פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת



2
הוועדה המסדרת
29/03/2020


11/05/2020
09:32
מושב ראשון



פרוטוקול מס' 6
מישיבת הוועדה המסדרת
יום ראשון, ד' בניסן התש"ף (29 במרץ 2020), שעה 16:00
סדר היום
בקשות לשינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
קארין אלהרר
אסף זמיר
אחמד טיבי
מתן כהנא
מרב מיכאלי
אלכס קושניר
יזהר שי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
יואב בן צור
איתן גינזבורג
עוזי דיין
מכלוף מיקי זוהר
דסטה גדי יברקן
משה בוגי יעלון
עופר כסיף
מיקי לוי
פטין מולא
עופר שלח
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ


בקשות לשינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה המסדרת. ברצוננו למסור הודעה על התפלגות סיעות, מתנצל על העיכוב. בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994, יש בקשה של יש עתיד להתפלגות. אני אקרא את הבקשה:

"בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, מוגשת בזאת הודעה על התפלגות סיעת כחול לבן, בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת. הסכם בדבר צירוף של המפלגות הוגש ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים.

בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, הנכם נדרשים לאשר את ההתפלגות"."

אז אנחנו נעבור להצבעה על ההתפלגות. כרגע זאת הבקשה הראשונה.
עופר שלח (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, מכיוון שכרוך בזה - - - ומכיוון שכרגע אנחנו מוחזקים בני ערובה על ידי חברת כנסת אחת, אני מבקש לא להצביע על ההתפלגות עד שהדבר הזה יושלם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה להבין, גם אחרי ההתפלגות אין בעיה לעשות את הצעד השני.
עופר שלח (כחול לבן)
כן, אבל - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא, יש בעיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בעצם זה תהליך רגיל, זו התפלגות נוספת. אין עם זה בעיה.
עופר שלח (כחול לבן)
אני לא מדבר על ההתפלגות הנוספת. להיפך, ההתפלגות הנוספת היא פונקציה של ההתפלגות הראשונה. אם תל”ם לא מתפלגים מכחול לבן אזי אי-אפשר יהיה לפצל את סיעת תל”ם. כרגע כל התקדמות התהליך מוחזקת כבת ערובה על ידי חברת כנסת שלא שייכת בכלל לכל הסיפור הזה ומשתמשת בעובדה שחתימתה נדרשת על מנת לטרפד את העניין. אם מטרפדים אז בואו נטרפד את הכול וגם תל”ם - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם לא רוצים להתפלג?
עופר שלח (כחול לבן)
אני רוצה לדעת שהדבר הזה סגור. אתה יודע שאני רוצה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר עופר, מה שתחליט. בפניי יש בקשת התפלגות. זה מה שהוגש לוועדה. דובר על אפשרות אחרת לעשות עוד מהלך. מכיוון שהמהלך הנוסף, נכון לתחילת הישיבה, לא קיים, אם אתם לא רוצים לעשות התפלגות אז כרגע כחול לבן היא יחידה אחת. אתם רוצים להשאיר את המצב כך, אין בעיה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בעיקרון המהלך שאתם מדברים עליו – חילוף מקומות ומפלגות בין שתי חברות כנסת – הוא מהלך שבכל מקרה חייב להתבצע בהסכמה. גם באופן טכני, כאקט נוסף: פילוג נוסף ואחר כך צירוף. כדי לעשות את האקט הזה תזדקקו בכל מקרה להסכמה הדו-צדדית. עצם זה שאנחנו מעכבים עכשיו את בקשת הפילוג, זה לא תורם לאקט הנוסף שאתם רוצים לבצע.
עופר שלח (כחול לבן)
היא תורמת לזה שגם מהלך קואליציוני, אני אומר את זה לא כי יש לי טענה ליושב-ראש או אליך, הרי אנחנו כולנו בני ערובה. אבל עליכם יש לחץ בעקבות מהלך קואליציוני שאתם רוצים לעשות, אם אנחנו יכולים להשתמש בו כדי לשכנע את חברת הכנסת הזו, אז איפה אנחנו עומדים? אני חושש, ואבקש את תשובת היועצת המשפטית של הוועדה, אני הבנתי החלפת חברת כנסת בחברת כנסת יכולה להתבצע כחלק מתהליך ה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה שואל אם זה יכול להתבצע בנפרד.
עופר שלח (כחול לבן)
אין טרייד בין מפלגות אחרי שהן עומדות לבד ופתאום עושות טרייד עם חברי כנסת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מכיוון שהנושא נוגע אלי אני מבקשת לאפשר לי שאלה. אותה חברת כנסת שבחרה להחזיק באופן קיצוני והזוי להחזיק בנו כבנות ערובה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
האם יכול להיות הסכם ג'נטלמני שאינו תלוי בה. אתם יכולים להגיע להסכמה שלא תכריזו עלינו כפורשות ושלא נהיה תלויות בה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
התשובה היא לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
בואו נעשה רגע סדר. אני לא רוצה לבוא בטענות לאף אדם אז לא נהפוך זאת לאישי, גם כף הסיטואציה לא פשוטה. אני מבין שאם אנחנו עושים עכשיו את הפילוג, זה לא מונע מאיתנו לעשות אחר כך את מה שרצינו לעשות היום, את האקט השני, וזה פשוט יחייב עוד ישיבה ובה אנחנו נעשה את הדבר הזה.
עופר שלח (כחול לבן)
אני שואל את ארבל אם זה נכון.
ארבל אסטרחן
הבקשה להתפלג לפי ההרכב המפלגתי. מפלגה נפרדת שהגישה רשימת מועמדים משותפת מעוניינת עתה להיפרד מהמערך הכולל. יש לכך משמעות, המשמעות היא שאתם תהיו סיעה נפרדת של 13 חברים. זאת אומרת ששליש מסיעה זו תוכל להתפלג בכל עת, זה משהו שלא היה אפשרי עד היום וצריך לדעת את זה. משמעות נוספת היא שאם סיעת יש עתיד תרצה אחר כך להתמזג עם סיעה אחרת, הדבר יאפשר לכל אחד מהחברים בה להתפלג. אלו שתי משמעויות של צעד זה.

אבל, אם אחר כך ירצו לעשות הליך שבו הסיעה עצמה מתפלגת בהסכמה לשתי סיעות ומאפשרת לחברת כנסת אחת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מה שעשינו היום.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת עם כולם יודעים מה עשינו. זה משהו שיתאפשר גם בשלב מאוחר יותר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה לפשט בשביל להבין: אנחנו עושים את החלק הראשון, אם מחר 12 חברי כנסת יחתמו שהם מוכנים שחברת כנסת תעבור או הפוך, אין מניעה לעשות זאת.
ארבל אסטרחן
אין מניעה.
עופר שלח (כחול לבן)
באותו ההליך שעשינו היום?
ארבל אסטרחן
באישור ועדת הכנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר לעדכן את חברי הכנסת מה עשיתם היום?
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא הושלם אז זה לא רלוונטי.
ארבל אסטרחן
כעת יש לפנינו בקשה של יש עתיד להתפלג מהמערך שנקרא כחול לבן. אני רוצה לומר שפרישה לא תלויה רק בהחלטה של הסיעה, יש לפנינו החלטה של השופט הנדל, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שגם ועדת הבחירות יכולה להכריז על חבר כנסת כפורש. אומנם זו לא דרך המלך וזה רק במקרים קיצוניים אבל חבר כנסת שהסיעה שלו לא פנתה לוועדת הכנסת, ולא ביקשה להכריז עליו כפורש, לא מוגן מפני החלטה של ועדה הבחירות כשהיא מאשרת רשימות מועמדים לכנסת הבאה, להחליט בעצמה שחבר כנסת עשה מעשה של פרישה.
עופר שלח (כחול לבן)
אין פה כוונה להכריז על מישהו כפורש.
היו"ר אבי ניסנקורן
עופר, מה שאתה הצעת היום, ואני הסכמתי, עומד מבחינתי גם מחר ומחרתיים ועוד שבוע.
עופר שלח (כחול לבן)
אני רק רוצה לוודא שמבחינה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אלא אם כן אתם רוצים לבוא איתם לקואליציה - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
יאללה, 70 שרים.
עופר שלח (כחול לבן)
אני רוצה לוודא שהדבר אפשרי מבחינה תקנונית, כי כשאתה עושה אותו כחלק ממהלך שלם זה סיפור אחד. אני אינני יודע אם בתולדות הכנסת קמו פתאום שתי סיעות והחליפו ביניהן חברי כנסת. אני לא ראיתי דבר כזה.
ארבל אסטרחן
זה לא דבר רגיל, כזה אני לא ראיתי.
עופר שלח (כחול לבן)
מאה אחוז. אני מודה, זה לא מולך או מול מישהו בחדר, אבל הסיטואציה שבה הקמתה של ממשלה תלויה בדבר הזה, כי יש פה אנשים שצריכים להיות בתפקידים, כי יש פה אנשים שצריכים לעשות מהלך פוליטי שיאפשר להקים את הקואליציה, כרגע זה עובד לטובתי כי אני רוצה לשחרר את הדבר הזה. מי כמוך יודע שכל המהלך הזה שאני יוזם הוא מהלך של רצון טוב כלפי שתי חברות כנסת שאנחנו רוצים לאפשר להן להיות במקום שהן רוצות להיות בו. אני מציע שנהיה באותה סירה ביחד, אל תעמיד את זה בצורה אנטגוניסטית.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא אנטגוניסטית.
עופר שלח (כחול לבן)
אני חושש שדקה אחרי שהאינטרס ייגמר, אנחנו נישאר עם זה ששתי חברות כנסת כאלה לכודות. אני אומר לך שאתה גם תשים אותן במצב שהן תצטרכנה לשקול פרישה מהכנסת. כל זה בגלל משהו שבכלל לא שייך לעניין ושאולי אפשר לסדר אותו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איזה מנוף יש לך עכשיו על מיקי חיימוביץ'? זה לא ישנה - - -
עופר שלח (כחול לבן)
כרגע יש ליושב-ראש המפלגה שלה יותר מנופים ממה שיהיה אחר כך.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אולי ניתן לדחות קצת את הדיון?
קארין אלהרר (כחול לבן)
למה? למה? למה היא לא יכולה לקבל החלטה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
בואו נדחה את זה לעוד שעה ונעשה מאמצים לדבר על ההיגיון שלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מכריז על הפסקה. נחדש את הישיבה בשעה 16:00.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:20 ונתחדשה בשעה 16:00.)
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אנחנו מחדשים את הישיבה. לפנינו כרגע עניין ההתפלגות של יש עתיד שחתומה על ידי עופר שלח. אני אקרא אותה:

"בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, מוגשת בזאת הודעה על התפלגות סיעת כחול לבן, בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת. הסכם בדבר צירוף של המפלגות הוגש ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים.

בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, הנכם נדרשים לאשר את ההתפלגות"."
ארבל אסטרחן
איך תיקרא הסיעה?
עופר שלח (כחול לבן)
יש עתיד.
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע עדיין יש אותנו ואת תל"ם ביחד. במקביל יש את בקשת סיעת יש עתיד כולה, בהסכמה, להתפלג לפי סעיף 59(1) כך ש-12 חברי כנסת יישארו ביש עתיד, וחברת הכנסת פנינה תמנו שאטה תתפלג ותתמזג עם חוסן לישראל. ויש בקשת סיעת חוסן לישראל כולה, בהסכמה, להתפלג לפי סעיף 59(1) כך ש-15 חברי כנסת, 14 חברי כנסת - - -
ארבל אסטרחן
זה כחול לבן, זה לא חוסן לישראל.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש בקשת סיעת כחול לבן.
עופר שלח (כחול לבן)
אתה צריך קודם לפצל את כחול לבן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אי-אפשר להעביר את זה באקט אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
הבנתי. אנחנו נצביע על בקשת סיעת יש עתיד, בקשתו של חבר הכנסת עופר שלח. מי בעד הבקשה?
הצבעה

בעד – 16
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה נתקבלה
ארבל אסטרחן
לפרוטוקול אומר שבא כוחה של הסיעה החדה הוא חבר הכנסת עופר שלח וממלא מקומו הוא גיל סגל.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר גמור. עכשיו אני עובר לבקשה של תל"ם: "הודעה על התפלגות בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת: בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, מוגשת בזאת הודעה על התפלגות סיעת כחול לבן בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת . הסכם בדבר צירוף של מפלגות הוגש ליושב-ראש ועד הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים.

בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, הנכם נדרשים לאשר את ההתפלגות.
ארבל אסטרחן
איך תיקרא הסיעה? תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית?
משה בוגי יעלון (כחול לבן)
נכון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אנחנו מצביעים הבקשה של תל"ם. מי בעד?
הצבעה

בעד – 16
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה נתקבלה

אני חוזר עכשיו לבקשה שקראתי לפני זה. יש לנו בקשה של סיעת יש עתיד כולה - - -
ארבל אסטרחן
רגע, מה השם?
היו"ר אבי ניסנקורן
השם של הסיעה שנותרה נשאר כחול לבן.
ארבל אסטרחן
והשם ייצג את מפלגת חוסן לישראל. יש להצביע על זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מצביעים על כך שהשם כחול לבן ייצג את מפלגת חוסן לישראל. מי בעד?
הצבעה

בעד – 14
נגד – 1
נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מיקי נשאר בלי חברים.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני לא צריך חברים כמוך, גדי, אל תדאג. והסימול פ"ה נשאר אצלנו.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אבל אתה נשאר ללא ציבור.
מיקי לוי (כחול לבן)
אל תדאג, גדי, יש גדודים מאחורי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
עוד מעט גם אחוז חסימה לא יהיה לך.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני בכלל לא נכנסת לזה. לא רוצה להגיד לו מי העיפרון הכי מחודד.
ארבל אסטרחן
סיעת כחול לבן התפלגה לשלוש סיעות: סיעת יש עתיד שתייצג את מפלגת יש עתיד, סיעת תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית שתייצג את אותה המפלגה. באי הכוח שם הם מרדכי שוקרון וממלא מקומו אבינועם גפני. סיעת כחול לבן שתייצג את מפלגת חוסן לישראל. באי הכוח שם הם יחזקאל אגאי וחבר הכנסת ניסנקורן.
היו"ר אבי ניסנקורן
עכשיו נצביע על בקשת סיעת יש עתיד כולה, בהסכמה להתפלג לפי סעיף 59(1) כש-12 חברי כנסת יישארו ביש עתיד וחברת הכנסת פנינה תמנו שאטה תתפלג ותתמזג עם כחול לבן.

בקשה נוספת היא של סיעת כחול לבן כולה, בהסכמה, להתפלג לפי סעיף 59(1), כך ש-14 חברים יישארו בכחול לבן וחברת הכנסת ע'דיר מריח תתמזג עם יש עתיד.
ארבל אסטרחן
צריך שתהיה הסכמה של כולם לעשות מהלך כזה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
יש חתימה של כולם כולל ע'דיר.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, יש אישור בכתב גם של חברת הכנסת מריח. אנחנו נצביע על שתי הבקשות האחרונות שהצגתי. מי בעד?
הצבעה

בעד – 15
נגד – אין
נמנעים – 1
הבקשות נתקבלו

אז פנינה תמנו שאטה בכחול לבן וכמאל ע'דיר מריח ביש עתיד. בהצלחה לשתיכן.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אפשר להגיד כמה מילים?
היו"ר אבי ניסנקורן
יש עוד בקשת התפלגות של חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר. אקרא את הבקשה:

"כידוע, הסיעה שבנדון הינה רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מספר מפלגות, כמתאפשר לפי סעיף 57(ב) לחוק הבחירות לכנסת, שהינן מפלגת יש עתיד, חוסן לישראל ותל"ם, כאשר החתומים מטה נכללו ברשימת המועמדים מטעם מפלגת תל"ם.

מאחר שתלויה ועומדת לאישורכם בקשה לאישור התפלגות לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, ומאחר שאישור ההתפלגות הינו פעולה היוצרת מספר סיעות במקום סיעה אחת משותפת, כאשר ההתפלגות לפי סעיף 59(2) הינה התפלגות מסוג מיוחד, כך שהסיעות החדשות הנוצרות מפעולה זו הינן "אך ורק על פי השתייכות לאותן המפלגות" (כלשון הסעיף הנ"ל), ולא בשום מתכונת אחרת. וממילא, במקרה דנן, אישור ההתפלגות יגרום בהכרח להפיכת סיעת כחול לבן ומצד אחד סיעת יש עתיד ומצד שני לסיעת תל"ם, הרי שנבקשכם, עם מתן אישור שכזה, וזאת בהתאם לסעיף 59(1) לחוק הנ"ל, לאשר את התפלגות סיעת תל"ם המונה 5 חברי כנסת, כשהחתומים מטה ייפרדו מחברי הכנסת משה יעלון, אורלי פרומן ואנדריי קוז'נוב.

היה ולאחר מתן אישור להתפלגות לפי סעיף 59(2) לחוק, כאמור לעיל, והיווצרותן של שלוש סיעות חדשות עקב כך, תתבקשו גם לאשר מיזוג של שתיים משלוש הסיעות הנ"ל לסיעה אחת, הרי שנבקשכם לדון בבקשת המיזוג הנ"ל רק לאחר הטיפול בבקשת ההתפלגות שלנו - - -
צבי האוזר(כחול לבן)
בסדר, זה כבר לא משנה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אתם רוצים להגיד משהו?
יועז הנדל (כחול לבן)
אנחנו רוצים להודות לבוגי על הדרך החשובה שעשינו יחד ואנחנו מקווים שהצעד הזה יוביל לאחדות ולריפוי הפצעים בחברה הישראלית, ולהתמודדות עם המגיפה שאנחנו עומדים מולה עכשיו לטובת מדינת ישראל.
ארבל אסטרחן
מה שם הסיעה?
צבי האוזר
דרך ארץ.
עופר שלח (כחול לבן)
על זה נאמר: דרך ארץ קדמה למשרה.
ארבל אסטרחן
אין בינתיים מפלגה שאתם מבקשים לייצג.
יועז הנדל (כחול לבן)
אמת, לעת עתה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אנחנו נעבור להצבעה על בקשת חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר. מי בעד?
הצבעה

בעד – 11
נגד –אין
נמנעים –3
הבקשות התקבלו

בקשת ההתפלגות אושרה, קמה סיעת דרך ארץ. חברת הכנסת פנינה תמנו שאטה, בבקשה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, וגם לעופר שלח. בשום תרחיש לא חשבתי שהדיון הזה יסתיים כך. אני חושב ששניכם יצאתם מנקודת הנחה שאתם רוצים להיטיב איתי ועם ע'דיר, מתוך הבנה שאנחנו הלכנו אחרי צו האמת שלנו. זה לא מובן מאילו ולדעתי גם תקדימי. על כך נתונה לכם תודתי.

בנוסף, זה רגע לא פשוט עבורי, אני רוצה לומר תודה. נכנסתי לכנסת ב-2013, מי שפתח לי את הדלת הוא יאיר לפיד, בכל 8 השנים שאני בפוליטיקה ידעתי תמיד שאני בתוך קבוצת אנשים מדהימה שהולכת להילחם על המדינה ושתמיד היא כמו אגרוף. אני לא חושבת שיש מישהו בבית הזה שלא יודע שחוזקה של יש עתיד הוא בגלל הקבוצתיות. לא היה לי פשוט ללכת אחרי האמת שלי, אני תמכתי ותומכת באחדות. לדעתי צו השעה הוא לעשות מעשה, הייתי בדעה שונה מהמפלגה שלי ולא ראיתי את עצמי לעומתית לממשלה שתוקם ולכן בחרתי לעשות את הצעד הזה. הצעד הזה לא יכול להסתיים בלי שאומר תודה למפלגת יש עתיד וליאיר לפיד ולחבריי חברי הכנסת שחברותי איתם תמיד תישאר בתוקף. תודה גם לפעילים הרבים שליוו אותי במשך השני.

אני נותנת את מלוא הגיבוי לבני גנץ. אני חושב שההחלטה שלו הייתה החלטה אמיצה. בחירה בין אפשרויות לא פשוטות. כמו כל העולם אנחנו מתמודדים עם מגיפה ועם טיפול במאות אלפי אנשים שאיבדו את העבודה ושאינם יודעים מה יקרה עוד חודש. אני ראיתי לנכון להיות חלק ממי שיישאו בנטל מהקואליציה. אני מקווה ומאחלת לכל מדינת ישראל ימים טובים, והלוואי שהדיון הזה יהיה סימן לכנסת הבאה כי הוא היה רגוע למרות שלא היה פשוט.
היו"ר אבי ניסנקורן
חבר הכנסת צבי האוזר.
צבי האוזר
במשפט אחד: אני חושב שמה שמתרחש כאן בוועדה הזו, נדמה שהדרכים שנמצאו הן הצעד הראשון במסע פיוס שהחברה הישראלית מחויבת להתחיל לצעוד בו. זה לא קל אבל אין דרך אחרת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני הרבה זמן בכנסת, רבותיי, ולא הייתי עד למחזות כמו אלו המתרחשים בימים האחרונים. גם בישיבה זו מספר הפיצולים הוא גדול מנשוא. אני להיות שייך לסיעה שלא ביקשה פיצול.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש לנו הודעה אחרונה: "מוגשת בזאת הודעה על מיזוג סיעות, מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד ומפלגת תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה בוגי יעלון, מודיעות על הקמת סיעה שהיא צירוף של שתי המפלגות.

בהתאם לסעיף 60(א) לחוק הכנסת, אתם מתבקשים לאשר את הבקשה."
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה שם הסיעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
יש עתיד – תל"ם. בסיעה זו יהיו 16 חברים. מי בעד?
הצבעה

בעד – 16
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת המיזוג נתקבלה
ארבל אסטרחן
סיעה זו תמשיך לייצג את שתי המפלגות.
עופר שלח (כחול לבן)
כן, כמו שהיה בכחול לבן.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני רוצה להגיד לעם ישראל שזו שעה טובה ויפה שבה הוקמה ממשלת אחדות.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זו לא ממשלת אחדות.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יש לי גם משהו אישי. אני רוצה לתבוע את עלבוני מחבריי בכחול לבן שהפכה לצערי לארבע מפלגות. אני החזרתי את המנדט שלי ולא גנבתי אותו. כולם יצאו להכפיש אותי כאופורטוניסט ובוגד. בעצם מסתבר שבעל הערכים בתוך כחול לבן הוא אני, שלא רימיתי את בוחרי והחזרתי את המנדט לציבור. אני יכול להגיד שבחלוף חודשיים עם ישראל ראה איך פוליטיקאים לא אמורים להתנהג. פוליטיקאים לא אמורים רק לחוקק חוקים אלא גם להוות דוגמא ומופת בעיקר בבחירת המילים.

חברי כנסת וראשי מפלגות השתמשו במילה "בוגד" נגדי כאילו זו מילת ברכה. בדיעבד, מי שבחר לרמות את בוחריו הם 32 חברי כנסת מכחול לבן. אבל, הרמייה הזו הצילה את מדינת ישראל. אני מברך על כך שהוקמה ממשלה אבל זו דוגמה טובה איך איש ציבור צריך לברור מילים, כל ערב הייתי במוקד מדורת השבט בטלוויזיה כבוגד של המדינה. אנחנו יודעים מה המשמעות של המילה הזו. אני איש ערכים ובסוף אתם באתם אחרי. אתם לא החזרתם מנדט ואני כן. ברוכים הבאים, אני מקווה שמכאן נלמד איך באמת להיות אנשי ציבור ולא רק פוליטיקאים.
היו"ר אבי ניסנקורן
יזהר שי, בבקשה.
יזהר שי (כחול לבן)
ברכות לכל המתפצלים והמתאחדים, אני מאחל הצלחה לכולם. מי שמסתכל עלינו היום וטרח לקרוא את חדשות הכנסת, לא מבין על מה כל המהומה היום. אני חושב שזה צריך לסמן לכולנו בעת הזו. אנשים הצביעו ביחד בעת הזו וניסו להניע את עבודת הכנסת ולשים דברים מאחור. הגיע הזמן שמדינת ישראל תראה מולה כנסת עובדת, ממשלה מתפקדת, ואנשים שמשתפים פעולה בשיח אנושי גם אל מול חילוקי הדעות הכבדים. מאחל לכולנו הצלחה ובעיקר לאזרחים. מדינת ישראל יוצאת לפחות מסבך אחד כדי להתמודד עם מה שעומד מולנו וזו ההתמודדות החשובה יותר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
ואני רוצה להזכיר לראש הממשלה מי הראשון שפרץ את הסכר הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:40.

קוד המקור של הנתונים