ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 30/03/2020

בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2

30/03/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, ה' בניסן התש"ף (30 במרץ 2020), שעה 12:00
סדר היום
בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
איתן גינזבורג – מ"מ היו"ר
אסף זמיר
אחמד טיבי
אלכס קושניר
יזהר שי
חברי הכנסת
יואב בן צור
עוזי דיין
אופיר כץ
מתן כהנא
מיקי לוי
פטין מולא
אורי מקלב
מנסור עבאס
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו פותחים את הישיבה. נושא הישיבה זה הודעה בעניין בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת לפי סעיף 2 לתקנון הכנסת. מה שמוצע – ואני תיאמתי את זה אתמול גם עם עפר וגם עם מיקי – שחברי הכנסת איתן גינזבורג, אחמד טיבי ויעקב מרגי יכהנו כסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש לי הערה לזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בהסכם הקמת הרשימה המשותפת הסיעה החליטה שחברי עבאס מנסור יהיה סגן יושב-ראש קבוע מטעמנו של הכנסת ולא אחמד טיבי. אני מעריך מאוד את הפנייה שלכם, אבל גם בגלל שמנסור נבחר - - - אני מציע את מנסור עבאס, אני כיו"ר סיעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מיקי, אני צריך פה הסכמה שלכם, כי אני פניתי אתמול לעפר והוא נתן את השם של אחמד.
מיקי לוי (כחול לבן)
אין הסכמה כרגע, אני צריך לבדוק עם עפר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה רוצה רגע לבדוק איתו?
קריאה
אבל זה זמני, זה יומיים-שלושה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני עסוק.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
אבי, מה עם סיעות אחרות?
היו"ר אבי ניסנקורן
בגדול שמרנו כרגע על היחס המסתמן של שני שליש – שליש. ולכן פניתי אתמול למיקי וסיכמנו איתו על איתן ועל יעקב מרגי.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
אה, איתן כאילו הוא קואליציה. אוקיי.
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע. אתה יודע, הכול פה מתערבב כל יום, אז אנחנו לא יודעים מה להגיד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איתן הוא מהסיעה של יושב-ראש הכנסת.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
גם סגן שר הביטחון, גם סגן יושב-ראש הכנסת. יה אללה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו רצינו פשוט ליצור סיפור של הומו, ערבי וחרדי מכהנים כסגני יושב-ראש הכנסת.
מיקי לוי (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, התייעצות סיעתית בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה. אז עד 12:10.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:08 ונתחדשה בשעה 12:13.)
היו"ר אבי ניסנקורן
סיימנו את ההפסקה של ההתייעצות הסיעתית, אנחנו מחדשים את הדיון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה לא היה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא היה לפרוטוקול. אני מציע בכל זאת, אחמד, שאתה כרגע תישאר. טוב, החלטה שלכם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה.
מיקי לוי (כחול לבן)
אחמד, אני מבקש בכל לשון של בקשה. יש סיכום, אתה תישאר. אם לא, אני מגיש את המועמדות של מאיר כהן.
קריאה
תגיש.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אתם רוצים לעשות הצבעה, אם זה ככה?
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, אני מבקש לא לעשות הצבעה, אחרת אני עושה רוויזיה ואני מתחיל למשוך את הזמן עד מחרתיים, עד יום שני.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אולי תכבדו את ההחלטה שלנו?
מיקי לוי (כחול לבן)
אחמד, זה זמני, אנחנו מבקשים, ויתרנו לך, אתה תהיה היושב-ראש הזמני.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סגן יושב-ראש.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אם זה יושב-ראש אני אשקול, סגן לא כל כך. אני מעוניין רק במנסור עבאס. זו החלטת סיעה, אני לא יכול - - -
יואב בן צור (ש"ס)
תעשו הצבעה וזהו.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אז נעשה הצבעה.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, חבל לכם, אני אעשה רוויזיה.
יואב בן צור (ש"ס)
תעשה רוויזיה.
מיקי לוי (כחול לבן)
אחמד, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תיקח את זה עד יום שני, זה בסך הכול זמני. את הבעיות בתוך המפלגה אצלכם - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אין בעיות.
מנסור עבאס (הרשימה המשותפת)
מיקי, סליחה, מה שאתה אומר עכשיו לא ראוי. אין מחלוקת בתוך הרשימה המשותפת. אין מחלוקת. מה שאתה עושה ומה שאתה אומר זה לא ראוי בכלל. אם מגיע לכם את המקום הזה, אתה מוותר לאחמד – אז תוותר לאחמד. אבל אל תכניס את הרשימה המשותפת. זה לא ראוי.
מיקי לוי (כחול לבן)
אוקיי, מאה אחוז. תודה רבה על מה שאמרת, אני מוותר לאחמד . בבקשה, אחמד, תביא את המועמדות שלך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא מוכן. אני מסיר את המועמדות שלי.
מיקי לוי (כחול לבן)
אוקיי, אז אני מגיש את המועמדות של מאיר כהן.
פטין מולא
אז בוא נלך להצבעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מעלים את שתי האופציות להצבעה?
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, האופציה של מאיר כהן, אין שתי אופציות.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
אבי, בוא נמנה פשוט רק שניים וזהו.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
לא, בוא נצביע.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.
מיקי לוי (כחול לבן)
מתן, יש פרוטוקול.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
מה הפרוטוקול?
מיקי לוי (כחול לבן)
הוא אומר שלושה.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
בזמני עכשיו? רק שלושה? זה הפרוטוקול?
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מעלים את זה להצבעה.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
האם בזמניות הזאת נדרשים באמת רק שלושה או אפשר רק שניים?
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, אחמד הסיר את המועמדות שלו. אני נתתי לו את המקום שלי, אני לוקח את זה בחזרה.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
בסדר, אבל יכול להיות שאנחנו לא נצביע עכשיו - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מי מדבר שם?
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
אבי, מתן כהנא מדבר. ואני שואל את ארבל: האם חובה עכשיו למנות שלושה?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אבל אני סיכמתי אתמול, גם עם מיקי, שאחד ניתן או ליש עתיד או לרשימה, זה מגיע ביחס. אני רוצה לשמר את זה עדיין, לא חובה, אבל אני רוצה לכבד את זה. אז אנחנו נשים את איתן, את מאיר ואת יעקב מרגי בתור סגנים, אין מה לעשות.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, אבי, אני גם מבקש התייעצות סיעתית רגע.
ארבל אסטרחן
הייתה כבר. בעיקרון נותנים אחת, אבל אתה יכול להכריז הפסקה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אלכס, שלוש דקות, בסדר? זה לא התייעצות סיעתית, אנחנו פשוט מחכים.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:15 ונתחדשה בשעה 12:17.)
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אנחנו מחדשים את הדיון. אנחנו מעלים להצבעה את חבר הכנסת איתן גינזבורג, מאיר כהן ויעקב מרגי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבי, ביקשנו זכות דיבור. משהו קצר.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, אורי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שכדאי, כדי לא להרחיב עכשיו בדיבור, דיברנו על כך גם לפני הישיבה – גם תלוי למה הכנסת הולכת עכשיו – אם היא הולכת להסכם, ואם הכנסת תמנה יושב-ראש עוד לפני החקיקה. הסכם קואליציוני ידרוש חקיקה, חקיקה ארוכה מאוד, יש שם שלושה חוקים, להגדיל את מספר השרים בממשלה. מדובר על הסכם הרוטציה, שאם יהיה זה חוק לא מורכב ודאי, וכמובן שיהיו עוד חוקים כמו סגנים ודברים כאלה, שזו חקיקה שהיא צורך ההסכם הקואליציוני. וזאת תהיה שאלה, אם ימנו את היושב-ראש הקבוע לפני החקיקה או אחרי חקיקה. הנושאים מורכבים. גם במידה שיהיו דיונים של החקיקה, שלושה סגנים לא יספיקו, כשלא ברור מה יהיה התפקוד של בני גנץ כיושב-ראש.

(היו"ר איתן גינזבורג, 12:19)

בכל אופן, כשאנחנו מדברים על שבוע, אז נגיד שיהיו שלושה סגנים לשבוע, כשאנחנו יודעים שבשבוע הזה דיוני המליאה הם לא ארוכים, הם נאומים בני דקה ואולי כמה דברים טכניים. ולכן אני חושב שגם זה יוצר בעייתיות. עם כל זה, ההרכב של שלושה מקפח גם בקואליציה ואולי גם באופוזיציה. אני חושב שיצטרכו להגדיל את זה לחמישה. גם אם זה עכשיו לא העת, אבל אני מציע שתודיע שזה לשבוע.
היו"ר איתן גינזבורג
אורי, זה כנראה יורחב, אבל זה הכול תלוי במהלכים הקואליציוניים שנרקמים בעת הזאת. ולכן החלטנו שזה יהיו כרגע שלושה. גם ככה שבוע הבא כבר פסח, ורק אז, אני מניח, ייבחר יושב-ראש כנסת אחר, וגם תתגבש הנשיאות החדשה. כך שאין טעם עכשיו לקצוב את זה בזמנים, כשאנחנו לא יודעים מה קורה עם ההסכם הקואליציוני עצמו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם יהיה הסכם קואליציוני, אז הממשלה תוקם עוד לפני פסח.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז לכן אם הבנתי נכון, שמעתי את זה תוך כדי דיבורים או תוך כדי תשובה מאבי, אם הוא מדבר על שבוע, אני חושב שצריך לאשר את זה ולא צריך לעשות שום בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי שאמר שבוע זה אחמד טיבי ולא אבי. אבי אמר זמני. ואנחנו מניחים שברגע שתתגבש קואליציה, כל התפקידים ישתנו.
עוזי דיין
אז ההצבעה היא על שלושה סגנים זמניים ליושב-ראש הזמני - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני ביקשתי להגדיל לשבעה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, חבר הכנסת דיין, ההצבעה תהיה על מינוי של שלושה סגנים ליושב-ראש הכנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני ביקשתי להגדיל לשבעה זמניים, וזה יכלול את מנסור עבאס.
היו"ר איתן גינזבורג
לא הבנתי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ביקשתי להגדיל: במקום שלושה – שבעה. אם שבעה אז מגיע לנו אוטומטית בלי טובות.
יואב בן צור (ש"ס)
זה אפשרי?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא שוקל את זה בחוץ.
ארבל אסטרחן
אפשר עד תשעה.
יזהר שי (כחול לבן)
יש משכורות מיוחדות לסגני יושב-ראש זמניים?
ארבל אסטרחן
כן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מעמד חסר תקדים בעולם.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, יש תוספת במשכורת.
אופיר כץ (הליכוד)
זה כולל תוספת במשכורת?
יואב בן צור (ש"ס)
כן, כן.
אופיר כץ (הליכוד)
אז אני מתנגד.
יואב בן צור (ש"ס)
כן, התשובה היא כן. תוספת כמו יושב-ראש ועדה.
פטין מולא
הוא יתרום את המשכורת, זו לא בעיה. 1,500 שקל תוספת, נו.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, הפסקה שלוש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:21 ונתחדשה בשעה 12:43.)

(היו"ר אבי ניסנקורן, 12:43)
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מחדש את הישיבה. אני גם רוצה, גם במציאות המורכבת הזאת, לשמור על כבוד של כל אחד. זו גם חובה, לדעתי. אנחנו נישאר כרגע עם שלושה: מאיר כהן, איתן גינזבורג ויעקב מרגי. אם יהיה צורך להרחיב, אם תהיה באמת סיטואציה שגם בתקופה הזמנית יהיה עומס על הכנסת – כרגע אין עומס, כרגע שלושה זה מספיק. גם בראייה הציבורית כרגע שלושה זה מספיק. אם אנחנו נזהה שיש עומס, נעשה דיון, נרחיב, נדבר ונחליט על השמות הנוספים. ונעשה דיון מסודר, לא ככה בלחץ של רגע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם בכנסת הקודמת היו שלושה זמניים.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אבל אם תהיה התקדמות לכיוון ממשלה, יכול להיות שזה יחייב הרחבה. אחמד מבקש כמה מילים לפני.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. א', נכון, זה היה בדרך כלל שלושה זמניים, בדרך כלל בוחרים בוותיקים. אבל זכותה של כל סיעה לבחור את מי שהיא רוצה. אני כיו"ר סיעה הצעתי את חבר הכנסת מנסור עבאס, כי ככה החליטה הסיעה מזמן, בעצם הקמת הרשימה המשותפת, זה ההסכם. ואחר כך הצענו להרחיב את זה לשבעה, זה היה פותר את הבעיה כמעט לכל הסיעות – אופוזיציה, קואליציה. אבל היו אחדים שהתנגדו, כי זו הרחבה, משכורת. אני לא חושב שביומיים-שלושה זה מרחיב וזה משכורת. אני מעריך מאוד את הניסיון של אבי, שגם רצה למצוא שבעה ולתת לכולם, כולל מנסור, אבל חבל שלא הצלחתם או הצלחנו להתכנס לפתרון. שישה זה היה פוגע בעפר ובחלקים אחרים של האופוזיציה, אבל זה היה עונה על הצרכים שלנו כסיעה משותפת. ואני חושב שעדיין אפשר להצביע על יותר משלושה ואז לפתור את הבעיה שלנו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נצביע היום על שלושה. אורי, רשמנו לפנינו את מה שאתה אמרת, שיכול להיות שהעומס יחייב את ההרחבה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר להצביע שמנסור עבאס יהיה? שתי הצבעות.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא הבנתי. בשביל מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו גמישים, זו בסך הכול ועדה מסדרת.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אני לא רוצה שיצביעו נגד. בשביל מה?
מנסור עבאס (הרשימה המשותפת)
אני הצעתי שאחמד יהיה, שלא יגידו שהמשותפת סיכלה את - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, זו החלטה שלכם.
מנסור עבאס (הרשימה המשותפת)
מקובל עליי וגם על הרשימה המשותפת מקובל שאחמד ייבחר במקומי.
היו"ר אבי ניסנקורן
זו החלטה שלכם, בין אחמד לבין מאיר.
פטין מולא
אבל אתה לא רוצה, נכון?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני הסרתי את המועמדות שלי.
מנסור עבאס (הרשימה המשותפת)
אבל השאלה שלי היא למה ליש עתיד, 16 חברי כנסת - - - ולמשותפת לא מגיע?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, זה דיון אחר.
מנסור עבאס (הרשימה המשותפת)
אני מעלה את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי, אנחנו רשמנו את ההערה שלך, שייתכן מאוד שאם ייווצר עומס נצטרך להרחיב את מספר הסגנים הזמניים. אנחנו נעשה אז ישיבה מסודרת ואנחנו נחליט מראש. ונשתדל להגיע עם הסכמות מראש עד כמה שאפשר.

אז אנחנו מצביעים על בחירת איתן גינזבורג, מאיר כהן ויעקב מרגי כסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. מי בעד? 12. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 12
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אושר פה אחד. תודה.

יש נושא שאני רוצה להעלות אותו. הוא לא על סדר-היום, ולכן זה לא דיון להחלטה. אבל כן רוצים לשקף לכם עבודה שנעשתה בימים האחרונים. דיון מסודר יהיה במועד אחר, לא עכשיו, אבל כן לשקף על קצה המזלג משהו שיזהר שי בימים האחרונים, ביחד עם ארבל ריכזו. זה בנושא שאם תהיה בעיית קורונה מתרחבת מבחינת חברי הכנסת, ונצטרך לחשוב גם על הצבעה מרחוק, מה זה אומר. אז אולי בכמה מילים, יזהר וארבל. זה לא דיון.
יואב בן צור (ש"ס)
זה רק לוועדות או גם למליאה?
היו"ר אבי ניסנקורן
גם וגם. זה לא דיון, כי זה לא על סדר-היום. רק שתי מילים כדי להבין את הנושא. יהיה על זה דיון נפרד.
פטין מולא
מתי זה? היום?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא היום. יהיה על זה דיון נפרד, מסודר. אני רק רוצה שתשמעו בכמה מילים, ואנחנו נעשה את הדיון מסודר.
יזהר שי (כחול לבן)
אנחנו רוצים להסביר לכם שזה מגיע, כי חשוב שאנשים פה ישתפו פעולה כדי לאפשר את עבודת הכנסת. התרחיש האפשרי הוא שסיעה שלמה בכנסת יכולה אולי להיות מושבתת פתאום היום אחרי הצהריים או מחר, מתגלה מישהו עם נגיף, ואז כל מי שהיה מסביבו. זה יכול להיות רנדומלי, ואז עבודת הכנסת תשמור על איזושהי איכות. אבל זה יכול להיות גם סיעתי, ואז יש ממש פגיעה בדמוקרטיה. חלילה מישהו ביש עתיד פתאום מתגלה כחולה, ואז לכל הסיעה אסור להגיע לכנסת. זה יכול להיות כחול לבן, זה יכול להיות כל רשימה אחרת.

לכן יש גם חשיבות לנהל את התהליך הזה כמה שיותר מהר. אנחנו עבדנו עם הייעוץ המשפטי של הכנסת – ארבל, איל ינון ואחרים היו מעורבים – כדי למצוא מתווה שקודם כול שומר על העקרונות הדמוקרטיים של החקיקה הישראלית, אבל מצד שני נותן מענה מיידי. החשש הוא גם שהתהליך יהיה תהליך ארוך. אם היינו מכניסים שינוי לתקנון הכנסת, זה לוקח רק שבועיים כדי להכניס את השינוי, יש זמן המתנה כזה, או במילים המשפטיות הנכונות: זמן הנחה וכן הלאה.

אז ביקשנו פתרון. וארבל, תודה שמצאת מתווה – שאני מקווה שיהיה מקובל פה לכשהיושב-ראש יביא את זה לדיון בוועדה – מתווה שמאפשר לנו חקיקה מיידית, בהנחה שסיעות הבית רוצות בכך. ואז מאותו רגע שהחקיקה הזאת מתקיימת יש אפשרות לנהל דיונים בוועדות ובמליאה גם עם אנשים שמנועים, אך ורק בגלל המצב של הקורונה. זה לא משנה את מצב העניינים בכנסת – לא מישהו ששבר יד ולא מישהו שחלילה יושב באבל, אבל מישהו שמוגבל בגלל משבר הקורונה.

אנחנו ביקשנו להגביל את זה בזמן, כדי לא ליצור פה תקדים ארוך מדי, להגביל את זה למצב החירום ולהגביל את זה למצב הקורונה. אבל לאפשר גם דיונים אפקטיביים וגם הצבעה. וכמו ששמענו, בשבועות הקרובים יש הרבה מאוד הצבעות בכנסת שיגיעו, בעזרת השם, החל מהקמת ממשלה וחוקים וחוקי יסוד והרבה דברים טובים. כך שכל מי שיהיה מנוע אך ורק בגלל משבר הקורונה יוכל גם להשתתף וגם להצביע, מזוהה היטב, מאומת, הצבעה חוקית וכן הלאה. אם פספסתי משהו, אני מניח שנביא את זה בהקדם האפשרי.
ארבל אסטרחן
רק צריך לומר, שזה מחייב הליך של חקיקה. ועדיין לא הונחו הצעות חוק פרטיות בכלל. רק עכשיו אחרי שייבחרו סגנים תהיה נשיאות, אפשר יהיה להתחיל עם ההליך הזה. אז אפשר יהיה לעשות הליכים מזורזים, אבל זה כמובן כפוף לכל לוחות הזמנים.
יזהר שי (כחול לבן)
אנחנו נשתדל להביא את זה לוועדה הזאת בהקדם האפשרי, או לכל ועדה אחרת שתאפשר הנחה עם פטור וכן הלאה.
ארבל אסטרחן
יהיה צריך להחליט איזה ועדה, כי הוועדה הזו הזאת לא מחוקקת, אבל יש ועדות שיכולות לחוקק עכשיו.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אז אנחנו נעשה על זה דיון מיוחד, לא בלחץ כזה.

תודה לכולם, הישיבה מסתיימת.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים