ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 26/03/2020

כינוס מליאת הכנסת ביום חמישי, 26.3.2020 - פניית ותיק חברי הכנסת, חה"כ עמיר פרץ, בתוקף סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון מהערב (בג"ץ 2144/20)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2

26/03/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת הוועדה המסדרת
יום חמישי, א' בניסן התש"ף (26 במרץ 2020), שעה 11:30
סדר היום
כינוס מליאת הכנסת ביום חמישי, 26.3.2020 - פניית ותיק חברי הכנסת, חה"כ עמיר פרץ, בתוקף סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון מהערב (בג"ץ 2144/20)
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן – היו"ר
אסף זמיר – מ"מ היו"ר
אחמד טיבי
מתן כהנא
מרב מיכאלי
אלכס קושניר
יזהר שי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
יואב בן צור
עוזי דיין
איתן גינזבורג
דסטה גדי יברקן
אופיר כץ
מיקי מכלוף זוהר
אורי מקלב
אוסאמה סעדי
מנסור עבאס
שלמה קרעי
רם שפע
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ
כינוס מליאת הכנסת ביום חמישי, 26.3.2020 - פניית ותיק חברי הכנסת, חה"כ עמיר פרץ, בתוקף סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון מהערב (בג"ץ 2144/20)
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, מיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חושב שיהיה ממש נחמד, ברוח האחדות, שאני מבין שכחול לבן, אבי תקשיב.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מקשיב לכל מילה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה שייך למפלגת חוסן לישראל, נכון?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני שייך לכחול לבן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל מהפלג חוסן לישראל.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני יושב-ראש סיעת כחול לבן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
של כל הסיעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
של כל המינים והסוגים והפלגים?
היו"ר אבי ניסנקורן
כחול לבן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה פילבסטר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כרגע אני מנסה למשוך זמן - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אם זו הצעה לסדר של משיכת זמן אז תגיד: "יש לי הצעה לסדר – משיכת זמן". רשמנו בפרוטוקול שזו הצעה לסדר של משיכת זמן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
המצב הוא כזה: יש עדיין רצון מצד כחול לבן לכניסה לממשלת אחדות, לפחות חלק מהנהגת כחול לבן. אני חושב שדי ברור מי רוצה ומי לא.
היו"ר אבי ניסנקורן
מה ההצעה לסדר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הדיון התחיל?
היו"ר אבי ניסנקורן
אמרת שאתה רוצה להציג הצעה לסדר. יש לך הצעה לסדר או לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא יכול להגיד את זה בלי להקדים משפט לפני.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אתחיל את הישיבה ובינתיים תחשוב מה היא הצעתך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא יכול להגיד קודם?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ארבל, אפשר למנוע ממני להגיש הצעה לסדר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שהיושב-ראש יתחיל קודם את הישיבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל התחלתי להגיד והוא עצר אותי באמצע.
ארבל אסטרחן
היושב-ראש צריך לפתוח קודם את הישיבה ולהציג את הנושא שעל סדר היום.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מתחיל את הישיבה. אקרא את הפנייה שלפני. טוב, אתחיל ותארגנו לי את הניירת. אתמול היינו, לצערי, בבית המשפט העליון בעקבות ביזיון של החלטת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה לצערך?
היו"ר אבי ניסנקורן
לצערי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם עובדים אצלכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
לצערי, בעקבות החלטה של - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם עובדים אצלכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
בוא נעשה את זה היום ברוח טובה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רק אומר את זה כהערת ביניים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז בוא, ברוח טובה, בלי שאזדקק לקריאות לסדר. לצערי היינו בבית המשפט העליון בעקבות ביזוי של החלטתו. זה דבר שלא היה במדינת ישראל מאז היווסדה – הפרת צו בית משפט העליון בידי הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, שבית המשפט העליון מתערב בעבודת הפרלמנט.
היו"ר אבי ניסנקורן
מדובר בסיטואציה בלתי-אפשרית. נדרשנו להחלטה ובית המשפט קבע שהיום תהיה ישיבה של הוועדה המסדרת. בהמשך היום תהיה הצבעה במליאה אודות בחירת יושב-ראש כנסת בפועל, יושב-ראש קבוע. בית המשפט קבע שעמיר פרץ יהיה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
בית המשפט קבע שיהיו בחירות ליושב-ראש? הוא קבע רק שימנו את עמיר פרץ.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, בית המשפט קבע שהיום ייבחר יושב-ראש קבוע לכנסת. זו החלטת בית המשפט. נקבע גם שעמיר פרץ יפנה אלינו בבקשה לקיים את, אני אקרא את שלושת הסעיפים למרות שזה נשלח אליכם:

החלטת בית המשפט העליון לפנות לוועדה המסדרת לפי סעיף 19 לתקנון הכנסת על מנת לכנס את מליאת הכנסת מחר (חמישי), אף שיום זה איננו נמנה עם הימים שבהם מתכנסת המליאה על פי התקנון - -
ארבל אסטרחן
זו בעצם מהות הישיבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
- - לקבוע את סדר היום של אותה ישיבה שתהיה במליאה, זו בעצם הסמכות שלו, ולנהל את אותה הישיבה.

בהמשך, הייתה לי היום ישיבה נוספת בבוקר בבית המשפט העליון ובתיאום הדדי, על מנת שאנשים יספיקו להגיע. נקבע שהישיבה תהיה בשעה 16:00 ושכל מי שרוצה להגיש מועמדות, חבר כנסת יחיד או סיעה, יגישו מועמדות עד שעה 15:30. אלו דברים שמזכירת הכנסת תודיע לכולכם.
יואב בן צור (ש"ס)
אפשר לקבל את העתק של החלטת בית המשפט?
היו"ר אבי ניסנקורן
פנה אלי עמיר פרץ וביקש אישור לכנס היום את המליאה. על זה אנחנו צריכים להצביע, נכון ארבל?
ארבל אסטרחן
כן, נצביע על כינוס ישיבה ביום חמישי בשבוע, דבר שאיננו ברגיל. תמיד כשמתווספת ישיבה מעבר לישיבות הרגילות זה מצריך אישור של הוועדה.
יואב בן צור (ש"ס)
כמה זמן לפני ישיבה יש להתריע על כך? הרי יש חברי כנסת שהיה להם סדר יום והם יודעים שביום חמישי הכנסת לא עובדת, הם לא נמצאים פה, הם בצפון או בדרום – כל אחד ועיסוקיו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היום זה היום החשוב ביותר לחברי כנסת בשבוע זה.
יואב בן צור (ש"ס)
אחמד, תן לי דקה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אין דבר חשוב יותר מהיום.
יואב בן צור (ש"ס)
אני מבקש לדעת כמה זמן התרעה נדרש בחוק לפני כינוס ישיבת המליאה. לא יכול להיות שבבוקר, אם ייקבע שהמליאה אכן תתכנס היום ב16:00, שנודיע בהתראה כל-כך קצרה לאנשים שיש להם תוכניות כאלה ואחרות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תוכניות? אנחנו מרוויחים למעלה מ-40,000 שקלים בזמן שאנשים מובטלים, ואז אנחנו באים ואומרים "מובטלים"? באמת.
יואב בן צור (ש"ס)
חברי הכנסת לא הלכו לטייל, הם הלכו לעבוד, בכל הכבוד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני לא מזלזלת בעבודת חברי הכנסת. אבל, הודות לגוש שלכם, אתם לא רציתם שהכנסת תפעל בימים אלה. אני אומרת שיש מספיק זמן ושיואילו בטובם חברי הכנסת ויגיעו להצביע בשעה 16:00.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה בכלל להתאמץ להצביע? תנו את המפתחות לבג"ץ והם יחליטו הכול. אני לא מבין למה צריך להצביע.
פנינה תמנו (כחול לבן)
קרעי תתקדם, ההחלטה הייתה אתמול.
שלמה קרעי (הליכוד)
את דמגוגית.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אשמח לקבל תשובה לשאלתי.
ארבל אסטרחן
אין הוראות למשך הזמן שיש להודיע לפני ועדה.
יואב בן צור (ש"ס)
אפשר להחליט עשר דקות לפני על קיום ישיבה?
ארבל אסטרחן
צריך לעשות - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
על מה מדברים?
ארבל אסטרחן
כמה זמן מראש יש להודיע על קיום מליאה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מתפלא על השאלה.
יואב בן צור (ש"ס)
למה אתה מתפלא?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי יש החלטה של בית המשפט העליון שמחייבת הצבעה היום. מליאה בדרך כלל נפתחת בשעה 16:00. אז באמת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
באמת אבי - - - למשוך את 61 החתימות - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
למה שנמשוך, אנחנו הלכנו לעליון.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אולי הם לא קראו את פסק הדין של אתמול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - - אתה לא מבין - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו הרשות המחוקקת, פנינה, ואם אתם רוצים לתת לבג"ץ להשתלט על הכנסת - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני לא מעל החוק. אדון קרעי, אתה לא מעל החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - אז אולי תתפטרו כולכם, 61 חברי כנסת וזה הכול.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתה לא מייצג את הרשות המחוקקת אתה מייצג את הרשות המבצעת - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם נותנים לבג"ץ לקבוע מה יהיה התקנון של הכנסת כאן, זה מה שאתם עושים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בשביל מה צריך אותנו?
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה, לא נתתי לך רשות דיבור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ביזיתם את הרשות המחוקקת, זה מה שעשיתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, זה לא רק אני מדבר פה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם לוקחים את המדינה לבירא עמיקתא.
שלמה קרעי (הליכוד)
זו פשוט אנרכיה. אתם מאפשרים כאן לרשות אחת להשתלט על כל הרשויות במדינה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא היה דבר כזה באף מדינה דמוקרטית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שר משפטים אומר: "לא צריך פסק דין". יושב- ראש כנסת אומר : "לא צריך פסק דין".
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא פסק דין כלפי אזרח, זו התנגשות בין שתי רשויות. הרשות המחוקקת מוסמכת לעשות מה שהיא חושבת.
היו"ר אבי ניסנקורן
ויש לה תקנון ויש לה חוקים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
רק שנייה, פנינה - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
ההתנגשות היחידה היא שלכם ברוב נבחרי הבית.
שלמה קרעי (הליכוד)
וגם אם את רוצה להעביר חוק - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אתה לא מקשיב לי. אני קורא את מכתבו של עמיר פרץ:

"לכבוד יושב-ראש הוועדה המסדרת, חבר הכנסת אבי ניסנקורן, שלום רב. הנדון, אישור הוועדה המסדרת לצורך כינוס מליאת הכנסת היום, 26 במרץ 2020. כוותיק חברי הכנסת ובהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מאתמול, אבקש את אישורה של הוועדה המסדרת בהתאם לסעיף 19(א1) לתקנון הכנסת לכנסת את מליאת הכנסת היום, יום חמישי, 26 במרץ 2020 בשעה 16:00 לצורך בחירת יושב-ראש כנסת קבוע לכנסת ה-23".

בואו נצביע על זה. מי בעד?
יואב בן צור (ש"ס)
סליחה, דיון, מה זה?
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר, יש דיון. אני רוצה להודיע לחברי הכנסת על השעה. שלוש דקות לכל חבר כנסת. יזהר שי, בבקשה. מבקש לא לחרוג מהזמן הקצוב.
יזהר שי (כחול לבן)
בהמשך לדברים שנאמרו כאן אתמול - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לפחות נותנים לנו לדבר, אם לקבוע - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
קרעי, אתה לא יכול להפריע כל הזמן.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה, אתה מפריע ולא תקבל שלוש דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל יש עוד שמפריעים. אתה מתנהג ממש בדורסנות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מספיק שבג"ץ - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר בפעם השנייה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מספיק לך שבג"ץ - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר בפעם השלישית, בבקשה להוציא את חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מספיק לך שבג"ץ לטובתך, אתה גם דורס את המיעוט שנמצא כאן? זו בושה וכלימה. אתה מתנהג בדורסנות שלא הייתה כמותה.
היו"ר אבי ניסנקורן
יזהר, בבקשה.
יזהר שי (כחול לבן)
בהמשך לדברים שנאמרו כאן אתמול, למרבה הצער הבית הזה לא הצליח לפתור את הבעיות בכוחות עצמו, ביזה את הוראת בית המשפט העליון בצעד חסר תקדים של יושב-ראש הכנסת הפורש. אני מברך על החלטת בג"ץ מאמש שהכתיבה לנו את הדרכים בהן אנחנו צריכים לפעול. אנחנו נהווה דוגמה אישית, אנחנו לא נפר את הוראת בית המשפט העליון, למרות שראש הממשלה הנאשם מבלפור נעמד לצידם - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה גם רוצה שבג"ץ "יכתיב לך מה לעשות".
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה, מיקי. אני מבקש לא להפריע לאנשים לדבר.
יזהר שי (כחול לבן)
למרות שראש הממשלה שמכתיב פה את המהלכים, ותכף נדבר על האולטימטום המצחיק הזה, הודיע שהוא יעמוד לצדו של מי שמבזה את בית המשפט העליון, אנחנו בשום אופן לא נעשה זאת. אזרחי ישראל בסגר מאז אתמול והם שואלים את עצמם למי לציית, אם יושב-ראש הכנסת, האזרח מספר 2 במדינת ישראל איננו מציית להוראת בג"ץ אז למה שאני אציית.
אופיר כץ (הליכוד)
שישאלו את יאיר לפיד.
יזהר שי (כחול לבן)
אנחנו נהווה מופת ודוגמה לאזרחי ישראל, נעשה כל שצריך על מנת לאפשר את המשך עבודת הכנסת וגם נראה לאזרחי ישראל איך מתנהל משטר דמוקרטי. מילה אחת לגבי האיומים שנשמעו פה: איומים מגוחכים ותמוהים. מי שמאיים באולטימטום פניו אינם לאחדות. מיקי, שההוא מבלפור לא יבלבל לך את המוח , אם הוא רוצה משא ומתן אז שינהל משא ומתן, אם אתם מאיימים – תמשיכו לאיים. אני לא חושב שאנחנו מתרגשים מהאיומים האלה. אנחנו עומדים ומסתכלים עליהם ולא מתרשמים ונמשיך לעשות הלאה את כל מה שצריך כדי לאפשר את עבודת הבית הזה. תמשיכו לאיים – לא יצא מזה שום דבר. אם אתם רוצים לעשות משא ומתן אז שלחו את האנשים ללא איומים וללא הדברים שלא מרשימים אף אחד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לשאול אותך: מי ראש הממשלה? מי ראש הממשלה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אל תפריע כי אתה לא תקבל שלוש דקות.
יזהר שי (כחול לבן)
אני אסיים את דברי בניחוש: היום אחרי הצהריים ייבחר יושב-ראש כנסת, הכול יהיה בסדר ואני מנחש שארבע שעות לאחר מכן יישלחו צוותי משא ומתן מטעם ראש הממשלה הנאשם מבלפור בתנאים חדשים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נחיה ונראה.
יזהר שי (כחול לבן)
יהיה מעניין לראות איך זה נראה. ריד מי ליפס – רישמו את דברי. תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם שניה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר בפעם השלישית. לא רוצה, אתה תדבר כשיגיע זמן הדיבור שלך. אני אקפיד על הזמנים מכיוון שחברי הכנסת צריכים לדעת שהישיבה תתקיים ב16:00.
יואב בן צור (ש"ס)
איך יוצאת הודעה מטעם מזכירות הכנסת בזמן שהוועדה המאשרת עוד לא אישרה את שעת פתיחת הישיבה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי אני אישרתי להם להוציא הודעה זו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא אישר למזכירות.
היו"ר אבי ניסנקורן
עופר כסיף, בבקשה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני נדהם מכל ההתלהמות – שלא לומר: התבהמות – של הקוזאקים הנגזלים מהימין. מצד אחד הם מחרימים את ועדות הכנסת ולא מגיעים לוועדות במצב חירום, ומצד שני הם מתלוננים שלכאורה לא נותנים להם לדבר ושלא מתחשבים בהם. מישהו אסר עליהם לבוא? מישהו מנע מהם לדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
הקוזאק הנגזל זה הציבור. הציבור כאן הוא הקוזאק הנגזל, שכחול לבן התחייבו לא לשבת איתכם ולא להפיל איתכם שילטון.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
הם מפילים את השלטון ביחד איתכם. נשבעו לציבור שבועות ועכשיו מפילים שלטון ימין יחד עם הרשימה המשותפת ותומכי טרור.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אל תנהל את כחול לבן.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה קרעי, בבקשה לצאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם נשבעתם לציבור והציבור יראה לכם מה זה בבחירות הבאות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
בסדר גמור, תפסיק לנהל אותנו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני חוזר ואומר: שמענו עוד פעם את אחד מהדוברים הבולטים של הקוזאק הנגזל מבלפור. קודם כל, הבכינות הזאת וההתלהמות הזאת אין לה מקום. אף אחד לא מנע מהם לדבר. אנחנו במצב חירום, במקום לקחת חלק במאבק משותף במגיפה ובמשבר שנלווה אליה, אותם גורמים מעדיפים להדיר את רגליהם מהרשות המחוקקת, מהוועדות – ועוד להלין אחר כך.

דבר נוסף שברצוני לשים על השולחן: אנחנו שומעים את הסיסמאות הדלוחות והנבובות מצד גורמים שטוענים שהרשות השופטת התערבה בעשייתה של הרשות המחוקקת. לא, מי שמונע מהרשות המחוקקת לפעול זו הרשות המבצעת והעומד בראשה. הרשות השופטת התערבה כמוצא אחרון כדי להגן על הרשות המחוקקת מפני הדורסנות הטוטליטרית של הרשות המבצעת. הפרדת רשויות, לכל מי שלמד אזרחות בכיתה י', לא הרבה מעבר, היא לא שהרשויות לא מתערבות. הפרדת רשויות פירושה שהרשויות מרסנות אחת את השנייה. הרשות המבצעת לא רוצה שירסנו אותה ולכן היא דורסת את הרשות המחוקקת. הרשות השופטת התערבה בצדק כדי לשמור על הפרדת הרשויות, כדי לשמור על רשות המחוקק מפני הדורסנות של הרשות המבצעת שבמקרה הזה היא גם ממשלה זמנית שאין לה רוב ואין לה בה אמון. אז תורידו מהשולחן את הסיסמאות האלה כדי שנוכל להתחיל לעבוד, תודה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מתן כהנא, בבקשה.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
כל הרעיון בזה שיושב-ראש כנסת בסמוך להקמת ממשלה נועד כדי לייצר מצב שבו יושב-ראש הכנסת הוא חלק מהקואליציה. אפרופו האזרחות שלומדים בכיתה י', כולנו למדנו אז מה בכוחו של יושב-ראש כנסת לעשות לממשלה ולכנסת אם הוא רק בוחר בכך.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ראינו את זה אתמול.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
אנחנו יודעים שהוא יכול למרר את החיים של ממשלה ולא לאפשר לממשלה אחרת למשול. בין אם זה מימין ובין אם זה משמאל. עכשיו, מעולם, מאז הקמת מדינת ישראל, לא היה יושב-ראש כנסת מהאופוזיציה. אני לא מבין מה בני גנץ מנסה לעשות, הרי מאיר כהן, אדם רב זכויות, לא חושב שיהיה פה מישהו שיחלוק על כך שהוא איש יקר, הוא הולך להיות חלק מהאופוזיציה. הרי יש עתיד מחרימים את נתניהו חרמות מוחלטות וכשכחול לבן תתחלק ותתפרק הוא לא יהיה חלק מהקואליציה והוא יפריע לגנץ בממשלה. מה הקטע הזה? מעולם לא היה יושב-ראש כנסת שהוא לא חלק מהקואליציה.
יזהר שי (כחול לבן)
לא נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היה ועוד איך היה.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
בדקתי את זה היטב. ב-1959 כיהן נחום ניר-רפאלקס שהחליף את יוסף שפרינצק שנפטר. לכן, זה משהו שמעולם לא הונהג מלכתחילה וזאת על מנת שיהיה ניתן למשול במדינה. עכשיו רוצים למנות מישהו מהאופוזיציה להיות יושב-ראש הכנסת. של מי שיקול דעת טוב יותר, של יולי אדלשטיין שרוצה שתהיה פה כנסת מתפקדת או של בג"ץ שכופים עלינו, שבוע אחרי הקמת כנסת, כופים עלינו לבחור יושב-ראש שבוודאות מוחלטת - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
בג"ץ לא כפה, זו בקשה של חברי הכנסת.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
שבוודאות מוחלטת יושב-ראש הכנסת הזה הולך להיות חלק מהאופוזיציה.
היו"ר אבי ניסנקורן
פנינה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אבל הוא לא יכול לעוות את העובדות. זה לא שבג"ץ כפה, הייתה דרישה של 61 מחברי הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אתן לך את רשות הדיבור.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
כל ההיגיון בלבחור יושב-ראש כנסת מאוחר ככל האפשר זה כדי שהוא - - - בממשלה. אם תהיה ממשלת שמאל אז שיהיה מישהו מהשמאל. אבל אם תהיה ממשלת ימין זה צריך להיות מישהו מהימין. זה פשוט מגוחך לבחור עכשיו יושב-ראש כנסת, זה פשוט לעשות צחוק. אני אומר לכם, חברים, בג"ץ חודר ברגל גסה למקומות שאינם שלו. הוא משתמש בנשק יום הדין שלא ניתן לו כמו שלפן במערבון. זה פשוט הזוי מה שקורה כאן, תוך שעה לתת פסק דין, להשתמש בנשק הזה של לחדור לפרלמנט וללב עבודתו, זה פשוט מגוחך. אני אומר לכם שמאיר כהן צריך להצהיר שאם הוא יהיה חלק מהאופוזיציה הוא יעזוב את תפקידו כי אנחנו יודעים שלהחליף יושב-ראש כנסת צריכים 90 אנשים וזה כמעט בלתי-אפשרי. לכן, היום לקבוע יושב-ראש כנסת מהאופוזיציה זה פשוט דבר תקדימי שיתקע מקלות בגלגלים של הממשלה הבאה תהיה אשר תהיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אסף זמיר, בבקשה.
אסף זמיר (כחול לבן)
אני לא תכננתי לדבר אבל בהמשך למה שמתן אמר חשוב לי להגיב. מה שמתן כהנא הוא פועל יוצא של הזילות של הכנסת בעשור האחרון, והעובדה שהפכו אותה לזרוע של הרשות המבצעת ושכאילו יש לה זהות ערכית, ושהכנסת אמורה לשמש כלי שרת בידי הממשלה. התפיסה שהכנסת היא רשות עצמאית ושבמסגרת האיזונים והבלמים הנדרשים תהיה לה עצמאות מחשבתית, היא תוכל לפקח ולאתגר את הממשלה, בעיני, המציאות המתוארת היא בדיוק מורשתה של ממשלת הליכוד.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
יושב-ראש לעומתי - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
מתן, לא נתתי שיפריעו לך.
אסף זמיר (כחול לבן)
זה נכון שמה שקורה כרגע הוא תקדימי לכאורה. אבל, אתם לא מצליחים לראות את הצד השני. ההתנהלות של הקואליציה שלכם בשבוע האחרון, לא היה דבר כזה שמתכנסים 61 איש משיקוליהם ומחליטים להניע תהליכים כשהם רוב, ואתם משתמשים בכוחנות כדי למנוע את זה. זאת שבירת כלים שלאחריה אי-אפשר להגיד יותר "מה היה בעבר, זה לא היה, זה לא ייעשה". לכן, מתן כהנא, כל המילים שאמרת בעיני לא רלוונטיות להתנהלות של הכנסת הנוכחית בגלל ההתנהלות שלכם בשבוע האחרון. אני מבקש לקבל את ההצעה שלנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש לי הודעה חשובה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה כל פעם אומר "הודעה חשובה" וזה לא כל-כך חשוב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי אתה אומר "הצעה לסדר" וזו לא הצעה לסדר אלא משיכת זמן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה אתה מזלזל?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא מזלזל בכלל, אבל תחכה בסבלנות. יואב בן צור, בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
תודה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אני רוצה למסור מטעם ראש הממשלה, בהמשך לדבריו של חברי יזהר שי. כשאני יצאתי החוצה - - - להוציא הודעה ולומר לכל הציבור מה המהלך שנעשה פה היום גורם ואני אומר לכם שבהודעה ייאמר שמהרגע שיתמנה יושב-ראש כנסת מטעמכם, שלא בסיכום ובתיאום, ושהוא לא חלק ממשא ומתן לממשל אחדות, כל הדיונים לגבי הקמת ממשלת אחדות ייפסקו, לא יהיה שום דיון על ממשלת אחדות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל זו הודעה שכבר נמסרה.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
בקיצור: איומים ואיומים.
היו"ר אבי ניסנקורן
רשות הדיבור ניתנה ליואב בן צור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ברוך שפטרנו מעונשו של זה.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, חברי, אני רוצה לומר שני דברים. הראשון לא כל-כך קשור לנושא: ההתנפלות שהייתה היום על שני פקידים שעושים את מלאכתם נאמנה יומם ולילה, על ראש המל"ל מאיר בן שבת ועל מנכ"ל משרד הבריאות משה בר-סימן טוב, שהתקיפו אותם היום התקפות קשות בזמן שהם באו למסור נתונים לוועדה. אני חושב שזה דבר שלא ייעשה ומתפלא על חבריי עופר שלח ויאיר לפיד. האנשים הללו עושים מלאכתם נאמנה יומם ולילה והותקפו כאן בצורה שאינה מגיעה להם. במקום לחזק אותם, הם לא פוליטיקאים, גם ראש הממשלה והשרים עובדים יומם ולילה לטובת הדבר הזה אבל הפקידים שעושים את מלאכתם ולא יכולים להגיב? אני מוחה בכל תוקף ומקווה שאנשים יתנו את הדעת לא להחליש את האנשים שעושים את המלאכה המסובכת הזו בזמן שאנחנו צריכים לתת כתף ולתמוך בהם. אני מקווה שלא לשם כך קמה וועדת הקורונה אלא על מנת לקבל נתונים ולעזור ולא להחליש.
נושא נוסף
לגבי נושא הדיון כאן, איני מבין מה החיפזון. אפשר להתחיל דיון היום ולא חייבים לסיים אותו היום. למה לגרום לחברי הכנסת להגיע לכאן כשהם בכלל לא ידעו על הנושא הזה? גם אם בית המשפט העליון אמר את מה שאמר, אנחנו נמשוך את הדיון הזה עד שבת והוא לא ייגמר השבוע, הוא ייגמר בשבוע הבא. מה הדחיפות, למה אי-אפשר היה לעשות את זה ביום שני? התמנה עמיר פרץ ליושב-ראש כנסת ועכשיו אין חלל. גם מאיר כהן איש שאין לאף אחד עוררין עליו, איש טוב וערכי, אבל מה החיפזון? אז ביום שני יהיה יושב-ראש כנסת קבוע, עד אז אין ואקום ויש ראש כנסת מכהן ועתיר זכויות, איש ותיק בבניין הזה שיודע את כל הכללים והחוקים. על מה אנחנו מתלהמים ומתלהטים כל-כך, מה קרה? למה אי-אפשר היה לדחות את זה? על מה אנחנו כל-כך נלהבים לעשות זאת עכשיו? בית המשפט העליון החליט שיושב-ראש הכנסת יהיה עמיר פרץ, הוא האיש הוותיק במערכת ובהחלט איש ראוי לכל הדעות. גם היושב-ראש המיועד הוא איש ראוי ואני מקווה שלא ייאלצו אותו לעשות דברים נגד מצפונו. אבל בכל אופן, רבותיי, למה המהירות והלהיטות הזאת. החיפזון הוא מהשטן, בואו נשעה את זה בשום שכל בשבוע הבא. יש לכם את הרוב ואתם יכולים למנות רק אין צורך בלהיטות.
היו"ר אבי ניסנקורן
חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
בוקר טוב. אני רוצה לברך את חברי הליכוד שהואילו בטובם והגיעו לוועדה הזאת. אבל, אני מצר על כך שהם לא מגיעים לוועדות המקצועיות שהוקמו על מנת לטפל במשבר הקורונה. בוועדות המקצועיות אנחנו מנסים לדאוג לציבור ולפקח על עבודת הממשלה, אבל במקום לעשות את עבודתם כחברי כנסת וכחברי הרשות המחוקקת מעדיפים חברי הליכוד להיות עבדים של הרשות המבצעת ושל ראש ממשלת המעבר מבלפור. בדיוק היום דיברתי עם כמה אנשי עסקים שקיבלו הודעה על כך שהם חייבים לשלם מע"מ עד היום. זאת אומרת שכל הדחיות שדיברו עליהם עד היום זה שקר. אין שום דחייה אלא רק לאלה שמשלמים דו-חודשי.
דבר נוסף
אתמול יצא ראש הממשלה בהודעה על הקלות לעסקים. הסתכלתי על ההקלות האלה, היה מדובר שם רק על רגולציה ורגולציה ואפס סיוע כספי. אני פונה לחברי מהליכוד: חבר'ה, תגיעו לוועדות ובואו נדאג ביחד לציבור במקום לבלבל את המוח. הציבור מסתכל עלינו ולא מבין מה אנחנו עושים פה ועל מה אנחנו מדברים. אנחנו חייבים לקבוע שאנחנו נאספים היום ובוחרים את יושב-ראש הכנסת, חייבים להחליט להתקדם וחייבים להתחיל לדאוג לציבור כי המצב שבו אנחנו נמצאים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תתקדמו – תקימו ממשלה.
אלכסנדר קושניר (ישראל ביתנו)
תבדוק בגימטרייה מה זה "לא לדאוג לציבור", אולי זה יעזור לך. חברים, בואו ביחד נדאג לציבור, נשים את המחלוקות בצד, נבחר יושב-ראש כנסת ונתחיל להתקדם.
אופיר כץ (הליכוד)
נציג מפלגת האפס מעשים לדורותיה מדבר. שום חוקים ושום כלום עשיתם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור לפרוצדורה. עם כל זה שאנחנו נמצאים היום באירועים לא פשוטים, בית המשפט מתערב בעבודת הכנסת וקובע לכנסת איך לעבוד, הוא רק היה צריך לקבוע את זהותו של יושב-ראש הכנסת ובזה לסיים את כל האירוע הזה. בג"ץ היה יכול לקצר את התהליכים ולקבוע שהכנסת תתכנס בשעה 16:00 ותבחר יושב-ראש. אנחנו מכנסים את הוועדה המסדרת אבל זה משחק כי כל התהליך שמנוהל כאן הוא לעג לרש ואיננו רציני. בכל אופן, אני פונה ליועצת המשפטית של הוועדה ושואל האם קיים תקדים כזה שבו אנחנו מכנסים וועדה גם ביום שבו הכנסת לא פעילה ותוך שעתיים מכריזים על כינוס מליאה. מה קורה אם זה היה קורה עוד שעתיים ? הרי אם אתה מודיע על זה אפשר לעשות זאת בצורה הרבה יותר מסודרת. אני נמצא כאן לא מעט שנים ואני אומר שעכשיו אנחנו שוברים את הכללים במקום שבו אנחנו לא צריכים לשבור את הכללים. מדוע הכינוס של הוועדה לא היה הרבה יותר מוקדם בבוקר אם ידענו כבר אמש על הצורך בבחירת יושב-ראש? למה אנחנו מוותרים על הנהלים שלנו? מה היה עד היום והאם היה תקדים - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא היה תקדים לכך שיושב-ראש כנסת לא רצה לקבל את דרישתם של 61 חברי כנסת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל גם לא היה תקדים שבג"ץ אומר ליושב-ראש הכנסת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה, אני קורא אותך לסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה תמיד שלמה, למה לא פנינה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי אני אמרתי שאם תפריע עוד פעם אתה תצא.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל פנינה כל הזמן נכנסת לכולם לדברים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
פנינה עושה סדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי מקלב, יש לך עוד דקה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
עם כל זה, באמת יש משהו דחוף מיום רביעי עד יום ראשון אם הכנסת לא תבחר יושב-ראש עד יום שני? למי אנחנו מסבירים את הבהילות והדחיפות, הרי אנחנו משקרים לעצמנו, אנחנו לא מאפשרים לאנשים להתכנס עקב המצב אבל לנו מאוד דחוף להתכנס? מה קרה שרצו לבג"ץ למנות יושב ראש, הרי אחרי שהיושב-ראש התפטר אפשר לנהל תהליכים ויש 48 שעות להחלפתו. גם אם קבעו שאנחנו צריכים למנות, אחרי הכול אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על הכללים שלנו. אני מבקש לקבל תשובה מהיועצת המשפטית, גם אם זה לא כתוב בתקנון, האם אנחנו לא שברנו את הכללים ומה הדחיפות להתכנס היום.
היו"ר אבי ניסנקורן
היועצת המשפטית תענה לפני ההצבעה. מיקי זוהר, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להסביר את הסיטואציה לציבור ולכם. לא בטוח שזה ישנה כי הטירוף בעיניים שלכם הוא חזק מכם. נכון להיום כנסת ישראל מנוהלת על-ידי כחול לבן ונשלטת בידי הרשימה המשותפת, זה המצב הלכה למעשה, משום שהרשימה המשותפת מחזיקה בקולות שעושים את ההבדל בין רוב למיעוט.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
האנטישמיות, קווים לדמותה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, את שמעת אותי אומר על זה משהו שלילי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה משבח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו מה קורה? אני סבור שחברי המשותפת אינם חפצים ביקרה של מדינת ישראל.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אבל אתה אומר את זה לא - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, מרב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
המצב הזה הוא מצב שהולך להימשך עוד חודשים ארוכים עד סיום הקורונה. בסיום משבר הקורונה מדינת ישראל תלך למערכת בחירות רביעית. ההחלטה שמתקבלת היום למנות יושב-ראש מטעמכם היא החלטה שבאופן סופי קובעת בחירות רביעיות בתום משבר הקורנה. הדיון הזה מוקלט, אלא אם כן יסתיים המנדט של בני גנץ, ראש הממשלה יקבל את המנדט ויצליח להרכיב ממשלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
איזו ממשלה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא עם המשותפת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא ביקשנו. יש לנו חליפות אבל לא של שרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא יהיה לכם סיכוי לקבל הצעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתם מתים על חליפות – תלכו בשורטס בקרוב.
היו"ר אבי ניסנקורן
מיקי, חצי דקה לרשותך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל יש פה דיון, יש דברים מעניינים שאני אומר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - - הפחדה זו האומנות שלכם. ענה לך כהוגן טיבי.
רם שפע (כחול לבן)
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
מי זה, כהנא?
רם שפע (כחול לבן)
לא, זה רם שפע, משלך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה כהנא, אבל אחר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבי, אתה מנהל את הכנסת ומנוהל על ידי הרשימה המשותפת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה פשוט אומר את אותו דבר שוב ושוב.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
בסדר, פעם היינו תומכי טרור ועכשיו אנחנו מנהלים.
היו"ר אבי ניסנקורן
עופר כסיף, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר שמה שאתה עושה עכשיו יחד עם הנהגת כחול לבן, בוודאות מוחלטת לוקח את מדינת ישראל למערכת בחירות רביעית, אלא אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה. אני קורא לראש הממשלה להוציא כבר את ההודעה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אז תקרא לו בחוץ, אתה לא צריך את הוועדה בשביל לקרוא לו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה לא יכול לעשות את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
עברה דקה. זכות הדיבור עוברת למרב מיכאלי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
קורא אותך לסדר בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית. לפני מרב אני רוצה לומר על דבריו של אורי מקלב שפורסמו בטוויטר, אני מקווה שזה לא נאמר באמת על ידי אורי מקלב. בפרסום נאמר: "במקום אחר שופטים אלו היו נעמדים לדין".
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא מתאים לו.
היו"ר אבי ניסנקורן
זו אמירה חשוכה שנאמרת במשטרים דיקטטורים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה בדיוק המשטר הדיקטטורי שאנחנו נמצאים בו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני חושב שאמירה כזו מוטב לה שלא הייתה נאמרת. להגיד ששופטים במקומות אחרים היו זורקים אותם לכלא זו אמירה מאוד חשוכה. אני יודע שכמה מהחברים בבלוק הימין אמרו שגם אם יש חילוקי דעות צריך לקיים החלטות של בית משפט. אנחנו חייבים להבין איפה הכללים עומדים. אפשר לא להסכים עם החלטות בית המשפט אבל אי-אפשר לומר דברים כאלו. הדברים שאמר, לכאורה, חבר הכנסת מקלב – מעוררים זעזוע. חבל שהוא לא פה בשביל לשמוע את זה, הוא אמר את דבריו ויצא. אני מניח שזה יגיע לאוזניו ושהוא יחזור בו.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
המליאה ב16:00 תהיה ללא נאומים?
היו"ר אבי ניסנקורן
אכן.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
למה?
היו"ר אבי ניסנקורן
ראה את התקנון.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
גש לתקנון.
יואב בן צור (ש"ס)
למה בלי דיון?
שלמה קרעי (הליכוד)
ככה זה בדיקטטורה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מרב מיכאלי, בבקשה.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני רוצה לחזור לדיון שקיימנו כאן אתמול אחרי הצהריים ולהפנות את תשומת הלב של הוועדה המסדרת לדברים שאמרה נשיאת העליון, השופטת חיות, אתמול בדיון. השופטת חיות שאלה למה סעיף 141 בתקנון לא מהווה כלי שבאמצעותו יכלה הכנסת להתמודד עם הסוגיה שלפתחנו. אני רוצה שנרשום את זה לפנינו לקראת המשברים הבאים, שכולנו מקווים שלא יקרו, אבל אלוהים יודעת שאי-אפשר לסמוך שזה לא יקרה. אני רוצה שנרשום לפנינו שגם בית המשפט העליון שאל אתמול בדיון האם לא הייתה דרך לכנסת לעשות את הדברים בעצמה. אני רוצה שנזכור את זה לפעמים הבאות.
היו"ר אבי ניסנקורן
חבר הכנסת רם שפע, בבקשה.
רם שפע (כחול לבן)
אני מנסה כבר כמה דקות להבין מה יותר הזוי. הדבר הראשון הוא ששני - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אם השופטת אמרה מה שאמרה אז כנראה שלא מיציתם את התהליכים ואז כל פסק הדין בטל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה קשור?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
היא לא אמרה שלא מיצינו את התהליכים. - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מיציתם, אם יש לכם סמכות בתקנון לעשות אז תעשו.
רם שפע (כחול לבן)
שלמה, אף אחד לא הפריע לך למרות שאמרת דברים הזויים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מה חדש?
רם שפע (כחול לבן)
אני מנסה להבין מה יותר הזוי: יושב פה מיקי זוהר, וכנראה גם ראש הממשלה יגיד זאת לפי דברי מיקי, הוא אומר שכל מה שמעניין אותו זה לשלוט. כך גם אמרה מירי רגב על התאגיד. כל הסיפורים שאנחנו רואים על אחדות, חירות, משבר שאזרחי ישראל חווים – הכול סתם מילים. כי אם אתה לא שולט בכנסת אז אתה אומר שאין אחדות. בעיני כל בוחר ליכוד צריך להבין שהאחדות לא מעניינת אתכם, שהחירום לא מעניין אתם – מעניין אתכם לשלוט בכל מקום שבו תוכלו, בעיניי זו בושה.
הדבר השני
יושבים פה מספר אנשים מבלוק הימין ומלינים על כך שהכנסת מתפקדת, שהקמנו וועדות. אנחנו מכנסים את המליאה היום ב-16:00 ולהם יש מה לעשות. חבר הכנסת בן צור, איזה דבר חשוב יותר יש לחברי הכנסת לעשות מאשר לבוא ולעבוד, להתעסק בוועדות שהקמנו ולבחור יושב-ראש כנסת. זה תפקידנו, עבור זה אנחנו מקבלים שכר, אני אומר את זה בלב כואב בהתייחס לכך שנראה לך מוזר שבאנו לפה ביום חמישי, שומו שמיים.
היו"ר אבי ניסנקורן
חברת הכנסת תמנו שאטה, בבקשה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שזה באמת הקוזאק הנגזל. מי שבעשור האחרון החליש את הכנסת, למרות המאבק ההרואי שאתם מנסים לצייר בימים האחרונים כאילו אתם מגנים על הכנסת ועל כוחה. מי שהחליש את הכנסת זה שלטון הליכוד. מה שמטריד אותי יותר, בין אם נאהב את פסיקת בג"ץ ובין אם לא, לראות איך אתם מוכנים שהסדר הטוב במדינת ישראל יתערער בצורה מחפירה. הרי מה ציפיתם, להשליך בוץ על פסיקות ואחר כך לצפות מאזרחי מדינת ישראל להישמע לחוק? אתם לא מעל החוק, תאהבו או לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם בג"ץ לא.
פנינה תמנו (כחול לבן)
בבית הזה יש רוב והוא לא משלכם. אני רוצה לומר, בשנים האחרונות הייתי בכנסת כמיעוט, לטוב ולרע, הפנמתי את זה שאתם הרוב ושעל ידי הרוב בא רצון העם לידי ביטוי. את הקושי הזה לא הפנמתם. אתם צריכים להבין שלא כל דבר הוא בשם האמירות הפופוליסטיות ולא כל דבר אתם צריכים לכוון לחברי מרכז ליכוד, ולא כל דבר שאומרים אפשר לטאטא אל מתחת לשטיח, לפעמים דברים שנשברים קשה מאוד לתקן אותם, בטח כשהם נאמרים בימים של חרום, בימים שעם ישראל היה מצפה מאיתנו לעבוד קשה. יש זקנים שנמצאים בבדידות, אימהות חד-הוריות שיושבות בבית ואין להן עבודה, לחלקן אין מה לאכול. אחרי כל זה לזרוק "אחדות" לחלל האוויר אבל לא להתכוון לכך ולא לעשות שום צעד, ולנהל מלחמה נגד הרצון שלנו שהבית הזה יפעל. הבית הזה הוא לא הרשות המבצעת, הוא הרשות המחוקקת. לבית הזה אסור להפסיק לפעול.

לכן קצת עצוב לי שאנשים אומרים "לא עדכנתם אותנו מספיק בזמן" אלו צרות של מנותקים ועשירים. כמו שאמרתי קודם, להבדיל מהעם אנחנו מקבלים את המשכורת, אני לא מבינה איך אפשר לבוא בטענה כזו ועוד לעיני המצלמות, שומו שמיים, זו בושה. חברים, אם אתם באמת רוצים אחדות ואם באמת אכפת לכם מהעם שימרו קצת על ההדר והכבוד והפסיקו להשתלח בבתי המשפט. אני לא ראיתי אתכם נאבקים ככה בשביל אזרחים. אתם יודעים שלא אחת יצאתי להפגין על דברים שלא אהבתי: על אלימות משטרתית נגד יוצאי אתיופיה וכיוצא בזה, לא ראיתי אתכם נאבקים ככה. יש פה צביעות רבתי, אדון קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם מביאים לסוף הדמוקרטיה. ברגע שאין הפרדת רשויות - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
קרעי, קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כשהיא פונה אלי מותר לי להגיב, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
רק שנייה, אתה רוצה לדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
ביקשתי זכות דיבור.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז תחכה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מסיימת את דברי: היום ראש חודש ואני מקווה שהחודש הזה יבוא על עם ישראל לטובה. ברצוני לחזק את כל החברה הישראלית, את הזקנים, את הילדים המקסימים, את כל המובטלים. אנחנו נעשה הכול ונעבוד קשה כדי להצדיק את הכיסאות שעליהם אנחנו יושבים. תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חזרתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רציתי להגיד - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
קודם כל תחזור בך שאמרתי את דברי ויצאתי. יצאתי לשנייה וחזרתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז על החלק הזה אני מתנצל. אמרתי שדווקא כאדם שאני מאוד מכבד, איני יודע אם הציטוט הזה הוא נכון שאמרת שבמקום אחר השופטים האלה היו עומדים לדין. אמרתי שאם אמרת את הדברים האלה, גם אם בסערת רגשות, יש דברים שלא נאמרים. לא אומרים כאלו דברים על שופטים שעושים את תפקידם. אני חושב שזו אמירה לא ראויה שהייתי שמח, כאדם, לא כיושב-ראש הוועדה, אני חושב שדברים כאלו לא נאמרים במדינה דמוקרטית, מקווה שתחזור בך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
טוב, אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית. אני מאוד מכבד אותך ואת בית המשפט אבל איני חוזר בי. זו לא סתירה לדעותיי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מדבר רק על החלק - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא צריך להתנצל על דעה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מדבר רק על האמירה, רק על המשפט: "במקום אחר שופטים היו עומדים לדין".
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז תדע לך שחצי מהעם נמצא במקום זה, מה שאני אומר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אורי, זה גרוע מאוד שאתה נותן לזה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אוחז בדעה שיש חוק ובית המשפט מעוות את החוק על פי רצונו. אני לא מדבר על זה שכל התהליך הזה היה ביזוי לבית המשפט.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יולי אדלשטיין מבזה את החוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, תודה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
להוציא פסיקה אחרי כמה דקות שיושב-ראש הכנסת
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה לא חייב לחזור בך מהדברים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני ממש לא חוזר. אני רק אומר שבהרגשה זו חיים הרבה אזרחים.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה לא קשור, אתה צריך להוות דוגמה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני נבחרתי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, כשאתה דיברת לא הפריעו לך. תן לו להשלים משפט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בית המשפט העליון עומד היום - - - חלק ממערכת בחירות - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
זה גם - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אורי, זה חמור מאוד מה שאמרת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בעמדה הזו תומכים הרבה מאוד - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
איפה הכבוד שלך לבית המשפט?
אורי מקלב (יהדות התורה)
זו משטרת דעות?
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
הפסיקה של בית המשפט היא נגד החקיקה ולא בפעם הראשונה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי, שמענו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא היה חסר שבית המשפט יקבע גם מי היושב-ראש. אני גאה בדעה הזו ואתה צריך לכבד אותה.
היו"ר אבי ניסנקורן
רשמתי לפני.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אי-אפשר לכבד דעה כזו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מכבד אותך, אדוני היושב-ראש, ואני מכבד את בית המשפט – אך זו דעתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
רשמתי לפני שאתה עומד מאחורי המילים: "במקום אחר שופטים כאלה היו עומדים לדין". שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
האנרכיה כבר כאן. בג"ץ, בשיתוף פעולה עם כחול לבן, החליט לשבור את כל הכללים. הסמכות הזו מעולם לא ניתנה לו ואנחנו ניקח אותה בחזרה, בעזרת השם. אתם שוכחים שכל הקיום של בג"ץ הוא מכוח חוק-יסוד: "השפיטה" – שמאפשר לבג"ץ להתקיים. אם הרשות המחוקקת תבין שבג"ץ דורס כאן את הדמוקרטיה אז היא יכולה להחליט שבג"ץ יהיה כמו בארצות הברית ויבוא לשימוע בפני הכנסת. זה מה שקורה במדינות דמוקרטיות.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה עיוות וסילוף.
שלמה קרעי (הליכוד)
העיוות והסילוף זה שאתם נותנים לבג"ץ להשתלט על הכנסת. הכנסת שבוייה בידי בג"ץ. הדיונים כאם הם מסך עשן, הם דיוני "כאילו", בסופו של דבר בג"ץ יכול לעשות מה שהוא רוצה וזה מה שהוא עושה עכשיו בתוך הכנסת.

ברור גם שהמהלכים של כחול לבן הם חסרי תוחלת – במובן של הקמת ממשלה. אחרת הייתם כבר מקימים ממשלה ובא לציון גואל. ברור שאתם מנסים, באמצעות עושי דברכם בבג"ץ, לחוקק חוקים אנטי-דמוקרטיים, ארדואן יכול לקחת אצלכם קורס מזורז בדיקטטורה, כל זאת כדי להוריד מהמגרש את האדם היחיד שיכול להתמודד מול בני גנץ – בנימין נתניהו – ולהביס אותו. אותו אתם רוצים להפיל כדי לפנות את הדרך, כך קורה במשטרים דיקטטורים. לצורך כך אתם מפרים את כל השבועות שלכם לבוחרים ונעזרים ברשימה המשותפת על תומכי הטרור שבה כדי להפיל שלטון ימין.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מי שתומך טרור זה החברים שלך.
היו"ר אבי ניסנקורן
עופר, אני קורא אותך לסדר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
שלא יקרא לנו "תומכי טרור". תקרא לו לסדר.
אופיר כץ (הליכוד)
על מה סדר? אתם תומכי טרור.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתם תומכי טרור.
אופיר כץ (הליכוד)
אתם תומכי טרור. - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתם משתמשים בסיסמא הזאת - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זו לא סיסמא, אלו עובדות.
יזהר שי (כחול לבן)
תהיו בשקט שלושתכם, יש מדינה עם 20% אבטלה ואתם רבים מי מכם תומך טרור. מה קורה לכם?
היו"ר אבי ניסנקורן
אופיר, אני קורה לך לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גם נשיאת בית המשפט העליון, שעכשיו אתה כל כך מכבד אותה, פסלה את היבא יזבק מלכהן כחברת כנסת. מכאן שהיא תומכת טרור.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
היא הייתה בדעת מיעוט.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון, אבל היא קבעה שהיא תומכת טרור. אתם מדברים על שלטון הרוב - - -
אופיר כץ (הליכוד)
בכל מדינה בעולם היא לא הייתה מכהנת כחברת כנסת.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה עוד שקר במסכת השקרים.
אופיר כץ (הליכוד)
רק אצלנו זה קורה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתם שקרנים.
אופיר כץ (הליכוד)
- - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
די עופר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
שקרנים סדרתיים.
אופיר כץ (הליכוד)
אתה תומך טרור סדרתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם מדברים על שלטון הרוב, גם שלטון הרוב לא יכול להעביר הצעת חוק גם אם הוא יהיה 90 חברי כנסת, הרוב של 90 מול 30, אי-אפשר להעביר הצעת חוק ברגע אחד. יש כללים: קריאה טרומית, ראשונה, ועדות, דיונים, רביזיות, קריאה שנייה, קריאה שלישית, הסתייגויות – זה לא קורה ברגע אחד. התקנון מייצר לנו איזונים ובלמים ואתם השתמשתם בבג"ץ כדי להפר אותם. התקנון מאפשר ליושב-ראש הכנסת לעכב את בחירת היושב-ראש עד שתקום כאן ממשלה. בג"ץ, עושה דברכם, הפר את התקנון הזה, הפר את האיזונים והבלמים, והם משתלטים על הכנסת השתלטות שלא הייתה כמותה בדמוקרטיה. אתם צריכים להתפטר, למסור את המפתחות לבג"ץ, הבוחר יבוא איתכם חשבון, תודה רבה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני מבקש להציג הצעה לסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני קורא עכשיו ידיעות לפיהן כחול לבן שוקלת להציג את בני גנץ כמועמד לתפקיד יושב-ראש הכנסת, כחלק ממשא ומתן להקמת ממשלת אחדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
על הראש שלך, אחמד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להודיע שהרשימה המשותפת תצביע נגד בני גנץ אם יהיה מועמד ובעד מאיר כהן אם יהיה מועמד.
יזהר שי (כחול לבן)
מצוין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה מאיר כהן? כי זה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא נהיה חלק מהמאמצים להקמת ממשלת אחדות שבה נתניהו - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - מוביל את כחול לבן באף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק כאוס במדינה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מיקי, הם הרי יקבלו מה שהם רוצים. מאיר כהן יהיה ולא גנץ, אתה יכול לסמוך עליהם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מבין, אבי, עם מי יש לך עסק? הם רוצים לייצר כאוס במדינה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מיקי זוהר, אתה פיספסת את האמירה שאופיר ושלמה אמרו לו אלוף.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן, אני מבקש שתוותר על זכות הדיבור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא מוותר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה רק מראה לכם עם מי יש לכם עסק - - -. זה מה שמעניין אתכם – רק כאוס במדינה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ולהבא אני מבקש להתייעץ איתי בכל דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
טיבי מטיף לכם מוסר, להבא לא להוציא הודעות בלי אישור שלו.
אופיר כץ (הליכוד)
היזהרו והישמרו.
היו"ר אסף זמיר
אוקיי, חברים, איתן גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו עדים למחזה סוריאליסטי וציני מצד נציגי הליכוד שאני שמח שחזרו למשכן אחרי יומיים של היעדרות. אני מקווה שהם יכולים להסביר לציבור למה הם נעדרו מכאן. אני רוצה להזכיר שבכנסת ה-21 ביום השבעתה, בגלל שהיו 61 חברי כנסת שביקשו, העלו להצבעה את מינויו של אדלשטיין כיושב-ראש קבוע של הכנסת. אף אחד לא צייץ, למה? כי 61 ביקשו.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי התקנון אפשר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כש-61 חברי כנסת מגישים בקשה כרוב בבית הזה – הבקשה צריכה לעלות להצבעה. לא חשוב מה תוצאות ההצבעה, אנחנו צריכים לממש את זכות הרוב. אם יש פה 61 חברי כנסת שמבקשים להצביע על בחירת יושב-ראש קבוע, צריך לאפשר להם.
מתן כהנא (הבית היהודי - האיחוד הלאומי)
על מי אתם מליצים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הצביעות שלכם, לפיה כשיש לכם רוב של 61 אז - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
התקנון - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הממשלה התקיימה ברוב של 61 מול 59 לאורך שנים. לאורך שנתיים הממשלה שלטה פה בעזרת 61 חברי כנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
ממשלה, תקימו ממשלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תלמד קצת דמוקרטיה. מכיוון שהכנסת היא גוף עצמאי, הממשלה מקבלת את אמון הכנסת ולא להיפך. הכנסת אמורה לפקח על הממשלה ולא הממשלה על הכנסת. כמו שהרגלתם את הכנסת שהיא אמורה לעשות כל מה שהממשלה אומרת, הגיע הזמן שבכנסת ה-23 הכנסת תתבגר ותתגבר ותחליט שהיא עצמאית. אם יש פה רוב של חברים שרוצים לקיים דיון והצבעה אז ההצבעה תתקיים. אין שום צורך בהצבעות והסתייגויות כי החוק קובע שכשיש הצבעה ליושב-ראש כנסת פשוט מעלים את ההצבעה ומצביעים. יש רוב של 61, בואו נראה אם זה עובר במליאה או לא.

וחוץ מזה, תפסיקו עם כל האיומים האלה: "אם נבחר יושב-ראש כנסת אז יפסיקו השיחות לאחדות", למה? אתם לא רוצים אחדות? תפסיקו לאיים ותתחילו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם רוצים אחדות יותר מאיתנו. אין לכם ממשלה לבד. אתה יודע שתתרסקו בבחירות הבאות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
האיום שלכם בבחירות רביעיות ודיון הסרק שמתקיים כאן - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בטח "דיון סרק", כי בג"ץ קובע הכול עכשיו, הכול סרק עכשיו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתם רוצים למנוע מהכנסת לתפקד ואנחנו לא נאפשר לכם את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים מדוע יש קשר בין ממשלת אחדות לזהות יושב-ראש הכנסת.
היו"ר אסף זמיר
אורי, לא קיבלת זכות דיבור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה רואה את עצמך שראש הממשלה ויושב-ראש הכנסת אינם מאותה הסיעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה קיים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן, אני קורא אותך לסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מה שהתקנון קובע. - - - עד להשבעת ממשלה. עובדה שבג"ץ היה צריך להתערב, אחרת הייתם יכולים לעשות - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
גדי יברקן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.
דסטה גדי יברקן (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על מה שקורה מחוץ לבועה של הכנסת. כרגע כל דקה כמעט נדבקים אנשים בקורונה. אנשים נכנסים לבידוד. כל יום מאות ואלפי אנשים מגישים בקשות לדמי אבטלה. אנחנו כבר חוצים את ה-25% מובטלים. דיון הסרק בוועדה זו מראה שיש ניתוק מוחלט, כאילו אזרחי ישראל לא בחרו את הנציגים האלו שנבחרו עכשיו על מנת שידאגו לטובתם.

בואו נשים הכול בצד, נלך לממשלת אחדות. הרי כולם מבינים שבג"ץ עכשיו מתערב כי אין ממשלה מסודרת. כל השיח הזה היה נמנע, ובג"ץ גם לא היה מתערב בהתנהלות הכנסת. בואו נתעלה על עצמנו קצת. נראה שנושא הקורונה המתפשטת לא מעניין את חברי הכנסת מכל קצוות הבית. בואו נתעלה על עצמנו. אני מציע להוריד את הלהבות, לפנות לראשי המפלגות ולהקים ממשלת אחדות. כל עוד אין ממשלה דיוני הסרק הללו ימשכו וחבל. כל העניין של "תומכי טרור" הוא מיותר, ברור שיש פה תומכי טרור.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
המפלגה שלך תומכי טרור.
דסטה גדי יברקן (כחול לבן)
בסדר, עופר חברי, אנחנו יודעים טוב מאוד מה דעותיך על חיילי צה"ל. אף אחד לא שוכח את זה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא קשור לתומך טרור. מה זה קשור?
דסטה גדי יברקן (כחול לבן)
אני לא רוצה להיכנס לזה. כולם יודעים שאם עכשיו תקום ממשלת מיעוט זה יהיה בהצבעה של היבא יזבק וליברמן ביחד – דרמה היסטורית. בואו נדבר על רוב העם שאותו לא מעניינות המפלגות השונות. בואו נקים ממשלה. אם אנחנו לא יכולים לעבוד למען האזרחים שצריכים אותנו בשעת משבר, וכן, למען הסר ספק, אין לנו בית משפט אחר חוץ מבית המשפט הישראלי שכולנו תולים בו תקוות. אבל כן, אנחנו גם מצפים שבית המשפט יפעיל את שיקול הדעת הסביר בזמן כאוס כזה.
היו"ר אסף זמיר
יזהר שי, בבקשה.
יזהר שי (כחול לבן)
שירות לציבור שצופה בנו: הליכוד מרים ספין לחלל האולם, מישהו אחר עונה לו, פארסה בוועדה המסדרת. אני חוזר על דברי: אולטימטומים לא מרגשים אף אחד, תגישו כמה אולטימטומים שאתם רוצים. בואו נראה אתכם היום אחרי שייבחר יושב-ראש הכנסת ונראה לאן זה הולך.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו עוברים להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
התייעצות סיעתית, בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
הפסקה לצורך התייעצות סיעתית, נצביע בשעה 12:52.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:45 ונתחדשה בשעה 12:52.)
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו עוברים להצבעה. היועצת המשפטית, בבקשה.
ארבל אסטרחן
נשאלו שאלות לגבי עצם זימון הישיבה. הישיבה זומנה בשעה מאוחרת ולא רגילה אבל היא זומנה אתמול אחרי חצות, אחרי שניתן פסק הדין שהופץ לחברי הוועדה. הישיבה נקבעה להיום בשעה 11:30, לא שעה חריגה. אני לא רואה שום בעיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מצביעים על ההצעה לכינוס המליאה היום בשעה 16:00 לבחירת יושב-ראש כנסת קבוע. מי בעד?
הצבעה

בעד – 9
נגד – 7
נמנעים – אין
ההצעה נתקבלה
היו"ר אבי ניסנקורן
אושר. רביזיה תעלה בשעה 13:24.
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים