ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 13/08/2019

המלצה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים