ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/04/2020

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף-2020 (מ/1295), בכל הקריאות.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
הוועדה המסדרת
07/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 10
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, י"ג בניסן התש"ף (07 באפריל 2020), שעה 12:30
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף-2020 (מ/1295), בכל הקריאות
2. שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת היום
3. בקשה לביטול ישיבות כנסת
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
עוזי דיין
אחמד טיבי
מתן כהנא
אלכס קושניר
יזהר שי
חברי הכנסת
קרן ברק
בועז טופורובסקי
מוזמנים
אלון מסר - סגן הממונה על התקציבים, אגף תקציבים, משרד האוצר

עלי בינג - רכז רווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף–2020 (מ/1295), בכל הקריאות
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מתחילים את הישיבה. בעצם אתמול האופוזיציה עזרה לקואליציה להעביר את חוק יסוד: משק המדינה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש לא לראות בזה תקדים, אדוני.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, עבדנו קשה אתמול. גם קרן עבדה קשה וגם אחמד, וגם אני וגם הנוכחים האחרים – ויזהר ומי שהיה נוכח אתמול במליאה. ובעצם בשביל להשלים את זה, ובשביל לאפשר תשלום שיאושר של 500 שקל לילד ותשלומים נוספים שאושרו אתמול, מענקים, אנחנו צריכים להעביר חוק נוסף, שבקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח לאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה) בכל הקריאות. זה בעצם הבקשה, נכון?
ארבל אסטרחן
אני רוצה בבקשה לומר, כמו שאמרתי גם אתמול, שהפטור בכל הקריאות הוא חריג מאוד, והוא מוגבל לנסיבות המיוחדות שנמצאים בהן עכשיו לפני החג. ככלל, גם כשהממשלה מבקשת פטור מכל הקריאות, ועדת הכנסת נוהגת לתת פטור לפני הקריאה הראשונה, ובנפרד אם צריך לפני השנייה והשלישית, בהצבעות נפרדות ולא ביחד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היום זה חריג.
ארבל אסטרחן
והייתי שמחה אם זה לא היה מהווה תקדים לכנסת הזו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי. מישהו רוצה לדבר לפני שנצביע? בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם זה יעבור, אנחנו מאמינים שהכסף הזה יעבור לפני החג?
היו"ר אבי ניסנקורן
יעבור או ביום שישי או ביום ראשון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אה, בכל מקרה זה יהיה אחרי החג?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי. וכל זה כל זה קרה בגלל הסיפור הזה עם המדפיס הממשלתי?
היו"ר אבי ניסנקורן
אתמול?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, הביטוח הלאומי נתן לנו מצג שאם נעביר את זה אתמול הוא יספיק לשלם לפני החג. בדיעבד הסתבר שהוא התכוון עד שעה נורמלית בערב, כי הוא היה צריך להריץ את זה בלילה, וגם ככה לא היינו מספיקים. היה גם סיפור של המדפיס הממשלתי אבל גם הסיפור הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ואין אפשרות שהם יעבדו בלילה?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, הם צריכים להריץ את זה 24 שעות. הבנתי שזה בלתי אפשרי.
עוזי דיין (הליכוד)
אני מניח שיעבירו ותיקחו את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זאת אומרת, אפקטיבית צריך להעביר את זה היום, וזה יקרה ביום שישי או ביום ראשון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי. יש מישהו כאן מהאוצר או מביטוח לאומי?
נועה בירן - דדון
כן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יש לי שאלה לשתי קבוצות אוכלוסייה, שאני לא יודע לגבי ה-500 שקל אליהן. אני פשוט רוצה לדעת אם להגיש הסתייגויות, בגלל זה אני שואל את זה כאן. האחת זה הורים במשמורת משותפת, האם זה מתחלק אצלם חצי-חצי? והשני זה משפחות אומנה, האם זה מגיע להורים הביולוגיים או למשפחות האומנה עצמן?
קריאה
אז שישאל - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב ששאלתי מספיק בתמציתיות ומובן.
עוזי דיין (הליכוד)
אני רוצה גם להעלות נקודה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אבל הדיון יהיה בוועדת הכספים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ברור, זה יהיה בוועדת הכספים. אני רק רוצה לדעת אם להגיש הסתייגויות, אני לא רוצה סתם להטריד את ועדת הכספים.
עלי בינג
- - - על ההסכם אולי נעשה בוועדת הכספים.
היו"ר אבי ניסנקורן
עלי, שנייה.
עוזי דיין (הליכוד)
עלי, ברשותך. יש קבוצה שלא מתקבלת בשלב הזה, וזה נכי צה"ל. למה הם לא מקבלים? כי הנכים כולם מקבלים, אבל כיוון שהם מקבלים את זה דרך ביטוח לאומי ונכי צה"ל דרך משרד הביטחון, אז משרד הביטחון טוען שאין לו דרך להעביר את זה, אלא אם כן משרד האוצר יכללו אותו בהסכם. הם טוענים בתוקף, כולל מנכ"ל משרד הביטחון אודי אדם, שזו לא סוגיה של כסף. זאת אומרת, הם יממנו את זה, אבל אין להם דרך להעביר את זה. מדובר על כ-56,000 אנשים, במילים אחרות כ-27 מיליון. ונכון לכרגע הם לא מקבלים את זה, למרות שיש רצון טוב. דיברתי על זה עם שי באב"ד, דיברתי עם אודי אדם, דיברתי עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה. צריך לכלול אותם באיזושהי צורה בהסדר, אחרת רק הנכים הכלליים מקבלים ולא נכי צה"ל.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אני אומר: לא נעשה פה דיון ועדת הכספים.
עוזי דיין (הליכוד)
לא, אני אומר, בגלל שהוא הולך לדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז, עלי, ממש בקצרה, ממש שתי דקות, ואנחנו עוברים לאישור. תציג את עצמך, אלון.
אלון מסר
אני סגן הממונה על התקציבים. לגבי נכי צה"ל, הסיבה המקורית שהם לא נמצאים פה, שלמעשה כלל הנכים שמקבלים קצבת ביטוח לאומי, באמת נכי צה"ל הם לא חלק מהם. גם המתווה וכל הפעימות להעלאת קצבאות הנכות הן לא רלוונטיות לנכי צה"ל, יש להם תנאים אחרים וייחודיים - - -

לגבי האמירות שלך על משרד הביטחון, יש דרך של משרד הביטחון להעביר כסף למחצה. בדרך כלל עושים את זה באופן ישיר דרך חוק השיקום. עד הדיון בוועדה אנחנו נבדוק לגבי הנושא שאמרת, כמה טענות שעלו מבחינת איך שהם - - - שזה לא עולה כסף. זה קצת מוזר לי, אבל אנחנו נבדוק את זה.
עוזי דיין (הליכוד)
לא, אני לא מעלה טענות, אני רק אומר שגם שאול וגם שי יודעים ואומרים: אם הם מממנים את זה, אז לנו אין שום התנגדות. והם אומרים: אנחנו נממן את זה, אבל אתם מוכרחים לתת לנו את הצינור, איך אנחנו עושים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב. אז, אלון, תבדוק את זה עד הדיון בוועדת הכספים.
אלון מסר
בסדר גמור, אין בעיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
ולגבי השאלה של בועז?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
משפחות אומנה והורים גרושים עם משמורת משותפת?
עלי בינג
כן, אנחנו נבדוק עוד פעם, לקראת הדיון בוועדת הכספים נענה תשובה יותר מדויקת. כרגע מה שכתוב בסיכום זה שמי שמשתלמת בעדו קצבת ילדים הוא בעצם זה שיקבל את המענק של ה-500 שקלים. כדי לא להטעות את הוועדה, אנחנו נבדוק עד הדיון בכנסת, מי מקבל את קצבת הילדים במשמורת משותפת ומי מקבל באומנה, ונחזור עם תשובה מדויקת.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה, עלי. רק תציג את עצמך לפרוטוקול.
עלי בינג
אני רכז רווחה באגף תקציבים.
עוזי דיין (הליכוד)
עלי, תבדוק, כיוון שאתה בודק את כל הנושא, יש עוד סוגים, למשל ילדים שנמצאים בפנימייה בצו של בית משפט, ואין להם בעצם קשר עם ההורים. זה די מצחיק שההורים יקבלו כסף והילדים לא ייראו מזה שום דבר. למשל כאלה שיש להם משפחה מארחת.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אנחנו נעבור להצבעה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, אבי, יש לי שאלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, בבקשה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לפנות לחבר'ה באגף התקציבים. דיברתי על זה פה אתמול, אני מרגיש כמו תוכי, חוזר על עצמי ואף אחד לא מגיב לזה. לגבי דמי אבטלה – דמי אבטלה משולמים החל מהיום השישי. עכשיו, נכון שלווירוס יש תקופת דגירה של 14 יום, אבל לדמי האבטלה לא צריכה להיות תקופת דגירה של חמישה ימים. אז אני מבין שזה החוק נכון לעכשיו. וכל הפניות שלנו גם לביטוח לאומי, ביטוח לאומי אמרו שהם יתמכו במידה והאוצר יתמוך ויהיה אפשר לשנות את החוק.

השאלה אם אתם בכלל בכיוון, חושבים על זה. הרי מדובר באנשים שיפסידו, יש כאלה שיפסידו גם 1,000 שקל, כי היומית יכולה להיות גם 200 שקל ויכולה להיות גם פחות. אבל זה לא משנה. יש אנשים שיפסידו 1,000 שקלים רק בגלל שיש חוק שמגדיר תקופת דגירה לדמי אבטלה.
אלון מסר
אני אתייחס. כמו שאמרנו, זה החוק הקיים, צריך להגיד, לא שינו שום דבר. יש גם סיבות לסיבה שזה נמצא וכדומה. אנחנו קבענו כבר דיונים עם הביטוח הלאומי לאחר החג לבחון גם את הסוגיות האלה., ואנחנו נוכל לחזור ולעדכן אחרי החג.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
יש לכם הערכה תקציבית של הסיפור הזה?
אלון מסר
לא ברגע זה, אבל נוכל אחרי החג לעדכן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אלון, מתי 500 שקל יהיו בבנק אצל המיועדים?
אלון מסר
את זה צריך לשאול את ביטוח לאומי, אני לא יודע להגיד לכם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש פה נציג של הביטוח הלאומי בישיבה הזאת? אין? אנחנו חייבים לדעת מתי זה בחשבון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני דיברתי איתו אתמול, עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שפיגלר.
היו"ר אבי ניסנקורן
והוא אמר שזה יהיה או ביום שישי או ביום ראשון.

בסדר, אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, מי בעד פטור מחובת הנחה בכל הקריאות בנסיבות החריגות האלו? שם ההצעה: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9), התש"ף–2020. בבקשה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר, אושר פה אחד. תודה רבה.3. בקשה לביטול ישיבות כנסת
היו"ר אבי ניסנקורן
הדבר השני, הודעת יו"ר הכנסת ומזכירות הכנסת לגבי אי קיום ישיבת הכנסת ביום רביעי, מחר, ה-8 באפריל 2020, ערב פסח, וישיבת הכנסת ביום שלישי, 14 באפריל 2020, ערב שביעי של פסח. צריכים גם להצביע על זה. אז מי בעד?

הצבעה

הבקשה אושרה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה הצבעה על הפגרה, עופר כסיף.
היו"ר אבי ניסנקורן
7.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - - אני לא יכול להיות, אם צריך?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, ביטלנו רק את רביעי ושלישי כרגע, רק את ערבי החג.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
את ערבי החג, אז גם אני בעד.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, רק ערבי החג.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:48.

קוד המקור של הנתונים