ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 30/03/2020

בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים