ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/04/2020

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4

22/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 27
מישיבת הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה
יום רביעי, כ"ח בניסן התש"ף (22 באפריל 2020), שעה 8:45
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: עפר שלח – היו"ר
משה אבוטבול
יעקב טסלר
יואב סגלוביץ'
אוסאמה סעדי
ג'אבר עסאקלה
טלי פלוסקוב
אנטאנס שחאדה
חברי הכנסת
רם שפע
מיקי לוי
יאיר גולן
ינון אזולאי
עוזי דיין
מיכל שיר סגמן
אופיר כץ
ג'אבר עסאקלה
טלי פלסקוב
ניצן הורוביץ
אוסאמה סעדי
משתתפים (באמצעים מקוונים)
גלעד בהט – אגף החקירות, משטרת ישראל
גבי פיסמן – משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020
היו"ר עפר שלח
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני צריך חוות דעת מהיועץ המשפטי כי בעיקרון הצבענו אתמול על כל ההסתייגויות, יש רביזיה על 3-2 הסתייגויות. כידוע לחברי הכנסת – ודאי היותר ותיקים פה, משמעותה של רביזיה זה שאנחנו פותחים את הדיון על ההסתייגות מחדש. עד אז היא לא פתוחה לדיון, כי כבר הצבענו עליה.

יש התנגדות מאד משמעותית של משרדי הממשלה להסתייגות שקיבלנו אתמול בעניין החמישה ימים, והיא ההסתייגות העיקרית שעומדת פה לדיון. לכאורה אנחנו לא צריכים, אין לנו שום חובה לשמוע אותם כי עד שמתקבלת הרביזיה זה לא נפתח לדיון. אני מבקש מהיועץ המשפטי להתייחס לעניין והאם לפנים משורת הדיון כדאי וראוי מבחינתו שנשמע אותם עוד לפני שאנחנו מצביעים על הרביזיה. בבקשה.
גור בליי
אני חושב שבהקשר הזה אולי הכי - - - זה לקבל את הרביזיה, והמשמעות שאתה מקבל את הרביזיה – שאתה פותח את הנושא, ואז, אחרי שתפתח את הנושא אתה יכול לשמוע אותי. זאת אומרת, אין מניעה שאחרי שאתה שומע אותי אתה מחליט א' או ב', אבל כשאתה פותח - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לא לשמוע לפני.
היו"ר עפר שלח
אוקיי. למה אני העליתי את זה? כי - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם אנחנו פותחים וזה מתקבל – פותחים דיון וכל זה – אין בעיה. אבל אם אנחנו רק מצביעים אז לא שומעים אותנו.
היו"ר עפר שלח
לכן אני מעלה את הנושא לדיון, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על תוצאות ההצבעה מאתמול – לפחות, אני לא יודע, לא דיברתי עם אף אחד מכם לפני כן היום – יש סיכוי שהרביזיה לא תתקבל. אם הרביזיה לא תתקבל זה בכלל לא נכנס לדיון. מכיוון שהנושא הוא כזה – אני שם את זה על השולחן, ועניין ההצבעה על הרביזיה שאני מזכיר – אין משמעותה שמפילים את ההסתייגות. משמעותה – שפותחים את ההסתייגות לדיון מחודש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואז מה?
היו"ר עפר שלח
ואז נכניס אותם לדיון.
גור בליי
אבל חבר הכנסת סעדי, זו סיטואציה קצת מורכבת כי בדרך כלל הוועדה מקבלת נוסח מסוים וההסתייגויות הם כבר בשלב שאחרי. פה בעצם החוק עצמו עדיין פתוח על השולחן, כי החוק עצמו לא הוצבע. אז אני חושב שזה איזשהו ניואנס. אפשר גם - - - אבל יותר נקי בעניין הזה – זה להצביע את הרביזיה, לפתוח את סוגיית - - -
היו"ר עפר שלח
כן, אבל את זה יחליטו חברי הכנסת. לכן אני שם את זה על השולחן. אם חברי הכנסת יפילו את הרביזיה זה לא ייפתח לדיון בכלל. אני שם את זה גם בגלל שיש פה חברי כנסת שפחות מכירים את הפרוצדורה. אני שם את זה על השולחן.

יש לנו שלוש רביזיות על הסתייגויות, והן - - -
גור בליי
על 5(ו), על 8 ועל 9.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ו-6?
גור בליי
לא, 6 נמחק.
היו"ר עפר שלח
אני מזכיר את הסיטואציה לכולם כדי שלא תהיינה שאלות: 5(ו) היא ההסתייגות שהתקבלה, ההסתייגות של הרשימה המשותפת – מרצ, גם מיקי לוי הצטרף אליה, והיא מה שאנחנו קוראים – סיפור החמישה ימים, שאם התקבלה הארכת מעצר שהנימוק שלה זה שלא הצליחו להשלים את החקירה בגלל קורונה, הארכת המעצר הזו לא תהיה חמישה ימים. זאת ההסתייגות שהתקבלה. יש רביזיה של סיעת הליכוד לפתוח את זה מחדש לדיון.

הסתייגויות 8 ו-9 הן הסתייגויות של חבר הכנסת ינון אזולאי שהצטרפו אליו מרצ והרשימה המשותפת: 1. שהארכת מעצר לא תעלה על 48 שעות, ובקשה של חוות דעת רפואית. 2. האיסור לעצור חסרי ישע. זאת אומרת, שמי שהפר איסור לעצור חסרי ישע ואנשים עם מוגבלות יושעה ויהיה בירור במח"ש. שתי ההסתייגויות האלה לא התקבלו.
קריאות
- - -
משה אבוטבול (ש"ס)
אם השר לא מתנגד אז אתם לפחות תהיו ג'נטלמנים, וחסרי ישע זה לא רק במגזר אחד.
היו"ר עפר שלח
אנחנו לא פותחים את זה לדיון. אני רק מזכיר במשפט אחד: כולנו מסכימים עם התוכן. היה רוב שחשב שזה לא ממינו של החוק הזה. זה הכל.

אוקיי, אז אני מעלה את זה להצבעה – רביזיה לגבי סעיף 5(ו). מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד?


הצבעה
אושר.
היו"ר עפר שלח
הרביזיה על סעיף 5(ו) התקבלה, הסעיף ייפתח לדיון.

אנו עוברים להסתייגות לסעיף 8. מי בעד קבלת הרביזיה?


הצבעה
לא אושר.
היו"ר עפר שלח
הרביזיה לסעיף א התקבלה.

סעיף 9 – מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד?


הצבעה
לא אושר.
היו"ר עפר שלח
הרביזיה לסעיף 9 לא התקבלה.

אי לכך, יתקיים דיון רק על סעיף 5(ו). בשלב הזה אבקש לשמוע את נציגי משרד המשפטים. עד שאנחנו מעלים אני מבקש מגור – תציג אתה את הפרובלמטיות של הסעיף בעיניך.
גור בליי
בסופו של דבר העניין הוא כזה: אנחנו דיברנו בישיבות הקודמות על נושא של קציבת זמן בכמה מישורים. אחד המישורים היה החשש שזה עלול להיתפס כיצירת עילת מעצר נוספת, והדבר הזה, היה לנו חשוב להבהיר שהוא לא קורה. ואכן – אני חושב שאיך שזה מנוסח, וגם לאור ההבהרות שלנו בהקשר הזה לפרוטוקול, עילת מעצר נוספת זה לא יותר. הוועדה כן אמרה, והוועדה בהחלט סוברנית לעשות את זה, לקבוע שהיא אומרת שהיא רוצה שיהיה בכל כמה ימים, ברגע שאדם נמצא במעצר בהקשר הזה של קורונה, של בידוד, היא רוצה שיביאו אותו לשופט. מה שנציגי הממשלה אומרים – היא נמצאת פה, אפשר לשמוע אותה?
היו"ר עפר שלח
נציג אגף החקירות של המשטרה. בבקשה. נימוקך לקושי שיש בזה שהארכת המעצר תחת שיקולי קורונה תהיה להגבלה של חמישה ימים בלבד.
גלעד בהט
קודם כל צריך לזכור שזו לא עילה נפרדת. זאת אומרת, שאנחנו לא יכולים לצמצם את זה רק לשיקולי קורונה, וברגע ששופט לוקח - - - הארכת מעצר ביחס לכלל השיקולים שעומדים לפניו, ונתתי כמה דוגמאות אתמול על נושא של תיקים בפשיעה חמורה, שבהן יש הרבה מאוד פעולות לבצע, חלקן קשורות בחשוד שנמצא בבידוד ולכן בעטיין אנחנו נבקש יותר ימים או לקחת את השיקולים האלה בחשבון, וחלקן לא קשורות ישירות אליו, אבל גם הן צריכות להתבצע. זאת אומרת שסך הכל המכלול הוא שאנחנו צריכים להסתכל על מכלול השיקולים. אם העילה היתה רק נושא של מעצר לצרכי הקורונה בלבד, וזו היתה עילה נפרדת – זה סיפור אחד. אבל פה אנחנו מדברים על כלל השיקולים ביחד, ולכן אנחנו לא יכולים - - -
קריאה
כל הסיפור הגיע בגלל הקורונה. אנחנו דנים פה בגלל שאנחנו נמצאים במצב הקורונה.
היו"ר עפר שלח
עם כל הכבוד, וזה מה שאמרו חברי הוועדה. אנחנו מחוקקים פה משהו – והקורונה הוא לא עילה נפרדת, אבל הוא הסיבה בסופו של דבר להארכת מעצר שלא היתה מתקבלת במגוון השיקולים בהינתן - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אז אם זה כך, שיגיש את העילה שהוא רוצה בעטיה להגיש.
היו"ר עפר שלח
אז כמו שאומר עכשיו חבר הכנסת מיקי לוי – אם יש עילה - - - שהיא כבדה, ממילא ייתכן שהארכת המעצר תהיה יותר ארוכה, שיקולי ה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם שם החוק – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אם יש עבירה מסוג פשע שנותנת לו יותר ימים – שיגיש.
גלעד בהט
אני אומר ככה: שיקולי הקורונה נכנסים כחלק מהשיקולים. אם אנחנו נגביל את הארכת המעצר למספר ימים, זאת אומרת שבעצם אנחנו לא נותנים מקום לשיקולים האחרים, אנחנו - - -
קריאות
- - -
היו"ר עפר שלח
אם השופט אומר – שיקולי החקירה מצדיקים הארכת מעצר של 10 ימים, הוא יכול להיערך ב-10 ימים. כל החקיקה הזו היא כשיש מגבלה של קורונה. אנחנו אומרים – אם המגבלה של קורונה היא המגבלה המכרעת, אנחנו מבקשים שזה יהיה לחמישה ימים בלבד.
גלעד בהט
אני עונה, אני אסביר עוד פעם: השופט, אני עכשיו בא בנעלי השופט. אני עכשיו מסתכל על התיק כולו ואומר – אוקיי, יש לי פה שיקולים שקשורים לקורונה, זאת אומרת – יש פה חשוד שנמצא בבידוד, בסדר? ויש פה גם פעולות אחרות לבצע. מה אני כשופט אמור לעשות? אני אמור להגיד – טוב, חברים, יש פה מספר פעולות חקירה שצריך לבצע שלא קשורות לקורונה, ויש פה גם חשוד בקורונה. כמה אני יכול להאריך בסיפור הזה? אני יכול להאריך רק חמישה ימים - - -
קריאה
לא, לא.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא נכון, זה לא נכון. אני מבקש זכות דיבור.
היו"ר עפר שלח
זה יהיה בדיון הפנימי שלנו. נא לא להפריע.
גלעד בהט
מה שאני רוצה לומר הוא – כשהשופט נותן החלטה הוא לוקח בחשבון את כל השיקולים. אם אנחנו נגביל אותו לנושא הקורונה לחמישה ימים בלבד, מה שיקרה הוא שהשופט יגיד – רגע, יש פה גם שיקולים נוספים, אבל הקורונה מגבילה אותי. זאת אומרת, אני לא יכול לתת לכם הארכת מעצר ליותר מחמישה ימים כי גם שיקול הקורונה נכנס פה. שיקול הקורונה הזה יוצר מצב שהשופט יגביל את עצמו בגלל הקורונה, למרות שיש פה עוד - - - שהוא היה נותן עליהן יותר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
פשוט לא יאומן.
גלעד בהט
- - - שסך הזמנים נשאר מוגבל כמו שהיה עד היום. לא הארכנו את - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא נכון.
לא נכון. היו"ר עפר שלח
הבנו. הבנו את הטיעון.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אם אני כשופט - - -
קריאה
ברשותך, עופר, מילה לגלעד – שמעתי אותך אתמול שמבחינתך לא היתה לך בעיה בחמישה ימים האלה.
היו"ר עפר שלח
בסדר. הוא טוען עכשיו טיעון. בניגוד לנו, הפוליטיקאים, לא תופסים אותו במילה של אתמול, הכל בסדר.

גבי פיסמן ממשרד המשפטים. בבקשה.
גבי פיסמן
אני מתנצלת, כי לא הצלחתי לשמוע כל כך – לא את הוועדה ולא את הדברים של גלעד, אז ייתכן שאחזור על הדברים. הדבר המרכזי שצריך לשים על השולחן זה שאנחנו בתוך פרקי הזמן שקבועים בחוק, אנחנו לא מבקשים לסטות מפרקי הזמן שקבועים בחוק בתוך מגבלות חוק המעצרים כבר עכשיו, ולכן בעיניי הגבלה בעניין הזה דווקא משדרת מסר שהוא מסר הפוך ממה שהתכוונו לשדר.

הדבר הנוסף – על עלית המעצר הנפרדת, המסר שהדבר הזה יכול לעשות בהקשר הזה, כבר דיברנו על זה בדיונים הקודמים אז גם על זה לא אחזור. יש לנו כן חשש – קביעת תקרה של חמישה ימים בהקשר הזה, בעצם, מבחינת ההתנהלות של בתי המשפט והמערכת השיפוטית נתפסת כרף עליון, ולכן אותה תקרה של חמישה ימים שגם ככה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהנסיבות לא השתנו שם, לפחות לא באופן דרמטי, כי מרבית פעולות החקירה המהותיות לא יכולות להתבצע בזמן הזה. המשמעות היא שזה בעצם הופך לדיון של שגרה ולבית משפט אין בתוך הדבר הזה אפשרות לבחון איזשהו שינוי מהותי של הנסיבות. המצב הרפואי מן הסתם לא ישתנה בתוך פרק הזמן הזה, ולא תהיינה פעולות חקירה נוספות דרמטיות שיכולות להשפיע על ההחלטה השיפוטית. אז תחשבו האם זה באמת מייצר את אותה ביקורת שהוועדה מבקשת להפעיל.

הטיעון האחרון שרציתי להתייחס אליו זה פרקי הזמן שבעצם בתי המשפט עושים בהם שימוש כבר היום. כבר היום אנחנו יודעים שפרקי הזמן של המעצר הם פרקי זמן קצרים, ממילא יש ביקורת שיפוטית מאוד מאוד תכופה על מעצרי ימים, ולכן במובן הזה אני לא משוכנעת שזה עושה איזשהו הבדל. אולי אפילו במקרים מסוימים זה דווקא אפקט הפוך.
היו"ר עפר שלח
תודה. אני פותח לדיון.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זו ההסתייגות שלי – מה שעכשיו שמענו ממשרד המשפטים זה פשוט לא נכון, חד משמעי. אם יש לי עילה של תקיפה בנסיבות מחמירות אני אבוא ואבקש ימים בעילה של תקיפה בנסיבות מחמירות, בכלל לא אביא את הקורונה. מה זה הקשקוש הזה? אני אבקש את העילה על פי אותה עבירה שהוא ביצע אם מספר הימים הם יותר מחמישה ימים. הפחד שלי, ואני מכיר את אותן הארכות מעצר לא מהיום – הפחד שלי שיבואו ויגידו – אה, יש לנו בלתי מוגבל, אנחנו נשכח ממנו. זה לא עובד. אם יש לי עילה – תקיפה בנסיבות מחמירות, בוא תבקש 12 יום. מה זה, את קובעת כבר שבית המשפט יתכנס לגבול החמישה ימים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שהמשטרה פה מטעה את כולנו ומתעתעת בנו, כי כל מטרת החוק, כמו שאמרת, אדוני היושב-ראש, היא בגלל הוראות הקורונה. ואני מפנה אתכם לסעיף (ב2)):

(ב2) בלי לגרוע .... הוגשה בקשה לצוות על מעצרו של אדם, ומצא שופט כי מתקיימת עילה ....., רשאי הוא...להורות על מעצרו של אותו אדם גם אם מצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי בבידוד....". זו העילה. אנחנו לא מדברים על כל העילות האחרות. אם יש מסוכנות, אם יש שיבוש הליכים, אם יש פגיעה – אני לא יודע איזה, אז המשטרה יכולה לבקש אפילו 15 יום.
גור בליי
לא, לא. אני חושב שיש פה אי הבנה. אני אסביר. זה דבר שכבר אמרנו קודם: הנושא של הקורונה רוכב על העילות האחרות. זה אומר שלפי מה שהוועדה מחליטה עכשיו – אני חושב שזה מה שהממשלה בעצם אומרת: אם הבן אדם מסוכן והוא נכנס למעצר בגלל חשש לתקיפה בנסיבות מחמירות, הוא אלים, הוא מאוד מאוד מסוכן, אבל הוא גם בבידוד – אוקיי? התוצאה של התיקון הזה – שהוא יוכל להאריך לו רק בחמישה ימים. בגלל שאנחנו אומרים: ברגע שאתה שקלת גם את (ב2), כלומר – במצב רגיל היו מגישים בקשה על אותו אדם אלים במסוכנות של שבעה ימים. במלא מוגבלים עד 15 ימים גם לפי התיקון הזה. עכשיו פה יכולה להיות סיטואציה שבה באה המשטרה ואומרת: במצב רגיל הייתי מבקשת שבעה ימים אבל עוד שלושה ימים עד סוף הבידוד, אז אני בעצם צריך 10 ימים. בגלל (ב2) לא נותנים שבעה ימים – נותנים עשרה. אנחנו אומרים: לא, לא, לא. אתה יכול לקבל רק חמש. ברגע ששקלת את (ב2), ברגע ש- (ב2) הוא חלק מהשיקולים שלך, אתה מוגבל לחמישה.
קריאות
- - -
היו"ר עפר שלח
אני מתמצת את הטענות של חברי הכנסת מיקי לוי ויואב סגלוביץ – כתוב ב-(ב2), וצריך לזכור שההסתייגות הזו היא לסעיף (ב2), היא מוסיפה משהו ל- (ב2): "...ובלבד ששוכנע שיש הצדקה לכך, לאחר ששקל את חומרת מעשי העבירה". זאת אומרת, אם יש פה כמו שחבר הכנסת מיקי לוי אומר - תקיפה בנסיבות מחמירות, הוא לא יגיד – תקיפה בנסיבות מחמירות זה שווה עשרה ימים אבל בגלל שיש פה שיקול של קורונה אני אוריד לחמישה.
גור בליי
כן, כי זה מה שהוועדה קבעה.
קריאות
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם השיקול היחיד שאין מסוכנות ואין כלום, ורק בעניין של הימנעות מחקירה בגלל - - -
גור בליי
אין, אז אסור לעצור בכלל. במצב הזה אסור לעצור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
החוק הזה עכשיו נותן לו.
גור בליי
לא, לא, לא. זו אי ההבנה. כי (ב2) אומר: "בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב1). ואמרנו את זה – הוא מכפיף את עצמו, רק אם מתקיימות העילות של המסוכנות או שיבוש, ואתה מוסיף על זה קורונה. אם אין לך את העילות של המסוכנות אתה לא יכול לעצור אותו ליום.
קריאות
- - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
שלושה דברים קצרים. קודם כל – הזיכרון הוא – זה היה רק אתמול או שלשום. אני העליתי את העניין של חמישה ימים, ואחרי שהעליתי את העניין והתווכחתי הסבריו לי וקיבלתי אז את השכנוע שיש בעיה עם העילה, שזה יוצר עילה חדשה, ואף אחד מאתנו לא רוצה עילה חדשה. ולכן, חזרתי בי, והייתי גם אתמול נגד הסיפור. כשאני שומע כרגע גם את המשטרה אני משוכנע כמו שהייתי משוכנע לפני ששיניתי את דעתי שחייבים לשים את החמישה ימים. אני רוצה להגיד עוד משהו – יש פה איזה מצג שהוא מצג לא נכון. מחר ייעצר אדם. מי אמר? מה, כולם התחילו את הבידוד שלהם ביום הראשון ויש לנו 14 יום? יש כאלה שביום העשירי, יש כאלה שביום השביעי, ולכן אני חושב שחייבים – דווקא אחרי ששמעתי את ההסברים היום, אני משוכנע לחלוטין, בניגוד לדעתו של גור – חובה לתת הגבלה של חמישה ימים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הנה, ראש אגף חקירות.
היו"ר עפר שלח
אני מעלה את ההסתייגות להצבעה.
קריאות
- - -
קריאה
אני מבקש התייעצות, אדוני היושב-ראש.
היו"ר עפר שלח
אני מבקש ממך לא לבקש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם העניין הזה לא חשוב לממשלה, אז בוא נדחה את זה למחר.
קריאות
- - -
היו"ר עפר שלח
אתם יודעים מה? חבר הכנסת סעדי צודק. בשעה 09:15 מתחיל הדיון. אני דוחה את כל המשך הדיון בחוק למחר.
קריאות
- - -
היו"ר עפר שלח
אני קובע שב-09:15 מתחיל הדיון שכבר נדחה מ-09:00 על הרמדאן, שמוביל אותו חבר הכנסת שחאדה. יש התייעצות, נדון בזה מחר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא ראוי, אדוני. לא ראוי.
קריאות
- - -
היו"ר עפר שלח
הכל נכון, ולי יש זכות לקבוע מתי מצביעים. אני רוצה להזכיר לך שאתמול אני אמרתי לכם שהבקשה שלכם לרביזיה תדחה את ההצבעה ביום. לא חובתי. אני לא ממש חייב שזה יהיה היום במליאה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אדוני היושב –ראש, אני אומרת דבר כזה: אתם מדברים על איזושהי הסתייגות. היה דיון. אני לצורך העניין חושבת – אולי אני אצביע בניגוד למה שכרגע נקבע בליכוד. אתם כרגע פוסלים ממני את הזכות - - -
קריאות
- - -
היו"ר עפר שלח
לא נכון. יש לך יום להתייעצויות. במקום חמש דקות אני נותן לך יום.
קריאות
- - -
קריאה
הוא סוג של מעניש - - -
קריאה
עופר, חמש דקות.
היו"ר עפר שלח
חברים, אני רוצה שתבינו את הסיטואציה: אנחנו קבענו דיון. הדיון הזה הוא גם בנוכחות אנשים אחרים. אין שום חובה לוועדה הזו שההצבעה הזו תגיע היום למליאה. אגב, מי שעשה את כל המאמצים שהיא תגיע מהר זה אני ולא אחרים. מכיוון שאתם מבקשים, וזה לא רק לגיטימי – חובתי לתת לכם, אני קובע שההצבעה על זה תהיה מחר. זה הכל. תודה לכם, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים