ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 14/08/2019

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים