ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 23/04/2020

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה המסדרת
23/04/2020


06/05/2020
11:20
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 18
מישיבת הוועדה המסדרת
יום חמישי, כ"ט בניסן התש"ף (23 באפריל 2020), שעה 10:30
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
משה ארבל
עוזי דיין
אסף זמיר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מתן כהנא
עופר כסיף
אופיר כץ
פטין מולא
מרב מיכאלי
אלכס קושניר
שלמה קרעי
יזהר שי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
קארין אלהרר
משתתפים בזום
עו"ד מרגנית לוי - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297), לפני הקריאה השנייה והשלישית.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר אבי ניסנקורן
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה, אני אתחיל באירוע שקרה אתמול עם המסכות, הייתי עכשיו בישיבת נשיאות על הנושא הזה, כל חבר כנסת צריך להיות עליו עם מסכה, או עליו או לידו. ההמלצה, לשים את זה ככה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה, כי זה מגן על מה?
היו"ר אבי ניסנקורן
מה השאלה? אני לא מבין.
היו"ר אבי ניסנקורן
ההנחיה היא לשים את זה עליך אבל מי שמדבר או מי שמקשיב או מי שלא שם את זה, ההמלצה שהמסכה תהיה פה, או לידו. ברור שההמלצה בסופו של דבר, כשאתה לא מדבר לשים את זה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקשת שמי שלא מדבר ישים את המסכה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
וזה מה שנקבע בנשיאות?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מאה אחוז, את זה אני מכבד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מודה לכם, לא נעבור את האירוע שהיה אתמול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, מה עם יתר הנהלים, כמו למשל עם היועצים המשפטיים שלנו שצריכים כל פעם - אנחנו צריכים לדאוג שהכרטיס הזה שמנפיקים להם יעבור מאחד לשני.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני עובר בקשה בקשה. הייתה בקשה שיהיו שני עוזרים פרלמנטריים וזה התקבל. אם יש עוד בקשה, להעביר את זה מסודר.
שלמה קרעי (הליכוד)
שפשוט יסמכו עלינו כחברי כנסת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, מה הבקשה?
שלמה קרעי (הליכוד)
הבקשה היא, שאנחנו נהיה אחראיים ליועצים שלנו, שלא יעצרו אותם בכניסה עד שמישהו אחר יגיע עם הכרטיס ויעביר להם. אנחנו נדאג להכניס עד שני יועצים. אנחנו לא צריכים פיקוח של המנכ"ל.
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע ההחלטה הייתה להכניס שניים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו מקבלים את זה אבל צריך להשאיר לנו את ההחלטה ואת המשחק עם היועצים מי מגיע ומי לא ולא כל פעם עם הכרטיסים האלה שהמנכ"ל מפקח עליהם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אמרנו שיש החלטה להנפיק עוד כרטיס, היה רק אחד, עכשיו יש שניים אז זה בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, אבל למה צריך את הפיקוח הזה עלינו?
פנינה תמנו (כחול לבן)
כי צריך.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא צריך, אנחנו חברי כנסת ואחראים על עצמנו, אנחנו נדאג שיבואו רק שניים. זה לא לעניין.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא יכול להיכנס לזה עד כדי כך.
שלמה קרעי (הליכוד)
בכל נוהל שקשור לעבודה של חברי הכנסת, זה צריך לעבור כאן בתוך הוועדה הזאת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נמשיך בישיבה. יהיו לנו היום כנראה עוד מספר ישיבות של הוועדה המסדרת. הבקשה הראשונה היא בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לי הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש, בנושא הבקשה לפטור מחובת הנחה על הצעת חוק של פקיעת תשלומי הלוואות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני כבר אגיע לזה. יש פה בקשה להקדמת דיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
רגע, הצעה לסדר, דיברנו בשבוע שעבר על כך שנעביר את הצעת החוק – אתם מאלצים אותי להגיע - - -
עוזי דיין (הליכוד)
חבר'ה, בחדר שלנו לא שומעים כלום, יש לזה יתרונות אבל אולי בכל זאת כדאי.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אני רוצה רגע לגמור את הנושא ואז - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, אדוני היושב-ראש, סליחה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה זה לא, לא.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
רגע, רגע.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא רגע.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא הבנתי, אתה לא רוצה שאני אעשה את - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אחרי שאדבר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני שואלת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אומר לך - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה אתה מתערב לו?
קריאה
כי את מפריעה לו.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
ואתה השומר שלו?
היו"ר אבי ניסנקורן
מכיוון שאני לא בדיוק אדם שצריך שומרים, אני מבקש להמשיך רגע במה שהתחלתי להקריא.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אז אתה סותם לי את הפה, סבבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם ככה את מפרשת את זה, בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה בדיוק מה שאתה עושה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, את מתפרצת לדבריי ולא נותנת לי לדבר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני מתפרצת לדבריך?
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אני ממשיך. יש את בקשת הממשלה להקדמת - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא יהיו הצבעות עד שאתה לא תעביר את ההצעה שלי. אני אומרת לך, אתה לא תמנע ממני לעשות את העבודה שלי ואתה לא תסכן אותי.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש את בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020. לפני הקריאה השנייה והשלישית. בבקשה, נמצאת פה מרגנית, ממשרד המשפטים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבי, זאת ההצעה היחידה על סדר היום?
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע כן. אני מבין גם שזה היה בוועדת הקורונה וזה כבר עבר את ועדת הקורונה. בעצם אושר על ידי ועדת הקורונה וכרגע עולה למליאה. אישרנו דיונים מאוד מרחיבים בוועדה בנושא הזה, כולל בשעות של מליאה בשביל שיהיה דיון מעמיק וידונו בזה. בבקשה, מרגנית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבי, בפעם הקודמת זה בא עם עוד הצעת חוק, של המשטרה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה בוועדת החוץ והביטחון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ההצעה היא - הממשלה משכה אותה והיא כבר לא קיימת.
היו"ר אבי ניסנקורן
היא נמשכה.
עוזי דיין (הליכוד)
היא לא נמשכה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הממשלה הקפיאה.
עוזי דיין (הליכוד)
הממשלה לא עשתה כלום. הוועדה הקפיאה בתיאום עם הממשלה את הטיפול בנושא. זה מונח על שולחן הוועדה ויעמוד לגורלו, אולי לפני קץ הימים, אולי לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
למרות שכל הקואליציה הצביעה בעד, בעד זה שהמשטרה תעקוב אחרי כל אזרחי ישראל, ומזל שהייתה ועדה שהפילה את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, זכות הדיבור עברה למרגנית, בבקשה.
מרגנית לוי
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש וחברי הוועדה, אני יועצת מקצועית בלשכת שר המשפטים. בעצם מדובר בהצעה שדיברנו עליה בקצרה כבר בשבוע שעבר ביום חמישי, לפני הקריאה הראשונה. ההצעה בעצם מציעה להסמיך את בית המשפט להאריך מעצר של חשוד בנסיבות שבהן לא ניתן לקדם את החקירה בשל הסיכון הבריאותי שכרוך בחקירה של החשוד עצמו או של עד אחר או חולה שמצוי בבידוד. כמובן שהיו דיונים בוועדה, כמו שאמר היושב-ראש, והוכנסו כמה תיקונים, בין היתר קוצר התוקף של ההצעה, הממשלה הציעה במקור שזה יהיה ל-90 ימים, והוועדה שדנה בזה קיצרה את זה ל-45 ימים, והוכנסו עוד כמה תיקונים נוספים.

אני כן רוצה להציג בפניכם את הנתונים שהועברו לנו לקראת הדיון בוועדה וגם שהוצגו בוועדה שדנה בהצעה לגופה. אז בעצם אנחנו מדברים על הצעת חוק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבי, אנחנו מקיימים עכשיו דיון נוסף? הרי התקיים דיון במשך כמה ימים.
מרגנית לוי
אתם לא חייבים, אם אתם לא רוצים לקבל נתונים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מבקשים סקירה קצרה לפני החלטה.
מרגנית לוי
אני אדבר ממש ממש בקצרה, אני חשבתי שאתם רוצים כי בפעם הקודמת ביקשתם, אני אעשה את זה זריז. בעצם, ההצעה הזאת מעוגנת היום בתקנות לשעת חירום שתפוגנה היום בחצות ומאז שזה עוגן בתקנות לשעת חירום עשו בישראל שימוש בהסדר הזה בשני מקרים. אחד, בתיק עבירות מין של חשוד באונס ובמעשה מגונה במשפחה, כשהקורבן היא קטינה בת 12. בית המשפט סך הכול האריך את המעצר של החשוד שלוש פעמים בכל פעם לארבעה עד שבעה ימים. ובתיק אלימות חמורה, של אירוע אלימות שבמסגרתו נדקרו שניים. בית המשפט האריך את המעצר של החשוד מספר פעמים ובסך הכול לעשרה ימים. חוץ מזה יש הסדר מקביל באזור יהודה ושומרון מכוח צו אלוף, ואם תרצו אני אתייחס לנתונים שנוגעים להסדר ההוא.
יזהר שי (כחול לבן)
רק אם את יכולה להבהיר מה הקשר ההארכה לקורונה, הארכת המעצר הייתה בגלל שאי אפשר היה לחקור אותם?
מרגנית לוי
כן, העניין הוא שבעצם החשוד או עד מרכזי או למשל מתלונן או נפגע עבירה מצוי בבידוד ולכן אי אפשר לקדם את החקירה כי קשה מאוד לחקור אותם. זה תלוי כמובן אם מדובר בחשוד או בעד או בנפגע העבירה, אבל בעצם קשה מאוד. למשל בתיק האלימות החמורה שהתייחסתי אליו, משרד הבריאות בכלל המליץ לא להיכנס למקום הדקירה מכיוון שהחשוד והקורבן שהו שניהם בבידוד. אז במצבים כאלה מוצע בעצם כמובן שיקול דעת של בית המשפט ויש אמות מידה שמעוגנות בהסדר, שמה בית המשפט צריך לשקול, בין היתר את חיוניות המעצר ואת הפגיעה בחשוד. אז במקרים כאלה מוצע כן לאפשר לבית המשפט, בשיקול דעת שיפוטי, בכפוף לביקורת שיפוטית מעת לעת, להאריך את המעצר על מנת לאפשר את השלמת החקירה ברגע שהבידוד יסתיים.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. אוסאמה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
קיימנו דיונים רבים בוועדת הקורונה והעלינו את כל הנושאים, אנחנו חושבים שגם שני המקרים האלה שהזכירה נציגת משרד המשפטים, גם לפי החוק הקיים בית המשפט היה יכול גם להאריך מעצר לעוד כמה פעמים, בהתחשב בחוק הקיים. הטענה העיקרית שלנו, שלמעשה החוק הזה כולו לא נחוץ ולא צריך אותו כי החוק הקיים נותן מענה גם לעניין הזה של אם אי אפשר לחקור חשוד או עד מסיבה בריאותית, במקרה הזה במשבר הקורונה. לכן אנחנו, הרשימה המשותפת, גם יש עתיד הצטרפו אלינו, גם מרצ ואחרים, הגשנו הסתייגויות ואת ההסתייגות האלה נשמיע היום במליאה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הבנתי שיש עתיד כן תמכו והעבירו את החוק הזה בוועדה, לא?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. גם תמכו בהסתייגות.
היו"ר אבי ניסנקורן
בועז, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כמה דברים. לגבי ההצעה הזאת, אני זוכר שבזמנו ביקשנו פטור מחובת הנחה להצעה הזאת יחד עם עוד הצעה שבעצם תאפשר למשטרת ישראל לעקוב ולאכן איפה נמצאים אזרחי ישראל. הסברנו כאן עד כמה זה איום ונורא, ובכנסת הצביעו, גם כאן הקואליציה המסתמנת הצביעה בעד, וגם בכנסת. רוב האנשים בקואליציה הצביעו בעד ההצעה הזאת כמו כבשים – סליחה על ההשוואה לבעלי חיים אבל כמו כבשים - פתאום זה הגיע לוועדה והתברר שזה גם לא נכון, גם קיצוני מדי, גם היה מהיר ונחפז וההצעה הזאת ירדה. לגבי ההצעה הזאת, גם אם היא עברה בוועדה אחרת, גם כאן אנחנו מדברים על הארכת מעצר ופגיעה בזכויות אדם בסיסיות. הדבר הזה איום ונורא והוא גם לא מפתיע אותי כי אני רואה גם את הצעת החוק המסתמנת שעוד מעט נדון בה, אני מניח בוועדה המסדרת, שהולכת לשנות ביום אחד חוקי יסוד במדינת ישראל, ביום אחד שיטת משטר, דברים הזויים עם הוראות שעה מיוחדות, לא רק זה, גם בהצעת החוק המסתמנת יש הוכחה חד משמעית, אני מזכיר שאני ביקשתי מהוועדה הזאת בקשה לדיון בנושא השימוש בשם כחול לבן, שבו אני מבקש לחשוף את ההסכם שהיה בין חוסן לישראל – שלדעתי אין להם זכות להשתמש בשם כחול לבן - לבין דרך ארץ, בראשות הנדל והאוזר, הסכם שבו תמורת הקדמת מימון מפלגות, תמורת כסף קונים הצבעה. לפי החוק, כזה הסכם היה חייב להיות מפורסם והוא לא התפרסם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
רק שלא היה הסכם, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו אנחנו רואים את זה בתיקון להצעת חוק, אני מניח, אף אחד לא ישב על תיקון הצעת חוק, לא עורכי הדין מטעם חוסן ישראל, הם לא ניסחו את זה, ולא עורכי דין, צביקה וזה, הם סתם ישבו וזה צץ פתאום בתיקון להצעת חוק יסוד: הממשלה. אני מבקש על זה דיון בוועדה הזאת, בוועדה המסדרת. אני גם רוצה הצהרה של יושב-ראש הוועדה, אם הוא הכיר או לא הכיר כזה הסכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני פשוט לא יודע על מה אתה מדבר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אז אני אחזור על עצמי.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא מכיר שום הסכם תמורת משהו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו מדברים על זה שתמורת הקדמת מימון המפלגות של דרך ארץ, בראשות הנדל והאוזר, קיבלתם בחוסן לישראל - שלדעתי אין לכם זכות מוסרית להשתמש בשם כחול לבן - תמיכה שלהם בבני גנץ לראשות הממשלה והיפרדות שלהם ממפלגת יש עתיד.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא היה שום הסכם כזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אוקי, אז אני אשמח שיהיה לנו דיון בכל הנושא של השימוש בשם כחול לבן ובתוך זה גם נרצה לדבר על זה. אני אשמח שגם הנדל והאוזר שיבואו ויגידו שלא היה הסכם כזה ואז נברר איך זה הגיע להצעת החוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
תפנה אליהם. יש לך עוד דקה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מבין למה בקשת הממשלה, הקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), למה זה כל כך דחוף בשביל שניתן לזה פטור - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
התקנות פוקעות היום. התקנות פוקעות ב-12 בלילה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
נו, ואז מה ייקרה? באיזון בין זכויות יסוד, זכויות פרט יסודיות שבו אדם שאין עליו את ההוכחות הנדרשות ייכנס ויהיה במעצר וחירותו תישלל ממנו, לעומת שנעשה חקיקה כמו שצריך והכנסת תעבוד על זה כמו שצריך, אני חושב שכדאי לחכות ולדאוג לזכויות הפרט. אבל עוד פעם, זה לא מפתיע כאשר אנחנו רואים סט של חקיקה והסכם קואליציוני שרומס את כל יסודות הדמוקרטיה של המשטר בישראל. סיימתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. עוד מישהו בנושא ההצעה הזאת?
שלמה קרעי (הליכוד)
איך אתה יכול לומר שההצעה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה.
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב ראש, רק מילה אחת ברשותך, מהחדר השני. אני מבקש להשלים את דבריו של חבר הכנסת טופורובסקי, ורצוי מאוד שההתנגדות שלו תהיה תוך גילוי מלא בעמדתו מה-9 במרץ, עמדתו העקרונית שמי שלא מפחד משפעת לא צריך לפחד מקורונה, ובצל העמדה הזאת נאמרו הדברים. תודה רבה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מוכן להסביר.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה, לא. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ההצעה להקדמת הדיון בהצעת החוק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה התייעצות סיעתית בבקשה.
עוזי דיין (הליכוד)
רגע, הכריזו כבר על הצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הכרזת על הצבעה כבר.
עוזי דיין (הליכוד)
הכרזת על הצבעה. מותר לעשות את זה אחרי שהכריזו על הצבעה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל הוא עוד לא סיים לדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נמשיך בהצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – אין
הבקשה אושרה
היו"ר אבי ניסנקורן
הבקשה אושרה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
ההצעה הזאת תידון שוב בעוד חצי שעה, כלומר, בשעה 11:20. בכפוף לאישור יושב ראש הכנסת. רוויזיה ב-11:20. אנחנו נועלים את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים