ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 31/03/2020

ענף הבנייה - מיגון עובדי הענף כנגד נגיף קורונה , ענף הבנייה - דיווח זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לתאונות בענף הבנייה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2

31/03/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה
יום שלישי, ו' בניסן התש"ף (31 במרץ 2020), שעה 12:30
סדר-היום
1. ענף הבנייה - דיווח זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לתאונות בענף הבנייה.
2. ענף הבנייה - מיגון עובדי הענף כנגד נגיף קורונה.
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר
סונדוס סאלח
אלון שוסטר
חברי הכנסת
עופר כסיף
משתתפים (באמצעים מקוונים)
חזי שוורצמן - ראש מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית, מפקח עבודה ראשי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יהודה כרמלי - מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה, משרד הבריאות

נתנאל לפידות - מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון

רפ"ק שמואל לרמן - קמ"ד חקירות, הרפרנט לנושא ענף הבנייה, המשרד לביטחון פנים

הדיל יונס

עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איל בן ראובן - ראש מטה הבטיחות, הקרן לעידוד ופיתוח הבנייה המשותפת להסתדרות ולהתאחדות הקבלנים, הסתדרות בוני הארץ

יצחק מויאל - יו"ר הסתדרות עובדי הבניין, ההסתדרות החדשה

זהר שטיינברג - מנהלת עמית הקרן לפיתוח ועידוד ענף הבנייה, הסתדרות העובדים הלאומית

דן ורשבסקי - יו"ר ועד ארצי מנופאים, מפעילי עגורן צריח

אדי בן ליש - מנכ"ל התאחדות מעסיקי המנופאים

הדס תגרי - מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
תמי ברנע
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

1. ענף הבנייה - דיווח זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לתאונות בענף הבנייה
2. ענף הבנייה - מיגון עובדי הענף כנגד נגיף קורונה
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, הישיבה השנייה היום, 31 במרץ 2020. ייחדנו את הישיבה הזו לענף היחידי שהוחלט שאינו ממשיך לפעול למרות כל מצב החירום שנמצאים בו, ענף הבנייה ממשיך לפעול, ולא חלו עליו התקנות של מצב החירום. זאת הייתה החלטה, כפי שהבנתי, כלכלית גרידא מתוקף הרצון לא לפגוע בתשלומי ההלוואות שהקבלנים והחברות הגדולות לקחו, זה היה יכול לגרום לקריסת הבנקים. ככה הסבירו את זה.

אבל בינתיים מה שמדאיג אותנו, לצערנו הרב, בשנה וחצי האחרונות כאשר הכנסת הייתה כמעט מושבתת או מושבתת בגלל הבחירות, לא התקיימו דיונים ולא חלה התקדמות בנושא, לא קיבלנו דיווחים על תאונות העבודה בענף הבנייה. קיבלנו כל הזמן חדשות על עוד הרוג ועוד הרוג ועוד פצוע בגלל תאונות עבודה. לא ממש ידוע לנו איך הגורמים הרלוונטיים עבדו בתקופה הזו.

עוד היבט הוא ביטחונם. לצערי הרב, עכשיו כשמדברים על ביטחון עובדי הבניין או פועלי הבניין אנחנו לא רק מדברים על תאונות עבודה, אנחנו מדברים גם על חשיפה לקורונה, והם כמו שאר הפועלים שיוצאים יום יום מסתכנים. אבל מעבר לזה, עבודה באתרי בנייה הרבה פעמים היא עבודה משותפת של יותר מפועל אחד, שימוש בהרבה כלים שיכולים גם להוות כלי להדבקה. נרצה לשמוע גם איך שומרים על בריאותם של פועלי הבניין שחוזרים בעצם כל יום לבתים שלהם, למשפחות שלהם, ואם חס וחלילה, אחד מהם יידבק הוא עלול להעביר את זה לכל המשפחה. אנחנו רוצים את שלומו ואת שלום המשפחה.

והדבר השלישי שנרצה להבין, איך מתנהלים בתקופה הקשה הזו גם עם הפועלים הפלסטינים שצווה עליהם להישאר חודשיים במדינה ולא לעזוב אותה עד שיעבור כל העניין של הקורונה, אם הם רוצים לעבוד. חלה חובת ארגון מקומות הלנה על הקבלנים עצמם. נרצה לדעת איך זה מתנהל, במיוחד לאחר החדשות שהיו על מקומות הלנה לא ראויים. זה גם מהצד האנושי וזכויות של בני אדם שיהיו במקומות ראויים לחיים נורמליים, אבל אנחנו גם צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו פועלים בתקופת קורונה, וחס וחלילה, שלא יהיו תנאי הלנה שהם גם חממה להידבקות ולהעברת המחלה.

כל הנושאים האלה מאוד מדאיגים אותנו בתקופה הזו, הפועלים שממשיכים לצאת מהבית, להסתכן, לעבוד, כדי שגם לא תהיה קריסה בענף הזה. אבל אגיד לכם את האמת, אני לא כל כך מסכימה עם ההגדרה שהוחרגו מהעניין של מצבת חירום. והיה לנו דיון על עובדים סוציאליים, שמאוד נחוצים עם ההשלכות הכלכליות חברתיות של הקורונה, שנכללו במצבת החירום, ולא כולם עובדים. עובדי הבניין עדיין עובדים, ואנחנו מודאגים מהמצב שלהם. אנחנו רוצים לשמוע דיווחים, ולהבין מה קורה איתם בדיוק.

אתחיל בזה שאבקש מנציג משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ראש מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית, חזי שוורצמן, לתת לנו גם דיווח על התאונות, וגם מה נעשה כדי לשמור על בטיחות ובריאות תעסוקתית במקרה הזה של ענייני הקורונה. מה נעשה עד עכשיו. תודה. בבקשה.
חזי שוורצמן
צוהריים טובים, כבוד יושבת-הראש, תמונת המצב היא כזאת, חלה ירידה בסך כל תאונות העבודה בישראל מ-20 לשמונה תאונות. בענף הבנייה ירדו משבע תאונות לשלוש תאונות. אני מדבר על תאונות קטלניות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה מדבר על מתחילת השנה?
חזי שוורצמן
אני מדבר על עד עצם היום הזה בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, בהשוואה לינואר-מרץ 2019. אני מדבר על הרבעון הראשון של השנה. אנחנו מדברים על שלוש תאונות קטלניות בענף הבנייה, שניים מהם התרחשו במקומות שלא דווחו בכלל למינהל הבטיחות, לא דווחו למשרד העבודה. מדובר על מקומות שהרשות המקומית לא ידעה או לא הייתה בקשר עם רשויות מקומיות. ככלל, כתנאי להיתר בנייה, כאשר באה רשות מקומית לקבל היתר בנייה אנחנו מבקשים ממנה שהיזם, שהקבלן יראה לרשות המקומית באותו מעמד טופס שהוא הודיע למינהל הבטיחות על האתרים, כי האתרים האלה לא מופיעים במפה שלנו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה כולל את המקרה שהיה לפני יומיים?
חזי שוורצמן
כן, כולל המקרה של יפיע וכפר יסיף.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הצעיר מעילוט, ביפיע.
חזי שוורצמן
הוא עלה על הגג ונפל. אם היינו יודעים על האתרים האלה המפקחים שלנו היו נוכחים, מבקרים ויודעים מזה. אנחנו לא יודעים מזה. רק בתאונה אחת השנה האתר הזה דווח בראשון לציון, שהוא נפגע מזרוע של עגורן. המפקחים שלנו עובדים בימים האלה בהתאם לצמצום של כוח אדם, כידוע, ל-30%, אבל יותר מ-80% מהכוח המצומצם שלנו מוקדש לביקורים בענף הבנייה. אנחנו שולחים מפקחים כל יום. אני באופן אישי הייתי היום בבוקר. אני נמצא פה בתל אביב, רוב הבניין ריק, כולם בשטח.

מה שחשוב לנו זה המשך המשילות באתרי הבנייה. הם רואים את הנוכחות שלנו, הם אומרים שגם בתקופה הזאת, שהיא תקופה קשה מבחינת הנוכחות בענפים אחרים, עדיין המדינה נוכחת ומשגיחה על הבטיחות לטובת העובדים, ואת זה אנחנו עושים כל יום.

בנושא הגיהות, ההנחיות שלנו נסמכות כמובן על הנחיות משרד הבריאות. את הידע כרגע הנושא של גיהות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חזי, לפני שמתקדמים, כמה מפקחים עובדים היום לעומת מה שהיה קודם? תצא מנקודת הנחה שאנחנו כמעט לא יודעים כלום על 2019. כמה עבדו ב-2019 וכמה עכשיו תחת הקורונה?
חזי שוורצמן
בשגרה יש לנו כ-97 מפקחים, מתוכם 74 מפקחים ורסטיליים. זה אומר שגם לבנייה וגם לתעשייה, הרוב לבנייה, אבל אנחנו מכוונים אותם גם לתעשייה לפי תוכנית פעולה שבועית כשאנחנו עושים ניתוח נתונים. היום נשארנו עם 40 עובדים במינהל הבטיחות. מתוך 40 העובדים יותר מ-80%, יותר מ-30 עובדים מופנים לענף הבנייה. זאת אומרת שרוב הכוח, רוב מינהל הבטיחות היום מכוון מטרה לכיוון ענף הבנייה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מבינה, מחריגים את כל הענף, אבל לא מחריגים את המפקחים.
חזי שוורצמן
כבוד היושבת-ראש, אנחנו עובדים לפי הנחיות הממשלה בימים האלה של צמצום כוח אדם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת.
חזי שוורצמן
אנחנו לוקחים מהכוח המצומצם שניתן לנו, יותר מ-80% לתוך ענף הבנייה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תאמין לי שאני יודעת, ההשתאות לא הייתה נגדכם.
חזי שוורצמן
מילה לגבי הגיהות. בשגרה אנחנו מטפלים במחלות מקצוע, בבריאות תעסוקתית, בתרחישים של סביבת העבודה של העובד. אנחנו דואגים שלעובד תהיה סביבת עבודה בטוחה מבחינת חומרים שמזיקים לבריאות שלו, אבק, רעש, וגורמים כאלה. בתרחיש של היום של הקורונה, שהוא תרחיש ביולוגי נגיפי, מינהל הבטיחות נסמך באופן מלא על הנחיות משרד הבריאות של מרחקים בין העובדים, שני מטר בין עובד לעובד, התקהלות. כל הנושא הזה הוא בפתחו של משרד הבריאות ולא בידי משרד העבודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אבל כשמפקחים שלכם מבקרים באתרים האם הם בודקים אם ממלאים אחרי ההוראות האלה?
חזי שוורצמן
המפקחים שלנו עוסקים בענייני בטיחות העובדים מבחינה מקצועית, מבחינת הפרמטרים של ענף הבנייה, הם לא בודקים את ההנחיות של משרד הבריאות. אם יש שם איזשהו כינוס או התקהלות הם לא מפזרים את ההתקהלות, זה לא תפקידם. תפקידם לשמור ולהגדיל את הבטיחות בענף הבנייה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מבינה למה זה לא תפקידם. אם הבריאות התעסוקתית, והיום היא האחריות שלכם, והיום האנשים האלה יוצאים לתעסוקה שלהם בתחום מקום העבודה ומסתכנים, למה המפקחים לא משתמשים גם בהוראות של משרד הבריאות בזמני חירום כאלה?
חזי שוורצמן
כבוד יושבת-הראש, ההנחיות של העובדים ניתנות ממשרד הבריאות לגבי העובדים ולגבי כל הציבור. לכל עובד יש אחריות לשמור על חייו ועל חיי זולתו. המפקחים שלנו נשלחים במטלה אחת, המטלה שלהם להגדיל את הבטיחות באתרי הבנייה. המטלה שלהם היא לא של כוחות המשטרה או של כוחות הצבא בימים אלו לפזר התקהלויות. גם ככה המטלה שלהם כבדה מאוד בימים האלה, המציאות באתרי הבנייה עדיין מורכבת, עדיין בעייתית, עדיין מסוכנת. לא מתפקידנו לפזר התקהלות בתוך אתר בנייה. אנחנו לא מגיעים לכל השטח של אתר הבנייה, כמובן שאנחנו באים ומסתכלים על הפיגומים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת שאתם לא מגיעים, אבל אם כבר אתם מגיעים – כלומר, יש מקומות שאתם מגיעים אליהם, נכון? אני מבינה שאתם בכלל לא מתעסקים עם הנושא הזה, החלטתם שזה לא בתחום האחריות שלכם.
חזי שוורצמן
אנחנו עוסקים בתחום האחריות שלנו בשגרה, ובחירום אנחנו גם בתחום השגרה שהוא הבטיחות בענף הבנייה. אנחנו לא עוסקים בתחומים שמשרד הבריאות או כוחות המשטרה או כוחות הביטחון אמורים לעסוק בהם בימים האלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
האם אתם גם לא אחראים על הביצוע של עניין ההלנה של העובדים?
חזי שוורצמן
אנחנו לא אחראים על ביצוע הלנה. אנחנו אוסרים הלנה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא אומרת שאתם אחראים על הביצוע, אלא על האופן שבו מתבצעת ההלנה. זה לא באחריות שלכם.
חזי שוורצמן
לא, כבוד יושבת-הראש, ממש לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז בעצם אני מבינה שאין גורם ממשלתי שדואג שאכן קבלני הבניין וחברות הבנייה מבצעים את ההסכם הזה שאחריותם להלין בצורה המרבית.
נתנאל לפידות
גברתי היושבת-ראש, אני ממשרד השיכון, אשמח להתייחס.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מצוין, אני תכף נותנת לך, אני רק אני רוצה להיות בטוחה שסיימנו עם חזי. חזי, כמה לצערנו נהרגו בשנה שעברה מתאונות העבודה? באופן כללי כמה מתוכם בענף הבנייה?
חזי שוורצמן
באופן כללי נהרגו 84 עובדים. בענף הבנייה נהרגו 40. בשנה שעברה הייתה עלייה של - - -
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
47.
עופר כסיף
47.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש לנו סטטיסטיקה שאומרת ש-47 עובדים נהרגו בענף הבנייה.
חזי שוורצמן
כבוד יושבת-הראש, מינהל הבטיחות מספק את התאונות. אנחנו בודקים תאונה תאונה, אנחנו גם בקשר עם כל גורם, כולל משרדים ממשלתיים וגם עם הארגונים החברתיים, כל תאונה שהיא תאונת עבודה אנחנו מכניסים לסטטיסטיקה. כל תאונה שהיא לא תאונת עבודה לא נכניס לסטטיסטיקה. חלק נמצא בבירור ובבדיקה, חלק נמצא בחקירה משטרתית. הנתונים שבידי מינהל הבטיחות במשרד העבודה הינם 40 עובדים שנהרגו בענף הבנייה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כלומר, אני צריכה להבין ששבעה מקרים עדיין בחקירה או שהתבררו כלא תאונות עבודה. אני מבקשת שתמסרו לנו בהקדם את מניין התאונות שנהרגו בהם עובדים עם השמות של העובדים ומה קורה עם החקירות שלהם. כאלה שעדיין נמצאים בחקירה או שנסגרו לא כתאונת עבודה, אם אפשר גם לרשום אותם, כדי שנבין מאיפה נובע ההבדל הזה.
חזי שוורצמן
טוב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אפשר רק להבין דבר אחד, שנה וחצי כמעט לא קיימנו דיונים, מה השינויים העיקריים שקרו באגף אצלכם בשנה וחצי האחרונות או הפעילויות המיוחדות שהיו כדי למנוע תאונות עבודה?
חזי שוורצמן
הפעילויות שלנו רבות. הגדלנו את כמות הפקחים ב-60 פקחים, ובכמות האכיפה גדלנו מאוד גם ב-2019 לעומת 2018, וגם בשנת 2020 ברבעון הראשון; יש לנו גידול בצווי הסגירה של האתרים מ-423 אתרים לכמעט 700 אתרים שנסגרו בחודשים הראשונים של 2020 עד ליום זה; אנחנו עוסקים גם בנושא של חברות העגורנים, חברות כוח אדם, אנחנו עושים בקרה של אותן חברות שיעסקו אך ורק בנושא הזה של עגורנים; אנחנו בקשר רצוף עם רשם הקבלנים לבצע ועדות לאותם קבלנים סוררים שלא מקפידים על הבטיחות באתרים שלהם; קוימו כבר כמה ועדות בשנת 2020 עם רשם הקבלנים. בשנת 2019 התהליך הזה תפס תאוצה וקוימו יותר מעשר ועדות בנושא הזה. אני באופן אישי הייתי בוועדות האלה. הקבלנים מביאים את מיטב המוחות המשפטיים, אבל הדוחות שלנו הם דוחות מקצועיים, ענייניים, ובעצם קבלן יודע שאם הוא יבצע סדרה של מחדלים באתרי הבנייה הוא יגיע לשולחנו של הרשם.

הנפקנו למפעילי העגורנים רישיונות מטעם המינהל שממש קשה לזייף, ראיתי את הרישיונות, הם באיכות מאוד מאוד גבוהה. קבלנים ג'5, שהם בעבודות נרחבות, כל אחד מהם מחויב בממונה בטיחות. כל אתר שנסגר אנחנו מחייבים ממונה בטיחות נוסף שיהיה באתר. אנחנו בקשר גם עם החשכ"ל בנושאים האלה. אכיפה של חוק שעות העבודה והמנוחה בשת"פ עם מינהל ההסדרה והאכיפה של זרוע העבודה. אנחנו נענים לקריאות ציבור דרך הקו לחיים של המוסד לבטיחות ולגיהות, מדי שבוע אנחנו מגיעים לעשרות אתרים. רק היום קיבלתי ארבעה אתרים, באחד מהם הייתי באופן אישי בתל אביב. אנחנו מחזירים תשובות לאזרחים, האזרחים רואים מחדלים, אנחנו בודקים אותם.

בימים האלה למוסד לבטיחות ולגיהות אין מדריכים לשלוח, זה הכוח היחידי שלנו. אנחנו מגיבים ישירות לציבור. הנושא של עוזרי בטיחות, אם אין עוזר בטיחות האתר ייסגר, כאשר אין מנהל עבודה האתר ייסגר. אנחנו בגישה של אפס סובלנות לנושא של הפרות בטיחות. אנחנו רואים אתרים שקצת השתפרו בעיקר בחברות הגדולות, ואנחנו רוצים שגם החברות הקטנות והבינוניות ייקחו את הנושא לתשומת ליבם. אנחנו ממשיכים את הפעילות גם בימי חירום אלה. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. חזי, אני מבקשת שתישאר איתנו על הקו, כי יש גם נציגים של הארגונים שירצו להציג בהמשך. אני מבקשת לשלוח אלינו דוח מפורט על הדברים שביטאת, ואולי חלק לא, על העשייה בשנה וחצי האחרונות שלכם. רצית לשאול משהו, חבר הכנסת כסיף?
עופר כסיף
האם יש נציגים מהממשלה או ממשרד השיכון, ממשרד העבודה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נשמע את נציג משרד השיכון, נתנאל, בבקשה.
נתנאל לפידות
צוהריים טובים, גברתי היושבת-ראש, וחברי הכנסת שנמצאים, אתחיל בהתייחסות למה שאמרת בתחילת דברייך לגבי הנושא של החרגת ענף הבנייה. כמו שציינת, יש נתונים כלכליים מאוד משמעותיים שתומכים בהשארת הענף הזה פעיל. מדובר פה על 202,000 עובדים ישראלים שעובדים בענף בנוסף ל-65,000 פלסטינים ועוד 18,000 זרים. הענף מהווה 6.2% מהתוצר הישראלי, זה שווה ערך ל-82 מיליארד שקל בשנה או לשבעה מיליארד שקל בחודש. החשיפה של הבנקים לענף הבנייה והתשתיות הוא 20% מהיקף האשראי שלהם, וזה לא כולל את המשכנתאות למשקי הבית.

דבר נוסף, כל הסיפור של עצירת ענף הבנייה, לפי הערכות שלנו ההתנעה שלו מחדש תיקח סדר גודל של עד שמונה שבועות. זאת אומרת שהפגיעה בכלכלה הישראלית תהיה מאוד משמעותית בהיבט של החזרה שלו לשגרה וההשפעה על שוק העבודה, והעניינים הכלכליים.

ברשותך, אשתף מסך לאיזשהו שקף שהכנו כדי שהוועדה תוכל להתרשם. מה שאתם רואים פה זה מידע חלקי שהוא עדכני רק עד ה-22 במרץ, אבל אתם יכולים להתרשם ממקורות ההדבקה הידועים על בסיס הניתוחים האפידמיולוגיים של משרד הבריאות. עד ל-22 במרץ – שזה הנתון העדכני שהצלחנו להשיג, ואנחנו מנסים להשיג גם יותר מעודכן, אז ככל שיהיה נשמח להעביר – לא התקיימו באתרי הבנייה הדבקות. הסיבה המרכזית לזה היא שבעולם הבנייה, גם המגורים וגם התשתיות, העבודה של הפועלים ברבים מהמקומות ומהפעולות היא עבודה יחידנית – רצף עובד בחדר לבד, טייח עובד על קיר לבד, כנ"ל מפעיל העגורן עובד לבד, מפעיל מערכות ציוד מכני והנדסי כבד עובדים לבד – ולכן זאת תעשייה וענף בכלכלה הישראלית שיודע לשמור בצורה טובה על הנחיות משרד הבריאות. זה דבר מאוד חשוב ושהיה שיקול מאוד משמעותי בהמלצות שלנו להחריג אותו, ולכן סברנו שנכון להחריג את הענף.

דבר נוסף, לאחר ההחרגה עצמה בעצם היה צריך לייצר את התהליך של הפועלים הפלסטינים והזרים. אתייחס קודם לפועלים הפלסטינים. בעצם ייצרנו תהליך ביחד עם כל הגורמים הנדרשים במערכת הממשלתית בשיתוף פעולה הדוק ומאוד מאוד טוב עם התאחדות בוני הארץ על כך שנייצר מתווה שידאג לפועלים, יבטיח את שלומם ובריאותם לא רק בהיבטים של הבטיחות והגיהות כמו שחזי ציין, אלא גם בהיבטים של בריאותם והחשש מהידבקות בקורונה. בסוף כולנו חיים באותו מרחב גיאוגרפי, ופועל שנדבק יכול להדביק אנשים ברחוב שעוברים ליד אתר הבנייה במידה שהוא יצא לקנות משהו באיזושהי מכולת סמוכה. ולכן החשיבות לשמירה על בריאותם לא נופלת כהוא זה מהחשיבות של כל אדם אחר או אזרח אחר בישראל.

לכן יוצר מתווה שבו הקבלנים חתמו על התחייבות – אגע בעוד שנייה על מה אומרת ההתחייבות – וגם ביחד עם מטה הבטיחות של התאחדות בוני הארץ, איל בן ראובן נמצא פה והוא יפרט על זה בהמשך, נבנה תהליך בקרה שבו הם עושים בקרה בכ-70 אתרים ביום, ואנחנו מקבלים את כל הדיווחים שלהם ועל זה עושים גם בקרות שלנו. עיקרי ההנחיות למעסיקים – זה נעשה בשיתוף פעולה גם עם משרד הבריאות, גם עם רשות האוכלוסין וההגירה, גם עם משרד העבודה, גם עם משרד המשפטים, יש פה צוות מאוד גדול שבנה את התהליך הזה – יש פה הנחיות לסידורי לינה של הפועלים, הנחיות על איך ההסעות מ- ואל מקום העבודה. היה פה תהליך מאוד יפה שהתאחדות בוני הארץ ביחד עם התאחדות בתי המלון באישור של רשות התחרות סגרו בעצם תאריך להלנת פועלים פלסטינים בבתי מלון, בבתי הארחה ובאכסניות נוער.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ובאתרי בנייה.
נתנאל לפידות
ולכן היה צריך גם את מתווה ההסעות. נכון, התרנו גם לינה באתרי בנייה, אבל גם שם הקבלן התחייב בצורה מפורשת, והוא חתום על התחייבות שמעוגנת משפטית, על זה שהוא מלין רק בדירות גמורות בתוך אתר הבנייה שמחוברות למים ולחשמל, והוא צריך לצייד את אותה דירה בשולחנות, בכיסאות, במיטות מסודרות. שיהיה ציוד מלא, כך שיהיו להם תנאים ראויים למגורים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ידוע לך על אתרי בנייה שהציבו קרוונים או אלתרו מבנים כדי שהעובדים ילונו בהם?
נתנאל לפידות
קרוון זה מבנה ראוי, כל מקום שמחובר למים ולחשמל ויש בו ציוד. קרוונים הם מקום שראוי למגורים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תלוי איזה קרוונים, וכמה נכנסים לתוך קרוון אחד, והאם יש בו את האמצעים הסניטריים החשובים.
נתנאל לפידות
שוב, עד למועד זה אני לא יודע לתת לך דיווח על הפרה שנמצאה. אני מניח שגם איל בן ראובן ידע לתת על זה פירוט יותר משמעותי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה לא יודע על שום הפרה שנעשתה?
נתנאל לפידות
לא אני זה שעובר על הדוחות האלה של מטה הבטיחות והתאחדות בוני הארץ.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אלא מי? אז למה הוא לא זה שמציג את העניינים עכשיו? זה הנושא שאתם צריכים לענות עליו. לפחות אזרחי מדינת ישראל יודעים על הפרה אחת מאוד בוטה שפורסמה בעיתונות. אני מבקשת עכשיו תוך כדי הישיבה, אם אתה כנראה יודע מי האחראי על הנושא, שיתחבר ב-zoom או שייתן לך את התשובות לשאלות שהעליתי.
נתנאל לפידות
בסדר גמור.
יצחק מויאל
ברשותך, אני רוצה להתייחס לנושא הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת שכל מי שרוצה להתייחס שירשם, יש לו ב-zoom איפה להירשם, וניתן לו זכות דיבור.
נתנאל לפידות
גברתי היושבת-ראש, ברשותך, אם אפשר להשלים את דבריי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבקשה.
נתנאל לפידות
הובלנו תהליך מאוד משמעותי ועמוק בסדר זמנים מאוד מאוד קצר להבטחת היגיינה אישית והיגיינה סביבתית באזור העבודה; הנחיות לאספקת המזון לעובדים; איך ליישם ריחוק חברתי, שזה צו השעה, ושמירה על אותם מרחקים בין בני אדם כדי למנוע הדבקה; הנחיות למעסיקים על מעקב אחר בריאות העובדים. וכמובן שכל ההנחיות האלה מתורגמות לכלל השפות של עובדי ענף הבנייה, זה אומר ערבית, סינית, רומנית, רוסית, וכל השפות האפשריות. תורגמו כל הפליירים שהוכנו על ידי משרד הבריאות כדי שהעובדים ידעו בשפתם את ההנחיות כדי שיוכלו גם לשמור עליהם, וגם ככל שישנה איזושהי הפרה מצד המעסיק שידעו לדרוש את מה שמגיע להם בדין.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ואם יש הפרה יש כתובת ברורה למי לפנות להתלונן על ההפרות בכל המידע שאתם מחלקים לעובדים?
נתנאל לפידות
כן, יש. נתחיל בזה שיש קו חם לעובדי ענף הבנייה, לעובדים זרים. זה לא בסמכותי כי זה משהו שבסמכות מי שעוסקים בזה, רשות האוכלוסין וההגירה. לא ראיתי פה גורם מטעמם ואנחנו עובדים בצורה מאוד צמודה, אז אני לוקח את החופש להגיד את זה בשמם. הם מפעילים קו חם לעובדים פלסטינים, זרים, יכולים להתלונן שם, והדברים מטופלים על ידי אכיפה של רשות ההגירה. זה בהיבט הזה.
איל בן ראובן
כבוד היושבת-ראש, אני אציג את הדברים האלה.
נתנאל לפידות
בנוסף, יש פה את איל בן ראובן שהוא יושב-ראש מטה הבטיחות של ההתאחדות, הוא יכול להציג את זה בצורה יותר טובה ממני, את כל הפעולות שנעשות על ידם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת מנתנאל לדאוג תוך כדי הישיבה לקבל את התשובות על השאלות שהעליתי בכל הנושא של עובדי הבניין וההלנה שלהם. האם נרשמו בפניכם ההפרות, כמה נרשמו, מה נעשה בנושא הזה, וכו'. בבקשה, מר יצחק מויאל.
יצחק מויאל
קודם כול, כל הכבוד שאתם מצליחים לעשות דיון בצורה כזאת, זה מבורך כדי להתייחס לדברים. אני חייב להתחיל ולהגיד שאנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה שאף אחד עדיין לא יודע איך להתמודד איתה. זאת תקופה לא רגילה. יצאו פה הנחיות, ונכון שענף הבנייה הוחרג, אבל לדעתי נעשתה עבודה חלקית, ולא שלמה. ובניגוד למה שאמר מר לפידות, התמונה לא כל כך ורודה, ואני בטוח שמייד בן ראובן יו"ר המטה המשותף של הבטיחות, שמתעסק בבטיחות ירחיב על כך. הנחיות בכל מה שקשור לנושא הפעלת אתרי בנייה – מייד זיהיתי וגם פניתי לכל משרדי הממשלה, אין גוף אחראי ליישום המלצות של משרד הבריאות, נקודה.

מינהל האכיפה של משרד העבודה לא אמון לבדוק את ההנחיות וזה נאמר לי ונכתב במפורש, ובצדק, כי ההנחיות של משרד הבריאות – ואתן לכם כמה דוגמאות. נציגי העירייה לא יכולים להיכנס לאתרים, המפקחים של משרד העבודה לא מורשים להיכנס לאתרים ולבדוק את ההנחיות של משרד הבריאות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה?
יצחק מויאל
מה זה למה? זה ככה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה אומר שהם לא קיבלו את הסמכות או שבכלל אסור להם להיכנס לאתרים? זה מה שאני מנסה להבין.
יצחק מויאל
אתן כמה דוגמאות שגם חזי התייחס אליהם ברצינות, ובאמת הוא דייק בכל מה שהוא אמר. מפקחי משרד העבודה ומינהל הבטיחות לא אמורים לאכוף, ככה נאמר לי, את כל הנושא של ההנחיות של משרד הבריאות. ההנחיות של משרד הבריאות, אבל מי מפקח על ההנחיות באתרי הבנייה, אף אחד. חוץ מההתנדבות שלנו, של ההסתדרות וההתאחדות באמצעות איל בן ראובן, שהוא ירחיב על כך, אנחנו בסך הכול מסייעים ליישם את ההמלצות, אבל אנחנו לא יודעים לעשות את האכיפה. זה דבר שני.

הדבר השלישי, רוב החברות הגדולות באמת פועלות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, אבל רוב הקבלנים והחברות האחרות ממש לא. אני חייב להגיד דברים. חלק גדול מהם, אם ניקח את מנהלי העבודה שאחראים על האתרים, הם לא יכולים לעמוד בהנחיות לצמצום – בכל אתר עובדים מאות עובדים, הם באים במגע עם עשרות עובדים – ואין להם את הסמכות ואת האחריות כדי לפעול בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.

הדבר הרביעי הוא שצמצמו את העבודה באתר, השאירו עובדים פלסטינים, אבל אני לא יודע מי בודק לוודא שכולם מקבלים את אותו ציוד. הנושא של העבודה באתרים עצמם. עכשיו צומצמו חלק מהעובדים, אלה שעובדים באתרים או אלה שלא הגיעו לאתרים, אף אחד לא יודע להגיד מה קורה לגבי התנאים שלהם, איך הם מקבלים את כל הזכויות שלהם, אם לא מקבלים את הזכויות שלהם.

הדבר החמישי לגבי המנופאים. יש הרבה מנופאים היום באתרי בנייה שנמצאים למעלה, מקבלים ציוד, אבל חלקם בכלל לא יכולים לעבוד, למה? כי חלק מהעובדים הגיעו לאתרים והמנופאים שנמצאים למעלה באתרי הבנייה לא מקבלים מספיק את אותן הדרכות, את אותם דברים, כי הם מגיעים באמצעות תאגידים. נמצא איתנו ב-zoom גם מנכ"ל התאגידים, אני בטוח שהוא יתייחס לכך. אבל אין גוף אחד שלמעשה מפקח ונותן את כל ההוראות בצורה מסודרת, ואין גוף אחד שיעשה אכיפה כדי לעמוד בהתחייבויות של משרד הבריאות.

אסכם ואגיד את הדברים הבאים. אני לא פה כדי להאשים אף אחד. אף אחד לא נערך למגפה האיומה הזאת שנפלה בכל העולם וגם על מדינת ישראל. אני לא רוצה להאשים, לא את משרד העבודה, לא את הקבלנים, לא את ההתאחדות, ולא את אף אחד. הדיון שהעלית פה יעלה סוגיה מאוד מאוד רצינית, כי אם נכסים להסגר ומאשרים לחלק קטן מאתרי הבנייה – כי אני מייצג את אתרי הבנייה – לדעתי צריכים שמשרד העבודה או משרד השיכון או משרד הבריאות יקים גוף, או שהוא יטיל חוקית את הסמכות על מינהל הבטיחות שיוכל לאכוף אם מישהו לא שם כפפות או שמישהו לא שם מסכה או שלא שומרים מרחק או שאין מוצרי היגיינה.

אני לא חושב שאנחנו, ההסתדרות וההתאחדות באמצעות איל בן ראובן שעושה עבודה מדהימה, גוף שיכול להמליץ, אנחנו גוף שלא יכול לפקח. מה שקרה עד היום זה כמובן בגלל הירידה של העבודה, אז תודה לאל אין נפגעים חוץ מכל מיני בעיות שהיו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא יודעת, אף אחד עדיין לא יודע שאין נפגעים.
יצחק מויאל
דבר אחרון ובזה אסיים. במקום שממשלת ישראל תשאיר את מינהל הבטיחות שעושה פיקוח או שתטיל עליו את הפיקוח, שמעתי אתמול והובא לידיעתי שרוצים בכלל לסגור את מינהל הבטיחות דווקא בתקופה כזאת קריטית ולהוציא את כולם לחופשה. אני לא מבין למה שחררו את כל המפקחים של מינהל הבטיחות, הרי רק הם מוסמכים להיכנס לאתרי בנייה. מצד אחד למנהלי העבודה אין עם מי לדבר, ומצד שני שולחים את המנופאים הביתה ואין מי שידאג להם. לכן לדעתי צריכה ממשלת ישראל או בהמלצת יושבת-ראש הוועדה והוועדה שימנו ויסמיכו גוף שלמעשה יפקח על כל מה שדיברתי עליו באתרי בנייה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. מה שאמרת נכון. אי-אפשר אפילו לחשוב על הרעיון הזה. התחלתי בזה שאני לא מבינה למה לא החריגו דווקא את המפקחים. אם כבר מחריגים את העובדים אז שיחריגו גם את המפקחים שיבטיחו קצת ביטחון בתקופה הזו, ולא יהיה שטח הפקר. שאתרי הבנייה לא יהפכו לשטח הפקר שכל אחד עושה מה שבא לו בתקופה כזו. גם את הנושא הזה שעכשיו אתה אומר לי שיכול להיות שיסגרו בכלל את האגף אז זה ממש בעייתי. איל בן ראובן, בבקשה.
איל בן ראובן
כבוד היושבת-ראש, כבוד חברי הכנסת, צוהריים טובים לכולם, אני כאמור ראש מטה הבטיחות בקרן לעידוד ופיתוח הבנייה המשותפת להסתדרות ולהתאחדות הקבלנים, צריך להבין את המבנה הזה. המטה שלי בעצם הוקם יום לאחר שעזבתי את הכנסת בסוף אפריל, הכנסת העשרים, ומה-1 במאי בעצם אנחנו פועלים כמטה. קודם כול לקחנו אחריות. יש פה עניין מרכזי, לקיחת אחריות על מה שקורה בשטח. אציג בכמה מילים את הנושא של השאלות שלך לגבי הבטיחות בכלל, ולאחר מכן כמובן אתייחס לכל השאלות ששאלת לגבי תקופת הקורונה עכשיו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ראובן, אני רק מבקשת, אתה מנוסה מאוד בוועדות, ואתה יודע שאנחנו מוגבלים בזמן, אז שים לב לזמן.
איל בן ראובן
לגבי הבטיחות, א'. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם מינהל הבטיחות, שיתוף הפעולה מאוד מאוד חשוב. רק אומר שהתוצאה נכון לכרגע בסיכום תלת חודשי שאני עושה עכשיו בהתייחס למה שהיה בשנה שעברה ב-2019 אנחנו כבר רואים איזושהי מגמה של שיפור. אני לא הולך לומר לך פה, כבוד היושבת-ראש, שהכול בסדר, יש המון עבודה עדיין לעשות, אבל המצב הולך ומשתפר. יש שינוי. אני יכול לתת לך רק דוגמה. מטה הבטיחות מפעיל היום, אני מפעיל גם עכשיו צוותי חניכה, אנשים מקצועיים מאוד שעוסקים בשטח, הולכים בשטח מאתר לאתר ונותנים הערות בכל אתר לא כמפקחים, אלא אומרים: זה המצב. לאחר שבוע הם באים פעם נוספת ובודקים מה המצב, ולאחר מכן הם באים לביקור שלישי כדי לוודא שהדברים מתקיימים. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בהכשרה ובהדרכה גם של עובדים לבטיחות וגם של קבלנים ומנהלים בענף הבנייה שעוסקים בלימוד מה זה תחקיר והפקת לקחים, מה זה ארגון לומד, איך משתפרים.

היום על כל תאונה שיש בה הרוג, למחרת בדף הפייסבוק שלנו יש כמה אלפים של קבלנים שמסתכלים מייד מה קרה ומה המסקנות הראשוניות כדי שחס וחלילה אצלם לא יקרה דבר כזה. כל הפעולות האלה עם הרבה דברים אחרים וטכנולוגיה. כבוד היושבת-ראש, אני אומר לכם פה, ולחברי הכנסת, יש מהפכה, עומדים אצלי בתור חברות טכנולוגיות שבאות עם רעיונות ומחשבות לגבי פיתוח טכנולוגיה מאוד חשובה לאתרי הבנייה. כלומר, גם בשטח יש שינוי. יש עדיין בעיות, אבל יש היום מודעות הרבה יותר גדולה, וחזי הציג קודם את התוצאה שאנחנו נכון לכרגע עם שלושה הרוגים מינואר עד מרץ.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
זה ארבעה, לא שלושה.
איל בן ראובן
כל הרוג זה כמובן יותר מדיי. אין לי אף מילה טובה על אף הרוג שחס וחלילה - - - אבל לעומת שמונה שהיו באותם חודשים בשנה שעברה אני רואה איזושהי מגמה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חברת הכנסת סונדוס סאלח אומרת לך - - -
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
אלו ארבעה הרוגים ולא שלושה. חבל מאוד שהנתונים שמוצגים לא מדויקים. אנחנו מצפים לפחות לדיוק בנתונים.
איל בן ראובן
כבוד היושבת-ראש, אנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר, אנחנו מתואמים בעניין הזה עם מינהל הבטיחות. ההרוג הנוסף שהיא מדברת עליו הוא הרוג שנהרג בנגב, אני לא זוכר בדיוק את המקום, בעבודה במפעל של ערכות סולריות על הגג של איזשהו מפעל, וזה רשום. יש מדדים מאוד ברורים לגבי מהי תאונת בנייה ומהי תאונה אחרת במפעל או אחר, ולכן יש איזשהו ויכוח על העניין הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מקווה שנקבל את כל המידע מהדוח שביקשתי.
איל בן ראובן
אנחנו נעביר לך את הדוח ואת הכול מדויק. לגבי הבטיחות, עד כאן יש שינוי בשטח, צריך להתמיד בו, ואנחנו מרפדים את הקבלנים בהנחיות בטיחות כדי שחס וחלילה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
איל, זאת עבודה מבורכת, אבל אני מבינה שהעבודה שלכם היא לא אכיפה, היא בלי סמכות חוץ מאשר שיתוף פעולה ביניכם לבין הקבלנים ועידוד שהם ילכו לפי הנהלים. כלומר, זאת עבודה מבורכת, אני לא מזלזלת בה, אני רק רוצה להבין דבר אחד.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
כל מה שהוא מדבר לא מגיע לעובדים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תכף אתן לך, סונדוס. אני מבינה שזה עניין וולונטרי, אין בו סמכויות אכיפה, נכון?
איל בן ראובן
נכון מאוד. אנחנו מקווים, אולי, בבוא הזמן ראוי שנהפוך להיות לגוף סטטוטורי, אבל זה לא הזמן כרגע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הייתי רוצה לראות את המדינה מפקחת ולא איגוד הקבלנים, התאחדות הקבלנים מפקחת.
איל בן ראובן
נגדיר, כבוד היושבת-ראש, תפקידנו לדאוג שהקבלנים, שמנהלי העבודה, שכל מי שנמצא שם ידע את עבודתו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מצוין.
איל בן ראובן
לכן אנחנו עושים את העבודה. אנחנו מסתובבים בשטח, נותנים הנחיות, מדריכים, עוזרים לקבלנים ולכל מי ששותף לעניין הזה ביחד עם ההסתדרות, גם לעובדים, ונותנים להם הנחיות. אני חושב שאין חשוב מזה. קודם כול צריך גם לפקח, אבל צריך גם להדריך, צריך גם לתת הנחיות, צריך לדאוג שהאנשים ידעו לעשות את העבודה, ולכן אין סתירה בין הדברים. הלוואי שהיה לי גם את היכולת לפקח סטטוטורית, אבל אני חושב שאנחנו עושים עבודת קודש בעניין הזה. התוצאות כפי שהן כרגע בשטח הן הודות לעבודה משותפת שלנו בהדרכה ובהכשרה ושל מינהל הבטיחות והפיקוח. כך זה בעיני צריך להיות, ואם בעתיד ועדת העבודה והרווחה תאפשר לנו גם לעשות פיקוח ולעזור למינהל הבטיחות בעניין הזה נהיה במקום הרבה יותר טוב ונשמח.

אני רוצה לקפוץ לנושא הקורונה, ברשותך, כבוד היושבת-ראש, כדי לספר ולהגיד לך מה אנחנו עושים בתחום הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל נסה לקצר, איל, מתומצת.
איל בן ראובן
אנסה לקצר. חשוב שתדעו שיש פעילות רבה בעניין. נתנאל הציג קודם מדוע גם אנחנו חושבים וגם משרד השיכון וגם ראש הממשלה, לצורך העניין, שענף הבנייה צריך להמשיך לעבוד, ומשכך תפקידנו כמטה הבטיחות הזה לעשות הכול כדי שהפועלים יעבדו ויגמרו את עבודתם בשלום. ומשכך בעצם הקמנו מה שאני קורא היום סיירת בטיחות. יש לי ממחר שבעה צוותים שפועלים בשטח. לא חיכינו לאף אחד, כבוד היושבת-ראש, הוצאנו הנחיות מאוד ברורות לקבלנים, כבוד חברי הכנסת, שמנו לכם על השולחן, אתם יכולים לקרוא בצורה מאוד מפורטת את הנחיות שלנו לגבי עבודה, לגבי הלנה, לגבי הסעה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
איל, הסיירות שלהם הם עם מתנדבים?
איל בן ראובן
הסיירות שלנו מורכבות גם משני צוותים שעובדים תחתינו וגם חמישה צוותים שאני מקווה שיתחילו לעבוד ממחר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל הם מתנדבים, נכון?
איל בן ראובן
הם מתנדבים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שעוד מעט המשטרה לא תאפשר להם לסייר.
איל בן ראובן
נתנו להם את התעודות ואת מה שהיום מקבל כל עובד בניין לגבי עובד חיוני, גם הם עובדים חיוניים. על פי שאלתך קודם למינהל הבטיחות, אני נותן לך את התשובה לגביהם. האנשים שלנו הם עובדים חיוניים. במילה אחת לגבי התהליך. הם באים לכל אתר, פוגשים את הקבלן, את מנהל העבודה, הולכים איתו לאתר ההלנה לוודא שהאנשים שלו ישנים – יש לנו אלפי כתובות היום של אתרי לינה, אנחנו באים לאתרים האלה, אנחנו מנחים את המפקחים שלנו, הם מנחים את הקבלן מה הוא צריך לעשות. את הצ'ק ליסט שלנו אתם יכולים לראות מול העיניים שלכם, יש מקום תקין, טעון שיפור, ולא תקין.

בנוסף לזה, התקשרנו לגורמים נוספים של חוסר, אם חסרות מסכות, אם חסרים מדי חום, אם חסרות שמיכות. יש לנו היום גופים רבים שאנחנו בקשר איתם. למשל, עם גבעת חביבה שמאפשרים לנו לקחת את הציוד ולהביא אותם לפועלים, כי אני מתייחס למשימה הזאת – אני מסיים כבוד היושבת-ראש – גם כמשימה עניינית על מנת לאפשר לאנשים להמשיך לעבוד בביטחון וגם כעניין ערכי מוסרי.

ובשורה התחתונה, משפט אחרון, ואני דופק על השולחן, ואני מבקש גם מכם לדפוק על השולחן עשר פעמים, עד נכון לכרגע אין אף עובד שנדבק בקורונה, ונעשה הכול כדי להמשיך לשמור על המצב הזה.
ענת מימון
איך הם יודעים את זה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
איך אתם יודעים את זה? אני לא מבינה. איך אתם יכולים להיות בטוחים ולצאת בהצהרה שאף עובד בניין לא נדבק?
איל בן ראובן
שאלתך נכונה. על פי הנתונים הקיימים בידינו, כמו לגבי כל אזרחי מדינת ישראל, שיש כאלה שאומרים: אנחנו כן יודעים, יש כאלה שאנחנו לא יודעים, עד נכון לכרגע אין שום נתון לגבי עובד שנדבק בקורונה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עד כמה שידוע לי עד עכשיו לא פרסמו את המקצועות של הנדבקים. אני לא אומרת את זה חס וחלילה כדי להתנגח אבל גם להיות עם רגליים על הקרקע. אף אחד לא יודע מאיזה מקצועות הנדבקים.

איל, אני מודה לך, ואמרתי את זה בדבריי, העבודה המבורכת שלך ושל הצוותים היא וולונטרית, היא באה כדי להקדיש איזושהי חשיבות בהעלאת המודעות והציוד, אבל היא בסופו של דבר לא סמכות ולא גוף שיש לו את היכולת גם לאכוף וגם לפקח מקרוב. ועד כמה שאפשר להסתמך בכל זאת זאת בעיה די רצינית.

בדיוק כשאנחנו מדברים אני מקבלת הודעה ממנהל עבודה שאומר לי: אנחנו לא מבינים באמת, ואף אחד לא הסביר לנו כמו שצריך, איך אנחנו צריכים להתייחס לעניין הקורונה. הוא אומר לי: אומרים לנו שאסור שיהיו יותר משניים במקום אחד, אבל אנחנו לא יודעים מה זה המקום האחד. האתרים אצלנו לפעמים גדולים ולפעמים יותר קטנים. אסור שיהיו יותר משני אנשים ברכב, אז איך כל העובדים ייסעו בבוקר ואיך יחזרו למקום העבודה? האם אנחנו צריכים לספק להם יותר הסעות או פחות? הוא שואל אותי: אנחנו לא מבינים, אנחנו חשופים גם לבעלי הדירות וגם לחשמלאים וגם לאחרים, ואנחנו חשופים לכל מיני אנשים, וזה לא עניין רק של הפועלים עצמם שנמצאים בשטח. אז אלו חלק מהמצוקות שהעובדים מביאים ומעידים על זה שהחריגו אותם מכל הוראות החירום, אבל גם כן כנראה החריגו אותם מהוראות משרד הבריאות.

אתן לשני חברי הכנסת שביקשו לדבר ולשאול שאלות. חברת הכנסת סונדוס סאלח; ואחריה – חבר הכנסת עופר כסיף. בבקשה.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
שלום לכולם, אנחנו שוב מוצאים את פועלי הבניין ועובדי הבניין, ובכלל את העובדים באתרי הבניין, נמצאים בחצר האחורית של הממשלה. ממילא הם סובלים מהפקרת שטח והבטיחות שלהם לא ממש על הפרק ולא בסדר העדיפות של הממשלה, ועכשיו במשבר הקורונה הם שוב מופקרים. זה אבסורד, אנחנו מחריגים את עובדי הבניין ומשחררים את המפקחים לשבת בבית. זה ממש אבסורד. ואני מבקשת שאחת ההמלצות של הוועדה, שלא לאפשר למפקחים לא לעבוד. להפך, הם צריכים לעבוד עוד יותר, ולחדד את ההוראות של עובדי הבניין.

ועצוב מאוד שהנתונים שמציפים אותנו בהם עכשיו לא מדויקים בכלל לגבי מספר ההרוגים בענף הבנייה. וזה שמדברים על זה שחל שיפור, לא, אין שיפור, ואסור לנו לדבר על שיפור. אנחנו עם 43 הרוגים בשנת 2018, ו-44 הרוגים בשנת 2019, ואנחנו עדיין בתחילת השנה, ויש ארבעה הרוגים בענף הבנייה. ועוד אנשים שנמצאים עכשיו באתרי הבנייה, באתרים מסוכנים, מופקרים שוב ללא בקרה, ללא פיקוח, והעובדים שצריכים לפקח על העובדים לא נמצאים ולא מבקרים באתרים כמו שצריך. וההוראות לא מחודדות מספיק איך לעבוד בצל הקורונה, מה זה שניים? מה זה מקום עבודה אחד?

והנתון שאין נכון להרגע עובד בניין שמודבק בקורונה לא נכון. איך הגיעו למסקנות האלה? איך הגיעו לנתונים האלה? הרי לא עשו בדיקות קורונה לעובדים של ענף הבנייה, במיוחד שרוב העובדים מהחברה הערבית. הנתון הזה מטעה, כי רוב האוכלוסייה בחברה הערבית עדיין לא עשתה בדיקות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רק אתמול התחילו את הבדיקות.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
כן, רק אתמול התחילו את הבדיקות. אז זה מטעה, וזה נותן לנו לנוח ככה שאין עובדים שנדבקו בקורונה. אז נא לדייק. ולהפך, אם מחריגים אותם, צריך לחדד יותר את הפיקוח והבקרה שם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה.
נתנאל לפידות
אני רוצה לחדד, להגיב לזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מציעה שתרשום, כי אני בטוחה שלעוד שני חברי כנסת שידברו עכשיו יהיו גם שאלות. אתן לך זמן לתגובות בסוף, כי אתה עדיין חייב לי את התשובות לשאלות ששאלתי.
נתנאל לפידות
גם לזה יש לי תשובה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר.
זהר שטיינברג
כבוד היושבת-ראש, אני מבקשת בבקשה גם לדבר, יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כולכם רשומים, אבל אין מה לעשות.
זהר שטיינברג
בינתיים מי שלא רשום מקבל פה זכות דיבור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יקירתי, תני לי לנהל את הישיבה כראות עיני, בשביל זה בחרו בי להיות יושבת-ראש הוועדה. בדרך כלל אנשים שמשתתפים אצלי יודעים שכל מי שנרשם מדבר בסוף. יש זכות קדימה לחברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת עופר כסיף.
עופר כסיף
אני בכלל די נדהם מהדברים ששמעתי, ובוודאי מהדברים שקראתי לקראת הישיבה הזאת. כי אם אנחנו יכולים לדבר על פשע, לא פחות מזה, שהיה בכל הנושא של בטיחות בעבודה, ואני אתחיל מנקודה מאוד פשוטה. ב-6 בנובמבר 2018, כלומר לפני כשנה וחצי, הרי נחתם – אפשר לקרוא לזה הסכם, למרות שאולי אין לו מעמד משפטי – אבל נחתם איזשהו הסכם, לאחר שביתה דרך אגב, בין מי שהיה אז יושב-ראש הסתדרות העובדים הכללית והיום חבר כנסת, אולי שר בקרוב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבי ניסנקורן.
עופר כסיף
אבי ניסנקורן. לבין שר העבודה והרווחה, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר. והיו בהסכם הזה 13 סעיפים או במסמך הזה מתוך הסעיפים האלה, למשל, אימוץ תקן הפיגומים האירופי, גוף ייעודי לטיפול במנופים, שיפור בעבודת רשם הקבלנים, ועוד כאלה, מינוי עוזרי בטיחות, מינוי ממונה בטיחות. רוב מוחלט של הסעיפים הללו שמופיעים בהסכם לא מולא בכלל או לפחות, אם בכלל, מילאו אותו חלקית, מאוד חלקית. אז לזה נקרא הפשע, שעדיין ממשיך.

גם המספרים שיש אצלי שונים באופן מאוד משמעותי ממה שאמר קודם איל, כמדומני. לפי מה שכתוב אצלי, והמידע הזה הגיע אליי מהסתדרות העובדים, קודם כול המספר של ההרוגים בשנת 2019 היה גבוה ב-23% מאשר ב-2018. ב-2019 נהרגו 87 פועלים, 56% מהם, כלומר 47 פועלים בתחום הבנייה ועבודות שקשורות לבנייה, לפי הנתונים של ההסתדרות. אני לא רואה שום התמודדות עם הבעיות האלה. ועוד פעם, בעיקר לאור העובדה, וכאן אני מאשים, שיהיה ברור, את המדינה, שאת ההסכם הזה בכלל לא מילאו.

לגבי הקורונה, זה הוספת חטא על פשע. ואזכיר רק שני דברים כדי לא לחזור על דברים שכבר נאמרו. דבר ראשון, מרחק של שני מטר, איך בדיוק אפשר לעבוד בבניין כל הזמן במרחק של שני מטר? אנחנו מכירים את העבודה הזאת, חלק נכבד מהעבודה לא מאפשרת מרחק כזה. תוסיפו לזה שהמיגון מפני הנגיף לא קיים, ואתם מקבלים פה צלחת פטרי פוטנציאלית.

דבר אחרון, יש היתר מיוחד שניתן על ידי שר העבודה והרווחה שמאפשר העסקת כלל העובדים 14 שעות ביום. זאת חוצפה. זה דבר שלא יכולים לתת לו יד. 14 שעות עבודה בתחום הזה זה גם מגדיל את סיכויי ההידבקות, אבל גם מגדיל את הסכנה מבחינה בטיחותית ככלל, כי אנחנו יודעים כמה ריכוז ותשומת לב יש אחרי 14 שעות עבודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת שוסטר, בבקשה.
אלון שוסטר (כחול לבן)
אגע בסוגיה שנוגעת לתנאי ההלנה של העובדים, זה נכון לתעשייה, זה נכון לבנייה, וזה נכון לחקלאות. למעסיקים זה עולה כסף, והם חייבים כמובן להשקיע את ההשקעות הנאותות כדי שיהיו תנאים אנושיים ובטוחים לבני אדם שבונים אצלנו ועובדים עבורנו, ושנמצאים רחוק מהבית, ואת זה אנחנו חייבים. אחת האפשרויות, אני שואל את איל או שאני צריך לשאול את זה בהמשך את האוצר, יש קרנות, למשל, קרן דמי מחלה שהמעסיקים שילמו ואפשר לייעד את הכספים לטובת המימון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מימון מה?
אלון שוסטר (כחול לבן)
מימון התנאים העודפים. זה עולה. השיכון של אותם עובדים עולה כסף שלא קיים. זאת אומרת, במקום שהם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה שלא קיים? שישלמו הקבלנים וחברות הבנייה. הם רוצים להמשיך את העבודה, אז שיישאו קצת בנטל. זה כסף של העובדים.
אלון שוסטר (כחול לבן)
בסדר גמור, הכסף קיים. מצידי שהאוצר יביא כסף חדש, אבל אין צורך לפגוע בקבלנים באותה הזדמנות בגלל שצריך לדאוג לתנאי הלנה הולמים לעובדים. הרי זה בדיוק חלק מאותם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז שהאוצר יביא כסף לכך אם הוא רוצה.
אלון שוסטר (כחול לבן)
בסדר, את אומרת שהפתרון הוא לא דווקא מהקרן?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הקרן היא דמי מחלה לעובדים, אז אם רוצים להשתמש בזה שישלמו לעובדים ששלחו אותם הביתה והם לא עובדים היום.
אלון שוסטר (כחול לבן)
זאת הצעה אחת מיני רבות, אני רק אומר שזה עולה כסף. אנחנו מדברים פה כרגע על הבטיחות של העובדים, זה בסדר גמור. ואני מוסיף רק שצריך לראות את המסגרת הכוללת של מה שאנחנו מדברים עליו, לא צריך לפגוע עוד יותר במי שממילא נפגע וזה גם המעסיקים. צריך להסתכל על המעסיקים בכל המגזרים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בינתיים העובדים הם אלה שנפגעים.
אלון שוסטר (כחול לבן)
זה לא קשור. אני אומר עוד פעם, להגיד: אנחנו דורשים שהם יהיו בתנאים נוחים, ולהפיל את זה על המעסיקים, כאשר בכל הדיונים האחרים שאנחנו עושים כאן ובוועדת הקורונה והאחרות אנחנו דואגים לכל המשק, אז גם פה צריך לדאוג גם לעובדים וגם למעסיקים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זהו?
אלון שוסטר (כחול לבן)
כן. ואני מבקש לדעת איזה פתרון אנחנו נותנים למעסיקים בתחומי התעשייה, בתחומי הבנייה, החקלאות, ובתחום הזה של העלות הנוספת. הם מעריכים את זה בסדר גודל של 3,000 שקל לחודש להלנה רצינית, לתנאים, לבטיחות וכו', זה עולה כסף. כל מה שאנחנו אומרים פה כרגע עולה כסף, והשאלה מי משלם את הכסף העודף הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. אתן להדס תגרי מהקבוצה למאבק בתאונות בניין לדבר; ואחריה – אדי בן ליש מנכ"ל תאגיד חברות כוח אדם. בבקשה, הדס. שלוש דקות לכולם. בבקשה.
הדס תגרי
תודה רבה על הדיון הזה. היינו תקופה ארוכה מאוד מורעבים מפיקוח פרלמנטרי כל כך חשוב, וחבל שצריך לעשות את זה בצורה כזאת. יש לי הרבה מה להגיד על הנושאים הכלליים של בטיחות, אבל בגלל קוצר הזמן אתמקד בנושא הדחוף הקריטי כרגע, וזה הנושא של ההגנה מפני קורונה.

התמונה שהצטיירה פה לא מעמידה את המצב כפי שהוא, למרות שאם נאסוף את כל הדברים שנאמרו פה, אף גורם לא לוקח אחריות לפקח על העובדים, על ההנחיות שכבר ניתנו שהן לא מספקות, מפני הידבקות בקורונה. אומרים לעובדים בענף הבנייה – גם בענפים אחרים, דרך אגב, אבל בבנייה זה הכי ברור – תעבדו, תמשיכו לעבוד. אני מקבלת המון פניות מעובדים, אומרים להם לעבוד, גם ההנחיות של מטה הבטיחות, אתם יכולים לעבוד עד עשרה אנשים במקום סגור. אין אף גורם שאומר: אני אחראי לפקח שהדברים האלה אכן יקרו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שמנו לב לזה.
הדס תגרי
אחזור רגע צעד אחורה להנחיות. ההנחיות שנתן משרד הבריאות הן הנחיות לציבור הרחב, הן לא מותאמות למקומות עבודה ובוודאי שלא לאתרי בנייה. שמעתי את סמנכ"ל משרד השיכון אומר שבנייה זאת עבודה יחידנית ואין סיכון, זה פשוט ההפך הגמור. בבנייה עובדים באתרי בנייה לפעמים מאות עובדים. אומר לי ממונה בטיחות: אני נפגש עם 1,000 אנשים ביום. אז המציאות הפוכה לחלוטין.

אין לנו שום נתונים, ואנחנו לא יכולים לדעת כמה עובדים נדבקו. הלוואי שאף אחד לא נדבק, קשה לי להאמין שזה המצב. אנחנו שומעים דיווחים על הגדה, שפועלים פלסטינים שחוזרים לשם מדביקים בסביבתם. אף אחד מאיתנו לא יודע. אז יש גורם אחד שיכול להגיד לנו את זה, וזה משרד הבריאות, אם הוא יעשה בדיקות באתרי בנייה הוא יוכל להגיד לנו מה המצב.

דבר ראשון, צריך להוציא הנחיות. ציוד מגן, עובדים עשרה אנשים ביחד, באיזה ציוד מגן אפשר להשתמש? הרי צריך אנשים שמבינים בדבר הזה. אז צריכות לצאת הנחיות מאוד מאוד מפורטות איך אמורים לעבוד באופן שיצמצם לפחות בצורה סבירה את הסיכון להידבקות.

דבר שני, צריך להיות גורם שמפקח על הדבר הזה. משרד הבטיחות התעסוקתית, יש לו סמכות? אין לו סמכות? בוודאי שיש לו יכולות לעשות את זה, הוא לא רק המפקח על הבטיחות, הוא גם מפקח על הבריאות. אולי כיום הוא לא מוסמך, אבל הממשלה מוציאה כמה פעמים ביום תקנות הגנה לשעת חירום, כולל אלה שמכוחן יש את ההנחיות על מרחק, שני מטר, כמה אנשים, כך או אחרת. היא יכולה להסמיך בתקנות שעת חירום את מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ביחד עם משרד הבריאות לנהל את הדבר הזה.

מה שבוודאי לא יכול להיות, שיגידו למאות אלפי עובדים להמשיך לצאת לעבודתם כל יום בלי שהמדינה מסבירה, מפרטת, מנחה, ומפקחת, איך מבטיחים את העובדים האלה מפני הסכנה שהממשלה מספרת לנו שמאיימת בצורה חמורה ביותר על הבריאות של כולנו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבינה. יש עוד הצעות?
נתנאל לפידות
מה שהיא אמרה ממש לא מדויק בלשון המעטה. אני רוצה להגיב לזה.
הדס תגרי
סליחה, אני מבקשת לאפשר לי לדבר בלי הפרעות בזמן הקצר שיש לי לדבר. הסעות לעבודה, קבעו בתקנות שעת חירום שמשרד הבריאות יוציא הנחיות לגבי הסעות לעבודה. לא יצאו שום הנחיות בעניין הזה.
נתנאל לפידות
יש הנחיות כאלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מי קוטע בצורה כזו? אני רוצה להבין. נתנאל, אמרתי לך שתענה על הכול בסוף, אתה לא חייב לקטוע.
הדס תגרי
עם כל הכבוד למשרד השיכון, מי שיכול לנהל אירוע בריאותי כזה, וצריך ביחד עם הגורמים האחרים, קודם כול עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, זה משרד הבריאות. יבוא לפה נציג ממשרד הבריאות ויגיד לנו שבאמת אין סכנה לעובדים באתרי בנייה, שבאמת אין סכנה להידבקות שם. שיבוא גורם שמוסמך להגיד את זה, שיגיד שגם בדק, שיגיד שגם יש לו אמירה על הדבר הזה. זה הגורם שאנחנו יכולים להאמין שיש לו את המומחיות להגיד לנו שאכן העובדים באתרי הבנייה בציבור הרחב בטוח במצב הזה.

הסעות, משרד הבריאות הוסמך בתקש"ח לתת הנחיות על הסעות של עובדים שהוחרגו מהאיסור הכללי. איפה ההנחיות האלה ומי מפקח עליהן? צריך להיות עם מסכה, איזו מסכה? כמה עובדים בהסעה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הדס, התמונה עברה. לא נעבור עכשיו על כל האמצעים.
הדס תגרי
לגבי הלינה. שולחים לי תמונות של שורות של מזרנים במרתפים של אתרי בנייה. דרך אגב, לא בגלל שהקבלנים לא סיפקו משהו יותר נאות, אלא בגלל שהעובדים פוחדים ללון בהסדרי הלינה הצפופים שסידרו להם על פי חוק, ואולי היגייניים וכו'. מי בודק את הדבר הזה? הדבר הזה בלתי אפשרי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת גם להזכיר שהיו לפחות ארבעה מקרים שבהם קבלנים חשדו שאחד העובדים שלהם חולה קורונה בגלל החום, והם נלקחו במכוניות ונזרקו ליד המחסום הראשון, ונשארו שם עד שמישהו מצא אותם, והתברר שהם היו חולים סתם. השאלה גם כן איך מתנהלים כבני אדם מעבר להנחיות, ולא רק לפי ההנחיות של המשרד הזה או המשרד הזה.

אתן לאדי בן ליש מחברות כוח אדם לדבר. אני מאוד מבקשת להיות מתומצת.
אדי בן ליש
שלום, כבוד יושבת-הראש, קודם כול אני שמח מאוד על הישיבה הזאת. בתחום המנופאים קיים פער אדיר בתחום הבטיחות, לאו דווקא בתחום הקורונה. היום אני לא אעסוק בזה, אבל מאז שחוקק החוק החדש המצב בשטח הרבה הרבה יותר גרוע מאשר היה לפני החוק. יש הידרדרות בתחום הבטיחות, יש הידרדרות בחברות שמקבלות היתרים, שלא צריכות לקבל היתרים. אני אשמח מאוד שתקבעו ישיבה ייעודית שתעסוק בתחום הזה בזמן הקרוב.

בתחום הקורונה, אני מצטרף למה שאמר ידידי מר יצחק מויאל יושב-ראש הסתדרות הבניין והעץ, לא קיימות הנחיות בכלל, ואתן דוגמה אמיתית מהשטח. מנופאי שעבד במנוף היה בסביבת חולה קורונה והיה לו חום, אמרו לו שהוא צריך לרדת מהמנוף, ללכת להיבדק. החברה לא ידעה מה לעשות, הוא ירד מהמנוף, עלה מחליף שמחליף אותו, ובעצם ללא שום הנחיות. הוא צריך לחטא את המנוף, לא צריך לחטא את המנוף, יכול להיות שהבא בתור נדבק גם כן, יכול להיות שהבא אחריו גם נדבק. אין שום הנחיות ברורות לגבי מה שצריך לעשות, ואנחנו חייבים את זה במיידי, זה לא יכול לחכות. תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה לך. אני מקווה שאם אני אשאר בתפקיד הזה בטוח שנקיים עוד דיונים על המצב בימים רגילים. זהר שטיינברג מנהלת את עמית הקרן לפיתוח ועידוד ענף הבנייה. הדיל יונס מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים עדיין איתנו? לא. בבקשה, זהר.
זהר שטיינברג
שלום. קודם כול, תודה באמת על הדיון המאוד ענייני הזה. לא אחזור על כל מה שנאמר, דיברתם לרוב על כלל העובדים בענף הבנייה. אמקד את הדיון רק על העובדים הזרים, כי כל מה שנאמר ממש נכון פי כמה לגבי העובדים הזרים. אנחנו מייצגים את רוב העובדים הזרים בענף הבנייה. ממש יש לנו קשר ישיר עם העובדים, קשר מאוד אישי יומיומי, אלפי פניות ביום. אנחנו גם נותנים לעובדים הזרים שירות רפואי מקוון בגלל שהגענו למצב, למשל, שעובד סיני מגיע לבית חולים עם חום בימים האלה, ואף רופא לא מוכן לגשת אליו ולטפל בו, וזה מבחינתי יחס הכי מזלזל שבן אדם יכול לקבל. אנחנו נתקלים בזה המון, אז אנחנו נותנים לעובדים הזרים שירות רפואי מקוון מתורגם לשפות שלהם – סינית, מולדובית, ומנסים כמה שיותר להמעיט את הפנייה לבתי חולים, ובאמת לפתור את הנקודה הזאת בטלפון. אבל באמת מסרבים לבצע להם בדיקות. אז כל העניין הזה שאין עדיין נדבקים בענף הבנייה זה פשוט כי לא מסכימים לערוך בדיקות לעובדים הזרים. זה ממש ככה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כשאת אומרת עובדים זרים את גם מתכוונת לפלסטינים?
זהר שטיינברג
אני מתכוונת בעיקר לעובדים הסינים והמולדובים שבהם אנחנו מטפלים לרוב בימים האלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
האם ידוע על מישהו מהעובדים הפלסטינים שעכשיו הוכרחו להישאר חודשיים פה אם הם מכוסים מבחינת ביטוח רפואי?
נתנאל לפידות
אני אתייחס לזה אחר כך.
יצחק מויאל
אני רוצה גם להתייחס לזה, בבקשה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר, ניתן לכם.
זהר שטיינברג
יש את הנושא הזה של הבריאות, ויש גם נושא שבהעסקה של עובדים זרים יש שני גורמים, יש את תאגיד כוח האדם ויש את הקבלן, ובדרך כלל מעבירים אחריות מאחד לשני, ואף אחד באמת לא נושא אחריות ולוקח ומטפל בעובדים האלה כמו שצריך. כמו שאמרת גם מקודם – זה קרה לנו וזה קורה לנו כמעט כל יום – עובד מגיע, אנחנו מעבירים הדרכות בטיחות, ממש מדי יום נמצאים באתרים. באמצע הדרכה עובד מתחיל להשתעל, אנחנו פונים למנהל, לראש הצוות שלו, מבקשים ממנו לפנות אותו לבדיקות, הוא לא מתייחס, אין יחס, אין טיפול, משאירים את העובדים. עובד כזה מגיע למקום מגורים שהם גרים משהו בממוצע שמונה עובדים בחדר, ברור שזה מנוגד להנחיות משרד הבריאות.

הטענה שהם עובדים לבד באתר היא פשוט טענה שגויה, לא נכונה, מטעה. הם נפגשים עם אלפי עובדים מדי יום וזה כמו אש בשדה קוצים, פשוט ככה. סיני אחד שיגיע למגורים כשהוא נשא של הנגיף הזה בשניות מדביק שם מאות ואלפי עובדים אחרים, ובוודאי גם כשהוא יגיע אחרי זה לאתרים שלו.

אנחנו גם באמת ממש צריכים לשים לב, ובהנחיות להגדיר במפורש מי האחראי למלא את ההנחיות האלה. אנחנו בוויכוח מול הקבלנים ומול התאגידים מי לוקח אחריות, ובסוף אנחנו נותנים את הפתרונות כמה שאנחנו יכולים לתת. למשל, עכשיו קנינו כמות ענקית של מסכות כדי לתת לעובדים הזרים כי הם פשוט לא הסכימו לצאת לעבודה, כי לא נותנים להם מסכות. מגיעים לאתר הבנייה, נותנים להם מסכה משומשת, נותנים להם מכתבים בעברית עם הנחיות. זה פשוט בזיון באמת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה בעיקר בזיון ויחס לא אנושי לבני אדם, אבל גם יחס מזלזל כלפי בריאות כלל האוכלוסייה, כי העובדים האלה עלולים להיות מקור להתפרצות המגפה אם נזלזל בבריאות שלהם. אז זה גם זלזול בהם וגם זלזול בבריאות של האזרחים של המדינה.
זהר שטיינברג
נכון, לגמרי. ועוד דבר אחרון שפשוט לא נאמר פה זה באמת עניין הביטוח הרפואי של עובדים. אנחנו מכירים את הענף הזה ואת ההתעסקות עם העובדים הזרים, ואנחנו מכירים מקרים שעובד מוגדר כברחן והוא בכלל לא מודע לזה שהוא מוגדר כברחן. הוא עובד, הוא חושב שהוא נשלח לאיזשהו תאגיד, אבל איכשהו ראש הצוות לא דיווח על ההעסקה שלו והוא מוגדר כברחן. בזמן הזה, 90 יום אחרי, או לא משנה כמה זמן, יש מצב שהיום לעובד אין ביטוח רפואי והוא אפילו לא מודע לזה. אם הוא לא יפנה אלינו או לאיזשהו גוף כדי שנוכל לבדוק אם באמת הוא משויך לעובד ואם משולמים לו כל התנאים שלו אנחנו בבעיה, העובד בבעיה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז מה אפשר לעשות בעניין הזה? זה עניין של דיווחים.
זהר שטיינברג
לאכוף את זה ולוודא שכל עובד באמת משויך לתאגיד. איך עושים את זה? אני לא יודעת להגיד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בואי נגיד שזה נושא לטווח הארוך. אני מודה לך, זהר. נשארו לנו רוני שדה, נמצא איתנו?
יצחק מויאל
ברשותך, יושבת-ראש הוועדה, הייתי רוצה להתייחס לנושא של ביטוח.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר. יש לי גם עוד דברים שאני רוצה. בעניין הביטוח הרפואי אחזור אלייך. רב פקד שמואל לרמן מהמשרד לביטחון פנים, הרפרנט לנושא ענף הבנייה, קיבלתם איזשהן הוראות של משרד הבריאות כמו שאתם אמונים במשטרה על האכיפה בעניין הציבורי? האם קיבלתם איזושהי הוראה שאתם אמונים גם על אתרי בנייה בעניין של אכיפת הוראות משרד הבריאות?
שמואל לרמן
צוהריים טובים, כבוד יושבת-הראש, אני לא מכיר את הנושא הזה, אני לא רפרנט לנושא ענף הבנייה, אני רפרנט לנושא תאונות עבודה ממשטרת ישראל, ולא רק של ענף הבנייה. לצורך העניין, משטרת ישראל אוכפת את כל נושא ההתקהלויות וההנחיות לשעת חירום. לא ידוע לי על אכיפה אחת ספציפית בתוך אתרי הבנייה.

לגבי הנושא של ההתקהלויות, אני לא יודע, אין לי תשובה כרגע להגיד לכם אם יש הוראות לעניין הזה. לעניין הבטיחות באופן כללי אני מעוניין להציג את מה שעשינו בשנה האחרונה. הוקם גם מפלג "פלס" ביחידה הכלכלית וגם מונה קצין אצלנו בחטיבת החקירות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה נשמע מאוד מקוטע ולא מבינים את מה שאתה אומר. אתה רוצה לתת דיווח?
שמואל לרמן
אתן דיווח לעניין הבטיחות. שוב, אני מציין שבשנה האחרונה כולכם בטח מכירים את נושא ההקמה של מפלג "פלס" ביחידה הכלכלית. העבודה של מפלג "פלס" התחילה בכל מה שקשור לגיוס תקנים, להכשרות, גיבוש תפיסת הפעלה, נהלי עבודה, ובמקביל להקמה של המפלג גם של תאונות עבודה, שבאחד מהם כבר הוגש כתב אישום. תאונות העבודה שנחקרות שם הן תאונות שמורכבות יותר ופחות. במקביל לזה כמובן שגם נחקרות תאונות העבודה גם ביחידות הטריטוריאליות. ואנחנו רואים בעצם שינוי משמעותי, כי כל התיקים היום, בעיקר התיקים החמורים, מלווים בעצם מהרגע הראשון של התאונה גם על ידי כל הגורמים המקצועיים, גם המטה הארצי, גם במפלג "פלס" וגם במשרד העבודה. תמיד מתקיים דו-שיח ישיר כבר מהרגעים הראשונים של האירוע, ויש פיקוח מהרגע הראשון בזירה ועד להמשך הטיפול.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא שומעים אותך טוב, כנראה שיש בעיה במיקרופון, ולא מצליחים לעקוב. אפשר לבקש שהדוח שהכנת יגיע לוועדה באופן מסודר. אני מודה לך.
שמואל לרמן
מכיוון שרק היום קיבלנו עדכון על הוועדה אז העברנו נתונים, אני לא יודע אם קיבלתם אותם. מבחינת הנתונים שיש, לפחות מבחינת מה שאנחנו מגדירים כתאונות עבודה זה דומה לנתונים של חזי. אנחנו גם מתואמים בעניין הנתונים, ויש תמיד עבודה משותפת, כך שהנתונים דומים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מצוין, אבל לא קיבלנו וגם עכשיו אני מתקשה להבין אותך. נבדוק, אם לא קיבלנו נודיע לכם ונבקש לקבל. תודה.
דן ורשבסקי
כבוד היושבת-ראש, אפשר בבקשה לקבל רשות דיבור? נרשמתי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבקשה, אבל באמת תנסה כמה שיותר בקיצור.
דן ורשבסקי
בקצרה. קודם כול אני מאוד שמח שהוועדה חזרה לפעול, זה מבורך. אני מדבר כנציג עובדים. אנחנו ממש שמחים על זה שנתנו לנו להמשיך להתפרנס בכבוד גם בימים הקשים האלו, ואנחנו רוצים להמשיך לתרום. נוצרו כמה בעיות שאני חייב להעלות.

אחד, כמו שאנחנו יודעים, הדיווח על מגע עם חולה קורונה לעובדים ובכלל לאנשים נעשה כמה ימים אחרי. בזמן הזה יש לנו הרבה מנופאים שנמצאים כרגע בבידוד, ועד הרגע שהם ירדו, שהם היו במגע עם מישהו ואולי יהיו בעתיד חולים, הם עברו עשרה מנופים לפחות. ואף אחד לא נותן את הדעת מה עושים, איך חוזרים אחורה לשרשור ואיזה אנשים נפגעו או לא נפגעו, אולי ייפגעו בעתיד. הפחד שלנו, כי אנחנו סגורים בקבינה, ולרוב אנחנו לא מקבלים ציוד מתאים בשביל לחטא את הקבינה. אני מבקש להעלות את זה ושזה יעלה למישהו.

שתיים, הדבר החשוב ביותר, אחד הנושאים, גם אם לא היה שינוי במצב של ההרוגים, ונהרגו המון אנשים, יש עניין של הרתעה בשטח. ההרתעה היא בגלל התאספות של עוד הרבה פקחים, כניסה של המשטרה. אבל מה שקורה עכשיו, צומצם הכוח של הפקחים, וגם צומצמה העבודה של המשטרה באתרי בנייה בגלל כל המצב, מינהל ההסדרה והאכיפה בכלל לא עובד. בכלל עם ההודעה של השר – 14 שעות עבודה ביום, אנחנו גם 12 שעות בעבודה ביום, למנופאי זה יותר מדיי וגורם לתאונות. 14 שעות ואנחנו כבר - - - בשטח ביום, כבר מעיפים מנופאים הביתה. יש בשטח קהילה של הפקרות של הקבלנים, קבלנים מסוימים, לא כולם, יש גם קבלנים שמקפידים ולשמחתי כל פעם מתאספים עוד הרבה, והכיוון טוב, אבל יש את הקבלנים הקטנים שלוקחים את המצב בגלל שיש חוסר אכיפה. מינהל ההסדרה והאכיפה לא עובד כמעט, לא רואים אותו בשטח, לא רואים פקחים של משרד העבודה. ומה שקורה בשטח, שהיום יש רוחות, מעיפים אנשים הביתה כי יודעים שלא יעשו להם כלום. כלומר, אף אחד לא יבוא לבקר.

אף אחד לא נותן את הדעת לדרך ההגעה לעבודה, בהסעות, באוטובוסים, איך המנופאי יגיע לאתר? מנופאי שאין לו רכב, והאתרים נמצאים לפעמים במקומות שגם אין תחבורה להגיע לשם. איך אנחנו אמורים להגיע למקום העבודה?

והכי חשוב, חבר'ה, אנחנו פועלים פשוטים, אנחנו רוצים לבוא לעבודה, לעשות את העבודה שלנו ולחזור לבית בשלום, יש לנו משפחות. כל מי שפה יש לו סמכויות, חייבים במצב של היום לתת את הדעת פי שניים ושלושה איך הפועל הקטן הזה שם למטה במצב של היום חוזר הביתה בריא ושלם. וזה הכי חשוב. אנחנו מדברים פה מה אנחנו עשינו ומה אנחנו נעשה, לא מה נעשה. המצב בשטח של הרוגים כרגע הוא הרבה יותר טוב משנה שעברה, אבל לצערי הרב עדיין נהרגים אנשים. בסופו של דבר אם זה יימשך בקו הזה ולא יהיה פיקוח ולא יהיה כלום הקו הזה יתיישר בסופו של דבר.

אני רוצה להוסיף לדברים של אדי בן ליש. יש כל כך הרבה בעיות. נשמח אם יעשו במיוחד בעתיד כשתיגמר הבעיה ועדה בנושא של המנופאים, כי אנחנו חוד החנית של ענף הבנייה והוא תלוי בנו. רק בריאות לכולם. אנחנו רוצים בסך הכול באמת שהמשק לא יפגע בכלום, אבל מי שצריך לתת את הדין שייתן, יש פה את יושב-ראש איגוד הבניין והעץ איציק מויאל, אני בטוח שהוא עושה עבודה טובה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
דן, המסר הגיע. תאמין לי, קשה לי לבקש ממך להפסיק בגלל שאני יודעת שאתה מדבר מתוך כאב ומתוך אחריות כלפי המצב שלכם כעובדים וליבנו איתכם.
דן ורשבסקי
רק שידאגו לנו, זאת הבקשה, לא רוצה יותר מזה. רוצה שידאגו לעובדים שבאים לעבוד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בגלל זה זימנתי ועשינו את הישיבה הזו, כי הרגשנו שאין מספיק דאגה לשלומכם ולשלום המשפחות שלכם. ותהיה בטוח שנמשיך לדאוג ונעקוב אחרי מה שמתפתח.
דן ורשבסקי
חשוב שיהיו מפקחים בשטח. תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר. תודה לך.
יצחק מויאל
אני יכול להתייחס, גברתי היושבת-ראש?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבקשה, איציק מויאל, אתה מתכוון לביטוח הבריאותי?
יצחק מויאל
נכון. כשהייתה פנייה אלינו ממשרדי ממשלה שונים כדי שנביע את עמדתנו לגבי החרגת ענף הבנייה כמנוע צמיחה הכלכלית של מדינת ישראל הודענו שאנחנו לא מתנגדים, בתנאי אחד, שמירת בטיחות העובדים ובריאותם של העובדים. כשהגיע הנושא של הסגר והאפשרות להעסיק עובדים פלסטינים כדי שיישארו כאן היה תנאי אחד, כי לעובדים הפלסטינים אין ביטוח בריאות – למאזינים ולצופים ולחברים שנמצאים איתנו כאן, וליושבת-ראש הוועדה ולחברי הכנסת – שתדעו שלעובדים הזרים יש ביטוח בריאות כי נשארים ללון כאן. ביקשנו ביחד, והממשלה הסכימה לכך וגם ארגון המעסיקים, שיהיה ביטוח בריאות לעובדים הפלסטינים שייתנו להם היתר לעבוד ולהישאר כאן בארץ.

אתמול או היום יצא קול קורא מההתאחדות כדי שחברות הביטוח יתנו הצעה, ויש הסכמה גורפת וכללית שהתנאי לעבודה של כל עובד פלסטיני לעבודה בישראל בהיתר שלו הוא החובה שיהיה לו ביטוח בריאות, כי אחרת הוא חשוף. ואסור לתת יד - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. הוא חייב לבטח את עצמו? ועדיין התהליך לא התחיל. זה מה שאתה אומר.
יצחק מויאל
בוודאי. אבל אם את זוכרת את מה שאמרתי בתחילת הדיון, אי-אפשר באמת בשלושה שבועות לעשות כל כך הרבה. אבל לא יכול להיות שהממשלה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בשלושה שבועות אנחנו עלולים להדביק מדינה שלמה, את זה עושים במהירות.
יצחק מויאל
שלא לדבר על ההדבקה. עובדים פלסטינים מועסקים בארץ ואין להם ביטוח בריאות, לכן עכשיו פנינו לחברות ביטוח - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת, בגלל זה אני שואלת. אמרת שזה היה התנאי שלכם. אני מבינה שאם זה היה התנאי שלכם, אז איך יכול להיות שלא הבטחתם את התנאי הזה לפני שמתחילים ליישם את הפעילות בשטח. כלומר, שלושה שבועות העובדים האלה – בגלל זה ראינו שזורקים עובדים שחושדים שהם חולים במחסומים – ועד היום לא יצא קול קורא לחברת ביטוח שתתחיל את הביטוח.
יצחק מויאל
יצא. אמרתי שיצא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שמעתי שתוך יום-יומיים יצא קול קורא.
יצחק מויאל
אתמול, אל תתפסי אותי במילה, מישהו צריך לעשות. אבל, אם את זוכרת, גברתי יושבת-ראש הוועדה, אמרתי בתחילת דבריי בפעם הקודמת, אנחנו לא במצב רגיל, אנחנו במצב של כאוס עולמי, ולכן כשמתחילים לטפל בסוגיה הזאת עדיין נשארה בעיה. הוועדה צריכה להמליץ לממשלה, אין גוף אחד שאחראי לגורל מה שקורה באתרי בנייה. אני בסך הכול יכול להמליץ. מה שעושה איל בן ראובן בשיתוף הפעולה בינינו זה להמליץ, לסייע, לעזור. מינהל הבטיחות קיבל השבתה, זאת אומרת ששלחו את כל המפקחים הביתה. ממשלת ישראל לא יכולה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מכירה מצבים שבהם ההסתדרות ידעה לדפוק על השולחן ולעצור תהליכים אם הם היו מזיקים לעובדים.
יצחק מויאל
אם אני אכריז סכסוך עבודה, את מי אני אסגור?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
העובדים האלה מסתובבים גם בין העובדים הישראלים.
יצחק מויאל
גברתי יושבת-ראש הוועדה, את לא מבינה איזו עבודת קודש את עושה עכשיו בקיום הדיון הזה, אחרת לא הייתם יודעים מה שאני אומר לכם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה?
יצחק מויאל
אבל ממשלת ישראל חייבת להטיל, אם זה על משרד הבריאות, אז שמשרד הבריאות יאכוף, יעשה את כל מה שצריך, את כל הדברים. וכל מי שדיבר דיבר כאן לעניין, ורוצים לעזור. ולכן ממשלת ישראל צריכה להטיל, אם זה על משרד הבריאות, אז שיטילו על מינהל הבטיחות, שהוא יהיה אחראי לתת תשובות לכל הבלגן שיש.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
יש נציג ממשרד הבריאות?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. יהודה כרמלי ממשרד הבריאות, אתה נמצא איתנו? בבקשה.
יהודה כרמלי
שלום לכם, אני מברך על הדיון המעמיק והיסודי. אני רוצה לומר שבהנחיות משרד הבריאות אין התייחסות ספציפית לענף הבנייה. באופן כללי מלבד המגזר הרפואי ומגזרים טיפוליים כאלה או אחרים אין התייחסות ספציפית לענפים. המשרד עומד לצאת בהנחיה כללית לכלל העובדים במשק שתגדיר על פי קירבה לאנשים אחרים את המיגון הנדרש ולא תבדיל על פי ענפים.

אני יכול לומר שבכל מקצוע, ואפילו בתוך כל חלק קטן במקצוע, יש תנאים מסוימים ויש מצבים מאוד ספציפיים, אבל החלוקה שבאמת אי-אפשר לקחת את כולם בכל המקומות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יהודה, אני מבינה שאתם רוצים להוציא משהו כללי.
יהודה כרמלי
נכון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למרות שזה לא עונה בדיוק על מה שאנחנו אומרים, אבל עובדי הבנייה משתמשים בכלים, הכלים האלה מוחזרים כולם ביחד, ולמוחרת לוקחים את הכלים מחדש. המנופאים סיפרו לנו עכשיו על מקרים שבהם יכול להיות שחושדים במישהו והוא צריך להיכנס לבידוד, ואף אחד לא יודע מה לעשות עם המנוף עצמו שעבר מאחד לשני. איך אפשר?
יהודה כרמלי
אסביר. נכון, אי-אפשר לתת הנחיה לכל פטיש ולכל פלייר, ולמנופאי לעומת נהג אוטובוס. ההנחיה היא הנחיה כוללנית שמדברת על מרחק בין אנשים, ומדברת על חיטוי ציוד שנמצא בשימוש רב של אנשים מרובים. כך שההנחיה תהיה כוללנית, וכל מקום עבודה יצטרך להתאים אותו לתנאים הספציפיים במקום. אומר את זה כך, באופן כללי אותו פטיש שמשתמשים בו ביום אחד אדם אל"ף, ביום שני אדם בי"ת, כנראה סיכון ההדבקה ממנו הוא אפסי.

מצד שני, אני לא יודע אם נדרש או לא, אני מצטער, אני לא מכיר מספיק את ענף הבנייה, אם נדרשים שני אנשים לשבת בצמוד בתוך מנוף, בתוך תא קטן הרבה זמן יחד אז כן צריך להגן עליהם אחד מפני השני.

ההנחיות הכלליות שנוציא יספקו תשובה הולמת ל-95% מהמקרים, ול-5% האחרים יצטרך או מנהל העבודה במקום למצוא פתרונות או לפנות אלינו בשאלות פרטניות ונשמח לענות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם מוציאים הנחיות בתקווה שזה אכן יקרה והן יהיו יותר מפורטות שאפשר יהיה להשתמש בהם ולהגן על העובדים, מי יאכוף את זה? הרי לציבור אתם ביקשתם את עזרת המשטרה. מי יוודא שבמקומות העבודה שביקשנו מהעובדים שלהם שיסתכנו ויצאו וילכו לעבוד, מי יאכוף באמת את ההוראות שלכם כדי לשמור על הבריאות של העובדים? אני יודעת למשל שבכנסת קיבלו החלטות והמשמר של הכנסת מוודא שהכול ייעשה, כולל זה שמוציאים מישהו מהחדר בגלל שהוא מספר 11 בחדר. מי יהיה אחראי?
יהודה כרמלי
הנחיות שניתנות לציבור בכללותו בעצם מתבססות על זה שאנשים שומרים על בריאותם, שאחד שומר על השני, וכשיש חריגות מישהו מדווח על הדבר, ואז זה באחריות משטרת ישראל לאכוף.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מאוד נחמד לגלגל את האחריות על האזרח הפשוט. אתם נמצאים כמשרד בריאות כדי לשמור ולהיות אחראים על בריאות הציבור ולא האזרח על עצמו.
יהודה כרמלי
כל אדם נדרש לשמור על בריאותו. כפי שאדם יכול לאכול מזון בריא או לא בריא, יש הנחיות משרד הבריאות, יש המלצות משרד הבריאות, בסופו של דבר כל אדם ישמור על בריאותו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה רציני? אתה חושב שפועל בניין יכול לעמוד מול הקבלן שלו ולהגיד לו: אתה לא מילאת את ההוראות? יש שם הוראות שקבלנים שיושבים בבתים שלהם ולא מתקרבים לאתרי הבנייה יהיו אחראים על הביצוע שלהם. זה לא רק פועלי הבניין. ואנחנו יודעים טוב מאוד שכשזה קשור להון ולרווח הכול מוחרג, אז בוא נהיה רציניים.
שמואל לרמן
גברתי, אני רוצה להגיב לעניין הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מהמשטרה.
שמואל לרמן
עשיתי קצת בדיקה לגבי העניין הזה. עד עכשיו באמת כל הנושא של ההנחיות לגבי מקומות עבודה באופן כללי, לא רק לאתרי בנייה, לא הוגדרו כעבירות, אבל הולכים להכניס תקנות שיגדירו את המצב הזה כעבירות, ומאז זה יתחיל להיאכף על ידי המשטרה גם בתוך מקומות עבודה. וזה יכלול מן הסתם גם אתרי בנייה, לא רק מקומות אחרים. מרגע שתהיה למשטרה את הסמכות לאכוף את זה נתחיל לאכוף.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה להיות בטוחה שהבנתי אותך. אתה אומר שקיבלת עדכון שהולכים להעביר תקנות שמחייבות אכיפה במקומות עבודה, ואתם תהיו אחראים על האכיפה הזו?
שמואל לרמן
כן, לעניין מקומות העבודה תהיה גם אכיפה של המשטרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש החלטה סופית בעניין הזה?
שמואל לרמן
כרגע קיבלתי עדכון שיהיו תקנות חדשות כנראה ממחר והמשטרה תתחיל לאכוף. אני לא יודע אם זה יקרה בדיוק ממחר, אבל המשטרה תתחיל לאכוף גם בתוך מקומות העבודה, כמו ריחוק חברתי וכל מה שנדרש, מדידת חום בכניסה, וכל הדברים האלה שהיום המשטרה עוד לא אכפה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הלוואי שלכל הנושאים שאני נוגעת בהם יש פתרון מהיר כל כך. בבקשה, נתנאל, אפשר לשמוע את התשובות שלך?
נתנאל לפידות
גם תשובות וגם כמה התייחסויות. אתחיל דווקא בהתייחסות למה שאמר יהודה כרמלי, ואני רוצה לפתוח באיזושהי אמירה כללית על עבודת הממשלה. בדרך כלל, כמו שאת יודעת, משרדי הממשלה מגיעים מתואמים בעמדה ממשלתית לוועדות ומייצגים את עמדת הממשלה. המקרה הזה הוא מקרה טיפה ייחודי מכיוון שגם הרבה אנשים כמוני וכמו הרבה אחרים עובדים בבית וקשה יותר לתאם. כמו כן, אני לא מכיר טוב את נציג משרד הבריאות אז אני לא יודע מאיפה הוא מגיע, ויכול להיות שזה גם על רקע העומס הכבד שיש במשרד הבריאות, אז חלילה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אחרי שנתנו את כל הסיבות, מה התשובות?
נתנאל לפידות
יש הנחיות של משרד הבריאות לענף הבנייה, ואני גם רוצה להראות לך אותם, כי בעזרת רשות ההגירה גם תרגמנו אותם לשפות אחרות. אז מה שאני מציג פה זה מסמך בתיאום עם משרד הבריאות, ותראו שזה על דף לוגו שלו, זה גם מה שמקודם אמרתי לגב' תגרי. יש פה מסמך מסודר, הוא נכתב עבור הפועלים הפלסטינים על הכניסה שלהם.

הסיפור של הביטוח הרפואי, וחשוב להגיד את זה פה לכל הנוכחים, פועל פלסטיני שעובד בישראל המעסיק שלו משלם בול בריאות, וזה תקף מבחינת שירותי הרפואה שהוא מקבל ברשות הפלסטינית כולל המשפחה שלו. ולכן, ובתיאום עם המעסיקים כמו שמר מויאל אמר, המעסיקים ישלמו עכשיו פעמיים, גם את אותו בול בריאות כדי לא להפסיק את הביטוחים הרפואיים של המשפחות של אותם פלסטינים בשטחי הרשות, וגם את הביטוח הרפואי כדי שהוא יוכל אם חס וחלילה יידרש לקבל שירותי רפואה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
המעסיק ישלם את זה.
נתנאל לפידות
נכון, המעסיק משלם את זה. הדבר הזה נדחה על ידי ממונה על רשות שוק ההון והביטוח, וחלק מצוות שלם שריכז משרד המשפטים בנושא. פורסם שלשום תזכיר חקיקה בנושא, שנפתח להתייחסויות באתר התזכירים, וזה עולה כחקיקה ביחד עם כל התקנות שעולות חדשות לבקרים בימים האחרונים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה להבין משהו. היום חלה עובד פלסטיני, הוא יכול לגשת לקבל טיפול רפואי עד שתסיימו את התקנות ואת הכול, ולא תחייבו אותו לשלם עבור ימי אשפוז או מתן טיפול רפואי?
נתנאל לפידות
במצב הנוכחי, גברתי היושבת-ראש, את צודקת, יש איזשהו פער, הדבר הזה נובע מכך שבסוף אף אחד לא תכנן את הקורונה ונערך לזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אני דורשת, ואשלח לכם מכתב על זה, תיקחו את הזמן שלכם לארגן את מה שאתם צריכים לארגן, אבל זה חל באופן רטרואקטיבי מאז שהוצאו ההנחיות האלה. כלומר, כל עובד פלסטיני שהיה חייב טיפול או שיהיה חייב טיפול עד יום החקיקה צריך להיות כלול והוא לא ישלם, אלא המעסיק שלו או הביטוח הרפואי שתעשו איתו את העבודה.
נתנאל לפידות
אני מבטיח שאעביר את זה לגורמים המוסמכים.

דבר נוסף, נקבעו הנחיות להסדרי לינה כמו שאת גם רואה פה במסמך. אחת, מגבלה של כמות אנשים בחדר, המרחקים בין המיטות, כניסות נפרדות לחדרים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אני מבינה שיש הנחיות. איך הפצתם אותם? למי שלחתם אותם?
נתנאל לפידות
זה הופץ למעסיקים. בגלל זה רציתי להתייחס למה שאמרת לאותו מנהל עבודה שפנה אלייך, כי יש פה הנחיות לכל דבר, להיגיינה אישית, להיגיינה סביבתית שבמקום העבודה, אפילו באיזה סוג תמיסת כלור להשתמש כדי לחטא את אותם דברים שצריך, את סדר פעולות הניקוי, מיגון העובדים, הכפפות. יש פה התייחסות מאוד מפורטת בעזרה מאוד מקצועית של משרד הבריאות שסייעו לעשות את זה. כנ"ל הנחיות להסעות, יש הנחיה מדויקת לנושא הזה, כמה אנשים צריכים להיות באותו רכב, באותו טרנזיט, מה המרחקים בין האנשים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מצוין, חשבתם על הכול. השאלה למה מנהלי העבודה שאמורים ליישם את הדברים האלה לא יודעים.
נתנאל לפידות
אני לא מנהל את ענף הבנייה כמיקרו-מנג'מנט, זה לא תפקידי. בנינו את המתווה הכי טוב שאפשר בסיטואציה הנוכחית כדי להבטיח, כמו שאמרתי בתחילת דבריי מקודם, את שלומם ובריאותם של העובדים בענף.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סליחה, סליחה.
נתנאל לפידות
ברשותך, להשלים את המשפט. אנחנו מעבירים את ההנחיות לארגונים היציגים, ואני יודע שמעבירים אותם. אם יש תקלה במקום אחד או שניים, צריך לתקן אותם, וזה משהו שאשמח לקבל את הפרטים של אותו מנהל העבודה כדי שנעביר לו את אותן הנחיות שיהיה לו אותן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אם הוצאתם הנחיות זה טוב ומצוין, נשאר העניין של לעקוב אחרי ההנחיות האלה, ומי בדיוק אחראי על האכיפה שלהן. כי עצם העובדה שיש אנשים שפונים אליי ואין להם את ההנחיות האלה, והם בשטח והם עובדים, זה אומר שאנחנו חייבים לדעת את הדרך הכי טובה בשביל שזה יגיע. איציק מויאל, את ההנחיות המפורטות האלה קיבלתם?
יצחק מויאל
ההנחיות של משרד הבריאות הגיעו אלינו גם בנושא של ההסעות, כולל ההנחיות שעשה במשותף איל בן ראובן, הוא חידד את ההנחיות לגבי העבודה. איל בן ראובן עשה עבודה רצינית מאוד, נימק והסביר וגם נתן הסבר לדברים שהוציא משרד הבריאות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קיבלתם. איך הן מופצות?
יצחק מויאל
הבעיה שאין משרד אחד, עם כל הכבוד לדובר לפידות שדיבר ממשרד הבריאות, אין מי שאוכף את הדבר הזה, וזאת הבעיה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את זה הבנו, אבל, יצחק, אתם מההסתדרות, איך הפצתם את ההנחיות האלה שהגיעו אליכם לאתרי הבנייה, לעובדים שאתם רוצים להבטיח אותם?
יצחק מויאל
קודם כול את ההנחיות שקיבלנו ממשרד הבריאות הפצנו באמצעות כל האפשרויות שיש לנו, באמצעות המדיה, אתרי האינטרנט שלנו, דפי הפייסבוק והאינסטגרם, בהודעות אישיות בווטסאפ, באמצעות כל ראשי הוועדים שנמצאים. אתן לך דוגמה כדי להמחיש לך, יש לנו ועד ארצי של מנהלי עבודה, יש לנו ועד ארצי של מנופאים, הפצנו את זה בהודעות ווטסאפ דרך כל מנהלי העבודה, אמנון שינדלר יושב-ראש הוועד של מנהלי העבודה, הפצנו לכל הקבוצות של מנהלי העבודה, דן ורשבסקי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא נגיע לכל בן אדם שקיבל את ההודעות.
יצחק מויאל
זה כולל את הנחיות שהוציא איל בן ראובן, פרסמנו לכל האתרים וגם שלחנו לכל הקבוצות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. אני מבקשת שההוראות האלה יועברו גם לוועדה בהקדם האפשרי, אם אפשר אפילו עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים.
יצחק מויאל
אם נקבל אי-מייל נוכל להעביר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מנתנאל, הוא צריך לשלוח לי, הוא ממשרד הבינוי והשיכון, ו/או מישהו ממשרד הבריאות.
דן ורשבסקי
אני רוצה להוסיף למילים של איציק. חידדנו את ההוראות והעברנו לכל העובדים כמה שאפשר, וגם איל עושה את זה, וליש עושה את זה, ואמנון שינדלר עושה את זה, העניין הוא הפיקוח. חייבים שמישהו ייתן את הדעת לזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תאמינו לי שכבר הבנתי את הנושא של הפיקוח. ואם אני זוכרת טוב מאוד, אני הראשונה ששאלתי על הפיקוח בישיבה הזו, אז בואו נתקדם. אנחנו רוצים לסיים את הישיבה הזו, היא כבר עברה את הזמן המוקדש לה. דן אורן ממשרד המשפטים איתנו? לא. אז אני מסכמת.

קודם כול את כל המידע שביקשנו ואת הדוחות שביקשנו נרצה לקבל לידיים של הוועדה. זאת בעיני שערורייה שמחריגים ענף שלם מחוץ לתקנות החירום ומחוץ למיצוב ולתקינה של החירום, ואומרים לעובדים: תמשיכו לעבוד כרגיל, אבל לא דואגים באמת קודם כול שמישהו יאכוף את תנאי הבטיחות שלהם מבחינת הקורונה, ולמישהו שיעשה את העבודה בשטח ויוכל להגיע לאתרים כדי להיות בטוחים שהם בטוחים ולא נדבקים.

מה ששמענו עד עכשיו על חוסר המידע או על אי ההבנה של איך באמת אפשר להגן על העובדים בזמן הקורונה מראה ומוכיח שוב שהחלטות מתקבלות למעלה, אבל לא מחלחלות למטה, ועלולות לסכן חיים במקרה הזה לא רק של העובדים הפועלים אלא גם את של כל מי שבסביבתם מהמשפחות.

אני קוראת לממשלה מייד להטיל את האחריות. אני שמחה לשמוע שבודקים את האפשרות, וכנראה לאחר הדיון הזה יתחילו לבדוק את האפשרות להטיל את זה על המשטרה, שבינתיים אוכפת את כל ההוראות בנושא הזה. נשמח לקבל תשובה מחר-מוחרתיים האם הולכים בכיוון הזה ואכן יטילו על המשטרה במיידי. אם ההוראות המפורטות קיימות אז אין שום בעיה כבר להטיל מהיום על המשטרה או על המפקחים, שתכף אתייחס אליהם, שהם באמת יבדקו אם הנהלים הקשורים לקורונה מבוצעים באתרים.

בעניין המפקחים, בזמן שמבקשים מהעובדים הפועלים להמשיך לעבוד, ומטילים עוד ועוד הוראות על איך לשמור על ביטחונם, מן הראוי גם כן להחריג את המפקחים ולהחזיר אותם למצבת מלאה, כדי שימשיכו לעבוד ולהגיע לאתרים ולפקח על מה שקורה שם. וגם אולי כדאי מאוד להטיל עליהם בין היתר כאשר הם נמצאים באזור ובאתר לבדוק את המילוי אחר הוראות משרד הבריאות. ואם ימצאו שאין את המינימום של מעקב אחרי התנאים האלה יתקשרו למשטרה ויבקשו מהמשטרה להגיע ולאכוף אותם ולבדוק מי האחראי בשטח. זה דבר אחד.

בעניין הביטוח הרפואי לפלסטינים. בגלל שההוראות היו מאוד מפורטות אני מבקשת לקבל אותן, על איך ימשיכו לעבוד. ביקשו מהם להתחייב להיות פה חודשיים, להחיל את הביטוח הרפואי המיוחל שעוד לא נקנה ועוד לא נחתם הסכם עם חברת ביטוח עליו, להחיל אותו רטרואקטיבית או למצוא דרך שלא מחייבת את העובדים הפועלים עצמם לשלם עבור הטיפול הרפואי עד אז. כי זה עלול לגרום לפועלים עצמם להסס מללכת להיבדק או לקבל טיפול רפואי מאחר שהם יודעים שזה יעלה להם המון כסף. אם בריאות כלל הציבור חשובה לנו ובריאות הפועלים האלה שריתקנו אותם לחודשיים בתוך הארץ חשובים לנו אז צריך לקחת על עצמנו את האחריות הזו.

אני מבקשת גם דוח מהמשטרה כפי שאמרתי על כלל התיקים שטופלו בעניין תאונות העבודה, ואני מבקשת לראות אם ההנחיות בעניין הקורונה כללו גם את המנופאים ואת המנופים עצמם במקרה של חשד שמישהו שנדבק בקורונה עבד בתוך המנוף. אם לא, אני מבקשת ממשרד הבריאות להוציא הוראות מאוד ברורות בעניין הזה.

אנחנו כמובן נרצה לקבל תשובות מהירות מהמשרדים. הקורונה לא מחכה לנו בהדבקה, ואנחנו לא צריכים לחכות עם התשובות יותר מדיי. תודה רבה.
אלון שוסטר (כחול לבן)
רק להגיד לגבי הדרישה המוצדקת עם הפקחים, אפשר שזה יהיה פרופורציוני, זאת אומרת לא את כולם, אלא בהתאם להיקף העבודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בינתיים היקף העבודה הוא 100%, והמפקחים במספר הקיים לא מספיקים.
אלון שוסטר (כחול לבן)
ברור לגמרי. והדבר השני, אני אומר עוד פעם, כדי שהמעסיקים לא יהססו לדאוג לרווחתם ולתנאים האנושיים של העובדים, אנחנו צריכים לקבל תשובה, זה בהקשרי עבודה והעסקה שבאמת הם משופים על ההוצאות העודפות שיש למעסיקים השונים בחקלאות, בתעשייה, בבנייה. זה תחום שצריך לטפל בו, לתקצב אותו במסגרת ה-80 מיליארד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נבדוק את העניין הזה. למרות שאני רואה שבינתיים זאת אולי הפגיעה היחידה שהענף הזה ספג, זה הלנה של חלק מהעובדים, הם עדיין עובדים כרגיל, לא כמו בענפים אחרים שנפגעו.
אלון שוסטר (כחול לבן)
אבל יש פה הוצאה עודפת שהיא שלא כדרך הטבע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אמרתי שנבדוק.
אלון שוסטר (כחול לבן)
נעקוב, בסדר גמור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים