ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/03/2020

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה

פרוטוקול

 
עמוד 1 מתוך 42 עמודים

עותק 1 תוך 1 עותקים
PAGE
ועדת המשנה הזמנית למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן עמוד 21 מתוך 42 עמודים
16/03/2020
עותק 1 תוך 1 עותקים
חלק שני של הישיבה מתוך שני חלקים

הכנסת העשרים ושתיים
מושב שני
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת המשנה הזמנית למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן
(של ועדת החוץ והביטחון)
יום שני, כ' באדר התש"ף (16 במרץ 2020), שעה 14:30
(חלק שני של הישיבה מתוך שני חלקים)
סדר-היום
הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה.
נוכחים
חברי הוועדה: גבי אשכנזי – היו"ר
משה יעלון – מ"מ היו"ר
יואב בן צור
יאיר לפיד
גדעון סער

יואב קיש
מוזמנים
רז ניזרי


– המשנה ליועמ"ש, משרד המשפטים
משה בר סימן טוב
– מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' סיגל סדצקי
– ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
ע' יועצת משפטית
איילת לוי-נחום
ראש תחום (מודיעין)
שגיא חן
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה
היו"ר גבי אשכנזי
אני מציע שתכניס אותם.
שמואל לטקו
עכשיו הופכים את הדיון לפתוח?
היו"ר גבי אשכנזי
כן, פתוח.
שגיא חן
אפשר עשרה אנשים.
היו"ר גבי אשכנזי
אני מציע שתכניס שניים.
יואב בן צור
את סימן טוב ואת רז ניזרי.
היו"ר גבי אשכנזי
מנכ"ל משרד הביטחון ראשון, ואחרי אנחנו רוצים לשמוע את היועץ המשפטי – נכון?
קריאה
מנכ"ל משרד הביטחון?
שגיא חן
מנכ"ל משרד הבריאות.
מירי פרנקל-שור
הדיון פתוח לפי סעיף 6(ב) לחוק השב"כ.
חפציבה צנעני
מירי, שיגידו גם בתחילת הדיון, כשייכנסו.
רז נזרי
- - - ביחד - - -
שמואל לטקו
אין מקום.
היו"ר גבי אשכנזי
חבר'ה, אין מקום. אנחנו מוגבלים. זה רק עד עשרה. ניזרי, חשבנו שאתם יכולים לשמוע את סימן טוב. אם אתם רוצים, נכניס אחרי זה את שניכם.
שמואל לטקו
אפשר את שניכם. תחכו כמה דקות.
קריאה
- - - ואחרי זה אנחנו?
היו"ר גבי אשכנזי
אין ברירה. אנחנו כפופים לזה שיהיו עשרה.
רז נזרי
אנחנו יושבים כל היום ולאורך כל הלילה. בסדר.
היו"ר גבי אשכנזי
לא. חברים, שלא תהיינה אי-הבנות: --
רז נזרי
הבנתי.
היו"ר גבי אשכנזי
--אנחנו רוצים את כולכם בחדר, כך שכולם ישמעו את כולם.
רז נזרי
ברור לי.
היו"ר גבי אשכנזי
זה שאתה לא שומע אותם פוגם בדיון. אני מציע שייכנס אחד. כשתתייחס, סימן טוב ייצא ודנה תיכנס אתך.
שמואל לטקו
לא.
היו"ר גבי אשכנזי
סליחה.
קריאה
ייכנסו שניהם, תשמעו אותם, אנחנו שמענו אותם ומדברים אתם, ואחרי זה - - -
שמואל לטקו
בסדר. אוקיי. תודה.
מירי פרנקל-שור
הנה, יש לנו. אנחנו יכולים לקבל פה חריגים.
היו"ר גבי אשכנזי
אולי מי שמוסמך הכשרות לנושא ההתכנסויות יאפשר לוועדה חריג להכניס עוד שניים.
סיגל סדצקי
אתם לא צריכים. אנחנו לא קבענו עשרה אנשים. יכולים להיות יותר אנשים.
שמואל לטקו
אני לא יכול. יש לי הוראת מנכ"ל.
היו"ר גבי אשכנזי
את יכולה לעשות overruling על מנכ"ל הכנסת?
סיגל סדצקי
סליחה? לא.
מירי פרנקל-שור
הכנסת סוברנית להחליט את החלטותיה.
משה בר סימן טוב
אנחנו לא קובעים לכנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
יש לי את זה בכתוב.
היו"ר גבי אשכנזי
זו כלל של המנכ"ל?
קריאה
כן, הוא כתב.
היו"ר גבי אשכנזי
אני מבקש לצאת למנכ"ל ולהודיע שפרופסור סיגל סדצקי מאשרת להכניס פה - - -
מירי פרנקל-שור
לא, לא. אל תסבך את סיגל.
משה בר סימן טוב
אנחנו לא מאשרים ולא לא מאשרים. אתם גוף עצמאי, ואתם מחליטים על עצמכם.
היו"ר גבי אשכנזי
תחזור ותבקש.
שגיא חן
תתחילו. אני בודק.
קריאה
גבי, המנכ"ל בא עכשיו. תעשה, ואתה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.
משה בר סימן טוב
אבל, כן תקפידו של מרחק של שני מטרים.
יואב בן צור (ש"ס)
תקפידו גם אתם.
היו"ר גבי אשכנזי
אני פותח - - -
קריאה
יש לו סמכות.
משה בר סימן טוב
סיגל ואני עובדים בצפיפות מספיק גבוהה שזה כבר חסר - - - , לצערנו.
היו"ר גבי אשכנזי
חברים. בר סימן טוב.
משה בר סימן טוב
סליחה.
היו"ר גבי אשכנזי
אני פותח את ועדת המשנה למודיעין.
שגיא חן
אין אישור מגריף ליותר מעשרה אנשים.
היו"ר גבי אשכנזי
תודה, בסדר.
אני פותח את ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים. הדיון פתוח.
אנחנו דנים בהצעת הממשלה, שהתקבלה אצלנו כאן ב-13:06. מזל שכולנו היינו בבית, והאישור, כמתחייב מכנסת מעבר על-ידי מזכירות הכנסת, ניתן ב-14:30. אנחנו ויתרנו על למידה מעמיקה, ובתוקף לוחות-הזמנים הזמנו את רוב חברי הכנסת ונתנו התראות קודם לקצר בתהליכים. עשינו דיון האם אנחנו יכולים או לא יכולים לדון, ללמוד את זה, אבל אנחנו גם מבינים שהממשלה, אחרי דיונים ארוכים במספר דיונים, אישרה את הבקשה. לנו רמת הידע חסרה – לא על הבקשה, אלא על המצב שמכתיב את הצורך הזה. לצערנו, הוועדה ביקשה לדון בנושא הקורונה כבר לפני עשרה ימים, ולפני שבוע – פעמיים. מטעמים של הכנסת וועדת ההסכמות, נבצר מאתנו, ולא ניתן האישור. לו היה ניתן, יכול להיות שהיינו יכולים לחסוך חלק מהדברים.
מנכ"ל משרד הבריאות, כל הפתיחה הארוכה הזאת היא משום שהוועדה צריכה ללמוד ממה זה נובע, כלומר מה המצב. מהי עוצמת הצורך? למה צריך את זה? איפה אנחנו נמצאים? אתם מבינים? אחרי זה נדון בהיבטים המשפטיים ובבקשה עצמה.
אני רק רוצה לומר לחברים – אנחנו לא מסתירים זאת – שלפי החוק ב-15:59 אין ועחו"ב במדינה. ביקשנו להאריך את זה כחריג בגלל שהמצב חריג, ושוחחתי באופן אישי עם יושב-ראש הכנסת. אין גם בידיו להושיע. אנחנו ב"פג תוקף" בעוד 57 דקות.

למרות זאת, אחרי דיון, הוועדה החליטה להמשיך, ואנחנו נקווה שנתקדם.
אדוני, תודה רבה שבאת.
משה בר סימן טוב
יש גם תרחיש ייחוס שהיינו רוצים להציג לכם, אבל אני לא יודע אם התקשורת - - -
מירי פרנקל-שור
שוחחתי עם גיל לימון בנושא. הסיכום שלנו היה – הסברנו לו את אופן התנהלות הדיון, דיון פתוח ודיון סגור – שהדיון יתחיל כדיון סגור ואחר כך יתקיים דיון סגור, ואתם בהתאם תציגו לוועדה.
היו"ר גבי אשכנזי
אבל מכיון שהתרחיש מסתובב בחוץ, אני חושב שאתה יכול - - -
גדעון סער (הליכוד)
בניגוד לממשלה, הוועדה הזאת לא דולפת.
מירי פרנקל-שור
אבל, גדעון, זה דיון פתוח.
מירי פרנקל-שור
זה דיון פתוח. בחלק הסגור אפשר להרחיב.
משה בר סימן טוב
הייתי מציג את זה בלי היסוס. זו לא השאלה. אבל, יש עדיין הבדל כשדברים נאמרים על ידינו. מה גם שאלה תרחישי ייחוס, ואנחנו אומרים איך תיראה המציאות.

אני חושב שהדבר הכי משמעותי לומר – ואחר כך אני חושב שכדאי שפרופסור סדצקי תגיד את רוב הדברים – הוא שלנו, כבני אדם, נורא-נורא קשה לתפוס התפשטות גיאומטרית אקספוננציאלית. מה זה אומר? אנחנו רגילים לחשוב על המציאות במונחים לינאריים: היו אתמול שני אנשים שנהיו חולים, היום יש שני אנשים שנהיו חולים ומחר יש שני אנשים שיהיו חולים. כך נראה לנו העולם. גם אירועים ביטחוניים הם בדרך כלל אירועים לינאריים, כלומר יש כמה מקרים בנקודת זמן אחת ועוד כמה מקרים בנקודת זמן אחרת וכו'. אירוע אקספוננציאלי הוא אירוע שמתחיל כמו אירוע לינארי, וכשאנחנו מסתכלים עליו הוא נראה לנו "אוקיי, היו לנו כמה חולים, מחר יהיו לנו עוד כמה חולים וכו'", ואז פתאום במשהו שמרגיש כמו רגע אחד שלוקח יומיים-שלושה קורית איזו שהיא קפיצה אדירה מאד במספרים, כי אנחנו מדברים פה על אירוע מעריכים, כלומר כל פעם המספר עולה בחזקת 2 או יותר.
אנחנו מתמודדים פה עם תחלואה שאנחנו יודעים עליה מעט מאד. מבחינתנו במשרד הבריאות, כל האירוע התחיל ב-20 בינואר, כאשר ארגון הבריאות העולמי החליט שהמחלה עוברת בין בני-אדם. עד אז זה היה אירוע אנקדוטלי בשוליים.
היו"ר גבי אשכנזי
מתי זה התחיל בסין?
גדעון סער (הליכוד)
ב-31 בדצמבר.
סיגל סדצקי
זה באמת התחיל בתחילת דצמבר בסין.
גדעון סער (הליכוד)
סוף דצמבר.
סיגל סדצקי
בתחילת דצמבר היו החולים הראשונים, ובדיעבד אנחנו יודעים את זה.
משה בר סימן טוב
בהתחלה, המחשבה הייתה שהמחלה עוברת בין חיות לבני-אדם. ב-20 בינואר ארגון הבריאות העולמי אמר שזו מחלה שעוברת בין בני-אדם.

זו מחלה חדשה מאד. אנחנו יודעים עליה מעט מאד. בסך-הכול היא אתנו פחות מחודשיים, ואנחנו יודעים מעט מאד. אנחנו כן יודעים שהיא מדבקת בשיעורים גבוהים מאד. יש הערכות שונות, והטווח מאד גדול; מדובר על זה שבסין, לפני ההתערבות שלהם, כל אדם הדביק מעל שלושה אנשים – 3.88. הטווח שמקובל היום לדבר עליו, ללא התערבות, הוא בין 2 ל-3, אבל יש הרבה אד הערכות, וזה מה שהופך את זה למעריכים, כלומר המספר קופץ כל פעם בחזקת 2 או 3.
היו"ר גבי אשכנזי
למה אנחנו רוצים להגיע? לפחות מ-1?
משה בר סימן טוב
אנחנו רוצים להגיע למקסימום אחד. גם כשמגיעים לאחד, זה עדיין מסוכן. כלומר, אם נוצרת לנו פה מסה של 5,000 איש שחולים, 1,000 או לא משנה כמה, הם ימשיכו להעביר את זה מאחד לאחד. לכאורה היינו רוצים: ההתפשטות האקספוננציאלית נגמרת ב-1, כי 1 בחזקת 1 זה 1, אבל זה עדיין אומר שזה משהו שילווה אותנו הרבה זמן.
לכן, כל הפעולות שאנחנו עושים מכוונות לכך שאנחנו רוצים להקטין את מקדם ההדבקה, כלומר שכל אדם ידביק כמה שפחות אנשים. בסוף, זו המטרה שלנו. שוב, כשזה ללא התערבות, זה בין 2, לצורך העניין. אנחנו לא יודעים ואנחנו משערים. כל הדברים שאנחנו אומרים פה הם השערה.
היו"ר גבי אשכנזי
חבר-הכנסת יעלון, תחליף אותי רגע.
(היו"ר משה יעלון, 15:07)
משה בר סימן טוב
כולנו לומדים את כל מה שמפורסם בכל מקום גם על-ידי ארגון הבריאות העולמי וגם בכתבי העת הרפואיים ובניסיון של מדינות אחרות. אנחנו מדברים עם הרבה מאד מדינות כדי להבין מה קורה שם ומה הם עושים. אבל, מדובר באירוע גדול מאד. זה אירוע שאם לא עושים צעדים מאד מאז'וריים כדי להשתלט עליו, מגיעים בפרק זמן מאד-מאד קצר לאובדן שליטה. ראינו את סין ואת איטליה, ואנחנו רואים את ספרד. אנחנו רואים עכשיו שורה ארוכה של מדינות באירופה. גם בארצות-הברית קורה משהו ענק בממדיו.
יש משהו מתעתע כי לפעמים רואים מדינה אחת שהדברים בה נראים פחות נורא או יותר נורא ומנסים לייצר איזו שהיא שונות, אבל בסוף הזמן מצמצם את השונות באירועים בין המדינות.
יואב בן צור (ש"ס)
אנגליה?
סא"ל נועם שם-טוב
נחכה ונראה. אנגליה עולה במספרים. כולן מטפסות במספרים. זו מחלה שפרק הזמן של התחלואה שלה מאד-מאד ארוך. לנו יש היום 250 חולים. לפני כמה שבועות התחלנו עם החולה הראשון שהגיע לארץ? לא יודעים, אולי ארבעה שבועות.
סיגל סדצקי
לא, הרבה פחות.
גדעון סער (הליכוד)
שבועיים וחצי.
סיגל סדצקי
שבועיים וחצי.
משה בר סימן טוב
השתחררו ארבעה חולים, ואנחנו מקווים שהיום ישתחררו עוד 10 או 11 נוספים. כלומר, בסך-הכול, באופן יחסי, התחלואה מאד-מאד ארוכה.

האסטרטגיה להתמודד עם המחלה היא בכמה דרכים. כדי לצמצם את מקדם ההדבקה, אנחנו רוצים להגיע לחולים כמה שיותר מהר או לזהות את האנשים כמה שיותר מהר: אדם א' חולה, אדם ב' חולה, אדם ג' חולה, ולבודד את האדם החולה ולבודד את המגעים שלו.
אחד הדברים שהופכים את המחלה הזאת למחלה כל כך קשה להתמודדות הוא שאחוזים ניכרים מאד מהאוכלוסייה, שאנחנו לא יודעים כמה – במודלים אנחנו משחקים בין 20% ל-80% מהאנשים שנדבקים – בכלל לא מגבלים סימפטומים. הם לא יודעים שהם חולים במחלה והם לא מגלים שום סימפטום, אבל הם כן מעבירים את המחלה.
גדעון סער (הליכוד)
כמה אחוזים? 20%-30%?
סיגל סדצקי
אנחנו לא יודעים. אין לנו שום דרך לדעת.
משה בר סימן טוב
אנחנו לא יודעים. במודלים, כשאנחנו בונים את התרחישים, אנחנו משחקים, ואנחנו מתחילים ב-20% וגם עולים ל-80% מהאנשים. כלומר, בסוף, אנחנו לא יודעים. אנחנו רוצים להיערך לאיזה שהוא תרחיש במערכת הבריאות, ואנחנו מכינים כל מיני תרחישים. אנחנו מניחים שאולי 20% לא יודעים שהם חולים או שאולי 80% לא יודעים שהם חולים. גם אנשים שהם יודעים שהם חולים – אנחנו מנתחים כמה מהם עם סימפטומים קלים, כמה עם סימפטומים יותר חמורים, וכמה, לצורך העניין, גם ימותו מהמחלה. זה מה שהופך את המחלה למשהו מאד מתעתע. הרבה מאד אנשים חולים בה ולא יודעים שהם חולים, והם בכל זאת מדביקים.
(היו"ר גבי אשכנזי, 15:10)
עוד קבוצה לא מבוטלת של אנשים היא זו של אלה שחולים במחלה עם סימפטומים שאנחנו נוטים לבטל אותם. לפעמים, הם בכלל בלי חום, ויש קצת קושי בנשימה וקצת שיעול – דברים שאנחנו מתעלמים מהם. בהרבה מאד מהבקרים גם אני קם עם קצת שיעול.
היו"ר גבי אשכנזי
גם אתה משתעל קצת?...
משה בר סימן טוב
ובטח כשאתה יודע את זה, אתה משתעל יותר.
היו"ר גבי אשכנזי
רווח לי.
משה בר סימן טוב
שוב, חלק מהאנשים חווים זאת בלי חום. בקיצור, יש לנו פה טווח מאד-מאד רחב של תחלואה. זה הופך באמת את אסטרטגיית ההתמודדות למאד מורכבת.

אמרנו שאנחנו רוצים להגיע מהר לאנשים ולבודד אותם כדי שיפסיקו להדביק. יש לנו אנשים שהדביקו הרבה מאד אנשים למרות הממוצע של 2-3.
היו"ר גבי אשכנזי
זו הסיבה לכך – זה דבר גלוי – שאתם חושבים שצריך להחמיר בצעדים.
משה בר סימן טוב
תכף אתייחס גם לזה.

דבר ראשון – אנחנו רוצים להגיע לאנשים החולים מהר.
היו"ר גבי אשכנזי
איך הדבר הזה יעזור לכם להגיע אליהם?
משה בר סימן טוב
כדי להגיע לאנשים החולים, אנחנו מקיימים מערך בדיקות נרחב שנועד לאתר את החולים. ברגע שהגענו לחולים, אנחנו רוצים לבודד אותם ואת כל האנשים שהיו אתם במגע קרוב – מגע שיש בו פוטנציאל הדבקה – כלומר להכניס גם אותם לבידוד. לזה אנחנו כיוונו.
היו"ר גבי אשכנזי
זאת אומרת, הכלי הטכנולוגי יעזור לא רק לשחזר טוב יותר את מסלול החולה או הנדבק אבל גם את מי שהיה בסביבתו.
משה בר סימן טוב
בדיוק, כי אנשים לא יכולים לדעת, לצורך העניין - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אני מבין במה מדובר.
משה בר סימן טוב
אוקיי, מעולה.

עכשיו, פרופסור סיגל סדצקי.
היו"ר גבי אשכנזי
לפני זה, יש לי שאלות אליך. שמענו באיזה שהוא מקום שהמודל הזה הופעל בטייוואן. מצד שני, אני קורא שבטייוואן יש חוק פרטיות וזה היה בכלל עניין של GPS, כמו אזיקים אלקטרוניים, לבדוק שהחולה לא זז. לא עסקו בזה כדי להבין עם מי הוא בא במגע.
משה בר סימן טוב
יש שלוש תכליות.
היו"ר גבי אשכנזי
האם אני צודק בתיאור הזה? אנחנו הראשונים בעולם שעושים את זה – לא טייוואן.
משה בר סימן טוב
לא. אנחנו יודעים על סינגפור וטייוואן.
היו"ר גבי אשכנזי
טייוואן לא עשתה את זה במובן הזה.
משה בר סימן טוב
בסוף, כל מדינה משתמשת ביכולות שיש לה. גם סין עושה דברים דומים, אבל, שוב, סין לא בהכרח צריכה להיות מדינת המודל שלנו בשום דבר. אבל, אכן המטרה היא להשתמש ביכולות כדי לדעת באמת איפה אנשים היו. מכיון שיש תקופת דגירה ארוכה למחלה – 14 יום או תקופה פוטנציאלית ארוכה – שבן-אדם היה יכול לדבק, אנחנו רוצים להגיע לבן-אדם ולא להסתמך על הזיכרון ולדעת להגיע לכל האנשים שאתם הוא היה במגע.
מירי פרנקל-שור
זאת אומרת, יש פה שתי אוכלוסיות: אוכלוסיית החולים המאומתים או בעצם מי שנשלח לבדיקה וטרם התקבלו לגביו התוצאות האם הוא חולה או לא.
סיגל סדצקי
לא. אותם אנחנו לא רוצים.
מירי פרנקל-שור
אותם אתם לא רוצים, אלא רק חולים מאומתים.
משה בר סימן טוב
רק חולה מאומת.
מירי פרנקל-שור
אוקיי. את זה אנחנו לא הבנו מהחלטת הממשלה, ואדבר על זה אחר כך.
קבוצה אחרת – ברגע שאתם יודעים את המסלול של חולה מאומת ואתם יודעים את המסלול שלו, אתם תאתרו את כל האנשים שהיו בסביבתו, ובעצם זו תהיה הפנייה היזומה לאותם אנשים.
משה בר סימן טוב
אנשים עם פוטנציאל הדבקה.
היו"ר גבי אשכנזי
לצורך הדיון של הוועדה, צריך שיהיה ברור שהאיתור הוא על-ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים.
מירי פרנקל-שור
נכון.
היו"ר גבי אשכנזי
זה כרוך במה שזה כרוך, שזה מעגל הרבה יותר רחב מהנדבק עצמו. אני רוצה שתבינו את זה. לו יתואר שהוא היה בחתונה, בתחנה המרכזית או בישיבה עם 200 אנשים, האנשים האלה יאותרו. אחרי זה נשמע גם איך יודיעו להם.
שאלה נוספת
אם הולכים, ככל הנראה, לשיטתכם, לסגר, שאני מבין ממה הוא נובע – הרצון לבודד כדי שלא ידביקו – למה צריך את האמצעי הזה? לכאורה, אם כולם בבית, למה צריך את זה? אתה מבין את השאלה?
משה בר סימן טוב
בוודאי.
סיגל סדצקי
אלה שתי אסטרטגיות משלימות.
משה בר סימן טוב
בדיוק.
סיגל, בבקשה. זה בסדר?
היו"ר גבי אשכנזי
אתם תחליטו מי עונה על מה.
משה בר סימן טוב
כאמור, צריך להגיע לאנשים, לבודד אותם מהר ולהגיע למגעים שלהם ולבודד גם אותם מהר.

אבל, בגלל המאפיינים שאמרתי קודם, אנחנו בוודאות לא יודעים על כל האנשים שחולים במחלה היום בישראל. אנחנו לא יודעים כמה אנשים נוספים חולים. לכן, אנחנו רוצים לצמצם את פוטנציאל ההדבקה גם של האנשים שאנחנו לא יודעים את זה. משכך, שאנחנו רוצים שאנשים ישמרו כמה שיותר על מרחק. אתם רואים כמה זה קשה.
משה בר סימן טוב
אם נשתמש בפתיח שלך, המנכ"ל, גם זה במידה מסוימת אקספוננציאלי. מדוע? תעשו את המעגל של אלה שהיו לידו והם יבואו אליכם, ואז אחד מהם מודבק – ואז אתם תעשו עליו את זה. בצורה כזו, זה יכול להגיע – אתה יודעים למה אני מתכוון.
משה בר סימן טוב
זה לינארי.
היו"ר גבי אשכנזי
לא משנה, אבל הראשון יכול להיות אקספוננציאלי.
משה בר סימן טוב
נכון, בסדר. אתה צודק.
היו"ר גבי אשכנזי
המודבק הראשון – התחלנו מהמסלול שלו.
משה בר סימן טוב
אתה צודק. זה נגזר מהאקספוננט של ההדבקה.
היו"ר גבי אשכנזי
אני צודק בתיאור הזה?
משה בר סימן טוב
כן. זה לפי מעגלי הדבקה.
יאיר לפיד (כחול לבן)
רם בן ברק נכנס לבידוד.
היו"ר גבי אשכנזי
הוא לא היה אתכם? לדעתי, כולכם צריכים ללכת לבידוד.
משה יעלון (כחול לבן)
גם אתה.
גדעון סער (הליכוד)
הוא חולה או חזר מחו"ל?
היו"ר גבי אשכנזי
בוגי, למה אני צריך להיכנס? יאיר הדביק אותי?
יאיר לפיד (כחול לבן)
אשתו רופאה, והיא פגשה את מנהלת המחלקה. זה דירוג 2.
משה בר סימן טוב
מגע של מגע – זה לא נכנס לבידוד.
יאיר לפיד (כחול לבן)
זה מגע של מגע.
סיגל סדצקי
זה מגע של מגע.
היו"ר גבי אשכנזי
סיימת?
משה בר סימן טוב
כן.
היו"ר גבי אשכנזי
פרופסור סדצקי, בבקשה. אולי תאמרי כמה מילים למי שלא יודע על התואר, למרות שאת אחת הדמויות היותר מוכרות. תאמרי את התפקיד.
סיגל סדצקי
אני רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובבריאות הציבור, ואני משמשת כראש שירותי בריאות הציבור.
משה בר סימן טוב
אולי תאמרי קצת מה זה אפידמיולוגיה, כי אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה וצריך לתת לה את ההקשר הנכון.
סיגל סדצקי
באפידמיולוגיה, למעשה, אם אנחנו רוצים להיות קצרים, אני רופאה של אוכלוסיות ולא של אנשים בודדים – זו אולי ההגדרה הכי טובה – כאשר אנחנו יודעים להתחקות אחר מחלות, להגיד את הסיבות למחלות ולמנוע מחלות. לרוב, הדגש שלנו הוא על שלב המניעה – אנחנו מקווים שהוא יהיה על שלב המניעה – ולכן אנחנו עוסקים באופן נרחב גם במגיפות, בנושא חיסונים ובנושא של מניעה ראשונית מכל סוג שהוא. מניעה ראשונית מכוונת למנוע מחלה, ומניעה שניונית מכוונת, כמו במקרה שלפנינו, לגלות מוקדם ולמנוע את התולדות של המחלה. במקרה הזה, אנחנו מנסים למנוע את התפשטות המחלה.
כמו שנאמר על-ידי המנכ"ל, אנחנו מדברים פה על וירוס, שמה בעצם מבדיל אותו מווירוסים אחרים? הדבר הראשון זה התפשטות המחלה. אני רוצה להדגיש שהסארס נערך במשך שמונה חודשים, ומאד פחדנו ממנו, ו-800 נפטרים בסך-הכול, ותראו על איזה טווחי זמנים אנחנו מדברים עכשיו ואיפה אנחנו נמצאים. עוד הבדל גדול מהסארס הוא שבסארס אדם הדביק כשהוא היה חולה, כלומר אדם עם חום הוא גם זה שהדביק, ופה אנחנו מדברים על מחלה מאד מהירה שיודעת להדביק גם בתקופה שלאדם אין שום סימפטומים – סימפטומים קלים או סימפטומים ממשיים. אדם גם יכול לעבור את כל המחלה כשהוא אסימפטומטי.
לכן, דבר אחד – אנחנו פה בבעיית זמן, אנחנו פה בבעיה של כמות התפשטות מאד-מאד גדולה ואנחנו בבעיית איתור. אנחנו לא באמת יכולים לאתר את החולים. לכן, אנחנו נדרשים לאסטרטגיות מקבילות פה. אנחנו חייבים פה להשלים את המארג על מנת ללכוד את הווירוס. על מנת למנוע את התפשטותו, אנחנו חייבים מגוון אסטרטגיות.
מירי פרנקל-שור
אתם לא מדווחים על כל חולה וחולה?
גדעון סער (הליכוד)
אלה שיודעים עליהם.
סיגל סדצקי
אוה, בשביל הדוגמיות מדווח על כל חולה וחולה. אני צריכה לזהות ולאבחן כל חולה וחולה. אין אפשרות במחלה הזאת לזהות כל חולה וחולה.
לשאלתכם, אין לנו שום מושג היום מהו המכנה האמתי של המחלה. אנחנו גם לא יודעים איך להגדיר את המכנה.
משה בר סימן טוב
יכול להיות שחלק מאתנו חולים במחלה.
מירי פרנקל-שור
אבל אנחנו מדברים על חולים מאומתים.
סיגל סדצקי
את צודקת. אנחנו עובדים עם חולים מאומתים. לא ברור לנו לחלוטין, כשאדם הוא אפילו אסימפטומטי, ואנחנו לא יודעים ממתי הוא מדבקו מהי הקורלציה בין בדיקה חיובית לבין הדבקה, ואנחנו לא יודעים לגבי אדם שהוא אסימפטומטי לחלוטין – בתחילת הסימפטומים, גם אז אנחנו לא יודעים בעצם ממתי הוא מדבק. אנחנו כן יודעים היום שהתקופה שממנה אנחנו פוחדים – בואו ונקרא לה בשם גדול – היא 14 יום.
לכן, אנחנו פועלים במגוון אסטרטגיות, ואגיד את הראשיות שבהן. מצד אחד, אנחנו הולכים לקבוצות בסיכון. כשקרה מה שקרה באיטליה, היה ברור לנו שמי שמגיע מאיטליה הוא קבוצה בסיכון, ובאמת זה מה שקרה; כשהם הגיעו, אמרנו להם: קודם כול, תהיו מבודדים. אני לא צריכה לדעת ידע שלא מוסיף לי לפעולות. אני לא צריכה ידע בשביל זה. אני צריכה ידע, אם הוא עוזר לי למנוע את המחלה. לכן, מה אמרנו? כל מי שמסומן אצלי כסיכון, למשל אדם שבא מאיטליה או אדם שבא במגע הדוק עם חולה מאומת – האנשים האלה, קודם כול, תיכנסו לבידוד. תיאורטית, הכנסתי אותם לבידוד. מה הם מעניינים אותי מעבר לזה? הם בבידוד, והם כבר לא יכולים להדביק אחרים. נהדר. זה דבר ראשון, בלי לדעת עליהם יותר מדי.
הדבר השני הוא שאני חייבת למצוא את המגעים שלהם, כי המגעים שלהם הם הפוטנציאל להמשך הדבקה במחלה. בדרך-כלל, אנחנו בודקים אפידמיולוגית מגעים. אנחנו מאד מיומנים בזה. אנחנו עושים זאת בחצבת ובהרבה מאד מחלות. גם בחצבת עשינו את זה מטעמים אחרים, כי ידענו לתת חיסון למגעים. פה אנחנו לא יודעים לתת חיסון אלא רק לבודד. אבל, אנחנו מאד מיומנים בנושא בדיקות אפידמיולוגיות של מי היה ליד מי ומי עכשיו בקבוצת סיכון. קודם כול, אנחנו חייבים לגלות את האלו. אלא מה? אנשים פשוט לא יכולים לתת לנו מידע טוב לגבי איפה הם היו. לכן פה אנחנו צריכים מידע. תבינו: אם אני מגיעה למידע הזה תוך ארבעה ימים – אלה ארבעה ימים שבהם האיש הפיץ את המחלה עד שהוא נכנס לבידוד, ואם אני מגיעה תוך שעה – מנעתי ארבעה ימים ועשרות מגעים. יש לנו חולה אחד שהגיע מצרפת לפה ליום אחד, למסיבת אירוסין, ונכון לשעה זו הוא השאיר אחריו 23 חולים.
היו"ר גבי אשכנזי
זה ההוא שנסע למערת המכפלה?
סיגל סדצקי
לא, זה לא אותו אחד. הוא הגיע לפה למסיבת אירוסין, ועכשיו יש 23 חולים. אנחנו קוראים לו: super-spreader.
חשוב להבין
קודם כול, לגבי אותם אנשים שאנחנו לא נזהה אותם, וזה נכון שלא את כל האנשים נזהה, אנחנו לא נמצאים במצב של 0 או 100. ככל שאנחנו מאתרים יותר, אנחנו נמנע יותר את המחלה.
מירי פרנקל-שור
ככל שתאתרו יותר אנשים שבאו במגע עם אנשים חולים.
משה בר סימן טוב
או שנאתר יותר אנשים חולים.
סיגל סדצקי
באחוזים וגם אבסולוטית. ככל שאנחנו נאתר יותר אנשים חולים, אנחנו נמנע יותר את המחלה. יש לנו קבוצות שאנחנו יודעים לאתר אותן כי הן קבוצות בסיכון. אנחנו חייבים עזרה באיתור המגעים שלהם. אחרת, נכשלנו במאבק הזה.

לגבי אותם אנשים שאנחנו לא יודעים, בכל רגע נתון במדינת ישראל יש 1% של אנשים עם חום. באיזה שהוא שלב אנחנו גם נלמד לקחת מדגמים ולטפל גם באנשים האחרים.
אבל, כל הרעיון – אני מקצרת בגלל שאני יודעת שאנחנו בלחץ זמן – הוא שכל אדם שאנחנו מאתרים וככל שאנחנו מאתרים אותו יותר מוקדם ומאתרים את כל המגעים שלו, אנחנו מסוגלים לבודד את המחלה. אין לנו שום דרך אחרת להשתלט על זה.
מירי פרנקל-שור
אתם מאתרים אדם חולה מאומת, ואנחנו צריכים לאתר את האנשים שסובבים אותו.
סיגל סדצקי
נכון. לגבי האנשים שסובבים אותו, אנחנו מרוויחים פעמיים.
מירי פרנקל-שור
מבודדים אותם, ומבודדים את מי שבאים במגע.
סיגל סדצקי
בדיוק. בזה שאנחנו מבודדים אותם, אנחנו מונעים גם מאסימפטומטים שבקרבם להמשיך להפיץ את המחלה. זאת אומרת, הרווחנו פה פעמיים. הבידוד הוא הדרך היחידה שלנו.
משה בר סימן טוב
אגב, גם לטפל בהם יותר טוב, אם הם יהיו חולים, כשאנחנו נדע מראש. אחרת, הם לא יתעלמו מהסימפטומים האלה. יכול להיות שיהיה לו איזה שהוא משהו ואחר כך הוא יידרדר, והוא יגיע אלינו מאוחר.
סיגל סדצקי
לגבי ה-social distancing, בגלל שאין מושלמות ולעולם לא נצליח לאתר פה את כל החולים, יש לנו אסטרטגיה משלימה שאומרת: social distancing – בואו לא ניקח צ'אנס. אבל אי-אפשר ואין שום דרך ב-social distancing להגיע לאותה רמת הפסקת העברת המחלה כמו ברמה האינדיבידואלית, ולא יעזור כלום, כי גם אם המשק עובר למשק הכי מצומצם שישנו, גם אם אנשים מצמצמים את המגעים מאד, עדיין כמות המגעים שתקרה רק על-ידי האסטרטגיה הזאת היא גדולה מדי והיא לא תספיק בשביל למנוע את התחלואה.

דבר נוסף שאני רוצה להגיד – מאד חשוב לנו לאתר שרשרות הדבקה. שרשראות הדבקה מאפשרות לנו לעשות הרבה מאד דברים מבחינת מניעה, ומחמת הזמן לא אפרט.
משה בר סימן טוב
גם דפוסי הדבקה.
סיגל סדצקי
מאד חשוב לנו לראות מי קשור למי, מכיון שזה באמת מאפשר לנו לדעת האם ההחלטות שלנו הן החלטות נכונות או לא. בעצם, זה נותן לנו אינדיקציה איך לעשות את ה-social distancing, מפני שיכול להיות שאנחנו מגלים צבר גיאוגרפי ויכול להיות שאנחנו מגלים צבר במוסד מסוים. יכולים להיות פה הרבה מאד דברים.
משה בר סימן טוב
למשל ההדבקה קורית רק במשקי בית ולא בעבודה ובאיזה סוג מגעים מתרחשת ההדבקה. זה מאד חשוב להבין את דפוסי ההתפשטות של המחלה.
מירי פרנקל-שור
מקומות סגורים, מקומות פתוחים וכו'.
סיגל סדצקי
אין דרך אחרת לעצור את המחלה הזאת. אין שום דרך אחרת. זה הדבר היחיד שיש לנו ביד--
משה בר סימן טוב
בטווח הנראה לעין.
סיגל סדצקי
--בטווח הנראה לעין.
שמואל לטקו
בינתיים.
היו"ר גבי אשכנזי
שאלה מבחינת האסטרטגיות – למה אנחנו לא נותנים לאסטרטגיה אחרת, נניח כמו שהיה בדרום קוריאה? אולי דיברתי כשנעדרתי ואני לא יודע. הרי באמת הבקשה נובעת - - -
סיגל סדצקי
זו האסטרטגיה בדרום קוריאה.
היו"ר גבי אשכנזי
לא. אשאל באופן יותר ברור: הבקשה נובעת – אתם דואגים לבריאות הציבור, אבל בכל זאת אנחנו עושים פה חדירה מאד ברורה לפרט. אני חושב שדי ברור שהרצון נובע מהעובדה שיש לנו צווארי בקבוק ביכולת הספיגה של מערכת הבריאות, שיש לנו בעיה ביכולת לטפל ושיש לנו בעיה בצוותים.
סיגל סדצקי
זה לא קשור.
משה בר סימן טוב
ברשותך, אני לא חושב - - -
היו"ר גבי אשכנזי
באמת בצעדים שנקטנו עד עכשיו אתם די שומרים על העקומה. אוקיי, אתם לא שומרים על העקומה. העקומה מתקדמת - - -
סיגל סדצקי
לא, לא, לא.
היו"ר גבי אשכנזי
תכף תגידו לי על העקומה. זו לא השאלה.
אני שואל שאלה אחרת: כדי שזה לא יקרה, למה לא ללכת ולנטר את האוכלוסייה, לעשות בדיקות המוניות – בסדר? אני לא יודע אם זה דרום קוריאה. אני הבנתי שזו האסטרטגיה. יש אסטרטגיה כזו. אני לא מציע את אנגליה. למה לא לצאת עכשיו באופן המוני? הרי אתם יודעים שיש הרבה מאד חולים שלא יודעים שהם חולים והם בחוץ. הרי מזה נובעת הבקשה – העובדה שיש חולים בחוץ ואנחנו לא מאתרים אותם. תסבירו לי.
סיגל סדצקי
אסביר לך. יש לנו חולה מסיפור "הפיראט האדום". הוא נבדק שלוש פעמים במהלך 14 הימים שהיה בבידוד. פעמיים ראשונות הוא היה שלילי, וביום ה-14 הוא פיתח את זה.
היו"ר גבי אשכנזי
אבל הוא היה בבידוד.
סיגל סדצקי
בדיוק. הוא היה בבידוד בגלל האסטרטגיה שאנחנו רוצים. לשיטתך, אנחנו נבדוק אותו 14 יום, כל יום נבדוק אותו, ו-14 יום הוא יהיה מדביק ולא תצליח לעצור אותו. בדיוק נתת לי עכשיו את התשובה.
היו"ר גבי אשכנזי
אולי יש לנו בעיה עם הבדיקות.
סיגל סדצקי
לא. זו הבדיקה העולמית. זו בעיה עולמית.
משה בר סימן טוב
אלה הבדיקות שיש.
גדעון סער (הליכוד)
זה חריג?
סיגל סדצקי
זה בשוליים, אבל גם כשזה בשוליים - - -
היו"ר גבי אשכנזי
כמה בדיקות יש לנו ביום?
סיגל סדצקי
רגע, רגע. אני מוכרחה להסביר את העיקרון, כי זו נקודה שאם לא מבינים אותה לא מבינים את האסטרטגיה שלנו.
היו"ר גבי אשכנזי
כמה יכולת בדיקה יש לנו? כמה בדיקות?
סיגל סדצקי
בוא ונגיד שבעוד - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אם נחלק את המספר עד היום במספר של ממתי התחלנו – 500.
סיגל סדצקי
לא, לא. זה לא נכון, כי אנחנו לא התכוונו לבדוק את האנשים האלו.

אם אנחנו היום בודקים את כל האנשים במדינת ישראל – זה בדיוק הסיפור שלך ובוא ניקח אותו - - -
היו"ר גבי אשכנזי
יש יכולת?
סיגל סדצקי
רגע, רגע. בוא נגיד: אם נרצה, תהיה יכולת.

בואו וניקח את מה שאנחנו רוצים ונראה אם זה עוזר.
היו"ר גבי אשכנזי
אם נרצה, יש יכולת.
סיגל סדצקי
לא בשביל כל יום את כל מדינת ישראל, אבל בואו ונשחק ב"נדמה לי" שיש יכולת.
מירי פרנקל-שור
אבל אין סוף למספר הבדיקות שאת צריכה לעשות.
סיגל סדצקי
גם אם יש יכולת – מה קרה עם החולה שסיפרתי לכם עליו? 14 יום הוא היה שלילי, ופה הוא חיובי, ולא משנה אם זה ביום ה-14 או ביום החמישי. כל ההבדל הוא האם הוא הדביק 13 יום או ארבעה ימים. אין לי מה לעשות אתו; בשלבים שבהם הוא שלילי הוא ממשיך להדביק. לכן, בשיטה הזאת לא אעצור את המחלה.
היו"ר גבי אשכנזי
אבל, אם הוא בבידוד, הוא לא מדביק.
משה בר סימן טוב
בדיוק.
סיגל סדצקי
זו, בדיוק, הנקודה. בשביל זה צריך לבודד אותו.
משה בר סימן טוב
לכן, אנחנו רוצים לבודד אותו. אלה כלים - - -
סיגל סדצקי
אם לא תהיה לנו המערכת הזאת, אנחנו לא יודעים לבודד אותו.
היו"ר גבי אשכנזי
אם אתם יכולים לבדוק את האוכלוסייה, אתם תמצאו אותו.
משה בר סימן טוב
לא. הוא לא היה עולה בשום בדיקה.
מירי פרנקל-שור
לא, מכיון שלפי הטענה 13 ימים - - -
היו"ר גבי אשכנזי
מספר החולים שלנו – הוא מה?
משה בר סימן טוב
פרופסור סדצקי אומרת שיש הרבה מאד אנשים שיוצאים שליליים בבדיקות, --
סיגל סדצקי
והם מדבקים.
משה בר סימן טוב
--והם מדביקים אנשים אחרים באותו זמן, למרות שהם יוצאים שליליים בבדיקות.
היו"ר גבי אשכנזי
יכול להיות שיש לנו בעיה עם מערכת הבדיקה.
משה בר סימן טוב
זו הבדיקה שעושים בכל העולם. אין בדיקה אחרת.
סיגל סדצקי
אין בדיקה אחרת.
משה בר סימן טוב
זו בדיקת כיח, משטח גרון ואף. זו הבדיקה שעושים בכל מקום. הבדיקות האחרות שמדברים עליהן הן אפילו יותר מאוחרות מבחינת זה שהמחלה כבר יותר פעילה.
היו"ר גבי אשכנזי
כשעושים בדיקה, תוך כמה זמן זה?
משה בר סימן טוב
כמה שעות.
היו"ר גבי אשכנזי
כמה שעות?
סיגל סדצקי
לרוב, שמונה שעות.
מירי פרנקל-שור
איך הוא היה נכנס לבידוד? מכיון שהוא בא במגע עם חולה מאומת?
סיגל סדצקי
יפה מאד. זו, בדיוק, הנקודה. ברגע שהוא כבר היה בבידוד, מה אכפת לי? זו הנקודה.
מירי פרנקל-שור
צריך להיות תנאי סף של הימצאות ליד מישהו שהוא חולה מאומת.
סיגל סדצקי
היום יש לנו כמה תנאי סף. יש לנו תנאי סף אפידמיולוגיים ותנאי סף קליניים. הסף הקליני זה מה שאת אמרת כרגע: אני יודעת שהוא היה ליד חולה מאומת. הסף האפידמיולוגי היום הוא הגעה מחו"ל ממדיעות מסוימות, והיום – מכל המדינות.
משה בר סימן טוב
זה הולך ומצטמצם.
סיגל סדצקי
זו, בדיוק, הנקודה. מה הרווחתי בזה שהכנסתי אדם מאיטליה לבידוד? בדיוק את כל הימים האלה שבהם אין לי דרך מעבדתית לגלות אותו, ואני מגלה אותו כשאני מגלה אותו – אוקיי.
מה קרה בכל החולים האלה? מיששתי כל חולה כזה בידיים. רוב החולים שלנו – מאז ההנחיות – כיון שרובם אנשים שהגיעו מחו"ל, מה קרה? חולה כזה מגיע מחו"ל, ואני רואה מה קרה. כל המגעים שלהם זה: האישה שלו שבאה לקחת אותו משדה-התעופה וזהו והוא היה בבית בבידוד. הרווחתי עשרות מגעים. אנחנו רואים: אנחנו נתנו את ההנחיה פה, והימים האלה כולם ימים של מגעים.
משה בר סימן טוב
אנחנו נתנו את ההנחיה לגבי איטליה ב-5 במרץ, ואנשים שחזרו מאיטליה מה-1 במרץ או קצת קודם עד ה-5 במרץ נכנסו ב-5 במרץ לבידוד והדביקו בין ה-1 במרץ ל-5 במרץ, כלומר בין היום שהם נחתו לבין היום שהם נכנסו לבידוד. הבידוד הוא אפקטיבי.
סיגל סדצקי
הבידוד אפקטיבי מאד, ואין לנו שום דרך להגיע אליו אם אנחנו לא יודעים - - -
משה בר סימן טוב
הוא הכלי הכי אפקטיבי שיש לנו.
מירי פרנקל-שור
בסוף ימי הבידוד הוא מפתח סימפטומים או שהוא מרגיש טוב.
סיגל סדצקי
נכון. ואז, גמרנו עם הסיפור הזה. הוא כבר לא מדבק.
מירי פרנקל-שור
וזאת, בהנחה שבאמת זה 14 יום.
סיגל סדצקי
יש הרבה חסר ידע. לגבי האינפורמציה הזאת, אני שקטה.
היו"ר גבי אשכנזי
אם אנחנו כל כך יודעים על הדבר הזה ויש לנו בדיקות, איך זה שאנחנו מגדילים את כמות הצוותים הרפואיים שנחשפים לדבר הזה? למה זה קורה?
משה בר סימן טוב
לדעתי, כמעט כל הצוותים הרפואיים – מקור ההדבקה שלהם לא מחולים.
סיגל סדצקי
נכון.
היו"ר גבי אשכנזי
הוא לא מחולים?
סיגל סדצקי
לא.
משה בר סימן טוב
הם נחשפו כאחד האדם. כמו שאני יכולתי להיחשף לאדם חולה, כך גם הם נחשפו.
סיגל סדצקי
יש לנו רופאה שבעלה היה בסקי באיטליה.
משה בר סימן טוב
היא נדבקה מבעלה.
היו"ר גבי אשכנזי
זאת אומרת, כל הצוותים הרפואיים לא נדבקו מחולה.
משה בר סימן טוב
שוב, כל דבר, כל מידע, - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אז תחזיקו אותם בבידוד.
משה בר סימן טוב
ברגע שגילינו שבעלה חולה - - -
היו"ר גבי אשכנזי
לא. שיחזיקו את אלה שלא נדבקו כדי שלא יידבקו בחוץ. למה לא?
משה בר סימן טוב
את מי אנחנו מבודדים? אנחנו מבודדים את המקרים שיש להם פוטנציאל להיות חולים, כי הוא היה בחו"ל או כי הוא היה במגע עם חולה מאומת. אנחנו לא מבודדים את המגעים של המגעים.
יאיר לפיד (כחול לבן)
יהפכו את כל בתי-החולים לשטח צבאי סגור במוקדם או במאוחר.
משה בר סימן טוב
לשאלתך בנוגע למערכת הבריאות: אין מערכת בריאות באף מדינה בעולם שיכולה לעמוד בהתפרצות אקספוננציאלית. אין דבר כזה. זה כמו שאגיד שכל המכוניות בארץ יגיעו ב-08:00 בבוקר לנתיבי אילון – זה אפילו יותר מזה. אתם רואים את איטליה וספרד, מדינות עם מערכות בריאות עם הרבה יותר מיטות משלנו, שלא יכולות לעמוד בזה. אנחנו מכינים את המערכת. שוב, לא אמרנו את הדבר הבסיסי – המטרה שלנו בסוף היא גם להקטין את מספר החולים אבל גם לפזר אותם על ציר הזמן. זו ההגדרה של סיגל. ההגדרה שלי היא לשטח את העקומה, כלומר שה-peak שלי יהיה כמה שיותר נמוך כדי שאני אוכל להגיע לכל אדם ואדם.
האסטרטגיה השנייה שלנו, אותה מובילה ד"ר ורד עזרא, היא היערכות מערכת הבריאות עצמה מתוספת כוח-אדם דרך קניית מכונות הנשמה ויצירת מרחבי אשפוז בכל בתי החולים ובמתחמים ייעודיים, כך שנצליח לתת לכמה שיותר אנשים טיפול טוב כמו שהמערכת יודעת. המבחן ששמנו לעצמנו, ואנחנו מקווים שנעמוד בו, ואנחנו לא יודעים אם נעמוד בו, הוא שכל אדם שצריך להיות מונשם תהיה לו מכונת הנשמה זמינה שתתחבר אליו. בעיניי, זה המבחן שאיטליה לא עומדת בו.
גדעון סער (הליכוד)
כמה אנשים מונשמים בארץ היום?
משה בר סימן טוב
יש לנו 3,100 או 3,200 מכונות הנשמה. כמה אנשים מונשמים? – זו פונקציה של עונתיות, כלומר בחורף זה יותר ובקיץ זה פחות. עכשיו, אני ב-60%-70%. קניתי עכשיו עוד 1,000 ומשהו מכונות הנשמה, ואני בודק לקנות עוד ועוד. כמה שאני אוכל אני אקנה. וזאת, כדי להגיע באמת ל-peak עם יכולת להנשים עם מכונה.
גדעון סער (הליכוד)
כמה חולי קורונה מונשמים היום?
משה בר סימן טוב
יש שניים. לדעתי, אחד – לא? זה אחד או שניים? זה משתנה.
סיגל סדצקי
זה משתנה. זה שניים.
משה בר סימן טוב
כדי שנדע רגע את התחזית. בכל מקרה, - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אז, למה צריך להביא 1,000 מכונות הנשמה?
סיגל סדצקי
מכיון שאנחנו רק שבועיים וחצי במחלה – בהתחלה של ההתחלה.
משה בר סימן טוב
אני עוד לא בהתחלה. אני בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה.
היו"ר גבי אשכנזי
שלום, אדוני, חבר-הכנסת יואב קיש.
אני חושב שהשאלה ששאל חבר-הכנסת גדעון סער רלוונטית כדי להבין את הצורך. לו יתואר, כמו שאמרה כאן פרופסור סדצקי, שהיכולת שלנו היא כזו וכזו - - -
משה בר סימן טוב
אין לאף אחד יכולת לעמוד ב-peak.
היו"ר גבי אשכנזי
אני גם חושב שאתם לא מאמינים שאנחנו נהיה בתרחיש הקיצוני. אני ראיתי את התרחיש שלכם. ראיתי מתוקף תפקידי.
משה בר סימן טוב
אנחנו נספר לכם את כל התרחישים שלנו.
היו"ר גבי אשכנזי
הדבר הזה חשוב כדי שאנחנו נבין עד כמה הוא עומק הפגיעה מול הסכנה לבריאות הציבור. אנחנו מבינים שיש מתח --
משה בר סימן טוב
שקלא וטריא.
היו"ר גבי אשכנזי
--בין הצורך לשמור על בריאות הציבור לבין החדירה לצנעת הפרט. אתה צריך להבין את עוצמת הצורך. זה נובע ממה? אומרים "אקספוננציאלי", אבל יכול להיות שיש יכולת טיפול סבירה שלא מצדיקה שזה יהיה כל כך רחב. למשל, אני יכול לשאול את עצמי: אני מוכן לתת להם לא רק ל-30 יום אלא רק ל-100 אנשים ביום.
משה בר סימן טוב
זה - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אתה יכול להגיד לי: לא, אני לא מסוגל. לא יהיה מנוס מלהסביר לנו מה ה-capacity של מערכת הבריאות. איפה היא נגמרת?
משה בר סימן טוב
אסביר את הכול. אענה לכם על כל השאלות.
משה יעלון (כחול לבן)
גבי, הדיון הוא עד 16:00?
היו"ר גבי אשכנזי
כן.
משה יעלון (כחול לבן)
ואנחנו צריכים להשאיר את עניין השב"כ?
מירי פרנקל-שור
לא. אפשר להתחיל בדיון. לא חייבים לסיים היום. הוועדה צריכה לשמוע את כל התשתית העובדתית הראויה על מנת שנוכל להגיע לדיון בסוגיה. למשל, יש פה דברים שנמצאים בהחלטה - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אגיד לך גם למה. אנחנו קיבלנו גם את ההמלצה של גדעון וביקשנו שהוועדה המסדרת תסדר את זה, מבחינתי, להלילה או למחר על-הבוקר. אם הבקשה תתקבל, נמשיך מהנקודה שבה הפסקנו.
קריאה
נראה לי שאין ועדה מסדרת.
היו"ר גבי אשכנזי
יש.
גדעון סער (הליכוד)
מה הבעיה להתקין? זו הודעה במליאה. אם זה חשוב וקריטי, יעשו את זה.
משה בר סימן טוב
אנחנו מכינים את מערכת האשפוז באמת בשבועות ובחודשים האחרונים בצורה מאד-מאד מאסיבית. מה שעשינו עד עכשיו הוא שהכנו 1,000 מיטות ייעודיות בבתי-החולים הכלליים, כלומר מחר כבר נגיע ל-950 לצורך העניין.
יואב קיש (הליכוד)
זה עם הנשמה?
משה בר סימן טוב
אסביר. מיטות ייעודיות זה אומר שבכל בית-חולים יש מחלקה ייעודית אחת שהיא בעצם מחלקה פנימית שהוסבה לזה, ויש בה גם יכולות להנשים את החולים הקשים.
במקביל, אנחנו מכינים בית-חולים שלם, את בית-חולים "השרון", שיהיה בית-חולים כללי ייעודי לעניין הזה, ויהיו שם 200 מיטות. אנחנו מכינים עוד מתחמי אשפוז במר"ג שמואל הרופא, במר"ג ראשון-לציון, ובבית-חולים "הרצוג" בירושלים גם נכין. אנחנו רוצים לייצר לעצמנו – אני מקווה – סדר-גודל של 2,000 מיטות אשפוז. אני לא יודע. זה אירוע מתגלגל.
יואב קיש (הליכוד)
גם מיטות עם הנשמה?
משה בר סימן טוב
שוב, אני אומר שיש לי כרגע - - -
יואב קיש (הליכוד)
אמרת מספר כללי.
משה בר סימן טוב
זה תלוי בתרחיש. אני רוצה להיות מסוגל לתת אקסטרה של 1,500 לפחות מונשמים מעבר לעונתיות של השפעת. אגב, החשש שלי הוא לא מהתקופה הקרובה אלא מהחורף הקרוב, כי בחורף הקרוב יהיה לי את העומס השגרתי בבתי-החולים + אולי תחלואת קורונה, ואז העומס הרגיל והלחץ על מכשירי ההנשמה. לכן, אני קונה עוד 1,000 מכשירי הנשמה, ואני אקנה כל מה שאני יכול.
גדעון סער (הליכוד)
אתה רואה אירוע של שנה לפחות.
משה בר סימן טוב
אנחנו לא יודעים להתנבא, אבל, שוב, בניתוח שלנו – ותכף נדבר על המודל – צריך להגיד את מה שאמר לי מי שפיתח את המודל: כל המודלים מוטעים – חלקם שימושיים. בפועל, זו איזו שהיא תבנית לחשוב עליה. אבל, אנחנו מתקשים לראות איך האירוע הזה נעלם בקיץ לצורך העניין. יכול להיות שתהיה איזו שהיא דעיכה בקיץ ועלייה נוספת בחורף, ואז תהיה עלייה שהיא כבר תועצם על-ידי החורף והעומס יהיה עומס שכולל גם - - -
יאיר לפיד (כחול לבן)
נכון לעכשיו, כשמדובר על תקופת הסמכה, בעצם היא בלתי מוגבלת.
משה בר סימן טוב
אנחנו ביקשנו 30 יום. אנחנו באירוע מתגלגל.
היו"ר גבי אשכנזי
תכף ייכנס המשנה ליועץ המשפטי, ונעבור אתו על הצו. אנחנו רוצים להבין את הצו.
משה בר סימן טוב
מה שאנחנו יודעים היום זה לא מה שידענו אתמול או שלשום.
סיגל סדצקי
ארבעה ימים.
משה בר סימן טוב
אנחנו ממש ברמה שכל העולם לומד הכול. חולה קשה – למדנו, והמערכת למדה מאד.
היו"ר גבי אשכנזי
זה אירוע מתפתח.
יאיר לפיד (כחול לבן)
אפרופו מוכנות, שאלה טכנית – זה מידע אזרחי רגיש שצריך לעבור דרך המחשב שלך. אין לכם שם היערכות סייבר אמתית כדי שהמידע לא ידלוף ממערכת המחשבים שלכם.
משה בר סימן טוב
יש לנו. נתייחס לזה כמידע – המערכת רגילה לקבל מידע רפואי מסווג. בסוף, אנחנו יודעים הרבה מאד דברים רגישים מתוקף המצב הבריאותי של אנשים, ואנחנו נתייחס לזה כמידע מסווג בהחלט.
יאיר לפיד (כחול לבן)
כמו מידע רפואי.
משה בר סימן טוב
זה מידע רפואי.
יאיר לפיד (כחול לבן)
אנחנו צריכים לשאול את השב"כ כי זה layer אחר לגמרי של אבטחה.
גדעון סער (הליכוד)
על איזה מדינות אתם יודעים שהן נקטו בשיטה הזאת?
משה בר סימן טוב
אנחנו יודעים על סינגפור, טייוואן - - -
היו"ר גבי אשכנזי
טייוואן לא נקטה בשיטה הזאת. היא נקטה בשיטת ה-GPS, כלומר כמו אזיקים אלקטרוניים.
יאיר לפיד (כחול לבן)
יש דמוקרטיה שעושה את זה?
גדעון סער (הליכוד)
יש מדינה מערבית שנקטה בזה?
משה בר סימן טוב
איך שאני קורא את מה שהולך לקרות באירופה זה קריאה רבתית.
היו"ר גבי אשכנזי
בסדר, אבל זו גישה אחרת.
משה בר סימן טוב
אני לא יודע. אני חושב שהמצב באיטליה היום מאד-מאד עצוב ומאד-מאד קשה.
סיגל סדצקי
והם לא הגיעו לשיא המחלה.
היו"ר גבי אשכנזי
מה באמת – תאמר בשתי מילים – אתם לומדים שקרה שם? אני שואל כי אנחנו לא רוצים להגיע לזה.
משה בר סימן טוב
זו פשוט קריסה. זו קריסה רבתית.
היו"ר גבי אשכנזי
מה זו קריסה רבתית?
משה בר סימן טוב
מערכת הבריאות שלהם קרסה. הם יושבים וחושבים את מי להנשים ואת מי – לא. זה דבר נורא.
סיגל סדצקי
אין להם חמצן לתת לאנשים. אין להם סיוע של חמצן לתת. יש חולים שאין להם צינורית חמצן.
היו"ר גבי אשכנזי
למה זה קרה?
משה בר סימן טוב
אי-אפשר להתמודד עם זה.
היו"ר גבי אשכנזי
הם 'קפצו' בבת אחת – במה? ב-20%? ב-10%?
משה בר סימן טוב
במאות אחוזים ביחס לימים הקרובים.
היו"ר גבי אשכנזי
לצורך העניין, נניח, בית-חולים שידע לטפל ב-1,000 איש ביום פתאום מה היה לו? 10,000? 2,000?
משה בר סימן טוב
יש דוגמא טובה שאני קראתי אותה, שמסבירה מהי התפשטות אקספוננציאלית. תניחו שזהו מגרש כדורגל ואנחנו מטפטפים טיפת מים בשנייה הראשונה, שתי טיפות מים – לאחר שנייה, ולאחר מכן ארבע טיפות, שמונה טיפות, 16 טיפות, 32 טיפות, 64 טיפות וכו'. כל פעם אנחנו מטפטפים פי שניים טיפות מים ממה שטפטפנו בפעם הקודמת. אתם עוקבים אחרי? מבינים?
יאיר לפיד (כחול לבן)
זה לא פי שניים – זה בריבוע.
משה בר סימן טוב
זה פי שניים ממה שעשינו בפעם הקודמת. לאחר 35 שניות, בהנחה שזה מגרש כדורגל, הרגליים שלי יירטבו, כלומר ארגיש את זה וזה יהיה בגובה הרגליים. כעבור 40 שניות אני אטבע. זו המשמעות של אקספוננט. אי-אפשר לתפוש את זה. אני אומר לכם שאני מסתכל על המספרים האלה בכל העולם. אנחנו לא מסוגלים לתפוש התפשטות אקספוננציאלית. אי-אפשר להבין את זה, והמוח האנושי - - -
היו"ר גבי אשכנזי
מה המצב כרגע באיטליה? מה זה אומר?
משה בר סימן טוב
זוועה נוראית. הפלאפון לא אתי פה.
היו"ר גבי אשכנזי
מישהו אמר לי שמתים מאות בלילה. אבל לא בודקים אותם. יכול להיות שזה זה.
משה בר סימן טוב
יש מאות מתים.
היו"ר גבי אשכנזי
נדמה לי שבשיבא נפטרים 2,000 ומשהו בשנה.
משה בר סימן טוב
לא. בישראל מתים 40,000 ומשהו כל שנה. בתחלואת חורף של שפעת זה כמה מאות אנשים. זה נכון. אנחנו מדברים פה על דלתא מאד משמעותית. אני לא מסתכל רק על האנשים שמתים – אני מסתכל בסוף על היכולת של המערכת לטפל באנשים. ככל שלא אצליח להגיע לאנשים, כך יותר אנשים ימותו. זו לא שפעת קשה. החורף הייתה לי שפעת קשה. הייתה שפעת קשה באופן חריג, והיא גירדה את הגבול הפנדמי, לצורך העניין, של שפעת עונתית פנדמית. אז, היה קשה. אז, ביטלתי קצת פעילות אלקטיבית לשבועיים, קצת תגברנו את הצוותים ועמדנו בזה. היו מוקדים ודברים מהסוג הזה. אני יודע להתמודד עם דברים כאלה. גם אם הייתה לי אפילו שפעת יותר קשה, הייתי יודע להתמודד אתה. המונח שאנחנו משתמשים בו הכי הרבה הוא: סדרי-גודל. זה אירוע שהוא בסדרי-גודל הרבה-הרבה יותר גדול, והוא מתפרץ ברגע אחד. זה חמש השניות האלה שאתה מרגיש שקצת רטוב לך ברגליים עד שאתה טובע. זה החשש שלנו, ושם נמצאת איטליה. שוב, בימים הקרובים יגדל מספר החולים ויעלה קצב הגידול בעולים; עברנו מבודדים ל -10, ל-20 ול-30, ועכשיו אנחנו כבר בקידומת 5. זה ימשיך ויעלה. ביממה האחרונה היו לנו 50 חולים או יותר.
קריאה
התפרסם: 58.
משה בר סימן טוב
היו 57 חולים. היינו מכירים ממש אינטימית כל חולה, והיום אנחנו כבר - - -
סיגל סדצקי
אני יכולה להוסיף משהו?
היו"ר גבי אשכנזי
מהי בעיניך היא שמירה על העקומה?
משה בר סימן טוב
אם נצליח להגיע – ונוכל להראות לכם זאת במודל – למקדם דבקה שהוא 1.2, לצורך העניין, נצליח לעבור את זה בשלום. זה יהיה מאד קשה והמערכת תהיה בסטרס הכי גדול.
היו"ר גבי אשכנזי
איטליה – היום היא ב-4? ב-5?
משה בר סימן טוב
באיזה מקדם הדבקה נמצאת איטליה? אני לא יודע לומר. האירוע פשוט בתחילתו.
יש משהו אחד שצריך לומר
גם דרום קוריאה וגם סין – אומרים: הנה, דרום קוריאה השתלטה. אני לא נביא, ואני מעריך שתהיה עוד התפרצות בסין כך כשהם ישחררו יותר את הסגרים שהם הטילו. יכול מאד להיות שתהיה עוד התפרצות בדרום קוריאה. האירוע באיטליה לא הגיע לשיאו.
יואב קיש (הליכוד)
יש יכולת בדיקה עצמית, כלומר בדיקות שבן-אדם יכול לקחת ולבדוק? זה דבר שקורה?
משה בר סימן טוב
הפסקתי לענות על בדיקות.
היו"ר גבי אשכנזי
בארצות-הברית יש כזה דבר, ויפן או קוריאה הזמינו את זה – כמיליון ערכות.
סיגל סדצקי
תכף אענה, אבל אם יורשה לי אומר משהו לגבי - - -
היו"ר גבי אשכנזי
אבל, בבקשה, אחרי זה תעני לחבר-הכנסת יואב קיש.
סיגל סדצקי
כן, בוודאי. זה פשוט מפני שאתה שאלת האם יש מדינה שעשתה משהו דומה, וחשוב לי להעיר על זה.
יאיר לפיד (כחול לבן)
שאלנו על דמוקרטיות.
סיגל סדצקי
אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. נכון, אנחנו כל הזמן לומדים ממה שאחרים עושים, אבל לנו יש יכולות שאין להם. לפני שאדבר עלינו, קחו את סין כדוגמא. בסין היה את ווהאן שם הייתה קטסטרופה נוראית, וכולנו ראינו לאן הם הגיעו, היה את מחוז חוביי – קטסטרופה אבל בדרגה אחת פחות, והיו מקומות אחרים בסין. מה ההבדל בין שלושת המרכזים שציינתי? – העיתוי ומידת אכיפת הבידודים שהם עשו. זה כל ההבדל. זאת אומרת, מתי הם פעלו ואיך הם פעלו. זה כל הרעיון פה.
היו"ר גבי אשכנזי
אלה המשתנים הכי חשובים.
סיגל סדצקי
אלה המשתנים הכי חשובים.
היו"ר גבי אשכנזי
זה מתי התחלת וכמה אפקטיבי זה היה.
סיגל סדצקי
זה מתי התחלת וכמה חזק עשית את זה, מפני שזה שכולם שם בקריסה – הם עושים את אותו הדבר, ואין בזה שום ספק. כולם יעשו את אותו הדבר. איך אנחנו גם רואים את זה? הם יעשו את זה פוסט-קריסה, ואז הם יעשו את זה- - -
יואב קיש (הליכוד)
סגר.
סיגל סדצקי
גם סגר וגם פיקוח אישי על אנשים והפסקה טוטאלית של חופש הפרט.
היו"ר גבי אשכנזי
מנסים להגיד לך שהמלחמה היא עכשיו, והוא רוצה לנצח את העקומה. אם העקומה תעלה - - -
סיגל סדצקי
נכון.
היו"ר גבי אשכנזי
כשהעקומה תעלה, אתה תאשר.
יאיר לפיד (כחול לבן)
בסין יש את השיטה הפוליטית שלה.
סיגל סדצקי
הסינים לא סיימו את המחלה שלהם. לדעתי, יהיה להם גם גל שני. ראינו את זה היום – חזר עוצר אתמול בעוד שני מקומות. למה? כשהם יתחילו לעבוד ולצאת מהבתים, יהיה להם גל שני.

דבר מאד פשוט – כשאנחנו התחלנו את הפעולות שלנו, היינו הראשונים שאמרנו: סין – לא כולם במקומה. פתאום אתם מציגים את סין וכו' וכו'. אנחנו עשינו פעולות שהן מאד-מאד קיצוניות בגבולות שלנו.
משה בר סימן טוב
אמרנו "לא ולא", ועכשיו, הם - - -
סיגל סדצקי
אף אחד לא עשה פעולות כל כך קיצוניות בגבולות כמונו. באותה תקופה דיברתי עם כל העמיתים שלי, ובדיוק גם חזרתי משנה שבה עבדתי בארגון הבריאות העולמי בדיוק על זה, כלומר על מצבי חירום. אנחנו התכוננו לפנדמיה. דיברתי עם ה-ECDC, עם האנשים שאחראים על disease control באירופה, כלומר המרכז לבקרת מחלות, והייתה בינינו הסכמה טוטאלית על תיאור האירוע. רק מה הם אמרו לנו? – אנחנו באירופה לא יכולים. אנחנו צריכים לקבל הסכמה של כל המדינות.
משה בר סימן טוב
אי-אפשר לסגור גבולות באירופה.
מירי פרנקל-שור
בגלל האיחוד האירופי.
סיגל סדצקי
זה לא שהיום הם לא סוגרים. היום, הם עושים את כל מה שאנחנו עשינו, אלא שהם עושים את זה כבר על דבר לא אפקטיבי. כל הפעולות שאנחנו נקטנו בהן – שימו לב שהאמריקאים ניסו להגיד "אין בעיה", וברור שהם כבר לא במצב הזה, ותראו איפה הם יהיו גם בעוד שבועיים. זה בדיוק הדבר הטריקי פה והוא שאין לנו פה... נמצמץ – אנחנו הפסדנו.
משה בר סימן טוב
אמרנו שבתוך שבועיים תהיה מסה של מתים בארצות-הברית.
היו"ר גבי אשכנזי
היא צריכה לענות לחבר-הכנסת קיש.
יואב קיש (הליכוד)
נושא בדיקות עצמיות או קיטים – זה אמתי או לא אמתי? איפה זה עומד?
סיגל סדצקי
כרגע זה עדיין לא אמתי. ברור שזה כן יהיה אמתי עם הזמן.
יואב קיש (הליכוד)
זאת אומרת, מוצרים שיש היום הם fraud?
סיגל סדצקי
לא. המוצרים שיש היום לא מספקים לצורך העניין. הגעת אחרי שהסברנו את הקטע הזה. הבדיקות לא יכולות להושיע אותנו, מכיון שיש הרבה מאד ימים שבהם אדם מדבק גם אם הוא יבדוק את עצמו. לכן, אנחנו לא יכולים להסתפק.
יואב קיש (הליכוד)
כשאדם נשא ויש בדיקה, הוא לא - - -
סיגל סדצקי
נכון. לכן, זה לא עוזר לנו לאסטרטגיה.
יואב קיש (הליכוד)
רק אחרי שהוא נהיה כבר - - -
סיגל סדצקי
כן. לכן, אנחנו לא יכולים להפסיד את אותם ימים שבהם הוא ידביק אחרים בלי שנוכל לגלות אותו, גם אם תיאורטית עכשיו היינו יכולים לדעת.
יואב קיש (הליכוד)
דיברתם על כל האירוע הזה, שהבנתי שגם אולי חושבים לעשות אותו בארץ, של אזורים שבהם אנשים יוכלו לבוא ולהיבדק.
משה בר סימן טוב
אנחנו עושים את זה. אנחנו עוברים לזה. היינו הראשונים שהגיעו לבית המטופל. שוב, זה יהיה לאוכלוסיות שנגדיר, וזה לא יהיה לאוכלוסייה הכוללת.
יואב קיש (הליכוד)
אם אתה באמת מסוגל לייצר בדיקה שתגיד לך מי נשא ומי משהו אחר, אז - - -
משה בר סימן טוב
הבדיקות הטובות ביותר שיהיו בעולם יהיו בישראל. אנחנו עשינו את השיטות הטובות ביותר שיש. אנחנו בודקים עם העמיתים שלנו, ואנחנו מדברים עם כולם. בסוף, ה-main stream זה הבדיקות האלה, וכל השאר הם ניסיונות שעדיין לא הגיעו לבשלות. כשיהיה משהו בשל, אנחנו ניקח אותו ונעשה אותו.
סיגל סדצקי
הנקודה המשמעותית היא שאנחנו רוצים לבודד גם אנשים שיוצאים שליליים בבדיקות.
היו"ר גבי אשכנזי
חברים, האם יש עוד שאלות?
גדעון סער (הליכוד)
אני רוצה להבין מה אתם רוצים לעשות? בעיקר tracking אחרי מסלול שהלך בו החולה?
היו"ר גבי אשכנזי
לא, לא, לא. גדעון, הוא הסביר את זה, ויצאת בדיוק. הם רוצים לעשות את ה-tracking בנושא החולה, אבל לא להסתפק בזה אלא בכל מקום. בגלל היכולות הטכנולוגיות שלא נפרט פה, הם יידעו גם מי היה לידו בכל מקום.
משה בר סימן טוב
מי היה אתו במגע בגלל שהוא פוטנציאלי להדבקה.
סיגל סדצקי
נשלח לו sms: "תיכנס לבידוד".
היו"ר גבי אשכנזי
גדעון, יש שני מעגלים.
גדעון סער (הליכוד)
כשהוא כבר היה חולה?
היו"ר גבי אשכנזי
רק כשהוא היה חולה.
שמואל לטקו
אחרת, הם לא יודעים.
סיגל סדצקי
הוא לא צריך לדעת למה אני שולחת.
יואב קיש (הליכוד)
גדעון, הם הולכים לחולה שבועיים אחורה ורואים.
גדעון סער (הליכוד)
ללכת אחורה.
משה יעלון (כחול לבן)
ברור, כן.
משה בר סימן טוב
זה מי שבא אתו במגע.
היו"ר גבי אשכנזי
חברים, הם לא אומרים לך רק שהזיכרון שלו לא טוב. הם יודעים שגם הוא לא יודע מי היה לידו. הוא לא יודע מי זה.
סיגל סדצקי
אני יודעת מצוין איפה הייתי ב-14 הימים האחרונים.
היו"ר גבי אשכנזי
גדעון, אם היה לידו מישהו – הוא לא יודע מי הוא.
יאיר לפיד (כחול לבן)
הייתם בטלוויזיה. מה זה אתם לא יודעים איפה הייתם ב-14 היום?
סיגל סדצקי
הנקודה היא שכשאתה הולך לאיזה שהוא מקום, גם אם יש לך זיכרון פנומנלי, אתה לא מכיר את האנשים שהיו אתך. נסעת באוטובוס, ואתה לא יודע.
משה בר סימן טוב
אלה המסלולים של 200 החולים ב-14 הימים אחרים, למרות שאין להם את זה על מפה אבל עושים זאת דיגיטלית.
גדעון סער (הליכוד)
הם לא זוכרים.
משה יעלון (כחול לבן)
זה לא כולל את אלה שהם ללא ניידים כמובן.
משה בר סימן טוב
אין 100%. לעולם לא יהיה 100%.
יאיר לפיד (כחול לבן)
97%-98% מהאוכלוסייה הם עם ניידים.
יואב קיש (הליכוד)
אם איווט יהיה נשא, לא נדע עם הטלפון הטיפש.
יואב בן צור (ש"ס)
אפשר לזהות רק טלפונים חכמים?
משה בר סימן טוב
לא, כל טלפון.
(מוזמן, רז ניזרי, נכנס לחדר הישיבות.)
היו"ר גבי אשכנזי
רז, תשב.
שמואל לטקו
רז, שב במרחק של שני כיסאות.
היו"ר גבי אשכנזי
שאלה נוספת קצרה, ואני חושב שזה קשור לכל האירוע הזה: למה, בעצם, אנחנו לא מפעילים את האורגן של המדינה למצב כזה – את המשק בשעת חירום? זה משהו שיכול לעזור לך.
משה בר סימן טוב
אגיד מה אני רוצה ומה אני לא רוצה.
רז נזרי
אדוני היושב-ראש, ברשותך, אפשר להפריע? אענה לך מתי שתרצה. אגיד לך למה בכל זאת רצינו להיכנס. ראינו גם את ההודעה שהוצאתם. אין לנו טענה. ברור שהבקשה של הממשלה הגיעה ב-13:10.
היו"ר גבי אשכנזי
ב-13:10 הגיעה הבקשה, שאנחנו אפילו לא יודעים מהי.
רז נזרי
אמרתי שאין לנו טענה.
היו"ר גבי אשכנזי
אוסיף שרק ב-14:30 ניתן לנו אישור, מתוקף הנסיבות, לעשות את הדיון הזה.
רז נזרי
בסדר. לכן, אין לי שום טענה. ברור שזה לא שאנחנו באים ואומרים: למה זה? אבל, הסיטואציה עכשיו היא שאנחנו מבינים שהדיון לא ימוצה, כי גם אנחנו, המשפטנים, עוד לא הסברנו, עד השעה 16:00.
היו"ר גבי אשכנזי
אגב, מדוע לא נתתם על זה את הדעת?
רז נזרי
כי הסיטואציה.
היו"ר גבי אשכנזי
זאת אומרת, אי-אפשר היה אתמול בלילה להעביר לנו את הצו.
רז נזרי
אסביר. הדיונים בנושא הזה היו במהלך סוף השבוע, כולל בליל שבת.
היו"ר גבי אשכנזי
ראש הממשלה הודיע למדינה במוצאי-שבת שהולכים לעשות את זה.
רז נזרי
הוא הודיע במוצאי-שבת את הבקשה, כשהיא כבר הייתה אצלנו בדיונים מיום רביעי.
היו"ר גבי אשכנזי
אז, אני מניח ששקלתם את האפשרות שזה לא יגיע בזמן.
רז נזרי
ברשותך, אסביר בדקה. אנחנו לא עונים כלאחר יד כי זה אירוע לא פשוט וכי זה אירוע דרמטי, וזה להפעיל שב"כ. אנחנו יודעים לחלוטין. בין השאר, לא הסכמנו לתקש"ח, ואתם יודעים את זה. תקש"ח זה ממשלה לבד. תקנות לשעת חירום שייעשו באמצעות תקש"ח – לא הסכמנו כי רצינו פיקוח של הכנסת, של הוועדה.
היו"ר גבי אשכנזי
השב"כ רצה.
רז נזרי
מי זה השב"כ?
היו"ר גבי אשכנזי
נדב.
רז נזרי
אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד, אני אומר לך: זה לא קשור. בדיון הראשוני אצלי - - -
קריאה
יכול להיות שגם הוא רצה.
רז נזרי
אולי גם הוא רצה, ואני אומר לך, כמשפטן, שאנחנו לא הסכמנו.
היו"ר גבי אשכנזי
רז, לא נתווכח.
רז נזרי
השאלה עכשיו היא פשוטה: האם אפשר לבקש מכם בדיון הזה, לאחר שהאירוע כמו שהוצג לנו גם הוצג לכם, והיום אפילו בשיחה שכינסנו שוב בממשלה – דיון טלפוני, ששינה קצת משהו מהדיון של אתמול לאור האירוע – מאחר שכך לפחות זה מוצג, ונציג השב"כ בחוץ ואני עצרתי אותו מלהיכנס, האם אפשר לתת אישור זמני – אנחנו לא יודעים מה יקרה – לתת אישור לטווח זמן שאתם תקבעו? הרי לוקח זמן עד שתהיה ועדה חדשה.
מירי פרנקל-שור
רז, איך אתה מבקש אישור הוועדה, כשהוועדה לא יודעת אפילו מה כתוב בבקשה?
היו"ר גבי אשכנזי
אנחנו נתעלם - - -
רז נזרי
אני מחויב להגיש את הבקשה.
היו"ר גבי אשכנזי
רז, תקשיב. אתה המשנה ליועץ המשפטי. אני כיבדתי את הרצון שלך להיכנס לכאן להגיד משהו. אני חושב שכדאי שתמשוך. אנחנו עוד לא שמענו את הצו בכלל. אתה רוצה שנאשר צו שאנחנו לא מכירים?! האם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מבקש מהוועדה מאשר צו שהיא לא מכירה עדיין מהו? אני רוצה להבין. האם זה מה שאתה מבקש מאתנו.
רז נזרי
אני מבין לגמרי את הבקשה, אבל נמצאים פה נציגים. אני גם מחויב, כנציג ממשלה, לומר את זה. נמצאים פה נציגים. זה משהו אסוני. אז אי-אפשר לפתור את זה, לשקף את זה. אין משהו אחר.
מירי פרנקל-שור
לא, לא. רז, אי-אפשר להטיל את האחריות על ועדת המשנה. אי-אפשר להטיל את האחריות בזה שהוועדה לא תאשר אי-אפשר להעלות. לדעתי, אתמול בממשלה, ואני לא זוכרת באיזה נושא, אושרו תקנות שעת חירום – נדמה לי שזה של משרד העבודה והרווחה --
רז נזרי
תקש"ח – צווי ריתוק.
מירי פרנקל-שור
--צווי ריתוק – בד בבד ובמקביל לתיקון חוק, נכון? זאת אומרת, האפשרות פתוחה בפני הממשלה. אתם רציתם להעביר את זה בדרך המלך עם ה-input של הכנסת, אבל ה-input של הכנסת הוא לאחר שהוועדה מבינה על מה ההחלטה. אנחנו, כייעוץ משפטי של הוועדה, גם העברנו אתמול בלילה כ-20 הערות שעדיין לא קיבלנו מענה עליהן. אי-אפשר לבוא ולבקש מהוועדה לאשר. מונחת בפניכם האפשרות להוציא תקנות שעת חירום עד שהוועדה תשוב ותתכנס.
יואב קיש (הליכוד)
אם אין אלטרנטיבה לממשלה לפעול בימים הקרובים בלעדינו - - -
היו"ר גבי אשכנזי
יש.
יואב קיש (הליכוד)
יש אלטרנטיבה?
היו"ר גבי אשכנזי
יש. ברור שיש.
רז נזרי
האלטרנטיבה, לפי חוק שב"כ, לא קיימת כי צריך אישור ועדה.
מירי פרנקל-שור
נכון, אבל אפשר להוציא תקנות שעת חירום.
רז נזרי
האלטרנטיבה הנוספת היא להוציא תקנות שעת חירום, שחשבנו שהיא אלטרנטיבה לא טובה בנסיבות הללו, כי אנחנו כן חושבים שאירוע כזה צריך גם כנסת.
מירי פרנקל-שור
אנחנו מסכימים. רז, אין על זה חולק.
יאיר לפיד (כחול לבן)
תפקיד הכנסת להתנגד לעצם הרעיון שדבר כזה שנוגע לחירויות אזרח הכי בסיסיות לא עובר דרכה.
היו"ר גבי אשכנזי
חבר'ה, אני לא רוצה לעשות דיון בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה רק להגיד את מה שרציתי - - -
היו"ר גבי אשכנזי
שמענו את היועץ המשפטי. אני מבין שהוא ממליץ לוועדה לדון בצו של הממשלה.
מירי פרנקל-שור
לאשר צו.
היו"ר גבי אשכנזי
לאשר צו שאנחנו עוד לא מכירים אותו. מה שעומד לרשותם הוא כל ההבנה הזאת שאנחנו עשינו פה סמינר של ארבעה ימים, שהם עשו, בשעה אחת בשביל להבין מה הצורך.
יואב קיש (הליכוד)
אבל, כפי שאני מבין, אנחנו נמצאים בשעת חירום. אני שואל האם יש איזה שהוא מנגנון.
היו"ר גבי אשכנזי
מירי הסבירה לך כרגע.
יואב קיש (הליכוד)
עזוב את הממשלה. אני מעדיף שיהיה מצב שהם לא... אגיד לך מה יקרה. הם ילכו לממשלה ולא יחזרו לכנסת, כי אם פעם אחת הם הלכו - - -
היו"ר גבי אשכנזי
לא נכון.
מירי פרנקל-שור
לא, לא, לא.
היו"ר גבי אשכנזי
הם לא יכולים. הבקשה מונחת פה.
מירי פרנקל-שור
לא, לא. בכנסת החדשה.
רז נזרי
אני לא מתכוון לעשות. אם לא תהיה ברירה והחלטתי לעשות תקש"ח, אנחנו יכולים למשוך את הבקשה. אנחנו רוצים שהכנסת תפקח על זה.
היו"ר גבי אשכנזי
בסדר, הבנו. תודה רבה.
רז, תשאיר אותנו רגע פה. תודה רבה.
(מוזמן, רז נזרי, יוצא מחדר הישיבות.)
אמרנו מלכתחילה, כשלא היית בתחילת הדיון. עשינו דיון אם לעשות את הדיון, והתקבלה החלטה של החברים שנכון לעשות כי זה מצב חריג. אם לא נסיים, נבקש מהכנסת עוד שהיום שתהיה ועדה מסדרת, ועוד הלילה – הרי אפשר לסדר את זה וקרו דברים מעולם – ולכל המאוחר מחר בבוקר שתהיה ועדת חוץ וביטחון.
יואב קיש (הליכוד)
לאור הבלגאן שאני רואה עכשיו בכנסת, אני לא יודע אם תהיה ועדה מסדרת היום או מחר. רק השאלה של איך מחלקים את היחס הזה – אתה מכיר איך הם ישברו את הראש.
היו"ר גבי אשכנזי
בסדר. היו דברים מעולם.
יואב קיש (הליכוד)
איך אתה עושה 61 ו-59 בוועדה מסדרת? עזוב.
מירי פרנקל-שור
אפשר להוציא תקנות שעת חירום.
היו"ר גבי אשכנזי
אני רוצה להבין אותך. אתה רוצה לדון בבקשה?
מירי פרנקל-שור
לא. זה: אתה רוצה לאשר?
יואב קיש (הליכוד)
אני הייתי הולך למקום של למשל לאשר להם 24 שעות שיתחילו אישור, ואחרי זה להביא את זה לבחינה מחודשת – אני לא יודע – כלומר להניע את התהליך. למה לייצר - - -?
מירי פרנקל-שור
אבל יש להם את הפתרון. יש תקנות שעת חירום.
יואב קיש (הליכוד)
אם יש פתרון, למה אנחנו יושבים פה?
מירי פרנקל-שור
כי את דרך המלך - - -
משה יעלון (כחול לבן)
חברים, השעה 16:00. פג תוקפנו.
יואב קיש (הליכוד)
אז, בוגי, זה יהיה עוד חמש דקות. יש קורונה. שמעת מה הם רואים שיהיה פה במדינת ישראל. אפשר עוד 10-5 דקות לדבר.
שמואל לטקו
אי-אפשר.
היו"ר גבי אשכנזי
אי-אפשר. יושב-ראש הכנסת - - -
משה יעלון (כחול לבן)
אמרו לנו קודם שאין לנו - - -
יואב קיש (הליכוד)
די. מה זה "אמרו"? אתם יודעים מה הולך לקרות בחוץ? אני לא מבין.
משה יעלון (כחול לבן)
לא היית בתחילת הדיון. דיברנו על זה. ביקשנו ארכה.
מירי פרנקל-שור
יואב, יש פתרון. אזרחי ישראל לא צריכים להיפגע. השאלה היא הדרך המשפטית שתהיה.
היו"ר גבי אשכנזי
שמענו. זה היה חשוב מאד. אנחנו נפעל כדי שעוד הלילה יקימו ועדת חוץ וביטחון. סיכמנו את זה קודם. דיברתי על זה עם יושב-ראש הכנסת. אני מקווה שכולנו, מכל צדי הבית, נירתם.
יואב קיש (הליכוד)
בבקשה. אני מסכים אתך.
היו"ר גבי אשכנזי
אני לא רוצה לחזור ולומר שביקשנו לעשות דיון על הדבר הזה לפני שבוע לא בהקשר של הצו אלא כוועדה.
שמואל לטקו
במוצ"ש.
היו"ר גבי אשכנזי
פעמיים ביקשנו על נושא הקורונה ונדחינו. שאלו על-ידי מי נדחינו – אגיד לך אחרי זה.
יואב קיש (הליכוד)
אני מניח שאני יודע על-ידי מי.
היו"ר גבי אשכנזי
אני מקווה שהאחריות הזאת תהיה על כל חברי הכנסת בדיוק כמו שאנחנו התכנסנו בזמן חירום, והקפצנו אתכם בזמן חירום.

אני נועל את הדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 16:01.

קוד המקור של הנתונים