ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 12/08/2019

שינויים בתקציב לשנת 2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת2
ועדת כספים
12/08/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 25
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019), שעה 13:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2019
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יעקב מרגי
מיכל שיר
מוזמנים
חזי כהן - רפרנט שירותים מיוחדים באגף תקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםשינויים בתקציב לשנת 2019
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים הזמנית. משהו נורא ואיום עובר על מדינת ישראל - יש פה פניות והעברות ודיונים ונושאים שהם בליבת העשייה של מדינת ישראל, ואין כלום. צריך לעבור הליך, כשההליך הזה אומר קודם כל שמזכיר הממשלה יפנה. אחרי שמזכיר הממשלה יפנה, הלשכה המשפטית צריכה לבדוק האם מדובר בהליך דחוף. לאחר שהלשכה המשפטית אומרת שמדובר בהליך דחוף, צריך ועדת הסכמות. אם יש ועדות הסכמות, לוקח תהליך. עוד מעט בכלל כבר אי אפשר יהיה לכנס את הוועדה, כיוון שהכנסת יוצאת לפגרה מרוכזת. גם אם הייתי מקבל היום אישור על משהו, לא הייתי יכול להביא את זה, כיוון שאין לי ארבעה ימים עד שהכנסת יוצאת לפגרה.

סיכמנו בשעתו על הסכם עם ממשלת גרמניה. נדמה לי שעבר מאז חודש וחצי. זה מתעכב בלשכה המשפטית במשרד האוצר. זה עדיין לא מתבצע. אלה דברים שלא תלויים בישיבת ועדה, בישיבת ממשלה או במליאת הכנסת.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה לא מפריע לאף אחד.
היו"ר משה גפני
לא שזה לא מפריע. הבאנו לפה את השגריר הגרמני כדי להתקדם עם העניין הזה. אני קורה למשרד האוצר, בעיקר ללשכה המשפטית במשרד האוצר, לאשר את זה, להביא את זה בכדי שאנחנו נוכל לברך על המוגמר. גם אז יש לנו הרבה עבודה, מכיוון שצריך גם שארים, צריך גם אנשים אחרים. אני מרגיש שהידיים שלי קשורות מאחורה. יש דברים שבאמת צריך להעביר, לא קשור למאבקים שאנחנו צריכים לנהל נגד אגף התקציבים עם משרד החינוך. אנחנו לא יכולים לעשות כלום, זה נורא ואיום. מי שאחראי על זה שיהיו בחירות נוספות יעשה לעצמו את החשבון, אם הוא בכלל מבין איך עושים חשבון נפש.

אני עובר לסעיף היחיד בסדר היום. הסעיף הוא: שינויים בתקציב לשנת 2019, פנייה מס' 104 – משרד הביטחון.
חזי כהן
הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סכום של 250 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 105 מיליון ₪ ו-100 אלף ₪ בהוצאה מותנית. מפאת הסיווג, כל ההסברים לגבי השימושים והסיבות לשינוי יימסרו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
יעקב מרגי (ש"ס)
לו יצוין שאנחנו מצביעים עכשיו בעד, זה יבוצע עוד לפני שיינתנו הסברים בוועדה המשותפת? זה מותנה בהסברים של הוועדה המשותפת?
חזי כהן
זה עובר לדיון בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
היו"ר משה גפני
התקנון אומר חד משמעית: מאשרים באופן עקרוני את הנושא הביטחוני בוועדת הכספים, שזה עדיין לא אישור סופי, ואז זה עובר לוועדה המשותפת של ועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים שאני עומד בראשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני חשבתי שהכיוון הוא הפוך.
היו"ר משה גפני
לא, זה הכיוון.
יעקב מרגי (ש"ס)
אז השאלה מתייתרת. אין ספק שיש דברים שלא משחקים איתם - ביטחון המדינה. ב-14:00 יש לי פגישה עם מנכ"ל משרד החינוך על כל סוגיית החינוך המיוחד. אני התחייבתי בוועדת החינוך. אנחנו חשבנו שהבעיה מתמקדת רק בגני הילדים, מסתבר שיש כאוס תקציבי מוחלט השנה. לצערנו הרב מספר הילדים שאובחנו כאוטיסטים ועם בעיות נפשיות כפול ויותר מהגידול הטבעי במערכת החינוך - ואין להם מענים כלכליים. יש כאוס בכל סוגיית החינוך המיוחד, במיוחד כשמדובר בילדים האוטיסטים. אמנם ההצבעה שלי היום תהיה בעד, אבל אני אגיש רביזיה על ההצבעה. אם יהיה לי כיוון כלשהו, אני תמיד אוכל למשוך את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
אני שמח שהצעתי שתוקם ועדת חינוך זמנית שתעמוד בראשה, מכיוון שהנושאים שאתה מעלה בוועדה הם נושאים שחשובים לנו, לכולם, ודאי חשובים לי. היו אז כמה בעיות: הייתה את הבעיה של סבסוד הצהרונים ואת הנושא של הגנים בחינוך המיוחד במוכש"ר. על ה-2 מיליארד שקל, שזה העודפים והתקציב השוטף כדי שיוכלו לשלם משכורות, אנחנו הצבענו בעד פה אחד, אבל אז הגשנו רביזיה עד שיסתדר העניין של הצהרונים. העניין של הצהרונים הסתדר, החינוך המיוחד לא הסתדר. יש שתי העברות של משרד החינוך שאמרנו שלא נביא אותן עד שלא יסתדר הנושא של החינוך המיוחד. אתה כינסת את הוועדה, ובצדק, כל הכבוד לך על זה, אבל יש בעיות. כשדנו על זה כאן בוועדה התברר שיש הרחבה גדולה, כאשר בהרחבה הגדולה יש בעיה עם החינוך המיוחד - לא רק עם החינוך המיוחד, גם עם הסייעות לילדים עם אלרגיות. מדובר על משהו בסביבות חצי מיליארד שקל. כשיגיע הדיון על הקיצוץ הרוחבי, אני אומר את דעתי לגבי נושאים שונים. אני אמרתי שאני מסכים – שלא ייקרא שאני עוצר את זה - שיעשו קיצוץ רוחבי על חצי מיליארד שקל.
יעקב מרגי (ש"ס)
גם אני הסכמתי.
היו"ר משה גפני
אמרתי שאני מסכים, אבל אמרתי למי שמציע שלא יחיה באשליות. כדי להגיע לקיצוץ רוחבי, צריך כמה דברים: צריך קודם כל החלטת ממשלה, להביא את הנתונים לממשלה. לאחר שמביאים את זה לממשלה, צריך להביא את זה למליאת הכנסת, או להביא את זה למליאת ועדת הכספים, וכל הדברים האלה עד יום רביעי, שזה היום האחרון לפני שהכנסת יוצאת לפגרה מרוכזת. אנחנו בבעיה גדולה. את הכל אני מטיל על מי שהביא עוד בחירות.
יעקב מרגי (ש"ס)
יש לו שם.
היו"ר משה גפני
לא יודע, אני לא מבין בשמות. כל אחד שיעשה את החשבון. מי שהביא את הבחירות האלו גרם לזה שאנחנו לא יכולים לעשות כלום, ידינו כבולות.
מיכל שיר (הליכוד)
מעבר לאיבוד של עוד שני מיליארד שקל לבחירות עצמן.
היו"ר משה גפני
כן.
מיכל שיר (הליכוד)
זה בנפרד.
היו"ר משה גפני
כן. אני מדבר על מה שחבר הכנסת מרגי אומר, שפתאום מתברר שמספר הילדים בחינוך המיוחד גדל פי שתיים וחצי. אם הוא גדל פי שתיים וחצי, התקציב שאישרנו על 2019 לא מכסה את זה, צריך להביא איזה פתרון לעניין הזה. כדי להביא פתרון, צריך שהכנסת תעבוד, צריך שהממשלה תקבל החלטה. במקום זה דנים אם להעיף את סמוטריץ'. צריך לדון על הנושא. אנחנו נצביע על זה. כנראה שביום רביעי תהיה ישיבה של הוועדה המשותפת. גם אם הרביזיה שלך, מרגי, תישאר עד אחרי יום רביעי, לא יהיה את הכסף. אני אומר לך בביטחון מוחלט, חלק מהכסף שם ילך לאיבוד.

פנייה מס' 104 – משרד הביטחון. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
יעקב מרגי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מרגי מגיש רביזיה. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים