ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 20/04/2020

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298), בכל הקריאות., דיון המשך בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים