ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 19/04/2020

דיון המשך בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת42
הוועדה המסדרת
19/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 14
מישיבת הוועדה המסדרת
יום ראשון, כ"ה בניסן התש"ף (19 באפריל 2020), שעה 11:30
סדר היום
פניית יושב-ראש הכנסת בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
קארין אלהרר
אחמד טיבי
מתן כהנא
אלכס קושניר
יזהר שי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
משה ארבל
יעקב אשר – משתתף באמצעים מקוונים
איתן גינזבורג
עוזי דיין
פטין מולא
אורי מקלב
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ד"ר קובי שר - רופא הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
טלי רם


פניית יושב-ראש הכנסת בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה
היו"ר אבי ניסנקורן
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. בבאנחנו דנים היום בנושא אחד – נושא שעלה בישיבה הקודמת שקארין אלהרר השתתפה בה ועלתה השאלה האם זה אפשרי או לא אפשרי. ביקשנו חוות דעת מהלשכה המשפטית. קארין, יכולת היום להיות בזום לפי ההחלטה הזאת.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
כן, אבל עדיין אני צריכה חוות דעת של רופא הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן. ביקשנו שתהיה ודאות, לפחות לחלק של השתתפות. בנושא ההצבעה אנחנו כנראה נצטרך לעשות או תיקון תקנון או תיקון חוק.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מתי זה יקרה?
היו"ר אבי ניסנקורן
יכול להיות שכבר מחר תונח הצעת החוק הזאת, זה מה שאמור להיות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לכל אחד או רק למקרים ספציפיים?
היו"ר אבי ניסנקורן
רק למקרים שנוגעים לסיטואציית הקורונה, אנחנו לא עושים עכשיו שינוי.
קריאה
אבל רק לקבוצת סיכון או לכולנו?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. לקבוצת סיכון. דרך המלך היא לבוא לכנסת. יש מצבי עולם שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לאפשר גם הצבעה מרחוק ברמת הצעת חוק, אבל כרגע מה שאנחנו יכולים לפתור בנושא של השתתפות – בלי הצעת חוק או בלי תיקון תקנון – זה משהו שאנחנו רוצים לעשות כבר עכשיו בעקבות הישיבה הקודמת, וגם לייצר התנהגות זהה של כל ועדות הכנסת ולא התנהגות שהיא שונה מוועדה לוועדה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לעניין ההשתתפות, זה גם לאותם אנשים שהם בקבוצת סיכון, נקרא לזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
נכון. יש פה הצעה. ארבל, תסקרי אותה בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני מזכירה שבישיבה הקודמת התבקשנו להכין הצעה בעניין הזה אחרי שהתברר לנו שבוועדות השונות היו נוהגים שונים לגבי השתתפות של חברי כנסת בזום, ובעצם הוועדה, גם אנחנו, אף אחד לא נתן את דעתו בצורה מסודרת לעניין.

שוחחנו בעניין גם עם יו"ר הכנסת, ומונחת בפניכם הצעה שנועדה לטפל רק בתקופה המוגבלת הזאת של הקורונה. אין פה איזשהו הסדר כללי שבאמת צריך להיות אם רוצים לעשות אותו בחקיקה לגבי מצבים אחרים שבהם יש חברי כנסת שלא יכולים להגיע לישיבות בגלל מצב רפואי, זמני או קבוע. כבר היו לנו מקרים כאלה שחברי כנסת היו מאושפזים ולא יכלו להשתתף.
פנינה תמנו (כחול לבן)
חופשות לידה.
ארבל אסטרחן
חופשת לידה, שמירת היריון, דברים כאלה. זה לא בא לטפל בעניין הכללי.
פטין מולא (הליכוד)
אבל למה לא להכניס את זה עכשיו?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אנחנו רוצים לטפל עכשיו בבעיה דחופה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא. זה צריך להיות מאוד נקודתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לדברים האלה יש השלכות מאוד מאוד מעמיקות ביחס לאופן שבו הפרלמנט צריך לעבוד ולכן נראה לי שזה נושא אחר לגמרי, ונכון מה שהיושב-ראש אמר – רק בתקופת הקורונה, בתחומים מאוד ספציפיים.
פטין מולא (הליכוד)
אני מדבר על המצב של היום. אני גר בצפון ואנחנו נמצאים באזור דיר אל אסד, ירכא וכל האזור. יכול להיות שמחר אנחנו נצטרך לסגור ואני לא אוכל להגיע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה חבר כנסת, זה לא חל עליך, אתה מוחרג בצו. חברי הכנסת מוחרגים בצו.
פטין מולא (הליכוד)
אבל מבחינה רפואית אני מסכן את עצמי. אני יוצא ואני חוזר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל לפי הגישה הזאת, זה כל חברי הכנסת. מה ההבדל? אני גר בהוד השרון, גם אני מגיע, אני גם יוצא מהבית, מה ההבדל?
פטין מולא (הליכוד)
אני היום נמצא בבעיה. אני צריך להגיע היום לכנסת, מחר לכנסת, מחרתיים לכנסת, יום רביעי לכנסת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
כולנו.
פטין מולא (הליכוד)
בסדר, את גרה פה באזור כלשהו.
קריאה
זאת העבודה שלך.
עוזי דיין (הליכוד)
זאת בעיה אבל היא לא בעיה רפואית. היא לא בעיה בריאותית.
קריאה
סיכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, אין בזה שום סיכון. צריך לזכור שהכנסת היא לא מקום עבודה רגיל, ומי שרוצה להיות כאן צריך לקחת גם את הסיכון הזה.
פטין מולא (הליכוד)
אני לקחתי סיכון, כולנו לקחנו סיכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמו שטייס בצה"ל ולוחם בטנק נמצא בקרבה הרבה יותר קרובה כי הם נמצאים בתפקיד מאוד מאוד משמעותי, אתה חבר כנסת, יש לך פה תפקיד במקום הזה ואם אתה לא יכול למלא אותו - - -
פטין מולא (הליכוד)
אני יכול למלא אותו, אבל אני אומר, בתקופה הזאת, הרגישה.
יזהר שי (כחול לבן)
אנחנו כבר בדיון?
היו"ר אבי ניסנקורן
בואו נעשה דיון מסודר. אני מציע שארבל תציג את הפתרון.
פטין מולא (הליכוד)
אפשר להיות ממלא מקום.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אתה תמיד יכול. אתה תמיד יכול למנות ממלא מקום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש קיזוזים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אפשר למנות ממלא מקום לכל ישיבה, אין בעיה. הרי קוורום פה הוא שישה אנשים. אם צריך קוורום מינימלי, גם אם אתה לא תגיע ואחרים יגיעו, יש קוורום מינימלי. זה הדבר היחיד שאפשר למנות בו ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
לעניין הקוורום, חשבתי שללא הצבעה אפשר גם בזום.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא כתוב פה.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זה פתרון רק לאוכלוסיות הספציפיות. אני מציע שנעשה את זה מסודר. ארבל תציג את הפתרון. אנחנו היינו שמחים שהפתרון יכלול גם את נושא ההצבעה. מכיוון שפה העמדה של ארבל שחייבים לעשות תיקון תקנון מסודר או תיקון חקיקה – בעצם תיקון חקיקה – לכן, זה לא כלול פה, יש הצעת חוק שחבר הכנסת יזהר שי הציע, אני מניח שהיא תונח מחר ויכול להיות שהיא תפתור גם את בעיית ההצבעה עצמה. בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
אני אקרא את מה שמונח בפניכם.
עוזי דיין (הליכוד)
ארבל, בבקשה תכללי כבר בתשובה כי לא ברור למה משפטית אי אפשר לעשות הצבעה במקרים מיוחדים. למשל כשיש סיעה של שני אנשים ושניהם לא יכולים ואין לו ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
נכון. יש לנו היום בכנסת גם סיעה של חברת כנסת אחת.
עוזי דיין (הליכוד)
תסבירי הכול, רק תכללי את זה בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
שזה יהיה חלק מההסבר.
ארבל אסטרחן
אני אקרא את מה שמונח בפניכם, שזה יהיה גם בפרוטוקול ושהדברים יובהרו. מדובר בהחלטה של הוועדה המסדרת לפי הצעה של יושב-ראש הכנסת, שאומרת כך:

"נוכח התפרצות נגיף הקורונה וקיום ישיבות ועדות הכנסת בדרך של היוועדות חזותית באמצעות העברת קול ותמונה בזמן אמת (Video Conference) לגבי מוזמנים ממשרדי הממשלה וגופים אחרים, נדרשה הוועדה המסדרת לשאלה האם גם חברי הכנסת רשאים להשתתף בישיבות באופן זה, כתחליף לנוכחות בישיבת הוועדה.

השאלה מתחדדת לאור הוראת סעיף 111(א) לתקנון הכנסת שלפיה "ישיבותיהן של ועדות הכנסת יתקיימו במשכן הכנסת; ועדה רשאית, באישור מראש של יושב ראש הכנסת ובמקרים מיוחדים, לקיים ישיבות מחוץ למשכן הכנסת." בהתאם להוראה זו וכן לנוהג ולנוהל בכנסת, רק חברי כנסת הנוכחים בחדר שבו מתקיימת הישיבה רשאים להשתתף בדיון, לדבר ולהצביע.

ביום א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020( הכריז שר הבריאות בהתאם לפקודת בריאות העם כי המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה היא מחלה מידבקת מסוכנת. הניסיון של החודשים האחרונים בארץ ובעולם מלמד כי מדובר במחלה שאין לה עדיין חיסון או טיפול ספציפי ידוע, והיא יכולה לגרום לתחלואה ותמותה המונית. בשל המחלה האמורה נוצר מצב ייחודי וחדש בו ישנן אוכלוסיות שחלה לגביהן מגבלה בשל חובתן לשהות בבידוד, או בשל חשש לבריאותן.

נוכח האמור, החליטה הוועדה המסדרת" – זה מה שמוצע – "לאמץ את הצעת יושב ראש הכנסת, חה"כ בנימין גנץ, ולקבוע את ההוראות שלהלן, שיחולו בתקופה שבה יש מגבלות מכוח הדין הנוגעות לתנועה והתכנסות בשל נגיף הקורונה וככל שישיבות הוועדות ימשיכו להתקיים בדרך של היוועדות חזותית, אך לא יותר משלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה:

1
1. חבר כנסת יהיה רשאי להשתתף בישיבת ועדה של הכנסת" - לא מדברים פה על מליאה, רק ועדות – "בדרך של היוועדות חזותית באמצעות העברת קול ותמונה בזמן אמת (Video Conference), רק אם מתקיים בו אחד מאלה:" – וזה בעצם הלב של העניין. יש שלוש חלופות.א
א. הוא חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה;


ב
ב. הוא בבידוד לאחר שחזר מחו"ל או היה במגע הדוק עם חולה קורונה, והודיע על כך לקצין הכנסת ולמזכירת הכנסת;


ג
ג. הוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, בהתאם לאישור שמסר רופא הכנסת למזכירת הכנסת." כאן אגיד שדיברתי עם רופא הכנסת, יש שני רופאים של הכנסת ב-50% משרה כל אחד, זה משהו שהם יכולים לעשות.


2
2. חבר הכנסת שהשתתף בישיבה כאמור בסעיף 1 לא יהיה רשאי להשתתף בהצבעה כחבר הוועדה. יובהר כי ממלא מקום יהיה רשאי להצביע במקומו לפי כללי מילוי המקום הרגילים." פה ביקשו ממני להבהיר שלפי כללי מילוי המקום הרגילים, בוועדת החוץ והביטחון ובוועדה שהיא חסויה לפי חוק, אין ממלא מקום, רק אם נקבע ממלא מקום קבוע. בהיעדר ממלא מקום קבוע – ואני חושבת שבכנסת הזו לא נקבעו ממלאי מקום קבועים – לא ניתן בוועדת החוץ הביטחון.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כי היא ועדה זמנית.
ארבל אסטרחן
בדיוק. בוועדת החוץ והביטחון לא ניתן יהיה להצביע על ידי ממלא מקום – זאת הבהרה חשובה שאני רוצה להכניס לנוסח.


3.
"3. על ישיבת ועדה כאמור בסעיף 1 יחולו הכללים הרגילים הנוהגים בכנסת, לרבות לעניין זכות ההשתתפות של חברי ועדה וממלאי מקום, מתן רשות דיבור בידי יושב ראש הוועדה, רישום הפרוטוקול והגשת הסתייגויות." כלומר, ח"כ יוכל להגיש הסתייגות, זה ייחשב נוכחות לעניין הגשת הסתייגויות, זה ייחשב נוכחות לעניין הפרוטוקול, זה אגב גם ייחשב נוכחות לעניין חובת קוורום כי הקוורום לא מחייב השתתפות בהצבעה.

קוורום יש בעצם רק בוועדה הזו. לעניין פטור מחובת הנחה כתוב שצריכים להיות נוכחים בשעת ההצבעה לפחות שליש מחברי הוועדה הקבועים, אז חבר כנסת יוכל להיות נוכח.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל הגשת הסתייגות זה כמו לקבוע עכשיו שמישהו מהבית יגיד רוויזיה או התייעצות סיעתית. נראה לי קצת מרחיק לכת הגשת הסתייגות כי זה אקט פרלמנטרי של תוך הוועדה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היום אנחנו מקפידים על זה, רוב הוועדות לא מחייבות נוכחות בהגשת הסתייגות. שולחים את ההסתייגות.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק.
ארבל אסטרחן
יש שתי חלופות. אפשר לשלוח ולבקש ממישהו אחר שינמק, אבל מישהו חייב לנמק את ההסתייגות כי מצביעים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז מישהו אחר מנמק.
ארבל אסטרחן
אם נותנים למישהו אחר אין בעיה אבל אם חבר הכנסת עצמו רוצה להגיש ולנמק.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה הוא לא יכול לנמק?
ארבל אסטרחן
אני חושבת שהוא יכול.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
הוא רואה, הוא שומע, הוא נמצא בקשר כל הדיון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה זה משנה איך הוא מדבר, האם הוא מדבר בזום או שהוא מנמק את ההסתייגות? מה זה צריך להפריע? אני גם לא רואה כאן שום בעיה, לכל האזרחים מותר להשתתף בישיבה דרך זום.
ארבל אסטרחן
אני כתבתי שהוא יוכל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא יכול לבקש רוויזיה בזום? הוא יכול לבקש התייעצות סיעתית בזום?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה לא?
פנינה תמנו (כחול לבן)
איתן, זה מתי מעט מתוך הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
איך נעשה התייעצות סיעתית, אני לא מבין.
ארבל אסטרחן
הוא יבקש התייעצות סיעתית, יעשו הפסקה של חמש דקות.
היו"ר אבי ניסנקורן
האמת, אני חייב להגיד, זה יטרטר את האנשים שנמצאים פה. ארבל, הסתייגויות אין לי בעיה אבל התייעצות סיעתית, עם כל הכבוד.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה לא? למה לא?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יכול להיות שהוא יגיש אלף הסתייגויות מהבית.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז שמישהו אחר מהסיעה יבקש התייעצות סיעתית.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מי שפה ויבקש התייעצות סיעתית אין בעיה, זה מותר, אבל לא נראה שיבקשו התייעצות סיעתית בזום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקשת להבהיר. כל התפקיד של חבר כנסת מתמצה בדיבור ובאינטראקציה עם חברי כנסת אחרים. העובדה שאני רואה אתכם כאן באותו חדר לא משנה את התפקוד שלי, אם אני עושה את זה מכאן או אם אני עושה את זה מהחדר מהבית.

אני רואה אתכם, אני שומעת אתכם, אני מתקשרת אתכם. אני לא רואה מניעה למה אני לא אגיש הסתייגות. אני יודעת לנמק אותה – כשאני אומרת אני, אני מתכוונת לכל חבר כנסת שלא נמצא בחדר הזה. התייעצות היא עדיין בדיבור, אפשר לעשות אותה או בזום או בטלפון.

אני אומרת לכם, זה בלאו הכי הוראות שעת חירום לתקופת זמן מוגבלת. אל תמנעו מחברי כנסת לעשות את העבודה שלהם.
היו"ר אבי ניסנקורן
נפתח את זה לדיון. את סיימת, ארבל?
ארבל אסטרחן
כן. הצגתי את הדברים. אני רק חושבת אולי להוסיף לפי מה שנשאל פה גם לעניין קריאה לסדר, שברור שאפשר לקרוא לסדר גם חבר הכנסת שמופיע בזום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
אורי מקלב
זכותו של היושב-ראש לנתק אותו.
קריאה
להשתיק אותו.
ארבל אסטרחן
אולי אחרי שהוא קרא לו לסדר שלוש פעמים.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן גינזבורג, אחר כך עוזי דיין, אחר כך יזהר שי. בבקשה.
איתן גינזבורג
אלה לא זמנים רגילים ולכן גם ההתנהלות לא צריכה להיות רגילה. אבל, צריך לשמור עד כמה שאפשר על הנוהג והנוהל הקיים בתוך הכנסת כי אנחנו גם יודעים שמקרים חריגים יוצרים מצבים חריגים ואחר כך המצבים החריגים - בבוא היום, לא היום, עוד כמה שנים - יחליטו להפוך את זה לנוהג, כבר בתוך הכנסת זו תהיה התנהלות רגילה.

אין ספק שאם את יכולה לדבר בדיון – ואני לא מדבר עלייך ספציפית – אפשר גם לנמק הסתייגות, גם אפשר להצביע מהבית, באותה מידה את יכולה להגיד אני בעד ואני נגד. אין הבדל.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אגב, אני חושבת שבמצבים חריגים אנחנו צריכים להצביע מהבית.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זה בתיקון חוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני בדעה שאנחנו צריכים לשים מגבלות גם על הדברים האלה. יש הרבה מאוד מדינות שהחליטו במקרים כאלה לצמצם את נוכחותם של חברי הפרלמנט באופן יחסי, להפחית לכל סיעה נגיד 20% מהנוכחים ויהיו פה רק 20% בכל סיעה או דברים כאלה, כדי לאפשר המשך תפקוד של הפרלמנט אבל הפרלמנט פועל בצורה רגילה.

ליצור עכשיו תקדים שכל הפעילות הפרלמנטרית תיעשה מרחוק זה תקדים מסוכן מאוד להתנהלותו של פרלמנט. אני מבין את הרצון להשתתף בדיון, להביע עמדות ולנסות לשכנע חברים, עד המקום שבו יושב אדם בבית בגלל אילוצים, ועכשיו יוכל בביתו להגיש אלף הסתייגויות ולקרוא לרוויזיה ולהחליט שעושה התדיינות – והוא בבית וכולם פה, ומישהו מהבית עושה את זה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
איתן, זה לא כיף להיות בבית, אגב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא חושב את זה, אבל אני לא מדבר עכשיו על קארין אלהרר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לעבוד מהבית זה לא כיף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא שופט. מה שלא כיף לך, כיף לי. מה זה חשוב אם כיף או לא כיף? זה בכלל לא אינדיקציה. אני רק אומר שהפעילות צריכה להיות פה, במשכן, בחדרי הוועדות ובמליאה. צריך לראות איך אפשר להתאים את העסק הזה. אם יש מקרים בודדים שבהם אדם לא יכול להשתתף בכלל, בואו נאפשר להשתתף אבל עד המקום שבו צריכים לפעול בפעילות פרלמנטרית – שיש לה השלכות על כל הפעילות של כל המשכן הזה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה ההבדל?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש הבדל. אני לא רוצה להקצין את האמירות, אני חושב שיצירת אקט פרלמנטרי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מהו האקט הפרלמנטרי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אקט הוא מהצבעה דרך הגשת הסתייגות דרך בקשה לרוויזיה, התייעצות סיעתית, הפסקה, עד כדי יושב-ראש הוועדה יהיה בבית והוא ינהל את הישיבה מהבית. גם זה יכול לקרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
את לא התייחסת לזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה יכול לקרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
איך הוא ינהל את הישיבה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חבר'ה, זה צריך להיות במשורה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז מה אתה מציע?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל יש אלטרנטיבה אם היושב-ראש נמצא בבית, יש לו ממלא מקום. הוא יכול למנות מישהו.
ארבל אסטרחן
הוא יכול למנות ממלא מקום.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל יש הבדל עדיין בין יושב-ראש ועדה לבין חברים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ראש הממשלה ינהל את הממשלה מהבית שלו, מה ההבדל? יש הבדל.
עוזי דיין (הליכוד)
ברור שיושב-ראש לא יכול לא להיות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ראש הממשלה מנהל את ישיבות הממשלה מהבית שלו, חבר הכנסת מקלב. מה ההבדל?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כי זו זכות של חבר כנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה ההבדל בין ראש הממשלה לראש הוועדה? ראש הממשלה מנהל את הממשלה מתוך הבית שלו, לא יוצא משם, אז מה ההבדל?
יזהר שי (כחול לבן)
צודק. ולכן צריך לאפשר גם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לכן, אני חושב שיש הבדל. הכנסת צריכה לפעול מהכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה. בבקשה, עוזי דיין.
עוזי דיין (הליכוד)
חבריי הנכבדים, כיוון שירדנו לבסיס של העניין אני רוצה להציג.
היו"ר אבי ניסנקורן
אם תוכל להתייחס בעמדה שלך לשאלות שעלו – מעבר להשתתפות, שחבר כנסת יוכל לעשות בעצם הכול חוץ מהצבעה. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה לגבי יושב-ראש ועדה, אם דין שווה חל על יו"ר ועדה.
עוזי דיין (הליכוד)
בתפיסה שלי, צריך בשאיפה שחברי הכנסת – בשונה ממה שקארין אמרה – ישתתפו בדיון. אני לא חושב שזה שכל אחד נמצא במקום אחר זה אותה רמה של השתתפות בדיון. מצד שני, אם מישהו לא יכול וסוכם שהוא לא יכול, צריך לתת לו את המקסימום של הדברים שהוא יכול להשתתף ולהשפיע בהם.

אני חושב שההחלטה פה, זהו נוהל שצריך להיות בכל הוועדות.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, זאת המשמעות.
ארבל אסטרחן
זה על כל הוועדות.
עוזי דיין (הליכוד)
אם כך, אני חושב קודם כול שמעבר למה שנאמר לגבי הפטור, צריך איזושהי אינסטנציה שתוכל להחליט לגבי פטור כי מה שנאמר פה לא כולל את כל המצבים.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש.
עוזי דיין (הליכוד)
לא, אני אומר מעבר לזה. יש פה יותר מדי עורך-דיניות.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אוכלוסיית סיכון זה רופא – או חולה או בידוד.
עוזי דיין (הליכוד)
הוא לא מחליט מבחינתי. הוא חוות דעת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז מי מחליט?
היו"ר אבי ניסנקורן
רופא הכנסת.
עוזי דיין (הליכוד)
יכול להיות מקרה שהוא גבולי, יכול להיות מקרה שהוא יותר אישי, מישהו צריך להחליט. השיטה שהכול מחליטים עורכי דין או רופאים, אני בעד כמו שקבעו ביהדות בעיקרון את פיקוח נפש. מי שקובע – הוועדה – צריך להסתמך על חוות דעת וכולי, אבל הוא קובע, מבחינתי יושב-ראש הוועדה. אם חושבים שמישהו מעבר לזה, אז אפשר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ראש הוועדה יכול לקבוע על פיקוח נפש פחות טוב או יותר טוב מרופא?
עוזי דיין (הליכוד)
התשובה היא כן.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אולי יש לו מניעים פוליטיים?
עוזי דיין (הליכוד)
אולי. כל העניין פה הוא פוליטי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זאת לא הבעיה.
עוזי דיין (הליכוד)
תעשו איזו אינסטנציה מעל זה אם חושבים. בסופו של דבר צריך להתחשב בחוות דעת של רופאים, צריך להתחשב בחוות דעת של עורכי דין, אבל ישנם מצבים שהם לא בדיוק, לא זה ולא זה, ולכן אני חושב שצריכה להיות אפשרות מעבר לזה.

ברגע שנקבעה האפשרות – גם אם הולכים לפי הנוהל שהוצג פה – צריך לתת את המקסימום. פה אני מתחבר לגמרי, אני לא רואה שום סיבה שמישהו לא יוכל להצביע ממקום שהוא נמצא אם הוא לא יכול להיות בדיון. למשל, יכול להיות מצב של סיעה קטנה שאין ממלא מקום או כפי שאמרתם כאן, לא ברור לי למה בשביל זה צריך שינוי חקיקה ואם צריך אז יעשו שינוי חקיקה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז יש נוסח שאני מקווה שיעלה מחר.
עוזי דיין (הליכוד)
לא הבנתי למה זה עוצר בנקודה הזאת. אם מישהו לא נמצא והוא משתתף ואומר את דעתו וכו', מקובל - - -
יזהר שי (כחול לבן)
הוועדה הזו לא יכולה לחוקק, זאת הייתה התשובה. הוועדה הזאת לא מחוקקת. מה שאתה מבקש – וזה נכון – צריך שינוי חקיקה בשביל זה.
עוזי דיין (הליכוד)
אני שואל למה זה שינוי חקיקה. לא הצלחתי להבין ממה שארבל אמרה למה זה שינוי חקיקה. ואם – אני אומר כבר – אז נעשה את שינוי החקיקה כדי שמי שלא יכול בשום אופן, לא יגידו לו אתה לא מצביע, אתה רק יכול לדבר, ויצביע מהמקום שהוא נמצא.
מתן כהנא (ימינה)
אבל כשהביאו חבר כנסת מהשבעה על אשתו להצביע?
עוזי דיין (הליכוד)
בסדר, אני טוען שגם במצב הזה היה צריך מישהו שיחליט.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ונשים אחרי לידה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
צריך להתנדב לעשות קיזוז.
עוזי דיין (הליכוד)
ישנם מצבי קיצון - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
שלא מכבדים את הקיזוז.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אנחנו מדברים כרגע רק על נושא הקורונה, אנחנו לא מרחיבים.
עוזי דיין (הליכוד)
נכון, אבל נושא הקורונה יכול להתפתח למצבים שהם לא בדיוק רק השאלה הרפואית. בכל מקרה, גם אם מצמצמים את זה, לגישתי מי שלא יכול לבוא ויש לו פטור מאינסטנציה כלשהי, צריך לתת לו את מקסימום הדברים. אני מודה שגם אני לא מתלהב מן הרעיון של רוויזיה כי אני חושב שזה מחייב החלטות קבוצתיות, אבל ככלל הייתי מאפשר, קודם כול קובע שצריך מחליף, ממלא מקום בתוך הנוהל, אבל אם מגיעים לפינה של להשתתף מלא ואין מישהו שיכול להחליף, אז גם אפשרות להצביע.

לגבי היושב-ראש, בגלל התפיסה שלי שזה דבר שצריך לנהל אותו ודבר שצריך את השיח הקבוצתי, אני לא רואה מצב שמישהו מנהל את זה טוב ממקום אחר ולכן הייתי משאיר את זה רק למצבי אין ברירה, אבל אם אפשר ממלא מקום, יש לזה עדיפות.
היו"ר אבי ניסנקורן
תמיד אפשר ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
אחד מחברי הוועדה יכול לשמש ממלא מקום של היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, יזהר שי. תתייחס גם לסוגיית יושב-ראש ועדה.
יזהר שי (כחול לבן)
אני רוצה להתחיל בתמונה הגדולה. אנחנו מדברים פה על תקופה מאוד מיוחדת שקורית פעם במאה שנה אולי, אני מקווה שלא תקרה שוב בתקופתנו – לא קרתה לרובנו או לכולנו בתקופת חיינו פה עלי אדמות. זה אירוע סינגולרי, אני מקווה מאוד מיוחד.
עוזי דיין (הליכוד)
סינגולריות סופית. אי אפשר לדעת.
יזהר שי (כחול לבן)
אי אפשר לדעת, אתה צודק, אבל אם נתעלם מהטיעון המתמטי הנכון שחבר הכנסת דיין מעלה, אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד מאוד חריג. אם ניקח את תרחיש הקיצון שהוצג לאזרחי ישראל לפני כחודש – שהוא היה מאוד קיצוני אבל הוא לא היה משהו שאי אפשר היה לדמיין אותו – היינו יושבים פה היום כש-10,000 מתים ומיליון נדבקים ועוד אלפי מונשמים, ומדינה כולה בכאוס נוראי, אני חושב שאז הדיון היה הרבה יותר פשוט פה. אף אחד לא היה מעלה על דעתו שיש בעיה עם שיחות מרחוק ועם כל אמצעי הטכנולוגיה כי אנחנו מדברים פה על מדינה במלחמה.

ההצעה שיש פה וגם הצעת החוק שאני אתייחס אליה תכף במילה, מדברת על עולם מאוד ספציפי, שהוא עולם של קורונה שבו יש מחלה מדבקת שהיא מגפה על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי, שמסכנת אוכלוסיות שלמות ומגבילה מאוד את החיים שלנו, ועכשיו אנחנו רוצים שההליך הדמוקרטי יעבוד כמו שצריך, אז אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל בהליך הדמוקרטי.

זה נכון שההליך הדמוקרטי כמעט מקדש את הנוכחות הפיזית – היום על פי חוק הוא מקדש את הנוכחות הפיזית – אבל קודם כול צריך לקדש את ההליך הדמוקרטי, וההליך הדמוקרטי מאוד מופרע על ידי זה שיש חברי כנסת שלא יכולים לבוא לפה. במאה ה-21 – בהנחה שבאמת אנחנו נמצאים בתהליך כל כך קשה ומגבלות כל כך חמורות וסכנה כל כך גדולה לציבור – אתה יכול לאפשר לאנשים את הטכנולוגיה שתיתן להם גם להשתתף וגם להצביע, אדוני היושב-ראש, וגם להחליף את היושב-ראש וגם בכלל, גם במליאה וגם בוועדות.

שוב, אם היינו היום חלילה במצב של 10,000 מתים, מיליון חולים, אלפי אנשים בהנשמות, מדינה שלמה בסגר מוחלט, הדיון פה היה הרבה יותר קל כי גם כולנו, שהדמוקרטיה מאוד חשובה לנו, היינו מבינים שיותר חשוב שההליך הדמוקרטי יתקיים מאשר לסכן חיים של חברי כנסת, לסכן את העובדים פה במשכן, לעשות כל מיני דברים רק כי נורא חשוב לנו שאנשים יבואו לפה.

אז אני לא מפחית חלילה. חשיבות עליונה לזה שאנשים יהיו פה וזו צריכה להיות העדיפות בכל מצב - גם בתקופת קורונה - קבענו כאן קריטריונים, אבל בהנחה שיש קריטריונים שמאפשרים לאנשים לא להיות פה, או כי זה מסכן אותם או כי זה מסכן את הציבור או כי הם חלילה חולים, אני חושב בהחלט, א', שצריך לתת להם כמובן להשתתף מרחוק; ב', שצריך לתת להם להצביע; ג', שצריך לתת להחליף את היושב-ראש; ד', במקרים קיצוניים כמו שתיארתי, יכול להיות שוועדה שלמה בכלל לא מגיעה לכנסת כי חשוב שההליך הדמוקרטי יתנהל.

וחברי כנסת נכבדים, אם חלילה נגיע למצב שכל הכנסת לא יכולה להגיע לפה מאיזשהן סיבות – נכון, אנחנו עובדים חיוניים אבל אין סיבה לסכן את החיים של עובדים חיוניים. גם טייסים לא יוצאים לטיסה אם לא צריך וגם סיירת מטכ"ל לא יוצאת למבצע אם לא צריך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - -
יזהר שי (כחול לבן)
אם לא צריך, לא יוצאים. אם חייבים ללכת לחסל איזשהו יעד אז יוצאים לשם אבל אנחנו יכולים לקיים את אותו דבר, והלוואי שטייסים יכלו לשבת בחדרים שלהם עם ג'ויסטיק ולנהל משם את המלחמה – דרך אגב, עושים את זה.

עכשיו אני חוזר לנושא הספציפי. קודם כול, אני כמובן אתמוך בכל מה שרשום פה ובמה ששאלת, אדוני היושב-ראש, גם בהשתתפות של יושב-ראש מרחוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
השתתפות זה ברור. אנחנו מדברים על ניהול הישיבה.
יזהר שי (כחול לבן)
ניהול הישיבה מרחוק, הצבעה מרחוק, הסתייגויות מרחוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
בואו נפריד כרגע בין התקנון לבין החקיקה. אנחנו לא מדברים עכשיו על הצבעה, זה לא רלוונטי. אנחנו מדברים עכשיו על ההוראה.
עוזי דיין (הליכוד)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
כי יש חוות דעת משפטית.
עוזי דיין (הליכוד)
אז מה אם יש חוות דעת משפטית? לא הצלחתי להבין - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
עוזי, אתה לא יכול להגיד אז מה. חוות הדעת המשפטית אומרת, כדי לאפשר הצבעה צריך חקיקה.
עוזי דיין (הליכוד)
אני לא הולך להגיד שלא מעניין אותי חוות הדעת המשפטית. עוד פעם, אני לא הבנתי מההסבר.
יזהר שי (כחול לבן)
אני בעד כל מה שאמרת, חבר הכנסת דיין. כיוון שהכנסת צריכה לחוקק את זה, אני מקווה שמחר נשים את זה ומייד אחרי כן נכנס פה את הוועדה ונדון בדיוק בדברים האלה. זה רק עניין של ההליך, לא עניין של אנחנו מתנגדים לזה או לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
ברור. אין מחלוקת מהותית.
יזהר שי (כחול לבן)
יחסית למה שהוועדה הזאת, מותר לה להחליט בהתאם לייעוץ המשפטי, אני בעד כל מה שרשום פה, וניהול הישיבה על ידי יושב-ראש ועדה מרחוק כתוספת, והתוספת שהיועצת המשפטית גם הציעה, גם היא נראית לי נכונה.

בתשובה לדאגות שלך, אדוני היושב-ראש ואחרים – אני לא מוטרד מזה שאנשים יגישו הסתייגויות מרחוק, גם פה יכול לשבת חבר כנסת ולהטריד את כולנו בעשרות הסתייגויות, אני לא רואה את ההבדל. תודה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. פנינה.
עוזי דיין (הליכוד)
אגב, יושב-ראש נקודה יותר משמעותית משאלת ההצבעה, או לפחות לא פחות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מקרים ייחודיים מצריכים תשובות ופתרונות ייחודיים, ואני חושבת שזו צריכה להיות נגזרת רק של העניין הבריאותי כי אנחנו פה בגלל הקורונה. כל ניסיון להתרחב – כי נאמרו פה דברים – לעוד כל מיני סיטואציות, זה לא נכון, אנחנו גם חוטאים לעצמנו כי גם אני בתור אימא יכולה להגיד אבל הילדים שלי, וכו' וכו', ואני אומרת לכם שאפילו בימי שגרה אימהות שיולדות, הן מגיעות לפה, אז אין שום סיבה שעכשיו נעשה הקלות כי קשה לצאת מאיזה סגר כזה או אחר, מה גם – בואו נזכיר לכולם – אנחנו משתכרים יפה, תודה לאל, ויש הרבה אחרים שלא, אז לא צריך להתפנק. זה דבר אחד.

דעתי כמו שאמרתי היא נגזרת של בריאות, אז דווקא סעיפים א' ו-ג', אני כן חושבת שהם נכונים, אבל סעיף ב' לא, ואני אסביר.

אני חושבת שמי שחולה בקורונה ונמצא חיובי חד-משמעית, אנחנו יכולים להבין את המצב, לפעמים גם אנחנו לא יודעים כמה זמן ייקח עד שהוא יחלים. אנחנו עומדים מול מחלה שלא ברור לנו איך היא מתפתחת, כמה זמן לוקח, ולכן הגיוני לאשר.

סעיף ג', מי שיש לו בעיה בריאותית, זמנית או קבועה, שיש לקורונה השלכות, הגיוני גם שאנחנו לא נסכן אותו, אבל כל האנשים שנמצאים בבידוד – למשל אדם שטס לחו"ל, סליחה, עם כל הכבוד, את אותם שבועיים של בידוד הוא יצטרך לשאת על עצמו.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שאת אומרת, שהוא לא יוכל לבוא לישיבות ועדה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שאנשים בבידוד, לא חולים – כל הסעיף הזה צריך להתמקד - - -
קריאה
אבל בן אדם יכול להיות בבידוד בעל כורחו בגלל שהיה עם מישהו בקשר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
עדיין. אני אומרת, רק אנשים עם מחלה.
קריאה
מה ההבדל?
פנינה תמנו (כחול לבן)
כי זה מצב בריאותי מוכח.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל הוא בבידוד על פי הנחיה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז מה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז הוא לא יכול להשתתף בוועדה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
בדיוק. הבידוד לפי הנחיה זה שבועיים, זה תחום בזמן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אם יש ישיבות ועדה בשבועיים האלה?
קריאה
ואם כולנו עכשיו בבידוד בגלל שמישהו פה חולה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
לכן אני חושבת שבבידוד אתה יכול למצוא 50 אנשים. לעומת זאת, המצבים הקריטיים ששם צריך לבוא ולהתחשב בהם אלה אנשים שיש להם או מחלה זמנית או קבועה, או שהם הוכחו כחיוביים לקורונה.
עוזי דיין (הליכוד)
פנינה, הוא לא קובע שהוא בבידוד. כל הסיפור הוא יכולת ההשתתפות שלו.
היו"ר אבי ניסנקורן
פנינה, יש לי שאלה. לגבי ההצבעה, לפחות במליאה, לאנשים בבידוד עשינו פתרון שהם יכולים להצביע למעלה. לגבי השתתפות בוועדה, אין פתרון לאנשים בבידוד. השאלה אם לא צריך לפצל את זה כשנגיע לחוק, שמי שיכול להגיע פיזית למשכן אז יגיע פיזית למשכן ויצביע.
פטין מולא (הליכוד)
מה ההבדל?
פנינה תמנו (כחול לבן)
זו דעתי. זה לא תורה מסיני. אני גם חיה עם זה שאנשים בבידוד ישתתפו כי יש גם את הפקידים והרבה מאוד אנשים שמשתתפים מרחוק, ועדיין אני חושבת שההתמקדות שלנו והשינוי שהוא מהותי צריך להיות כלפי אנשים כשיש מחלה מוכחת.

לעניין היו"ר, אני לא חושבת שיו"ר צריך לנהל ישיבה מרחוק. יש משהו סימבולי בלהיות כאן בכנסת, ועל כן יתכבד אותו יו"ר – שחולה או שאינו יכול לנהל את הישיבה – למצוא ממלא מקום ואני חושבת שזה מתאפשר וזה אפשרי.

לעניין רוויזיה ונושא חדש, למעט סיעה של ח"כ אחד, שיש לנו רק את חברת הכנסת אורלי לוי, אני חושבת שכל חבר כנסת, ברגע שמאפשרים לו כי הוא עומד בקריטריונים להשתתף, צריך להיות מספיק בוגר בשביל לגייס אחד מחברי סיעתו אם זה כל כך חשוב בשביל שיוכל להגיש רוויזיה או נושא חדש או כל דבר אחר כדי שבאמת זה ישמור על הסדר התקין של הוועדה. כך או כך, בסוף נצטרך למצוא את האיזון בתוך הדבר הזה.

לעניין ההצבעות, זה דיון שהוא שונה, חבל שנבזבז על זה את הזמן עכשיו.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. אורי מקלב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שהתפיסה שלנו גם אם היא תפיסה שמרנית, התפיסה שלי בדנ"א שלי, בעיקרון, היא תפיסה שמרנית – לא לעשות רפורמות, לא לעשות שינויים. דווקא פה אני חושב שבתקופה הזאת אנחנו צריכים כן ללכת על תפיסה של גמישות מירבית ופתיחות מירבית, גם אם אני אוהב לשמור על הכללים באופן כללי וגם בתקנות הכנסת – לא לשנות ולא לתת גמישות – אחרת יש כל מיני תקדימים ואנחנו הולכים רחוק.

אנחנו נמצאים בתקופה אחרת. דרך אגב, אחת המסקנות של מגפת הקורונה, הרבה רואים שהעולם השתנה בחלק הזה שהרבה נעשה בצורה מקוונת, שזה יהיה באופן תמידי. אנחנו יושבים פה עכשיו ואני חושב שהכנסת היא מקום מסוכן, גם לבריאים. אני הולך עם מסכה אבל אני יושב כאן במקום שמישהו אחר ישב לפניי, והמסכה היא חלק קטן בכל העניין. כל המשטחים סביבי ואני נוגע בהם, אין לי שום הגנה בעניין הזה.

אנחנו צריכים בעניין הזה להיות כמה שיותר גמישים ולתת, זה לא קשור לתקדים מכיוון שהתקופה הזאת היא כולה תקדימית, ולכן בעניין הזה אחרי שנחזור ונקווה שנחזור מהר, אנחנו לא צריכים לחשוש שבעניין הזה אנחנו ניצור זילות או תקדים.

בנושא של השתתפות בוועדות, אני לא רואה מה הדרמה כי אם השתתפנו בחדר נוסף – פעם ראשונה שאני משתתף לא בחדר המקורי – זה השתתפות בזום אז מה זה משנה לפי דקדוק של התקנון אם זה בחדר הישיבות, וזה לא חדר הישיבות. אנחנו החלטנו שיש עוד חדר – בדקדוק של החוק או של התקנות – אז אם אני כבר לא נמצא פה, הרי רצו לעשות הגנות לאי השתתפות בוועדה ולהתחיל להרחיב את זה.

גם בנושא של מישהו שהוא חולה, יש מקרים שהם לא סבירים ולא הגיוניים שאישה אחרי לידה או במקרים של שבעה אנשים צריכים לבוא לכאן, אבל ידעו שצריכים לשים קו. אתה דיברת על איש דתי חרדי. ההלכה היהודית המסורתית – משם אני לוקח הרבה מעולם המושגים שלי – יודעת להבדיל בתקופה הזאת בין ההלכה, למשל שכירת פועלים - שכרתי מלון, שכרתי צימר ועכשיו ביטלתי אותו בגלל שלא יכולתי - לבין ההלכה כשיש מכת מדינה. כשיש מכת מדינה, שזה ההגדרה עכשיו, זה של כולם, זה משהו אחר לגמרי.

חברת הכנסת פנינה תמנו, אמרת שאלה שנמצאים בבידוד, לא צריך להקל עליהם. דווקא הפוך. דווקא הוא לא נמצא בגלל שהוא חולה, הוא נמצא בגלל מישהו אחר. מישהו אחר היה חולה והוא היום מנוע מלבוא לא בגלל שהוא חולה. אתה תמיד יכול לקחת את העניין משני הצדדים שלו. הוא היום מוגבל בגלל שאני רוצה שהוא יהיה מוגבל ואני גם מונע ממנו להשתתף בדיון מרחוק.

לכן, בתקופה הזאת צריך ללכת על מקסימום, מבחינתי זה היה צריך להיות גם לגבי הצבעה מרחוק. זה חלק מהעבודה, מלכתחילה יכול להיות שהיינו צריכים לשאוף לכך בתקופה הזאת אם אנחנו לא עושים את זה, אבל בכל אופן המקסימום שאנחנו יכולים לעשות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מה תעשה עם המבודדים?
קריאה
מה תעשו אם כל הוועדה הזאת לא יכולה להיות פה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אמר איתן שיש כלים אחרים, למשל לעשות חלק יחסי מסיעות שיכולות להשתתף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש גם את העולם הזה שאף אחד לא מדבר עליו - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן ופנינה, עם כל הכבוד, אתם דיברתם ויש אנשים שעוד לא דיברו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הנושא של ממלא מקום בוועדת חוץ וביטחון זאת שאלה שגם היו צריכים להתייחס אליה. אנחנו גם לא התייחסנו מה קורה לגבי הדחת חבר כנסת, האם השתתפות בזום תיקרא השתתפות או לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא הבנתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הדחה, חסינות.
ארבל אסטרחן
נקווה שלא יהיה לנו דיון כזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה מה שמטריד אותך עכשיו?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אין ספק, אני גם מקבל שיכול להיות לגבי הסתייגויות. אדם שיושב בכורסה שלו בבית ויתחיל לעשות הסתייגויות וכל הכרוך בזה, הנימוק שתהיה מגבלה מסוימת, הוא צריך להגיד באופן כללי את ההסתייגויות שלו. לפעמים אנחנו משתמשים ככלי למניעת החוק, כלי שהחוק מאפשר לנו כחברי כנסת, לקחת את ההסתייגות ככלי לא לקדם חקיקה – אדם יושב בכורסה שלו בבית בנוח – אנחנו יכולים להבין, גם אם הוא נמצא בבידוד, זה לא כלי עבודה שהוא בסיסי בעבודת חברי כנסת, אנחנו יכולים לעשות סייגים לנושא של ההסתייגות, אבל השתתפות - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
השתתפות גם לא במקרים של בריאות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
במקרה הזה, לפי דעתי היינו צריכים ללכת הרבה יותר מזה. למה אני צריך עכשיו לשבת על משטח שמישהו לפניי לפני כמה דקות ישב עליו ואני לא יודע? למה? אני הולך עם רטיה, אני מקפיד על עצמי, אבל זה עוד שום דבר לעומת שאנחנו כל הזמן מסכנים את עצמנו. אנשים יוצאים מהבית, מקום עבודה יכול לשמור על זה, אנחנו נמצאים במקום הכי מסוכן. וצריך להבין – זה לא עליי.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה לגבי ניהול על ידי יושב-ראש ועדה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
מבחינתי זה גם צריך להיות, אבל בשלב הזה לא צריך לעשות את זה מכיוון שיכול להיות מילוי מקום, יש לך תחליף. אדם, לא יכול להיות מישהו אחר שידבר במקומו, אבל לנהל ישיבה, יש לו תחליף.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. מתן.
מתן כהנא (ימינה)
אני עדיין לא הבנתי במה הדף הזה מחדש. אני השתתפתי בוועדות של קורונה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה היה בלי אישור.
ארבל אסטרחן
זה לא היה מעוגן וכל ועדה נהגה אחרת. למשל, הבנתי שוועדת כספים נתנה לאנשים שיראו אותם ויראו את הוועדה, אבל לא לדבר.
מתן כהנא (ימינה)
לח"כים?
ארבל אסטרחן
כן, לח"כים.
מתן כהנא (ימינה)
אז אני הייתי בוועדת קורונה כמה ישיבות שכל ח"כ שהיה בזום - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כל ועדה עשתה משהו אחר.
מתן כהנא (ימינה)
אני רוצה להגיד כך. אני מקבל את הדף הזה כמו שהוא. אני חושב שאי אפשר לנהל ועדה מזום – אי אפשר, זה פשוט לא רלוונטי.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. כשחלק בזום וחלק לא. זה לא שכולם בזום.
מתן כהנא (ימינה)
ראש הוועדה צריך לנהל את זה פיזית פה מהמקום. אם הוא לא יכול לבוא, שימנה ממלא מקום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה ראש הממשלה יכול לנהל מהבית שלו?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני יו"ר ועדה אז אני מדבר נגד עצמי אולי, אבל זה שיחה שכולם בזום. פה חברי הכנסת הם לא בזום אז אני לא יודע איך זה.
מתן כהנא (ימינה)
היות שהשתתפתי בכמה ישיבות כאלה שראש הוועדה עפר שלח ניהל אותן מפה, וחלק מחברי הכנסת השתתפו בזום, זה לא ישיבות פשוטות. אלה לא ישיבות שקל לנהל אותן, זה מאוד לא פשוט.

ולכן אני אומר, יושב-ראש הוועדה, שינהל את הוועדה מפה. אם הח"כים אין להם ברירה, שישתתפו בזום, זה אפשרי, אפשר לנהל מרחוק, אבל להצביע, אני חושב שאם הולכים למשהו – ואני בתור אדם שמרני – אם הולכים להצבעות מרחוק זה כבר חקיקה ראשית.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה ברור.
קריאה
גם ככה זה חקיקה ראשית.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אתה בעד?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אמרת, אתה בעד המסמך.
מתן כהנא (ימינה)
זאת ביצה שטרם נולדה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
היא נולדה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בג"ץ אמר שלא דנים בנושאים תיאורטיים.
מתן כהנא (ימינה)
ואנחנו בעד כל מה שבג"ץ אומר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
כן. במיוחד במיוחד מתן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הממשלה עצמה יושבת בזום כל כולה.
ארבל אסטרחן
הממשלה גם נוהגת לעשות ישיבות טלפוניות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ובממשלה גם משאירים פתקאות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בממשלה משאירים פתק, אז נשאיר פתק לכל הצעות החוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
אלכס, בבקשה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
זה ברור שמדובר במצב ייחודי ומצב חירום ולכן כל השלכות הרוחב, איתן, שתיארת פה, לפי דעתי הן פשוט לא רלוונטיות. כשאנחנו מבקשים ודוחקים את כל העסקים תנסו לעבוד כמה שיותר מרחוק, לא יכול להיות שאנחנו כחברי כנסת לא נותנים את הכלים האלה גם לעצמנו.

אני לא חושב שצריך עוד גורם כמו חברי כנסת או אני לא יודע מי כדי לאשר את אחד משלושת המצבים האלה כי בחלק מהמקרים מדובר פה בכלל בחסינות רפואית, ואני לא חושב שיש מקום לדון במצב רפואי של חבר כנסת כזה או אחר באיזושהי ועדה, מה שדיבר עוזי. לכן אני חושב שזה לא רלוונטי בכלל.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
התכוונת לחיסיון רפואי.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
חיסיון, סליחה. אני חושב שצריך לתת כמה שיותר סמכויות לבן אדם שנמצא בזום. הטכנולוגיה היום מאפשרת את זה, אין שום סיבה שזה לא יקרה. אני השתתפתי בישיבות כאלה בוועדת העבודה והרווחה, זה מתנהל בסדר גמור, אין שום בעיה, כל אחד מקבל זכות דיבור, מה גם שאנחנו נותנים לאנשים מבחוץ להשתתף בישיבות האלה ולדבר ולהביע את דעתם, אין שום סיבה שחברי כנסת לא יעשו את זה, כמובן אם הם עומדים באחת משלוש הדרישות.

לגבי יו"ר, תיאורטית אני אומר, אין שום סיבה שלא. פרקטית, אני חושב שזה מאוד מאוד קשה. לכן אתה או כל יושב-ראש אחר צריך איזשהו פרוקסי פה שינהל במקומו את סדר הדברים, אבל הסמכויות שלך כיו"ר צריכות להישמר גם אם אתה נמצא בזום.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני הראשון שאפשר להחיל עליו כחבר כנסת שלא יכול להשתתף בגלל בידוד, אני מקווה שמחר אני כבר אחרי זה, אבל אני מצטרף לדעת רוב החברים. אני חושב שצריך בתקופה זו באמת לעשות את ההתאמות אבל הייתי עדיין שומר שזה יהיה באמת בקפדנות על אותם כללים שקיימים כרגע, בניסוח כזה או אחר, כדי שבסופו של דבר החלק המרכזי של הוועדה כן יהיה התכנסות בכנסת, אחרת אנחנו לאט לאט ניפרד מהכנסת וזה יהיה הדבר הכי קל לכולם. אני חושב שזה לא דבר נכון שכדאי לעשות אותו, זה יעבור אחר כך למליאה, זה יעבור אחר כך לאלף דברים אחרים, ובסוף כל ניהול המדינה, כל הפרלמנט יעבור לזום וזה לא נכון.

לדעתי חייב להיות איזשהו קוורום מסוים שמסתמכים עליו, ובתוספת חברי הכנסת שעומדים בדקדקנות – או בחלילה מחלה או בבידוד או בקבוצת סיכון שיש אישור פרטני על ידי רופא שלוקח אחריות – ולא להיסחף יותר מזה.

יושב-ראש לדעתי חייב להיות בבניין, כן חייב לנהל את זה מתוך הוועדה. במידה וחלילה יושב-ראש, נמנע ממנו, או שהוא מוצא ממלא מקום ממפלגתו או שנדון בזה אחר כך, במקרה קיצוני כזה, אנחנו מקווים שלא יקרה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואתה גם בעד הסתייגויות ורוויזיות וכל הפעילות הפרלמנטרית ביחס לוועדה מהבית?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אותם חברים שיש להם זכות הצבעה בוועדה – למשל בוועדה המסדרת הנציג שלנו הוא הרב מקלב, נדמה לי גם הרב חבר הכנסת טסלר, אז לא כל חבר כנסת יכול – אולי אפשר לעשות הגבלה שגם רוויזיה תהיה רק על ידי חברי ועדה בזום ולא על ידי כל חבר כנסת שהיה בבניין למשל, אבל שאר הדברים – כמובן גם הצבעה, גם שאלות, גם תשובות, גם רוויזיה – מי שהוא חבר ועדה ונמנע ממנו בגלל הדברים הללו, תהיה לו הזכות כמו אדם שיושב שם.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. משה ארבל.
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את התגובה גם של מזכירת הכנסת שאנחנו לא כמו הממשלה וברור לי שאנחנו לא כמו הממשלה בהרבה מאוד דברים, אבל אני דווקא כן חושב שביום שהממשלה מתקינה תקנות לשעת חירום שהמעמד שלהן הוא כמו חקיקה, עוקף חקיקת כנסת, וכל התהליך הזה מתחילתו ועד סופו מתבצע באמצעים טלפוניים או בווידיאו קונפרנס, יש כאן איזושהי הכרה בחריגות של התקופה שבה אנחנו נמצאים.

התקופה היא מאוד מאוד חריגה. גם בממשלה בתקופות לא חריגות שמשאירים פתקים, זה לא אמור להגיע לכנסת. תהליך קבלת ההחלטות בממשלה ובכנסת חייב להיות שונה, יש לכנסת את היתרונות שלה כגוף קולגיאלי ושקוף, והאחריות של חברי הכנסת להגיע ולהיות נוכחים, אין לי צל של ספק, אבל עדיין אני חשוב שבצל של הדברים צריכים להבין שקרה כאן משהו, ואני מניח שבגלל זה גם אנחנו מתכנסים כי אנחנו מבינים שקרה פה משהו.

המשהו שקרה כאן זה בעצם האפשרות של השמעת קולם של אזרחי מדינת ישראל באמצעות הנבחרים. נבחרים, חברי כנסת, אמורים להביע כל אחד את העמדה שלו, את הגישה שלשמה הוא נבחר, ולכן במסגרת כל האיזונים האלה, ההצעה שמונחת על ידי יושב-ראש הכנסת, בעיניי היא מאוזנת, היא סבירה, בנסיבות האלה היא נכונה. במצב הדברים הקיים היום, שגם הממשלה באה ומקלה והולכת לקראת הקלות, לא הייתי מאפשר חריגים נוספים, אבל כן הייתי משאיר את זה פתוח לדיון במידה וחלילה המצב ישתנה בעתיד. תמיד הכנסת יכולה לחזור, הוועדה יכולה לחזור להתכנס ותוך כדי תנועה לראות ולבחון את הדברים ולקבל החלטה מחודשת, אבל לא הייתי חורג מהמלצת יושב-ראש הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
לגבי יו"ר, לגבי ניהול הישיבה?
משה ארבל (ש"ס)
אני סבור שאומנם ראש הממשלה מנהל את ישיבת הממשלה נהדר גם בטלפון, ואפילו מקבל החלטות לפני שהממשלה מתכנסת, אבל נכון מאוד יהיה שיושב-ראש יהיה נוכח כאן כדי באמת לנהל את הישיבה. הנראות של זה, הנראות כלפי הציבור היא קריטית, היא חשובה, ולכן אני סבור שיושב-ראש צריך להיות נוכח בדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי רוצה להוסיף משהו? קארין, איתן ופנינה. בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו מאפשרים לאנשים שהם לא חברי כנסת, הציבור, להשתתף בדיונים. בכל זאת, עם כל הכבוד לכולם, לחברי כנסת עדיין יש משקל יותר גדול בדיונים בוועדה. אם נותנים לארגון מסוים לדבר ולחברי כנסת נותנים בדיוק את אותו דבר, ולא יותר מזה, בעצם אתם מעקרים את היכולת של חברי הכנסת לעשות את העבודה שלהם.

אני מתכוונת להגיע כי אני לא מוכנה שייקחו את התפקיד שלי, שאני רוצה לעשות אותו. ואני אומרת לכם שיש בזה סכנה, ואותו דבר כל מי שנמצא אוכלוסייה בסיכון, אבל אם נותנים לחברי הכנסת את היכולת לדבר מחוץ לכנסת, כמו שנותנים רק לארגונים במידה שווה, אתם צריכים להבין שאתם אומרים לחבר כנסת – אתה בעצם לא תעשה את העבודה שלך.

אם כבר עושים את הצעד הזה, צריך לתת אותו גם לעניין הסתייגויות. אני על הצבעה לא מדברת, זה לא לדיון היום, אבל צריך לתת אותו על כל המשתמע.
היו"ר אבי ניסנקורן
חברים, אנחנו בסיבוב שני, אין טעם להגיד אותו דבר עוד פעם. הבנו את העמדה אבל אל תחזרו על עצמכם אם אפשר. איתן, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש הבדל בין השתתפות בהבעת עמדה ודעה בזום לבין נקיטת פעילויות פרלמנטריות שאפשריות רק בנוכחות בתוך הוועדה. זה שונה מכיוון שכל פעילות כזאת, דווקא בוועדה בשונה ממליאה, כל חבר סיעה יכול להחליף אותך בתפקיד. כלומר, אם אתה לא יכול להיות נוכח פה, מכל סיבה שהיא – בין אם קורונה ובין אם יש עכשיו בר מצווה – יש לך מישהו שיכול למלא את מקומך, בניגוד למליאה שם זו סאגה אחרת, כרגע לא נדבר על זה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אבל למה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, זה לא דו-שיח. אמרת כמה פעמים את העמדה שלך. איתן, גם אתה אמרת כמה פעמים את העמדה שלך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עד עכשיו אף אחד לא דיבר על זה. יש הבדל בין פעילות ועדה שהיא פעילות שכל אחד יכול להחליף אותך בכל רגע נתון ויכול להקריא את כל ההסתייגויות שאתה מעלה ויכול להצביע במקומך ויכול לעשות רוויזיה, בכל הפעילות הפרלמנטרית מישהו אחר יכול להחליף אותך בזה, בניגוד למליאה. ולכן, אני כן נותן משקל למקום שבו חבר כנסת רוצה להביע את עמדתו ולהשמיע את קולו גם כשהוא נמצא מחוץ למשכן ומחוץ לחדר, אבל לתוך הפעילות הפרלמנטרית בפעולות הפרלמנטריות יש לך מישהו שיכול למלא את מקומך – חריגים, אני מדבר על סיעות יחיד, אפשר אולי להחריג את זה, צריך גם לדבר על זה.

ההתנהלות של הוועדה היא התנהלות שונה, ולכן, קארין, לא מונעים מאף אחד. כמו שעכשיו אני מחליף פה חבר ועדה אחר שלא יכול היה להגיע, גם כל אחד אחר אפשר להחליף, ולכן בוועדה צריכים להתייחס לזה, אבי – בהקשר לזה היושב-ראש חייב להיות נוכח. אני חושב שמי שרוצה לנקוט בפעילויות פרלמנטריות בתוך הוועדה שנוגעות לכל מיני אפשרויות שיש בתקנון, מעבר לזכות דיבור והשמעת קול, צריך להשאיר את זה בנוכחות בתוך הוועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
רק שיירשם לפרוטוקול. לאחר ששמעתי את חבריי ואחרי ששמעתי את יעקב, השתכנעתי שכן יש מקום - - -
קריאה
זה בגלל יעקב, אנחנו מבינים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
גם להשתתף בישיבות.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה. פטין, בבקשה.
פטין מולא (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, חברים, אחרי ששמעתי את כל החבר'ה כאן בוועדה אני חושב שאנו חברי הכנסת צריכים להיות דוגמה אישית, צריך לגלות אחריות למרות כל הסיכונים מהנגיף והמצב שאנחנו נמצאים בו היום וצריך לתת למשכן הזה את הכבוד והייחודיות שלו. נבחרנו להיות נציגי ציבור, צריכים לבוא, ולמרות המרחק – כמו שטענתי בהתחלה – וכל מיני אילוצים, לתת גם לסעיף של הרופאים ואישור של הרופא, "הוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה", זה ייחודי לרופאים. אני חושב שלא צריך לפגוע בסמכות של הרופא שהוא יחליט אם כן להגיע או לא להגיע.

צריך להשוות את הישיבות של הוועדות. יש בכנסת כמה ועדות אבל במדינה יש ממשלה, והחלטות הממשלה כמו שמתנהלות היום, לדעתי אין מה להשוות בין הכנסת לבין ישיבות הממשלה.

בקשר ליושב-ראש, לדעתי, כמו שהמחויבות שלי כחבר כנסת, כחבר ועדה, גם המחויבות של יושב-ראש הוועדה, כבודה במקומה מונח.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אם הוא למשל בבידוד?
פטין מולא (הליכוד)
זה מצב שמצריך מחשבה אחרת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אגיד מה אני מציע.
משה ארבל (ש"ס)
אולי כדאי שיירשם לפרוטוקול נתונים מהממ"מ על פרלמנטים בעולם לפי מה שפורסם בגלובס בשם הממ"מ – אני מסייג.

בדרום אפריקה הפרלמנט נסגר לחלוטין עד להודעה חדשה בשל הקורונה. בקנדה הוא נסגר לחמישה שבועות, שלושה מתוכם נופלים על חופשה.
יזהר שי (כחול לבן)
אתה רומז פה לדברים מעניינים.
משה ארבל (ש"ס)
אני לא רומז לכלום, אני רק אומר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רק רוצה לספר לכם שפה סגור כבר שנה.
משה ארבל (ש"ס)
בדרום קוריאה האספה הלאומית נסגרה ליומיים בסוף פברואר בעקבות אבחון חולי קורונה. בספרד הבית התחתון נסגר זמנית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
משה, מה שהם עשו - עזוב סגירות - הם החליטו כהחלטה גורפת שכל סיעה מפחיתה 20% מאנשיה, ואז מגיעים ממילא מעט מאוד חברי פרלמנט.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זה לא הדיון פה. תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אפשר באמת לבקש מסמך משווה.
יזהר שי (כחול לבן)
יש מסמך. יש מסמך שמדבר גם על אמצעים שנקטו בהם והצבעות וכאלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שאני מציע, אנחנו באנו להחלטה הזאת מתוך רצון לאפשר לחברי כנסת גם אפשרות אישית שלהם להשתתף ולהביע עמדה, בלי קשר לאפשרות הסיעתית להחליף אותם. אני בדעה שצריכים לתת את מרחב האפשרות המקסימלי שאפשר לתת לחבר כנסת, שהוא נאלץ על פי הנחיות של בידוד – או חולה חס וחלילה או נמנה באוכלוסיית סיכון שרופא הכנסת אישר – לאפשר לו השתתפות מלאה, חוץ מנושא ההצבעה שמחייב תיקון חוק. לכן אני כן ממליץ לאשר את ההחלטה כלשונה ולפי הפרשנות שאנחנו נותנים את מגוון האפשרויות, כולל קוורום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סעיף 1ב' הוא רק אם הוא מודיע? אם היה במגע הדוק עם חולה קורונה, והודיע. מספיקה הודעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. את זה נתקן – הוא בבידוד לפי הנחיות שמחייבות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא נרשם במשרד הבריאות. הוא חייב להירשם במשרד הבריאות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אפשר שקצין הכנסת יאשר שהוא צריך להיות בבידוד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
והוא נרשם במשרד הבריאות, בדיוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
הרי אם הוא באוכלוסיית סיכון – אני מכיר כמה אנשים שהם בבידוד מרצון – זאת לא הסיטואציה.
יזהר שי (כחול לבן)
כמו שזה רשום פה זה פשוט רוב האנשים. תקראו את דיוני ועדת הקורונה וועדת חוץ וביטחון. רוב האנשים שנמצאים היום בבידוד בישראל זה כי הם קיבלו סמס.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אנחנו מדברים על בידוד לפי הנחיות משרד הבריאות. זה לא בידוד מרצון, זה בידוד לפי הנחיות. אוכלוסיית סיכון, זאת כבר סיטואציה אחרת, אבל בידוד – את זה נחדד – זה לפי הנחיות משרד הבריאות.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד לפי דין.
היו"ר אבי ניסנקורן
בידוד לפי דין, כן.

לגבי יושב-ראש ועדה, רוב החברים פה חושבים שלצורך ניהול יעיל, יושב-ראש הוועדה צריך להיות נוכח. אנחנו נשאיר את זה בצריך עיון. אם יקרה המקרה – נקווה שלא יקרה המקרה – נבדוק אם יעילות הניהול נפגמת או לא נפגמת. אם אפשר לעשות את זה ביעילות הניהול אז נאפשר את זה, אם זה יפגע ביעילות הניהול לא נאפשר את זה ויצטרך להחליף אותו מישהו אחר. נשאיר את זה בצריך עיון.
ארבל אסטרחן
בהסתייגויות כרגע כתוב שאפשר להגיש.
היו"ר אבי ניסנקורן
בניגוד לעמדה של חלק מהחברים, אני חושב שיש פה גם אמירה בהחלטה הזאת, גם אמירה ציבורית: 1. שאנחנו רוצים שחברי הכנסת יתפקדו; 2. שאנחנו מודעים לסיטואציה, ואני לא חושב שצריך להגביל חברי כנסת בסיטואציה הזאת.
ארבל אסטרחן
למרות שיכולים לבוא פתאום הרבה יותר ח"כים ממה שמקובל בישיבת ועדה רגילה – אם יהיו הרבה ח"כים בבידוד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אין לזה גבול. אין גבול לדברים האלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יעקב אשר אמר שאם כבר, אז רק חברי ועדה עצמם שבבידוד ולא כל החברים.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
ברור.
ארבל אסטרחן
כל חבר כנסת יכול היום.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שמי שיכול להשתתף אלה חברי הוועדה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
יכולים פתאום 40 חברי כנסת על אותו דיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, להשתתף לא.
פטין מולא (הליכוד)
מדובר על חברי ועדה, לא כל מיני.
פנינה תמנו (כחול לבן)
רק חברי ועדה. אבי, יש גבולות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני חושב אחרת. אנחנו מעבירים פה מסר. הנה, יעקב לא חבר ועדה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בוועדת חוץ וביטחון עכשיו היה דיון בנושא סמכות המשטרה באיכונים של טלפונים, היו כמעט 30 אנשים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לעלות לדיון ולדבר זה בסדר. האם כל חבר כנסת שנמצא בבית - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל גם היום זה אפשרי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יעקב אשר משתתף בדיון ומדבר, הכול בסדר, זה לפי הנוהל. הוא לא חבר ועדה. הוא יכול עכשיו להגיש הסתייגויות?
פנינה תמנו (כחול לבן)
מה שנהוג, גם אם מגיעים פיזית בדרך כלל בימים של שגרה, באים חברי כנסת ומה שהיו"ר עושה, הוא קודם כול נותן לחברי הוועדה לדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אנחנו לא משנים מהכללים הקיימים. הכללים הקיימים נשארים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
שלא יבואו אליך בטענות אחר כך. שידעו.
היו"ר אבי ניסנקורן
הם לא יבוא בטענות. אנחנו לא משנים את הכללים הקיימים, בואו נעשה סדר. יושב-ראש הוועדה ימשיך לנהל.
ארבל אסטרחן
לתת עדיפות לחברי ועדה, אפשר לתת להם יותר זמן דיבור גם.
היו"ר אבי ניסנקורן
נכון. אנחנו לא משנים שום דבר מהכללים הקיימים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אמרתי עוד דבר בתוך הדברים, שכדי שזה לא יהפוך להיות משהו שמחר היושב-ראש נמצא וכל השאר - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. זה אוכלוסייה סגורה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק. וחייב להיות קוורום מסוים של 20%, 30% מהוועדה שקיים, שנמצא במקום.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שאני מציע, דיה לצרה בשעתה. כרגע אנחנו מדברים על מספרים בודדים, בואו לא נהפוך את זה לבעיית רוחב. נקווה שזה גם יישאר מספרים בודדים. אם תהיה התרחבות ממילא נקיים דיון נוסף. כרגע בואו נאשר את הנוהל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבין, ארבל, שאם אין לו זכות הצבעה אז גם אין לו זכות לבקש רוויזיה.
ארבל אסטרחן
לא. זה לא קשור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא.
ארבל אסטרחן
זו אגב שאלה שעלתה פה.
היו"ר אבי ניסנקורן
למה זה לא קשור?
קריאה
מה ההבדל?
ארבל אסטרחן
כי כל חבר כנסת יכול לבקש רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מציע שכרגע לא נסייג. אנחנו מתייחסים לחבר כנסת בסיטואציה הזאת כמו חבר כנסת שנמצא פיזית. אני לא מציע כרגע לעשות הסתייגויות. אני רוצה להעביר פה גם מסר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בכל אופן לגבי הסתייגות, זה הבדל בין בן אדם שיושב פה ומעביר הסתייגות לבין בן אדם שיושב בבית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הסתייגות זה כלי. אני הייתי מגביל. הוא יכול לעשות פיליבסטר בהסתייגויות מהבית, זה לא הוגן כלפי הדיון בוועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתרע מזלו של אותו אדם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הוא עומד בקריטריונים אתה לא יכול לקחת לו את הפיליבסטר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו רואים אתך שזה קשה להתנהל. אתה מוכיח לנו כמה זה קשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתם לא נותנים לדבר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מתוך זה אנחנו מגיעים למסקנה שצריך לעשות לזה איזושהי מסגרת. לכן, אני מציע הצעה. הסתייגות אפשר אבל ההסבר ונימוקי ההסתייגות, צריכה להיות אפשרות ליושב-ראש להגביל אותם.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אבל גם כאן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כאן יש לו כל פעם שלוש דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון. אותו דבר, אותן הגבלות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
צריך לקבל החלטה כוללת לכולם. ליושב-ראש יש הסמכות לקבל החלטה ספציפית גם לגבי מי שנמצא בזום לגבי הסתייגויות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל בכל מקרה אנחנו יכולים לקבל החלטה לגבי הסתייגות, לגבי הגבלה.
ארבל אסטרחן
אפשר לקבל החלטה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תמיד אפשר לקבל החלטה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה מקבל לגבי כולם. יש אפשרות שלגבי המשתתפים בזום אתה יכול לקבל החלטה נפרדת.
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע אנחנו מדברים על מספרים בודדים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבי, כשאתה נותן למישהו הסתייגות אתה נותן לו שלוש דקות, ואתה לא יכול לעצור את זה. דווקא במקרה של זום, משלוש דקות אתה יכול לנתק, לעשות mute.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שאני מציע, כרגע נאשר כפי שזה. כמה חברי כנסת נמצאים כרגע בסיטואציה הזאת?
ארבל אסטרחן
בודדים. אני לא יודעת.
קריאה
אוכלוסייה בסיכון זה מגיל מסוים, מגיל 65.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אז אני לא מסכים לסעיף הזה. אני לא מסכים לסעיף 1ג'. כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה בסיכון, הכוונה היא - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בקשר למחלה זה באישור רופא הכנסת.
ארבל אסטרחן
לא. למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה צריך להיות מאוד מאוד מתוחם. סעיף 1א' זה חולה עם ממצא מעבדתי חיובי; סעיף 1ב' הוא בבידוד על פי דין; סעיף ג', אנחנו מדברים במקרים ייחודיים, לא בקבוצת גיל. זה לא קבוצת גיל.
ארבל אסטרחן
הבנתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מדברים פה על מקרים בודדים.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מחלות רקע.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. מחלות רקע יש להרבה אנשים. אנחנו מדברים פה על מקרה ייחודי, זה לא יכול להיות משהו אחר.
פטין מולא (הליכוד)
ייחודי של נגיף הקורונה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אנחנו לא נצא מזה. זה יכול להיות גם 40-30 אנשים. זאת לא הכוונה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הנה, זה תחם. הוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון בקשר למחלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אין לזה סוף. זה יכול להיות קבוצת גיל ויש פה הרבה חברי כנסת שנמצאים. על 1ג' אני לא מוכן להצביע.
משה ארבל (ש"ס)
נשאיר את זה לרופא הכנסת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
בשל מצב רפואי. צריך להגדיר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אנחנו שמים פה את הרופא בסיטואציה בלתי אפשרית. הנוסח פה מאפשר לכל מי שמעל גיל מסוים לבקש לא להגיע.
משה ארבל (ש"ס)
זה לא רופא משפחה, זה רופא הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה זה קשור?
משה ארבל (ש"ס)
הוא חייב לבוא לפה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא נכון. נתנו פה קריטריונים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז תגיד: מי שמצבו הרפואי.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. סעיף 1ג' יביא למצב שעשרות אנשים לא יגיעו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז תגיד ספציפית אישור של רופא הכנסת. זה צריך להיות ספציפית עם אישור רופא הכנסת.
ארבל אסטרחן
זה עדיין רחב מדי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ארבל, צריך לומר בשל מצב רפואי שעלול - - -
פטין מולא (הליכוד)
כתוב חד וחלק: הנגרמת על ידי נגיף הקורונה.
ארבל אסטרחן
זה מה שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה כל מחלה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוא לא רוצה שזה יהיה כפוף לגיל.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא רק גיל. אף אחד לא נכנס לתיק הרפואי של כל בן אדם, אבל יש הרבה אנשים שברור שהם בקבוצת סיכון בגלל מחלות רקע, אין לזה גבול. הכוונה היא שאלה מקרים אקוטיים.
קריאה
לכן קבעת שהרופא קובע.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל הרופא, כל בן אדם שיגיד שיש לו מחלות רקע, הוא יאשר לו.
קריאות
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
זה עשרות אנשים, זה יכול להיות שליש מחברי הכנסת.
קריאה
אבל הציבור ישפוט אותם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אנחנו לא נוכל לתפקד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אבי, אנשים רוצים להגיע.
היו"ר אבי ניסנקורן
ההפך. אנחנו עושים משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו נותנים פה לגיטימציה לשליש מהאנשים לא להגיע. אסור להיות בסיטואציה הזאת, זאת לא כוונת הסעיף. זה לסגור את המליאה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא את המליאה. אנחנו מדברים על ועדות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
צאו חמש, עשר דקות לנסח משהו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נעשה חמש דקות התייעצות. אני לא אעביר את זה ככה. אני אמשוך את זה אם זה ככה כי לא נהיה בסיטואציה כזאת. לא התכוונו לתת לשליש מחברי הכנסת לגיטימציה לא להגיע לוועדות.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
איך אתה יודע שזה שליש? בדקת תיקים רפואיים?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מניח כי אני לוקח את קבוצת הגיל ואני לוקח את הסיטואציה, זה יכול להיות מספר רב של אנשים וזאת לא הכוונה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
דרך אגב, יש סטטיסטיקה שמגיל 40 יש לכל אחד לפחות שתי מחלות רקע כלשהן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נעשה חמש דקות של התייעצות סיעתית. בינתיים ארבל תחשוב על פתרון. אם לא, אנחנו נצביע בלי סעיף 1ג'. חמש דקות של התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:40 ונתחדשה בשעה 13:00.)
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו פותחים את הדיון. אנחנו הזמנו את רופא הכנסת לעניין סעיף 1ג' כדי להבין מה האיזונים הנכונים, מצד אחד להתחשב בחברי הכנסת, מצד שני, כן מתוך ראייה שהגעה לכנסת היא נושא חשוב מאוד ומי שיכול להגיע לכנסת, חשוב מאוד שיגיע לכנסת, אנחנו לא רוצים לייצר פה איזשהו ערוץ של פטור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מכיוון שיש שני רופאים לכנסת כדאי שיציג את עצמו.
ד"ר קובי שר
שמי ד"ר שר. אני מכיר את החברים מעבודתי בסקר מנהלים בשיבא כבר 30 שנה, אני עבדתי עם ד"ר ליפשיץ שהוא הרופא הקודם בערך 25 שנה, ואת חלק מהחברים אני מכיר דרך הצד הזה. התחלתי ב-1 באפריל אבל אני מרגיש שאני מכיר לפחות חלק מהחברים מאוד מאוד טוב ובקשר מאוד מאוד הדוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה שהם אומרים כאן שחלק גדול מחברי הכנסת הם חולים. כך נוצר הרושם.
ד"ר קובי שר
לא. המקום הזה הוא מקום גם לבריאים. השאלה היא לאן הולכים בקטע הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הכוונה היא לצמצם.
ד"ר קובי שר
יש שתי רשומות שאני מסתמך עליהן. האחת בספרות זה מה שאתם יודעים – לחץ דם, סוכר, מחלת ריאות כרונית, טיפול ביולוגי כלשהו, כשל חיסוני כלשהו. ברשימות האלה אם מגיע אליך לאשפוז מטופל עם קורונה, אתה מגדיר אותו בכניסה כנמוך, בינוני וגבוה. ופה אני חושב שאפשר להוסיף כמה סעיפים דווקא ממשרד הבריאות – הגיל, לחץ דם, דברים שאם תיקח אותם אז כולם ייפלו בקטגוריה הזאת.

אני חושב שדווקא מחלת ריאות כרונית אבל לדוגמה שדרשה אשפוזים – אני סתם נותן אפשרות, אני לא טוב במילים של משפטים – או טיפול ביולוגי כלשהו שבאמת עלול לסכן את החבר במחלה או בהידבקות או בתגובה להידבקות יותר קשה מאדם אחר - - -
עוזי דיין (הליכוד)
דוקטור, אני חושש שאתה הולך למקום נורא בעייתי כי אתה אומר, אתם רוצים אז אני אפרט לכם עוד יותר ועוד יותר, בעוד שהשאלה – לדעתי, אבל יש פה דעות שונות – היא מה יהיה כתוב שם שאתה כרופא הכנסת תשים את הרף במקום גבוה שאומר, אני אתן אישור רק באמת למקרים קיצוניים, לא לרוב האנשים.
ד"ר קובי שר
אז מחלת ריאות – אסתמה, למשל – אדם שתהיה לו כותרת אסתמה זה לא נכון.
עוזי דיין (הליכוד)
ואתה תאמר את זה כרופא? מין הנחיה כזאת?
ד"ר קובי שר
אבל אדם שיש לו אסתמה עם מחלה קשה שדרשה אשפוזים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שאנחנו שואלים, לגבי הגדרה.
ד"ר קובי שר
כן אפשר להגדיר את זה.
עוזי דיין (הליכוד)
אני מבין שאפשר להגדיר את זה. אני שואל אותך כרופא מה יהיה כתוב שם שאתה תגיד, כל רופא במעמדי או בתפקידי ישקול את זה מאוד ברצינות, ואתם חוששים שלא לצורך, אנחנו לא נאפשר שיטפון של דבר כזה. האם יש אותו דבר לרופאים צבאיים וכו', שאתה כן או לא נותן אישורים? לא מדובר פה על מישהו שאתה אומר, אני לוקח על עצמי סיכון שמחר כך וכך. השאלה היא איך אתה מציע שיהיה כתוב כדי שאתה תתייחס לזה.
יזהר שי (כחול לבן)
אני רוצה להוסיף, דוקטור. החשש שלנו שיהיו 40-30 חברי כנסת שייכנסו בקריטריון הזה, ואם יש חמישה-שישה אין לנו בעיה. והשאלה אם נניח המקרים הקשים של משרד הבריאות, יש עליהם סטטיסטיקה שאומרת זה אחוז מהאוכלוסייה, זה 30% מהאוכלוסייה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הבאנו את הרופא ואנחנו לא נותנים לו להציע.
פנינה תמנו (כחול לבן)
יש לי הצעה בהמשך לדבריו. אני חושבת שבגלל שאין חולק על כך שגם רופא הכנסת מבין שישנן המחלות הנפוצות, אני ממליצה, אם אנחנו מבינים שאנחנו רואים עין בעין יחד עם רופא הכנסת את הנושא הזה שישנן מחלות נפוצות שחלילה רבים יכולים ליפול בתוך הקטגוריה, כן להשאיר מרחב לרופא לקבוע. למשל, חבר כנסת שבהתאם לאישור רופא הכנסת הוגדר כבעל סיכון גבוה בעצם הגעתו לכנסת מחשש להדבקה או משהו כזה כי אנחנו רואים עין בעין איתו והוא אומר, אני יודע שאם יבוא אליי אדם עם אסתמה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
הוא לא יודע. אני רוצה לדבר בשם הרופא. הרופא ניזון מהוראת הנוהל. אם הוראת הנוהל תאפשר גם לאדם עם אסתמה אז הרופא ייתן לו אישור. בסוף, הוא מחויב לנוהל. הוא ייקח את הנוהל ולפי הנוהל יעבוד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
נשאיר לו שיקול דעת, זה מה שאני אומרת.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. אני אומר, אני לא מצפה שרופא הכנסת יחמיר יותר מהנוהל, זה לא תפקידו. אם הנוהל יבוא ויגיד בהגדרה שאת אמרת עכשיו, מה זה שיקול דעת? רופא הכנסת יפעל לפי הנוהל.

יכול להיות שמה שצריך להגיד, שזה אדם עם סיכון גבוה ולהחריג שזה לא נובע מהיותו בקבוצות גיל או מחלות שגרתיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה נקרא שגרתי ומה לא?
עוזי דיין (הליכוד)
יש לנו הזדמנות לעשות "פרה רולינג". שהוא יגיד.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, רוצים הגדרה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
שרופא הכנסת יקבע – אנחנו אומרים שהוא בעל סיכון גבוה, והוא יודע בדיוק מה זה אומר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. סיכון גבוה זה גם סוכרת. אנחנו לא מחליפים אותו, הוא אמר את זה לפני רגע.

בואו נעשה סדר בישיבה. אני מציע שארבל תקרא הצעה. הכוונה שלנו שכשהמקרה מגיע אליך לאישור אנחנו מדברים על מקרים בדידים. זאת הכוונה ולא להפוך את זה לתופעה נפוצה של אישור כי זה לא אדם חולה וזה לא אדם שמחויב בבידוד. זה אדם שלא נופל לשני הקריטריונים האלה, וקריטריון שלישי שהוא קריטריון חריג. אנחנו מדברים על מקרים בודדים בכנסת.

צריך לראות אם ההגדרה שארבל מציגה נופלת להגדרה הזאת, אם יש לך תיקונים או אין לך תיקונים ואז חברי הכנסת יוכלו להתייחס.
קריאה
ועמדתך מייצגת גם את רופא הכנסת השני.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אפשר להגיד: יותר מחמישה אישורים בשבועיים הקרובים, זה יצטרך לבוא לוועדת הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אנחנו הולכים לקריטריון שוויוני. מה שאני מציע, שארבל תקרא, הרופא יציע הצעות לנוסח, אנחנו ננסה לעשות נוסח שמקובל על כולם. הכוונה היא למקרים בדידים. עדיין אנחנו צריכים שוויוניות. לכן, ברגע שיש קריטריון אז הקריטריון הוא שוויוני. בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
ניסיתי לנסח פה משהו מצומצם יותר, שאומר כך: הוא נמצא בסיכון גבוה מאוד להידרדרות מסכנת חיים במצבו הרפואי בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, והוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון בקשר למחלה זו, והכול בהתאם לאישור שמסר רופא הכנסת למזכירת הכנסת.
עוזי דיין (הליכוד)
סיכון גבוה.
ארבל אסטרחן
אמרתי – הוא נמצא בסיכון גבוה מאוד.
עוזי דיין (הליכוד)
לא. בשני.
היו"ר אבי ניסנקורן
בשני זה מיותר, האמת.
ארבל אסטרחן
לא, בשני דברים: גם נמצא בסיכון וגם באוכלוסייה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז גם בשני סיכון גבוה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ארבל, מה דיברת על אשפוז?
ארבל אסטרחן
לא הזכרתי אשפוז. שוב. הוא נמצא בסיכון גבוה מאוד להידרדרות מסכנת חיים במצבו הרפואי בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, והוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון גבוה בקשר למחלה זו, והכול בהתאם לאישור שמסר רופא הכנסת למזכירת הכנסת. יובהר כי הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין סיכון הנובע רק מגיל או מחלה שגרתית.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
נראה לי אחלה.
קריאה
- - - היא מסכנת חיים.
ארבל אסטרחן
כן. סיכון גבוה מאוד להידרדרות מסכנת חיים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה יותר מדי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סליחה. הוא חייב לראות את זה בעיניים, כתוב.
היו"ר אבי ניסנקורן
תני לו לראות את זה.
ד"ר קובי שר
הודיעו לי על הזימון 30 שניות לפני שבאתי. זה דבר מורכב מאוד, בעל הרבה משמעויות. יש לי הרבה מה לומר. אני אקבל את הנוסח ושגם אני אתייעץ על זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מסכים. אנחנו נבוא ונגיד שלעניין סעיף 1ג' הכוונה היא למקרים חריגים מאוד ולכן הנוסח של הסעיף יובא עוד פעם לאישור אחרי התייעצות עם רופא הכנסת, כשבינתיים - - -
ארבל אסטרחן
כרגע לא מאשרים את 1ג'. אפשר גם בינתיים להשאיר את זה ויובהר - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. ברגע שאת משאירה את זה, זה כבר - - -
ארבל אסטרחן
להבהיר שמדובר בחריגים ביותר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שצריך להשאיר לו שיקול דעת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חבר'ה, הוא יעשה את זה עד מחר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נגיד ב-1ג' מקרים בריאותיים חריגים ביותר. הנוסח המדויק יובא לאישור לאחר התייעצות עם רופא הכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מחר יש ישיבה. הוא ייתן לך תשובה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נגיד לפרוטוקול שאנחנו מתכוונים להוסיף מקרים בריאותיים חריגים ביותר לאחר התייעצות עם רופא הכנסת. זה יובא לאישור מחר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שאנחנו מסבכים.
היו"ר אבי ניסנקורן
קארין, בפועל כרגע אנחנו ניתן שאת בקבוצה שמאושר לה, דה פקטו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שאנחנו מסבכים את הנושא. היינו צריכים לומר: חבר כנסת שעל פי חוות דעת רופא הכנסת והוגדר כבעל סיכון גבוה בעצם הגעתו לכנסת, מחשש להידבקות.
היו"ר אבי ניסנקורן
פנינה, זה 40-30 איש.
ארבל אסטרחן
אפשר גם לאשר את ג', ומחר - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא רוצה. בואו נסכם את הדיון. אורי, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נוצר כאן סוג של דימוי ש-30 חברי כנסת יחפשו.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. אנחנו מכבדים את כל חברי הכנסת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נראה לי שאני הכי ותיק מחברי הכנסת בבניין הזה. אלה חריגים של החריגים, אנשים רוצים לבוא לפה. אין כאן אנשים שלא רוצים לבוא לפה.

שנית, שמענו כאן עוד משהו מרופא הכנסת, שהאוכלוסייה הזאת היא לא רק של נדבקים בסיכון אלא הם גם הרבה יותר מהר נדבקים ואז הם מסוכנים יותר כשהם מגיעים.

אבל הרבה יותר מזה. יש כאן משהו ערכי. איך יכול להיות שרופא הכנסת, יבוא אותו אחד אליו וישאל: תגיד לי, זה טוב בשבילי שאני אבוא לכנסת? הוא יגיד: זה לא טוב בשבילך, אבל כשהוא יצטרך לקבל ממנו אישור שלא טוב, הוא לא יוכל לתת לו.

אני מאמין לרופא הכנסת. הוא היה אומר לו: לא טוב בשבילך לבוא לוועדות, תשתדל לא להגיע, אלה צריכים לקבל את האישור. יש מצפון של הרופאים גם כן.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה מצביע בדיוק למה יש פה בעייתיות. אנחנו נצביע כרגע על סעיפים 1א' ו-ב'.
ארבל אסטרחן
ב' עם שינוי.
היו"ר אבי ניסנקורן
לגבי הקריטריונים, אנחנו מצביעים על 1א' ו-ב', לא מצביעים על ג'. ב', כפי שאמרנו, זה על פי דין. לגבי המקרים הבריאותיים החריגים, אחרי התייעצות עם רופא הכנסת. אם יהיה צורך נדון בזה מחדש, וכרגע זה גם מאושר. בבקשה.

מי בעד אישור הנוהל? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9
נגד – אין
נמנעים – 1
הנוהל אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אושר ברוב קולות. תודה רבה לכולם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר לבקש רוויזיה? זה ניסיון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הצעה לסדר. כפי שאנחנו גם אתמול התוודענו וראש הממשלה הודיע והמשק ייכנס להגדלה ולפעילות יתר, אני חושב שההגבלה הזאת שמונעים מחברי כנסת להביא שני שליש מהעוזרים שלהם היא פוגענית.
היו"ר אבי ניסנקורן
אמרנו את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבקש שהוועדה המסדרת – אנחנו מסמיכים אותך כהחלטה לפנות ליושב-ראש הכנסת לראות את הנושא הזה ולאפשר את זה. אנחנו נמצאים כאן הרבה בכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כבר פנינו אליו.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן, אתה יכול לקחת את זה על עצמך?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, פנינו אליו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל לבוא עם תשובה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שצריכה להיות פנייה רשמית של הוועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן, תבדוק אם אפשר להעלות את המספר מ-1 ל-2.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים