ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/04/2020

שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה המסדרת
06/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 9
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י"ב בניסן התש"ף (06 באפריל 2020), שעה 22:15
סדר היום
שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
אסף זמיר
אלכס קושניר
יזהר שי
פנינה תמנו
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
מאיר כהן
פטין מולא
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון


שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת
היו"ר אבי ניסנקורן
אני פותח את הישיבה, יש בקשה שהמליאה מחר תתכנס בשעה אחת במקום בשעה ארבע, לדעתי זה גם הגיע מחברי כנסת – הבקשה הזאת – לאור כניסת החג הצפויה. ואם אנחנו לא נספיק היום את הדיון במליאה בנושא של התקציב, שגם מעכב את התשלום של 500 שקלים לפני החג, אז זה גם יסתיים מחר.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
דיברתי עם מאיר שפיגלר - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אז שפיגלר - - -
פטין מולא
אבי ומאיר, עכשיו היינו בוועדת הכספים, אנחנו שומעים שיש שם בעיה משפטית, שצריך חקיקה בשביל ה-500 שקלים, זה לא רק בחוק הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אסביר בשתי מילים. מה שהבנתי, ממש בשתי מילים, מאיר שפיגלר בא ואומר, שאם אנחנו היום מסיימים את החקיקה אז הוא מספיק לשלם את זה עוד לפני החג, וזה מאוד מרשים דרך אגב.
פטין מולא
מה הבעיה עכשיו?
היו"ר אבי ניסנקורן
עכשיו אנחנו צריכים להעביר את הצעת החוק בשלוש קריאות והנושא של ה-500 שקלים, צריך לעשות עוד מהלך של התייעצות. עכשיו, בגלל שוועדת העבודה והרווחה היא כאילו ועדה זמנית, אז אי אפשר לעשות התייעצות בוועדת עבודה ורווחה אלא אם כן תהיה הסמכה בחוק או לוועדת העבודה והרווחה או לוועדת הכספים, לא כל כך משנה. אז צריך עוד חוק במקביל.
ארבל אסטרחן
חוק רגיל בעוד שמחוקקים חוק יסוד.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, חוק רגיל שבעצם מסמיך את ההמלצה במקביל לעשות את שני הדברים האלה ואז באמת אפשר לשלם. העניין, שאנחנו צריכים לראות - - -
פטין מולא
אי אפשר להכניס הסתייגות בחוק יסוד, עכשיו, בעניין הזה?
היו"ר אבי ניסנקורן
תלוי במשפטנים, זה לא עבר את המשפטנים.
פטין מולא
אני שואל את המשפטנים.
ארבל אסטרחן
אי אפשר לתקן חוק רגיל בחוק יסוד.
פטין מולא
למה? אי אפשר לתקן חוק יסוד בחוק רגיל אבל למה לא לתקן חוק רגיל בחוק יסוד?
ארבל אסטרחן
- - -
פטין מולא
זה שיח משפטנים.
היו"ר אבי ניסנקורן
בדיוק, אנחנו לא פה בתפקיד המשפטי, זאת העמדה.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שיעשו פשוט עדכון בחוק היסוד.
פטין מולא
זה מה שאמרתי.
ארבל אסטרחן
אבל לא תיקון לחוק רגיל. תיקון שיתכנס בתוך חוק היסוד.
פטין מולא
נכון, זה מה שהצעתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקי, אז כרגע זאת הסיטואציה. אני מפה אלך גם לוועדת הכספים בשביל לראות למה זה מתעכב ואיך אפשר לזרז את זה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
הם עוד לא התחילו.
פטין מולא
התחלנו, מה זה לא התחלנו.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
התחלתם בדברים אחרים.
פטין מולא
לא, התחלנו בזה עכשיו, כל הדיון על זה עכשיו.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אני מציע ככה, בוא נאשר את הבקשה לקיום המליאה באחת ונראה אם זה סביר היום להעביר את זה, כי 61 חברי כנסת צריכים להצביע. אם לא, אנחנו נסיים את זה מחר באחת. בוא נעשה הערכת מצב אולי עם חבר הכנסת פורר כי אין טעם להשאיר גם את כל חברי הכנסת במשכן לחינם. יש אנשים שגרים קרוב ויבואו בהקפצה, אבל אין טעם סתם להשאיר אם זה לא ריאלי. מה שאני מציע, בוא נאשר את הבקשה לקיים את המליאה מחר באחת. נקפוץ לשם להבין אם זה ריאלי או לא ריאלי להעביר את זה היום, כי אם לא אז נעשה את זה כבר מחר.

מי בעד פתיחת המליאה מחר בשעה אחת, מי נגד?


הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה
היו"ר אבי ניסנקורן
אישרנו את פתיחת הישיבה מחר בשעה 13:00. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 22:20.

קוד המקור של הנתונים