ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/04/2020

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3

22/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 29
מישיבת הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה
יום רביעי, כ"ח בניסן התש"ף (22 באפריל 2020), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: עפר שלח – היו"ר
משה אבוטבול
יעקב טסלר
יואב סגלוביץ'
אוסאמה סעדי
ג'אבר עסאקלה
טלי פלוסקוב
אנטאנס שחאדה
חברי הכנסת
עוזי דיין
ניצן הורוביץ
אופיר כץ
מיכל שיר
רם שפע
מוזמנים
רווית דנינו, הפרקליטות הצבאית
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020, מ/1297
היו"ר עפר שלח
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מבקש מהיועץ המשפטי להבהיר איך ומה אנחנו מצביעים - גור, בבקשה.
גור בליי
זה באמת מצב קצת לא שגרתי מבחינה פרוצדורלית, אז אסביר בדיוק מה המצב. היה לנו נוסח שבו לא היתה הגבלת ימים, ואז התקבלה הסתייגות להוסיף הגבלת ימים, והוגשה עליה רביזיה. הרביזיה התקבלה. זה אומר שעכשיו נושא הימים הוא פתוח, על שולחן הוועדה. זה אומר שיו"ר הוועדה, שמגבש בשם הוועדה את הנוסח הכללי של הוועדה, יכול לומר: אז אני רוצה להביא לאישורכם את החוק, כי כל שאר ההסתייגויות נדחו. אני רוצה להביא בפניכם את נוסח הצעת החוק, כולל מגבלת הימים. האם מישהו מסתייג מזה? ואז מי שרוצה שלא תהיה מגבלת ימים, או רוצה מגבלת ימים אחרת - הוא צריך להגיש את ההסתייגות. זה המצב.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל לא התחלנו כבר את תהליך ההצבעה?
גור בליי
לא, כי הרביזיה נפתחה – זה חזר לשולחן.
היו"ר עפר שלח
חברי הכנסת, אני מעלה להצבעה את החוק בנוסח הוועדה כולל סעיף החמישה ימים, הסתייגות 5ו המפורסמת שהתקבלה.
גור בליי
אני רוצה להוסיף: היתה אלינו פנייה מהסנגוריה הצבאית, שהרי יש פה תיקון לחוק המעצרים ותיקון מקביל לחוק השיפוט הצבאי. בחוק השיפוט הצבאי זה קצת יותר מסובך, כי המועדים שם שונים, אבל אמרו: לא, אם יש הגבלת ימים בחוק המעצרים, אנחנו רוצים גם הגבלת ימים בחוק השיפוט הצבאי. נראה איך ננסח את זה.
טלי פלוסקוב
אדוני היועץ המשפטי, אם אני לא מסכימה? הבנתי ששמים לי על השולחן חוק אחר.
גור בליי
תוספת.
טלי פלוסקוב
אם אני לא מסכימה? אני כבר רוצה להסתייג.
גור בליי
צריך להגיש הסתייגות לפני ההצבעה על החוק. את יכולה להסתייג – או להסיר את המגבלה, או להאריך את מספר הימים, או את שניהם, לחלופין.
טלי פלוסקוב
אני לא יודעת באיזה שלב אני יכולה להכניס, אז אני כבר אומרת: אני מגישה הסתייגות – להשאיר את זה כמו שזה היה במקורי, ללא הגבלת ימים.
היו"ר עפר שלח
כלומר לבטל את הסעיף הנובע מסעיף 5ו.
טלי פלוסקוב
נכון.
גור בליי
אני רוצה שיהיה ברור – יושב-ראש הוועדה רוצה להכניס לנוסח הגבלה של חמישה ימים גם בחוק המעצרים וגם בחוק השיפוט הצבאי. חברת הכנסת פלוסקוב מסתייגת – היא רוצה שלא יהיה מגבלה בשני המקומות. הפרקליטות הצבאית מבקשת להתייחס, כי זה משהו חדש מבחינתם.
היו"ר עפר שלח
אבל קיבלנו את עמדתם.
גור בליי
לא, זה הסנגוריה.
היו"ר עפר שלח
אוקיי. בבקשה.
רווית דנינו
שלום, אני רוצה להסביר את המצב. כפי שאמרנו בדיון הראשון, אנחנו מערכת מקבילה למערכת האזרחית, שמעמידה לדין חיילים. אנחנו לקחנו על עצמנו שכל הסדר באזרחות ייקבע גם אצלנו, כל עוד הדבר מתאפשר מבחינת ההסדרים שקיימים במערכת שלנו. כשיש שוני, אנחנו בוחנים אותו.

אם הוועדה בסופו של דבר תקבל את מגבלת חמשת הימים, גם אנחנו רוצים לאמץ עקרונית את אותו הסדר. העניין הוא שאצלנו בחוק, אין מלכתחילה ציון של כמה ימים יכול השופט לעצור בכל אחת מההחלטות שלו. יש המקסימום, בדיוק כפי שיש במערכת האזרחית – מקסימום 30 ימים. בגלל שאין אצלנו הציון של מספר הימים, אנחנו לא יכולים טכנית להכניס את זה על גבי מגבלה שמלכתחילה לא קיימת.
היו"ר עפר שלח
זה לא מדויק, כי ההסתייגות שלנו אומרת, שרק בהינתן ששיקול הקורונה היה השיקול המכריע, שרק בגללו – כי כל הסיבות האחרות היו אמורות, נגיד, לשחרר, השופט מאריך את המעצר – אז אנחנו מגבילים את זה לחמישה ימים. זה נכון גם לשיפוט צבאי כמו לשיפוט אזרחי.
רווית דנינו
אסביר. הסעיף הזה תמיד חל כשקיימת מילה "מעצר". הוא אף פעם לא מדבר על מעצר בגלל קורונה. תמיד מיתוספת לזה עילת מעצר, גם בלי הקורונה.
היו"ר עפר שלח
נכון.
רווית דנינו
טכנית, מדובר רק בסעיפים של המערכת האזרחית.
היו"ר עפר שלח
אם אנחנו מחליטים לקבל את זה לדין האזרחי, אתם מעדיפים שזה יהיה או לא יהיה בחוק השיפוט הצבאי?
רווית דנינו
מה שקבענו – ופנינו בעניין הזה, והתובע הצבאי הראשי נתן הסכמתו – בגלל שיש לנו קושי להכניס את זה לחוק, התביעה הצבאית לוקחת על עצמה שאם בנוסח האזרחי מתקבלת מגבלת חמשת הימים, התביעה הצבאית לא תגיש בקשה למעצר- - - בכל פעם במקרה שבו מתקיימות הנסיבות של התיקון הזה.
היו"ר עפר שלח
אנחנו צריכים לעשות חוק. עמדתכם היא שהייתם רוצים שבחש"צ יהיה סעיף מקביל, או לא יהיה סעיף מקביל?
רווית דנינו
עמדתנו היא שלא נכניס בתוך החש"צ סעיף מקביל. זה בעייתי מבחינה חקיקתית, אבל כן ניקח על עצמנו את המגבלה הזאת- -
היו"ר עפר שלח
הבנתי את העמדה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס?

עמדתי היא שזה לא יהיה בתוך הפרק הצבאי, בהסתמך על הדברים שאמרה רווית דנינו. אנחנו יודעים את עמדתה של הסנגוריה הצבאית. זו עמדתי.
גור בליי
לאור מה שאמר היושב-ראש, הנוסח הוא זה שהיה בפניכם, ושהוקרא, ושמקביל בצווים ובמעצרים, למעט הנושא של החמישה ימים, שהיושב-ראש אמר: הוא נכנס רק לחוק המעצרים – לא נכנס לצבאי, ובצבאי הוא מתבסס על האמירה של הפרקליטות הצבאית שמנחה את עצמה באופן וולנטרי לא לבקש את זה – זה הנוסח. מהנוסח הזה חברת הכנסת פלוסקוב אמרה: אני רוצה להסיר את המגבלה של החמישה ימים לחוק המעצרים.
היו"ר עפר שלח
תודה, גור. מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת פלוסקוב? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 7
נגד – 6
ההסתייגות נתקבלה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות התקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
משה אבוטבול (ש"ס)
התחלנו לעבוד, סוף-סוף.
גור בליי
כבר היתה על זה רביזיה. אפשר, לדעתי, לבקש רביזיה על החוק בכללותו. אי-אפשר לבקש עוד רביזיה. אפשר לבקש על החוק בכללותו. זה על אותו עניין שנכנס וחזר, נכנס וחזר, והיה עליו כבר רביזיה. אני חושב שזה לא הגיוני לאפשר בהקשר הזה. התקנון אומר: פעם אחת רביזיה על נושא. ניכנס למעגל ככה. זה 45 ימים.
היו"ר עפר שלח
אני מברך את הקואליציה על ניצחונה המרתק.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה נכנע, משה. אתה נכנע. תתביישו. אתה מצביע נגד ההסתייגות שלך. זה ההסתייגות שלך. על מה אתה מדבר עכשיו? הקואליציה שלך הפילה את זה.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
- - -
טלי פלוסקוב
- - -
גור בליי
למען הסדר הטוב, למרות שאין רביזיה, כדי לגמור את הסאגה הזאת, אני חושב שעכשיו, לאור העובדה שהחוק לא כולל, יש לכם הזכות להעלות את זה למליאה כהסתייגות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מעלים את כל ההסתייגויות שלנו.
גור בליי
על ההסתייגות של החמש תצביעו שוב, למען הסדר הטוב, של החמישה ימים. בלי עוד אופציה לרביזיה. אתם מעלים אותה שוב?
ניצן הורוביץ (מרצ)
אנחנו מעלים.
גור בליי
כדי שיוכל לעלות במליאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מעלים את כל ההסתייגויות שלנו. גם מרצ מצטרפים אלינו. גם יש עתיד מצטרפים.
גור בליי
החוק הוא הנוסח שהוצבע בוועדה, בלי החמישה ימים.
היו"ר עפר שלח
מי בעד החוק כנוסח הוועדה, ללא הסעיף של החמישה ימים - ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החוק – 9
נגד – 4
נמנעים – אין
החוק נתקבל.
היו"ר עפר שלח
אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה, ותעלה למליאה לקריאה השנייה ושלישית. בבקשה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
בתור מי שהוא חדש בכנסת, ביום האחרון של הדיונים היה פה דיון מאוד מקצועי וענייני. כרגיל, זה עולם הפוך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ש"ס הגישו הסתייגויות, תמכנו בהן, באה הממשלה העתידית, הפילה, ועכשיו אתה בא אלינו בטענות.
טלי פלוסקוב
יש לי חדשות בשבילך – הם גם חלק מהממשלה העתידית.
היו"ר עפר שלח
זכותו של חבר כנסת חדש להביע פליאה על העולם המאוד מוזר, על אמת, שאליו הוא נכנס. חבר הכנסת סגלוביץ, בבקשה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
שוב – זה שאמרתי שאני חבר כנסת חדש – לא אמרתי באותה נשימה שאני טמבל. אלה שני דברים שונים. כל מי שרצה וחשב – ואני ביניהם – והשתכנעתי אחרי דיונים ארוכים, שנכון להגביל את החמישה ימים לטובת האזרחים כולם, חברי אבוטבול, שיש איזשהו סייג במקרה הקיצון. אני השתכנעתי שזה הדבר הנכון לעשות, אחרי כל הסיפור.
משה אבוטבול (ש"ס)
חסרי ישע, למשל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ממשלה חסרת ישע. הממשלה שלך היא חסרת ישע.
היו"ר עפר שלח
חברים, בבקשה, אני מבקש לתת לחבר הכנסת סגלוביץ להשלים את דבריו.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לומר שבעניין הזה בסוף, אחרי התלבטויות – זו דעתי – היה נכון לשים את המגבלה הזאת, לטובת כולם. בסוף כל מי שרצה את המשטרה – חלק - התהפכו בגלל שיקולים בלתי ענייניים, כי בסוף החוק הזה, היתה התלבטות אם זה הזמן לשים אותו על השולחן, אבל אמרנו – כולם נמצאים במצב. צריך לתת כלים למשטרת ישראל בראייה צופת פני עתיד. הצבעתם כפי שהצבעתם – אני לא שופט אתכם. אני רק נותן לכם חומר למחשבה להצבעות הבאות.
היו"ר עפר שלח
תודה. אני רוצה לסכם. אחת, אני רוצה להסתכל על התמונה הדולה של החוק הזה, כפי שהוא נכנס לוועדה, וכפי שהוא יוצא ממנה, וגם לטובת הרבים פה שלא היו בדיוני הוועדה. אכן, כפי שאמר חבר הכנסת סגלוביץ, היה דיון מאוד רציני ומהותי, וגם הוא, למשל, וגם אני את דעתנו על הסעיף הזה שינינו יותר מפעם אחת כי זה היה באמת עניין של לפה ולשם.

בסופו של דבר אסכם בעניין החוק הזה כך: אחת, זה חוק שדעתה של כל הוועדה, כולל מי שנכחו בדיונים, היא שלו היינו נדרשים לחוקק אותו לשעה הזאת שבה אנחנו נמצאים - לא היה בו צורך. המספרים מאוד קטנים, לא הוכח לנו שום מקרה שבו עד היום הגיעו לדיון, ועילת הקורונה בכלל עלתה כעילה להארכת מעצר או שיקול בהארכת המעצר, אבל אנחנו הרגשנו – ופה לא היתה חלוקה של קואליציה או אופוזיציה עתידית – שבסופו של דבר אם נשים לו סייגים נכונים, וכרגע השאלה אם הסייגים האלה כוללים חמישה ימים או לא, היא משנית שבמשנית, אם נשים לו סייגים נכונים, טוב לוועדה שתשים אותו ותקדם אותו כדי שיינתן כלי בידי שלטונות החקירה למקרה שאנחנו מאוד מקווים שלא יקרה, והוא שכמות התחלואה מאוד תגדל, וכמות החקירות מאוד תגדל, ואם הדברים האלה ייעשו סיטונאי, טוב שיהיה להם הכלי הזה, אחרי שגם השתכנענו שבסך הכול הם משתמשים בזה באופן מושכל.

לא רק השתכנענו. אני רוצה להדגיש את השינויים שכן נעשו פה בוועדה: הוכנס סעיף שלם שנמצא בתקנות שעת חירום, שנוגע לשיקולי חיוניות המעצר. הוכנס סעיף לבקשתו של חבר הכנסת סגלוביץ, שמאוד בקי בדברים האלה, של חובת השופט לתת נימוקים. קוצרה הוראת השעה מ-90 יום ל-45 יום, וזה אומר שאם אנחנו בוחנים מצב עתידי – עוד 45 הוועדה הזו או ועדה אחרת, שזה יבוא בפניה, תוכל לומר: הוצדק, ולא צריך את זה בכלל, ולוותר על זה, ובסופו של דבר יצרנו פה כלי מאוזן שהשאלה, אם הוא כולל חמישה ימים או לא, היא שאלה משנית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רק מדגיש, אדוני היושב-ראש, מה שאמרתי: אנחנו הגשנו הסתייגויות על כל החוק. אנחנו עומדים על כך שההסתייגויות של כל הרשימה המשותפת – הגשנו – שהכול יעלה.
היו"ר עפר שלח
הכול יעלה למליאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:19.

קוד המקור של הנתונים