פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4

25/03/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 1
מישיבת הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית
יום רביעי, כ"ט באדר התש"ף (25 במרץ 2020), שעה 15:30
סדר היום
בחירת יושב-ראש הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: מנסור עבאס – היו"ר
רם בן ברק
ע'דיר כמאל מריח
חמד עמאר
אנדרי קוז'ינוב
חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
אחמד טיבי
היבה יזק
אבי ניסנקורן
אוסאמה סעדי
איימן עודה
אנטאנס שחאדה
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


בחירת יושב-ראש הוועדה
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
אחר הצוהריים טובים לכולם, ביום הסוער הזה. אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה של הוועדה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אני אקריא את ההודעה ואחר כך עוברים להצבעה, ואז היושב-ראש שייבחר יחליף אותי.

בהתאם להוראת סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. לעניין הוועדות המיוחדות מחליפה הוועדה המסדרת את ועדת הכנסת, והיא החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לבחור בחבר הכנסת מנסור עבאס לכהן כיושב-ראש הוועדה.

אנחנו עוברים להצבעה. מהרשימה יצביעו כרגע שני חברים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אימאן, אימאן.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
היבה כאן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היבה שם. ושם אחד.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
כן, כרגע יש שני חברים.
לאה קריכלי
יש לנו שני חברים, את חבר הכנסת מנסור ואת - - -
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
יש עוד אחד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, אוקיי, הבנתי. הבנתי את הערה.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
אז אנחנו נצביע. מי בעד?
לאה קריכלי
שבעה בעד.
היבה יזבק (הרשימה המשותפת)
סופרים אותנו כאן?
לאה קריכלי
אני לא סופרת מהרשימה המשותפת יותר משניים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תספרי רק שניים בשלב זה.
לאה קריכלי
רק שניים ספרתי.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
אז מי חסר? רק שנייה, מה עם נציג העבודה?
לאה קריכלי
אני לא רואה אותו.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
נציג העבודה לא הגיע בכלל, אני רואה.
לאה קריכלי
אני לא רואה.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
אז מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
אושר פה-אחד. הרבה מזל טוב, מנסור.
היו"ר מנסור עבאס
תודה.
אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה המסדרת)
זה נושא מאוד מאוד חשוב, והרבה מזל טוב לחברי הוועדה. בעזרת השם שבאמת תצליחו לצמצם את הפשיעה ואת האלימות. תודה רבה.
היו"ר מנסור עבאס
תודה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש לדבר, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מנסור עבאס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תן לו לפתוח את הישיבה. הוא קיבל יושב-ראש.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
(אומר דברים בערבית)

אדוני היושב-ראש.
היו"ר מנסור עבאס
תודה לחבריי חברי הכנסת וברכות לכל חברי הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות. אני מאחל לכולנו הצלחה במשימה הקדושה שנטלנו על עצמנו.

אני מודע לשם של הוועדה – מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית – אך אני אדאג ואפעל שתרומת הוועדה תגיע לכלל החברה בישראל ולכל האזרחים. קדושת החיים, כבוד האדם וחירותו וזכויותיו הם נר לרגלינו בוועדה זו. ערך חיי אדם הוא הערך העליון ואין הבדל בין בני אדם. כולם שווים, ללא הבדל דת, גזע ומין.

(אומר דברים בערבית)

הקןראן מפנה אותנו למקורות במשנה. במסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה' נאמר: "לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא".

לכן נפעל למגר את הפשיעה והאלימות, אך גם נפעל לקדם ערכי קדושת החיים, הסובלנות, האחווה והכבוד הדדי, וכמובן, שלטון החוק. נבקר את עבודת הממשלה ומשרדיה והגופים השונים שיש להם עניין בנושא, אך ניזום שיתוף פעולה איתם. ניצור שותפות עם החברה האזרחית, במיוחד עם אותן עמותות ויוזמות שמקדישות פעילות רבה לנושא זה.

הפתרונות שנקדם לא יסתפקו בשיפור התפקוד המשטרתי; נפעל לטיפול רחב בכל התחומים הנוגעים לבעיה, כולל חינוך, רווחה, תעסוקה, תשתיות ופתרונות דיור ופיתוח כלכלי ועוד תחומים רבים שתורמים למיגור הפשיעה והאלימות בחברה בכלל.

תודה לכל חברי הוועדה ולאורחים, לחברי הכנסת. ונפתח דיון קצר. ד"ר אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
(אומר דברים בערבית)
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בערבית, בערבית, מה זה "היושב-ראש".
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
א-סייד ראיס.

אני שמח מאוד על הרגע הזה שבו גם חבר הכנסת מנסור עבאס וגם כנציג הרשימה המשותפת יושב בראש הוועדה הזאת. אם יש נושא שכואב, חשוב לחברה הערבית זה הפשיעה והאלימות ומיגור התופעה של הפשיעה והאלימות שהפכה להיות אנדמית ממש. אפרופו, הדיבור על פנדמיה ואנדמיה.

אתה עסקת בנושא הזה תקופה ארוכה. גם לפני שעסקת הנושא היה חשוב, קרוב לליבך. ולכן אין יותר טבעי. הרשימה המשותפת בחרה, ואני כיושב-ראש הסיעה אומר, בחבר הכנסת מנסור עבאס פה-אחד ללא עוררין שימלא את התפקיד הזה של יושב-ראש הוועדה החשובה הזאת. אני בטוח שלפניך תהיה הרבה הרבה עבודה. האחריות המוטלת עליך והציפייה של אזרחים רבים בחברה הערבית מהקמת הוועדה ומהוועדה הן גדולות. ולכן זה לא רק כבוד להיות יושב-ראש הוועדה – זו גם אחריות.

אני בשם הרשימה המשותפת מברך אותך. 15 מנדטים הוא הישג חסר תקדים, בגללו אתה נמצא כאן בראש הישיבה. אני רוצה להודות לכל האזרחים – יותר מ-580,000 אזרחים – שבגללם הרשימה המשותפת הביאה את ההישגים האלה בחלוקת הוועדות.

(אומר דברים בערבית)
היו"ר מנסור עבאס
(אומר דברים בערבית)

חברנו, חמד עמאר, בבקשה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
צוהריים טובים לכולם. מברוק. אני רוצה לאחל לך הצלחה. אני מאמין שתצליח בתפקיד.

זו אחת הוועדות, בעיניי, החשובות ביותר, כי אנחנו עוסקים בחיי אדם. כל נפש שאנחנו מאבדים זה או אבא או אימא או אח או אחות. ולכן הוועדה הזאת חשובה מאוד. אני מקווה שנביא לכאן אנשים שיכולים באמת לעזור במיגור כל הפשע במגזר הלא יהודי, במגזר הערבי. אנחנו רק רואים עלייה בכל הפשיעה. כמו שאמרת אתה בהתחלה, זה קשור גם לחינוך גם למצב הכלכלי גם לסוג של תרבות לפעמים. לכן אני מקווה שאנחנו נצליח לגעת בכל הנושאים האלה ובכל הגורמים לפשיעה החמורה במגזר. ושיהיה לך רק בהצלחה.
היו"ר מנסור עבאס
לכולנו, חמד.

ע'דיר, בבקשה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אני מברכת על הקמת הוועדה הכה חשובה הזו. ולמרות שאנחנו בצל הקורונה, בפני משבר לאומי כלכלי ובריאותי חמור ביותר, אל לנו לשכוח שיש כאן אחריות גם כן למגר את תופעת האלימות הגואה במגזר הערבי. אני יכולה להגיד לכם שכעיתונאית, כמגישת חדשות, אנחנו דיברנו על מקרי רצח בכל שני וחמישי ותמיד שאלנו: מי אשם – האם זו החברה הערבית או האם אלה גורמי האכיפה שלא מבצעים את תפקידם?

ואני חושבת שיש כאן עבודה מרובה לפנינו, כדי לבחון את כלל הגורמים ולמגר את הסוגיה הזו. ובסופו של דבר, חשוב מאוד להבין: תחושת הביטחון האישי במגזר פחתה מאוד בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על מקרי רצח, אבל לא רק – גם הסמים, האלימות, התוכניות של עיר ללא אלימות שלא קיימות ביישובים רבים. וזה חוצה דתות ויישובים בצפון ובדרום, דרוזי ולא דרוזי. אלה דברים שאנחנו נתקלים בהם בכל מקום וזה תפקידנו כרגע – לבוא ולבחון מה ניתן לעשות.

אני מברכת, ויחד עם חבריי אנדרי ורם, כנציגים של כחול לבן, אנחנו נעשה הכול כדי לגבות, לבחון יחד איתכם. ושיהיה לנו בהצלחה. באלנג'אח.
היו"ר מנסור עבאס
שוכרן, שוכרן, ע'דיר. שוכרן.

(אומר דברים בערבית)
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
(אומר דברים בערבית)
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
(אומר דברים בערבית)
היו"ר מנסור עבאס
אני הולך לפי הרשימה. או שניקח אחד מפה, אחד משם.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
לפי הרשימה המשותפת.
היו"ר מנסור עבאס
אנחנו נותנים, קודם כול, לאנדרי ואחר כך נעבור לאולם השני.
אנדרי קוז'ינוב (כחול לבן)
כבוד היושב-ראש, אני מצטרף לדברי ע'דיר. אני לא מכיר את הנושא, אני חייב להודות. לא עסקתי בתחום הזה, אבל אשמח גם ללמוד וגם לתרום. תודה.
היו"ר מנסור עבאס
תודה לך. עוברים להיבה.
היבה יזבק (הרשימה המשותפת)
מנסור, קודם כול, אני גם מצטרפת לברכות: מברוק.

אני מקווה ובטוחה שתוכל למנף את כל העבודה למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. זו באמת ועדה שחיכינו לה הרבה זמן. היא ועדה מאוד חשובה גם לחברה הערבית ובכלל למען מאבק צודק באלימות ובפשיעה. מחכה לנו הרבה עבודה – ולך במיוחד, מנסור, ולכל שאר החברים בתוך הוועדה. וזו התחלה טובה, שלפחות יש לנו ועדה שדרכה אנחנו יכולים לעשות את כל העבודה המקצועית לצורך מיגור התופעה. בהצלחה.
היו"ר מנסור עבאס
תודה, תודה, היבה. שוכרן.

אנטאנס?
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
אייווא.
היו"ר מנסור עבאס
תפאדל, יא חביבי.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
שוכרן.

(אומר דברים בערבית)

בטח אני גם כן מצטרף לברכות. בהצלחה לך ולכולנו. הצלחה שלך היא הצלחה של כל הרשימה המשותפת, כי כולנו שמנו כמטרה מרכזית – להיחלם בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית בפרט, אבל גם בפשיעה ובאלימות בכלל, בכל המדינה. כי אי אפשר להפריד. במלחמה הזאת ובמאבק הזה אי אפשר לעשות הפרדה. טיפול בבעיות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית אומר טיפול מערכתי כולל, מאקרו. זה טיפול בחינוך, זה טיפול במצב הכלכלי, טיפול בתשתיות, בצפיפות המגורים ברשויות המקומיות, תרבות, ספורט – הוא מתייחס לכל היבטי החיים של האוכלוסייה הערבית. כי אחרת, אנחנו ניכשל. אם נתייחס למאבק באלימות ובפשיעה בהיבט המשפטי והמשטרתי, אני בטוח שאנחנו לא נגיע ליעדים שלנו.

לכן, אני מציע שנסתכל על המאבק הזה כמאבק מאקרו, ואני בטוח שנעשה את זה, תעשו את זה בוועדה, אנחנו ביחד איתכם.

שיהיה בהצלחה לכם ולנו, ובעיקר לכל האוכלוסייה. תודה.
היו"ר מנסור עבאס
(אומר דברים בערבית)

נעבור לחברנו, רם בן ברק. אבל בשפה הערבית, רם.
רם בן ברק (כחול לבן)
ראשית, אני רוצה לברך אותך על קבלת התפקיד החשוב הזה.

יש לנו משימה מאוד מאוד קשה ומורכבת. אנחנו נמצאים בנקודת זמן שאי אפשר להסתכל אחורה ולא לראות שבמידה מסוימת הייתה כאן הזנחה – אני לא רוצה להגיד מכוונת, כמובן – אבל הייתה כאן הזנחה של הרבה מאוד שנים בטיפול בבעיות האלימות בחברה הערבית. לכן המשימה שלנו קשה שבעתיים.

אנחנו צריכים להסתכל על כל הנושא הזה בראייה אובייקטיבית, ולא לבוא עם אג'נדות מובנות, כי יש כאן בעיה מורכבת של אמון החברה הערבית במוסדות המדינה. ולהבדיל מהחברה היהודית שבה יודעים שכשיש איזושהי בעיה או איזשהו סכסוך, הולכים לבתי המשפט, הולכים למשטרה – בחברה הערבית פותרים את זה הרבה פעמים בצורה של אלימות. יש בעיה של משפחות פשע. אנחנו צריכים להסתכל על הבעיה הזאת באופן כוללנית ולראות איך אפשר – בטיפול בכל הבעיות, בסופו של דבר, לא צריך להיות הבדל בין מה שקורה בכפר קנא לבין מה שקורה ברעננה. זה צריך להיות אותו דבר, אותו טיפול. גם ברעננה צריך להוריד, אבל קודם כול צריך להשוות את כפר קנא לרעננה.

אני שוב מאחל לך הצלחה רבה, לך ולנו.
היו"ר מנסור עבאס
לכולנו, רם. תודה לך.

אימאן, בבקשה.
אימאן ח'טיב יאסין (הרשימה המשותפת)
סלאם עליכום, ג'מיעאן.

אני רוצה להזכיר לכולנו בדיוק את הפרשנות של צמד המילים "סלאם עליכום", שזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים ושואפים לעשות במקום הזה.

אני באמת רוצה לחזק את ידייך, ד"ר מנסור. אני זוכרת את ההתחלות ואת האחריות שלקחת על עצמך למרות כל האתגרים והחששות בדרכך החדשה מלפני שנה. אני בטוחה שכן יש לך גם את היכולת וגם את הראייה. ואני רוצה להאמין שכולנו נעבוד ביחד למען מיגור התופעה הזאת שבהחלט היא תופעה מאוד כוללת ומשיקה לכל התחומים, ואין ספק שצריך לאגם משאבים מכל המוסדות – בואו נקרא לזה כך – וגם מכל השליחים שעובדים בתוך זה.

חשוב לי להדגיש עוד דבר אחד. החשיבות של הוועדה הזאת והתוצרים שיצאו מהוועדה הזאת הם כל כך – כאילו אנחנו נמצאים תחת המשקפת. לאורך כל הדרך, במיוחד מזה שנה, בדיוק מזה שנה, הדרישה שלנו בחברה הערבית – ואני כן מצטרפת לכך שאין אפשרות להפריד בין החברה היהודית לחברה הערבית, שתיהן משיקות אחת לשנייה – אבל בתוך החברה הערבית הכובד של הוועדה הזאת הוא באמת שהיו לנו בעיקרון שתי דרישות: הראשונה – ועדה שתטפל ותמגר את הפשע והאלימות בצורה יסודית; והשנייה – זה כל הנושא של חוק קמיניץ והריסת הבתים.

אז מכאן כל הכובד. ומכאן אני, אישית, מתחייבת לעשות כל שביכולתי לתרום למקום הזה, כדי שנצליח לפעול למען חברה טובה יותר לכולם.
היו"ר מנסור עבאס
שוכרן.

(אומר דברים בערבית)

נעבור לחדר השני, ניתן לאוסאמה ועאידה. ונסיים עם היושב-ראש שלנו, איימן עודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אדוני היושב-ראש. וואי, כמה זה מגיע לנו סוף-סוף. מברוק לד"ר מנסור.

(אומר דברים בערבית)

אני חושב שבאמת זה נושא חשוב מאוד. ועדה חשובה מאוד. אני מקווה, ד"ר מנסור, כבוד היושב-ראש, שהיא לא תהיה רק זמנית, אלא תהיה אחת מהוועדות הקבועות בהמשך. אחרי המספרים שהיו בשנת 2019 – יותר מ-94 נרצחים בשנה ואלפי פצועים – אני חושב שבאמת זה אחד מהתפקידים החשובים לנו ברשימה המשותפת. אבל זו אחריות של כל הסיעות בתוך הבית הזה באמת להגיע למצב שאנחנו ניאבק באלימות ובפשיעה בכל החברה, לרבות בחברה הערבית. אנחנו במצב חירום, במצב התפשטות הקורונה, אבל וירוס הקורונה עם כל הסכנות שיש בו, לא עוצר. ראינו שגם בימים האחרונים ובשבועות האחרונים יש עדיין רצח, זכר הרצח האחרון באום-אל פאחם ולפני זה בעוד כמה יישובים. לכן זה מחייב את כולנו באמת. כולנו חייבים לתת לך את כל התמיכה שדרושה על מנת שכולנו נצליח במאבק. זה מאבק של כולנו והצלחה היא של כולנו. תודה.
היו"ר מנסור עבאס
תודה לך, אוסאמה. אתה היית שותף לפעילות שעשינו בחודשיים-שלושה האחרונים כחלק מצוות הפשיעה והאלימות ברשימה המשותפת.

נסיים עם חברנו איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת.
היו"ר מנסור עבאס
(אומר דברים בערבית)

אני חושב שזה הישג חשוב ואני בטוח שאתה תוביל את הוועדה למעשים מאוד חשובים ומשפיעים למען מיגור תופעת האלימות והפשיעה בקרב האזרחים הערביים, שזה נושא חירום מספר אחד. אין יותר חשוב מזה.

אני חושב שהבעיה העיקרית היא שאנחנו הפסדנו את המבנה המסורתי, אבל לא הרווחנו את המודרניזציה, את המדינה. המבנה המסורתי, כלומר, העמים תוך עשרות או מאות שנים בונים לעצמם מבנה כזה או אחר בשביל שיגן עליהם. את זה אנחנו איבדנו. ואני חושב שטוב שאיבדנו, כי צריך להתקדם למען האזרחות, למען חיים אינדיבידואלים. אבל אתה צריך להרוויח את המדינה. כלומר, כשאני מדבר עם בעל מסעדה בחיפה ושואל אותו אם הוא משלם פרוטקשן, הוא עונה לי: כן. ואני שואל אותו: למה אתה לא פונה למשטרה? הוא מסתכל עליי כאילו הוא מסתכל על מישהו שנפל עליו אני לא יודע מאיפה. הוא אומר לי: מה המשטרה תעשה? הם יהרגו אותי. כשאני אומר שלא הרווחנו את המדינה, אני מתכוון לזה.

עכשיו, חברי, אני רוצה להציע לך נושא מאוד חשוב. אני חושב בצל הקורונה יהיה מצב כלכלי קשה ביותר בקרב לפחות 70% מהאוכלוסייה שלא יכולה לסחוב חודש אחד ללא משכורת. ואנשים רוצים מזומן, רוצים כסף, לשלם חובות. אז השוק האפור – יש סיכון גדול שהוא יפרח בחודש הבא, בחודשיים הבאים. ובהיותך יושב-ראש הוועדה, והיות עאידה תומא יושב-ראש ועדת העבודה ורווחה, והיות אחמד טיבי יושב-ראש ועדת המשנה בוועדת הכספים, בהיות אנטאנס יושב-ראש ועדת המשנה הקורונה – אני חושב שארבעתכם, מהרשימה המשותפת, צריכים לשבת ולהציע הצעה איך לעבור את התקופה הקשה הזו.

יחד עם זאת, אני לא יכול להגיד לע'דיר או לחמד, יחסית - - - שאתם נמצאים פה, כי זה בתוך ממש ממש אותה חברה, אבל זה – רם, אנחנו חברה אחת – אבל אין ספק שיש את הייחוד באלימות ובפשיעה, כי אנחנו רואים את המספרים. זה שאתה נמצא פה – הרבה הערכה.

(אומר דברים בערבית)
היו"ר מנסור עבאס
שוכרן, אבו טאייב. תיסלם, חביבי.

אני מסכם, חברים. אני מדגיש את הנושא הזה: אנחנו לא רוצים ועדה סקטוריאלי או מגזרית. אנחנו אמנם נתמקד בסוגיות של החברה הערבית, אבל יש נושאי עומק, בעיות עומק בחברה בכלל. אנחנו נדאג שמהתרומה של הוועדה הזאת בהחלט תיהנה כל החברה בישראל.

אני קיימתי ישיבה מקדימה עם הצוות הנהדר. התמזל מזלי שהצוות הזה שיעבוד איתי או אעבוד איתו גם – לאה ושוש ומירי היועצת המשפטית ואורלי מהממ"מ ושמוליק גרוסמן. בישיבה הראשונה ממש נפתחו וקיימנו ישיבה עניינית, ואפילו התחלנו לעבוד ויש מכתב ראשון שיוצא מהוועדה לרונן פרץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שהוא מרכז את הוועדה הבין-משרדית שהקימה הממשלה כדי להציע הצעות ולגבש תוכנית ממשלתית מקיפה בנושא הזה. אז אנחנו כבר פונים אליו ברגע הזה, אחרי שקיבלנו את המנדט הזה. ונתחיל לעבוד.

אני מודע לכך שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, ויש קדימות לטיפול במגפת הקורונה. ובאמת זה גם מסכן את החיים של כולנו, במיוחד של האנשים היקרים לנו, הקשישים בחברה. אבל בכל זאת, אנחנו ננסה לגבש תוכנית עבודה מקיפה ולהסתכל גם לטווח הארוך ולהתחיל בצעדים שגם נדרשים, איימן, מהתקופה שבה אנחנו נמצאים.

אימאן, רצית להגיד משהו?
אימאן ח'טיב יאסין (הרשימה המשותפת)
כן, רק משפט אחד בהתייחס למשפט אחרון שלך על התקופה של הקורונה. חוששתני שבגלל המצב של הקורונה והבדידות שנמצאים בה האנשים בתוך הבתים, אנשים ונשים במיוחד, עלולים להיות חשופים לסיכון גבוה ולאלימות מאוד גבוהה. לזה גם צריך לתת את הדעת.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אם מותר לי להשלים, להתחבר לנקודה של אימאן גם מהיבט אחר. אני חושבת שיהיו פה מעשי ביזה, ונדליזם, שוד. אנשים, תחשבו, בצל הקורונה והמשבר הבריאותי, יש כאן גורם כלכלי מאוד מאוד חמור. וההיבט הזה עלול להגביר את האלימות שכבר קיימת. אז יש שיאמרו שכרגע זה פחות חשוב. אני אומרת: ההפך, עכשיו זה הכי חשוב.
היו"ר מנסור עבאס
את צודק, ע'דיר. וכן שמענו על נתונים חדשים. בתחום הזה יש ירידה כנראה בפשיעה של רציחות, אבל יש גם ביזה וכו'. למרות שלפני יומיים-שלושה באום-אל פאחם היה רצח של אישה.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
מזעזע.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
רצח מזעזע ממש.
היו"ר מנסור עבאס
אוקיי. אנחנו נסיים פה, ונמשיך לעבוד ביחד.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
בהצלחה, אחי.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
בהצלחה.
היו"ר מנסור עבאס
ואני, מבחינתי, ע'דיר וכולם, אנחנו נשתף פעולה. נהיה בקשר. הצעות. נעשה את זה ביחד.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
כמובן. בהצלחה.
קריאות
בהצלחה.
היו"ר מנסור עבאס
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:10.

קוד המקור של הנתונים