ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/04/2020

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020 , שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שלישי, כ"ז בניסן התש"ף – 21.4.2020., חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה המסדרת
16/04/2020


06/05/2020
11:27
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 13
מישיבת הוועדה המסדרת
יום חמישי, כ"ב בניסן התש"ף (16 באפריל 2020), שעה 20:30
סדר היום
1. שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום ג' הקרוב, יום הזיכרון לשואה ולגבורה
2. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה השנייה והשלישית:
1. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020 (מ/1296)
2. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297)
נכחו
חברי הוועדה: יזהר שי – מ"מ היו"ר
מרב מיכאלי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
ניר ברקת
איתן גינזבורג
אופיר כץ
אורי מקלב
יואב סגלוביץ'
אוסאמה סעדי
טלי פלוסקוב
שלמה קרעי
אלון שוסטר
עפר שלח
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


1. שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום ג' הקרוב, יום הזיכרון לשואה ולגבורה
היו"ר יזהר שי
ערב טוב, ישיבת ועדה מסדרת. יש לנו שלושה נושאים על סדר-היום. אנחנו נדבר על שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שלישי הקרוב, אחרי זה נדבר על קביעת ועדות לדיון בשתי הצעות החוק שנדונו קודם במליאה. נדבר, אם ככה, דבר ראשון על שינוי בפתיחת ישיבת הכנסת ביום שלישי, ערב יום הזיכרון. בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ערב טוב, אני אעשה רק סדר. אנחנו כבר הודענו בשבוע שעבר, הוועדה המכובדת החליטה שפתיחת שעת הישיבה ביום שני, שזה ערב יום השואה, תהיה ב-11:00 בבוקר. ביום השואה, שזה כ"ז בניסן, ישיבת המליאה, מתבקשת הוועדה לאשר פתיחתה ברבע ל-10:00 בבוקר. הצפירה לציון יום השואה היא ב-10:00, והכוונה שלפחות 18 חברי כנסת יהיו במליאה בעת הצפירה – אנחנו נעמוד, נכבד. וב-10:00, אחרי הצפירה, תיפתח הישיבה. אנחנו נציין את יום השואה במסגרת הצעות לסדר, דובר לכל סיעה, שלוש דקות, ואנחנו נרצה שיקפידו על הזמנים. הכוונה היא לסיים לקראת השעה 11:00, כדי שב-11:00 מתחיל השידור של ההקלטות של האירוע "לכל איש יש שם". זה בערך יהיה בסביבות 11:00–12:30, וכנראה הישיבה תחודש עם סיום האירוע המוקלט. זו הבקשה.
היו"ר יזהר שי
תודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ביום שני עד איזה שעה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני לא יודעת להגיד לך, אבל הקדימו כדי לסיים, אני מניחה, לקראת 17:00. זה ערב יום השואה. אין טקסים, אבל יש שידורים בטלוויזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, מתחיל ב-11:00.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מתחיל ב-11:00, כן.
היו"ר יזהר שי
לא, הוא שאל על יום שני.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, אז הוא שאל על יום שני.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זה כבר אושר, כן. הפעם אתם מתבקשים לרבע לעשר, כדי שנוכל לקיים את - - -
היו"ר יזהר שי
אז אנחנו נצביע. אני מזכיר, מדובר על יום ג', יום שלישי הקרוב, להתחיל את פתיחת ישיבת הכנסת בשעה 09:45 בבוקר. מי בעד? מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד – 13
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר יזהר שי
13 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. תודה.2. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה השנייה והשלישית:

א. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף–2020 (מ/1296)
היו"ר יזהר שי
עוד שני דברים שאנו צריכים לדון בהם: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק לשם הכנתן לקריאה שנייה ושלישית: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) – מדובר על האיכון – (הוראת שעה – נגף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף–2020 (מ/1296). הכנסת החליטה בישיבתה היום, יום חמישי, כ"ב באפריל התש"ף, 16 באפריל 2020, להטיל על הוועדה המסדרת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (הוראת שעה – נגף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף–2020 (מ/1296).

שימו לב, המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון. במליאה הושמעה גם הצעה להעביר את ההצעה לוועדה המיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה. אם מישהו רוצה להגיד משהו בנושא, בבקשה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לשאול את הייעוץ המשפטי למה דווקא לוועחו"ב?
ארבל אסטרחן
כי אין ועדת חוקה עכשיו. זה חוק שמתאים לוועדת החוקה פשוט.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא, אין ויכוח. בגלל שאין את ועדת חוקה אז ההמלצה היא על ועחו"ב.
ארבל אסטרחן
פשוט כי היא עסקה גם בנושא של האיכון של השב"כ.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא אותו דבר.
ארבל אסטרחן
נכון, אבל - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
זה שונה לחלוטין. זו מאטריה אזרחית, לא מאטריה שקשורה לצבא וביטחון, לא שירות ביטחון כללי.
ארבל אסטרחן
היות שהוועדה המתאימה לא קיימת, אז זה לא קריטי. זו פשוט ועדה שעסקה במשהו שהוא בכל זאת - - -
היו"ר יזהר שי
כן, חבר הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אני גם מצטרף לתהיות של חברנו יואב סגלוביץ'. אני חושב שמדובר בחוק אזרחי לחלוטין, מדובר בסמכויות של משטרה. אין לזה שום קשר עם ועדת החוץ והביטחון. אנחנו גם כרשימה המשותפת, אין לנו נציגות בוועדת החוץ והביטחון, ולכן אנחנו רוצים להשמיע את דברינו, יש לנו הסתייגויות שם, רוצים גם להצביע וגם להשתתף. ולכן אנחנו חושבים שברגע שאין ועדת חוקה, אז ועדת הקורונה היא הוועדה המתאימה. מה גם שהחוק עצמו, באחד מהסעיפים שמדבר על חובת הדיווח, שחובת הדיווח תיעשה לוועדת הקורונה מדי חודש בחודשו. אז אם ועדת הקורונה, לפי החוק - - -
ארבל אסטרחן
לא יכול להיות שקבעו לוועדת קורונה. היא לא ועדה קבועה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר, אבל זה כתוב בהצעת החוק הממשלתית עצמה, שחובת הדיווח היא לוועדת התמודדות נגד הקורונה.
ארבל אסטרחן
אה, באמת?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
הדיווח של פעם בחודש לראש אגף חקירות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז לכן אני אומר: ההצעה עצמה מתייחסת לוועדה הזאת. ולכן אני סבור שהוועדה המתאימה ביותר זה ועדת הקורונה ולא ועדת החוץ והביטחון. ולכן אנחנו מבקשים כסיעת הרשימה המשותפת, שוועדת הקורונה היא הוועדה שתדון בהצעת חוק הזאת.
היו"ר יזהר שי
כן, חבר הכנסת כסיף. נאמרו הדברים? בחדר השני מישהו רוצה להתייחס?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין התייחסויות. אני רק רוצה לדעת, האם הדיון בוועדת החוץ והביטחון הוא דיון פתוח?
היו"ר יזהר שי
כן. היועצת המשפטית אומרת שכן, בחקיקה זה יהיה דיון פתוח.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואז כל חבר כנסת יכול להשתתף בו, אין מניעה להשתתפות של חבר כנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אין לנו זכות הצבעה.
היו"ר יזהר שי
כן, אני רק רוצה לציין, שבדיון שאנחנו עשינו בכחול לבן, אנחנו חושבים שהדבר הנכון הוא להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון, מתוך הבנה שיש סינרגיה בין השימושים השונים. כמובן מדובר על גופים שונים לחלוטין, על גוף אזרחי מול גוף ביטחוני, מדובר על דיסציפלינות שונות. מצד שני, אנחנו חושבים שמכיוון שמדובר באיכון, כיוון שמדובר בדיסציפלינות שעברו דיון מעמיק בוועדת החוץ והביטחון, ויש שם הבנה ותובנות בנושא, אנחנו חושבים שזה המקום הנכון לדון בו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו גם חושבים שוועדת החוץ והביטחון זה המקום הנכון.
קריאה
אני גם חושב ככה.
היו"ר יזהר שי
תודה לחברי הכנסת. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו בנושא לפני שנעבור להצבעה?

אוקיי, אז אני מעלה את זה להצבעה? נעשה את זאת ואחרי זה נעשה את השנייה? מה את ממליצה, לעשות את שתיהן ביחד?
ארבל אסטרחן
תעשה קודם על אחת.
היו"ר יזהר שי
קודם על אחת ואחרי זה על השנייה. אז אנחנו נצביע בנושא העברת - - -
ארבל אסטרחן
רק בעד. בעד ובעד.
היו"ר יזהר שי
מה זאת אומרת? ואם יש מישהו נגד?
ארבל אסטרחן
אז שיצביע על השנייה.
היו"ר יזהר שי
אה, הבנתי, או זה או זה. הבנתי אותך, תודה על ההבהרה.

אז מדובר על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) – למי שמבולבל, מדובר על האיכון הטכנולוגי – (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום ליצור פיקוח על קיום הוראות בידוד), התש"ף–2020 (מ/1296). אנחנו מצביעים על הוועדה האחת ואחרי נצביע על הוועדה השנייה. מי בעד לקבל את המלצת הלשכה המשפטית, להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון? נא להצביע. 11 בעד. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדה המיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה?

הצבעה

בעד להעביר לוועדת החוץ והביטחון – 11
בעד להעביר לוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה – 4
ההצעה להעביר לוועדת החוץ והביטחון אושרה.
היו"ר יזהר שי
11 הצביעו להעברה לוועדת החוץ והביטחון, 4 לקורונה. אנחנו מעבירים את החוק הזה לדיון בוועדת החוץ והביטחון.ב. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297)
היו"ר יזהר שי
אני עובר לחוק השני. הכנסת החליטה בישיבתה היום, יום חמישי, כ"ב באפריל התש"ף, 16 באפריל 2020, להטיל על הוועדה המסדרת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) – מדובר על הארכת מעצר, אני מזכיר – (הוראת שעה – נגיף הקורונה חדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף–2020 (מ/1297). לא היו המלצות במליאה. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון או לוועדה המיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה. התייחסותכם, בבקשה. כן, בבקשה, חבר הכנסת שלח.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
אני מציע להעביר את זה לוועדת הקורונה. פה מדובר על משהו שאין לו שום נגיעה ביטחונית, הוא אזרחי לחלוטין, סמכויות מעצרים של המשטרה. אני מזכיר שכשהוקמה הוועדה המיוחדת, הוועדה הזמנית, ההגדרה הרשמית שלה, גם בנשיאות הכנסת, הייתה שהיא עוסקת בתחומים שאינם מכוסים על ידי ועדת החוץ והביטחון או ועדת הכספים. בוודאי שזה דבר מובהק, אני מניח שהייעוץ המשפטי יסכים איתי, נופל בתחומה של ועדת חוקה, חוק ומשפט. בהקשר הזה, בהעדר כל זיקה ביטחונית, נראה לי מתאים לנו. גם אני מעריך שטיפול בשתי הצעות חוק יעשה יותר טוב כשהוא במקביל ולא בטור על ידי אותה ועדה.
היו"ר יזהר שי
התייחסויות אחרות? בבקשה, חברי כנסת בחדר השני או כאן.
מרב מיכאלי (העבודה-מרצ)
אני בעד.
היו"ר יזהר שי
בעד מה, חברת הכנסת מיכאלי?
מרב מיכאלי (העבודה-מרצ)
בעד מה שאמר חבר הכנסת שלח.
היו"ר יזהר שי
בעד קורונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו בעד קורונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו בעד להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. דנים כבר בחלק הראשון של האיכון, שיהיה גם את החלק השני של הביצוע במקום אחד. ועדת חוץ וביטחון.
היו"ר יזהר שי
התייחסויות בחדר השני?
אופיר כץ (הליכוד)
התייעצות סיעתית בבקשה.
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
מה זה שייך לאיכון?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה קשור, זה שני חלקים - - -
עפר שלח (יש עתיד-תל"ם)
זה החוק השני בכלל.
היו"ר יזהר שי
רגע, לפני התייעצות, רק דיון והתייחסויות. מישהו רוצה להגיד משהו בחדר השני?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, אני תומך במה שאמר עפר שלח.
היו"ר יזהר שי
אני אציין גם את עמדתנו: בכחול לבן דנו, שקלנו. אנחנו חושבים שהוועדה הנכונה היא ועדת הקורונה להתמודד עם הסוגיה הזו. כמו שחבר הכנסת שלח ציין, יש שם הניסיון, הידע וגם הסמכויות לטפל בנושא הזה. מי ביקש התייעצות סיעתית?
אופיר כץ (הליכוד)
אופיר כץ.
היו"ר יזהר שי
רוצים התייעצות?
אופיר כץ (הליכוד)
כן.
היו"ר יזהר שי
חמש דקות הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 21:29 ונתחדשה בשעה 21:34.)
היו"ר יזהר שי
אוקיי, נכבדיי, אנחנו מעמידים להצבעה את ההמלצה להעביר את הצעת החוק (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297). מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין הצעה כזאת.
היו"ר יזהר שי
יש הצעה כזאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אה, ביקשו במליאה, נכון.
היו"ר יזהר שי
מי בעד?
קריאה
אדוני היושב-ראש, אתה אמור - - -
היו"ר יזהר שי
מי בעד להעביר לוועדת החוץ והביטחון? רגע, יש שם מישהו שמצביע.
קריאה
לא.
היו"ר יזהר שי
אה, הוא רק מניף יד. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדה המיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה?

הצבעה

בעד להעביר לוועדת החוץ והביטחון – אין
בעד להעביר לוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה – 14
ההצעה להעביר לוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה אושרה.
היו"ר יזהר שי
תוצאות ההצבעה: 14 בעד ואפס - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תראו שהליכודניקים עומדים בסיכום עם החוק השני. בחוק הראשון - - -
היו"ר יזהר שי
כל הכבוד. אנחנו נועלים את הישיבה. שבת שלום לכולם, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 21:35.

קוד המקור של הנתונים