ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/04/2020

בקשת יושב-ראש הכנסת להוספת ישיבות כנסת ושינוי בשעת ישיבת הכנסת. , בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת15
הוועדה המסדרת
22/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 16
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, כ"ח בניסן התש"ף (22 באפריל 2020), שעה 10:15
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
2. בקשת יושב-ראש הכנסת להוספת ישיבות כנסת ושינוי בשעת ישיבת הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
איתן גינזבורג – מ"מ היו"ר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
אופיר כץ
שלמה קרעי
יזהר שי
פנינה תמנו שאטה
חברי הכנסת
אורי מקלב
עודד פורר
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ


בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו פותחים את הישיבה. אני אתחיל דווקא עם סעיף ב' לסדר היום בשביל לאפשר לחבר הכנסת פורר לחזור לעיסוקו כיושב-ראש ועדת הכספים. יש פה בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298), לפני הקריאה השנייה והשלישית. בבקשה, עודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה. עניינה של הצעת החוק הוא שיפוי לרשויות המקומיות בגין פטור מארנונה שיינתן לעסקים. במסגרת משבר הקורונה נקבע, בהתאם לדרישת ועדת הכספים, שעסק שנפגע ונסגר כתוצאה מהמשבר, יהיה זכאי לפטור מארנונה לחודשים האלה. הכוונה היא לפטור על חודשים מרץ, אפריל, מאי 2020. אחד התנאים ששמה ועדת הכספים במהלך הדיון היה שהפטור הזה לא יינתן כ-25% הנחה שנתית מארנונה אלא כהנחה מרוכזת לשלושה חודשים. לא יעזור לעסק שהוא יקבל 25% הנחה בחודשים דצמבר ונובמבר – הבעיה שלו צריכה להיפתר כרגע.

זאת הייתה הדרישה שלנו ממשרד הפנים. לכן גם הגשתי רביזיה על החוק הזה עד שהוא הגיע לכאן. בתקנות שהתקין אתמול שר הפנים נקבע שהרשויות יתנו פטור של 100% מהארנונה מה-1 במרץ 2020 עד ה-31 במאי 2020. יחד עם זאת צריך לזכור שמה שעושה שר הפנים אלו תקנות שלא מצריכות את אישור הכנסת ואז זה נורא מהיר. כדי לעשות זאת בחקיקה היה נדרש פה הרבה יותר זמן, אבל החוק קובע שמי שסוברני להחליט לגבי חלוקת הארנונה זה לא שר הפנים אלא הרשות המקומית. לכן נוסף עוד סעיף כדי לענות על זה שעדיין יש סמכות לרשות המקומית, תוך עשרה ימים מרגע פרסום התקנות תוכל הרשות המקומית להתכנס ולהחליט ברוב חבריה שהפטור ייפרס על פני כל השנה. זה היה הרע במיעוטו, מתוך הבנה שאף ראש רשות לא יכנס השבוע את מועצת העיר כדי להודיע לעסקים שהוא לא נותן להם את הפטור שנתן משרד הפנים וגם משפה אותו בגינו.

גם יש התחייבות של הממונה על התקציבים באוצר שרשות שתעשה זאת לא תקבל את השיפוי הכלכלי שאותו אנחנו מאשרים עכשיו. כל העניין כאן זה השיפוי הכלכלי ומי שלא ייתן את הפטור על שלושת החודשים ברציפות לא יקבל את השיפוי מהקרן. אני מבקש מהוועדה לתת פטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אתה רוצה שנאשר את זה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש שתאשרו את הפטור הזה, כדי שזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית וכבר אפשר יהיה לתת לרשויות את הפטור. לחוק הוגשו הסתייגויות על ידי הרשימה המשותפת שהוסרו בהצבעה. ההסתייגויות יעלו כמובן למליאה. הם ביקשו להוסיף עוד תקציב להסתייגויות שנמצאו באשכול 1–3. צריך להבין ש אשכול 1–3 מקבל שיפוי של 100%. אני לא יכול לתת מעבר למה שאני לוקח. כל הרעיון הוא שאני מכריח לתת פטור לעסקים ומשפה 100%. אין לי אפשרות לתת מעבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה, עודד. לפני זה, יש פה עכשיו מהומה קטנה. יש הנחייה מהבוקר של מנכ"ל הכנסת שמי שלא שם מסכות הוא מבקש שהישיבות לא יתקיימו. אני חושב שאי-אפשר להוציא כזאת הנחייה לחברי כנסת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר להורות כך לעובדי הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אי-אפשר להוציא את זה כהנחיה מהיום בבוקר בלי להודיע מראש. אני בעד שאנשים יחבשו מסכות ויהוו דוגמה. אבל, מצד שני, אנחנו צריכים לקיים את הישיבה. מי שיכול, אני מבקש שישים מסיכה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, שמים מסכות במסדרונות, לא שמים מסכות בחדרים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עובדי ציבור זה בירוקרטיים, עכשיו המנכ"ל אומר לנו - - -, אחר כך הוא יוכל להגיד לנו גם אם לקיים את הישיבה ועל מה להצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוא תצביע על זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא אפסיק את הישיבה, אני מבקש ממי שיכול שישים מסכות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם צריכים אותי להצבעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה לחזור ולומר שלא יכול להיות שתצא הנחייה בלי שמתאמים עם חברי הכנסת. לנו - - -. הכנסת - - - העובדים - - - ובאמת הם עושים זאת במסירות. אבל קם המלפפון ומרביץ לגנן. תעמוד בראש ועדה, כל ההנחיות לחברי כנסת, לעוזרים שלהם, - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מסכים לגמרי.
נועה בירן - דדון
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם עובדים של המנכ"ל, לא של הכנסת. בסדר, אז תעשו מה שאתם חושבים.
נועה בירן - דדון
אז גם לא יהיה פרוטוקול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מנטרלים את הפרלמנט ממערכת החירום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זו לא פעם ראשונה שהוא מציע את זה ואני חושב שצריך לאמץ את זה - - - גם על העוזרים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
שלא תהיה ישיבה, לא צריך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש ישיבה גם אם העובדים - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הנה, העובדים יצאו מהישיבה. אין פרוטוקול ואין כלום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא עובד ככה. צריך פרוטוקול, אני רוצה להצביע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני שואל לפני זה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שלא יהיה מצב שלא יהיה פטור לעסקים בגלל ההנחיות של המנכ"ל.
היו"ר אבי ניסנקורן
ברור שיהיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ירדו פה מפסים לגמרי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבי, מה שקרה פה עכשיו זה לא לגיטימי בעליל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
המנכ"ל אמר לעובדים לעזוב את הישיבה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
פה זה לא הסתדרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה זה קשור להסתדרות, חברים, מה זה קשור להסתדרות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מה הקשר להסתדרות?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי פתאום העובדים קמים ויוצאים כי המנכ"ל אומר להם לצאת. זה לא עובד ככה, הכנסת צריכה לתפקד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל מה הקשר להסתדרות.
אופיר כץ (הליכוד)
יש לי הצעה. נצביע על זה עכשיו - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו לא עוצרים את הישיבה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אין פרוטוקול.
היו"ר אבי ניסנקורן
חמש דקות הפסקה להסדרת הנושא.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:21 ונתחדשה בשעה 10:31.)
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מציע שבשביל לקיים את הישיבה מול העובדים אנחנו נשים את המסכות ואחר כך נסתדר מול המנכ"ל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מוכן לשים מסכה.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב. אנחנו נקיים את הישיבה. יירשם שבועז טופורובסקי מסרב לחבוש מסכה. אנחנו נמשיך את הישיבה.
קריאה
אז תוציא אותו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא מוציא את בועז מהישיבה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חברים, אל תגזימו, די.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא כשהנחיה לא מתואמת עם יושב-ראש הכנסת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בגלל מנכ"ל הכנסת הוא יוציא אותי מהישיבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אני מקיים את הישיבה ואם אתם לא רוצים פרוטוקול - - -. שתהיה מוקלטת.
קריאה
אתה מעמיד אותנו במצב לא נעים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מעמיד? המנכ"ל מעמיד אתכם. מחר הוא יגיד לנו לא להצביע.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מסיים את העניין. אנחנו נמשיך את הישיבה. מי שיכול שישים מסיכה
קריאה
בועז, שים מסיכה ונפתור את זה אחר כך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לך למנכ"ל ותפתור את זה. אחר גם לא יפתחו את ישיבת המליאה כי המנכ"ל אמר משהו. זה מאוד נעים מול העובדים.
ארבל אסטרחן
ההנחיה היא של יושב-ראש הכנסת. לא של המנכ"ל.
היו"ר אבי ניסנקורן
היושב-ראש לא אישר להפסיק את הישיבות.
ארבל אסטרחן
לא, הוא הנחה לחבוש מסכות.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה זה קשור? ההנחיה להפסיק את הישיבות לא תואמה עם היושב-ראש. הסנקציה לא תואמה עם היושב-ראש.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ולהגיד לעובדים לעזוב את העבודה שלהם בגלל זה, זה טירוף.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש שההקלטה תימשך כדי שהוועדה תיצור אחר כך פרוטוקול. אני חושב שהחובה לשים מסכות היא חובה אזרחית וחברי הכנסת צריכים להישמע לה כמו כל אזרח אחר. מצד שני, לא יתכן שהמנכ"ל נותן הנחייה להפסיק ישיבות והוא לא מתאם זאת עם אף אחד, ההנחיה יצאה היום ב-09:20 בבוקר. זה לא מקובל ואני חושב שזו התנהגות שערורייתית של המנכ"ל.

בכל מקרה, העובדים מקיימים את חובתם ואת הנחיות ההנהלה. אנחנו נדאג שהישיבה תהיה מוקלטת בשביל שאחר כך נעשה פרוטוקול של הישיבה. רשמתי לפני שבועז טופורובסקי סירב לחבוש מסכה ולכן יצאו העובדים (צוות הוועדה, היועצת המשפטית, והרשם).


אז אנחנו מצביעים על בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298), לפני הקריאה השנייה והשלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 10
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה
היו"ר אבי ניסנקורן
הבקשה אושרה ותעלה היום ב-11:00 למליאה בשביל שאפשר יהיה לקדם את הנושא הזה.


בקשת יושב-ראש הכנסת להוספת ישיבות כנסת ושינוי בשעת ישיבת הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
הבקשה השנייה היא בקשת יושב-ראש הכנסת להוספת ישיבות כנסת ושינוי בשעת ישיבת הכנסת. תאריכים: יום חמישי, ה-23 באפריל 2020 בשעה 11:00. יום ראשון ה-26 באפריל בשעה 11:00. יום חמישי, ה-30 באפריל 2020 בשעה 11:00.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בשביל מה צריך את הישיבות האלה?
היו"ר אבי ניסנקורן
בהנחה שאנחנו נהיה בסיטואציה של קידום הצעת חוק וניסיון למנוע את הבחירות הרביעיות - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
איזו הצעת חוק, אדוני?
היו"ר אבי ניסנקורן
הצעת חוק בנושא הקמת הקואליציה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היה דיון בנשיאות וחברי הנשיאות החליטו שמכיוון שהאירועים הלאומיים – יום השואה, יום הזיכרון, ויום העצמאות – נפלו על ימי מליאה, וכיוון שיושב-ראש הכנסת ביקש שהכנסת תפעל כמה שיותר דווקא בתקופת הקורונה, אז רוצים להפעיל את הכנסת גם בימי ראשון וחמישי. גם לאור הפעילות המוגברת יש לכך מקום כמו שהיה גם בשבוע שעבר ללא קשר להצעות החוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה איתן. יכול להיות שתהיה פעילות אינטנסיבית בתקופה הזאת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם היו מבקשים להפעיל את הכנסת בשביל להביא חוקים למלחמה בקורונה כמו שהצבענו קודם כולנו בעד הקדמת תשלומים אז היינו עושים את זה. אבל יש חשש סביר, אנחנו ראינו את ההסכם הקואליציוני האיום והנורא שהשתמשו בתקופה הזאת בשביל להביא חוקים שמשנים את חוקי המשטר במדינת ישראל. שהופכים את מדינת ישראל ממדינה דמוקרטית לארדואן על ספיד. למצב שבו - - -
קריאות
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שממשלה ששני - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
טיבי תומך בארדואן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא תומך, ביקשתי שני מטוסים, הוא העביר שני מטוסים של סטודנטים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ראש הממשלה יבחר מי יהיו השופטים במדינת ישראל, מי יהיה פרקליט המדינה, לא אתה, אדוני, כשר המשפטים שיהיה. ראש הממשלה יבחר מי יהיה מפכ"ל המשטרה. הכנסת לא תקבל שום החלטה, הכול ייקבע באיזשהו חדר עם בן אדם אחד שקוראים לו ראש ממשלה ישראל בנימין נתניהו. יהיה לו ראש חילופי, יהיה לו מעון רשמי, שינוי חוקי-יסוד, על כל הדברים האלה אנחנו הולכים להצביע.

אדוני יושב-ראש הוועדה, עבדנו בשנה וחצי האחרונות צמוד. אתה בן אדם טוב ויש עוד הרבה טובים בחוסן לישראל, אבל ההסכם הקואליציוני הזה שהולך להרוס את שיטת המשטר, איך אתם חותמים עליו? אתה הרי בן אדם שיודע להוביל דברים, אתה תהיה שר משפטים ולא יהיה לך רוב בוועדה למינוי שופטים. איך אתה כיושב-ראש ועדה מסדרת תביא חקיקה ופטור מחובת הנחה לשינוי חוקי-יסוד שיהרסו את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אפילו התרגילים הקטנים האלה: מינו אותי לחבר ועדה, הייתי אמור להתמנות במקום פנינה תמנו שאטה שהייתה על התקן של יש עתיד, עכשיו היא על התקן של חוסן, אבל לא, שמו אותי במקום קארין אלהרר. איך הדברים האלה קורים. השימוש הזה בשם כחול לבן שאתה ואני היינו אלה שהפעילו את המתנדבים בשטח, איך יש לך זכות מוסרית להשתמש בשם הזה כשאמרנו שאנחנו נילחם בניסיון להרוס את בית המשפט ואת הפרדת הרשויות. איך עכשיו אנחנו נצביע על פתיחת מליאה בימים אחרים, לא בשביל מלחמה בקורונה. זה החוק היחיד שאנחנו מצביעים בשביל הקדמה, החוק שמקודם הצבענו עליו. איפה כל העזרה לנזקקים, העזרה לעצמאיים, העזרה למובטלים - -
אופיר כץ (הליכוד)
עם בחירות רביעיות היית עוזר לאנשים?

(היו"ר איתן גינזבורג , 13:41)
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הנה, עובדתית - - -
אופיר כץ (הליכוד)
יאיר לפיד רוצה רק בחירות. לא מעניין אותו המדינה ולא האזרחים. הוא רוצה בחירות ועוד בחירות. איך זה עוזר לאזרחים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - - זה עזר לאזרחים.
אופיר כץ (הליכוד)
מה, בעוד בחירות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא היה עוד בחירות, זה עוד בלוף.
אופיר כץ (הליכוד)
אז מה גנץ רוצה. אז מה הוא רצה לעשות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ממשלת אחדות אמיתית. לא ממשלת נתניהו חמישית.
אופיר כץ (הליכוד)
ממשלת אחדות עם היבא יזבק?
שלמה קרעי (הליכוד)
למה אחדות? להעביר חוקים אנטי-דמוקרטים שמורידים מהמגרש את מי שהביס אותך? את מי שניצח כבר בבחירות וחצי מהעם רוצה אותו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
תקרא את ההסכם הקואליציוני - - - הסכם שמעכשיו לעכשיו משנה שיטות ממשל, עכשיו קובע מי יהיה ראש הממשלה ומי ראש הממשלה הבא.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה רציתם, לפסול מישהו שניצח אתכם בבחירות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
חצי מהכנסת הולכים להיות שרים וסגני שרים. ואז עושים הצעת חוק שתכניס רק חלק מהבאים ברשימה לפי איך שזה נוח לכל אחד. איפה נשמע כזה דבר, איך אתם יכולים - - -.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה בדיוק מה שאתם עשיתם כשהיה לכם רוב של 61. לקחתם את כל הוועדות ולא השארתם אחת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
להתעורר בבוקר ולהסתכל על - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אמרתם "שלטון הרוב", הלכתם לבג"ץ.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם אתם יכולים להסתכל על עצמכם בראי - - - כי השתנה היושב-ראש?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
החליפו אותו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו ביחד נבחרנו בשביל להציל את המדינה- - - איך אתה עכשיו הולך עם בנימין נתניהו.
היו"ר איתן גינזבורג
בועז, אנחנו בדיון עכשיו - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
בועז, די. עברו שלוש דקות שהן זמן הדיבור של בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה בדיוק כמו הנושא הקודם, שמנכ"ל הכנסת נותן לנו הוראות כאילו אנחנו עובדים בשבילו.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. הערה בגלל האזכור של הנשיא ארדואן: אני חייב לומר שהלילה נחת עוד מטוס מתורכייה שבו סטודנטים שלנו. זו מחווה שנייה שעושה הנשיא התורכי אחרי פנייה שנייה שלנו אליו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה עכשיו ארדואן?
היו"ר איתן גינזבורג
דיברת על ממשלת ארדואן אז הוא רוצה להגיד לך מה ממשלת ארדואן עושה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ארדואן על ספיד.
היו"ר איתן גינזבורג
שני מטוסים הוא הביא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה הזכרת את ארדואן במובן שלילי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי נקיים כאן יום הלל לארדואן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עכשיו, כן. יש ראש ממשלה שבגללו יש מעל מיליון מובטלים, ויש נשיא, ארדואן שעוזר לנו להחזיר סטודנטים במחווה אנושית.
שלמה קרעי (הליכוד)
התקדמת טיבי. אחרי ערפאת עברת לארדואן.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת כץ.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מכבד מנהיגים עם כריזמה שאין להם כתבי אישום.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
טרוריסטים. אתה מעדיף טרוריסטים על - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
למשל, אני בחיים לא אעריץ אותך, קרעי, כי אין לך כריזמה. אתה סתם מפריע לפעמים.
אופיר כץ (הליכוד)
אני מייעץ לחבר הכנסת טיבי, בקמפיין הבא שיהיה עוד שלוש שנים עם יאיר לפיד, רק תייעצו להם לא לשים תמונות של ביבי עם ארדואן. לפי מה שאתה אומר מדובר בבחור טוב שאנחנו צריכים להעריץ את מה שהוא עושה. אם אתם כבר משתפים פעולה ביחד אולי תגיד להם בקמפיין הבא שלא ישימו - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
על השלטים ברחובות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
טיבי, תשים מסיכה. תתבייש שאתה תומך בטרוריסט הזה, אחרי עראפת. שים מסיכה לפחות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
קרעי, המנהיג שלך זוחל על ארבע כדי לעשות איתו שולם. כל יום שולח לו מסרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה קשור שלום במזרח התיכון לבין תמיכה בתומך טרור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ביבי זוחל על ארבע כדי לעשות שלום עם ארדואן.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
אופיר כץ (הליכוד)
עוד משפט: ההצעה של גנץ להרחיב את פעילות הכנסת במהלך השבוע היא באה שבוע או עשרה ימים לפני שחותמים על ההסכם.
היו"ר איתן גינזבורג
זו לא הצעה של גנץ, זו הצעה של הנשיאות שבה חברים חברי כנסת מש"ס, כחול לבן ויש עתיד. יזהר שי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - - בואו נדאג באמת לאזרחים בישראל.

(היו"ר אבי ניסנקורן, 10:50)
יזהר שי (כחול לבן)
האזנתי לדעות המכובדות של חברי הכנסת מכל הצדדים. אני חושב ששיקול הדעת שהוצע על ידי הנשיאות הוא נכון. אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון עבור מדינת ישראל ולטפל בחוקים שונים. אני מודע לזה שיש למשל הצעת חוק חשובה של חבר הכנסת קרעי שאני מקווה שתעלה בימים הקרובים ורק בשבילה שווה שכולנו נגיע לכנסת מחר. הנה סיבה לפתיחת הכנסת כי הצעת חוק זו היא חלק ממלחמה בקורונה. זה מיטיב עם אזרחי ישראל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - -
יזהר שי (כחול לבן)
חבר הכנסת טופורובסקי, לא הפרעתי לך. אני חושב שבשקלול כל מה שנאמר כאן, ראוי שהכנסת תעבוד קשה, היא לא עבדה קשה מספיק בשנה וחצי האחרונות. זה יעזור גם כדי לחסוך גלישה לבחירות רביעיות שיזיקו למדינת ישראל. כולם רוצים להקים ממשלה והכנסת צריכה לעבוד קשה. אם נצטרך לבוא בימי חמישי וראשון בואו נעשה זאת ובחריצות רבה. תודה.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוזי דיין, בבקשה.
עוזי דיין (הליכוד)
בתקופה זו, כמה שהכנסת תפעל יותר ובאופן אפקטיבי, זה דבר מבורך. אני תומך.
היו"ר אבי ניסנקורן
עופר כסיף, בבקשה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני מניח שכולנו היינו מסכימים שהכנסת תעבוד חמישה ימים בשבוע אם זה היה למען הציבור. אני רוצה להתחבר למה שאמר ידידי בועז טופורובסקי. האם המטרה של כינוס הכנסת עכשיו הוא באמת כדי לעבוד למען הציבור? האם הוא באמת כדי לעבוד למען המוחלשים שהם אלו שמשלמים את מחיר המשבר? האם זה כדי לדון ולקבל החלטות למען מבקשי המקלט שהפיקדונות שלהם נעולים? למען אלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת? למען העיר אילת שכרגע שמענו בוועדת הכספים באיזה מצב היא נמצאת? האם זאת באמת המטרה?

בהסכם הקואליציוני, או הייתי אומר – "הגועליציוני", יש ממש בהתחלה אמירה שבה התחייבות שבעצם לא תהיה חקיקה ראשית או משנית שלא נוגעת לעניין הקורונה. אנחנו יודעים שבעצם הגורמים שעשו את ההסכם הגועליציוני, מבחינתם לטפל בעניין הקורונה זה לא לטפל בנושאים הבוערים.
פנינה תמנו שאטה (כחול לבן)
אתה קראת אותו? אתה ראית במה עוסק ההסכם?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני ראיתי בדיוק במה עוסק ההסכם? זה עוסק בעיקר בג'ובים, זה עוסק בעיקר בשוחד בחירות - - -
פנינה תמנו שאטה (כחול לבן)
אתה דילגת על הסעיפים שמדברים על קבינט הקורונה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה עוסק בכך שכמעט מחצית מהכנסת - - -
פנינה תמנו שאטה (כחול לבן)
דילגת על הסעיפים אודות הקבינט הכלכלי.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, - - -
פנינה תמנו שאטה (כחול לבן)
אני לא מוכנה לשמוע את השקרים האלה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
השקר היחיד הוא מה שאתם אמרתם לפני הבחירות ועושים עכשיו. בבקשה אל תדברי איתי על שקרנים כמי ששייכת למפלגה שמובילה שקרים כערך מרכזי. אל תדברי איתי עכשיו על שקרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא הייתה לך - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא ביקשו בריאות, לא ביקשו כלכלה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
בועז, לא הפריעו לך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אם הכנסת מתכנסת לתת מענה הולם למי שצריך, למובטלים, לאלה שהפגינו היום בחוץ ואמרו לי שחלק מהם לא יכולים לבוא להפגנה כי הם לא יכלו לשלם דלק. לשם כך אנחנו רוצים לכנס את הכנסת או כדי לתת אישור מושחת לכך שמחצית מהכנסת יהיה עם ג'ובים, למעלה מ-52 שרים וסגני שרים. בשביל זה אנחנו רוצים לכנס את הכנסת? לא. בשביל זה לא צריך לכנס את הכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בנשיאות הכנסת הוחלט שבשבוע הבא יתחילו להעלות הצעות לסדר וזה ידון ביום חמישי בגלל שיום רביעי זה יום העצמאות ולכן הכנסת נועדה כדי לפעול.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מעלים להצבעה. מי בעד פתיחת המליאה ב-23 באפריל בשעה 11, 26 באפריל בשעה 11, 30 באפריל בשעה 11. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


בעד – 8
נגד – 3
נמנעים – אין
הבקשה אושרה
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
רביזיה ב-11:23. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים