ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 26/03/2020

כינוס מליאת הכנסת ביום חמישי, 26.3.2020 - פניית ותיק חברי הכנסת, חה"כ עמיר פרץ, בתוקף סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון מהערב (בג"ץ 2144/20)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה המסדרת
26/03/2020


06/05/2020
11:15
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המסדרת
יום חמישי, א' בניסן התש"ף (26 במרץ 2020), שעה 13:30
סדר היום
כינוס מליאת הכנסת ביום חמישי, 26.3.2020 - פניית ותיק חברי הכנסת, חה"כ עמיר פרץ, בתוקף סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון מהערב (בג"ץ 2144/20)
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
אסף זמיר
אחמד טיבי
מרב מיכאלי
אלכס קושניר
יזהר שי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
יואב בן צור
עוזי דיין
איתן גינזבורג
דסטה גדי יברקן
אופיר כץ
פטין מולא
מיקי מכלוף זוהר
אורי מקלב
אוסאמה סעדי
מנסור עבאס
שלמה קרעי
רם שפע
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ


כינוס מליאת הכנסת ביום חמישי, 26.3.2020 - פניית ותיק חברי הכנסת, חה"כ עמיר פרץ, בתוקף סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון מהערב (בג"ץ 2144/20)
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נדון בבקשת הרביזיה. אני הגשתי את הרביזיה ראשון?
ארבל אסטרחן
סעיף 115 לתקנון קובע שמי שמגיש בקשה לרביזיה צריך להשתתף בדיון, הוא רשאי לנמק. הגישו כמה מבקשים בקשה באותו עניין, רשאי יושב-ראש הוועדה להחליט שאחד או יותר ינמקו ובלבד שחבר הכנסת שהגיש ראשון את הבקשה יהיה רשאי לנמק.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב. מכיוון שאני הגשתי ראשון אז אני מוותר על הנימוק, ואני לא מאפשר לאנשים לנמק, ואני עובר להצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, מספיק עם הדיקטטורה הזאת. רוצים דיון על הריביזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי רוצה לנמק מהאנשים שלך. מיקי זוהר, בבקשה.
אוסמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבי, גם אני ביקשתי רביזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, רק אחד.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אז יש הצבעה במליאה ללא דיון?
ארבל אסטרחן
נכון, כפי שהיה מאז ומעולם.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אני לא מוכן לזה. אתם רוצים התייעצות בחוץ תתייעצו בחוץ.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
נשארו לך שתיים וחצי דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, אבקש שהיועצת המשפטית תגיד אם לא חייב לקיים דיון לפי הדרישה שלנו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
יש קורונה, תפסיק לגעת במקרופון.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה אומרת חברת הכנסת הדיקטטורית?
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
איך יכול להיות שמקיימים במליאה הצבעה בלא דיון. תסביר לי את זה ואני לא רוצה לנמק. איך מצביעים על נושא אקוטי - - - ואין דיון בכנסת, חברי כנסת רוצים להגיד: "אסור לבחור ישיבות, זה עושה בעיה, זה מונע ממשלת אחדות", לא נותנים להם לדבר בכנסת. חברים, בדיון כזה בכנסת לא נותנים לאנשים לדבר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, אני הייתי בסיטואציה כזו ולא היה דיון.
פנינה תמנו (כחול לבן)
כי אז זה הכול היה בהסכמה, פנינה.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
חבר'ה, יש להחלטה הזו משקל פוליטי. לא תאפשרו לנו להגיב?
היו"ר אבי ניסנקורן
הלשכה המשפטית תבדוק ויושב-ראש הכנסת - - -
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אני מבקש מכם לקיים דיון. אתה לא בעד שיח?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבין שעד היום הנוהג היה שאין דיבור ואני משאיר את זה ליושב-ראש הכנסת בפועל.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אתה אומר לי שאני בא לכנסת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
יש לך עוד דקה.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אתה הולך לעשות היום הצבע בלי לדבר? - - - יושב-ראש אחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיקי, היה דיון בבג"ץ, זה מספיק. אבי, אתה נבחר ציבור, אתה לא צריך לחכות להנחיה משפטית. אתה לא רוצה להגיב?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אמרתי לך - - -
קריאה
אני לא מהליכוד, למה אני לא יכול לנמק?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי אפשרתי רק לאחד.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אני רוצה תשובה.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה נוהג? מתי היו בחירות ליושב-ראש כנסת במליאה בצורה כזו שלא בהסכמה?
היו"ר אבי ניסנקורן
תיזכר. אני משאיר את זה לדיון של יושב-ראש הכנסת בפועל עם הייעוץ המשפטי. אנחנו מצביעים - - -
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אני רוצה התייעצות סיעתית.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש כזה דבר?
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
איך יכול להיות שאתם תבקשו תשובה ואנחנו עדיין פה מידיינים.
ארבל אסטרחן
אם - - - הצבעה בלבד, אז אין אפשרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקיי, אין התייעצות סיעתית.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
מה זה? ביקשתי רביזיה, אני רוצה להתייעץ. אנחנו יודעים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
התייעצות סיעתית עד 13:43.
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)
אני רוצה להצהיר.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי בעד הרביזיה שהגיש מיקי זוהר?
הצבעה

בעד –7
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה נפלה

הרביזיה נפלה, המליאה תתכנס בשעה 16:00. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים