פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת2
הוועדה המסדרת
23/03/2020

הכנסת העשרים-ושלוש

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 1
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, כ"ז באדר התש"ף (23 במרץ 2020), שעה 20:00
סדר היום
1. בקשת סיעת "גשר" להתפלגות מסיעת "העבודה-גשר-מרצ"
2. בחירת ועדות זמניות לענייני כספים וחוץ וביטחון
3. הצעה להקמת ועדות מיוחדות
4. רוויזיה - הצבעה
נכחו
חברי הוועדה: אבי ניסנקורן - היו"ר
אסף זמיר - מ"מ היו"ר
עודד פורר - מ"מ היו"ר
אחמד טיבי - מ"מ היו"ר
קארין אלהרר
מיכאל מרדכי ביטון
יואב בן-צור
קרן ברק
איתן גינזבורג
עוזי דיין
אופיר כץ
פטין מולה
מרב מיכאלי
מיקי מכלוף זוהר
אורי מקלב
יואב קיש
שלמה קרעי
יזהר שי
פנינה תמנו
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
אורלי לוי אבקסיס
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן דדון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון


בקשת סיעת "גשר" להתפלגות מסיעת "העבודה-גשר-מרצ"
בקשת סיעת "גשר" להתפלגות מסיעת "העבודה-גשר-מרצ"
היו"ר אבי ניסנקורן
חברים, אני פותח את הישיבה. לאור הנסיבות הייחודיות שחלות במדינה, זה משפיע על הנוכחות באולם ולכן אני מבקש לפתוח במספר הודעות. מזכירת הכנסת ביקשה שאודיע כי בעקבות מצוקת המקום היא תצפה בדיון מחדרה. מובן שזה מצב לא אידאלי אך אנו נדרשים להישמע להנחיות, אם כל חברי הכנסת ישתפו פעולה באופן קולגיאלי והגון נוכל למזער את הקשיים ולנהל את הישיבה באופן מסודר שיאפשר לכל חברי הוועדה להתבטא. אבקש להקפיד על הנהלים שקבע יושב ראש הכנסת, לפיהם אסורה התכנסות של למעלה מעשרה אנשים. במקרה הזה הוא אישר חריגה ל-12 אנשים, בתנאי שיישמר המרחק של 2 מטר מאחד לשני. בכדי לעמוד בהוראה זו, ישיבה זו מתקיימת בחדר ועדת הכנסת ובחדר ועדת העבודה הצמוד, והדיון מועבר בשידור חי על המסכים בחדרי שתי הוועדות.

אנחנו מתחילים את סדר היום בבקשת התפלגות של מפלגת גשר, בראשות אורלי לוי אבקסיס.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. הבקשה שמובאת עכשיו בפני הוועדה היא בקשה שמהותה היא טכנית. הוועדה לא נדרשת להפעיל שיקול דעת אלא לאשר את בקשת הפיצול כפי שעומד בפני החוק, לפי סעיף 59(2), וכפי שהצהרנו וגם הגשנו את אותו הסכם.

אני רוצה לומר כמה מילים. זה לא חדש ואני לא חושבת שיש מישהו שמופתע. כאשר עשינו את החיבור הזה הצהרתי, כפי שהצהירו גם אחרים מעל כל במה לפני החיבור, תוך כדי מערכת הבחירות ומיד לאחריה: החיבור הוא חיבור טכני. אמרתי גם מעל לכל במה, שתהום פעורה בין גשר לבין מרצ. הנסיבות הפוליטיות שהיו הביאו אותנו לאותו חיבור שאין בו מהות, כפי שגם הצהרנו וכפי שהגשנו את ההסכם לוועדת הבחירות, וכעת, לאחר שהתברר לי שאותן הבטחות שהוצגו בפניי כנציגת גשר טרם אותו חיבור, לא היה בכוונת הצדדים לקיים אותן לאחר הבחירות. פניתי ליושב ראש מפלגת העבודה יום לאחר הבחירות וביקשתי את הפיצול כפי שהתחייבנו וכפי שאני הבנתי את הדברים. מאחר שהדברים האלה לא קרו ואדרבא, המציאות הוכיחה שהחיבור הזה הופך להיות ממשי מבחינת חלק מהמפלגות האחרות ומבחינתן הן רוצות להמשיך הלאה, לא נותר בידי אלא לבקש את מימוש ההסכם לפי סעיף 59(2) ואני מבקשת להכיר בבקשה הזאת ולהכיר בגשר כסיעה עצמאית. אני הקמתי את גשר כדי לשמור את העצמאות שלי. בכל ההסכמים שחתמתי, בין אם זה עם מפלגת העבודה ובין אם זה באותו הסכם משולש שהובא לפה, העצמאות של גשר נשמרת ויש את האופציה להתפצל לפי אותו סעיף לחוק הכנסת שדיברנו פה ואני מבקשת מהוועדה לאשר את זה.

האבסורד שאני צופה בו, לצערי הרב, מהול בסוג של צביעות מסוימת כאשר הדברים היו מונחים על השולחן, ידועים ואי קיום של הדברים מבחינת השותפים האחרים, לא נותר לי אלא לבוא ולדרוש את אותו פיצול. אני מבקשת שהסיעה שתאושר תיקרא בתור סיעת גשר. בינתיים אנחנו לא עושים שום שינוי מבחינת באי כוח סיעת גשר ואנחנו מבקשים אתכם לאשר את הדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש למישהו מהחברים הערות?
יואב קיש (הליכוד)
יש שאלה. האם יש עמדה של העבודה ומרצ לעניין?
היו"ר אבי ניסנקורן
איפה נציגת העבודה? מרב, פה? איפה מרב?
קרן ברק (הליכוד)
היא הייתה פה, אקרא לה. היא לא פה.
ארבל אסטרחן
עד שיקראו, אני יכולה להתייחס?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
אתייחס בקצרה לעניין. חוק הכנסת קובע בסעיף 59 - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
רק מילה אחת, אורלי, מעבר לבקשת הפיצול גם התייחסת לגופו של עניין במישור הערכי. לכן, מרב, זכותה המלאה להגיב על זה, בלי קשר עכשיו להצבעה על הפיצול.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
אני חושבת שאתה טועה, אדוני. מאחר ומדובר פה על סעיף שהוא כל כך סעיף טכני פרוצדוראלי, הוועדה לא אמורה לתת את דעתה, רק לאשר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא שמעת מה שאמרתי. אמרתי, תפרידי רגע בין ההצבעה לבין מה שאמרת לעניין הסיבה לפיצול. תהא הסיבה לפיצול - - -
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
אבי, אין שום בעיה, אני בסך הכול מבקשת לאשר את אותו פיצול כפי שביקשנו גם באותה הצעה של החיבור.
היו"ר אבי ניסנקורן
הבנתי, אני מוכן לעבור להצבעה. אני רק אומר, ברגע שאמרת משהו על שותפים אז זכותם להגיב.
ארבל אסטרחן
אני אגיד בקצרה. חוק הכנסת קובע בסעיף 59, שלושה מקרים שבהם חבר כנסת או קבוצה של חברי כנסת יכולים להתפלג מסיעתם. המשמעות של התפלגות, להבדיל מפרישה – אלה המונחים בחוק – שהתפלגות היא דבר שהחוק רואה כמשהו שהוא מותר, משהו שהוא בסדר ולא נלוות אליו סנקציות, להבדיל ממקרה של פרישה – כי אם אתם זוכרים, המקרה האחרון בעניין הזה נגע לאותה חברת כנסת שפנתה כעת לוועדה.

אחד המקרים שמפורטים בסעיף 59 הוא מקרה שבו רשימת המועמדים הוגשה על ידי כמה מפלגות והמפלגות האלה הגישו ליו"ר ועדת הבחירות, ביחד עם הגשת רשימת המועמדים, הסכם שאומר שהן מאפשרות לכל אחת מהמפלגות שמרכיבות את הרשימה ואחר כך את הסיעה, להתפלג. הן לא חייבות להגיש הסכם כזה, הן רשאיות להגיש. במקרה שבפנינו, שלוש מפלגות, העבודה, גשר ומרצ הגישו רשימת מועמדים משותפת. בהסכם שהן הגישו ליו"ר ועדת הבחירות הן ציינו במפורש שהסיעה שתוקם בכנסת תהיה סיעה שהיא צירוף של מפלגות כמשמעותה בסעיף 59(2) לחוק הכנסת. לכן כל אחד מהרכיבים, כל אחת מהמפלגות יכולה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש התפלגות ויש לה זכות לעשות זאת. לעניין הזה לא רלוונטית עמדת הסיעות האחרות, הזכות היא של כל אחת מהסיעות. האישור של ועדת הכנסת נדרש – כמו שאומרת חברת הכנסת לוי אבקסיס – לאישור די פורמאלי. הוועדה בודקת שמתקיימים התנאים שבחוק.
יואב קיש (הליכוד)
ארבל, תודה רבה על ההסבר. יש לי שאלה, אבי, רציתי לשאול, האם גם בכחול לבן יש הסכם כזה של התפצלות? האם גם בכחול לבן יש הסכם התפצלות זהה כזה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו עוברים להצבעה. אני רוצה לציין, אין פה נציגים של עבודה-גשר-מרצ, אז אני לא אתייחס לחלק המהותי שהתייחסת אליו בסיבת הפיצול. אני מניח שדעתם שונה.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
לא, לא, הם חתומים על ההסכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, התכוונתי לגבי הטפת המוסר.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
גם על העצמאות של גשר הם חתומים וגם על ההתפלגות הם חתומים.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אמרתי, לגבי השאלה של עומדים במילה, לא עומדים במילה, כל אחד ועמדתו.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
אם היו מקיימים, לא היינו מתפצלים.
ארבל אסטרחן
אני רק אוודא אתם, ששם הסיעה שלהם יהיה עבודה-מרצ, נמחק גשר.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
נכון.
ארבל אסטרחן
ושם הסיעה החדשה שלכם היא סיעת גשר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אנחנו מצביעים על אישור הסכם הפיצול, רואים את זה כאישור טכני. בבקשה, מי בעד.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, מי שם חברי הליכוד? כמה חברי ליכוד יש שם?
היו"ר אבי ניסנקורן
חמישה יכולים להצביע מהליכוד.
יואב קיש (הליכוד)
אבי, פה בחדר אין מתנגדים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבין שמגשר-מרצ אין פה בחדר נציג.

טוב, אני מעמיד את הבקשה להצבעה. מי בעד, מי נגד?


הצבעה

בעד – 12
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר
היו"ר אבי ניסנקורן
בקשת הפיצול אושרה. הבקשה אושרה ברוב דעות, תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
מיקי, תשתתפו בדיון, מה זאת אומרת זכויות עליה? אני סיעה נפרדת, אי אפשר לקרוא לי עריקה. הסיעה נפרדת עצמאות. אני הקמתי את גשר יש מאין כדי לשמור על העצמאות שלי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקי, אושר ברוב דעות, תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
על העצמאות וגם על הערכים, אורלי.
אורלי לוי אבקסיס (העבודה-גשר)
הרי בממשלת מיעוט אני יכולה להיות מלכה, יכולה להיות שרה בכירה. המחיר האישי שאני משלמת בשביל הערכים שלי, אף אחד במערכת הפוליטית לא עושה את זה. תודה רבה לכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה.


בחירת ועדות זמניות לענייני כספים וחוץ וביטחון
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו עוברים לנושא השני שעל סדר היום, יש פה שלושה נושאים. אני אזכיר לכם, הנושא השני זה בחירת ועדות זמניות לענייני כספים וענייני חוץ וביטחון. הנושא השלישי זה הקמת ועדות מיוחדות. בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה בנושא בחירת ועדות זמניות לענייני כספים וחוץ וביטחון. ההצעה שלנו, שכל אחת מהוועדות תמנה 17 חברים. לגבי החברים בוועדות, מיד אקרא את שמות החברים בוועדות. לגבי ראשי הוועדות מוצע לבחור יו"ר ועדת כספים זמנית. וגבי אשכנזי, יו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית. מי רוצה לדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, אולי תסביר לנו את סדרי הדיון הערב?
היו"ר אבי ניסנקורן
סדרי הדיון, מי שיש לו עמדה, שיביע עמדה ונצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
במליאה, מה מאשרים, מה לא מאשרים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לשאול שאלה, אפשר, אדוני היושב-ראש?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אני רק אגביל את הזמן לשתי דקות לכל דובר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה שתי דקות? זה מעט.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלוש דקות לכל דובר, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להפנות את השאלה שלי, ברשותכם, לארבל, היועצת המשפטית של הוועדה. למיטב ידיעתי, לפחות בחמש הכנסות האחרונות - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה זה משנה מה היא תגיד? אתם תגידו שזה לא טוב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אשמח שתתייחסו, אין בעיה שתפריחו את טענותיי. אני מבין שאם מפריעים לי לדבר זה לא נלקח על חשבון הזמן.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בחמש כנסות האחרונות, מעבר לזה שחילקנו לפי מפתח סיעתי, היה מפתח קואליציה אופוזיציה. זה מפתח שהקפדנו עליו לאורך כל הדרך. עודד, ממש חשוב שתשמע מה יש לי לומר כי אתה מבין אלה שהתעקשת על מה שאני אומר עכשיו, שיהיה מפתח קואליציה אופוזיציה. ואומר, שאם יש לנו 34 חברים בוועדת כספים ובוועדת החוץ והביטחון, צריך לעשות חלוקה. צריך לעשות חלוקה של 34 חלקי 120 ולהכפיל במספר חברי כל אחת מן הסיעות. זה דבר שהיה מקובל ונעשה בכל חמש הכנסות האחרונות, בדקתי את זה. זה נעשה גם כשכחול לבן היו באופוזיציה ובמיעוט והתחשבנו בכלל חברי הבית מעבר לבחירה של ההרכב הסיעתי. מה שקורה כרגע, בהתאם למינוי החברים שאתם רוצים למנות, 17, 17, תשע – שמונה, תשע – שמונה. אתם בעצם מבטלים גם את הנוהג הזה. ביטלתם נוהג בכל מה שקשור לדיונים בתקופת פגרת בחירות, וכמובן להשתמש בכנסת לצורכי פוליטיקה בתקופת פגרת בחירות. זה נוהג שהפרתם. אתם מנסים להפר נוהג בהחלפת יושב ראש כנסת לפני שעומדת לקום ממשלה. אתם מפירים נוהג שהעברתם החלטה על הצבעה בוועדת ההסכמות באופן חד צדדי, בלי שום ניהול משא ומתן ענייני אתנו ובלי הסכמות. אתם מוותרים על נוהג של להקים ועדה שהיא גם לא מאפיינת את ההרכב הסיעתי בכנסת. אתם עושים את זה בניגוד כמובן להנחיות משרד הבריאות, זה ידוע. את כל הדברים האלה אתם עושים בשם מה? בשם עריצות הרוב, מה שלא הייתם עד לאחרונה.

אני אומר לכם והתרעתי בפניכם גם בעבר, היום אנחנו מיעוט, יכול להיות שמחר נהיה הרוב. עריצות הרוב חוזרת אליך כבומרנג.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיעוט דורסני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא חוזרת אליך כבומרנג. אבי, אתה מגיע ממערכת שאני מכיר אותה, מערכת ההסתדרות. נכון, שם בדרך כלל הקואליציות מאוד מאוד רחבות, היו לכם גם תקציבים רחבים כדי לייצר את הקואליציות. היום הקואליציה שלך היא צרה, אתה על 61 חברי כנסת על חודו של קול. אין אדם שרואה את עצמו כמנהיג, כדמוקרט, שמנהיג בעקרונות של הדמוקרטיה, שהיה פועל כפי שאתה וחברי כחול לבן פועלים. באמצעות חודו של קול, אחד בלבד, אתם מבטלים את המיעוט לחלוטין. השתלטתם על כל ראשי הוועדות, לא נותנים לנו אפשרות לקבל ייצוג כפי שקיבלנו בכל חמש הכנסות האחרונות כרוב, ואתם עושים את זה על חודו של קול. אגב, בזמן שאתם יודעים שאין לכם שום סיכוי להרכיב ממשלה. אתם אפילו לא פועלים באמת להרכבת ממשלה אבל כן פועלים להשתמש ברוב המקרי שהשגתם כדי לחסל את המיעוט לגמרי, כדי לדרוס אותו, כדי למחוק אותו מעל פני האדמה, ככה אני רואה את זה. וכמובן, בהמשך לשימוש של חקיקה פרסונאלית ורטרואקטיבית נגד ראש הממשלה. הדבר הזה נרשם על שמכם שוב. גם היום לא ניהלתם אתי משא ומתן, הצעתם לי הצעות סרק כדי לנסות לצאת לידי חובה, שהן לא היו באמת הצעות והדרך הזאת בסופו של דבר תתהפך עליכם כי ביום שאתם תהיו המיעוט יהיו לנו צידוקים לפעול בדיוק כמו שאתם פעלתם. כי אנחנו נוכל לומר שהיו תקדימים להתנהלות שכזאת דווקא מצדכם ולכן יהיה מאוד קשה לתקוף את ההחלטות שאנחנו נקבל אם אנחנו נהיה הרוב מתישהו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
כי הייתם מלח הארץ בפעמים שהיית היושב ראש של הוועדה הזאת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם הייתם מקימים עכשיו ממשלה והייתם הולכים יחד עם זה בדרך מסוימת, על הכיפאק. בסיום דבריי אני רוצה לפנות לחברי הרשימה המשותפת. אין לנו מכנה משותף מבחינת היכולת לעשות נניח קואליציה ביחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם קוראים להם טרוריסטים. אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא, אבל אני מציין עובדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש לי פה ואני גם יודע לדבר והעמדות שלי הן עמדות מאוד מאוד ברורות. אין לנו דרך לשתף פעולה אתכם, עם הרשימה המשותפת, לא בקואליציה ולא בממשלה, משום שאתם, לעניות דעתנו, עסוקים רוב הזמן בסוגיות שקשורות לפלסטין, שקשורות לאבו-מאזן, לחמאס, חיזבאללה, פחות למען ערביי ישראל, ככה אנחנו רואים את ההתנהלות שלכם. אבל הדבר שגם החברה הערבית לא תדע לכבד זה את זה שמכרתם את בן הברית אולי היחיד שלכם בכנסת, משה גפני, שהיה יושב ראש ועדת הכספים. תראו, משה גפני, שנים שירת את המגזר הערבי, שנים עזר למגזר הערבי כיושב ראש ועדת הכספים ואתם מכרתם אותו. ובשביל מי מכרתם אותו? בשביל האויב הכי גדול של החברה הערבית, אביגדור ליברמן, זה שמבוקר עד ערב מסית נגד החברה הערבית. לא נגד הרשימה המשותפת, נגד החברה הערבית ישירות. וזה האיש שאמר טרנספר במו פיו, אני זוכר את זה. ובשבילו אתם מוכרים את ועדת הכספים, נותנים לו את ועדת הכספים. לדעתי זה גם יופיע ב-PANET הדבר הזה. אתם הולכים לתת לו את ועדת הכספים, בשביל מה? ועוד נגד מי, נגד גפני?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה מתחנן לטיבי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא מתחנן לאף אחד, את שומעת אותי מתחנן?
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה נראה ככה. אתה צריך את האצבע של טיבי? אתה צריך את המשותפת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר דברים נחרצים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא רק מראה את הצביעות, רק את הצביעות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם הרשימה המשותפת עושים דבר - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
כמה צביעות, נו, מיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא ביקשתי מכם תמיכה בשום דבר ולא ביקשתי מכם סיוע בשום דבר. אני בא פה לומר לכם בצורה ברורה, אין לי שום אפשרות לקיים אתכם עבודה משותפת, שום אפשרות בגלל ההתנהלות שלכם. אבל גפני? אחד ששנים על גבי שנים, זה מה שאתם אומרים, ככה אתם מתנהלים? בעיניי זו עוד הוכחה למה לא ניתן לסמוך עליכם. זו עוד הוכחה למה לא ניתן לסמוך עליכם, כי בשם ההרס של מדינת ישראל ושל הפגיעה בעקרונות היהודיים במדינת ישראל אתם תמכרו את כולם, גם את האנשים שנתנו לכם שנים על גבי שנים, גם את הפרה החולבת שחטתם. וזה יישמר לכם וייזכר לכם גם ליום שאתם תהפכו להיות חזרה מיעוט, ובעזרת השם היום הזה יגיע מהר מאוד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, זה מדהים, אתה לא מבין שבכנסת יש תחלופת תפקידים? אתה חושב שאם הוא טוב אז הוא צריך להישאר כל החיים? פה זה לא קביעות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו גם נפעל שאתם תחזרו להיות מיעוט. וכשאתם תהיו מיעוט לא תוכלו לבוא לגפני ולהגיד לו אנחנו צריכים עזרה למגזר. לא תוכלו לעשות את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
דווקא גפני עוזר בלי אינטרסים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אמרת שתי דקות, לא, אבי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חושב שאבי, נהנה מכל רגע ואת רוצה להפריע לו.
היו"ר אבי ניסנקורן
האמת, שנהניתי מתערובת של השמצות ובקשות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לסיום דבריי אני רוצה לסכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, עבר הזמן. אתה שבע דקות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה לא יכול לאפשר לי לסכם?
היו"ר אבי ניסנקורן
מצטער, שבע דקות, חרגת. אסף, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
המינימום לאפשר לבן אדם לסכם במשפט. לאפשר לסכם במשפט אתה לא מסכם? איזה מן ניהול זה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוא עדיין לא שכנע את אחמד. אחמד, הוא עדיין לא שכנע אותך.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, עוד 30 שניות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה עכשיו הרוב, אתה צריך לתת למיעוט קצת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
יש לך 30 שניות, בבקשה. מיקי, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מעניין, כשהוא היה הרוב - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
דמיין שאני מחר יושב בכיסא הזה ואתה, אגיד לך, לא רוצה לשמוע אותך, איך היית מרגיש? זה קשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני הייתי עומד בזמנים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא בהכרח היית עומד בזמנים.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, קיבלת 30 שניות, אתה מבזבז אותן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סיימתי לדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, אסף.
אסף זמיר (כחול לבן)
מיקי, היה לי המזל שנבחרתי הנה כבר באפריל הקודם, כשאתה היית יושב ראש הוועדה המסדרת וזכיתי לראות, ברוב דחוק, איך הכנסת הזאת התנהלה כשאתה היית הריבון. האמת היא, אחרי שיצא לי לראות את זה, או שאתה בחוסר מודעות מוחלטת, או ציני 200%. ורוב הסיכויים שאתה קצת מזה וקצת מזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מאשים אותי בהתנהלות שלכם?
אסף זמיר (כחול לבן)
מדינת ישראל עשר שנים חוותה צד שלם של המפה הפוליטית: דורסנות, שיסוי, פלגנות, גזענות, שנאה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ממש לא. אתם עושים את זה, יאיר לפיד, עושה את זה.
אסף זמיר (כחול לבן)
עכשיו, במיעוט שיש לך, אתה מדבר על להפר נוהל? יש לך יושב-ראש, שלא מפנה את מקומו כבר שבוע, למרות שיש רוב להחליף אותו. יש לך שר משפטים שאומר, נשיאת העליון תבוא הנה לפתוח את הכנסת אם היא רוצה. תקשיב טוב, אין לכם שוב גבול ואתם נסמכים על העובדה שהצד השני מנסה להתנהג בצורה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בעריצות.
אסף זמיר (כחול לבן)
בצורה מנומסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם מנומסים? אתם עריצים.
אסף זמיר (כחול לבן)
אתם מנצלים את הנימוס הזה כל יום ואנחנו סיימנו להתנצל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם דיקטטורה.
אסף זמיר (כחול לבן)
אנחנו סיימנו את הכוחנות הזאת לתת לכם לדרוס באמצעותה את הדמוקרטיה הישראלית ואת כללי המנהל התקין, את החברה הישראלית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם דיקטטורה. אתם מתנהגים כמו איראן. החוקים שלכם זה כמו באיראן.
אסף זמיר (כחול לבן)
תן לי לסיים. אתה יודע מה הכי נורא? שאתם עוד שומרים על איזה פסאדה, כאילו אתם מתעסקים בקורונה, שכל מי שאתם מתעסקים בו בשבוע האחרון - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי מתעסק בקורונה, אתם? יאיר לפיד קורא לאנשים לצאת לקורונה ואנחנו שומרים על האנשים מקורונה. נו, באמת. ראש הממשלה מתעסק בקורונה, לא אתם.
אסף זמיר (כחול לבן)
כל מה שאתם מתעסקים בשבוע האחרון, הרמיסה של בג"ץ והשיסוי והפילוג של הקואליציה שקמה. מה לעשות, אתה לא רגיל לכך שיש רוב שחושב אחרת ממך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה אתה אומר, איזה רוב? תקים ממשלה עם הרוב הזה. תקים ממשלה עם הרוב הזה.
אסף זמיר (כחול לבן)
מעבר לכל הטענות שיש לי ושאמרתי קודם, אתה יודע מה הדבר שהכי הביך אותי היום? כשלא הגעתם אמרתי, לא רק שאתם לא מקבלים הכרעה דמוקרטית, מערערים על תוצאות הבחירות, לא רק שאתם ממשיכים לשסות, לבזות. אתם בכיינים, אתם לוזרים בכיינים שפעם אחת בעשר שנים, להצבעה אחת אין לכם רוב אז אתם לא באים לכנסת. זאת התנהגות של לוזרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה רוצה לדעת איך נראה לוזר? אני אגיד לך, הוא נמצא ביש עתיד וקוראים לו יאיר לפיד, ככה נראה לוזר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
כל פעם שאין לך מה להגיד אתה אומר יאיר לפיד. די.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יאיר לפיד, דוגמה ללוזר.
אסף זמיר (כחול לבן)
לכן אני בעד להצביע בעד הקמת הוועדות האלה ויפה שעה אחת קודם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש שלא להפריע. אסף, עוד משהו?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא סיים, אתה נותן לו עוד?
היו"ר אבי ניסנקורן
הפרעת לו. זה עריצות הרוב. אתה תיזכר לדיראון עולם, זה יירשם על שמך, לא תוכל אחר כך להתגאות בזה שהיית פעם אחת יושב-ראש ועדה מסדרת. אלה הימים הכי מבישים של הוועדה. זה יירשם על שמך, על שמך הכול, אבי, תבין, הכול על שמך.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד דקה לאסף, ואחר כך מה שנעשה, נעשה את זה רנדומאלית, נציג אחד מכל חדר, שלא תהיה תחושה לחדר השני שפוסחים עליהם. אחרי אסף ידבר נציג אחד מהחדר השני וחוזר חלילה. בבקשה.
אסף זמיר (כחול לבן)
אני רוצה לסיים ולהגיד לך משהו. השבוע, ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה, עלה בטלוויזיה ואמר אני רוצה אחדות. אני מגיע ממפלגה ששלוש מערכות בחירות, לפני הבחירות אומרת, החלום שלנו היא הקמה של ממשלת אחדות רחבה, לפני הקורונה, לפני המשבר. ראש המפלגה שלך, כל בחירות אומר, לא אקים אחדות, והוא כשהוא מפסיד ונכשל, פונה לאחדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אסף זמיר, יאיר לפיד קובע, צר לי לבשר לך.
אסף זמיר (כחול לבן)
אני מבקש שתיתן לי לסיים כי כשאתה מדבר אני נותן לך.
היו"ר אבי ניסנקורן
מיקי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה, אצטרך להוציא אותך.
אסף זמיר (כחול לבן)
בסוף, עם כל הוויכוחים שלנו, אנחנו, החברים שלי פה ואני נעמוד על המשמר, את הדמוקרטיה לא ניתן לכם לפרק. אבל הדבר שמעניין את הציבור בישראל היא הקורונה, היא המגפה, המשבר הכלכלי והחברתי, העיניים שלהם נשואות אלינו ואני אומר לך, אם הוא מדבר כמו שהוא דיבר בטלוויזיה ואמר שהוא רוצה אחדות ואתם כשלוחה מתנהלים כמו שאתם מתנהלים פה, אף אחד לא ייקנה מכם שאתם באמת רוצים אחדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תשאל את יאיר לפיד. עוד להפיל עלינו את זה שיאיר לפיד השתלט עליכם? נו, באמת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, לא נמאס לך? מיקי, אין לך טיעונים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יאיר לפיד השתלט על כל המפלגה, אתה בא אלינו בטענות? לך ליאיר לפיד, תשכנע אותו לבוא.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, כל היום יאיר לפיד, מה יעזור לך? אין לך טיעונים.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, חבר'ה. יזהר שי, בבקשה, שלוש דקות.
יזהר שי (כחול לבן)
תודה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך את חבר הכנסת מיקי זוהר, קודם כל על כישורים מתמטיים יוצאי דופן שהוא הפגין בתחילת דבריו. אחרי זה על הכישורים הוורבאליים, ומה שלא ידעתי עד היום, גם כישורים תיאטרליים יוצאי דופן. כל הכבוד, כנראה שהלכת לאותו בית הספר שהנאשם מבלפור הלך אליו כשהוא למד את כניסתו לפוליטיקה הישראלית. ברכות, יש לך עתיד גדול אם זה המסלול. אם כבר דיברנו על הנאשם, אני רוצה להגיד, התפרסם איזשהו וואצאפ שהודלף מקבוצת הח"כים של הליכוד, שבו מיקי זוהר, הסביר לכולנו מה הולך להיות כאן הערב. מה שלא היה כתוב שם, שבסוף הפיליבסטר הזה ייגמר כשתגיע הוראה של הנאשם מבלפור שאפשר ללכת הביתה. אז כיוון שנגזר עלינו לדבר, אז בואו נדבר עד שתגיע הוראה מאי שם למעלה לפזר את האנשים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה יודע, זה שתקרא לו הנאשם מבלפור, לא מכבד, לא אותך ולא אף אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ההתנהגות שלך מבישה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה עם גנץ והממד החמישי? מה עם לפיד וחוק ישראל היום?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בוא נדבר על פרשת ידיעות אחרונות, שאנחנו יודעים שישבו יאיר לפיד ונוני מוזס בפגישות ארוכות. בוא נדבר על אורנה ברביבאי ועל כל ההחלטות שהיא העבירה בסופו של יום, כשהיא משקרת ומעבירה מידע שקרי? בוא נדבר על הכול. אתה אומר הנאשם מבלפור? אתם חבורה של מושחתים כולכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, מיקי זוהר, לצאת לכמה דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש כתב אישום ואדם זכאי עד שלא הוכחה אשמתו. אדם זכאי עד שלא הוכחה אשמתו.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
הוא לא אמר המורשע, הוא אמר הנאשם.
קרן ברק (הליכוד)
אתה לא מזלזל באף בן אדם - - -
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
גם אני לא מזלזלת באף אחד אבל ראש הממשלה מזלזל באופן קבוע: חמוצים, כל מיני, את יודעת.
קרן ברק (הליכוד)
יש גבול, אם נרד עליך ברמה האישית זה יהיה לך נעים?
יזהר שי (כחול לבן)
ביקשו ממני לתקן, מתואר כרגע כחשוד מבלפור ולא הנאשם, אמר פה חבר הכנסת קרעי. אני לא בטוח במינוח המשפטי, אבל אני לא מוכן לקבל, אם זה החשוד או הנאשם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא אמרתי דבר כזה, יזהר, אמרתי, לקרוא לו ראש הממשלה. הוא ראש הממשלה גם שלך עדיין.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אתה דייקת מאוד, חבר הכנסת שי.
קרן ברק (הליכוד)
ראש הממשלה גם שלך, ולחשוב שאתה מחנך ככה את הילדים שלך - - -
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
לא הבנתי מה הבעיה, האיש נאשם או לא נאשם? הוא גר בבלפור או לא גר בבלפור? לא הבנתי מה הזלזול פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ומה עם גנץ, שאת רוצה אותו ראש הממשלה שלך, הוא לא חשוד בממד החמישי?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
קרן ברק, לא הבנתי, הוא נאשם או לא נאשם?
קרן ברק (הליכוד)
הוא ראש הממשלה שלך, ככה לא מחנכים, יש לו ילדים, אני מתביישת בשבילו שהוא מדבר ככה.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
את רוצה אולי לדבר על איך הילדים שלו מדברים או ספציפית ילד אחד? זה מופת לדיבור נקי ומכבד.
יזהר שי (כחול לבן)
לא דיברתי על משפחתו של הנאשם, דיברתי על הנאשם עצמו, זה מעמדו המשפטי. אני מבקש להמשיך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
יזהר, בבקשה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, בזמן שאנחנו יושבים פה, זה משודר, אנשים יושבים בבית כבר שבועיים עם הקורונה, מטפסים על הקירות כי הילדים לא נמצאים במסגרות, ויש אנשים שמאבדים את העבודה שלהם, אז אולי נהיה קצת עניינים ונתחיל לקדם את הדיון הזה?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני בעד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תקימו ממשלת אחדות, פנינה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לכם מראה בחדר? יש לכם מראה בחדר שאת מדברת ככה? את משקרת למראה ומדברת את הדברים האלה? למי המוסר הזה?
יזהר שי (כחול לבן)
אני אמשיך בדבריי, אדוני.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, עוד דקה.
יזהר שי (כחול לבן)
תודה. אנחנו התכנסנו כאן כדי לדון בדברים שעם ישראל מחכה להם ובכיליון עיניים מצפה שנעשה, יש כאן אנשים בחדר הזה ובחדר השני, רציניים ביותר, ששבוע ימים נמנע מהם, שוב, בהוראה ישירה מבלפור, להתכנס, לבחור ועדות ולהתחיל בעבודה כל כך פשוטה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה אתם שלא רציתם להקים ועדות שוויוניות כבר בשבוע שעבר. אתם אלה שהפקרתם את הפיקוח של אזרחי ישראל שבוע שלם, כשיולי הציע להקים ועדה שוויונית.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה קרעי, אתה רוצה לדבר? תירשם. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
קרן ברק (הליכוד)
דבר לעניין. אין לך מה להגיד? דבר לעניין.
יזהר שי (כחול לבן)
לכן אני מברך את התכנסותנו סוף סוף אחרי שנאלצנו לבקש סעד מבית המשפט העליון. שדרך אגב, מספר שרים וחברי כנסת חסרי בושה, חצופים וחסרי אחריות, קראו היום להפר הוראותיו שלו עצמו של בית המשפט. הדברים האלה הם דברים חמורים ביותר שייכנסו להיסטוריה המבישה של מי שעמדו לצדו של הנאשם מבלפור בימים האלה וניסו לעודד את הציבור הישראלי שלא לציית להוראות בית המשפט בישראל. אי אפשר להאמין. אבל בכל זאת אנחנו כאן, עברנו את הכול, אני קורא לכולנו להקים את הוועדות בהקדם האפשרי ואני מצביע בעד ההצעה שלך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. קארין אלהרר, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתחיל בזה ולהתייחס להערות של חבר הכנסת מיקי זוהר, יו"ר סיעת הליכוד. האירוניה באמת מתאבדת, קופצת מהחלון כשהיא שומעת את הדברים שלו, זה פשוט לא יאומן. הוא ישב בוועדה המסדרת, ישב בוועדת הכנסת, עשה לנו קרקס עם הרוב הדחוק שהיה לו, ניהל את הכנסת הזאת ארבע שנים ועכשיו הוא בא ומלין שהוא נהיה מיעוט נרדף. הוא לא מיעוט נרדף, אלה תוצאות הבחירות, הם מסרבים להפנים אותם ובגלל זה אנחנו באמת לא מתעסקים בעיקר כבר למעלה משבוע. וכשכבר הולכים לבית המשפט העליון אז באים לכאן ואומרים, אז מה בית אם בית המשפט אמר, כי מה זה בית המשפט אם אנחנו לא שולטים בו?

אני מבקשת כן להתקדם, כן להקים את הוועדות ועוד ועדות נוספות שנדבר עליהן בסעיף השלישי. הגיע הזמן שמפלגת השלטון הנוכחי, שלטון מעבר מעבר מעבר תפנים, הם לא ניצחו בבחירות, שנתקדם משם. אפשר לנהל משאים ומתנים אבל לא תחת הלחץ הזה. אתם לא תיקחו את הדמוקרטיה - - -
פטין מולה (הליכוד)
על מה את מדברת? יש לכם 61 מנדטים?
קארין אלהרר (כחול לבן)
אתם לא תיקחו את הדמוקרטיה - - -
קריאה
אז תקימו ממשלה ותובילו, מה הבעיה?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
מה קשור עכשיו? כנסת וממשלה, שתי רשויות נפרדות.
פטין מולה (הליכוד)
תקימו ממשלה, הוא לא יחזיק מעמד שבוע.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא תיקחו את הדמוקרטיה רק ערובה לגחמות שלכם. זה לא ייקרה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה רציני, שיושב-ראש פה מתבצר ולא רוצה לפתוח את הכנסת?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אין קשר, אדוני היקר, אין קשר. כנסת היא רשות עצמאית ריבונית נפרדת.
היו"ר אבי ניסנקורן
פטין, אני מבקש, אתה רוצה לדבר? אז תחכה לתורך.
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
פטין, אני רוצה להגיד לך משהו, בכבוד. אני מבקש, אחד, שיהיה סדר עד כמה שאפשר, כל אחד ידבר בתורו, השני לא יפריע לו גם אם הרגשות סוערות. דבר שני אני רוצה להגיד לך, דווקא בגלל שיש עכשיו את הנושא של הקורונה, ועדת החוץ והביטחון, על פי הנחיית בית המשפט העליון - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
בחסות הקורונה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, שנייה. ועדת החוץ והביטחון, על פי הנחיית בית המשפט העליון, צריכה לדון בתקנות לשעת חירום שקשורות לקורונה. ועדת הכספים נגזר שתדון במצוקה של האזרחים. אנחנו הקמנו ועדה מיוחדת, רוצים להקים ועדה מיוחדת לעניין הקורונה. אנחנו רוצים להקים ועדה מיוחדת בנושא עבודה ורווחה, שתדון במצוקה של העובדים.
פטין מולה (הליכוד)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, שנייה. אנחנו מדברים עכשיו על הכנסת.
פטין מולה (הליכוד)
תשתלט, תשתלט.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, בבקשה, קארין. בבקשה, לא להפריע לה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אתה מבין מהדברים שמבחינתם פיקוח פרלמנטרי הוא ניג'וס, אתה יודע, הדמוקרטיה, הדברים המעצבנים האלה שצריך אותם כדי שראש הממשלה לא ייקח לעצמו סמכויות שאין לו.
פטין מולה (הליכוד)
הוא ראש ממשלה, תקימו ממשלת אחדות אתו ואל תחליפו אותו.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אז מה, אז מה אם הוא ראש ממשלה? הוא לא נבחר.
פטין מולה (הליכוד)
הוא נבחר כראש ממשלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
הוא לא נבחר. שנה וחצי הוא לא נבחר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ממשלה לא מחליפה כנסת, פטין.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני אומרת לכם, שבחסות הקורונה הזאת הם שודדים את הדמוקרטיה, לא ניתן לכם לעשות את זה. תודה רבה.
פטין מולה (הליכוד)
תשלטו על הכול, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ההפרד ומשול הזה לא יעבוד לכם.
פטין מולה (הליכוד)
זה לא ילך לכם, זה לא יחזיק מעמד שבוע ימים.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. שלמה קרעי, תקפיד על שלוש דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, שבוע שלם ויתרתם על הפיקוח ועל ועדות הכנסת בשביל דורסנות. יולי אדלשטיין, יושב-ראש הכנסת, הציע כבר בשבוע שעבר להקים ועדות שוויוניות שיתפקדו בינתיים עד להבאת העניין להצבעה במליאה היום ולזה לא הסכמתם, יזהר. לא הסכמתם, בגלל האגו הזה, לא הסכמתם שלא יהיה אפילו שבוע אחד של שוויון בוועדות, לכן ויתרתם על שבוע שלם של פיקוח.
יזהר שי (כחול לבן)
תיאור מעניין של ההיסטוריה אבל לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
תיאור מדויק. מפלגה שהיושב-ראש שלה ויתר על סמכויותיו מראש לטובת מערכת המשפט. גנץ אמר, מראש אני אומר, מערכת המשפט היא העליונה, אני מוכן לתת לה את הסמכויות שלי כביכול כראש ממשלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
ואתה רוצה לבטל את מערכת המשפט.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו כאן, רשות מחוקקת - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוא אמר, החוק הוא עליון.
שלמה קרעי (הליכוד)
הרשות המחוקקת היא עליונה מעל מערכת המשפט.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
השופטים שופטים בהתאם לחוקים שמחוקקת הרשות המחוקקת. הרשות הזאת היא רשות ריבונית בפני עצמה. אני רוצה להגיד לכם משהו. יאיר לפיד, לפני כמה ימים פרסם איזשהו פוסט, סרטון וידאו ואמר, אין לממשלה לגיטימציה לומר לאזרחי ישראל לשבת בבית. הוא מפקיר ומסכן את ביטחון אזרחי ישראל.
קארין אלהרר (כחול לבן)
תמשיך לשקר.
שלמה קרעי (הליכוד)
היום ראיתי את זה כשהגעתי לכנסת, היו פה מאות מפגינים בחוץ - - -
יזהר שי (כחול לבן)
הם יצאו להגן על הדמוקרטיה הישראלית מפניכם, מפני אנשים שמבקשים להפר את הוראת צו בית המשפט העליון. שלמה, אתה עורך דין, מה אתה אומר על השרים שאמרו להפר את הוראת בית המשפט? מה אתה אומר על זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
מיד אגיע לזה, זה לא בושה. יחד עם זה, הם סיכנו את שלומם ואת שלום הציבור, את שלום השוטרים ומשמר הכנסת.
יזהר שי (כחול לבן)
הם חירפו את נפשם להגן על הדמוקרטיה הישראלית, אני מצדיע להם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז גם אתה קורא לאזרחי ישראל - - -
יזהר שי (כחול לבן)
לא, אני קורא להם לשמור על נפשם ועל מדינת ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
לשמור על נפשם ולצאת להפגין ולהתקבץ עם מאות אנשים? זאת בושה וחרפה. מגיע להם קנס ומעצר. מה שמגיע להם זה מעצר, לא פרס. אתה אומר לאזרחי ישראל שמגיע להם פרס על זה? הם מסכנים את בריאות הציבור. מגיע להם אזיקים ושלשלות ברזל, זה מה שמגיע להם.
יזהר שי (כחול לבן)
חס וחלילה, זה מה שאתם רוצים לעשות לדמוקרטיה. הנה, יצא המרצע מן השק.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי שמסכן, המפגינים מסכנים את שלום הציבור.
יזהר שי (כחול לבן)
בושה וחרפה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מקווה שאתה מוסיף לי את התוספת שחברי, יזהר שי, מפריע כאן.
יזהר שי (כחול לבן)
הנאשם מבלפור עוד לא שחרר אותם ואנחנו נשב ונדבר פה.
פטין מולה (הליכוד)
הנאשם מבלפור מטפל באנשים שלך, בילדים שלך ובהורים שלך. תפסיק לדבר שטויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו לא ניתן לכם לממש את הדורסנות ואת החוקים האנטי דמוקרטיים האלה שאתם רוצים להעביר. תגיד לי, אדוני היושב-ראש, באיזה עוד מדינה, אחרי שאדם מנצח בבחירות, מנסים לפסול אותו בחוקים פרסונאליים ורטרואקטיביים? תאמין לי, לארדואן יש הרבה מה ללמוד מכם. אבל לא יעזור לכם, יושב-ראש הכנסת הוא הריבון כאן והוא לא כפוף לבג"ץ. לא משנה מה בג"ץ יחליט לגבי יושב ראש הכנסת, הוא יושב-ראש הרשות המחוקקת, הוא עומד בפני עצמו ולא יעזור גם לבג"ץ, יושב-ראש הכנסת לא יביא לדיון - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה קרעי, תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תן לי עוד 30 שניות, בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יושב-ראש הכנסת לא יביא לדיון את החלפת היושב-ראש, עד שלא תקימו כאן ממשלה שאתם לא מסוגלים להקים, הוא לא יביא לדיון את החוקים הארדואנים והאנטי דמוקרטיים שאתם רוצים לחוקק כאן כנגד נתניהו. נתניהו ימשיך להוביל ולנצח אתכם גם בבחירות הבאות שתיקחו אותנו אליהן. תודה רבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה. פנינה תמנו, בבקשה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ראשית, אני רוצה לברך על הפתיחה של הכנסת היום באיחור של שבוע.
פטין מולה (הליכוד)
היא נפתחה בשבוע שעבר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אל תפריע לי, פטין.
פטין מולה (הליכוד)
אני לא מפריע לך, אבל בשבוע שעבר הייתה כנסת, אני הייתי בכנסת, את לא היית.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אודה שתיתן לי להתחיל את דבריי, לא לסיים אותם, אני רוצה להתחיל. אני רוצה גם לברך על זה, באיחור של שבוע, פטין, אם אתה לא הבנת מה היה פה בכנסת בשבוע האחרון אז כנראה בכלל התנתקת והרי אתה רוצה להתנתק לגמרי מהכנסת.
פטין מולה (הליכוד)
לא, את התנתקת, אני לא התנתקתי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני רוצה גם להודות למאות ויותר, לאלפי המפגינים - - -
פטין מולה (הליכוד)
את מודה למפגינים שבאים לסכן חיי אנשים?
פנינה תמנו (כחול לבן)
עודד ומיקי, זה ממש לא מכבד, אני גם אלמד לא לכבד אתכם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סליחה, את צודקת, אני מתנצל.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה לא לעניין, אני מבינה שחסרה לכם כנראה תשומת לב בגלל התקופה הארוכה שלא היינו פה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא להפריע לפנינה, בבקשה. אני פונה גם לחברי הסיעה שלנו, כל חברי הכנסת מחכים, בטח מהצד שלנו, אז בבקשה, עד כמה שאפשר לא להפריע לחברים. כל אחד שרוצה, ידבר. בבקשה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני שוב אפתח את דבריי ואומר, אני שמחה שהכנסת נפתחת באיחור של שבוע. לצערי, יש מי שכנראה לא מבינים, דווקא בתקופה הזאת, התקופה הקשה של המשבר הנוכחי, שהוא לא רק משבר בריאותי, משבר שלא פוסח על אף אחד, ואנחנו, עוד יתמזל מזלנו, אבל חלילה שלרגע כנראה אנחנו הופכים את המשפט הלכה למעשה: וישמן ישורון ויבעט, כי אנחנו, להבדיל מאנשים שיושבים בבית, מקבלים משכורת. אז הרצון שלכם גם שלא נהיה פה סביב השולחן, סביב שולחן ועדת הכספים כדי להעביר פה כספים, סביב שולחן ועדת החוץ והביטחון, סביב כל השולחנות, כולל זה שאני חושבת שהייתה צריכה להיות פה ועדת חינוך.
היו"ר אבי ניסנקורן
יש היום, אנחנו מקימים היום את הוועדה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מעולה, כי עולות שאלות מהותיות והורים לילדים זקוקים - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מקימים היום.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מברכת על כך כי יש פה הרבה מאוד הורים שרוצים תשובות. היום עלו לאוויר הרבה מאוד שאלות סביב מתי, אמרו ששנת הלימודים תיפתח בפעם השנייה או שהילדים יחזרו רק בספטמבר.
פטין מולה (הליכוד)
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
אל תפריע לי, פטין, אתה כל שנייה נכנס לדבריי. אני אומרת לך, גם במחיר - - -
פטין מולה (הליכוד)
את רוצה לפתוח את בתי הספר בספטמבר? את יודעת מה יש לך עכשיו?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אתה רוצה לנהל את הוועדה? בעיניי, תוציא אותו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אוציא אותך מהישיבה.
פטין מולה (הליכוד)
לא, אבל את אומרת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, קורא לך לסדר פעם שנייה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תקשיב, פטין, השעה לא מוקדמת, אני רוצה להשלים את דבריי, אני מבינה שהדברים שלי מרגשים אותך אבל אני אומרת לך - - -
פטין מולה (הליכוד)
הם לא מרגשים אותי, הם כואבים לי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא יעזור לך, הכנסת - - -
פטין מולה (הליכוד)
את מביאה מפגינים לירושלים ואת מברכת אותם שיסכנו את החיים שלנו ואתם מפרים את הנהלים. אתם לא פועלים על פי ההוראות של משרד הבריאות.
היו"ר אבי ניסנקורן
פטין, בבקשה לצאת להירגע כמה דקות.
פטין מולה (הליכוד)
את לא מתביישת להגיד את זה, שאת מברכת את המפגינים שהגיעו לירושלים? את מסכנת את החיים שלנו. את לא מתביישת להגיד את זה? אני הייתי מתבייש. אני כחבר כנסת הייתי מתבייש להגיד את זה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תשתה מים קרים. אני לא מוטרדת מהקורונה, שלא תקבל התקף לב.
פטין מולה (הליכוד)
את מברכת אותם?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מברכת את כל המפגינים. אני אמשיך את דבריי. הניסיון לקחת את הכנסת כבת ערובה שלכם למשא ומתן, הניסיון שלכם לרסק את הבית הזה כי אתם חושבים שהרשות המבצעת יותר חשובה מבית הנבחרים, הוא לא רק ניסיון מסוכן, מביש, ביזיון, כנראה אתה בעצמך לא מכבד את זה שאתה חבר כנסת, אם אתה לא מבין למה הבית הזה צריך לתפקד. זאת החותמת שאתה מראה בפני הציבור כולו, שבעצם אנחנו בשעת חירום, מותר לסגור את הבית הזה, אין צורך בו. שטויות גמורות. תשב בלשכה שלך, שיישבו 120 חברי כנסת, יתחילו לטפל בפניות ציבור, יהיו בוועדות הרלוונטיות והנחוצות והחיוניות, כולל פיקוח על מה שהממשלה עושה.

אני רוצה לומר לך, כנראה שמי שלא לוקח ברצינות את אזהרות ראש הממשלה בשבועיים האחרונים, זה אתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה יאיר לפיד, פנינה, יאיר לפיד, לא לוקח ברצינות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
במקום להוריד את מפלס האינטרסים ולהוריד את מפלס הפופוליסטיות, אתם יושבים פה בצורה פופוליסטית, אתם זועקים אחדות, אחדות אבל אתם פופוליסטים ואינטרסנטיים, וכל מה שאתם רוצים לעשות כרגע בימים האלה זה להשתמש בכנסת כבת ערובה לצורכי משא ומתן ואף אחד לא ייתן לכם לעשות את זה. תודה רבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה. מרב מיכאלי.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני רוצה לסבר את האוזן בכמה דברים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, קודם שכחתי כנראה, אני מברכת את כל אלה שיצאו מהבית כדי להפגין היום, כל הכבוד להם, גילו אזרחות אמיצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה כל הכבוד? את לא מתביישת, פנינה? את מסכנת את בריאות הציבור. כולכם חסרי אחריות. אין לכם בושה, אתם גורמים לאנשים לצאת ולהסתכן.
פנינה תמנו (כחול לבן)
כל הכבוד לכל המפגינים שיצאו מהבית, כל האזרחים שמוטרדים מההתנהגות שלכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
בושה וחרפה, אתם גורמים לאנשים לצאת ולהסתכן.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הם היו ברכבים.
שלמה קרעי (הליכוד)
שום רכבים, תסתכלי על הסרטון מה עשו לרכב שלי כשהגעתי לאזור. תסתכלי ותראי באיזה רכבים הם היו, הם יצאו מהרכבים והתגודדו בעשרות ובמאות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
חס וחלילה שאנחנו נקרא לאנשים לסכן את עצמם אבל הם היו בתוך הרכבים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם הניפו דגלי דאעש.
פנינה תמנו (כחול לבן)
דגלי דאעש? אתה לא מתבייש? אתה אומר שהם דגלי דאעש? זה מה שאתה משווה אותם, לדאעש, לאנשים שעורפים ראשים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הניפו דגל שחור.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, אתה משווה את אזרחי מדינת ישראל לאנשים מדאעש?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אלה שהפגינו - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
תתבייש לך, היו שם אנשים מימין ומשמאל, אנשים יצאו להפגין בעד הכנסת, בעד שמירה על הדמוקרטיה. אתה בטוח שלמדת משפטים?
יזהר שי (כחול לבן)
פנינה, אני זיהיתי שם בוגרי סיירת מטכ"ל, בוגרי שייטת, אנשים שנתנו את מיטב - - -
קרן ברק (הליכוד)
יזהר הביא את כל החברים שלו מהשכונה, מכפר שמריהו, את כל החברים המיליונרים של יזהר שי, הגיעו לכאן. כל החברים המיליונרים שלך.
יזהר שי (כחול לבן)
הגיעו לוחמים בצה"ל, וחברי כנסת בכנסת ישראל קוראים להם בוגדים. אנשי ימין גאים, כל הכבוד לכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
יזהר, בבקשה, מרב מיכאלי, מדברת עכשיו.
עוזי דיין (הליכוד)
הרבה יותר - - -
יזהר שי (כחול לבן)
חס וחלילה, אבל הם לא בוגדים. עוזי, הם לא בוגדים. תגיד לי פה שהאנשים האלה בוגדים? אני רוצה לשמוע שהאנשים האלה בוגדים, אני רוצה לשמוע.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני השתתפתי בהפגנה שהייתה לפני יומיים או כמה ימים, לא היה שם שום סיכון לבריאות הציבור בשום אופן.
שלמה קרעי (הליכוד)
תציצי בטוויטר שלי ותראי מה הם עשו לרכב.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
תנו לי לדבר. קודם כל, שמעתי את הבכי והנהי המרגש של חבר הכנסת מיקי זוהר, בנוגע לחבר הכנסת משה גפני, חבר כנסת מוערך מאוד, איש יקר. ואני רוצה לספר לכל הנוכחים שלא היו כאן בתחילת הכנסת העשרים, שבה אנחנו היינו בדיוק באותו יחס, 61 – 59, אני הייתי בצד של ה-59, לא העלינו על דעתנו לעכב שום דבר פה בכנסת או לטעון שהרוב הוא לא בדיוק רוב או כל מיני שטויות כאלה. באותו ערב של השבעת הכנסת התכנסה הוועדה המסדרת, ומשה גפני, אחרי קדנציה של שנתיים נוראיות במדבר האופוזיציה, חזר לראשות ועדת הכספים ואז הוא מצא את עצמו שנתיים ראשונות של הקואליציה הזאת מנסה נואשות לשמור על הטריטוריה של ועדת הכספים, שכן, כל חוק שהליכוד והבית היהודי ראו שמשה גפני לא מתכוון להעביר בדיוק הזמנים שהם רוצים ובדיוק לפי התנאים שהם רוצים, הם פשוט לקחו את החוק והעבירו אותו בניגוד לתקנון ובניגוד לנוהג ובניגוד למנהל התקין, העבירו את זה לוועדת חוקה אצל ניסן סלומינסקי או לאיזה עושה דברם אחר באחת מוועדות הכנסת האחרות.
שלמה קרעי (הליכוד)
את מנצלת את החסינות שיש לך כדי להוציא דיבה שעשו דברים בניגוד - - -
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
שוב ושוב התכנסנו בוועדת הכנסת - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
דיבה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
את מאוד מייתרת את גפני בדברים שלך, הוא באמת היה ראוי לעמוד בראשות ועדת הכספים. את מייתרת את דבריו, שהוא לא היה מוכן - - -
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
הנה, בבקשה, מר מקלב מסכים אתי, מר מקלב מאשר את דבריי.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא רק מסכים עם השבחים לגפני, לא עם הוצאת הדיבה על הליכוד.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
הוא מאשר את דבריי, מי כמו מר מקלב יודע מה היה פה באמת. אז זה לגבי מר גפני. עכשיו רציתי לדבר על יושב-ראש הכנסת. יושב-ראש הכנסת, אני רוצה להזכיר אותו לאנשים שלא היו פה ולא יכולים לזכור את זה. בכל 65 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל החוק אמר, כשיש כנסת חדשה, היושב-ראש הזמני, בדיוק בגלל שיש אי ודאות פוליטית בהתחלה, הוא ותיק חברי הכנסת ובגלל היכרותו הטובה היחסית עם נוהלי הבית ועם התקנון ועם הנוהגים ובגלל שהוא זמני, בגלל שאנחנו עוד לא יודעות מי תהיה הממשלה ומה תהיה הקואליציה ומה תהיה האופוזיציה, אבל הליכוד ב-2015 לא יכלו לשאת את הדבר הנורא הזה, לא יכלו לעמוד בזה שעמיר פרץ, שהיה ותיק חברי הכנסת, וגם היום, והיה יושב ראש זמני, חס וחלילה ייצא שהוא יהיה יושב-ראש בזמן טקס המשואות והוא חס וחלילה יישא את הנאום בטקס המשואות? ולכן מיהרו וחוקקו חוק שאמר, מעתה לא עוד ותיק חברי הכנסת יו"ר זמני, אלא יו"ר הכנסת שהיה, אם הוא נבחר מחדש לכנסת, הוא ימשיך לכהן כיושב-ראש כנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, גם נתניהו הוא ותיק חברי הכנסת.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
ולעזאזל כל התקינות והמנהל התקין וכל ההתחשבות במורכבות הפוליטית ובכלל בכבוד הבית ובעוד כל מיני דברים שהיו כאן. אז בואו תנשמו עמוק, חברות וחברים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מעניין למה החברים שלך הצביעו גם בעד החוק, פה אחד, מעל 90 חברי כנסת. למה עפר שלח, הצביע בעד?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני אסביר למה.
היו"ר אבי ניסנקורן
מרב, עוד חצי דקה.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני אסביר, שנייה, אני מסבירה לכם למה. אל"ף, אני מודה ומתוודה, אני חשבתי שלא צריך להצביע בעד זה, אבל גם אני קיבלתי את זה שחשוב – ואנחנו חננות, תסלחו לי, אנחנו שמאלנים, אנחנו חננות כי אנחנו היינו מודאגים מכבוד הבית ואמרנו, לא ראוי שייבחר יושב ראש ותוחלף הלגיטימציה לכהונתו - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איזה מודאגים מכבוד הבית, בחיים לא הייתם רוב ובגלל זה אתם לא יודעים להתנהל כרוב. אין לכם טיפת כבוד עצמי.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אתם לא שומעים אותי או לא שומעים אותו? אני לא שומעת אותו וזה לא נורא, מיקי, תסלח לי שאני אומרת, אבל שמעתי אותך כל כך הרבה בשנים האחרונות אומר כל כך הרבה דברי בלע, שבאמת, לא נורא.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד חצי דקה ואני חייב לסיים.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אני אגיד לסיום, ברשותכם, אלה היו שתי דוגמאות קטנות לאופן שבו המציאות מסולפת על ידי מיקי זוהר ושרי הליכוד והחברים האחרים, כל יום, כל שעה. באמת, מסופרים שקרים ומסופרים דברים מסולפים לחלוטין. כאן המציאות היא מאוד ברורה, יש 61 חברות וחברי כנסת, 61 מנדטים שמבקשים להחליף את נתניהו, את הממשלה הזאת, את שלטון הימין. זה דבר שצריך לקרות בכנסת עכשיו באמצעות הוועדה המסדרת, אחר כך באמצעות החלפת היושב ראש ובהמשך, גם באמצעות ממשלה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. יואב בן צור.
יואב בן צור (ש"ס)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עומד פה ותוהה ומתפלא, אני חושב שזה הזמן שצריכים לשלב ידיים, זה הזמן שצריכים לאחד כוחות, זה הזמן לאחדות ולא למריבות, לחיבור ולא להפרדה. אני חושב שכולם צריכים להסתכל סביבנו ולחשוב מה אנחנו עושים מעבר לפוליטיקות הקטנות האלה, וכולם ביחד להבין שעם ישראל, מדינת ישראל והעולם כולו נמצאים כרגע במצב של סכנה, נמצאים במצב שצריכים לדעת איך יוצאים ממנו. זה לא הזמן להסתכסך, זה לא הזמן שאנחנו פה צריכים לעשות את החשבונות האישיים האלה, זה זמן שכולנו צריכים להיות יחד. אני קורא לכולם, יושב-ראש התנועה שלי, יושב-ראש המפלגה שלי, שידיו רב לו בדברים האלה, הוא מנסה ומוכן להיות ערב ומתווך כדי שתקום פה ממשלה של אחדות, ממשלה של כולם יחד והדברים האלה יהיו מאחורינו. אנחנו לא נסלח לעצמנו, במידה וכתוצאה מהמריבות הללו לא תקום ממשלה ונלך לבחירות רביעיות דווקא בתקופות הללו. ההיסטוריה לא תסלח לנו, עם ישראל לא יסלח לנו שהגענו לדבר הזה.

לכן אני פונה ומבקש מכולם, חשבו, עצרו רגע, תחשבו טוב ותראו מה אנחנו הולכים לעשות. אני קורא לשתי המפלגות הגדולות, הגיע הזמן שתשימו את כל הדברים האחרים בצד ותדעו להוליך את מדינת ישראל, את עם ישראל כולו לדרך נכונה, לדרך שתוציא אותו מהמצר. אסור לנו להישאר במצב המפריד הזה, אנחנו צריכים למצוא את הדבר שמחבק את כולם, גם אם לא פיזית אבל מעשית. תודה רבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. קרן ברק, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יואב, אם תשאיר את ליברמן ולפיד באופוזיציה, תהיה לך אחדות בין השאר.
היו"ר אבי ניסנקורן
עכשיו קרן ברק מדברת.
שלמה קרעי (הליכוד)
בינתיים, עד שהיא נערכת. על זה שהם התחייבו שלא לשבת עם המשותפת ועכשיו מחליפים שלטון עם זה.
קרן ברק (הליכוד)
אני רוצה להתייחס למה שאמרה פה חברת הכנסת מיכאלי. אנחנו נמצאים פה בכנסת, זה נכון שהכנסת היא ריבון בפני עצמה וכל מה שקרה פה עם הקטע של היושב-ראש, בעיניי הוא נוראי כמעט בכל קנה מידה, בטח למי שהכנסת חשובה לו ולמי שהדמוקרטיה חשובה לו וחשובה לו הפרדת הרשויות. מה שקרה בבית המשפט, בית המשפט יכול בכלל להגיד מה צריך לקרות ברשות המחוקקת שהיא סוברנית לעצמה, מבחינתי זה חוצה את כל הקווים האדומים.

לגבי מה שאמרה פה מרב, מרב סיפרה את הסיפור על זקן חברי הכנסת, היסטורית, זקן חברי הכנסת היה פותח את הישיבות, זה היה כמעט מאז קום המדינה, זקן חברי הכנסת כיהן כיושב-ראש הכנסת לאורך תקופה עד שקמה ממשלה. ברגע שהשתנה החוק הכנסת אמרה, אנחנו רוצים שיהיה רצף, מבקשים שמי שהיה יושב-ראש כנסת לא יפנה עכשיו את לשכתו ואז יבוא זקן חברי הכנסת, תקום ממשלה ואז בעצם הוא יחזור ללשכתו, לכן אמרו, בשביל הרציפות ובשביל היציבות, בואו נמשיך שהיושב-ראש יישאר וכולם הסכימו לזה, היה לזה רוב בכנסת.

שאפו לכם שהצלחתם להטעות לחלוטין את הציבור. הציבור לא מבין מה קורה פה. אתם, לראשונה, עשיתם ספין שגם הצליח והציבור לא מבין על מה אתם נלחמים וכנראה גם מצליחים לשטוף את הציבור. מה בעצם הולך לקרות פה? עוד לא קמה ממשלה. כשתקום ממשלה, אנחנו יודעים איזה סיעות מרכיבות את הממשלה, מתוך אותן סיעות ממנים את השרים שהם שרי הממשלה וממונה גם יושב-ראש הכנסת מאותה מפלגה שמרכיבה את הממשלה. זה הסיפור. זה כמו שאתה ממנה את שר התחבורה ואת שר המשפטים ושר האוצר, אתה גם ממנה את יושב-ראש הכנסת מהמפלגה השלטת. זה הסיפור של יציבות שלטונית כדי שתהיה פה יציבות שלטונית.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מי אמר?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא להפריע, בבקשה.
קרן ברק (הליכוד)
מה זה מי אמר? זה חלק מיציבות שלטונית. הרי את רוצה שהכנסת תכהן – את יודעת מה, אולי את לא רוצה, גברת אלהרר אבל הציבור רוצה - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
חברת הכנסת אלהרר, בשבילך.
קרן ברק (הליכוד)
הציבור רוצה שהכנסת תכלה את ימיה ארבע שנים, הממשלה כנ"ל, זה מה שהציבור רוצה, יציבות. וכדי שתהיה יציבות, את צריכה שיושב-ראש הכנסת יתמנה מהמפלגה שמרכיבה את הממשלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אבל לא תציבו תנאים.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, קארין, לא להפריע, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
היא דיברה אליי.
קרן ברק (הליכוד)
ברגע זה את לא יודעת איזה מפלגה תקים את הממשלה.
יזהר שי (כחול לבן)
זה לא קרה באפריל 2019, חברת הכנסת ברק. איפה היית באפריל 2019?
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד חצי דקה, קרן.
קרן ברק (הליכוד)
באפריל 2019, אדון יזהר שי, תקשיב טוב, היה לנו ברור באותו יום שזה קרה, הייתה הסכמה, אתה הצבעת בעד זה, כי בשלב שהצביעו על יושב-ראש הכנסת, אנחנו חשבנו שיש לנו 65, אף אחד לא יכול היה לפלל בכלל - - -
יזהר שי (כחול לבן)
חשבנו אבל - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל לא להפריע.
יזהר שי (כחול לבן)
הצבענו על יושב-ראש ולא ידענו מי יהיה ראש ממשלה, זה סותר את דברייך.
קרן ברק (הליכוד)
לא נכון, ניצחנו בבחירות. היו לנו 65 חברי כנסת של קואליציה שהייתה אמורה לקום ולכן לכולם היה ברור, כולל לכם כאופוזיציה, שאנחנו מרכיבים את הממשלה ולכן הייתה הסכמה. זה לא בכיפופי ידיים, זה בא בהסכמה. כולם הסכימו. אם הייתה עכשיו הסכמה, לא הייתי פותחת את הפה בכלל. אז, באפריל 2019, הייתה הסכמה כי היה ברור שאנחנו מרכיבים את הממשלה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאין ממשלה, אין לך ממשלה, אתה לא יודע מי ירכיב את הממשלה ואתה צריך – שוב, מאז קום המדינה, יושב-ראש הכנסת הוא מהמפלגה שמרכיבה את הממשלה. זה חלק מהאירוע, לא יכול להיות שיושב-ראש הכנסת יהיה מחוץ לממשלה - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה. קרן, תודה רבה. בבקשה, פטין מולה.
פטין מולה (הליכוד)
חברים, ערב טוב, הגענו לאן שהגענו, עידן המלחמות תם. אם לא נסתכל היום ולא נראה מה קורה במדינה, מה קורה באירופה ומה קורה בכל העולם, שלא נהיה כמו איטליה. אני קורא מכאן לכל החברים להתעשת, לחשוב נכון - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
וחכו ותראו, יזהר, מה זה יושב-ראש לעומתי, בחודש הזה שתרצו להעביר את החוקים הארדואנים שלכם, זה לא יצליח לכם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אסף, אני מבקש, אתם לא מכבדים את פטין. טיבי, אתה לא מכבד את פטין. אפשר לדבר בחוץ.
פטין מולה (הליכוד)
תדברו בחוץ, זה לא מכובד. אם הוא אומר דברים כאלה בטלפון, חשובים יותר מאזרחי מדינת ישראל, אז אני רואה שאין לו מקום אצלנו פה. אני מבקש, אם הוא אומר, יש שיחת טלפון והוא אומר, תושבות יותר חשובה ממה שאני אומר, אין לו מה לשבת כאן.
קארין אלהרר (כחול לבן)
או, די, נו, יאללה, תתקדם.
פטין מולה (הליכוד)
בושה לחבר כנסת ש-20 שנה יושב בכנסת ומתנהג ככה לחבר כנסת טרי, חדש.
קארין אלהרר (כחול לבן)
טוב, נו.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, פטין.
קארין אלהרר (כחול לבן)
תענה, פטין, תענה.
פטין מולה (הליכוד)
אני חוזר עוד פעם ואומר, אנחנו נמצאים במצב קשה, המדינה נמצאת במצב מאוד קשה, במצב קריטי, עברנו בחירות, הגיע הזמן לאחד כוחות, ללכת יחד למען אזרחי מדינת ישראל. לא להביא מפגינים לירושלים ולא להפר את הוראות משרד הבריאות, ראש הממשלה שעושה ימים ולילות למען עם ישראל, אנחנו צריכים להתאחד כולנו עכשיו להילחם בקורונה שבאה לחסל אותך ואותי, את הילדים שלך ואת הילדים שלי, את ההורים שלי ואת ההורים שלך. זה לא זמן של ועדת הסדרה, לא כספים ולא ביטחון, הכול יתנהל כראוי, תנו גיבוי לממשלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אה, בטח, בלי כנסת.
פטין מולה (הליכוד)
מה שקרה לפני יומיים לבני גנץ - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, לא להפריע, אני אקרא לסדר.
פטין מולה (הליכוד)
ראש הממשלה קרא לפני יומיים לבני גנץ, לשבת ולדבר, לשים בצד את המחלוקות, מחלוקות תמיד יש, בואו נהיה אחראיים, בואו נהיה אנשים שמוטלת עלינו האחריות, כל המפלגות בבית הזה, אין לנו מדינה אחרת.
קארין אלהרר (כחול לבן)
חד משמעית.
פטין מולה (הליכוד)
מגפת הקורונה לא מבדילה בין ערבי, יהודי, דרוזי, מוסלמי, אתיופי, היא תאכל את כולנו. זה לא מלחמה של רובה אחד מול השני. זה שאנחנו יושבים פה אנחנו גם בסכנה. הגיע הזמן להתעשת ולהסתכל קדימה, אין לנו מדינה אחרת. אפשר לשבת על הוועדות בעוד שבוע, בעוד שבועיים - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
פטין, אתיופים זה גם יהודים. אם אמרתם יהודים, זה כולל אותנו.
פטין מולה (הליכוד)
אני מבקש, בוא נשמע עוד שבוע אם להקים ועדות, אבל תתנו אמון במערכת הבריאות, תנו אמון בשר הבריאות, תנו אמון בראש הממשלה. חברים, חיי בני אדם זה לא משחק.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אז מה אתה מציע?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, די, אני מבקש.
פטין מולה (הליכוד)
זה לא גדוד של צה"ל שאתה שם אותו במערכה, זה לא עזה וזה לא ישראל, זה קיים בכל מקום בעולם, החיידק הזה לא מבדיל בין איטליה, אירופה, ארצות הברית.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה רבה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא הבנתי, מה את מציע?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, אני מנהל את הישיבה.
פטין מולה (הליכוד)
בוא ניכנס לאחדות, זה מה שאני מציע.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, תסלח לי, אני מנהל את הישיבה.
פטין מולה (הליכוד)
היא שאלה מה אני מציע, אני מציע אחדות כולנו ביחד היום, נירתם למען עם ישראל.
קארין אלהרר (כחול לבן)
הבנתי, כל סיעות הבית אחדות.
פטין מולה (הליכוד)
כל סיעות הבית שמוכנות להיכנס לאחדות.
היו"ר אבי ניסנקורן
נו, באמת. אורי מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כפי שידוע, בגין, בנאום שלו ב-1977 אמר לציבור באחד הנאומים שלו לאחר שעלה לשלטון, עמד מעל דוכן הכנסת ואמר לאופוזיציה שעד אז הייתה קואליציה של הרבה שנים, אמר, תתרגלו. זה נכון שהמשחק בין קואליציה לאופוזיציה מתהפך הרבה פעמים. אנחנו ותיקים בבניין הזה, כל חבר כנסת צריך לגלות ולפתח כושר הפנמה וכושר הסתגלות, שלפעמים זה יכול להיות ככה ולפעמים ככה. אני לא חושב שהדיון היום, אדוני יושב-ראש הוועדה, ניסנקורן, ואני מפנה את דבריי ליועצת המשפטית של הוועדה, ארבל, זו לא שאלה של קואליציה אופוזיציה או 61 מול 59, זאת שאלה שהקואליציה או צורת החלוקה שלך, אדוני היושב-ראש, לוקחת אצבע ולוקחת מקום בוועדה מהאופוזיציה או מאלה שמייצגים את גוש ה-59, קרי, הליכוד. אני פה כבר שש כנסות, כשאנחנו חילקנו את הוועדות לאורך כל חמש הכנסות האחרות, ידענו שיש לתת ייצוג לכל המפלגות לפי הגודל שלהן אבל בהתחשב לכל הוועדות ביחד. לא מחלקים ועדה ועדה מכיוון שאם אנחנו מחלקים ועדה ועדה היה יוצא, שמפלגות עם שלושה או ארבעה חברי כנסת לא היו מקבלות ייצוג באף ועדה. או במקרה הזה, אורלי לוי, יחלקו עכשיו 12 ועדות, בצורת החלוקה הזאת היא לא תקבל אף ועדה. זו לא שאלה של רוב או מיעוט, זו שאלה של עושק ולא של יושר. זה היה הנוהג, רק ככה יכול להיות ייצוג. באופן הזה שאתם מחלקים היום, אתם מחלקים כל ועדה בפני עצמה. אין דבר כזה שמחלקים ועדה בפני עצמה. לוקחים עכשיו את 34 החברים שיש בשתי הוועדות האלה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
68, יש ארבע ועדות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, אנחנו מדברים על שתי ועדות, זה מה שהיה צריך להיות, ככה חילקו תמיד. אף אחד לא יגיד אחרת. אני חושב שגם הסיעות הערביות, הסיעה המאוחדת, פעם לא הייתם מאוחדת, אני זוכר כמה שאז עמדו גם על זכותכם להיות חברים, היה יוצא שיש מפלגות שהיו מפלגות קטנות, פעם קיבלו בוועדה כזאת מספר מסוים ובוועדה אחרת לא. מה שצריך לעשות, לוקח כל ועדה בפני עצמה ואתה לוקח את הרוב. במקום לחלק פעם תשע לכחול לבן ושמונה לליכוד, לחלופין אחרת, היום חילקת פעמיים תשע ולמפלגה אחרת אתה נותן רק 16 חברים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה להסביר.
קרן ברק (הליכוד)
תסביר, כי ארבל צריכה לתת תשובה לכך.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אסביר ותהיה התייחסות של ארבל. אנחנו כרגע מדברים על שתי הוועדות הזמניות.
קרן ברק (הליכוד)
והמסדרת זה שלוש ועדות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו בוועדות הזמניות עשינו יחס לפי כל ועדה ביחס - - -
קרן ברק (הליכוד)
לא לפי כל ועדה.
היו"ר אבי ניסנקורן
סליחה, עם כל הכבוד, ארבל תתייחס.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חבר'ה, תנו לו רגע, חשוב לנו לשמוע את ארבל.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני עוד פעם בא ואומר, עשינו יחס לפי כל ועדה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הרי הם דוגלים בעמדות משפטיות.
היו"ר אבי ניסנקורן
ההרכב שעשינו: בוועדת הכספים, לליכוד מגיע חמישה נציגים. לכחול לבן חמישה נציגים אבל היא ויתרה על נציג לטובת הרשימה המשותפת, שמגיע לה שני נציגים ולכן הרשימה המשותפת תקבל שלושה נציגים בוועדת הכספים. מפלגת העבודה, נציג גשר, נציג אחד, ימינה נציג אחד, ש"ס נציג אחד, ויהדות התורה נציג אחד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל למה לא עשית את שתי הוועדות ביחד?
היו"ר אבי ניסנקורן
כי אנחנו חושבים שזה נכון לעשות את זה ככה.
קרן ברק (הליכוד)
מה זה חושבים, מה קרה מאז? מה היה תמיד?
היו"ר אבי ניסנקורן
בשביל זה יש ייעוץ משפטי.
שלמה קרעי (הליכוד)
תעשה סיכום בין גושי, אבי.
קרן ברק (הליכוד)
אבי, בבקשה שארבל תענה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם מפריעים לי לדבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ארבל, את אישרת את החלוקה הזאת?
קרן ברק (הליכוד)
אני רוצה תשובה מארבל.
היו"ר אבי ניסנקורן
יו"ר ועדת הכספים – ישראל ביתנו.

בוועדת החוץ והביטחון הרשימה ויתרה על שני הנציגים שלה, בגלל זה כחול לבן קיבלה שישה נציגים, העבודה קיבלו שני נציגים. יתר החלוקה היא כפי שאמרתי לפני כן, 5 לליכוד - - -
יואב בן צור (ש"ס)
למה שישה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אמרתי, הרשימה המשותפת ויתרה על שני הנציגים שלה ולכן נציג אחד עבר לכחול לבן ונציג אחד עבר לעבודה, בהסכמה בינינו. יש נציג אחד לישראל ביתנו, ימינה, ש"ס ויהדות התורה. החלוקה הזאת עומדת ביחס הסיעתי. אותה חלוקה שעומדת ביחס נעשתה ברשימה המשותפת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל למה לא חלוקה לפי כל הוועדות? למה שיניתם את הכלל?
היו"ר אבי ניסנקורן
והחלוקה הזאת, לפי הבנתי, עומדת גם במבחנים המשפטיים. אני אומר מעבר לזה - - -
קרן ברק (הליכוד)
אבי, גם אנחנו פה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסדר, אני כבר אתן לארבל לדבר. אני אומר מעבר לזה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבי, אתה דיברת רק על כספים או שאני לא הבנתי?
קרן ברק (הליכוד)
הוא דיבר על הכול. אפשר רגע שארבל תסביר לי - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, שנייה, תנו לי שנייה לסיים לדבר.

להבנתנו, החלוקה עומדת בדרישות, אמרתי כספים ואמרתי חוץ וביטחון. מסדרת – ברור.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה ברור?
היו"ר אבי ניסנקורן
בהמשך יש עוד ועדות שלהבנתי עומדות ביחס. אני אומר מעבר לזה, זה רק תחילת הדרך, אנחנו נמשיך למנות ועדות שישקפו את הצורך בעבודת הכנסת, בכפוף למצב הבריאותי, שייתנו לאזרחים את האפשרות שמטפלים בהם בכל התחומים. בחלק מהוועדות אני מניח שיהיו גם ראשי ועדות ממפלגות אחרות, שלא מופיעים היום כראשי ועדות, אני חושב שזה דבר נכון. פניתי למיקי, שאלתי אם רוצים להקים עוד ועדות? הוא אמר לי, לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איזה פנייה זו הייתה? אני אגיד לך את האמת, הייתה הצעה קונקרטית, הרגשתי שאתה ממש רציני.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אני בא ואומר, כמו שאמרתי, לא רק אני, גם אחמד טיבי ועוד חברים, אנחנו חושבים שהכנסת צריכה לעבוד בכפוף למצב הבריאותי, לכן אני בא ואומר, אנחנו נפעל להקים עוד ועדות ובחלק מהוועדות ראשי הוועדות יהיו גם מהליכוד וגם ממפלגות אחרות.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא אומר שבינתיים צריך לדרוס בוועדות הקיימות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבי, זו היתממות. אני מבקש להתייחס לדבריך.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה דיברת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני עוד לא דיברתי, ביקשתי מארבל אסטרחן, אני מתייחס לדבריך, זו היתממות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רק שתי ועדות?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. אני מקים גם ועדה, הסעיף הבא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ניסנקורן, תן לטיבי כל מה שהוא רוצה, אחרת אין לכם 61. טיבי, תקבל כל מה שאתה רוצה, אל תדאג.
היו"ר אבי ניסנקורן
בסעיף הבא אני מעלה גם ועדות נוספות, ברור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש התייחסות של היועצת המשפטית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מיקי, אני פניתי ליועצת המשפטית אבל אני מבקש גם להעיר משהו אחד למה שאמר היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו נעלה היום להצבעה גם את ועדת הקורונה, ועדה בנושא החינוך, ועדה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איפה תעלה את זה להצבעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
פה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גם במליאה?
היו"ר אבי ניסנקורן
גם במליאה. תקום ועדה בנושא הקורונה, גם בנושא החינוך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבי, זו היתממות מאוד גדולה שאתה בא ואומר, אני אפצה אתכם בוועדות אחרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
ועדה נוספת, ועדה בנושא הפשיעה במגזר הערבי.
קריאה
למה לא הבאת את הכול בהסכמה? למה זה בפרוסות?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא פשיעה במגזר הערבי אלא פשיעה כללית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבי, באמת, מה שאתה אומר זה היתממות מאוד גדולה. כולנו יודעים ששתי הוועדות האלה הן יחידה בפני עצמה. אתה אומר, אני אפצה אתכם בוועדה למיגור האלימות במגזר הערבי, שם אתן למי שלא קיבל.
שלמה קרעי (הליכוד)
מקלב, זה שלוש ועדות, שלוש.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא משנה עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על שתי הוועדות האלה, שהתקנון קבע שהן מוקמות מיד. אם הייתה לנו הסכמה בעניין הזה, לא היינו צריכים להגיע למליאת הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני כבר מודיע לכם, מי שיכול לדבר בלי סוף זה נציג הממשלה, שר, נציג הממשלה, אני כבר מודיע לכם, יכול להיות שזה יהיה יובל שטייניץ, הוא ידבר ללא הגבלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בדברים שאתה אומר עכשיו, אבי, בשתי הוועדות האלה אתה לוקח את היציבות שלהן. את החלוקה הזאת, היו סיעות שלא קיבלו בכלל ייצוג. זה גם לא היה בוועדות הזמניות.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא הייתה סיעה שלא קיבלה ייצוג.
אורי מקלב (יהדות התורה)
במקרה יש סיעות גדולות אבל אורלי לוי, לא מקבלת ייצוג. הבעיה אצלכם בליכוד, מיקי זוהר, לא רק שאתם לא יודעים להתנהל, אתם מפריעים למי שרוצה לייצג אותו טוב. מי שמפריע לי בדברים זה רק אתם, הליכוד, לכן אי אפשר להתנהל אתכם. אני לא צריך את העזרה הזאת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה תמיד אתנו.
היו"ר אבי ניסנקורן
יואב בן צור, אני שומע שאתה אומר שאי אפשר להתנהל עם הליכוד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אל תדאגו, הם לא יעברו אליכם בחיים. כל עוד יאיר לפיד אתכם, אין לכם סיכוי.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא יואב בן צור אמר, זה מקלב אמר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אה, מקלב, סליחה, צודק.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
תגידו, לא התכוונתם להחרים את הכנסת? מה קרה בסוף, למה באתם?
היו"ר אבי ניסנקורן
בואו נשמע את ארבל.
ארבל אסטרחן
חוק הכנסת קובע לעניין הוועדה המסדרת – שזאת הוועדה הזאת אתם יושבים בה כעת – הוא אומר שהייצוג בוועדה המסדרת יהיה לפי הגודל היחסי של הסיעות, ובלבד שלכל סיעה בת ארבעה חברים או יותר יהיה נציג בוועדה. בנוסף קובע החוק, שעד לבחירת ועדות הכנסת רשאית הוועדה המסדרת לבחור ועדות זמניות לענייני כספים, לענייני חוץ וביטחון. ההגבלה היחידה שיש כאן, שמספר החברים לא יעלה על מספר החברים בוועדת החוץ והביטחון והכספים הקבועות, שזה 17 חברים. זאת אומרת, אין לנו שום הנחיות מבחינת ההרכב. לכן ברור שאי אפשר לעשות סתם הרכב שלא קשור לכלום ואפשר להסתכל על ההוראות הכלליות שקיימות בתקנון הכנסת. לגבי הוועדות הקבועות סעיף 102 אומר, שהוועדות ייבחרו בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת.
קרן ברק (הליכוד)
שאלנו על הזמניות, הוועדות הזמניות, בחמש הכנסות האחרונות, מה היה המפתח הסיעתי? מה היה המפתח הסיעתי בחמש הכנסות האחרונות בכנסת מעבר?
ארבל אסטרחן
קראתי את הפרוטוקולים של הכנסות האחרונות. קודם כל אני חייבת לומר, בכל המקרים האלה זה היה בהסכמה כשזה הגיע לוועדה המסדרת. יכול להיות שהוויכוחים היו קודם, היו בין נציגי הסיעות, אבל כשזה הגיע לוועדה המסדרת, בהרבה מקרים פשוט הקריאו את חברי הוועדה. לכן קצת להבין בחלק מהמקרים - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא קשה, עכשיו אפשר להבין, בגלל שזה התחלק ביושר ולכן זה היה בהסכמה. כל מפלגה וכל סיעה קיבלה את הייצוג האמיתי שלה, מה שכן לא עשיתם.
קרן ברק (הליכוד)
היו נוסחאות.
ארבל אסטרחן
קשה קצת להבין מה בדיוק היו החישובים כי הדברים הגיעו בהסכמה.
קרן ברק (הליכוד)
אבל זה לא קשה. המילה קשה לא קשורה לאירוע, לא היה קשה.
ארבל אסטרחן
בוודאי שהיה קשה.
קרן ברק (הליכוד)
לא.
ארבל אסטרחן
אם בא יו"ר הוועדה ומקריא שמות, אי אפשר להבין - - -
קרן ברק (הליכוד)
את יודעת מה היה החישוב?
ארבל אסטרחן
לא, אני לא יכולה לזכור מה היה בחמש כנסות?
קרן ברק (הליכוד)
אני אראה לך את הנוסחה ואת תיזכרי, ארבל?
ארבל אסטרחן
בכל פעם זה נעשה בצורה אחרת.
קרן ברק (הליכוד)
לא נכון, זה נעשה לכל הוועדות ביחד, זה לא נעשה לכל ועדה בנפרד. זה היה לכל הוועדות ביחד וזה היה עם מפתח מאוד ברור ועם נוסחה מאוד ברורה, את יודעת אותה, ארבל, זאת היתממות.
ארבל אסטרחן
נאמר, שעושים חישוב לפי 34 חברים.
קרן ברק (הליכוד)
נכון.
ארבל אסטרחן
עכשיו הציע יו"ר הוועדה לעשות חישוב לכל ועדה לפי 17 חברים. אני לא יכולה להגיד שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי או סותר את הוראות החוק.
קרן ברק (הליכוד)
אבל זה מעוות.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא סביר.
קרן ברק (הליכוד)
אז בכל ועדה תמיד יהיה רוב, אף פעם זה לא היה ככה.


(היו"ר אחמד טיבי, 22:00)
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, את נותנת 27 חברי ועדה ל-61, ו-24 ל-59.
היו"ר אחמד טיבי
אני מבקש לאפשר לארבל לסיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם נותנים 27 חברי ועדה ל-61.
היו"ר אחמד טיבי
קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
ארבל אסטרחן
ולכן, כאשר עושים חישוב לפי 17 חברי ועדה, ההרכב שהקריא יו"ר הוועדה הוא הרכב מדויק. אנחנו לא יכולים לומר שזה משהו שהוועדה לא יכולה לאשר אותו. נכון שהיו מקרים שעשו לפי 34 ולא לכל ועדה בנפרד אבל הדבר הזה לא מתקיים במיוחד כשאומר יו"ר הוועדה שיקימו ועדות נוספות.
קרן ברק (הליכוד)
אבל התוצאות שונות. זה מעוות את התוצאות בסוף. זה לא קשור רק ל-34 עכשיו. לפי השיטה והנוסחאות שהיו אז, יש לך בוועדה אחת רוב, בוועדה אחרת אין, ככה אתה פועל בכל הוועדות ביחד בוועדות הזמניות. אם את רואה ואת יודעת ואת היית יועצת משפטית בחמש הכנסות האחרונות ואת רואה שבכנסות המעבר זה היה המפתח, אני לא מצליחה להבין, ברור שאין עבירה על החוק - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה לא תורה מסיני, קרן, יש פה מפתח אחר כרגע, מה לעשות.
קרן ברק (הליכוד)
זה לא מפתח אחר, זה מוביל לתוצאות שונות לחלוטין.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מפתח דורסני, פנינה.
קרן ברק (הליכוד)
זה לא המפתח, זה התוצאה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תוצאה מעולה והיא אפשרית ותצטרכי לקבל את התשובה המשפטית שלה. היא לא נותנת לך תשובה פוליטית.
קרן ברק (הליכוד)
אני רוצה שהיא תגיד את האמת, אבל היא מתחמקת מהתשובה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
את רוצה תשובה פוליטית, את לא תקבלי תשובה פוליטית.
קרן ברק (הליכוד)
היא מתחמקת מהתשובה, היא לא אומרת, היא הייתה חלק מהניסוח, היא הייתה חלק מהנוסחה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא, קרן, היא נותנת לך תשובה משפטית ואת רוצה תשובה פוליטית. לא תקבלי תשובה פוליטית.

(היו"ר אבי ניסנקורן, 22:03)
קרן ברק (הליכוד)
בשיטה שלך, ארבל, לאורלי לוי יהיה ייצוג?
היו"ר אבי ניסנקורן
זכות הדיבור עברה לעאידה תומא סלימאן, בבקשה.
קרן ברק (הליכוד)
רגע, בשיטה שלך, ארבל, לאורלי לוי יהיה ייצוג כלשהו?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבי, עוד משפט אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא סיימתי. רק שאלתי, זה לא היה הדברים שלי. ממש במשפט אחד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תגידי שזאת הכנסת הראשונה ככה.
קרן ברק (הליכוד)
נכון, תגידי את האמת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לשאול אותך, כמה כנסות - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
ארבל אמרה את הדברים הנכונים, שבחמש הכנסות האחרונות היו הסכמות והפעם זה לא מגיע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מתי החלוקה שאתה הבאת היום התרחשה ב-22 כנסות? אתה רוצה תשובה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה שואל או עונה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כי אני יודע גם את התשובה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז תענה מה שאתה רוצה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בחמש הכנסות שהיו, אף פעם לא. אתה מבין מה אתה עושה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אז אני בא ואומר, אחרי שהתייעצתי - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זו פשוט בושה וחרפה.
אסף זמיר (כחול לבן)
מה אתה משחק אותה? אתה יודע כמה מדינות שלא קרו מעולם? אתם בפעם הראשונה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם מביאים פעם ראשונה חלוקה שלא הייתה מעולם, תתביישו. עוד כלל אתם שוברים. לא נמאס לכם לשבור כללים פה? לא נמאס לכם לעשות הכול על חודו של קול? בושה.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה מרגיז. את כל הכללים הפרו פה כבר. את כל הכללים. מה זה הדבר הזה? את כל הכללים הפרתם.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, תצא להירגע. חבל שאתה לא נשאר - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא צוחק אתך, אתה בושה.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, תוציאו אותו בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם הופכים את המקום הזה, בהתאם להוראות של יאיר לפיד.
היו"ר אבי ניסנקורן
תוציאו אותו. תצא בבקשה. אורי, לפני שנמשיך, עכשיו אני רוצה לספר לכולם סיפור כשמדברים על הגינות. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם, אל"ף זה הסדר הוגן.
קרן ברק (הליכוד)
לשיטתך, אורלי לוי, תהיה באיזה ועדה?
היו"ר אבי ניסנקורן
את מפריעה לי עכשיו.
קרן ברק (הליכוד)
אני שואלת אם לאורלי לוי, יהיה ייצוג בשיטה שלך?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
עכשיו אתם מגנים?
קרן ברק (הליכוד)
זה לא קשור אבל לסיעת יחיד תמיד היה ייצוג.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. עאידה.
קרן ברק (הליכוד)
בשיטה הקודמת תמיד היה ייצוג לסיעות יחיד, אני לא מדברת, אורלי לוי כמשל. בגלל שהייתה נוסחה וארבל יודעת את זה ואני משתוממת מזה שארבל נותנת לזה יד, הרי ארבל יודעת את האמת.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
לישראל ביתנו לא היה אפשרות להעלות חוק, על מה את מדברת?
היו"ר אבי ניסנקורן
עאידה, רק רגע בבקשה. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה בכנסת העשרים ואחת, שישב אתי אלקין - ישיבה רשמית ולכן אין לי בעיה להגיד את זה - ואמר לי, תשמע אבי, אני בוועדת חוקה דורש שהיחס יהיה 10:7. אמרתי לו, למה 10:7 בוועדת חוקה לטובתכם? מגיע לכם 9:8. הוא אומר, כי זה מה שהחלטתי, אני רוצה 10:7. וזה לא מגיע, היחס צריך להיות סיעתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל הוא לקח בחשבון הכול - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי, אל תפריע לי. לא, הוא רמס אותנו, הוא רצה לרמוס אותנו כי הוא לא יכול חד צדדית לקחת לנו את המקום שהגיע לנו תשעה – שמונה. אחר כך בא אליי אותו אלקין, בא ואמר לי, אבי תשמע, בוועדת כנסת מגיע תשעה לעומת שמונה, אני רוצה עשרה ושבעה, למה? ככה. במקרה ועדת כנסת בחסינות, במקרה ועדת חוקה דנה בחוקים של פסקת ההתגברות. בא אליי אלקין ואמר לי, בוועדה לביקורת המדינה אני גם רוצה יחס יותר גבוה, שם אי אפשר לשים 17, לכן אני רוצה במקום 11, לא יודע כמה זה היה, אני רוצה במקום 6:5, אני רוצה 7:4, משהו כזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עכשיו אתה ממציא, אבי, זה נראה שאתה ממציא.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא ממציא, אתה יכול לשאול את אלקין. אני לא זוכר אם זה היה 11 או 13, זה הכול. לא יחס של אחד, אלא יתרון של שלוש. כשאני אמרתי לאלקין, עם הקוזק הנגזל, מיקי זוהר, אמרתי לאלקין, אתה רומס את הדמוקרטיה, אתה לוקח את הוועדה לביקורת המדינה, אתה לוקח את ועדת חוקה חוק ומשפט, אתה לוקח את ועדת הכנסת ומעוות את היחס, מייצר יחס של עשר שבע כשלאופוזיציה מגיע שמונה תשע, הוא אמר לי, זה מה שאני רוצה לעשות. אתם יודעים מה הוא אמר לי? אם לא תסכים, אני אקח את ועדת הכלכלה ולא אתן לסיעה הגדולה, אני אפנה לכל הסיעות האחרות, כולל לאחמד טיבי. פנה לאחמד טיבי, אמר לו, בוא תקבל את ועדת הכלכלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לכו תתבכיינו עכשיו.
היו"ר אבי ניסנקורן
למה? רק בגלל שראש הממשלה רצה שליטה על ועדת החסינות, רצה שליטה על ועדת חוקה חוק ומשפט, ורצה שליטה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כנראה פיצה אותך בוועדות אחרות.
קרן ברק (הליכוד)
זאב לא נמצא כאן כדי להגיב לך, אין לנו מושג אם הסיפור הזה נכון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אומר את העובדות.
קרן ברק (הליכוד)
אבל אנחנו לא יודעים אם העובדות נכונות.
שלמה קרעי (הליכוד)
ועדיין החלוקה הייתה לפי מפתח של כל הוועדות.
היו"ר אבי ניסנקורן
מי שמכיר אותי, אני אומר תמיד אמת.
קרן ברק (הליכוד)
אתה תמיד אומר אמת? אתה יודע כמה אנשים בהסתדרות יגידו הפוך ממה שאתה אומר עכשיו? אתה אומר אמת? איזה בושה, אתה אומר אמת.
היו"ר אבי ניסנקורן
את בושה. את בושה.
קרן ברק (הליכוד)
בוא נביא עשרות אלפי עובדי הסתדרות שיגידו אם אמרת פעם אחת אמת.
יזהר שי (כחול לבן)
היושב-ראש, לאנשים כאן קשה להתמודד עם האמת והעובדות, תן להם הפסקת אמת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
קרן, תפסיקו כבר להכניס את העניין של ההסתדרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
די, די, אל תגנו עליי. אני רוצה להגיד לך, מי שלא נתן יד לשכר מינימום באלף שקלים זה את, אני לא ראיתי אותך מוציאה זעת אפיים אחת בשביל לעזור לעובדים העניים, אז אל תטיפו לי מוסר.
קרן ברק (הליכוד)
אני אטיף לך וחצי מוסר, אתה נטשת אותם, אתה פגעת בהם, אין שם אחד שמוכן לשמוע את השם שלך בכלל, אתה רק לוקח את המנדט ובורח.
היו"ר אבי ניסנקורן
אל תטיפי לי מוסר. מי שנגע ודאג לעובדי קבלן והלך בית חולים, בית חולים, לראות שעובדי ניקיון יקבלו על זה, זה אני, לא את ולא ראש הממשלה שלך.
יזהר שי (כחול לבן)
תני כבוד, חברת הכנסת ברק, תני כבוד. יש אנשים שעשו למען המדינה, תני כבוד. עשו למען העובדים.
קרן ברק (הליכוד)
הוא לא עשה למען העובדים, הוא רק נטש אותם, אין שם אחד שאומר עליו מילה אחת טובה.
יזהר שי (כחול לבן)
תני כבוד לאמת שנאמרה פה, קשה לך להתמודד עם העובדות, לכי שתי כוס מים בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לכן אני בא ואומר, אנחנו באנו לפי חוק ופעלנו הרבה יותר הוגן מאיך שאלקין רצה לפעול בשעתו.
קרן ברק (הליכוד)
אלקין לא כאן כדי להגיב ואתה יכול להמציא כל סיפור שאתה רוצה להמציא.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם יכולים לשאול אותו, זה עכשיו מוקלט, אתם יכולים לשאול אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
ועדיין כנראה שהוא נתן לך בוועדות אחרות.
קרן ברק (הליכוד)
אני רוצה לשאול, למפלגת העבודה יש שישה חברי כנסת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.
קרן ברק (הליכוד)
יאללה, הנה, ההסתדרות התחילה, קדימה ההסתדרות.
היו"ר אבי ניסנקורן
עאידה, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבי, חצי דקה להשלים את הדברים, גם משהו ערכי. אני לא אסתור את דבריך ולו רק להגיד מה שאמרה קודם ארבל, כשלא היית, שבכנסות האחרות, כל הוועדות היו בהסכמה. בסדר. אני רק רוצה להגיד לך, שהתקופה הקשה הזאת מראה לנו דבר אחד, התובנה שאני לקחתי מכל התקופה הקשה שאנחנו במשבר הקורונה, רואים כמה צריך להתחשב אחד בשני, דהיינו, אחד תלוי בשני, אף אחד לא יכול להגיד, אני חי לעצמי. זה מראה על המגפה עכשיו - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אורי, כל אחד קיבל ייצוג בכל ועדה.
קרן ברק (הליכוד)
לש"ס ולעבודה יש אותו ייצוג. לעבודה יש שישה חברי כנסת, לש"ס יש תשעה, תסביר לי איך זה אותו ייצוג? תסביר לי מתמטיקה.
היו"ר אבי ניסנקורן
זה המפתחות.
קרן ברק (הליכוד)
איך המפתחות? תסביר לי את החשבון, אני לא מבינה. ארבל, את יושבת שם, רואה ועדיין אומרת שזה סביר?
היו"ר אבי ניסנקורן
יש את הייעוץ המשפטי, שזה מה שהיא אמרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, לפי החשבון שלך נתת 27, 24. זה היחס.
קרן ברק (הליכוד)
עבודה וש"ס אותו מספר, אלה ששה ואלה תשעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להתייחס למה שאמרה מרב מיכאלי בנושא של חבר הכנסת גפני. אמרה כאן מרב מיכאלי, שחבר הכנסת גפני, כמי שעמד בראשות ועדת הכספים, לא הסכים להביא דברים או הממשלה רצתה להביא, מבלי שהוא ראה, שכל סיעות הבית מקבלות את המשמעות בהצעות הממשלה. לכן, כשאנחנו מדברים עכשיו על האפשרות הזאת, לחיות עכשיו בתקופה הזאת בהסכמה, דווקא גפני, הציף, הציג ושיקף את היכולת הזאת לתת מענה גם לאופוזיציה וגם לקואליציה. אנחנו יכולים להמשיך לריב, אבל הוא נתן, אנחנו יודעים שלגפני כישורים רבים וניסיון רב ויכולות רבות, אבל יש לו דבר אחד שהוא מיוחד בזה, שהוא יכול להיות קואליציה בתוך אופוזיציה ויכול לייצג את האופוזיציה בתוך הקואליציה. ולכן הוא היה יכול לתת פתרון למצב שאנחנו נמצאים בו היום ואין לנו הסכמות ושהיינו צריכים שהמליאה ההיא תבחר את הוועדה הזאת וועדה אחרת. לכן כאן נשאלת השאלה, במקרה הזה להדיח או שלא לתת לו להמשיך לכהן בוועדת הכספים – זה היה פותר את הבעיה שתיתן מענה לכולם – גם את זה לא השכלתם לעשות ולא זכינו שתעשו את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב. עאידה תומא סלימאן, בבקשה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני מקשיבה מתחילת הדיון ואני לא מאמינה למראה עיניי ולמשמע אוזניי. בדיחה לשמוע איך מדברים על הכללים ועל ההסכמות ועל דורסנות ועל מי פוגע בדמוקרטיה. חמש שנים ישבנו וצפינו את הדורסנות ואת חוסר הדמוקרטיה ואת השתקת חברי הכנסת, לא לתת לנו לעשות את המוטל עלינו כנציגי ציבור. ראינו איך מחלקים את הוועדות. גם בעבר, נכון, אורי, לקחו בחשבון ועדות - - -
קרן ברק (הליכוד)
גם סיעות יחיד לקחו.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
לא, אני רוצה להזכיר לכולם, כשאורלי לוי אבקסיס, יצאה מישראל ביתנו, אפילו לא ניתנה לה זכות הדיבור, לא ניתנה לה זכות להצביע.
קרן ברק (הליכוד)
זה לא קשור, היא סיעה נפרדת עכשיו, זה סיעת יחיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי זה היה באותה כנסת, זה משהו אחר.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
לא להטיף לנו עכשיו. הדבר השני, אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק את הניסיון לשכנע אותנו, שהמאבק הכי טוב בקורונה עכשיו זה האחדות. אני רוצה להגיד, בצל הקריאות לאחדות, יש שיסוי ויש הסתה פרועה כנגד 21% מהאוכלוסייה שעושה כמיטבה כדי לשמור על הבריאות של כלל הציבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו, בניגוד לליברמן, השותף שלכם, לא נגד האוכלוסייה אלא נגד נציגים שתומכים בטרור. נגד מהללי שהידים, לא נגד האוכלוסייה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
האוכלוסייה שאתה מדבר עליה בחרה בנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי אין לה ברירה, מה היא תעשה?

(היו"ר אסף זמיר, 22:10)
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
יותר מ-90% מהבוחרים בחרו בנו. ניסיתם לגנוב מאתנו קולות, ניסיתם לטנף, נעשה איזשהו קמפיין הסתה פרוע והאוכלוסייה אמרה בצורה הכי ברורה, אלה הם הנציגים שלנו ואלה הם שמדברים בשמנו ואתם לא תוכלו לעשות את זה עוד.

דבר שני, ראש הממשלה שמנסה לשווק את עצמו כאילו הוא דואג לאוכלוסייה הערבית, שיגיד לי למה עד היום הזה לא קיים בדיקות קורונה באוכלוסייה הערבית? למה שלושת בתי החולים לא מוכנים לקבל, אם תהיה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אין דבר כזה, זה לא נכון, זה שקר מה שאת אומרת עכשיו.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זה נכון, אתה זה שמשקר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא נכון, זה לא נכון, את מוציאה סתם דיבה.
היו"ר אסף זמיר
שלמה, אל תפריע, אני מבקש ממך לא להפריע.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אפילו תחנת בדיקה אחת באוכלוסייה הערבית אין. תתביישו לכם. לא אכפת לכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל אחד שמגיע לתחנת בדיקה - - -
היו"ר אסף זמיר
שלמה, ביקשתי ממך לא להפריע.
שלמה קרעי (הליכוד)
רק עכשיו הקימו תחנות, את מדברת כאילו הקימו לפני חודש.
קרן ברק (הליכוד)
גם בתל אביב זה לא עובד, גם בחיפה זה לא עובד.
שלמה קרעי (הליכוד)
התחנות עוד לא עובדות בכלל.
קרן ברק (הליכוד)
גם בדרייב אין בתל אביב זה לא עובד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בהתחלה הוחלט על אחד ועכשיו הוסיפו עוד, הן לא עובדות בכלל. העיקר לבכות.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני צריכה לטפל כל יום בפניות של מנהלי בתי חולים ומרכזי חירום שלא קיבלו שום סיוע, תתביישו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל לא קיבלו מתחמים.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אם באמת אכפת לכם, שיתחיל לעשות את העבודה הזאת ולא ינצל את הזמן לעלות בשידור ולהשתלח באוכלוסייה שלמה.
אופיר כץ (הליכוד)
הוא עולה לשידור כדי לשמור על אזרחי ישראל, גם היהודים וגם הערבים, אתם לא תשנו את זה. אתם המסיתים. בניגוד אליכם, אכפת לו גם מהאזרחים הערבים.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
הוא עולה לשידור כדי לשמור על הכיסא שלו, כדי להיות הרודן הראשון במדינת ישראל. אתם מכרסמים מה שנשאר מהדמוקרטיה. נגמור עם הקורונה, נישאר עם עריץ שקוראים לו נתניהו, ואת זה אנחנו לא נאפשר.

(היו"ר אבי ניסנקורן, 22:15)
שלמה קרעי (הליכוד)
מי שהורס את הדמוקרטיה זה אתם, והנה, בג"ץ, שקובע עכשיו שאדלשטיין צריך לכנס ישיבה עד יום רביעי כדי להחליף יושב-ראש. זאת דריסת הדמוקרטיה. אתם ובג"ץ ביחד.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
אתה עתרת לבג"ץ נגד ועדת הבחירות. כשנוח לך אתה עותר לבג"ץ וכשלא נוח לך אתה מסית נגד בג"ץ.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה נגד החלטה מנהלית. ביטון, יש הבדל בין החלטה מנהלית לבין דרג נבחר. אפשר לעתור לבג"ץ נגד החלטה מנהלית, לא נגד דרג נבחר.
יזהר שי (כחול לבן)
מיכאל, מיד תצא הודעת שר המשפטים להפר הוראת בג"ץ. מיד תגיע הוראה של שר המשפטים להפר הוראת בג"ץ.
שלמה קרעי (הליכוד)
יזהר, בוודאי שלא נקבל את הנחיית בג"ץ.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
חסר רק שתבקשו לבטל את הזכות של החקיקה שלנו פה, זה מה שחסר לכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
חקיקה – כן, ממשלה לא. ממשלה לא תסתמך עליכם. אני תושב עוטף עזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
שלמה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זה משטר של עריץ.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, עוזי דיין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, רגע, אני מבקש לדבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא. עוזי דיין, אתה רוצה לדבר?
עוזי דיין (הליכוד)
כן.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוזי דיין, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה פועל בניגוד לתקנון.
היו"ר אבי ניסנקורן
בשביל זה יש ייעוץ משפטי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז תן לי להגיד את זה. אתה פועל בניגוד לתקנון.
היו"ר אבי ניסנקורן
כרגע עוזי דיין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עוזי, אתה מוכן לחכות עד שאני אומר את הטענה החשובה שלי?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, אני נותן את רשות הדיבור לעוזי דיין. עוזי, אתה רוצה לוותר על זכות הדיבור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, הוא לא רוצה לוותר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז בבקשה, עוזי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה פועל בניגוד לתקנון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל אתה פועל בניגוד לתקנון.
היו"ר אבי ניסנקורן
קורא לך לסדר פעם שנייה. אתה רוצה שהוא יוציא אותך? אז חכה. עוזי דיין, בבקשה.
עוזי דיין (הליכוד)
ערב טוב לכם. אנחנו נמצאים במערכה שיש עליה הסכמה למרות חילוקי הדעות, סערת הנפש, יש הסכמה והבנה שאנחנו נמצאים במערכה גם של המדינה, גם של החברה הישראלית, וצריך לקיים את ההסכמה הזאת. יש גם הסכמה שהקורונה לא מפרידה בין ימין לשמאל ובין יהודים וערבים וכו'. לכן מדובר פה על מערכה שכולנו צריכים להיות שותפים לה.

(היו"ר אסף זמיר, 22:20)

הדבר הראשון שאני מציע לעצמנו, להפסיק לדבר על העבר. הערב הזה כולו מלא בדיבורים על העבר. אני לא רוצה להגיד שזה לא מעניין, אני לא רוצה להגיד שצריך לשכוח מה שהיה, אבל לדעתי זה לא מקדם אותנו. מה אנחנו אומרים כשאנחנו מדברים מעכשיו ואילך? דבר ראשון, לא קל עכשיו, קשה להרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית, מי שיותר חלש קשה לו עוד יותר, יש פה מערכה בריאותית, יש פה סוגיות כלכליות וסוגיות כלכליות תמיד מביאות אתן סוגיות חברתיות לא פשוטות. אני רוצה רגע לעזוב את הנקודה הזאת שתיכף נחזור אליה מה צריך לעשות עכשיו ולומר כמה מילים על העתיד. בסופו של דבר, למיטב הבנתי, ננצח במערכה הזאת. אנחנו לא מדברים היום ובצדק על מה קורה במקומות אחרים, מה קורה במרחב שלנו במזרח התיכון, למה שקט יחסית מבחינה ביטחונית. אני רוצה להגיד, שאנחנו צריכים להיות אופטימיים לגבי מה שקורה קדימה. למה? בגלל שבכל המדינות במרחב שלנו במזרח התיכון, גם ארגוני טרור וגם מדינות טרור נשענות על דעת הרחוב, מבינים שרוכבים על נמר ולכן כשהקהל לא נותן למדינה שלו, לארגון הטרור שלו חיזוק ואומר עכשיו תתחילו לירות וכו', או אם תעשו את זה אנחנו נבין שאתם לא באמת משרתים את טובתנו, זה יתרון אחד. היתרון השני שבמצבים כאלה המנופים הלא צבאיים הם הרבה יותר חזקים. ניקח לדוגמה את איראן, אמברגו נפט על איראן, החרם הכלכלי, בעיקר הפיננסי על איראן, מביא אפילו את איראן להגיד לאמריקאים, אתם רוצים לעזור? תקלו, קודם כל תשחררו את מה שאתם עוצרים. זה נכון גם לישראל אם כי במידה ובצורה שונה. הדבר השלישי, כשיבואו הימים הטובים ואנחנו נתגבר, יש לנו יתרון עצום, למה? כי ידע לא הולך לאיבוד. כי יכולת האלתור הישראלית היא יותר טובה, כי אנחנו חזקים מההתחלה מבחינה כלכלית הרבה יותר. קחו לדוגמה את מערכת החינוך שאוהבים לבקר אותה היום – חלק מהדברים בצדק – שאתה נתקל בסוג כזה של מאבק שיש בו אי ודאות עצומה, נעשות גם הרבה שגיאות ולומדים מיום ליום ואני חושב שאנחנו עושים את זה. תראו איך בצורה מהירה יחסית, הלימוד בצורה מקוונת פורח בחברה הישראלית. נכון שהוא לא מספיק ונכון שיש שגיאות ונכון שהיה צריך מההתחלה לא לוותר על הלימוד המקוון אבל כשנצא מזה בסופו של דבר, נצא מחוזקים. אבל כדי שנצא מחוזקים אנחנו צריכים בשביל זה לנצח. יהיה קשה מאוד לנצח בלי לכידות של החברה הישראלית והיא לא קיימת היום.

לכן אנחנו, האנשים שיושבים כאן, צריכים בעניין הזה לא רק לתת דוגמה אישית אלא גם למצוא דרך, למרות כל הדברים שנאמרו כאן הערב, איך אנחנו הולכים יחדיו. אחד הדברים שאני מציע בהקשר הזה, לעשות הבחנה - אני רוצה להגיד בין עיקר וטפל בגלל שחלק מהאנשים שחושבים היום שהדמוקרטיה הולכת לעזאזל, אני לא חושב כך, אבל אני חושב שהם מודאגים ולכן צריך לעשות הבחנה - לא רוצה להגיד עיקר וטפל, בוודאי לא במקרה הזה, אבל בין עיקר למשהו שהוא פחות העיקר כרגע.
היו"ר אסף זמיר
עוזי, אני לא רוצה להפריע לך בנאום אבל מתישהו תתכנס לסכם.
עוזי דיין (הליכוד)
זה עוד 30 שניות.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
דווקא נהניתי לשמוע איך הקשיבו, איזה הקשבה יפה, עוזי, יש לך קסם, אתה קוסם, הרגעת את העניינים. ככה זה צריך להיות.
עוזי דיין (הליכוד(
אני מודה לכם. אל תגידו קוסם, מיכאל, כי אתה יודע שאתה מיד מחזיר אותם.
קריאה
התפקיד תפוס כבר, יש אצלכם קוסם אחד בינתיים.
עוזי דיין (הליכוד)
ולכן אני כן אגיד דבר אחד מהעבר, אפרופו עיקר ופחות עיקר. בערב מלחמת ששת הימים, כשמינו את משה דיין להיות שר הביטחון, אני זוכר – כי גדלתי בעמק – מה יערי אמר על הזה, הכותרת הייתה: יום שחור למעמד הפועלים. תודו שערב מלחמת ששת הימים, בדיעבד, זה ממש חוסר הבחנה בין מה שחשוב כרגע, ומה שחשוב כרגע הוא ללכת בכוחות מלוכדים, להיכנס מתחת לאלונקה. אני יודע שיש על זה ויכוח ואני יודע שמיד יגידו שזה תמימות וכו', אבל אם אנחנו בינינו נסכים על זה, זה הרי דבר שאנחנו יכולים לעשות אותו, אני לא יודע מי ירוויח ומי יפסיד מזה בקלפי אבל אני יודע מי ינצח במשפט ההיסטוריה.
היו"ר אסף זמיר
תודה, עוזי. אופיר כץ, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה לאדוני היושב-ראש המחליף. אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לרופאים, לאחיות, לרוקחים, אלה האנשים שעומדים היום בחזית וגם בעורף, אנחנו ממש באווירת מלחמה, מסכנים את עצמם בכך שאחרי יום עבודה הם חוזרים הביתה למשפחה להם והם עושים את זה מתוך שליחות אמתית. אז בשם כולנו תודה רבה.

עכשיו לצערי קצת פחות אחדות, המהלכים שאנחנו רואים שקורים בכמה ערוצים, אם היה חשוב למה שנאמר פה על ידי ניסנקורן קודם, הוא היה חותר להסכמה והיינו מגיעים להרכב הוועדות לא היום אלא כבר לפני שבוע ויותר, היינו מגיעים להסכמה כדי לקדם דברים. אבל מה שעומד מאחורי כל התרגילים האלה שאנחנו רואים והשינויים המתמטיים, בסוף התחנה הסופית היא להגיע למצב להצליח לחוקק, בזמן שאנחנו בממשלת מעבר, לחוקק חוקים פרסונליים שנוגעים לראש הממשלה. זה לא דבר חדש.

ברוח הדברים החלטתי להיות קצת נוסטלגי וללכת לכנסת העשרים ואחת, שהיינו פחות או יותר בסיטואציה דומה אבל כמובן שהשתנו מעט סדרי עולם מכיוון שעכשיו למפלגות השמאל שמבקשות לחוקק חוק פרסונאלי ולתקן חוק יסוד, שזה בעצם המטרה הסופית, איך לא, בזמן ממשלת מעבר. למי שלא זוכר הבאתי כמה ציטוטים מאותם דיונים שהיו כאן בוועדה המסדרת מחודש מאי.
פנינה
"מיקי, אתה ממשיך באותה מגמה של הכנסת הקודמת עם חוקים פרסונליים. הציבור מטומטם? לטעמי, כל שינוי בחוק יסוד, הוא מחטף. הבוקר הגשתי הצעת חוק שאומרת שממשלת מעבר לא צריכה לשנות חוקי יסוד.
מיקי חיימוביץ
אני חושבת שיש פה כמה היבטים שצריך להתייחס אליהם. קודם כל ההיבט הערכי, החוקי, שזאת ממשלת מעבר שמנסה להעביר שינוי בחוק יסוד בצורה מהירה ודורסנית. מה שאנחנו עושים כאן היום זה דורסני. יכולתם לחכות.
קארין אלהרר
אין שום סיבה לחוקק חוק יסוד, לתקן חוק יסוד בממשלת מעבר. יש כאן באמת מעשה שלא ייעשה. ממשלה שלא הוקמה כבר באה ורוצה לשנות סדרי עולם. למה? ככה.
מיקי לוי
ואם לא די בכך הרי חוק יסוד הובא לדיון בפני ועדה מיוחדת שהוקמה" - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
אבל זה לא קשור - - -
אופיר כץ (הליכוד)
זה כן קשור כי זאת המטרה הסופית שלכם.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, זה לא.
אופיר כץ (הליכוד)
לא להפריע לי בבקשה. - - "שהוקמה לצורך קידומו של החוק הזה". אני אומר עוד פעם, ממשלת מעבר אין לה סמכות לדון בזה ויתרה מכך, תקימו ממשלה, תביאו את החוק לוועדת חוקה, נדון בו בצורה מסודרת. איזה יופי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
רק שאתה מטעה, ממשלת מעבר. אני אמרתי ממשלת מעבר שלא זכתה לרוב ואמון הכנסת. עכשיו אתה מדבר על כנסת עם רוב. אתה תדייק ולא תטעה את הציבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
ועדיין זאת ממשלת מעבר.
אופיר כץ (הליכוד)
זה אותו הדבר, פנינה, אנחנו בממשלת מעבר, לא הוקמה ממשלה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו מדברים על כנסת עם רוב ולא על ממשלת מעבר.
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו בממשלת מעבר, לא הוקמה ממשלה. תקימו ממשלה, תחוקקו מה שאתם רוצים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא יעזור לך, תחדד את החוקים.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם אז, אם הצלחנו להעביר את זה היה לנו רוב בכנסת, מה את מבלבלת את המוח?
אופיר כץ (הליכוד)
תקום ממשלה, תחוקקו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה מצטט דברים שאמרתי על ממשלת מעבר ולא על כנסת.
פטין מולה (הליכוד)
זאת ממשלת מעבר.
היו"ר אסף זמיר
פנינה, פטין, אני מבקש לא להפריע. אופיר, תמשיך, יש לך עוד חצי דקה ותסיים. אני מבקש לא להפריע.
אופיר כץ (הליכוד)
גברתי, את שוגה.
היו"ר אסף זמיר
אופיר, חצי דקה.
אופיר כץ (הליכוד)
סיימתי, תודה.
היו"ר אסף זמיר
תודה, איתן גינזבורג.
פנינה תמנו (כחול לבן)
יש לי זכות לחדד? הוא הזכיר את שמי. אני רוצה לחדד.
היו"ר אסף זמיר
תחדדי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוא התייחס לציטוט שלי והוא מטעה פה את הציבור שבטח צופה בנו, שדיברתי על ממשלת מעבר שלא קיבלה את אמונה המחודש של הכנסת. להבדיל, היום אנחנו יושבים – ותפנים את זה – עם כנסת שהרוב שלה הוא הרוב שלנו.
אופיר כץ (הליכוד)
אז תקימו ממשלה ותחוקקו, תקדמו מה שאתם רוצים.
פטין מולה (הליכוד)
קיבלת אמון של ממשלה?
היו"ר אסף זמיר
פטין, סיימנו. איתן גינזבורג, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
יצא המרצע מן השק. מעניין אתכם החוקים נגד ראש הממשלה, זה כל מה שמעניין אתכם.
אופיר כץ (הליכוד)
זה מה שאתם עושים.
פטין מולה (הליכוד)
אתה טועה בהחלט. יש לכם מנדט של 61? תקימו ממשלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אז למה אתה דן בזה? לא הבנתי, למה אתה דן בחוקים?
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו דנים כי זה לאן שאתם חותרים. לא להיתמם.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא מעניין אתכם הקורונה? תגיד, לפני דקה לא דיברת על הקורונה?
פטין מולה (הליכוד)
כן.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אז בוא נקים את הוועדות.
פטין מולה (הליכוד)
נקים את הוועדות שיטפלו במה?
קארין אלהרר (כחול לבן)
בקורונה.
היו"ר אסף זמיר
רגע, סליחה, אתם רוצים לצאת החוצה שניכם ולדבר על זה? פטין וקארין, אם אתם רוצים לצאת החוצה לנהל שיחה, אתם מוזמנים. אם אתם רוצים להיות פה בחדר, תהיו בשקט, התור של איתן גינזבורג לדבר, אני מבקש לא להפריע לו.
פטין מולה (הליכוד)
אין בעיה, אבל - - -
היו"ר אסף זמיר
פטין, אני מבקש, תקל עליי, אני לא יושב-ראש הוועדה. אני מבקש תקל עליי, אני לא יושב-ראש הוועדה, אני צריך לעשות סדר, אל תקשו עליי. תודה. איתן, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הקשבתי וצפיתי בישיבה ואני רוצה לומר מספר דברים. דבר ראשון, אני פונה לחבריי מהליכוד. הקמת הוועדות הן צורך ציבורי. כולכם מבינים ומדברים על כך שאנחנו צריכים להיכנס מתחת לאלונקה - - -
קרן ברק (הליכוד)
אבל שיהיה בהן ייצוג לכל הסיעות, כולל סיעות יחיד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קרן, עוד לא התחלתי להגיד משפט עם נקודה ואת כבר מפריעה לי.
קרן ברק (הליכוד)
אתה אומר כמה זה חשוב אז תתחיל - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תני לי לדבר על דברים שאני רוצה לדבר ולא על דברים שאת רוצה לדבר. כשאת דיברת כולנו שמענו אותך בקול רם וברור, עכשיו תני לי לדבר.
קרן ברק (הליכוד)
אתה לא היית פה בכלל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הקשבתי לך מהטלוויזיה, היה תענוג מפוקפק.
היו"ר אסף זמיר
קרן, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
קרן ברק (הליכוד)
יאללה, אני הולכת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הקמת הוועדות הן צורך ציבורי. אתם מדברים על הצורך להיכנס מתחת לאלונקה, והיום, במה שעוסקת הוועדה הזו היא בדיוק הסיפור הזה, להתחיל להפעיל את הכנסת כדי לראות איך אפשר לבדוק את כל מה שקורה, לאשר את מה שצריך, גם בתחום הכספים, גם בתחום החוץ והביטחון, גם בתקנות לשעת חירום, בהרבה מאוד נושאים שהממשלה צריכה את הכנסת. והממשלה, גם אם היא ממשלת מעבר, צריכה את הוועדות הזמניות. לכן, ההתנגדות שלכם, ברור שהיא באה מפוזיציה, אבל אני חושב שהיא צריכה להיות בפורום אחר. אנחנו היום צריכים לדון ולאשר הקמת ועדות כי זה חשוב לאזרחים. אם הייתם מסכימים על כך שיחסי הכוחות בכנסת יישמרו, לא הייתה בעיה. הרי על זה דיברנו, שיחסי הכוחות יישמרו. כמו שהיה בכנסת העשרים ואחת, שהוועדה המסדרת הייתה עם יחסי כוחות מסוימים שהטיבו עמכם, למרות שהיינו חצי חצי מבחינת יחסי כוחות בין המפלגות הגדולות, גם הליכוד וגם כחול לבן, עכשיו אין לכם רוב, אבל אנחנו כן רוצים להקים ועדות שיתפקדו. רצינו לעשות את זה בהסכמה, במשך שבוע שלם זה נדון כדי שזה יהיה בהסכמה, אבל אתם התעקשתם שזה יהיה מספר זהה ואנחנו התעקשנו, כמו שנהוג בכנסת, שזה יהיה לפי היחס הגושי.
אופיר כץ (הליכוד)
רציתם בהסכמה? כשאבי אומר אני אתן לכם אחת מהוועדות, זה לבוא בהסכמה? נו, באמת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם הייתם מוכנים ליחסי הכוחות היינו כנראה בסיטואציה אחרת, אבל אתם שוב רציתם להפעיל את מה שהייתם רגילים להפעיל אותו לאורך כל כך הרבה זמן וכנראה שכחתם מה זה לא לשלוט. וכשאתם לא מצליחים לשלוט אתם מתחילים לשבור כלים.

הרצון שלכם להקים ממשלת אחדות הוא גם רצון שלנו. בני גנץ, קיבל את המנדט מהנשיא ואנחנו דיברנו לאורך שלוש מערכות בחירות שאנחנו רוצים ממשלה רחבה, אנחנו רוצים ממשלת אחדות עם הליכוד. מי שלא רצה ממשלת אחדות ודיבר על כך לאורך כל שלוש מערכות הבחירות היה הליכוד, הוא דיבר על זה שהוא רוצה רק ממשלת ימין עם הבלוק.
אופיר כץ (הליכוד)
ראש הממשלה, שלוש פעמים ביום אומר לבני גנץ, בוא לאחדות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל כשהפסדתם, ישר התחלתם לרוץ ולחבק בואו נעשה אחדות. אז בואו נעשה אחדות, אבל אחדות אמיתית ולא אחדות של תנאים. כרגע, בני גנץ, יש לו את הרוב בכנסת, הוא קיבל את מרב ההמלצות והוא זה שקיבל את המנדט להקים את הממשלה והוא עובד על זה, על הקמת הממשלה. אבל בינתיים הכנסת צריכה לתפקד. עד שתקום ממשלה, שזאת רשות אחרת, נפרדת, הכנסת צריכה לתפקד. היא צריכה להקים ועדות, היא צריכה לבחור יושב-ראש כנסת, כי הכנסת הזאת, כמו שאמרה קודם קרן – וכן שמעתי את דבריה – צריכה לכלות את ימיה אחרי ארבע שנים ולא אחרי כמה חודשים. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים לשרת את התושבים ואת האזרחים כי אנחנו נבחרנו לצורך כך. אני שמח על כך שהכנסת תתחיל לתפקד ושהצלחנו לכך שהוועדה הזאת תתכנס ובעזרת השם, ואחרים, גם בג"ץ, ביום רביעי גם נבחר יושב ראש כנסת קבוע לכנסת ונוכל להתחיל לתפקד.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא ייקרה, איתן.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
לא ייקרה בשום פנים ואופן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מקווה שגם את פסיקות בג"ץ עדיין תכבדו.
שלמה קרעי (הליכוד)
בג"ץ לא יכול להתערב עם מה שקורה ברשות המחוקקת. זה הליך פנים רשות מחוקקת.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
כתבת את ספר החוקים מחדש?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו נקים את הוועדות כי זה מה שהציבור דורש - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מיכאל, נחיה ונראה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שלמה, מי שצפה בדיונים בוועדה המסדרת בשעתיים האחרונות, אני יכול להגיד לכם, התבייש. כשאנחנו רואים מה קורה במדינה, כשאנחנו צופים בחדשות, במה עוסקים האזרחים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ולכן שבוע הפקרתם את הפיקוח, בשביל שיהיה לכם רוב דורסני.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריכים לראות את הקרקס, בושה וחרפה. בושה וחרפה שלא אפשרתם להקים ועדות בשבוע הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם אלה שלא רציתם להקים, רציתם שיהיה לכם רוב דורסני. לא הסכמתם לוועדות שוויוניות בינתיים, באופן זמני. אתם אלה שהפקרתם את הפיקוח. אזרחי ישראל כבר יודעים את זה ורואים את זה בסקרים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שלמה, סיימת להפריע לי?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, עוד לא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה רוצה להמשיך להפריע לי?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, נמשיך, ננהל דיאלוג.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה לא מנהל דיאלוג, כרגע אני ברשות דיבור ואל תפריע לי, אני מבקש ממך.
שלמה קרעי (הליכוד)
בינתיים אסף לא מעיר לי, אז זה בסדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הבנתי, אז ההפקרות היא גם אצלך.
היו"ר אסף זמיר
שלמה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
פטין מולה (הליכוד)
כמה זמן הוא ידבר, חצי שעה?
קארין אלהרר (כחול לבן)
אתם מפריעים לו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לכן הקרקס הזה צריך להסתיים, צריך להקים את הוועדות האלו, להתחיל לעבוד למען הציבור, בשביל זה אנחנו כאן.
פטין מולה (הליכוד)
הוא מדבר כבר 20 דקות ולנו שתי דקות.
היו"ר אסף זמיר
מפריעים לו כל הזמן.
פטין מולה (הליכוד)
לא, באמת.
היו"ר אסף זמיר
סליחה, יש לי משהו להגיד לך, מפריעים לו. פטין, אתה מוכיח את הנקודה שלי. כשמדבר מישהו ממפלגת הליכוד, כולם שותקים נותנים לכם לדבר.
פטין מולה (הליכוד)
לא נכון.
היו"ר אסף זמיר
כשאנחנו מדברים, אתם צועקים, אתם מפריעים, אתם מתנהגים בגסות רוח ואז אתם מתלוננים שנותנים יותר זמן. תתמודד.
פטין מולה (הליכוד)
על מה אתה מדבר?
היו"ר אסף זמיר
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אתה מפריע לדיון להתקיים, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
פטין מולה (הליכוד)
אבל חצי שעה בן אדם מדבר.
היו"ר אסף זמיר
אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אתה רוצה לצאת או אתה רוצה להישאר?
פטין מולה (הליכוד)
להישאר.
היו"ר אסף זמיר
תודה. איתן, תמשיך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני כבר מסיים. בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר משהו לגבי האופן שבו אנחנו מתדיינים ורואים את הקשיים בדיונים האלה. אני חושב שהעובדה שמי שקובע את נהלי הסדר והדיונים הפרלמנטריים שמתקיימים גם בוועדות וגם במליאה, לאור העובדה שהכנסת היא מקום חיוני, בעיקר בתקופת חירום ומשבר כזה, אני לא חושב שהפררוגטיבה צריכה להיות בידי מנכ"ל הכנסת. נדמה לי שראוי שיקום צוות, אולי אפילו של הוועדה המסדרת מטעם כל הסיעות כדי שנקבע את סדרי העבודה. אם בסופרמרקט ובפארם יכולים להיכנס יותר מעשרה אנשים לחלל הגדול, גם אנחנו יכולים להיכנס לתוך חלל ולקיים דיונים נורמליים. האופן שבו הכנסת מתנהלת כרגע, באופן שבו המליאה לא יכולה לדון בדיונים אמתיים, שהוועדות האלה נראות - - -
עוזי דיין (הליכוד)
אני חושב שרק היו"ר מאשר את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היו"ר מאשר אבל בסוף ההנחיות שאנחנו מקבלים הן מהמנכ"ל. היו"ר העביר למנכ"ל את הסמכויות והוא יושב עם הנהלת הכנסת שהם העובדים הבכירים של המשכן הזה ומקבלים את ההחלטות. אני חושב שבכל הנוגע לפעילותה הפרלמנטרית של הכנסת, מי שצריך לקבוע את הנהלים הם חברי הכנסת. לא יכול להיות שאנחנו לא נתנהל בצורה הגיונית, יש עוד פתרונות מאשר להכניס אותו כהתגנבות יחידים לתוך המליאה להצביע ולצאת ואי אפשר לקיים דיונים נורמליים בתוך המליאה ויש את השרה רגב שעושה את השוואו האישי שלה. נראה לי שזה לא ראוי. ראוי שהוועדה המסדרת תקים צוות מכיוון שהיא אחראית לסדרי הבית, היא תקים צוות כדי לדון איך אנחנו מתמודדים בתקופת המשבר הזאת ומנהלים את הישיבה כמו שמנהלים אותו בשאר הפרלמנטים בעולם. לא תראו מחזה כזה, לא פה ולא במליאה בשום פרלמנט אחר בעולם. תודה רבה.
היו"ר אסף זמיר
תודה, איתן. מיכאל ביטון, בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
חברים, ככל שהלילה יורד, אנשים נרגעים, אבל אנחנו לא רוצים להיות כאן בשתיים בלילה וברוח של חבר הכנסת אופיר כץ, שמודה לרופאים ולאחיות ולצוותים הרפואיים ולכל מי שעמל בשטח ונאבק בקורונה, עיני האנשים האלה ועיני הציבור נשואות אלינו ביום כזה ובלילה כזה. כחול לבן, במשך שנה קיבלה את דין הכנסת, כשהיה לכם רוב בוועדה המסדרת ובמליאה להביא חוקים וצפרדעים שבלענו. בלענו חוק לריבוי שרים וחוק להקדמת בחירות שמנע מבני גנץ את הזכות בכלל החוקתית להקים קואליציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
וזה היה בשכל, מיכאל.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
רגע.
שלמה קרעי (הליכוד)
ראינו שלא הצלחנו גם פעם שנייה.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
אחוות הדרומים, תראה איזה מפויס אני ואתה עוד מפריע לי. תן לי שנייה. בלענו את ההצבעה בתקופת מעבר על מינוי מבקר המדינה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיכאל, אני חייב להפריע, מזל טוב, התחתנה הבת שלך אתמול. מזל טוב למיכאל על נישואי בתו.
היו"ר אסף זמיר
אני אאפשר את ההפרעה הזאת.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
תודה. אני רוצה לבקש מחבריי, אנחנו הולכים להתגושש עוד הרבה שבועות, יש לנו התגוששויות, אנחנו רוצים הלילה להקים את ועדת הכספים, ועדת הקורונה, ועדת החוץ והביטחון, הוועדה המסדרת, בואו נשרת את הציבור, הם זקוקים לכסף, הם זקוקים לחקיקה. מחר בבוקר ובשבועות הקרובים כנראה נתגושש בפרלמנט בכנסת. אני מקווה שתקום ממשלה, ממשלת אחדות, כפי שאנחנו חולמים, אבל בואו אתם, אנשי הליכוד, האחראים והממלכתיים, בואו נקטע את ההתגוששות הלילה, נקים את הוועדות שתומכות באנשים בשטח ונעזור להם להילחם בקורונה. תודה.
היו"ר אסף זמיר
תודה, מיכאל.
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
אה, ויש לי עוד בקשה ליושב-ראש הוועדה המסדרת, ואתה כמחליפו, אסף.
היו"ר אסף זמיר
הנה, הוא חזר.


(היו"ר אבי ניסנקורן, 22:41)
מיכאל מרדכי ביטון (כחול לבן)
אבי, ברוך הבא. הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לייצר, את הזכות של חברי הכנסת להצבעה מרחוק בימי קורונה, כפי שהממשלה מקיימת פרוטוקול ודיון והצבעה בטלפון או בכלים של וידאו קונפרנס, גם אנחנו צריכים את היכולת להצביע, לא יודעים כמה מבודדים יהיו וכמה חולים יהיו בין חברי הכנסת ואסור לכנסת להפסיק יום אחד או למנוע מחבר כנסת את הזכות להצביע וצריך שזה יהיה גם בהצבעה מרחוק, על פי חוק או כל פתרון אחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, שאלה קטנה לארבל לגבי היחס של 27:24. אבי, אפשר שאלה?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא. תחליטו מי שואל, מיקי או - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני שואל שאלה. סעיף 19 לחוק יסוד: הכנסת קובע, כשאין פירוש ברור לחוק או לתקנון, הולכים לפי נוהג שהיה נהוג בכנסת. כמו שאנחנו יודעים, הנוהג שהיה מקובל בכנסת לאורך השנים, שחלוקת הוועדות והמיקום בוועדות זה בהתאם למספר החברים בכל הוועדות. לא בכל ועדה באופן ספציפי. הסתכלנו על הסעיף שקובע את חלוקת הוועדות וחלוקה לפי ההרכב הסיעתי וראינו שאין בחוק משהו ברור ונהיר ואפשר לפרש את החוק בכל מיני כיוונים. מהרגע שאנחנו יודעים שהחוק יכול להיות מפורש בכל מיני כיוונים, ברור הוא שצריכים ללכת לפי הנוהג, מה שכבודו לא עושה אלא ממציא נוהג חדש, שיטת עבודה חדשה בכנסת, כמו שהמצאת הרבה דברים חדשים בכנסת בחודשים האחרונים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמו שאתם ביטלתם את האפשרות לגנץ, להקים ממשלה בפעם הראשונה ופיזרתם את הכנסת. גם זה בערך הנוהג שאתה מתכוון.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, אם היה לו רוב, לא היינו מצליחים לפזר את הכנסת.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן, אני רוצה לעבור להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש שתענה לי, מדוע אתה פועל בניגוד לתקנון ולחוק יסוד הכנסת?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תשאל את עצמך את השאלה הזאת.
היו"ר אבי ניסנקורן
איתן, בבקשה. אני חייב להגיד עוד פעם, להבנתי, אני פועל ברוח הכללים שנהוגים בכנסת, ברוח התקנון. מעבר לזה, כמובן, חזקה עלינו שהייעוץ המשפטי של הוועדה והייעוץ המשפטי של הכנסת הוא הקובע. ארבל, אני מבין שמה שאנחנו מביאים להצבעה תואם את התקנון.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אני רוצה להוסיף משהו קטן, אבי.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אני רוצה להוסיף שאלה לארבל, לפני שאתה מאשר שזה בסדר.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
תשימו לב שאתם גורמים כאן ליחס בין הגושים וחברי ועדה 27, 24. זה היחס. כאשר היחס בחברי הכנסת הוא 61 – 59, בין חברי הוועדה זה 27 – 24. זה היחס, היחס הוא לא הוגן, היחס למעשה דורסני, זה מה שאתם עושים, אבי.
אסף זמיר (כחול לבן)
למה 61 – 59? 61 – 58.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה? אורלי לוי לא אתכם.
אסף זמיר (כחול לבן)
מה זה קשור, מה אתה סופר אותה?
קארין אלהרר (כחול לבן)
היא לא המליצה עליכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא משנה, גם 61 – 58 זה לא 27 – 24.
אסף זמיר (כחול לבן)
כשאבי ניסנקורן סיפר קודם על החוויה שלו בכנסת הראשונה שלו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אסף, 61 – 58 מתאים ליחס של 26 – 25, לא 27 – 24. אם הייתם מסכימים, הדברים היו נראים אחרת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה היחס שנקבע, לא מתאים לך, תתנגד. אמרה היועצת המשפטית שזה בסדר גמור על פי התקנון, עכשיו מפה להתקדם הלאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
היועצת המשפטית עוד לא שמעה את ההערה שלי ועוד לא הגיבה וגם למה שמיקי אמר היא לא הגיבה עדיין.
פנינה תמנו (כחול לבן)
נשאלו הרבה שאלות.
פטין מולה (הליכוד)
אז בואו נשמע אותה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, בואו נשמע אותה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן, ארבל, אנחנו רוצים לפחות שלתקדים הזה יהיה גם גיבוי משפטי כדי שאנחנו נוכל להשתמש בתקדים שכזה בכנסות הבאות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש רגע להבין, לפני התשובה של ארבל, הליכוד נותן את השמות שלו עכשיו, או לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
של מה?
היו"ר אבי ניסנקורן
של חברי ועדת הכספים וחברי ועדת החוץ והביטחון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לגבי הוועדה המסדרת גם לא קיבלת את השמות.
היו"ר אבי ניסנקורן
גם לא קיבלתי, אבל כרגע אנחנו מדברים על כספים וחוץ וביטחון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אתה צריך לחזור למליאה להודיע את שמות חברי הוועדה, נכון?
היו"ר אבי ניסנקורן
נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לפי חוות דעת היועץ המשפטי שניתנה אתמול בבג"ץ, אין אפילו צורך בהודעה למליאה לגבי חברי ועדת הכספים וחוץ וביטחון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא שומעים פה את עודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה שאמר אתמול היועץ המשפטי לכנסת בבית המשפט העליון, שמבחינתו, מרגע שהוועדה המסדרת אישרה את ההסכם, יש ועדה. אם ההודעה פורמאלית - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, עדיין, מכיוון שאנחנו מצביעים פה, הליכוד רוצה לתת את שמות חברי ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תראה, אני אומר לך כך, אנחנו כרגע בהתאם להתנהלות הדורסנית שלכם, לא מוצאים את עצמנו לוקחים חלק בתוך הסיפור הזה.
אסף זמיר (כחול לבן)
זה קורע לב, מיקי, שתדע. הבכיינות קורעת לב.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, לא, אסף, די. אני רוצה להבין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אמליץ לראש הממשלה ולראשי הסיעות - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה קשור ראש הממשלה לכנסת?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אני מבקש לא להפריע.
קארין אלהרר (כחול לבן)
די, אבל אבי, הם לא הפנימו שכנסת וממשלה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא יושב-ראש הסיעה שלנו, הוא יושב-ראש סיעת הליכוד גם.
היו"ר אבי ניסנקורן
ועדיין אני רוצה לעבור להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חושב, שכדאי יהיה להמליץ לראש הממשלה ולכל ראשי הסיעות שרואים לנגד עיניהם את ההתנהלות המבישה של הרוב המקרי הזה, גם הדורסנות הזאת וגם ההתנהלות הזאת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל מה התשובה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חושב שאני אמליץ לכם ואנחנו גם נקיים שיחה מסודרת עם ראשי המחנה, שאולי כדאי להשאיר את הכנסת להם ככל העולה על רוחם--
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב. אין לך כרגע שמות?
קארין אלהרר (כחול לבן)
- - -
היו"ר אבי ניסנקורן
קארין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
--תוך מחיקה של חצי מעם ישראל.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה. אני שאלתי שאלה פשוטה, יש שמות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הדבר הזה מוביל אותי למצב בו אני אומר שהדבר הנכון הוא פשוט לא לשתף אתכם פעולה במשחק הזה, במשחק המכור הזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אני שואל, אין שמות כרגע?
פנינה תמנו (כחול לבן)
מעולה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גם לשאלה שלך אני לא רוצה לענות.
היו"ר אבי ניסנקורן
לגבי הרשימה המשותפת, אני אומר, כרגע יש שלושה חברים מטעם הרשימה המשותפת בוועדת הכספים. לגבי ש"ס, ש"ס נותנת כרגע שם בוועדת כספים ובוועדת החוץ והביטחון?
יואב בן צור (ש"ס)
נבדוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אז בינתיים תבדוק. יהדות התורה, נציג בוועדת הכספים וחוץ וביטחון. מקלב יצא. ימינה – נציג בוועדת הכספים וחוץ וביטחון.
מתן כהנא (הימין החדש)
חוץ וביטחון, איילת שקד. כספים, אופיר סופר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
דרך אגב, שמתם לב שימינה כל הזמן שוברים את כל הרעיון של המחנה הגושי הזה? מתן, תתייעץ עם איילת, תגיד לה שתפסיק לשבור שמירה כל הזמן. תגיד לה ממיקי זוהר, שתפסיק לשבור שמירה כל הזמן.
מתן כהנא (הימין החדש)
על מה אתה מדבר, מיקי?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
מיקי זוהר אוסר עליך למלא את תפקידך. מתן, מיקי זוהר אוסר עליך למלא את תפקידך ולייצג את הציבור שנשלחת לייצג. אוסר עליך.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, פשוט הוא אומר שהגוש מחרים את ההשתתפות ולכן אנחנו לא מעבירים להם שמות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא הגוש מחרים, זה מיקי זוהר מחרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תמשיכו, מתן, אתם משחקים לידיים שלהם. אתם משחקים לידיים הדורסניות שלהם.
יזהר שי (כחול לבן)
יושב-ראש סיעת הליכוד מתנגד לכך שתמנו חבר בוועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת כהנא.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש גם מהחברים מטעם סיעת כחול לבן, אני רוצה לעבור להצבעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה הליך ההצבעה, אדוני?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני אומר, אנחנו מצביעים עכשיו - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אתה רוצה לעשות הצבעה?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר אבי ניסנקורן
חמש דקות התייעצות סיעתית, בבקשה, עד חמישה לאחת עשרה. אנחנו כרגע בהפסקה של חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 22:49 ונתחדשה בשעה 22:57.)
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, אנחנו נשמע את תשובתה של ארבל, לשאלתו של מיקי זוהר.
יואב בן צור (ש"ס)
מה הייתה השאלה?
היו"ר אבי ניסנקורן
היא תגיד גם את השאלה וגם את התשובה ואז נעבור להצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ואת הסבר ליחס.
היו"ר אבי ניסנקורן
די, אני מבקש, תעני ונצביע. בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת זוהר התייחס לסעיף 19 לחוק יסוד: הכנסת, שאומר: הכנסת תקבע את סדרי עבודתה. במידה שסדרי העבודה לא נקבעו בחוק, תקבע הכנסת בתקנון וכל עוד לא נקבעו סדרי עבודה כאמור, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנוהל המקובלים.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
כמו שאמרתי, חבר הכנסת זוהר שאל לגבי סעיף 19 לחוק יסוד: הכנסת, שאומר, שהכנסת תקבע את סדרי עבודתה. במידה שסדרי העבודה לא נקבעו בחוק, תקבע הכנסת בתקנון וכל עוד לא נקבעו סדרי העבודה כאמור, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנוהל המקובלים.

נושא הרכב הוועדות זה לא נושא שלא קבוע בתקנון הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש שיהיה שקט, אני לא יכול לשמוע את התשובה לשאלה שלי.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז שהחברים שלך יהיו בשקט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סליחה, אתה יושב-ראש הישיבה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אתה מדבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה צריך לנהל פה את הדיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה שאתה מלמד אותי איך לנהל דיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת האמת, מה לעשות.
ארבל אסטרחן
הרכבן של ועדות הכנסת זה לא נושא שלא מוסדר בתקנון הכנסת. כמו שאמרתי, תקנון הכנסת קובע בסעיף 102, אומנם הוא מדבר על ההרכב הסיעתי של הוועדות הקבועות אבל הוא מדבר על כך שהוועדות יוקמו בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות ובהודעת הסיעות לגבי שיבוץ החברים. זה לא עניין שאין עליו הוראה בתקנון ולכן נדרש לפעול לפי הנוהג והנוהל. וכמו שאמרתי קודם, ההצעה של יו"ר הוועדה, שוב, זו לא הצעה שלי, אבל מציע יו"ר הוועדה, לגבי כל אחת מהוועדות, מספר החברים יהיה 17 – שזה מספר החברים המקסימלי שהחוק מאפשר – וכאשר עושים את החישוב הסיעתי לגבי כל ועדה כזאת, לרבות עיגולים, התוצאה יצאה כפי שהוא הקריא. כלומר, למשל לגבי הליכוד, המספר יצא 5.1, מעוגל לחמישה חברים. כחול לבן 4.68 מעוגל לחמישה. נשאל פה קודם לגבי ש"ס למשל. הרשימה המשותפת זה 2.13 מעוגל ל-2. ש"ס זה 1.28 אז זה מעוגל ל-1 למטה. יהדות התורה וישראל ביתנו זה 0.99 מעוגל ל-1, והעבודה מרצ וימינה 0.85 והם גם מעוגלים ל-1. זאת אומרת, יש כאלה שמעוגלים ל-1 למעלה ולמטה. וסיעת גשר החדשה היא 0.14 ולכן לא מגיע לה נציגות.

לכן, הדבר הזה נעשה בהתאם להרכב הסיעתי של הכנסת ואני לא יכולה לומר שהוא לא תואם את הוראות התקנון.
היו"ר אבי ניסנקורן
תודה. אנחנו עוברים להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שאלת המשך.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אנחנו עוברים להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שאלה חשובה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כל פעם שאלה חשובה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בטח.
היו"ר אבי ניסנקורן
נו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כל השאלות שלי חשובות.
היו"ר אבי ניסנקורן
נו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חייב לשאול אותך שאלה, ארבל, גם לאור מה שאמרת. במידה ומצביעים עכשיו פה באופן שרירותי, בלי הסכמה, על הוועדות האלה, הוועדות האלה לא מצריכות הצבעה במליאה, מספיק החלטת הוועדה המסדרת והן קמות באופן אוטומטי.
ארבל אסטרחן
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
דווקא זה בסדר מבחינתי.
יואב בן צור (ש"ס)
גם לא הודעה?
ארבל אסטרחן
הודעה במליאה והן בוחרות את היושב-ראש של הוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל מה קורה לגבי יתר הוועדות?
היו"ר אבי ניסנקורן
צריך הצבעה במליאה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
צריכים הצבעה במליאה. על הצבעה במליאה צריך לאפשר דיון, נכון?
ארבל אסטרחן
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למיטב הבנתי, קובע תקנון הכנסת, שכל חבר כנסת רשאי לקבל בדיון אפשרות דיבור של שלוש דקות או זמן גבוה יותר, לפי שיקול יושב-ראש הכנסת.
ארבל אסטרחן
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת אומרת, יושב-ראש הכנסת יכול לאפשר זמן דיבור שהוא יותר גדול משלוש דקות לכל אחד מהדוברים. האם אני צודק?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר אבי ניסנקורן
טוב, כרגע אנחנו בהצבעה על הוועדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חשוב שתדעו שאתם הולכים לשבת פה שבועיים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אין בעיה, טוב.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אין בעיה, תסביר לעם ישראל - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, קארין, אני עובר להצבעה. אנחנו מצביעים על ועדת הכספים בהרכב כדלקמן. הליכוד: חמישה חברים, והוא ישלים את שמות נציגיו בהמשך. אני חוזר, הליכוד חמישה חברים, הם ישלימו את השמות בהמשך. כחול לבן ארבעה חברים: אורית פרקש, מיקי לוי, מיכאל ביטון, אבי ניסנקורן. הרשימה המשותפת שלושה חברים, ישלימו את שמותיהם בהמשך. ש"ס, חבר אחד, ישלים את השם בהמשך. עבודה מרצ, איציק שמולי. יהדות התורה: ישלימו את השם בהמשך. ישראל ביתנו: עודד פורר, מועמד גם לראשות הוועדה. ימינה: ישלימו את השם בהמשך.

אנחנו מצביעים על ועדת הכספים בהרכב שהקראתי, ועל מועמדותו של עודד פורר לראשות ועדת הכספים. הליכוד יכולים להצביע חמישה חברים. בבקשה, מצביעים, מי בעד.
יואב בן צור (ש"ס)
שמית בבקשה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא יודע מי שמות חברי הליכוד, אין לכם שמות החברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל אנחנו רוצים שמית.
היו"ר אבי ניסנקורן
אז זה לא שמית. בבקשה, אנחנו מצביעים, מי בעד, מי נגד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה זה הדבר הזה, איך סופרים? תעשה הצבעה שמית, אתה לא יכול דרך וידאו לראות.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני יכול, נטלי נמצאת שם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי זאת נטלי?
היו"ר אבי ניסנקורן
מטעם הוועדה. בבקשה להצביע עכשיו, מי בעד, מי נגד?


הצבעה
בעד – 9
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר
היו"ר אבי ניסנקורן
אושרה הקמת ועדת הכספים בראשות עודד פורר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו לא מצביעים, לא הקראת בשמות שלנו, איך נצביע?
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם לא יודעים מי החמישה שלכם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה לא קראת.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא יודע מי החמישה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבי, הם עושים פרסה, עזוב.
יזהר שי (כחול לבן)
חבר הכנסת זוהר, אזרחי ישראל מודים לך, משבר קורונה, משבר כלכלי, משבר חריף ואתה מבלבל את המוח בתרגילים מגוחכים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בושה וחרפה. תתביישו לכם. אתם בושה וחרפה. במשבר קורונה אתם שוברים את הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת יזהר שי, לא יפה, מבלבל את המוח, תגיד לו, אדוני, אתה שוגה.
קרן ברק (הליכוד)
המיליונר מהרצליה מנסה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בושה וחרפה, התנהלות מבזה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מודיע, 9 בעד, אין נגד, אין נמנעים, ההחלטה על הקמת ועדת הכספים ועל מועמדותו של עודד פורר, כיושב ראש ועדת הכספים, אושרה.

עכשיו מצביעים על ועדת החוץ והביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
את היושב-ראש בוחרים בוועדה עצמה, חבר הכנסת ניסנקורן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל הוועדה המסדרת ממליצה. אנחנו מצביעים עכשיו על ועדת החוץ והביטחון בהרכב כדלקמן. חמישה חברים לליכוד, יתנו את השמות בהמשך. שישה חברים לכחול לבן: בני גנץ, יאיר לפיד, משה בוגי יעלון, גבי אשכנזי, אלעזר שטרן, אורנה ברביבאי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כל הגנרלים שהולכים ביחד עם הרשימה המשותפת.
קרן ברק (הליכוד)
למה גנרלים? יאיר לפיד היה כתב צבאי.
היו"ר אבי ניסנקורן
נציג אחד לש"ס, שני נציגים לעבודה גשר: עמיר פרץ ויאיר גולן. נציג אחד לישראל ביתנו: אלי אבידר. ימינה – ייתנו את השם בהמשך. מועמד לראשות הוועדה – גבי אשכנזי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אי אפשר במהלך הצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול לפני כל הצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אפשר לפני כל הצבעה, מגיעה לנו התייעצות סיעתית.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה רוצה התייעצות סיעתית?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת הצבעה נוספת.
היו"ר אבי ניסנקורן
בבקשה, חמש דקות התייעצות סיעתית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה רבה. אה, רגע ושכחתי, על ההצבעה הקודמת, בעצם רגע, אחרי זה. איפה היועצת המשפטית, אני רוצה להבין, מתי אני יכול להגיש רוויזיה הכי מאוחר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מגיש רוויזיה על ההצבעה הקודמת, תודה רבה.
יזהר שי (כחול לבן)
גם אני מבקש רוויזיה, אדוני היושב-ראש, רוויזיה כאן.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם אני מבקש רוויזיה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אבי ניסנקורן
חמש דקות התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:13 ונתחדשה בשעה 23:27.)
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו חוזרים. אנחנו עוברים להצבעה. קראתי כבר לפני זה אבל אני אגיד עוד פעם, מצביעים על חברי ועדת החוץ והביטחון, המועמד לראשות הוועדה גבי אשכנזי. חברי הוועדה: בני גנץ, יאיר לפיד, משה בוגי יעלון, גבי אשכנזי, אלעזר שטרן, אורנה ברביבאי. חמישה נציגי ליכוד. נציג אחד של ש"ס. עבודה מרצ – עמיר פרץ ויאיר גולן. יהדות התורה, נציג אחד. ישראל ביתנו, אלי אבידר. ימינה, נציג אחד. המועמד לראשות הוועדה, גבי אשכנזי. מי בעד, מי נגד?


הצבעה
בעד – 9
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר
היו"ר אבי ניסנקורן
אושר. הרוויזיה תידון בשתים-עשרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איך לבקש רוויזיה על ועדת חוץ וביטחון?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
מיקי, תתרכז, הרוויזיה תידון בשתים-עשרה, אל תגיד לא ידעתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם מטורפים, פשוט מטורפים, לא ראיתי דבר כזה.

הצעה להקמת ועדות מיוחדות
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו עוברים לדיון בוועדות המיוחדות. אני אציג את ההצעה. אנחנו מדברים על ארבע הוועדות המיוחדות. אני עוד פעם מדגיש, מדובר מבחינתנו בתחילת הדרך. אנחנו רוצים להקים עוד ועדות מיוחדות. אנחנו גם נציע, אם באמת ישתפו פעולה, לשם שינוי, הליכוד ויתר הסיעות של הבלוק, אנחנו נציע גם להם ראשות של ועדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הבנתי, עכשיו אתם ממשיכים בדיון בהקמת ועדות מיוחדות?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה סעיף 3 בסדר היום. יש סעיף 3 לסדר היום.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הבנתי, אתם עכשיו הולכים לדון עוד פעם בהקמת ועדות מיוחדות, בנוסף לחוץ וביטחון וכספים?
קארין אלהרר (כחול לבן)
כן, כן.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
איזה זעזוע. מיקי, אני מציעה שתצא להירגע רגע מהזעזוע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם מבינים שאתם צריכים לעשות פה דיון.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
דיון גם במליאה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איזה ועדות אתם רוצים להקים באופן חד צדדי, ברוב מוחלט שלכם?
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, שנייה, חבר'ה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הבנתי, אתם צריכים אותנו פה?
קארין אלהרר (כחול לבן)
כן, אם תהיה ענייני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו מפריעים לכם פה, אבי?
היו"ר אבי ניסנקורן
אתם לא מפריעים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, באמת, אתה רוצה שנלך אולי?
היו"ר אבי ניסנקורן
אם אתה משתתף בדיון, ברור שאתה לא מפריע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מעדיף שאלך אולי?
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה יעשה לך יותר קל.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, כי ההתנהלות הזאת – אתם מקימים עוד ועדות?
היו"ר אבי ניסנקורן
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הספיק לכם?
קארין אלהרר (כחול לבן)
תשאל את זה עוד פעם.
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו מקימים היום ארבע ועדות מיוחדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ארבע? אין לכם בושה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה חסר תקדים, מיקי.
היו"ר אבי ניסנקורן
מבחינתנו זו תחילת דרך כי אני אומר, אנחנו חושבים שהכנסת, עד כמה שאפשר במגבלת בעיות הקורונה, צריכה להקים כמה שיותר ועדות בתפקוד שוטף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ארבע ועדות? אוי ואבוי. למה צריך עוד ועדות?
היו"ר אבי ניסנקורן
מיקי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בפעם השלישית שתקרא לי כולם הולכים מפה עד הבוקר, יש לך את הכנסת לבד.
היו"ר אבי ניסנקורן
זאת החלטה שלך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו פשוט עוזבים את הוועדה, שתדע, לא יישאר פה אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
זאת החלטה שלך. אני מבקש עוד פעם, אל תפריע לי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תקרא פעם שלישית ותראה איך הכנסת - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
קראתי אותך לסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם נשארים פה לבד לגמרי, אפילו אחד לא יישאר. תקרא לי, בוא, תסלק אותנו מפה, תיקחו את הכנסת לעצמכם ואנחנו נלך. אין שום בעיה, אבי, תחליטו. אתם עושים הכול באופן חד צדדי. אין לזה תקדים. אתה לא רוצה אותנו פה, לא נהיה פה לגמרי. קחו את הכנסת, תעשו בה מה שאתם רוצים, ניתן לכם אותם מתנה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני מבקש להמשיך את הדיון. אתה מפריע או רוצה להמשיך?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה לא יכול לקיים דיון כזה בלי לדבר אתי לפני ובלי להתייעץ אתי, אתה עושה את זה חד צדדי, זה לא היה מעולם.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד פעם, אני בא ואומר, אנחנו רוצים להקים את הוועדות.
פטין מולה (הליכוד)
התנהגות בוטה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני חייב להגיד לך, אני גם פניתי אליך ואמרתי לך שאני מקים ועדות נוספות.
היו"ר אבי ניסנקורן
נו באמת.
פטין מולה (הליכוד)
הקמת שתי ועדות, לא ארבע.
היו"ר אבי ניסנקורן
שאלתי אותך אם אתה רוצה עוד ועדות? אמרת שלא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את היציאה מידי חובה הזאת אתה חושב שאני קונה? את חוץ וביטחון לקחתם, כספים לקחתם, מסדרת שלכם, עכשיו אתם רוצים להקים עוד ארבע ועדות, תגיד לי, זה הגיוני? אנחנו 58 פה, מה אתם מתעלמים מ-58 חברי כנסת? תסביר לי.
פטין מולה (הליכוד)
בוא נחרים.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה להמשיך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא מוכן.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. זה מה שרצית, זה מה שקורה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אני לא רציתי. אתה החלטת לסלק אותנו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני לא מסלק אותך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סילקת את כל חברי הבלוק.
היו"ר אבי ניסנקורן
אף אחד לא מסלק, דרך אגב, קראתי רק אותך לסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סילקת, תיקח את זה בחשבון.
היו"ר אבי ניסנקורן
אתה נשאר ורוצה לנהל, או לא? תחליט. אני לא מוכן להפרעות האלה.
פטין מולה (הליכוד)
אתה מתעלם מ-58 חברי כנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האמת היא, לא נעים להיות במיעוט.
פטין מולה (הליכוד)
זה לא מיעוט, זאת התעלמות.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
זה פחות כיף שאתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה, באופן הכוחני והדורסני שהיית רגיל לעשות אותו.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה להגיד עוד פעם. דבר ראשון, הודענו מראש שיקומו ועדות מיוחדות. דבר שני, אני פניתי למיקי זוהר, לשאול אותו אם יש לו ועדות מיוחדות שהוא רוצה להקים? הוא אמר לי, אני לא משתתף בקרקס הזה, בנושא הזה, לא רוצה להשתתף ולא נתן לי ועדות עד היום שרציתי להקים. דבר שלישי, אני רוצה להגיד, אנחנו בסיטואציה שהכנסת צריכה להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר, אנחנו במצב משברי במשק, בין היתר, חלק מהוועדות שאנחנו עושים הן בהתייחס למצב המשברי. לכן אני לא מבין, דווקא מי שרוצה שהכנסת תתנהל, אין סיבה שלא יקיים. אמרתי כבר בתחילת הדיון, אמרתי את זה כמה פעמים, שאנחנו רוצים להקים עוד ועדות ואני ביקשתי ואני מבקש עוד פעם מכל סיעות הבית שיציעו לי מי שרוצה עוד ועדות, ואני בא ואומר מראש, בראשות הוועדות האלה יהיו גם סיעות מהליכוד וגם סיעות מהבלוק בראשות הוועדות הנוספות. אנחנו רוצים עד כמה שאפשר, שהכנסת תתנהל כפי שמתנהלת כנסת במצב שאחרי שנה שהיא לא מתנהלת, בהתחשב במצב הבריאות, ודווקא בתקופה הזאת הכנסת צריכה להתנהל בהתחשב במצב הבריאותי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כולם הביתה, יאללה מספיק, כולם הביתה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהבושה הזאת.
קרן ברק (הליכוד)
הולכים הביתה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן.
יזהר שי (כחול לבן)
רגע, היושב-ראש, מפריעים פה. חבר הכנסת זוהר שהוצאת מהישיבה, נכנס.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש לך את הכנסת בשבילך, תעשה בה מה שאתה מבין.
יזהר שי (כחול לבן)
יירשם שחבר הכנסת זוהר וחברי הכנסת הליכוד לא רוצים להקים ועדת קורונה כי מדינת ישראל לא - - -
קרן ברק (הליכוד)
כמו בהסתדרות, אתה ויזהר שי המיליונר.
יזהר שי (כחול לבן)
יירשם שחברי הליכוד בורחים מהקמת ועדת קורונה כי יש להם דברים יותר חשובים לעשות.
פטין מולה (הליכוד)
אם היה אכפת לך מהקורונה היית דוחה את הכול.
יזהר שי (כחול לבן)
חברת הכנסת ברק, מה משותף למילצ'ן, אדלסון ועוד אחרים? אה, תיקי אישום נגד הנאשם. שם המיליונרים האמיתיים.
פטין מולה (הליכוד)
ראש הממשלה מתעסק בקורונה, לא צריך את הוועדה שלך, תהיה לנו בריא, להתראות, ביי.
יזהר שי (כחול לבן)
בושה וחרפה. רגע, מפריעים פה אדוני היושב-ראש.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתם לא מבינים את כללי הדמוקרטיה?
קרן ברק (הליכוד)
לא, אנחנו לא מקבלים, לא את אבי ניסנקורן מההסתדרות ולא את יזהר שי המיליונר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תפסיקי לדבר ככה, בושה וחרפה שאת בצורה כזאת לחברי כנסת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
את יורדת לרמה אישית, לכיס של אנשים, לא מכבד בכלל.
יזהר שי (כחול לבן)
עזבו אותה, היא שכחה את המיליארדים של נתניהו, היא יורדת על המיליונרים שמייצרים כסף למדינת ישראל. בושה וחרפה. את חברת כנסת שהיא בושה לבית הזה, לכי מפה. חברת כנסת שהיא בושה וחרפה לבית הזה. חברת כנסת שהיא בושה וחרפה למה שקורה בבית הזה, תודה שיצאה מפה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני רוצה לעבור להסבר לגבי הוועדות המיוחדות. עוד פעם, חבל שחברים עזבו אבל זאת החלטה שלהם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא צריך פה שני חדרים, אנחנו לא חוזרים לבניין הזה עד שמישהו מכם יתעשת כי מה שעושים פה חצה את כל הגבולות האפשריים. ארבל, אני מבקש שתקשיבי, אנחנו לא מגיעים לאף דיון, לא כספים, לא חוץ וביטחון, לא אף ועדה. אנחנו לא חוזרים לבניין הזה בגלל - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
מה שאתה אומר, שאתה רוצה להיות אוכל חינם, אתה מקבל משכורת של חבר כנסת ולא רוצה לעבוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו לא חוזרים עד שמישהו מכם, אולי במחלקה המשפטית, יתעשת ויבין שמה שהם עושים פה חצה את כל הגבולות האפשריים.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
מיקי זוהר, אתה חצוף ושערורייתי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנשים לא מקבלים משכורת, מפוטרים, אתה מקבל משכורת ולא רוצה לבוא לכנסת? תתבייש לך.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
דווקא זה כיף שיש לנו את כל הבניין לעצמנו.
קארין אלהרר (כחול לבן)
בוא נתקדם, יש עוד מעט רוויזיה.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד שנייה.
היו"ר אבי ניסנקורן
לצערי, נציגי חלק מהסיעות יצאו מהדיון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אגב, זה מאוד עצוב.
היו"ר אבי ניסנקורן
אני חייב להגיד לצערי, כי הדיון הזה היה על סדר היום מהתחלה וכל מי שרצה להבין את הפרטים שלו, יכול היה לדבר אתי. אני גם התקשרתי למיקי זוהר ואמרתי לו, שיעלו היום גם ועדות מיוחדות ושאלתי אותו אם הוא רוצה עוד ועדות מיוחדות? אני חייב להגיד, שיש גם קו תפר. הלכנו לפני פיזור הכנסת, רצינו להקים ועדות קבועות ואם אין ברירה אז ועדות מיוחדות. אנחנו רק נקלענו לסיטואציה, בגלל תהליך עיכוב של אישור הוועדות, אישור הוועדות התכנס לכיוון של שבוע לפני הבחירות. לכן בצוק העיתים אמרנו, אין טעם להקים ועדות שבוע לפני הבחירות ואחר כך להקים אותן מחדש. וגם שלא יחשבו שיש פה אקט פוליטי. לכן אמרנו, שהוועדות המיוחדות יוקמו מיד אחרי הבחירות. שלוש הוועדות שאנחנו רוצים להקים היום הן ועדות שביקשנו את הקמתן לפני הבחירות. וועדה רביעית נובעת מצוק העיתים של הקורונה. לכן אני חושב, עשה טעות מיקי זוהר, שגרם לכל חברי הוועדה לצאת, במקום לשרת את האזרחים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל יש כאן אלמנט של מנהיגות.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה. אני רוצה להדגיש, כל הוועדות הן ועדות מיוחדות שיפעלו עד הקמת ועדות קבועות. זה הדבר הראשון. אנחנו נקיים דיון לכל הוועדות, אני אפתח ואחר כך כל אחד ידבר. תתאזרו בסבלנות.
ארבל אסטרחן
תגיד שזאת הצעה למליאה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אלה הצעות למליאה, ברור. הוועדה הראשונה היא ועדה בנושא הקורונה. הוועדה הזאת נדרשת, אנחנו חייבים לפקח על מה שקורה בנושא הקורונה, לשקף לאזרחים, יש הרבה מאוד אזרחים מודאגים, הכנסת צריכה לתת את תרומתה בנושא הזה והתרומה שלה היא להקים ועדה שתפקח על כל מה שנעשה ותעזור לכוחות ההצלה, תעזור לכוחות הרפואיים, תעזור לכוחות השונים לעשות את מלאכתם נאמנה, תלווה את זה ותייצר שקיפות מול הציבור. זאת הוועדה הראשונה. שוב, זאת ועדה שרצינו להקים לפני הבחירות. לצערי היינו צריכים לחכות את השבועיים האלה בגלל הנחייה של היועץ המשפטי, שבין הבחירות לבין התכנסות הכנסת אי אפשר להקים ועדות, הוועדות לא מתכנסות ולא מוקמות. מיום השבעת הממשלה ועד היום היו עיכובים, שוב, לצערי, בהקמת הוועדות האלה. אין ספק שזאת ועדה מאוד דחופה, ועדה מאוד נדרשת. זאת הוועדה הראשונה שנרצה להקים. את הסמכות המדויקת שלנו כבר נקרא. מי שמומלץ לעמוד בראשות הוועדה, עפר שלח. הרכב הוועדה, בגלל מגבלת 15 חברים, הוועדה תהיה בת 15 חברים אחרת הייתי מרחיב אותה ל-17 חברים אבל הייעוץ המשפטי מגביל אותי ב-15 חברים. אני מכבד את העמדה של הייעוץ המשפטי ולכן בעצה אחת עם הייעוץ המשפטי, ההרכב שישקף עד כמה שאפשר בצורה הכי קרובה את ההרכב הסיעתי הוא ארבעה חברים לליכוד, ארבעה חברים לכחול לבן, שני חברים לרשימה המשותפת - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
איזה ועדה?
היו"ר אבי ניסנקורן
ועדת הקורונה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש לנו עוד אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה. אם אתה רוצה, נעשה על זה הפסקה כי עשינו התייעצות עם הייעוץ המשפטי - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא, זה הסיכום בינינו.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אבל אני מוגבל פה על ידי הייעוץ המשפטי. ארבל, אם תוכלי להסביר לו.
ארבל אסטרחן
מבחינת מספר החברים.
היו"ר אבי ניסנקורן
עוד שנייה. תן לי רגע לסיים, אם צריך לעשות הבהרות, נעשה הפסקה אם תצטרך הבהרות. אנחנו פה בסיטואציה שאכן ההרכב הוא: ארבעה, שניים ואחד לכל אחד מהחברים. אם תרצו אחר כך לפני ההצבעה נקיים התייעצות. תנו לי לסיים, אם תהיה אי בהירות, נפתור אותה.

הוועדה השנייה היא ועדה בנושא אלימות ומיגור הפשיעה במגזר הערבי. אני חייב להגיד גם פה, זאת ועדה שביקשנו את הקמתה לפני הבחירות, גם פה בגלל שהגענו לסיטואציה של שבוע לפני הבחירות, אמרנו שנקים אותה מיד לאחר הבחירות וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. יש בעיה קשה מאוד של פשיעה ומיגור אלימות במגזר הערבי. אני חושב שזה חייב להידון, חייב להתברר, חייבים לתת לזה מזור, הכנסת צריכה לתת את תרומתה פה. הרכב הוועדה גם פה הוא עד 15 חברים. כבר אדבר על הרכב הוועדה. בראשות הוועדה יהיה נציג מהרשימה המשותפת. גם פה, אם צריך, תני לי חידוד בנושא הזה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא הבנתי לגבי הקורונה. יש לנו סיכום שאנחנו שניים פלוס אחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, כבר נחזור לקורונה, נחזור לזה, אם צריך, נתקן את זה. אם צריך, נעשה חמש דקות התייעצות סיעתית ונסביר את הדברים.

הוועדה השלישית היא ועדה שדנה במשבר החינוך המיוחד ובהכנה לשנת הלימודים בתחום החינוך. גם את הוועדה הזאת רצינו להקים לפני הבחירות, משבר החינוך המיוחד. בינתיים הצטרף לזה הכנה לשנת הלימודים הבאה, היא אומנם נפתחת בספטמבר אבל ההיערכות עד מאי ולכן יש פה צוק עיתים.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
מה שם הוועדה?
היו"ר אבי ניסנקורן
משבר החינוך המיוחד והכנה לשנת הלימודים.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
לא, חשוב לנו שזה לא יהיה רק החינוך המיוחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
היערכות לשנת הלימודים של כולם. היערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים.
ארבל אסטרחן
אי אפשר להשתתף אתם בגלל שהשם של הוועדה נורא ארוך, אולי בפירוט נוכל לרשום.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
בתוך החינוך יש פררוגטיבה להתעסק עם החינוך המיוחד מן הסתם, לא צריך להגיד את זה.
היו"ר אבי ניסנקורן
אבל אני יודע שיש הרבה מאוד פניות, הדגשנו את הצורך לטפל בחינוך המיוחד. אני חושב שזה נכון. אני חושב שציבור הילדים מאוד רוצים שנושא החינוך המיוחד באופן ספציפי יטופל. אני חייב להגיד, יש היום ילדים אוטיסטיים שהם בבית בלי פתרון למשפחות שלהם. אנחנו בסיטואציה אומנם משברית אבל מעבר לזה יש את הרפורמה של החינוך המיוחד שצריך לדון בה וזה אחד מהדברים שדנו בהם. ויש את החינוך המיוחד הבלתי מוכר - - -
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אין חולק שצריך לטפל בנושא, השאלה אם זה צריך להיות בשם הוועדה?
היו"ר אבי ניסנקורן
אני חושב שזה נכון.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד הכנה לשנת הלימודים ואז בסמכויות להגיד: בפרט בנושא החינוך המיוחד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לאור משבר הקורונה, חשבו להאריך את חופשת הלימודים עד 1 בספטמבר בגלל הקורונה, אולי כדאי - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
אנחנו אומרים ככה, הכנה לשנת הלימודים - מרב, אתם מחליטים אבל אני חושב שחשוב להגיד – והטיפול בנושא החינוך המיוחד.
ארבל אסטרחן
אולי עדיף לא להגיד את המילה משבר.
היו"ר אבי ניסנקורן
אוקי, הכנה לשנת הלימודים והטיפול בנושא החינוך המיוחד.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
משתמע שזה רק החינוך המיוחד.
ארבל אסטרחן
לא, והטיפול. הכנה לשנת הלימודים הבאה והטיפול בנושא החינוך המיוחד. גם בסמכויות הוועדה נכתוב, אחד, שניים, שני נושאים.
היו"ר אבי ניסנקורן
הכנה לשנת הלימודים של מערכת החינוך והטיפול בחינוך המיוחד. צריך להבין, אנחנו עכשיו נמצאים בסוף מרץ, ההיערכות לשנת הלימודים בדרך כלל היא עד חודש מאי.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אפשר להגיד, ועדה להיערכות מערכת החינוך ומשבר החינוך המיוחד.
ארבל אסטרחן
היערכות מערכת החינוך למה? אגב, אם יש ענייני חינוך שקשורים לקורונה, התמודדות בתי הספר - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
יש את ועדת הקורונה.
ארבל אסטרחן
זה ילך לוועדת הקורונה.
היו"ר אבי ניסנקורן
כן, אבל זה יהיה בתיאום.
ארבל אסטרחן
כן, הם יכולים להיות מתואמים.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אבל אם יש פתיחת שנת הלימודים, זה אומר שחזרנו לחיים נורמליים, זה אומר שאולי יהיו לנו ועדות - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
שנייה, אני עוד פעם בא ואומר, עד מאי צריך להיערך לשנת הלימודים הבאה.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
זה כאילו היערכות מערכת החינוך - - -
היו"ר אבי ניסנקורן
היערכות למה?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
לחיים אחרי הקורונה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה לא להגיד ועדה מיוחדת שתדון בנושא מערכת החינוך?
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
היא לא ועדת החינוך, לכן אני אומרת, ועדה להיערכות מערכת החינוך ומשבר החינוך המיוחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
לא, אי אפשר. אנחנו לא יכולים להקים ועדה שהיא בדיוק כמו הוועדה הקבועה.
ארבל אסטרחן
גם השם צריך להיות קצר. אחר כך בסמכויות אפשר לעשות 1, 2, 3, אין בעיה, אבל תתנו איזה שם מאוד ארוך.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אז מה אתם מציעים?
היו"ר אבי ניסנקורן
תציעי את.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
הצעתי.
היו"ר אבי ניסנקורן
ארבל.
מרב מיכאלי (העבודה-גשר)
אה, ארבל, סליחה.
ארבל אסטרחן
שני נושאים שלא קשורים זה לזה, זה הכנה לשנת הלימודים בכלל החינוך והתמקדות בנושא החינוך המיוחד.
היו"ר אבי ניסנקורן
נכון, זה תת נושא אבל זה תת נושא שהוא חשוב.
ארבל אסטרחן