פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת20
ועדת הכספים
04/09/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 28
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' באלול התשע"ט (04 בספטמבר 2019), שעה 12:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2019
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
אבי גבאי
מאי גולן
יעקב מרגי
אופיר סופר
עודד פורר
אורלי פרומן
אורית פרקש-הכהן
שלמה קרעי
חברי הכנסת
משה ארבל
צבי האוזר
יעקב טסלר
עומר ינקלביץ'
פטין מולא
יבגני סובה
קטי שטרית
מוזמנים
אביגיל ונקרט - רפרנטית, משרד האוצר

אריאל הבר - אגף תקציבים, משרד האוצר

איליה כץ - אגף תקציבים, משרד האוצר

יונתן פלורסהיים - אגף תקציבים, משרד האוצר

ביאן ותד - אגף תקציבים, משרד האוצר

דביר כהן - אגף תקציבים משרד האוצר

רותם ברמלי - רפרנט רמ"י, אגף תקציבים, משרד האוצר

אמיר מוריץ - רפרנט אוצר, משרד האוצר

נעם דן - רפרנטית מסחר ותעשיה, משרד האוצר

רחל ירום - חשבת מינהל המחקר החקלאי, משרד האוצר

טל שחם - רפרנט שכר וכלכלה, משרד האוצר

זהר קליין - מנהלת תחום נכסים, משרד האוצר

אורלי ליימן עיני - רפרנטית חינוך באג"ת, משרד האוצר

יעל מרגלית - רמ"ד שקיפות ובקרה, משרד הביטחון

אלדד שקד - רע"ן תשתיות ומעבר דרומה, משרד הביטחון

יוסי שבת - מנהל אגף מימון ותקציבים, משרד הבינוי והשיכון

מירב נהיר - ראשת תחום בכירה (תקצוב ותמחור מודלים), אגף בכיר ת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אנסטסיה הראל - מנהלת תחום בכיר תקציבי זרוע עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עידו הרשקוביץ - יועץ בכיר למנכל, משרד ירושלים ומורשת

דוד שטינמץ - מנהל אגף תקציבים, משרד הכלכלה

דניאל גולדברג - מנהל יח' מימון בחירות ברשומ"ק, משרד הפנים

שמעון מעתוק - סמנכ"ל, משרד הפנים

דרורית שטיימנץ - ר' אגף תקציבים ופרויקטים, משרד ראש הממשלה

חביב קטן - מרכז בכיר תקציבים, משרד התרבות והספורט

גיא אטיאס - מנהל אגף בכיר תקציבים, משרד התרבות והספורט

אליאנה רובנוביץ - מנהלת תחום תקציב ורכש, משרד התקשורת

אוראל אברהמי - אג"ת, המשרד לביטחון פנים

ליאור נוריאל - נציג את"ב בט"פ, המשרד לביטחון פנים

יהודה כדורי - אג"ת, המשרד לביטחון פנים

אביה חיון - נציג את"ב בט"פ, המשרד לביטחון פנים

שבתאי גרברציק - דובורת, המשרד לביטחון פנים

טל גבאי - נציג את"ב בט"פ, המשרד לביטחון פנים

עינת גרוסמן - רע"ן תקציבים כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

משה שגיא - משרד החינוך

אלי אלפסי - מנהל תחום בכיר, רשות האוכלוסין וההגירה

ציון לוי - מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות, נציבות שירות המדינה

יעל מזרחי - מנהלת לשכת נציב ועוזרת הנציב, נציבות שירות המדינה

ניר אקשטיין - מנהל אגף תקציבים, נציבות שירות המדינה

שראל שפיר - יועץ הנציב, נציבות שירות המדינה

בצלאל שפירא - גני חינוך מיוחד, פורום מוכש"ר

מרגלית לב טוב - נציגת הורים

דוד שרפר - פורום מוכש"ר

שי ליפשיץ - נציג חינוך מיוחד

נחמה שיינפלד - מנהל כספים טף לטף

דוד טייטלבוים - נציג גני חינוך מיוחד

פנחס הומינר - נציג גני חינוך מיוחד

שרה הורביץ - פעילה חברתית חינוך מיוחד

ישראל גולדקנופף - גני חינוך מיוחד

שמחה הומינר - גני חינוך מיוחד

יוסף אליהו ריבוך - מנכ"ל ומנהל מוסד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםשינויים בתקציב לשנת 2019
היו"ר משה גפני
צוהריים טובים, אני מחדש את ישיבת הוועדה, אנחנו עוסקים בשינויים בתקציב. אני רוצה להתחיל בהעברות של המשרד לביטחון פנים. מספר פנייה לוועדה:67 עד 73.
יונתן פלורסהיים
הפנייה נועדה להעביר כ-130 מיליון ₪ בהוצאה וכ-140 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב מהתקציב הרגיל של המשרד לביטחון פנים לתקציב הפיתוח. עיקר התקציב ישמש להקמה של תחנות משטרה חדשות, שיפוץ שלהן והרחבה.
היו"ר משה גפני
הבנתי את זה גם מהשר וגם מהמנכ"ל. זה מתעכב עכשיו בגלל זה?
יונתן פלורסהיים
כן.
היו"ר משה גפני
מתעכב עכשיו כי לא אושר עד היום?
יונתן פלורסהיים
כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת "מתעכב עכשיו"? זה לא מתעכב עכשיו. זה מתעכב, לפחות ממה שאני רואה, מה-20 ביוני. זה לא התגלה הרגע.
היו"ר משה גפני
לא העברנו את זה. אם לא היינו הולכים שוב לבחירות, הוועדה הייתה עובדת רגיל כמו שהיא יודעת לעבוד, שזה כל השבוע, והיינו מעבירים את זה כי זו העברה חיונית. אנחנו לא מכנסים את הוועדה. הייתי צריך אישור של ועדת ההסכמות, הייתי צריך שמזכיר הממשלה יפנה וכל מה שנלווה לעניין הזה כדי לכנס את הוועדה. רק עכשיו הגיע האישור. כל מה שיש עליו הסכמה נמצא פה. על חלק אין הסכמה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מאז ה-20 ביוני לא התכנסה ועדת הכספים?
היו"ר משה גפני
התכנסה, אבל לא היה אישור את מה להביא ואת מה לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא משהו שצץ עכשיו.
היו"ר משה גפני
אנחנו אשמים. מי שהחליט על הבחירות אשם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עברה החלטת ממשלה - אמנם בממשלת מעבר - על קיצוץ של מיליארד ורבע שקלים במערכת. ההחלטה הזאת לא הונחה בפנינו. אני רוצה להבין איך כל הדברים האלה עובדים יחד.
היו"ר משה גפני
יש שלושה קיצוצים. מבין שלושת הקיצוצים האלה, לאחד אין עדיין אישור, לכן אני לא יכול להביא. לא שאני הולך להצביע בעד, אבל אני לא יכול להביא את זה לדיון. יש אחד שאני רוצה להעביר היום, שזה קיצוץ רוחבי שנותן את הכסף למשרד הביטחון, נותן את הכסף לשריפות, נותן את הכסף לצהרונים שהייתה פה דרישה ובגלל זה העברנו את התקציב של משרד החינוך, את העודפים. זה נמצא בהעברה הזאת. את זה אני רוצה להביא ולהצביע בעד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והחינוך המיוחד? כרכנו את ההצבעה על הצהרונים יחד עם החינוך המיוחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
הצהרונים עברו, אבל החינוך המיוחד נשאר כמו שהוא, עם כל המדרגות.
שי ליפשיץ
גפני, בדיון הקודם אמרת שאת החינוך אתה לא מעביר. הצהרונים זה חינוך.
היו"ר משה גפני
הצהרונים היו בדיון בוועדה. אמרו לא להעביר את העודפים של משרד החינוך עד שהצהרונים לא יסודרו. הצהרונים סודרו, הם מגיעים לדיון כאן. שתי העברות של משרד החינוך לא הגיעו לכאן, הן לא מגיעות.
יעקב מרגי (ש"ס)
אנחנו בפגרת בחירות נדרשים לאיפוק וריסון. גם בדיונים עם האוצר על הסוגיה של המוכש"ר שמענו את צמד המילים האלו, איפוק וריסון. 131 מיליון לא נכנסים לקטגוריה של איפוק וריסון.
היו"ר משה גפני
על מה אתה מדבר?
יעקב מרגי (ש"ס)
על העברה שמבקשים מאיתנו עכשיו. אפשר להגיד תחנות משטרה, אפשר להגיד העברות ביטחוניות. בפעם שעברה הסרתי את הרביזיה על העברות ביטחוניות. המדינה, ואת זה גם יאמר לך מזכיר הממשלה, יודעת לתפקד מצוין במצבי חירום. אם לא נכניס את המדינה למצב חירום, סוגיית המוכש"ר לא תיפתר. פעם מישהו אמר לי בדיון על תשלומי הורים: "הכלבים נובחים והשיירה עוברת". אני רוצה שיאמרו לי את זה פעם שנייה. אני אומר לך, תעשה את עבודתך. אני מודיע לך, בכל הצבעה אני אצביע נגד ואגיש רביזיה עד שהסוגיה של החינוך המיוחד במוכש"ר תיפתר.
היו"ר משה גפני
יש שני צדדים למטבע. אני לא נמצא בקטגוריה של הרשע או הצדיק. לא אפשרתי להעביר את העברות של משרד החינוך ומשרד האוצר בגלל החינוך המיוחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא מספיק. חיכינו שלושה חודשים.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתה מפלגת שלטון.
שלמה קרעי (הליכוד)
הליכוד הוא זה שמנסה לטפל, הוא השיג תקציב, אבל משרד החינוך לא הסכים - -
היו"ר משה גפני
את משרד החינוך גם צריך להחליף. אם ש"ס ויהדות התורה ינהלו את המדינה, לפחות יהיה כסף לחינוך המיוחד.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
זה מעביר לזה, זה מעביר לזה, חינוך לאוצר ואוצר לחינוך, פינג פונג על חשבון הילדים האלה, על חשבון המשפחות החלשות - עד כמה הגיוני זה?
היו"ר משה גפני
השאלה אם אנחנו עוצרים את המדינה.
שלמה קרעי (הליכוד)
סך הכל צריך פה 30 מיליון שקל. ראיתי אותך משיג מכל משרד 10 מיליון שקל בשנייה. שלושה חודשים לדבר הזה?
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
גם אין התחייבות שב-2020 זה כן יטופל.
שלמה קרעי (הליכוד)
ב-2020 כבר התחייבו שזה יטופל. בואו נתחיל עם ה-30 מיליון שצריך.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו מעבירים את מה שהוא חיוני אבל לא מעבירים את החינוך והאוצר בגלל החינוך המיוחד, זה עושה להם בעיה הרבה יותר גדולה. אני חושב שיש דברים שצריכים לתפקד ודברים שצריכים לעצור. אני בדיונים עם השר ועם משרד האוצר. יכול להיות שאנחנו נגיע לפתרון. אם לא נגיע לפתרון, אתה בא ואומר: אני עוצר את העברות האלו.
שלמה קרעי (הליכוד)
שמענו את הסיסמאות האלו כבר שלושה חודשים. זה לא מזיז להם בכלל.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
בדיון על שדה בוקר שמענו שהקואליציה מתנגדת.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא נכון, אני היחיד שהתנגדתי.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
לא נכון, הגברת קטי שטרית התנגדה, גם היו חברים מהליכוד שהתנגדו. כולנו צריכים להתנגד לקיצוץ הרוחבי. לילדי החינוך המיוחד אין את הדרך להילחם, הם אוכלוסייה מוחלשת, אוכלוסייה מודרת, אוכלוסייה פריפריאלית, אוכלוסייה שהיא לא רק חרדית. אנחנו צריכים להיאבק את מלחמתם של כלל אזרחי מדינת ישראל. 80 מיליון שקלים יימצאו כמו סכומי העתק שנמצאו. לא מזמן העבירו כחצי מיליארד שקל לאילת. מוצאים כספים כשרוצים. אנחנו צריכים להיאבק על הדבר הזה, אלה הילדים של כולנו. מדובר פה בנשמות. תתעוררו חבר'ה. דרך אגב, אם בשדה בוקר הייתם מספיק חזקים לבוא ולומר "אנחנו לא מעבירים", תהיו מספיק חזקים כאן עכשיו, אל תיעלמו עכשיו.
היו"ר משה גפני
העברנו את שדה בוקר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
החבר'ה של הליכוד התנגדו, הקואליציה התנגדה. תהיו מספיק לויאליים, תתנגדו לתקציב הכללי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא התנגדנו.
היו"ר משה גפני
מפלגת השלטון, שהיא מפלגת הליכוד ומעוניינת להעביר את הדברים האלה כיוון שאלה דברים חיוניים שצריך לעשות אותם, התנגדה. קטי נמצאת פה, היא הייתה מהראשונות שצעקו על העניין הזה.
מאי גולן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני לא אצעק פה סיסמאות פופוליסטיות, אני לא אגיד קואליציה ואופוזיציה. אין מישהו בחדר הזה, כולל אדוני היושב-ראש המכובד, שלא רוצה שהתקציב לחינוך המיוחד יעבור.
היו"ר משה גפני
אני שוכב על הגדר בשביל זה כבר כמה חודשים.
מאי גולן (הליכוד)
להגיד כמה ילדי החינוך המיוחד צריכים את הכסף הזה זה ברור, לא צריך לחזור על זה, לא צריך להגיד את זה. להגיד ש-30 מיליון זה כאין וכאפס לעומת התקציבים שמעבירים פה - גם ברור. החינוך המיוחד צריך לקבל את זה על פי חוק. יש לי חברה שיש לה שלושה ילדים, אחד מהם הוא בן 12 בחינוך המיוחד. אדוני היושב-ראש, אין אפילו מה לנסות לתאר מה עובר על האימא הזאת. לאימא הזאת, שאני באמת מסתכלת עליה וכל פעם מחדש מעריצה אותה, יש כוחות. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הם אנשים שמוצאים כוחות שלא ידעתי שקיימים בהם. להפיל עליהם את המכה הזאת, לא משנה מה צריך לקצץ ולהעביר, זה לא אנושי. כשאני באה לאימא הזאת, שהיא גם בחרה בליכוד, מה אני אמורה להגיד? אני אגיד לה שאפילו לא התנגדתי לדברים האחרים? אני יודעת שהקואליציה צריכה להצביע בעד, אני יודעת שצריכה להיות פה משמעת קואליציונית, אבל אני לא יכולה, המצפון שלי לא ייתן לי לישון בשקט בלילה.

אני נאבקת עשור בהסתננות הבלתי חוקית, זה המאבק שלי, איתו הגעתי, עליו אני מתכוונת להילחם.
יעקב מרגי (ש"ס)
אין הסתננות חוקית.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
האוצר מצא 50 מיליון לטיפול בילדי המסתננים.
מאי גולן (הליכוד)
50 מיליון רק מהאוצר, שלא לדבר על מה שעבר מהממשלה, על מה שעבר מהעיריות. יש מיליונים על גבי מיליונים לילדי המסתננים הבלתי חוקיים - ילדים שלא אמורים לגדול פה, ילדים שיש להם מדינה, שיש להם סבים, שיש להם סבתות. זה אבסורד ממדרגה ראשונה שלילדי החינוך המיוחד אנחנו לא נדאג. אני רואה שיש פה תקנים לרשות ההגירה. כואב לי אישית לא להצביע עבור תקציב שאמור להגיע למשרד ההגירה, אני יודעת כמה הם צריכים כל שקל. אני נלחמת עוד הרבה לפני שהייתי חברת כנסת כדי שמשרד ההגירה יקבל עוד כלים על-מנת לפעול, כדי שהוא יוכל לבצע מדיניות, והנה אני מצביעה על זה נגד היום רק כי אני חושבת שילדי החינוך המיוחד חייבים להיות שווי ערך לכל ילדי מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
מי היו שרי החינוך כל השנים כשלא היה תקציב לחינוך המיוחד במוכש"ר? הרי זה לא התחיל היום. לא היה שר חינוך מיהדות התורה או מש"ס.
אורלי פרומן (כחול לבן)
אני רוצה לדבר על עצם העניין של קיצוץ רוחבי. קיצוץ רוחבי זו דרך קלה לממשלה במקום לשבת ולעשות סדר עדיפויות אמיתי, במקום לראות איפה ברבע האחרון של השנה צפויים עודפים במשרדים ותקציבים לא מנוצלים כדי להעביר למקומות הייעודיים החשובים. אני עד ינואר האחרון שיבצתי ילדים מכל הקשת של החינוך המיוחד. כל שנה יושבים ומחכים שאולי המספרים יתאיידו, שאולי הם לא יהיו שם, אבל בסוף זה מגיע. הכיתות וגני הילדים צפופים, לחוצים, אין מספיק כוח אדם כדי לטפל בילדים שהם החוליה החלשה של החברה וצריכים להיות הכי מחוזקים. בתי חולים, קשישים עם קצבאות, נכים, ניצולי שואה - אפשר לקחת הרבה מאוד דוגמאות של אוכלוסיות מוחלשות שלשם צריך לייעד. אסור לקצץ רוחבית בכל המשרדים ולפגוע בכל האוכלוסיות המוחלשות. פה צריך לעשות סדר, אסור לאשר עד שלא נראה סדר עדיפויות אמיתי, נכון, עד שלא נראה עודפים ותקציבים לא מנוצלים שאותם צריך להפנות לאן שצריך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני חוזר על הקריאה לפקידי החינוך והאוצר להגיע לאותם גני ילדים. ביקרתי במוסד של החינוך המיוחד של המוכר שאינו רשמי במודיעין עילית. אתה רואה שם את הילדים המסכנים, את אלה שצריכים אותנו יותר מכל. אנחנו תמיד מוצאים כאן את הדרך למצוא תקציבים בשביל כל מיני נושאים שהם אמנם חשובים אבל הם פחות חשובים מזה. לנושא הזה אנחנו לא מוצאים פתרון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך. אם הזכרת את ראש הממשלה ואת שלטון הליכוד בעשר השנים האחרונות, בוא לא נשכח מי היה יושב ראש ועדת הכספים ומי היה יושב-ראש ועדת החינוך באותן שנים.
היו"ר משה גפני
בעשר השנים האחרונות היה ניסן סלומיאנסקי יושב-ראש ועדת הכספים ואני.
שלמה קרעי (הליכוד)
שש שנים אתה יושב-ראש ועדת הכספים, זה מספיק זמן.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך כמה דברים שעשיתי בזמן הזה נגד אנשי הליכוד שהיו בממשלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה רואה כאן קונצנזוס חוצה מפלגות לטובת ילדי הגנים של החינוך המיוחד.
היו"ר משה גפני
אני שמח על זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא יעזור לנו אם נעצור רק חינוך ואוצר, בואו נעצור את הכל עד שמשרד האוצר יבוא וימצא את ה-30 מיליון שקל המסכנים האלה. מה הבעיה? 30 מיליון שקל זה משהו שראיתי אותך בעיניים שלי משיג ברגע אחד.
היו"ר משה גפני
אם לא הייתה פגרה, לא הייתי נותן לקיים את הדיונים עד שלא היו מביאים את הכסף. אני לא יכול לעשות ישיבה מחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, למשוך ולא להצביע, כי אם זה יגיע להצבעה, אני אצביע נגד. אני קורא לחבריי בקואליציה ובאופוזיציה להצביע נגד.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני לא ארחיב בנושא האפליה של החינוך המוכש"ר הלא פורמאלי, זה באמת חוצה מפלגות. אני חושבת שהסכומים האלה מעידים על חוסר בסדרי עדיפויות של הממשלה. אני רוצה לדבר על הפיל הגדול שנמצא בחדר בדיון הזה. אנחנו עומדים לקיים דיון שבו מצד אחד באים משרדים, רוצים להעביר כספים ותשלומים ב-2.5 מיליארד שקלים, וביד השנייה מטילים על כולנו קיצוץ רוחבי של כל משרדי הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא דנים בקיצוץ רוחבי עכשיו.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
מה זה הקיצוץ הרוחבי הזה? הוא הפלסטר מפני הגירעון הגדול, הוא הבור שמחכה לכולנו אחרי הבחירות שדיברתי עליו ארוכות לפני שנפלו עלינו הבחירות, שהתרעתי שאנחנו לא מקבלים עליו מידע, שרציתי לדעת איך אנחנו מעבירים כל כך הרבה כספים בלי שאנחנו יודעים על הגירעון. אני רוצה להסב את תשומת לב כל המאזינים בדיון הזה לזה שהיום אנחנו נמצאים במקום שבפני חברי הוועדה הזאת מוסתר דוח של מבקר חדש שעוסק בנושא הגירעון התקציבי שאליו התדרדרה הממשלה. לא פלא שאחרי שנעביר בחטף או נתבקש לאשר העברות של מיליארדים, גם נתבקש לקצץ 2.5 מיליארד שקלים בקיצוץ רוחבי פחדני. למה קיצוץ רוחבי פחדני? כי אפילו לא טרחו לעשות סדר בקיצוצים מהמשרדים. בקיצוץ הקרוב נוריד מקופות החולים במשרד הבריאות 40 מיליון, נוריד מהנכים, מניצולי שואה, נוריד מהשירותים לזקנים. אנחנו לא חותמת גומי.
שלמה קרעי (הליכוד)
את מדברת על ביצה שטרם נולדה. כשנגיע נדון בזה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
כשהכינו את החומר לוועדת הכספים, לא ישבו על הסעיפים האלה כדי לחסוך מהם את הקיצוץ. אני רוצה לדבר על הפיל שבחדר, שזה ההסתרה של הנתונים.
היו"ר משה גפני
יש פה דיון על העברה של המשרד לביטחון פנים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מדובר בפנייה על בנייה, הרחבה ושיפוץ של תחנות משטרה. אם אפשר יהיה לפרט איפה בונים תחנות חדשות, איזה מורחבות, איזה משופצות בסכום הזה.
אוראל אברהמי
הוויסות התקציבי בתוך המשרד לביטחון פנים נועד ברובו להוצאות פריסה, לבינוי. הוא מתחלק להתחלה חלקית של בנייה של תחנות חדשות, לשיפוץ של יחידות מבצעיות. יש לנו באום אל פחם תחנה שנמצאת בביצוע, בג'סר א-זרקא, בג'דיידה-מכר, בטובא זנגריה. לא הכל זה בינוי של תחנות חדשות, בחלק מדובר על הרחבה של תחנות קיימות - תחנת מודיעין, תחנת אילת, תחנת ערד, פתח תקווה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איפה בונים חדשות?
אוראל אברהמי
בונים חדשות בעיקר במגזר הערבי. אנחנו מדברים על הרחבה בטובא זנגריה, אנחנו מדברים על סיום של פרויקט בג'סר א-זרקא. יש רשימה בתוך דברי ההסבר של הפנייה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מדובר על תקציב שהוא הרשאה להתחייב. לא בהכרח יש דחיפות לאשר.
היו"ר משה גפני
אמר לי גלעד ארדן לפני כמה שבועות: "אני לא יכול להתחיל עם כל התכנית הזאת אם אתה לא מאשר את העיקרון". ברור שזו הרשאה להתחייב, כי הרי לא בונים תחנת משטרה בעשר דקות. אם אתה לא מאשר את זה, אין לך את ההרשאה להתחייב, אתה לא יכול להתקדם לכלום. זו תמונת המצב.
אוראל אברהמי
ההרשאה להתחייב במקרה הזה היא נלווה למזומן. אם אין את המזומן, אין את ההרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
זה נמצא בהשלמה של דברי ההסבר. על החינוך המיוחד אני נלחם בכל כוחי, אני לא מתכוון לוותר בעניין הזה. לא יעזור כלום אם נעצור עכשיו את המדינה. פקידי האוצר אדישים לעניין הזה, מצידם שלא נעביר כלום. מספר פנייה לוועדה: 67 עד 73. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר משה גפני
הפניות לא אושרו. אני מגיש על זה רביזיה. עמוד 21 - המשרד לביטחון פנים.
יונתן פלורסהיים
הפנייה נועדה לתקצוב של כ-180 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור המשרד לביטחון הפנים. השימושים: רכישת אמצעים לקו הרכבת מירושלים לתל אביב, עמידה בהחלטת ממשלה 3539 בעניין שטח המחייה של אסירים, אבטחה של מוסדות חינוך בשנת 2020.
יעקב מרגי (ש"ס)
מה הקשר של הרכבת לביטחון פנים?
יונתן פלורסהיים
לשאלתו של חבר הכנסת מרגי - משטרת ישראל וכבאות והצלה אחראים על ההיבטים הביטחוניים של אבטחת הרכבת אם יש אירוע טרור או חס וחלילה שריפה, לכן הם צריכים לרכוש אמצעים.
היו"ר משה גפני
מי בעד פנייה 74, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – רוב
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר משה גפני
הבקשה לא התקבלה. אני מגיש רביזיה. מספר פנייה לוועדה: 63 עד 64 – משרד המדע, התרבות והספורט.
דביר כהן
הפנייה נועדה לתקצב סך של 71 מיליון ₪ במזומן, 168 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב, ו-118 מיליון בהוצאה מותנית - בהתאם לסעיפים הבאים: 150 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב ו-20 מיליון ₪ במזומן מתקציב מינהל הספורט עבור מימון החלטת ממשלה לפיתוח יישובים בצפון ובעוטף עזה, שיטור במגרשי כדורגל ותמיכה באתנה – קידום ספורט נשים בישראל, 80 מיליון ₪ בהכנסה מיועדת והוצאה מותנית - -
צבי האוזר (כחול לבן)
אני רואה שזה לא כולל את העברות שנדרשות לנושא של שימור אתרים.
דביר כהן
בפנייה הזאת אין שימור אתרים.
צבי האוזר (כחול לבן)
מדוע? מתי זה אמור להגיע?
דביר כהן
זה בדיונים בין המשרד, אני לא יכול להתחייב.
צבי האוזר (כחול לבן)
מה מונע? מה הבעיה שם?
דביר כהן
זה כמו כל בקשה תקציבית שמגיעה אלינו ואנחנו בוחנים אותה, בודקים אותה.
צבי האוזר (כחול לבן)
האם תהיה החלטה שלכם לכאן או לכאן תוך זמן קצוב?
דביר כהן
אני לא יכול להתחייב על משהו.
צבי האוזר (כחול לבן)
אתה יכול להתחייב על זמן לתת תשובה לוועדה?
דביר כהן
אני יכול להתחייב לתת לך תשובה במהלך השבוע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לפני מספר ימים, סוף סוף אחרי שהדירו את המסעדנים מתקנות הפיצוי שאושרו כאן לתיירות, הכריזו ראש הממשלה ושר האוצר שהם מקצים תקציב מיוחד לטובת המסעדנים - החלטה מבורכת. הם העלו את הקול הקורא לאתר האינטרנט, אבל תוך מספר שעות הקול הקורא ירד מאתר האינטרנט והתקציב הזה נעלם כלא היה. או שההחלטה התקבלה ויצאה רק ככותרת לתקשורת ולא עומד מאחוריה שום דבר, או שהממשלה לא יודעת בתוך העסק מה קורה.
שלמה קרעי (הליכוד)
או שהיועצים המשפטיים שוב פעם משתלטים על נבחרי הציבור.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לפני שראש הממשלה מוציא הודעה עושים את כל המערכת - את זה כל מי שישב באיזה שהוא תפקיד בממשלה יודע. אחרי שאתה גומר הכל אתה יוצא עם הודעה שזה גמור, אתה לא מספר שאתה חושב לעשות משהו, אתה מספר שעשית.
היו"ר משה גפני
קיימנו על זה כמה דיונים. דיברתי גם עם ראש הממשלה על העניין הזה. ראש הממשלה ושר האוצר קיבלו החלטה למצוא פתרון, זה באמת עוול שאין כדוגמתו. השאלה שלך במקומה. אני אבדוק את העניין הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין התנגדות של האופוזיציה בהיבט הזה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים. אני אבדוק את זה, מאוד מפריע לי העניין. הייתה החלטה של הוועדה, כולם היו בדעה של לסייע למסעדנים בעוטף עזה. מספר פנייה לוועדה: 63 עד 64 של משרד המדע, התרבות והספורט. מי בעד, ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר משה גפני
העברות לא התקבלו, אני מגיש רביזיה. עמוד 61 – משרד הפנים.
ביאן ותד
הפנייה התקציבית נועדה לתקצב את משרד הפנים בסך של 14 מיליון 813 אלפי ש"ח עבור היערכות משרד הפנים לבחירות הכלליות שמתקיימות החודש. הפנייה נועדה לשלם לספקים עבור הוצאות הבחירות שמשרד הפנים מחויב לשלם עליהן לפי חוק. יש לכם פירוט עבור מה הכסף יוצא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בין היתר יש 10 מיליון שקלים עבור הכנת פנקס הבוחרים. לא הוכן הפנקס?
ביאן ותד
מדובר על שליפה של פנקס בוחרים מרשות האוכלוסין שצריך לשלם עליה. זה פנקס שעודכן כי יש אנשים שעברו את הגיל בזמן הבחירות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה כבר בוצע. למה מבקשים תקציב למה שכבר בוצע?
ביאן ותד
משרדי הממשלה מחויבים לשלם לפי מוסר התשלומים. נכון שהפנקס אכן הוכן כי מדובר בהוצאה לפי חוק. אנחנו מבקשים מוועדת הכספים לאשר את התקציב.
אורלי פרומן (כחול לבן)
מבקשים אישור בדיעבד על משהו שכבר נעשה.
ביאן ותד
המזומן עדיין לא שולם. יש שני דברים: יש את הנושא של התחייבות בלהכין את הפנקס, יש את הזמן שאתה משלם לספקים במזומן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
האם כשנתתם את ההתחייבות היה אישור של החשב להתחייבות?
שמעון מעתוק
אישור החשבות ניתן לטובת ביצוע הבחירות לכנסת שלא אנחנו החלטנו עליהן. בפועל צריך לשלם לספקים. הגענו לפה, לצערי, אחרי לא מעט זמן שאנחנו מבקשים את התקציב הזה, אני חושב שמן הראוי לאשר את הדבר הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בואו נעשה תרגיל היפותטי שבו אתם הוצאתם הזמנה לספק שאתם אמורים לשלם לו אבל ועדת הכספים, לא משנה מאיזה טעמים, לא מאשרת. אם גם אחרי שיהיו בחירות ותקום ממשלה ועדת הכספים לא תאשר, מה תעשו? לא תשלמו לספק?
ביאן ותד
אנחנו עוברים על החוק אם אנחנו לא משלמים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אל תעמידו אותנו פה כאילו אתם לא משלמים לספקים בגלל העניין הזה. זה לא קשור לתשלום לספקים, זה רק לסדר את הספרים.
ביאן ותד
הבחירות לכנסת נקבעו במהלך השנה. נדרשנו לתקצב את הפעילות בשביל לקיים את הבחירות הכלליות. הפנייה שמובאת לוועדה נועדה בשביל שמשרד הפנים יוכל לעמוד במחויבות שלו לפי הוראות החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
כתוב כאן מוניציפאליות.
ביאן ותד
יש את התקצוב של הבחירות הכלליות לכנסת, את היערכות משרד הפנים לבחירות לכנסת. יש תכנית תקציבית שכוללת גם את היערכות משרד הפנים לבחירות לכנסת וגם את התקציב של הבחירות המקומיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מתכנסים. הוועדה לא עובדת, כי אין אישור של ועדת ההסכמות. יש פה דברים מובנים מאליהם, כמו הנושא של הבחירות. היו את הבחירות ברשויות שאנחנו צריכים לממן, עכשיו יש את הבחירות לכנסת. אם הם לא היו עושים את העבודה שלהם, מה היינו אומרים? היינו אומרים: בטח שר הפנים מבלבל את הבחירות. היו אומרים כל מיני דברים כאלה. הם עושים את העבודה שלהם. אנחנו אומרים להם: למה לא באתם קודם. אנחנו אישרנו להם קודם? האם הכנסת אמרה: אתם יכולים לבוא עם העברה כזאת, אנחנו נאשר את זה? לא. לא נתנו לי לכנס את הוועדה, מה אתם רוצים מהם? הם עושים את העבודה שלהם. יש מימון מפלגות שאותו צריך לממן, יש את הנושא של הבחירות שצריך לממן. אפשר להצביע נגד.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני לא נגד הנושאים האלה, אבל אין לי ברירה, אני חייב לתקוע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
התשלום לספקים הוא מאוד קריטי. בסופו של דבר, אדוני, העברה הזאת היא כדי לעשות להם את הספרים יותר מסודרים. לספקים צריכים לשלם. מהרגע שניתן אישור חשב ישלמו לספקים, המנגנון יודע לעשות את זה. הם לא היו יכולים להוציא הזמנת עבודה אם לא הייתה להם את היכולת לשלם.
היו"ר משה גפני
זה לא המצב. אנחנו נסבול מהעניין הזה הרבה זמן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש התייעצות סיעתית לפני הצבעה.
ביאן ותד
יש להבדיל בין סדרי עדיפויות של המשרד לסדרי עדיפויות שנקבעו על ידי הממשלה שאמרה שאנחנו יוצאים לבחירות. מאז שנודע לנו שיש בחירות העברנו פנייה תקציבית לוועדה כדי לתקצב אותן, אנחנו מחויבים לזה לפי חוק. זאת פנייה בעקבות סדרי עדיפויות שנקבעו על ידי הכנסת.
שמעון מעתוק
בניגוד לכל הפניות האחרות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הפנייה הזאת הגיעה לוועדת הכספים ב-18 ביולי, היציאה לבחירות הייתה ב-30 במאי. זה לא קרה באותו רגע.
צבי האוזר (כחול לבן)
מה עמדתכם? האם אפשר היום לשלם? במידה והסעיף הזה לא יאושר, האם אפשר לשלם לספקים?
ביאן ותד
ככל הנראה החשב לא ישלם. יש מוסר תשלומים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין ככל הנראה.
צבי האוזר (כחול לבן)
האם החוב הזה לספקים נושא ריבית?
שמעון מעתוק
גם אם כן, זה מתוך תקציב קיים במערכת. בוא נניח שהחשב ייתן אישור לשלם לספקים של הבחירות. זה יבוא על חשבון ספקים אחרים, מתקנות אחרות. זה מתוך תקציב קיים. זה בא על חשבון דברים אחרים בתוך המשרד. אין פה סדר עדיפות שהופעל על ידי שר הפנים או משרד הפנים. סדר העדיפות נקבע על ידי הכנסת, לא על ידנו.
צבי האוזר (כחול לבן)
אתה אומר שהספקים יקבלו את כספם בכל מקרה.
שמעון מעתוק
אני לא יודע, החשב לא פה. אם החשב שלי יאשר לשלם על בסיס ההתחייבויות אחרות שאושרו, זה יבוא על חשבון ספקים אחרים. הכסף הוא אותו כסף.
צבי האוזר (כחול לבן)
זה אך ורק מסעיף תשלום לספקים?
ביאן ותד
גם אם מדברים על לשלם על חשבון ספקים אחרים, אנחנו בכל מקרה נצטרך להגיע לוועדת הכספים כדי לבקש את העברת הכסף מתכנית אחת לתכנית שנייה. צריך יהיה לחכות שוועדת הכספים תתכנס כדי לאשר את זה. יכול להיות שזה יהיה בסוף שנה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הספקים יקבלו את הכסף בזמן. יש כמה מכרזים במשרד הפנים שפורסמו היום והייתי מוכן לבטל.
היו"ר משה גפני
אני מחכה חמש דקות עם ההצבעה.
משה שגיא
כבר הבעתי בדיון הקודם בוועדת הכספים את העמדה של משרד החינוך על החינוך המיוחד. גם השר וגם המנכ"ל הביעו את עמדתם בוועדת החינוך. אין לנו ספק שילדי הגנים בחינוך המוכש"ר צריכים לקבל את אותם משאבים שמקבלים הילדים בחינוך הרשמי, זאת העמדה שאנחנו מביעים בדיון מול האוצר. ל-2019 אין לנו שום מענה.
שלמה קרעי (הליכוד)
איך ממשיכים לעבור על החוק?
היו"ר משה גפני
שילמתם לחינוך המיוחד בבתי הספר למרות שזה לא היה בתקציב 2019. לא היה בתקציב 2019 תקציב לעניין הזה של החינוך המיוחד בבתי הספר. הייתה החלטת בג"ץ. הבאתם 160 מיליון שקל כדי לממן את זה. החינוך המיוחד בגני הילדים של המוכש"ר לא מתוקצב במשרד החינוך, איך אתם הולכים לפתור את הבעיה? אתם חייבים על פי החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה צריך את בג"ץ שיגיד, למה החוק לא מספיק?
משה שגיא
גני הילדים של המוכש"ר צריכים לקבל את אותם משאבים שמקבלים בחינוך הרשמי.
היו"ר משה גפני
מה אתם עושים בשביל שזה יקרה?
משה שגיא
נמסר לנו מהאוצר שלא ניתן לפרוץ את מסגרת התקציב של 2019, שלא יינתן מענה ב-2019. זה יקבל תעדוף בדיוני 2020.
היו"ר משה גפני
אמר לי השר שחלק מהכסף יינתן עכשיו. האם יש התקדמות בעניין הזה?
משה שגיא
אני יודע שהייתה אתמול שיחה בין שר החינוך לשר האוצר לגבי ביצוע התקציבים. מה שאמרתי לך עכשיו זאת התשובה שהייתה שם. במסגרת דיוני 2019 אי אפשר לתת לזה מענה, רק במסגרת תקציב 2020.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מוצאים את אותם 30 מיליון שקל?
היו"ר משה גפני
מה אומר משרד האוצר על זה שעל פי החוק צריך לממן את הילדים בחינוך המיוחד בגני הילדים? משרד החינוך אומר שאתם מעכבים. אם יבוא שר החינוך ויגיד: אני מסיט תקציב כי על פי החוק צריך לממן את זה, אין לי שום דרך אחרת, האם תתנו אישור להסטה של תקציבים או תוסיפו תקציב לעניין הזה של גני הילדים?
איליה כץ
מדברים פה על חלק מתוספת של רפורמה שעשתה אופק חדש. אנחנו לא מכירים שיש אישור, הנחיה או משהו כזה שאומר שצריך כרגע לשלם את הכסף הזה.
היו"ר משה גפני
את בתי הספר שילמתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
בג"ץ אמר את זה לגבי בתי הספר. אין שום הבדל בין בתי הספר לגני הילדים, זה אותו חוק חינוך.
איליה כץ
תקציב 2019 אושר בינואר 2018 בממשלה ובמרץ 2018 בכנסת. מטבע הדברים כשמאשרים תקציב בשלב מוקדם קלנדרית, מתגלים הרבה מאוד צרכים - צרכים שיכולים להגיע כתוצאה מבג"ץ, צרכים שיכולים להגיע מעמדה מקצועית של משרד.
יעקב מרגי (ש"ס)
או כשמתברר שעברו על החוק.
מאי גולן (הליכוד)
יש חוק.
איליה כץ
אנחנו לא מפרים חוק.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
לא עושים פה טובה. זו לא זכות, זה דין.
היו"ר משה גפני
מה עושים הלאה? את בתי הספר היסודיים אתם ממנים. מימנו את זה בזכות זה שמשרד החינוך העביר מסעיף לסעיף.
משה שגיא
לא העברנו מסעיף לסעיף. העניין של בתי הספר מקבל תקציב ייעודי.
היו"ר משה גפני
מאיפה?
משה שגיא
ממשרד האוצר. העברה מסעיף לסעיף הייתה לצורך מימון הגידול הטבעי.
היו"ר משה גפני
האוצר מימן את בתי הספר היסודיים לאחר שאושר התקציב במרץ 2018.
איליה כץ
אנחנו נמצאים עכשיו באוגוסט 2019, שנה וחצי אחרי שהתקציב אושר. נכון לרגע זה אין לנו מקורות תקציביים בשביל לבוא ולממן. אני לא נכנס לשאלה אם הדרישה צודקת, לא צודקת.
היו"ר משה גפני
מה אנחנו אומרים לילד בחינוך המיוחד? לילד הזה אין מקום. לילד בגן הילדים אתה אומר שאין תקציב? מה אתה רוצה שנעשה? זו עבירה על החוק.
איליה כץ
אין פה עבירה על החוק.
היו"ר משה גפני
למה זו לא עבירה על החוק? צריך לממן את הילד הזה. איליה, מה אתה מתכוון לעשות עם העניין הזה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אם תוריד שני מיליון מכל אחת מהעברות האלו סגרת את הסיפור.
איליה כץ
בתחילת 2020 צפויים להיות דיונים ביחס לתקציב 2020.
פטין מולא (הליכוד)
מתי זה יסתיים? יש ילדים שצריכים כסף בשביל לחיות, בשביל להתקיים.
היו"ר משה גפני
אתם לא צריכים לנצל את הכוח שיש לכם עכשיו ביד בגלל שאין ועדת כספים. אני לא יכול לכנס ועדה מחר, להגיד: תשמעו, אני לא נותן לכם, אני כן נותן לכם. תביאו פתרון עם שר החינוך שרוצה למצוא לעניין הזה פתרון. שר החינוך אמר לי שהוא דיבר עם שר האוצר. אני מבקש פתרון לילדים האלה. אי אפשר שחברה מתורבתת במדינת ישראל תשאיר את הילדים האלה בבית כאשר כבר התחילה שנת הלימודים, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת בעליל.
משה שגיא
אני רוצה שהוועדה תדע מה היא לא מאשרת. היא לא מאשרת 500 סייעות בחינוך המיוחד, היא לא מאשרת ילדים חולים בביתם, היא לא מאשרת את כל המעטפת של נעל"ה, היא לא מאשרת מלגות לתלמידים חדשים, היא לא מאשרת תכניות חוסן ביישובי עוטף עזה, היא לא מאשרת את כל הנושא של הזנה לאוכלוסיות החלשות, היא לא מאשרת את כל התקציבים שמיועדים לדרך החדשה. אנחנו צריכים לעצור את כל התכניות האלו.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
פעם אחת נעצור כדי לתת מענה לילדים ששנים מופלים. מה ההורים האלה יעשו?
היו"ר משה גפני
אני עוצר את הישיבה, אני לא אמשיך אותה. תדעו שלכל דבר יש מחיר. אנחנו נמצאים בבניין שיש בו סדרי עדיפויות. אנחנו החלטנו שהחינוך המיוחד הוא הדבר החשוב ביותר. תדעו שיש הרבה דברים שמעוכבים בהעברות של משרד החינוך שנקבל ביקורת. התקשר אלי אתמול מנהל בית ספר: "תראה מה עושים ממשרד החינוך, אתה יכול לעזור לי בזה"?
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אחת ולתמיד תיתן מענה.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אנחנו נושאים באחריות על העניין הזה. אמנם עצרתי את הישיבה בגלל המציאות הזאת שבה אין לעניין הזה פתרון, אבל אנחנו לוקחים אחריות על זה שלא יהיו סייעות בבתי הספר.
אורלי פרומן (כחול לבן)
אף אחד לא יעז להוציא סייעות שהתחילו לעבוד. כדאי לדייק בדברים, זה לא הובא לשולחן הוועדה.
היו"ר משה גפני
איליה, תחפשו ותבואו עם פתרון. אם אתם באים עם פתרון, אני מכנס את הוועדה בשבוע הבאה, אני אביא את כל העברות שעליהן מדובר.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני מתחייב להצביע על כל העברות.
היו"ר משה גפני
אם אתם מביאים פתרון, וחייבים להביא את הפתרון, אני אכנס דיון של הוועדה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אני מדברת גם אל משה וגם אל איליה. חבר'ה, הרי אתם יודעים שאפשר לעשות העברות בתוך התקציב הקיים, זה לא בשמיים. אתם עכשיו עושים דבר שהוא קצת לא הגון. משה, ברור שחוסן חשוב, ברור שסייעות חשובות, ברור שכל מה שפירטת חשוב מאוד, אבל כשאז רציתם את תשלומי ההורים ורציתם דברים שהייתם חייבים כמו ביטוחים להעביר, ידעתם למצוא את התקציב. הרי זה לא משחק.
היו"ר משה גפני
את תשלומי ההורים אישרתם להם.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. האמנו להם פעם אחת, פעמיים, אבל ראינו שעובדים עלינו בעיניים.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
משה, תפתח את התקציב, אני לא צריכה ללמד אותך איך נראה התקציב של משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה ממשה, דברי עם האוצר.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
לא. לא הוגן ולא הגון לבוא ולהגיד שצריך תוספת. חד משמעית לא. אפשר מתוך התקציב הקיים. זה 30 מיליון. ריבונו של עולם, אנחנו לא מדברים על 100, אנחנו לא מדברים על מיליארד, אנחנו מדברים על 30 מיליון. איליה, אל תתנו למדינה הזאת, לכל הארגונים למיניהם ולנו לתת לבג"ץ לנהל את המשרדים. זה לא טוב שבג"ץ צריך לאלץ אתכם לרפורמה שאתם יחד עם משרד החינוך החלטתם עליה. כל הזמן באים למוכר שאינו רשמי בטענות שהם לא רוצים להיות כאחד האדם. הם רוצים שתהיה להם בדיוק את אותה רפורמה כמו לכל ילד אחר. למה לא למצוא? אל תחכו ל-2020, מתוך התקציב הקיים אפשר.
אורלי פרומן (כחול לבן)
אי אפשר לסיים באמירה של המחיר. אני לא מוכנה לקבל את מה שמשה שגיא כרגע אמר. ילדי ישראל, המורים והגננות הם לא בני ערובה של מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, של ממשלת מעבר, של משרדים משותקים כמו שמשה גפני אמר. 30 מיליון שקל מסך תקציב משרד החינוך והאוצר אפשר למצוא.
היו"ר משה גפני
משה שגיא הוא לא הכתובת.
אורלי פרומן (כחול לבן)
אי אפשר לשים את זה על המצפון של אנשי ועדת הכספים. שנת הלימודים יצאה לדרך, הילדים שם. לא תפוטר שום סייעת ושום מורה. התקציב הזעום הזה של 30 מיליון שקל יימצא לילדי המוכש"ר.
היו"ר משה גפני
אם הם באים ואומרים, לא חשוב באיזה שהוא שלב, שהם פתרו את הבעיה של 2019, כשאני לא מדבר על 2020 ששם יש התחייבות של השר ושל שר האוצר - אני מכנס בעזרת השם את הוועדה ואנחנו כולנו מאשרים את כל העברות שיש במשרדים השונים.
אורלי פרומן (כחול לבן)
אנחנו כבר חודשיים מתעסקים עם העניין הזה.
היו"ר משה גפני
הם מנצלים את המצב הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שהצטרפת למאבק הזה שכל חברי הוועדה נטלו בו חלק. אני מקווה שהדברים שיצאו מהלב שלך לאיליה ולמשה שגיא ייכנסו אל הלב ובשבוע הבא נמצא את הפתרון.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים