו"ר יזהר שי
חברי כנסת, תנו לחבר הכנסת טופורובסקי לדבר, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה בטח לא יעזור וזה לא מכבד לא את הוועדה, לא את הכנסת ולא את הליך החקיקה שאמור להיות. אם אני מבין את כל מה שנאמר, נאמר 31 שעות ברוטו.
שלמה קרעי (הליכוד)
30 שעות, 30 שעות, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
30 שעות, אם אתה מוריד את הפסקה האחת שתהיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. זה 29, אם אתה מוריד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ההצבעות יתחילו ביום רביעי ב-16:00. זה פשוט לא הגיוני. אני הבנתי, לפי מה שהבנתי, היה ניסיון להגיע להסכמה בלי להפעיל את סעיף 98 הדורסני הזה, שבטח לא הגיוני להפעיל אותו בשינוי משטר ובשינוי חוקי יסוד.
קריאה
שינוי משטר?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
שינוי משטר, זה לא אני אמרתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אין אמון בין הצדדים, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה נאמר בוועדה השנייה. אתה היית בוועדה השנייה, זה מה שנאמר על ידי הייעוץ המשפטי של הממשלה וגם של הכנסת. אני רק מצטט אותם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין אמון בהם, שהם יכבדו את הסכם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו הצענו להגיע להסכמות על 1,000 הסתייגויות ועל דיון עד יום רביעי בשמונה ולנמק ממחר עד יום רביעי בשמונה. והייתה לנו הצעה נדיבה מאוד שתגיע בהסכמה בלי להפעיל את סעיף את 98. זה שלא היו מוכנים אפילו לדון איתנו על פסיק ועל שינויים, אפילו בכלל להגיע איתנו לאיזושהי הבנה, זה רק מראה את התהליך הדורסני הזה, הלא הגיוני, הלא חוקתי וההרסני הזה למדינת ישראל ולשיטת הממשל והמשטר במדינת ישראל. אני מקווה מאוד שהוועדה הזאת לא תקבל את ההצעה הזאת. עוד פעם, כפי שהבנתי, אפילו לא קיבלנו אותה כתובה עד עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
בועז, תעדכן אותי מתי אתה מדבר. אני מבטיח לבוא.
היו"ר יזהר שי
תודה לחבר הכנסת טופורובסקי.

חבר הכנסת עופר כסיף ואחריו – אלכס קושניר. בבקשה.

לא רשומים לנו אנשים מהחדר השני. אם אתם רוצים, תביאו לנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו פה עם הערות ביניים, יזהר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לפי מה שהבנתי, דרך אגב, גם בהצעה שלנו תמכו הליכוד. איפה מיקי זוהר? תמכו הליכוד. אבי ניסנקורן לא תמך, ובעצם הקואליציה, שמסוכסכת בינה לבין עצמה, לא הגיעה להסכמה להגיע איתנו להסכמה ובגלל זה נוצר כאן עוד בלגן מיותר שפוגע בהליך הזה.
היו"ר יזהר שי
תודה.

כן, חבר הכנסת כסיף.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לחזק את הדברים שאמר חבר הכנסת טופורובסקי ולהפנות את תשומת הלב גם של החברים בוועדה ולא פחות של היועצת המשפטית. יש מה שנקרא הלכת קוונטינסקי, שמדברת בעצם על הכרח של לתת הזדמנות לחברי הכנסת. ככל שהדיון עוסק בחוק יותר חשוב או בנושא יותר מהותי, כך הלכה הזאת קובעת שיש הכרח לאפשר לחברי הכנסת להשמיע את קולם. וזה בדיוק המקרה שלפנינו.

קודם כול, אני רוצה לצטט את הדברים של השופט סולברג. עשיתי את זה בוועדה המיוחדת, אני רוצה לעשות את זה גם פה. ומה שהשופט סולברג אומר – ואני מייד אצטט את הלכת קוונטינסקי – הם הדברים הבאים: "הדיון הפרלמנטרי מגשים הלכה למעשה את עקרון ההשתתפות באופן מהותי... שוו בנפשכם מצב שבו הליכי החקיקה יאפשרו לחברי הכנסת לגבש את עמדתם לגבי הצעת החוק הנדונה, אך זאת רק על סמך הקראת סעיפי החוק, "מצוות אנשים מלומדה", על-ידי נציגי הממשלה, והבהרתם, מבלי שתינתן לחברי הכנסת הזדמנות להתבטא ולשמוע, להתווכח ולהקשות, לשכנע ולהשתכנע. או אז, במצב 'אוטומט' מעין זה, אין ניתן לומר שתהיה לחברי הכנסת אפשרות להשתתף, מהותית, בהליכי החקיקה, ולייצג נכוחה את בוחריהם. בהליך חקיקה מעין זה תתפרק הכנסת מרכיב יסודי בעצם הווייתה – בית מחוקקים, מייצג רצון העם."

וציטוט נוסף מאותו בג"ץ, שימו לב: "הצעת חוק ייחודית ומורכבת" – ואין שום ספק שבכך אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים פה בהצעת חוק ייחודית, מורכבת, הצעת חוק שינוי משטר, חוק יסוד.

"הצעת חוק ייחודית ומורכבת" –אומר סולרבג – " ראויה לדיון בנפרד מנושאים אחרים, לעיתים בוועדה הרלוונטית מקרב ועדות הכנסת" – והסיפה היא החשובה – "באופן שיאפשר את שקילתה בכובד הראש ההולם."

כל הדרישות האלה לא התקיימו.
קריאה
מי זה השופט?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
סולברג.

כל הדרישות הללו לא התקיימו, מרבה הצער, בוועדה המיוחדת. חברי הכנסת, רבים מהם – אנוכי וחברים אחרים – לא פעם, לא פעמיים ולא עשר פעמים, פנו ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן גינזבורג, ואמרו לו: הוועדה מתנהלת בצורה לא הולמת, התהליך הוא לא תקין מכמה סיבות. דבר ראשון, לא ניתנה לנו הזדמנות הראויה להשמיע את קולנו. אני לא אומר שלא נתנו לדבר בכלל. יש הבדל בין הרשות לדבר לבין הרשות להציג טיעונים, לנמק הסתייגויות כמו שצריך כשהגענו לשלב הזה. כל הדברים האלה לא נעשו. לא יכולנו להציג את ההסתייגויות אתמול כפי שצריך. לא יכולנו בישיבה הראשונה, כבר מהתחלה, להשמיע טיעונים כנגד החוק הנוראי הזה. כל הזמן סתמו את הפה. חבר הכנסת גינזבורג הוציא על ימין ועל שמאל, נגיד. לא הייתה הזדמנות.
היו"ר יזהר שי
חבר הכנסת כסיף, אם אתה יכול, בקשה, לחזור לנושא שעליו אנחנו מדברים ולעבור הלאה, כי נערכנו לדברים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה בדיוק זה.

משום שכרגע זה נראה שאותו קו ממשיך. כל מה שהיה בוועדה המיוחדת היה פגום. אגב, גם לפי תקנון הכנסת. תקנון הכנסת, סעיף 113(ב) אומר: "יושב ראש הוועדה רשאי לקבוע את מסגרת הדיון, ורשאי הוא לקצוב את זמן הדיבור, ובלבד שייתן זמן דיבור הולם לכל אחד מבחרי הוועדה". זה בתקנון הכנסת. כלומר, כל מה שכרגע אמרתי לא מולא. ועכשיו גם רוצים למנוע מאיתנו להעלות את כל ההסתייגויות. זה מהלך דורסני שהופך את החוק הבזוי הזה לפסול שבעתיים.
היו"ר יזהר שי
תודה לחבר הכנסת כסיף.

חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני אתחיל ממה שקורה פה ואחר כך אני אדבר על מה שהולך לקרות במליאה. אז מה שקורה פה אני חושב שזה פשוט לא ראוי, שסדרי דיון בחוק כל כך חשוב נאמרים ומוסברים בעל-פה ולא ניתנת לנו האפשרות לקרוא ולעיין במה שכתוב שם. זה לא כזה פשוט. זה די מורכב. אני אומר לכם שאני לא הבנתי את הכול. וזכותי לראות את המסמך ולהבין על מה אני מצביע או לא מצביע.

וכאן אני מבקש מארבל לתמוך בי בדבר הזה, כדי שאנחנו נקבל את נייר העמדה של היושב-ראש לפני שאנחנו מצביעים. זה דבר אחד.

דבר שני, אמר כאן מיקי זוהר שהיועצת המשפטית של הכנסת החליטה שיש רק 800 הסתייגויות מהותיות. אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית של הוועדה, שתסביר לי מה הקריטריונים להסתייגות מהותית או לא מהותית, ואם באמת הייעוץ המשפטי של הכנסת עבר על כל הסתייגויות והחליט הסתייגות-הסתייגות. אגב, אני יכול להבין שיש עוד סעיפים שעליהם אולי אפשר להצביע כפעם אחת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וזה מה שקרה בוועדה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
נכון. בדיוק לזה אני מגיע.

ובגלל זה גם הסכמנו לזה בוועדה. אבל עדיין יש הסתייגויות שמבחינתנו, לפחות מבחינתי, כי אני הגשתי את הסתייגויות מטעם הסיעה שלי, הן מהותיות ברובן. ואני הייתי רוצה לנסות לשכנע את חברי הכנסת במליאה להצביע יחד איתי בעד ההסתייגויות האלה. לכן אני לא יכול להבין בכלל באיזו זכות הוועדה הזו מנסה למנוע מאיתנו לנמק את ההסתייגויות שהגשנו. מדובר בחוק מורכב. מדובר בעצם בשינוי של ארבעה חוקים בתוך שתי הצעות חוק, שניים מהם בכלל חוקי יסוד. ואני חושב שמן הראוי שבפרלמנט, שאגב בא משורש פַּארְלֶה, לדבר, ייתנו לחברי הכנסת - - -
היו"ר יזהר שי
זה סגור העניין הזה? פרלמנט מגיע מפַּארְלֶה?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כן, בטח. חד-משמעית.
היו"ר יזהר שי
היועצים המשפטיים מאשרים את זה?
קריאה
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו בוא נצביע.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אין שום שורש שדומה לזה, אבל חשוב. מה שחשוב הוא שאני דורש שתינתן הזכות למציגי ההסתייגויות, זכות הולמת והזדמנות נורמלית לדבר ולנסות לשכנע את חברי הכנסת במליאה להצביע בעד ההסתייגויות. ולגבי המהותי או לא מהותי, או שתביאו לנו קריטריונים איך החלטתם או שתאשרו את כל ההסתייגויות.
היו"ר יזהר שי
תודה לחבר הכנסת קושניר.
רם שפע (כחול לבן)
יזהר, אם יש לך זמן, אני אשמח להגיד מילה.
היו"ר יזהר שי
מי ביקש שם? זה היה חבר הכנסת שפע שביקש?
רם שפע (כחול לבן)
אכן.
היו"ר יזהר שי
אז אחרי חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אמנם, אדוני, לא ניהלת את הישיבה מקודם והדברים שלי מתייחסים - - -
היו"ר יזהר שי
לא שומעים אותך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אומר שהדברים שלי מתייחסים יותר לדברים שאמר חבר הכנסת ניסנקורן, יושב-ראש הוועדה, אבל אני בכל אופן – אולי נמצאת שם ארבל – באותה מידה שיש איזו הסתירה בדברים שאמר ניסנקורן. מצד אחד הוא אמר שבהסכמת שני הצדדים יהיה אפשר להקדים. דהיינו, אם צד ב' ירצה לוותר או לצמצם את זכות הדיבור וגם צד א' מוכן לזה, אז יהיה אפשר לצמצם. אבל לפי מה שהוא אמר בתחילת דבריו, שאם צד א' רוצה לוותר על זכות הדיבור, זה עובר אוטומטית לצד ב'. אין בזה גם שום היגיון ואין בזה גם שום יעילות ואין בזה שום תכלית, מכוון שאם צד א' רוצה לוותר מסיבות כאלה ואחרות או בגלל ייעול הדיון או בגלל סיבות אחרות, אין שום סיבה שזה יעבור לצד השני. אם באמת זה ככה, אז לצד א' אין שום משמעות להסכמה. אם צד א' מוותר על זכות הדיבור ומייד צד ב' מקבל, אז זה תלוי רק בצד ב' להקדים את הדיון או לא. לוותר על זכות הדיבור זה לא תלוי בכלל בצד א'.

ולכן אני מציע שאם צד א' מוותר על זכות הדיבור, זה נזקף לזכותו, אז אפשר להחליט אם מקדימים את הצבעות, לא מקדימים את הצבעות, משאירים את זה באותו זמן, הפסקה תהיה יותר גדולה, הפסקה לא תהיה יותר גדולה. אני לא מבין מה ההיגיון שאם צד א' מוותר על זכות הדיבור, הוא צריך לעבור לצד ב'. גם אף פעם לא היה דבר כזה.
היו"ר יזהר שי
תודה חבר הכנסת מקלב.

חבר הכנסת רם שפע, בבקשה.
רם שפע (כחול לבן)
אמנם אנחנו פה כבר קדנציה שלישית, אבל לא הספקנו, לצערנו, הח"כים החדשים, להיות באלפי שעות דיונים. אבל מדי פעם אני מגיע לפה לדיונים, מקשיב למה שקורה – לא מדי פעם, אלא די הרבה – ואני כל פעם מתאפק לא לדבר על זה שבסוף הדיון הזה בשידור – אני פונה אליכם, טופורובסקי וקושניר ומקודם גם פורר – יושבים אנשים חכמים, הציבור מקשיב לנו ואני מאמין שכל בר דעת יכול להבין שכשיש אלפי הסתייגויות, וביניהם, אני לא רוצה לנקוב במספר, כי צריך לעבור על כולן, וביניהם אין-סוף הסתייגויות שלכל בר דעת מבין שבינם לבין המהות אין שום קשר.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כן, רם, אבל איך הגיעו למספר 800?
רם שפע (כחול לבן)
תראה, איזה קטע. אני אפילו לא הספקתי לדבר ואתה דיברת כבר עשר פעמים ולא הפרעתי לך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא הסביר. הוא הסביר. 800 הסתייגויות מהותיות.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אני רוצה לדעת למה 800.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא הסביר. 800 הסתייגויות מהותיות.
רם שפע (כחול לבן)
מה שאני רוצה להגיד הוא בסוף – כן, אגב, מיקי זוהר הסביר את זה. אבל אני רק רוצה להגיד שבאמת אנשים צופים בכם. אתם לא חושבים שהם חושבים – אולי אני תמים, אני צריך להיות פה יותר שנים – הם לא באמת חושבים שזה הגיוני שאתם חושבים תגישו אלפי הסתייגויות, מספר תקדימי שלא היה פה מעולם, שחלקן לא מהותיות בכלל, אז - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רם, אתה חבר הכסת חדש. בחוקי התקציב הוגשו עשרות אלפי הסתייגויות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה קשור למספר הסעיפים. אתה צודק.
רם שפע (כחול לבן)
אני, כמובן, לא מדבר - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
רם, אתה מטיף לנו מוסר אחרי שאתם מגישים חוק כזה שכל מה שהוא עוסק בו זה איך לבצר את מעמדו של ראש הממשלה אחד אל מול ראש ממשלה השני, כי הם לא סומכים על זה. אתה מטיף לי מוסר שאני מגיש הסתייגויות על החוק הזוי הזה?
רם שפע (כחול לבן)
רגע, לא. תראה, איזה קטע. אתה לא מסוגל להקשיב. תראה.
היו"ר יזהר שי
חבר הכנסת קושניר, תנו לו לדבר. תנו לו לדבר.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אתה צודק שהציבור צופה בנו, אבל הציבור יפתח את החוק ויראה מה כתבתם שם, ואין שם שום קשר לא לקורונה ולא סיוע לאף אחד. אתם עוסקים רק אחד בשני. אז כן, יש לי הסתייגויות ויש גם זכות להגן על ההסתייגויות האלה. ואתה לא תטיף מוסר, זה בטוח.
רם שפע (כחול לבן)
להפך. אני לא אכנס איתך לקרב צעקות על אף שאני רואה שאתה משתדל. לא רק שאני חושב שהחלק מההסתייגויות מהותיות וחשובות, אני גם חושב שהדיון בהן חשוב. אני רק חושב שצריך לעשות הבדלה בין ניהול דיון חשוב ומהותי שהציבור יהיה גאה בכל נבחריו, לא משנה באיזה חלק הם, אם הם בקבוצה א', בקבוצה ב', או אם יש להם זיקה או לא - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
איזה ממלכתי אתה, רם, חבל על הזמן.
רם שפע (כחול לבן)
- - אבל כשאתה כותב הסתייגויות שחלקן הן ציניות ורוצה שידונו בכל אחת מהן, בעיניי, אתה מזלזל בציבור.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כי החוק הוא ציני.
רם שפע (כחול לבן)
אה, אז אתה מודה שהן ציניות? אוקיי, תודה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני מודה שהחוק הוא ציני.
רם שפע (כחול לבן)
הוכחתי את דבריי.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
יופי. כל הכבוד לך. יצאת ממלכתי ותתמוך בחוק הכי ציני שהיה פה בתולדות המדינה.
רם שפע (כחול לבן)
אני הייתי ממלכתי גם לפני שהתחלתי.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
נכון. זה נכון.
רם שפע (כחול לבן)
האמת שגם אתה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כן, בוא נראה איך תצביע על החוק.

(היו"ר מכלוף מיקי זוהר, 15:10)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על מה ההתעקשות המפגרת הזאת?
עליזה בראשי
אל תעלה את - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עליזה, אולי את תנהלי את הדיון?
עליזה בראשי
אני מוכנה. אתה יודע שאני יכולה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יאללה, בבקשה. אין אף אחד. אין יושב-ראש. אין זה. יאללה. תצביעו. מי בעד עליזה?
עליזה בראשי
הינה, הוא יושב-ראש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה פה? יש שיח? יש זה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב. יש הסכמות. יש הסכמות. סוכם גם עם טיבי. תהיה רגוע, יא חביבי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה הבעיה? שולחים אותנו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יא חביבי, תהיה רגוע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רגוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, חברים, אני רוצה לדווח על סיכום שהושג בין הצדדים.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בין מי למי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בין כולם. ללא יוצא מן הכלל.
קריאה
בין קבוצה א' לקבוצה ב'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בין הליכוד, כחול לבן, ימינה, ש"ס, אגודת ישראל, ישראל ביתנו – בוא נראה, אם לא אשכח אחד – הרשימה המשותפת, גם, כמובן, עם יש עתיד. לדעתי, היחידים שעוד לא סיכמו איתם הם מרצ. אני חושב שאולי גם איתם סיכמו.
אבל הסכם אומר כך
ההצבעה תתחיל מ-16:00, כפי שסוכם; יהיו 1,000 הסתייגויות.
עליזה בראשי
תגיד ב-16:00 באיזה יום?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ביום רביעי, כמובן.

יהיו 1,000 הסתייגויות ויהיו שמונה הצבעות שמיות לכל צד. עד שמונה הצבעות.
עליזה בראשי
שמונה הצבעות שמיות. אם נרצה, נשתמש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה הסיכום. טופורובסקי, היית מאשר את הסיכום?
ארבל אסטרחן
אני מבקשת גם להעיר, לא - - - בסעיף 98.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בטח, בטח. אבל אנחנו לא מפעילים אותו. יש סיכום.
ארבל אסטרחן
זה בהסכמה פה-אחד?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה בסכמה, כן.
עליזה בראשי
כן, כן, הכול בהסכמה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אפשר התייעצות סיעתית שנייה? זה לפני הצבעה? שנייה, אפשר התייעצות סיעתית?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, התייעצות סיעתית. ניפגש ב-15:17.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:11 ונתחדשה בשעה 15:26.)


(היו"ר אבי ניסנקורן, 15:26)
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב. תפיצו.

אוסאמה, אתם גם מצביעים בעד?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא נצביע ולא נבקש רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי. אבל גם לא נמנעים? כי אני גם רוצה להראות אם – אני לא רוצה להגיד שזה בכפייה. אז זה 98 ו -142. 142 זה בהסכמה. אתה מבין? בסדר? אז אתה לא משתתף. זה בסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר? ארבל, בסדר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, מצביע.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבי, אוסאמה מצביע. בסדר?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אבל אי-אפשר. אי-אפשר, תקשיב. לא, לא, לא. אלכס, לא. אלכס, אי-אפשר. אתם תגידו בסוף שזה לא בהסכמה. מה זה?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
חכה, שנייה, שנייה.
ארבל אסטרחן
תן לי רק להגיד משהו על סעיף 98, שאני צריכה שיגיעו להסכמה, כי זה סעיף מאוד חריג.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שאני מציע זה ככה: אז קודם כול, זה מחולק לכם. ארבל תגיד כמה דברי פתיחה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תביאו גם אלינו, לחדר השני, אבי.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, מביאים לכם. ברור.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תודה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה בקצרה רק לומר – מאחר שיש הסכמה, אז אני לא אתייחס לפרטי ההצעה כל כך, אבל אני באמת צריכה שיגיעו להסכמה, בגלל שהשימוש בסעיף 98, כשלא מדובר בחוק התקציב, בחוק ההסדרים, הוא חריג מאוד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוסאמה, למה שלא תצביעו בעד וזהו? למה שלא תצביעו בעד?
קריאה
רגע, פתחנו את הישיבה?
ארבל אסטרחן
אה, לא פתחנו את הישיבה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, נפתחה הישיבה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לומר שהשימוש בסעיף 98 לתקנון הכנסת, שמאפשר לקבוע סדרי דיון מיוחדים, שסוטים מההוראות הרגילות של התקנון של חמש דקות לכל דובר והצבעה על כל הסעיפים וההסתייגויות וכו', שימוש בסעיף הזה אמור להיות חריג ביותר ולהישמר למקרים מאוד מאוד קיצוניים. ואנחנו כלשכה משפטית מקפידים על זה – הרבה פעמים לקואליציה נוח לעשות שימוש בסעיף הזה כשיש דיונים ארוכים – אנחנו מקפידים על כך שהדבר הזה יישמר באמת למקרים מאוד יוצאי דופן.

כאן כמות הסתייגויות הייתה יכולה להיכלל, להיחשב כדבר יוצא דופן המחייב שימוש בסדרי דיון מיוחדים, אבל, כמובן, שעדיף להגיע גם במקרים כאלה להסכמות באופן שכל הסיעות ירגישו שהן מצד אחד יכולות לדבר ולהתבטא ומצד שני זה לא יסכל את רצון הכנסת לחוקק.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה. איך בוחרים את הסתייגויות?
ארבל אסטרחן
לפי מה שכתוב כאן, כל סיעה תבחר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם מודיעים. אתם מודיעים.
ארבל אסטרחן
כן. תבחר את ההסתייגויות.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם אתם לא מודיעים, אז זה מחולק ליניארית לפי הסעיפים, 90 לכל סעיף שלכם ואז שלנו. אם אנחנו לא מנצלים - - -
ארבל אסטרחן
לא, לא. זה כתוב. אמרנו שזה 1,000 הסתייגויות. ואם אין הסכמה או הודעה, אז יהיו 100 הסתייגויות ראשונות לכל סעיף. עכשיו יש הסכמה על סעיפים ראשיים, אבל יש יותר הרבה סעיפי הסתייגויות, שלפעמים מוסיפים סעיף לפני אחר.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
1,000 הסתייגויות. איך אני מחלק את זה לפי סיעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
מה? תחלקו ביניכם.
ארבל אסטרחן
אתם מחליטים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם תגיעו להסכמות, הרי.
ארבל אסטרחן
כל קבוצה צריכה להחליט.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבי, אבל מ-18:00. 1,000 הסתייגויות מ-18:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. לא. די. אמרנו מ-16:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, אז לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, אז לא. אנחנו מנסים להיות בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה רוצה לחזור? לא הבנתי. היה 1,000 מ-16:00. את רוצה 1,000 מ-18:00? אתה חוזר בך?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא חוזר בי. אני לא אמרתי כלום. אני לא דיברתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זה הסיכום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אמרתי את דעתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
חזרתם בכם?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אמרתי לך שהם יעשו את זה? תלמד לעתיד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא. עוד לא קרה כלום.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. חזרתם בכם?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, עוד לא חזרתי.
עליזה בראשי
מיקי, בסדר. הוא לא חזר בו, באמת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה השטויות האלה? מה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא חזרתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז לא הבנתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה הבעיה לעשות 1,000 מ-18:00?
היו"ר אבי ניסנקורן
מה?
קריאה
נתנו לך יותר זמן.
היו"ר אבי ניסנקורן
היה 1,000 מ-16:00. אני לא מבין עכשיו. זה הסיכום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
היה 1,000 מ-16:00, אבל הוא לא מקבל את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הוא ביקש 600 מ-20:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל הוא לא מקבל את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זה להוריד את הסתייגויות. אז אתה אומר: משאיר 1,000 ומעביר ל-18:00?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גם אתם יכולים, רק יש את התשובות רק מחלק מהאנשים?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא מבין אותך. תוריד את זה, מצידי, תוריד את ההערות על הסתייגויות, תעשה יותר מאוחר.
ארבל אסטרחן
בהצעה זה מוצע 1,000 מ-16:00. ואם אין הסכמה, אז 100 על כל סעיף.
היו"ר אבי ניסנקורן
גם אין טעם לעשות מ-18:00 כי יש הפסקה ב-19:00.
קריאה
נכון. לא נעשה הצבעה ונפסיק. מה זה? זה לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שהצעתי. אני לא מבין מאיפה זה. אני הצעתי את זה. במקום לוותר על השעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל מה הוא מציע? הוא מציע לעשות 1,000 מ-18:00 כי היה 1,000 מ-16:00.
עליזה בראשי
אוסאמה, הפסקה עד 20:00? 19:00 עד 20:00?
היו"ר אבי ניסנקורן
בועז, בועז, בוא נסיים.
ארבל אסטרחן
הפסקה עד 20:00? או עד 20:15?
עליזה בראשי
אוסאמה, תענה. 19:00 עד 20:00 ההפסקה?
ארבל אסטרחן
רצית 20:15. 20:15, מה הבעיה? כולם יצטרכו לאכול. ולא רק הם.
קריאה
לא. עכשיו מה, הוא יאשר את הרוויזיה, ואז - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר, אז יעשו תרגיל. מה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז תבקש רוויזיה אחרי המליאה. מה ביג דיל, יעני? מה קרה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. מה? אפשר לחשוב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא יהיה בהסכמה, כי הם - - - להגיע להסכמה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אוסאמה, אבל תשמע, אמרנו 1,000 מ-16:00. אם רוצים יותר מאוחר, צריך להקטין. אתה אמרת מ-20:00 600, גם בסדר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תראו, אבי, יש מחר. אני מיפיתי. יש מחר ככה: חוץ וביטחון, אין בעיה; הוא רוצה לשבת מ-08:00 עד 10:00, זה בסדר. יש ועדת קורונה, יש לה ישיבה ב-13:00, יש לה ישיבה נוספת ב-14:30. לרווחה יש ישיבה 12:00, ולחינוך יש ב-09:30 וב-12:30.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אי-אפשר לקבוע על הצבעה על חוק יסוד.
ארבל אסטרחן
זה לא הצבעה. זה דיון.
שגית אפיק
זה דיון.
ארבל אסטרחן
הנמקת הסתייגויות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זה לשבת במקביל למליאה. יש לזה משמעות. אני רוצה לדעת אם אני - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני נגד. אני נגד.
קריאה
תבטלו את הישיבות. אין מה לעשות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לכן אני מעלה את זה, שתדעו שיש כאן ישיבות. חוץ וביטחון התגבשו עם המליאה. מה עושים עם היתר? פונים אליהם שיקדימו וישבו עד 10:00?
ארבל אסטרחן
לקורונה יש ישיבות, היא אומרת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
סליחה?
ארבל אסטרחן
תגיד עוד פעם את נתונים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני אומרת לכם מה יש מחר בינתיים.
ארבל אסטרחן
חוץ מחוץ וביטחון.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון. חוץ וביטחון התקנבנו איתנו. הם מסודרים. יש לנו את ועדת קורונה – ישיבה ב-13:00 וישיבה ב-14:30. ועדת רווחה – ישיבה ב-12:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
אי-אפשר. אי-אפשר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אוקיי. לכן אני מעלה את זה כאן. וחינוך – שתי ישיבות, אחת ב-09:30 ואחת ב-12:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
אי-אפשר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אנא השולחן הזה לתת את דעתו. מה אנחנו עושים?
היו"ר אבי ניסנקורן
אי-אפשר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון. נכון. אז רציתי שאתם תדעו. אני לא יכולה להגיד להם.
ארבל אסטרחן
אז לדחות ליום חמישי?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני לא יודעת.
עליזה בראשי
או להקדים ועד 10:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
או להקדים ועד 10:00.
היו"ר אבי ניסנקורן
או אחרי שתאושר ההצעה ביום חמישי. יש יום שלם.
ארבל אסטרחן
בסדר, יום חמישי. נכון.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בכפוף לסיום המליאה.
שגית אפיק
או בראשון ואילך.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מה?
שגית אפיק
זאת אומרת, מחמישי.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. אין מה לעשות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא. בשבוע הבא יש גם – לא יודעים – זה עם הממשלה.
שגית אפיק
בסדר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
טוב, אנחנו נפנה אליהם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לקיים ישיבות בזמן דיבור במליאה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון, נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אלה דברים שלא היו מקובלים. זה לא שוק. בכל אופן, זה דבר מסודר פה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מיקי, למה אתה מעליל עלינו?
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי. אז, בבקשה. אז אני רוצה להגיד - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבי, אם אנחנו נגיע לסידור אחר, אז בינינו נסגור את זה?
קריאה
לא, לא. מה זה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני אומר שיש לנו כאן - - -
עליזה בראשי
להפך, להוריד זמנים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
להוריד זמנים.
היו"ר אבי ניסנקורן
בוא נסכם ככה: יש לנו סיכום שאנחנו מאשרים. אם אתה תודיע לי אחר כך שאתם רוצים לחזור לסיכום של 600 ב-20:15, אנחנו נסכים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל לא סיכומי ביניים, בסדר?
קריאה
על משך הזמן וכמות ההסתייגות שאפשר לדבר עליהם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אני שמח שהצדדים הגיעו להסכמה, שהסיעות הגיעו להסכמה. ההסכמה חולקה לכם ואני אקרא אותה עוד פעם עכשיו בצורה מסודרת. אני מבקש, אם אפשר, לא להפריע באמצע, כי יש פה סעיפים שהם גם לפניכם וגם שמסבירים. אם בסוף תהיה איזושהי שאלה, אז כמובן נשאל. אם לא, נצביע.

אני מקריא: סדרי דיון מיוחדים לפי סעיפים 98 ו-142 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים) והצעת חוק ממשלת חילופים - - -
ארבל אסטרחן
אתה יכול לקפוץ ישר לפירוט.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי.

1.
שתי הצעות החוק משוחררות מחובת המתנה לפי סעיף 88(ב) לתקנון, כך שהקריאה השנייה תחל ביום הנחתן על שולחן הכנסת.

1.
הדיון בשתי הצעות החוק יהיה דיון משולב.

1.
בהתאם לסעיף 19 לתקנון, ישיבת הכנסת ביום שלישי, י"א באייר התש"ף – 5 במאי 2020, תחל בשעה 10:00, וישיבת הכנסת בימים שלאחר מכן, רביעי וחמישי, אם הישיבה לא תמשך ברציפות, תחל בשעה 9:00.
ישיבות המליאה בימים אלה יוקדשו אך ורק לקריאה השנייה והשלישית בשתי הצעות החוק.

1.
הדיון בקריאה השנייה יחל ביום שלישי, י"א באייר התש"ף – 5 במאי 2020.
יושב-ראש הוועדה המיוחדת שהכינה את ההצעות יציג את שתי הצעות החוק, ולאחר מכן יחל הדיון בהנמקת ההסתייגויות.
הנמקת ההסתייגויות תימשך ברצף עד יום רביעי, 6 במאי 2020, בשעה 16:00, ואולם יושב-ראש הישיבה רשאי לקבוע הפסקה במהלך הדיון – עושה פה הפסקה, הכוונה להפסקות קצרות בלבד, אם יהיו, כן? לא להפריע לרצף הדיון.
בכל מקרה תהיה הפסקה בכל יום בשעות 19:00 – 20:15 (ארוחת שבירת צום הרמדאן).
הזמן המוקדש להנמקת הסתייגויות יחולק כך: 10% לסיעות שנציגיהן נמנים על יוזמי הצעות החוק (הליכוד, כחול לבן, ש"ס, יהדות התורה, העבודה הישראלית, דרך ארץ, גשר) (להלן – קבוצה א') – הן יחלקו את הזמן ביניהן –90% לסיעות שהאמור לא מתקיים בהן (יש עתיד-תל"ם, הרשימה המשותפת, ישראל ביתנו, ימינה, מרצ) (להלן – קבוצה ב') – הן יחלקו את הזמן ביניהן. קבוצה ב' תהיה זכאית לדבר ראשונה.
בכפוף לכך, כל אחת משתי קבוצות הסיעות תקבע את חלוקת הזמן וסדר הדוברים של הסיעות הנמנות על אותה קבוצה. במקרה של היעדר הסכמה, תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות, לפי גודלן.
קבוצה א' רשאית לוותר על זמן הדיבור שלה לטובת קבוצה ב'.

1.
ביום רביעי, י"ב באייר התש"ף - 6 במאי 2020, בשעה 16:00 יהיה רשאי יו"ר הוועדה המיוחדת להשיב למסתייגים לשתי הצעות החוק, ולאחר מכן תחל ההצבעה.
ההצבעות בקריאה השנייה יחלו לא לפני השעה 16:00 ביום רביעי, בכפוף לאמור בסעיף 6.

1.
אם לא יהיו במליאה חברי כנסת המבקשים לדבר במהלך הנמקת ההסתייגויות, לפני יום רביעי בשעה 10:00, תינעל הישיבה והדיון בהצעות החוק יחודש ביום רביעי בשעה 10:00 בתשובת יושב-ראש הוועדה המיוחדת והצבעות.
אם לא יהיו במליאה חברי כנסת המבקשים לדבר במהלך הנמקת ההסתייגויות ביום רביעי אחרי השעה 10:00, יוקדמו דברי התשובה למסתייגים וההצבעות, במידת הצורך תתקיים לשם כך הפסקה בישיבת הכנסת. בכל מקרה, תימסר הודעה של שלוש שעות מראש, אם תוקדם שעת ההצבעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
השאלה היא אם זה בהסכמה. אם הכול בהסכמה, שלא יהיה מצב - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
זה חייב להיות בהסכמה, כי אתם מודיעים שאתם לא רוצים לקיים דיון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אם אנחנו לא רוצים לקיים, אבל עדיין רוצים להצביע ב-16:00?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
ההקדמה לא יכולה לבוא מצידכם, נכון, אבי?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני רק מבקש שזה יהיה בהסכמה, שלא יהיה איזשהו משהו. הכול כאן בהסכמה.
קרן ברק (הליכוד)
אתה מחליט.
היו"ר אבי ניסנקורן
אין דיונים בכלל ולא מקדימים?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, אפשר להקדים. בהסכמה.
ארבל אסטרחן
להפסקה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הפסקה לא תהיה לפני שעה זו וזו.
קרן ברק (הליכוד)
אבל, אבי, הסכמה היא הודעה של שלוש שעות. כבר הסכמת פה שיש הודעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אבל אני לא מבין. אין דיונים ואין הצבעות כאילו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יכול להיות שתהיה הסכמה עם הודעה של שלוש שעות, אבל שזה יבוא בהסכמה רק. כי הכול כאן בהסכמה.
קרן ברק (הליכוד)
הינה, עכשיו אנחנו מסכימים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
שלא יקרה מצב, אני לא יודע מה, אנחנו הולכים לישון בין 03:00 ל-05:00 וב-04:00 אומרים: עוד שלוש שעות יש ישיבה בהצבעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אם לא תהיה הסכמה בין קבוצה א' לקבוצה ב', ההצבעות יחלו בשעה 16:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מעולה. תודה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר. אם לא תהיה הסכמה בין קבוצה א' לקבוצה ב', ההצבעות יחלו בשעה 16:00.
הוראות לעניין הצבעות
1.
הוגשו לסעיף בהצעות החוק הסתייגויות, וקבע יושב-ראש הישיבה שהן במהותן הצעות שונות לתיקון פרט או מרכיב מסוים שבסעיף, ובכלל זה שיעורים, כמויות, אחוזים, תאריכים, שמות, תיקוני לשון ותחביר וכיוצא באלה (להלן - סדרת הסתייגויות), יחולו, בעת הקריאה השנייה, הוראות אלה:


(א)
היושב-ראש רשאי להעמיד להצבעה כל סדרת הסתייגויות, בחטיבה אחת;


(ב)
(1) קיבלה סדרת הסתייגויות רוב של המצביעים בהצבעה, יעמיד היושב-ראש להצבעה את ההסתייגויות הכלולות באותה סדרת הסתייגויות, אחת לאחת;
(2) לא קיבלה סדרת הסתייגויות רוב של המצביעים, יראו כאילו דחתה הכנסת את כל ההסתייגויות הכלולות באותה סדרה;


(ג)
הצביעה הכנסת על כל אחת מההסתייגויות הכלולות בסדרת הסתייגויות, כאמור בסעיף (ב)(1) לעיל, ולא קיבלה אף אחת מההסתייגויות רוב של המצביעים, יעמיד היושב-ראש להצבעה את הסעיף כהצעת הוועדה, או בנוסח הכולל הסתייגויות אחרות שהתקבלו לאותו סעיף, לפי העניין.

1.
(א)
תתקיים הצבעה על לא יותר מ-1,000 הסתייגויות של חברים מקבוצה ב' לשתי הצעות החוק יחד, כפי שיקבעו נציגי קבוצה ב' (מספר זה כולל את כל ההסתייגויות, כולל חלופיות); אם לא תהיה הסכמה או הודעה על מספר הסתייגויות כאמור, תתקיים הצבעה על 100 ההסתייגויות הראשונות לכל אחד מהסעיפים בשתי הצעות החוק.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בסך הכול עשרה סעיפים?
היו"ר אבי ניסנקורן
בסך הכול עשרה סעיפים.


(ב)
בנוסף, תתקיים הצבעה על לא יותר מ-20 הסתייגות שהגישו חברים מקבוצה א', אם לא תתבקש הצבעה של – לא, זה לא מתווסף, כי ה-1,000 כולל כבר את זה. אני עכשיו, 980 פלוס 20, אבל אם עשיתם את זה ככה, אז הסיפה מתייתרת.
ארבל אסטרחן
כל הסיפה יורדת.
היו"ר אבי ניסנקורן
כל הסיפה יורדת.

בנוסף, תתקיים הצבעה על לא יותר מ-20 הסתייגות שהגישו חברים מקבוצה א', נקודה. יתר הסעיף יורד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא יותר ולא פחות מ-1,000, בסדר?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זה יורד, ואם לא? ואם לא, זה יורד?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אתם יכולים לוותר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אלא אם כן, יש הסכמה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, 1,000 זה עומד לרשותכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
1,000 – שלנו, 20 – שלהם.
שגית אפיק
תמיד אפשר לבחור מתוך ה-1,000.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה תמיד יכול לוותר על 1,000.
שגית אפיק
תמיד אפשר להסיר הסתייגויות בזמן הדיון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רגע, אבל לא. בלי הסכמה שלנו, 1,000. לא יהיה פחות מ-1,000 ללא הסכמה שלנו.
היו"ר אבי ניסנקורן
ברור. ברור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) לתקנון, לשתי הצעות – לא, אני רק רוצה לחדד משהו אחד. אתם בסוף מקצים את זה לפי סיעות. ברגע שהקצתם את ה-1,000 לפי סיעות, זו החלטה של כל סיעה, אוקיי? אתם תקצו את ה-1,000, תחליטו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ללא הסכמה של סיעות קבוצה ב'?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אתם מקצים, נניח, הקצתם 100 לישראל ביתנו, אז ישראל ביתנו היא שמחליטה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אין ספק. אבל ה-1,000 האלה –לא יהיה פחות מ-1,000 אם לא תהיה אף סיעה מקבוצה ב' שמסכימה לוותר.
קריאה
נכון.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, שנייה. מה הסיעה?
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כן, כן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו לא ננייד באמצע. ההסתייגויות רשומות מראש.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
כן, לא מעבירים אחד לשני.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא מעבירים אחד לשני במהלך הלילה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ברור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו נעביר את זה, אבי - - -
ארבל אסטרחן
- - - על חשבון הסיעה - - - על ההסתייגות חתומים חברים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל הם יודיעו. יש פה הקצאה.
ארבל אסטרחן
זה משהו חדש. צריך להגיד את זה, כי - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אה, הבנתי. יש לך סעיף שאת באה ואומרת שזה יחולק ביניהן?
ארבל אסטרחן
כן. על כל ה-1,000. הם יחליטו מה ה-1,000.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, בואו לא נסתבך. יש 1,000 שמוקצים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
1,000, למה אתה מחליט אחרת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בועז, אנחנו נעביר למזכירת הכנסת לפני.
היו"ר אבי ניסנקורן
את ה-1,000 הסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את ה-1,000 ההסתייגויות, כל סיעה כמה יש לה ומה מספר של הסעיף.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
עד מתי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עד יום רביעי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אוסאמה, מול מי אני עובדת? שאני אדע ולסמן ליושב-ראש שצריך לנהל את ההצבעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר? מאשרים שניכם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למשל, במשותפת אנחנו נבחר, אני, למשל, או עופר, אחד מאיתנו. אלכס מישראל ביתנו.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו נגיד לך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בואו נעשה ככה: האופוזיציה, או קבוצה ב', היא זאת שתחלק את ה-1,000.
היו"ר אבי ניסנקורן
ברור. זה מה שכתוב.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, כן. נכון. נו, בועז.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא את ה-1,000. 980, נכון?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. 1,000.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא. 1,000. קבוצה ב', שזה האופוזיציה, מחלקת.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אבל יש את ההצעה המהותית של מיקי זוהר. מיקי, אתה מוותר עליה?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, יש לנו 20 שהן בנוסף, אם אנחנו רוצים.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בנוסף ל-1,000?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. עד 20.
ארבל אסטרחן
אני לא הבנתי מה קורה - - - סעיף 6. אם הם לא מבקשים לדבר לפני יום רביעי ב-10:00 - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו באים ואומרים שהם ביקשו שלא יהיה - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני אגיד את זה מנקודת מבטי. אני במליאה ב-04:00 ואין דוברים, מה אני עושה? אני יושבת ומחכה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, מחדשת את זה ב-10:00.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מחדשת את זה ב-10:00.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אבל מי יגיד לי שאין יותר דוברים? ולא מישהו יבוא בריצה ויגיד: נעלתם?
היו"ר אבי ניסנקורן
מחדשת ב-10:00. המשך דיון עד 16:00. והצבעות לא היו ללא הסכמה לפני 16:00.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אבי, אנחנו נשאף לא להתעלל בעובדי הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז לכן זו החלטה שלכם. אמרנו שאנחנו לא נקדים את ההצבעות ללא הסכמה לפני 16:00.
ארבל אסטרחן
מחדשים ב-10:00 להמשך הנמקת ההסתייגויות. ואם רוצים להקדים את שעת ההצבעה, זה רק בהסכמה ובהודעה של שלוש שעות לפני.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון. שלוש שעות.
ארבל אסטרחן
גם בין אם זה לפני 10:00 ובין אם זה אחרי 10:00, הדבר הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
שנייה, סעיף 8 סיימנו?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
סעיף 8 סיימנו, הבנו. ואם יש שאלה, יש נציג קבוצה. אם צריך לדבר, יש את מאיר ויש את יושבי ראש הסיעות, נכון?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הבנתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
1.
לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) לתקנון - לשתי הצעות החוק יחד בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, יתקיימו לא יותר מ-8 הצבעות שהתבקשו על ידי הממשלה או חברי כנסת מקבוצה א' (או רובם מקבוצה א') ולא יותר מ-8 הצבעות שהתבקשו על ידי חברי כנסת מקבוצה ב' (או רובם מקבוצה ב').
יושב-ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימלי גדול יותר של הצבעות שמיות, במספר זהה לשתי הקבוצות.


בסדר?
קריאה
בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז, אם אין הערות, אנחנו נעבור להצבעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רגע, אני רק – עוד פעם, אני פשוט לא רוצה – אנחנו אחרי הסכמות והכול. אני רק רוצה לחדד.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. תחדד. אין בעיה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם צריך נציג מקבוצה ב' לדבר איתו, זה מקובל עלינו שזה מאיר כהן, נכון?
היו"ר אבי ניסנקורן
אין בעיה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בסדר? כדי שלא יקרה מצב - - -
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
לא, לא. רגע, רגע.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם זה מקובל. מה שאתם מחליטים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
קבוצה ב', אנחנו מחליטים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו מחליטים. רק שלא יקרה מצב שבקוצה א' יבואו ויסגרו דברים שלא יהיו בהסכמות של כל קבוצה ב'.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בועז, בועז, בשביל מה? אנחנו, בינינו. עזוב, מה. אנחנו נעשה את זה, נו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מאה אחוז. בסדר גמור. מאה אחוז.
היו"ר אבי ניסנקורן
בואו נצביע. אנחנו מצביעים על סדרי הדיון כפי שהקראתי אותם, המוסכמים, בבקשה. מי בעד?
נועה בירן-דדון
13 – בעד.
היו"ר אבי ניסנקורן
13 – בעד.

מי נגד? נמנעים?
ארבל אסטרחן
פה-אחד.
הצבעה

אושרו.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. אושר פה-אחד.


הישיבה ננעלה בשעה 15:55.

קוד המקור של הנתונים