ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 23/04/2020

בקשת חה"כ איתן גינזבורג להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים), לפני הקריאה הטרומית (פ/280/23)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2

23/04/2020
הוועדה המסדרת


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 19
מישיבת הוועדה המסדרת
יום חמישי, כ"ט בניסן התש"ף (23 באפריל 2020), שעה 11:45
סדר היום
בקשת חה"כ איתן גינזבורג להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים), לפני הקריאה הטרומית (פ/280/23)
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
אסף זמיר
בועז טופורובסקי
אופיר כץ
מרב מיכאלי
שלמה קרעי
חברי הכנסת
קארין אלהרר
מיקי לוי
יוליה מלינובסקי
עודד פורר
עידן רול
אלעזר שטרן
עפר שלח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק; ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
שרון רפאליבקשת חה"כ איתן גינזבורג להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים), לפני הקריאה הטרומית (פ/280/23)
היו"ר אבי ניסנקורן
צהריים טובים. אנחנו פותחים את הישיבה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש.

אפשר הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש?
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד כמה דקות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עוד לפני הדיון. לפני שאתה מתחיל את הדיון על החוק עצמו.

אפשר הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש? מהחדר השני. חשוב שלא ישכחו אותנו בחדר השני.
פנינה תמנו (כחול לבן)
עודד, תירגע, מה קרה? רק התחיל היום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חבר הכנסת ניסנקורן, אפשר הצעה לסדר?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אנחנו צריכים קודם לסדר את הישיבה פה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבי, אפשר הצעה לסדר?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אנחנו לא יכולים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי עדיין יושבים פה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל לפחות לרשום. אתה רושם הצעות לסדר?

אפשר הצעה לסדר, אדוני?
היו"ר אבי ניסנקורן
רק רגע. יש עוד חבר כנסת שמוכן לעבור לחדר השני? אני לא יכול להתחיל את הישיבה אם בן אדם אחד לא יוצא, חברים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר הצעה לסדר, אדוני?
היו"ר אבי ניסנקורן
כבר, כבר.

קודם כול יש עדיפות לחבר ועדה. מי שלא חבר ועדה, ויש מעל 15, יצטרך לצאת לחדר השני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז מה עושה מי שלא חבר ועדה ורוצה להשתתף בדיון?
היו"ר אבי ניסנקורן
אז האנשים יתחלפו ביניהם. כרגע כמו בכל ישיבת ועדה יש קיבולת של אפשרות לשבת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל כחבר כנסת יש לי זכות להשתתף בוועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אין בעיה. אתה תחליף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לומר משהו לפני הדיון בהצעה לסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אין בעיה. אבל אי אפשר להתחיל אם יש כאן מעל 15 איש.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז תשים אותנו בזום.
היו"ר אבי ניסנקורן
אין זום.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
בואו נפתח חדר שלישי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש מספיק חדרים. אפשר עוד חדרים באמת. או שנעבור לאולם ירושלים.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, אפשר גם את נגב וגם את ירושלים כי זה מחייב זמן לכולם לדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מקבל החלטה. קודם כול חברי ועדה והשלמה של מכסה של עד 15 בכל אולם למי שלא חבר ועדה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה התייחסות של היועצת המשפטית, מה זאת אומרת שמי שלא חבר ועדה לא יכול - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אבקש התייחסות של הייעוץ המשפטי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה עושה חבר כנסת שרוצה לדבר בדיון ולא נותנים לו להיכנס?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני אבקש גם ייעוץ של היועצת המשפטית לגבי הוספת חדרים, אדוני היושב-ראש.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני גם רוצה שתתייחסי לדרישה - - - של יש עתיד בוועדה.
ארבל אסטרחן
לגבי מה שאומרת חברת הכנסת אלהרר בעניין מקומות בוועדה, לא קיבלנו פנייה כזאת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני פניתי ליושב-ראש הוועדה.
ארבל אסטרחן
אני אגיד מה המצב לפי התקנון. לפי התקנון, כאשר יש חברי ועדה ולאחר מכן יש התפלגות והסיעה שמטעמה כיהנו כחברים לא קיימת יותר אלא יש סיעות חדשות לא קורה שום דבר אוטומטית ואפשר לפנות לוועדת הכנסת או לוועדה המסדרת לבקש לעשות חלוקה מחדש לוועדות.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני פניתי.
ארבל אסטרחן
אוקיי. אז צריך לדון בדבר הזה. בכל מקרה זה ממש דיון והצבעה גם פה וגם במליאה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
בסדר. אני מבקשת שהדבר הזה יבוא לדיון והצבעה בטרם קבלת החלטות. מדובר בהחלטות קרדינליות בנוגע לחוקי יסוד, בנוגע - - - איזון - - - אני דורשת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חבר הכנסת קרעי, שמו את החוק שלך בנוגע לבנקים לפטור מחובת הנחה על סדר היום? כי הבנתי שיש אישור של שר האוצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש אישור בהסכמה רחבה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז אולי נעלה את זה לסדר היום כסעיף ראשון?
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תבקש. תגיש את זה כהצעה לסדר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
קארין, אני רוצה להסביר לחברים שיושבים מה שקרה: היו שני נציגים של יש עתיד במסגרת כחול לבן: קארין ופנינה. לצערי הגדול, עלה יושב-ראש הוועדה למליאת הכנסת, הקריא את השמות - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מאיר, תעצור שנייה. אני אתייחס לזה כבר.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
מאיר רוצה להסביר לנו.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני רק רוצה להסביר.
היו"ר אבי ניסנקורן
רגע, רגע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל נתת לו רשות דיבור.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
הוא לא נתן לי רשות דיבור.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז תן לו רשות דיבור. למה לא נתת לו רשות דיבור?
היו"ר אבי ניסנקורן
פורר, אני לא מפריע לך לנהל את הישיבות בוועדת הכספים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מפריע. אתה גם לא הגעת. הייתי שמח שתגיע לוועדת הכספים להשתתף בדיונים. לא השתתפת בהם. אבל בכל זאת אני גם פניתי אליך וגם פנה אליך חבר הכנסת קרעי עם הצעת חוק שנוגעת להתעמרות של הבנקים באזרחים דווקא בתקופה הזאת כדי לתת פטור מחובת הנחה. מן הראוי היה גם כשיש הסכמה של שר האוצר וגם של יריב לוין שמנהל אתכם, לשים את זה על סדר היום.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אגב, גם המפקחת תמכה בכיוון הזה ואמרה שהבנקים חייבים לגלות סולידריות בשעה הזאת ולכן הם רצו להעלות את זה לסדר היום.
היו"ר אבי ניסנקורן
את הבקשה של פורר שמעתי והבנתי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת לא ההצעה שלי לסדר. יש לי עניין אחר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז רגע. אני רוצה להתחיל בדיון.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אבי, תן לי לדבר, בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, בקצרה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
בהסכמות שהיו כשהיינו כחול לבן היו שני נציגים ליש עתיד. לצערי הגדול, כשעלית למליאת הכנסת ורעננת את שמות הוועדה, למרות שפנינה תמנו שטה עברה אליכם אתה השארת אותה כנציגת יש עתיד ואישרת רק את בועז. על כן אני מבקש, לפני שתתחיל הוועדה הזאת, לעשות את התיקון הזה בשביל שבאמת תהיה דמוקרטיה מלאה על-פי הייצוג של כל הסיעות. אז אני מבקש ממך, אנא ממך, אני סומך על ההגינות שלך - תתקן את זה, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
- - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני יוצא מתוך הנחה. אני לא חושד בכשרים.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
תעשה את זה, בבקשה, כי אנחנו לא נוכל להתחיל את הדיון בלי הדבר הזה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
קארין פנתה אליו.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אתמול. אני יודע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה רשמת אותי להצעה לסדר?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, פורר. בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
גם אותי, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה, אדוני היושב-ראש.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אתם הסרתם את הרביזיה שלי, כן?
היו"ר אבי ניסנקורן
יש רביזיה של איתן גינזבורג.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מתי הוא הגיש רביזיה? הוא לא היה כאן כדי להגיש על זה רביזיה. הוא לא הגיש.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא לא חייב להיות כאן כדי להגיש.
ארבל אסטרחן
הוא לא חייב להיות בוועדה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
איתן הפך לכדור. מגלגלים אותו ממקום למקום. הוא אפילו לא יודע שהוא חתום על הצעת החוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מאיר, אני יודע כל מה שאני עושה ואל תגיד סתם דברים כאלה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אוי, איתן, חמוד.
היו"ר אבי ניסנקורן
חבר הכנסת פורר, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני חייב לומר בהקשר של הצעת החוק שמגיעה לדיון – אתם מקדמים במהירות הצעת חוק שנוגעת לחלוקת התפקידים והכיבודים בכל מיני נושאים כאלה ואחרים. יחד עם זאת אנחנו נמצאים היום בתאריך 23 באפריל. בשבוע הבא יש יום הזיכרון וגם יום העצמאות.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אתחיל מההתחלה: אנחנו נמצאים היום בדיון שמטרתו תיקון חוק יסוד הממשלה כדי לאפשר חלוקת תפקידים. אז אנחנו נמצאים בדיון לפטור מחובת הנחה של חוק.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה דיון על חוק המעצרים או על חוק יסוד: הכנסת?
היו"ר אבי ניסנקורן
על חוק יסוד: הכנסת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם מביאים היום בהליך מהיר דיון בחוק יסוד: הממשלה שכולו עוסק בכיבודים וחלוקת תפקידים אבל המהות היא בסוף נושא משבר הקורונה. אנחנו נמצאים היום ב- 23 באפריל. בשבוע הבא יחולו יום הזיכרון ויום העצמאות – ימים שהכנסת לא תוכל לעסוק בהם בחקיקה, לא יהיה ראוי. יחד עם זאת יש ציבור של למעלה מ- 500 אלף עצמאיות ועצמאים ו- 80 אלף שכירים ושכירות בעלי שליטה שלא קיבלו שום סיוע מהמדינה עד לרגע זה. מה הם כן קיבלו מהמדינה? מעבר לזה שביקשו מהם ללכת לבנק לקחת הלוואה הם קיבלו מהמדינה הבטחה שב- 1 במאי ייכנס להם כסף לחשבון כמענק ממדינת ישראל עד לסכום של 10,500 שקל - -
קריאה
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
העלו אותו, הורידו אותו. זה לא משנה כי ההליך הזה כולו רשום על הקרח.

ההליך הזה חייב לבוא בחקיקה. קבע היועץ המשפטי לממשלה שהממשלה לא יכולה, ובצדק, לתקן תקנות שעת חירום יותר, ולכן צריך להביא את העניין הזה בחקיקה. אבל משום-מה, וכנראה, כדי שזה לא יפריע לחלוקת התפקידים ביניכם הממשלה עושה שמיניות באוויר כדי לא להביא את החוק הזה. כמו שזה נראה כרגע ב- 1 במאי לא ייכנס כסף לאף אחד מחשבונות הבנק האלה. הדבר היחיד שייצא משם זה תשלומי השכירות, תשלומי המשכורות למי שגם מעסיק עובדים וחייב לשלם להם את המשכורת וירידה של כרטיסי האשראי. אם מישהו יצטרך לקנות אוכל במכולת או בסופר – גם זה לא יהיה לו.

אני מבקש ממך, גם כיושב-ראש הוועדה המסדרת שתתחייב כאן לפרוטוקול שאתה תביא הליך חקיקה מהיר ותיתן פטור מחובת הנחה לכל הצעת חוק שתגיע ותיגע במענקים האלה לעצמאים בכל דבר שנוגע להזרמת הכסף למגזר העסקי כדי שלא יתרצו את זה שבגלל החוקים האלה שעכשיו אתם מקדמים פה אין מענקים לעצמאים ואין כסף למי שצריך לאכול.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עודד, אבל למה שהוא יתחייב עכשיו? למה שלא נעשה את הדיון הזה עכשיו?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הממשלה לא מביאה את הצעות החוק כי היא טוענת - - - יש להם בעיה לקבל את הפטורים האלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
עודד, תודה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - אני התחייבתי שבוועדת הכספים כל חוק כזה שיגיע מיד יעלה לדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל אני חושב שהוא צריך לבוא עכשיו. מה יותר דחוף מהחוק הזה עכשיו?
היו"ר אבי ניסנקורן
עודד, תודה. לא נתתי רשות דיבור.

יש כאן 20 חברי כנסת, ואפשר עד 15 איש.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אז תפתח עוד חדר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה לא פותחים? אמרת שתתייחס לגבי פתיחת אולם נוסף.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, ביקשתי התייחסות של הייעוץ המשפטי לגבי פתיחת חדרים נוספים. יש פה חברים וחברות שרוצים להתבטא.
קריאה
אולי אפשר לבקש אישור חריג מיושב-ראש הכנסת?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה מונע מאתנו להשתתף בדיון, אדוני היושב-ראש.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, אפשר לקבל חוות דעת של הייעוץ המשפטי?
שלמה קרעי (הליכוד)
יוליה, את לא חברת ועדה, עד כמה שאני יודע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חבר הכנסת קרעי, כדאי שתדע שלכל חבר כנסת שמורה הזכות לדבר ולהשתתף בוועדות.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוועדת הקורונה היא ביקשה לא לתת לי זכות דיבור כי אני לא חבר ועדה.
קריאות
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - - אבל יש לי זכות להשתתף בכל דיון, והדיון הזה הוא חשוב ומהותי.
שלמה קרעי (הליכוד)
תיטלי קורה מבין עינייך.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
עזוב את התסכולים שלך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כשהיינו בוועדת הקורונה את ביקשת מהיושב-ראש שלח לא לתת לי לדבר כי אני לא חבר ועדה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
קריאות
- - -
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
לא פלא שהרגע הזה מתוך ועדת הקורונה זכור לך כי זה הרגע היחיד שהיית בוועדת הקורונה אז לא פלא שאתה זוכר אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת שלח, אתה משקר עכשיו.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
בפעם השנייה באת להצביע על חוק שאתה לא מכיר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא, אני באתי ודיברתי וגם אז בקושי קיבלתי זכות דיבור.
מרב מיכאלי (העבודה)
חבר הכנסת קרעי, זה מראה עד כמה אין לך מושג איך מתנהלת הכנסת ומה תפקידם של חברות וחברי הכנסת.
קריאות
- - -
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, הזכות של חברי כנסת להתבטא בוועדה על חוק יסוד היא זכות מהותית ואתה חייב לאפשר לנו עוד חדרים.
קריאות
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אם אתה מונע ממני להשתתף בדיון הזה אתה מפר את הכללים של הבניין הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש מהסדרנים להוציא את כל מי שלא שייך לדיון.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה הבטחת שאתה תיתן תשובה איך אתה נותן מענה לחברי כנסת שרוצים לקחת חלק בדיון. לא יהיה מצב שבו לא תאפשר לחברי הכנסת לקחת חלק בדיון.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, ביקשנו חוות דעת משפטית מיועצת הוועדה על הדבר הזה.
קריאות
- - -
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני לא יוצא משום חדר עד שאין ייעוץ משפטי ברור שאומר למה לא פותחים עוד חדר. לא זז. זאת זכותי לדבר, אדוני היושב-ראש. אף אחד לא יוצא מהחדר עד שאין חוות דעת משפטית.
קריאות
- - -
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני ממתין לחוות דעת משפטית. זאת זכותנו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, אני קורא לך לסדר פעם שנייה, ואני מבקש שתצא.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני לא עשיתי כלום בין הראשונה לשנייה. אני לא מבין איך אתה יכול להוציא אותי.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה מדבר בלי הפסקה, אתה אומר שאתה לא יוצא.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
ביקשתי חוות דעת משפטית. זאת זכותי לדרוש את זה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש - - - להשתתף בדיון.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
כל מי שלא חבר ועדה, אני מבקש לצאת.
קריאות
- - -
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זאת השתקה של הזכות שלי כנבחר ציבור.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תעביר את הדיון למליאה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, יש פה הצעה לעשות הפסקה לכמה דקות עד שנפתור את הבעיה של החדר. בוא נעשה הפסקה של חמש דקות.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
להשתיק נבחרי ציבור זאת לא הדרך לעשות את זה. יש פה זכות לייעוץ משפטי בנושא הזה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נעשה את זה במגרש הכדורסל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבי, אתה הבטחת שתיתן ליועצת המשפטית להגיד איך חברי הכנסת אמורים להשתתף בדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
שגית, בבקשה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
תודה רבה.
שגית אפיק
אם תהיו בשקט אני אוכל לדבר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו צריכים לדאוג לזה שיהיה דיון בחדר.
קריאה
אל תדברי, את בלי מסכה. ברצינות, נו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
איך את רוצה שאני אדבר עם מסכה?
שלמה קרעי (הליכוד)
יוליה, את גם לא חברת ועדה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני חברת כנסת בדיוק כמוך.
היו"ר אבי ניסנקורן
יוליה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בסדר, לאן אתה תוציא אותי, לחדר אחר? תפתח חדר אחר ואנחנו ננהל - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
יוליה, את לא מאפשרת לי לקיים את הדיון.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - - מה אתה רוצה שנעשה? אתה רוצה שאני אתן לך להעביר עכשיו 36 שרים, 16 סגנים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
יוליה, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. את לא מאפשרת לי לקיים את הישיבה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבי, תירגע. זה לא המצב.
היו"ר אבי ניסנקורן
יוליה, אני מבקש ממך לתת לי לנהל את הדיון.

בבקשה, שגית.
שגית אפיק
אנחנו מתמודדים עם מצב מאוד ייחודי בשל נסיבות הקורונה - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
ואנחנו במצב מאוד ייחודי בשל נסיבות הגועל נפש.
קריאות
- - -
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
הוא כל כך ייחודי המצב שאפשר לעצור כל הצעת חוק - -
היו"ר אבי ניסנקורן
עפר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אבי, נו, בחייך.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא "בחייך". אתה מפריע לשגית.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אבי, זה לא מתאים לך לא לאפשר הליך ראוי כמו שמחייב שינוי חוק יסוד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מאפשר הליך ראוי.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אבי, אני מציע שתפעיל את הסדרנים ישר. חבל על הזמן. תפעיל את הסדרנים.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
עידן, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אתה מפריע לי לנהל את הדיון. בבקשה, תן לשגית לדבר. אם לא תיתן לה לדבר אני אקרא לך לסדר פעם שלישית, לצערי.
שגית אפיק
אנחנו מתמודדים עם הליך ייחודי ויש הנחיה של יושב-ראש הכנסת שיישבו 15 אנשים בחדר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
תפתחו עוד חדר.
קריאות
- - -
שגית אפיק
אין בעיה. ייעשה ניסיון לפתוח עוד חדר ולמצוא - - -
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
תעשו הפסקה בישיבה הזאת.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני מציע לצאת להפסקה עד שנמצא עוד חדר.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין בעיה. יש מערכת זום. אני ניהלתי דיונים עם 80 איש. למה 80 איש מבחוץ יכולים להשתתף בדיון וחברי כנסת לא?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
מה עוד השארתם לנו באופוזיציה? אין עוד שום זכות לחבר כנסת באופוזיציה להתבטא?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אולי - - - הצעת חוק שתבטל את הזכות שלנו להצביע וגם לדון?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
יש אנשים בבית שמסתכלים ומצפים שנגיב ונילחם. אנחנו לא נתפשר על הזכות הזאת.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבי, אפשר לשדר את הדיון מהמעון החלופי?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
- - - כתובת של המעון החלופי.
קריאות
- - -
שגית אפיק
אפשר הכול אבל אנחנו כרגע מתמודדים עם מצב ייחודי ויש בקשה שעלתה גם בוועדות אחרות. לצד זה שייעשה ניסיון להמשך הדיונים - -
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
עד שלא ייעשה ניסיון להמשך הדיונים לא יהיה דיון פה. לא ברור?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא יכול לעבוד ככה.
קריאות
- - -
שגית אפיק
הדיון כרגע הוא על הפטור להצעת החוק.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
לא קשור בכלל.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שלא צריך לתת פטור לכזאת הצעה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
איך אפשר לתת פטור לחוק שמנסה לעשות פה ממשלה מושחתת ומוגזמת בשרים כשיש למעלה ממיליון מובטלים, ולבקש פטור כדי שהציבור בבית לא יספיק אפילו לשמוע מה עושים עם הכסף שלו.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
כל מי שידבר עכשיו ללא רשות דיבור אני אקרא לו לסדר והוא יצטרך לצאת מהאולם.
קריאה
כמה פעמים אתה תקרא לנו לסדר?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
שלוש.
קריאה
כל אחד שלוש?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
נוכל לצאת לאולם אחר?
היו"ר אבי ניסנקורן
שלוש.
קריאה
אז אני אומר לך, אבי ניסנקורן, שלפעם הראשונה לא יהיה דיון כאן אם לא תהיה זכות דיבור.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
קריאה
פעם ראשונה בסדר. אני מחכה לשנייה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז תקבל את השנייה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
קראת לי לסדר. אני קורא לך לסדר, אבי ניסנקורן - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
קריאה
בסדר גמור, תקרא לי גם פעם שנייה. מה זה קשור? זה לא יפתור את הבעיה. בוא נעשה הפסקה ונפתור את הבעיה של החדר. מה זה קשור עכשיו לשיטת הניהול?
קריאות
- - -
שגית אפיק
אפשר לעשות את זה בהמשך הדיונים. אני סבורה שהדיון הזה שהתחיל עכשיו, אפשר להמשיך אותו בשיטת 15 חברי כנסת בחדר עם עדיפות, כמובן, לחברי הוועדה. מי שמדבר ומעלה את ההצעה שלו יישב בחדר וחברי כנסת יתחלפו בהתאמה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
רגע, זה ראש ממשלה חלופי כאילו?
שגית אפיק
- - -
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אז יתכבדו חברי הכנסת של הקואליציה וייצאו מהחדר כי אני לא יוצא משום חדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
יוליה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. עכשיו מי שמפריע אני קורא אותו לסדר והוא יצטרך לצאת.
שגית אפיק
המטרה היא שאתם תעלו את ההתנגדויות שלכם ואת ההערות שלכם להצעה לפטור. לכן מי שנמצא בחדר והוא חבר ועדה יעלה אותן עכשיו. יירשמו כל ההערות שלכם. תתחלפו בהתאמה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
שגית, למה אין התייחסות לסוגיה של קארין אלהרר?
שגית אפיק
תהיה התייחסות לכול.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש ממך, את היועצת. אי אפשר להתחיל דיון כשאדם חסר.
היו"ר אבי ניסנקורן
מאיר, אני אתייחס לזה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יש כבר מכתב אצל הייעוץ המשפטי וגם עלתה אתמול תביעה של קארין בעניין הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אתייחס לזה. אנחנו עוברים לדיון בבקשת הפטור. לפני זה אני אתייחס לבקשה של יש עתיד. אני אכבד את הבקשה שקארין תצטרף. אנחנו נודיע בהמשך גם לאנשי כחול לבן - -

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

מי מאנשי כחול לבן יתקזז?

אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
צריך אישור מליאה.
היו"ר אבי ניסנקורן
צריך אישור בוועדה ואישור מליאה. אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת לפני הוועדה המיוחדת בצורה מסודרת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איך אפשר לעשות דיון בוועדה כשלא יודעים אם ההרכב שלה מאושר?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אאשר את הבקשה הזאת בהמשך.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
לפי הפרוצדורה, אתה לא יכול לעשות את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע אנחנו מצביעים לפי המתכונת הקיימת.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אתה לא יכול לעשות את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין דבר כזה. אתה לא יכול לקבוע שמישהו שהוא חבר ועדה לא יכול להצביע. אין לך סמכות כזאת.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש כרגע הרכב קבוע.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אין לך סמכות כזאת, אבי ניסנקורן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה לא יכול לקבוע שמישהו שהוא חבר ועדה - - -
קריאה
- - - ההרכב הזה סוברני להצביע.
היו"ר אבי ניסנקורן
ההרכב ידוע, ואנחנו נדון בזה לפני ההצבעה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אתה לא יכול לעשות את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבי, אתה סותר את עצמך. אתה לא יכול לומר - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
חברי יש עתיד, הייעוץ המשפטי אמר שזה בסדר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - - שאתה תשנה את ההרכב - - -
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - - אתה חייב לעצור את הדיון, לעלות למליאה, להודיע שיש חילופי גברי: במקום חברת הכנסת תמנו שטה יהיה חבר כנסת מיש עתיד, ואז לחזור לוועדה.
קריאות
- - -
קריאה
אני מבקש מחברי יש עתיד וישראל ביתנו לכבד את ההחלטות של היועצים המשפטיים. זה לא מתאים לכם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ממתי אתם מכבדים החלטות של יועצים משפטיים? מי אמר את זה? זה כבר חדשות. ממתי זה קורה לך?
קריאות
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תחליט איפה אתה – שם או פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יוליה, את לא חברת ועדה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז מה? מה הקשר?
קריאה
זאת נקודה כואבת לשלמה שהיא לא חברת ועדה.
ארבל אסטרחן
- - -
קריאות
אנחנו לא שומעים את היועצת המשפטית.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז נעשה הפסקה, נודיע במליאה ונחזור לדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
בשלב הזה נודיע במליאה שעל חשבוננו תצביע קארין אלהרר במקום אסף זמיר. במקום חבר כחול לבן.
ארבל אסטרחן
אנחנו חייבים לדעת מי חבר ועדה.
אסף זמיר (כחול לבן)
אבי, אני נותן את המקום שלי לקארין בשמחה והולך.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי נמצאת? פנינה פה?
אסף זמיר (כחול לבן)
אני מוותר באהבה.
קריאות
- - - צריך להודיע על זה במליאה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
חייבים להכריז על זה במליאה כדי שכולם יידעו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה לסכם את הנושא.
קריאות
- - -
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אבל אתה לא יכול פורמלית לתת לה את המקום שלך כי אנחנו לא אותה סיעה יותר.
היו"ר אבי ניסנקורן
עפר, רק שנייה.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נעשה הפסקה במליאה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת לפני הוועדה המיוחדת. כרגע בשביל לאשר הצבעה לפטור לפי הבקשה שלכם – אני רוצה לכבד אותה – אנחנו נודיע כרגע שקארין אלהרר תצביע על חשבון מקום אחד שלנו, על חשבון המקום של פנינה, ואנחנו נתכנס שוב עוד כמה דקות להצבעה ולדון.

אנחנו נעשה הפסקה עד שניתן הודעה כזאת במליאה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ותעשה סידור עם החדרים כדי שתהיה לנו אפשרות להשתתף בדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו עושים הפסקה של רבע שעה. אנחנו מתפזרים כרגע עד שהמליאה תאשר את ההודעה הזאת לאפשר לקארין להצביע. אחר כך הוועדה תדון בצורה מסודרת לפני קריאה ראשונה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אבי, תודה.


(הישיבה נפסקה בשעה 12:35 ונתחדשה בשעה 13:30.)

(הישיבה התחדשה בשעה 13:30 באולם נגב)

קוד המקור של הנתונים