ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 07/08/2019

החשש לאי פתיחת שנת הלימודים תש"ף מפאת המשבר בחינוך המיוחד

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
07/08/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 10
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ו' באב התשע"ט (07 באוגוסט 2019), שעה 11:30
סדר היום
השוואת התנאים של הילדים בגני הילדים הלומדים בחינוך המיוחד – בין הילדים הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים לבין הילדים הלומדים במוסדות חינוך של החינוך הממלכתי
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
קרן ברק
עוזי דיין
יעקב טסלר
דסטה (גדי) יברקן
עומר ינקלביץ'
יבגני סובה
יצחק פינדרוס
שלמה קרעי
חברי הכנסת
ינון אזולאי
מיכאל מלכיאלי
אורית פרקש-הכהן
מוזמנים
דודי מזרחי - מנהל אגף התקציבים, משרד האוצר

עמנואל גורליק - מרכז בכיר דוברות, משרד החינוך

שמחה הלוי - מפקחת ארצית חינוך מיוחד, משרד החינוך

סוניה פרץ - סמנכ"לית ומנהלת אגף כא"ב, משרד החינוך

אילן פרץ שי - עו"ד, משרד החינוך

מוחמד חלאילה - רפרנט חינוך באג"ת, משרד האוצר

רויטל אילתי-ויסמן - מנהל תחום מסגרות יום לילדים ומתבגרים, אגף בכיר קהילה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר עדינה יוסף - רופאה בכירה, המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, משרד הבריאות

רפ"ק יניב אלכורת - מ"מ רמ"ד מוסדות חינוך , המשרד לביטחון הפנים

שבתי גרברצ'יק - מלווה חטיבת הדוברות, משטרת ישראל

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אורי שלומאי - עו"ד, רפרט חינוך, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עילם שניר - רפרנט, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חדוה קפלינסקי - מרכז המחקר והמידע, הכנסת

לירון אשל - עו"ד, המועצה לשלום הילד

זאב גולדבלט - מנכ"ל הנהגת ההורים הארצית

אחז אגם - יו"ר ועד הגנים הארצי

שירלי אסולין - מרכזת גנים, הנהגת ההורים הארצית

אינסה ליאחוביצקי - מנהלת תחום חינוך, עמותת "מורים עולים"

אולגה פליישר - מנהלת פדגוגית, עמותת "מורים עולים"

הדס ארנון-שרעבי - עו"ד, אגף קידום זכויות, אלו"ט

ולרי זילכה - מקדמת מדיניות, בית איזי שפירא

דוד שרפר - נציג עמותת למרחב

אסנת זיו - מנהלת קו חם

שי ליפשיץ - בעל מוסד מוכש"ר

אביתר אגם - מוזמן/ת

אריאל אגם - מוזמן/ת

אליעזר היון - מוזמן/ת

רון נוטקין - מוזמן/ת

שגיא צבי אהרן - שדלן קונטקטי בע"מ, מייצג/ת עמותת גדולים מהחיים

ארי יצחק גלהר - שדלן ריפבליק יועצים, מייצג/ת מרכז המועצות האזוריות

ניצן בסן - מייצג/ת עמותת גדולים מהחיים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק, יפעת קדם
השוואת התנאים של הילדים בגני הילדים הלומדים בחינוך המיוחד – בין הילדים הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים לבין הילדים הלומדים במוסדות חינוך של החינוך ממלכתי
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ה-7 באוגוסט 2019, ו' באב תשע"ט. הנושא על סדר-היום: השוואת התנאים של הילדים בגני הילדים הלומדים בחינוך המיוחד – בין הילדים הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים לבין הילדים הלומדים במוסדות חינוך של החינוך הממלכתי.

כפי שהבטחנו, שאנחנו נקיים דיון בכפוף להסכמות ולאישור יושב-ראש הכנסת, וזה קורה. ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו פותחים את שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שלפחות הילדים המיוחדים יקבלו את אותו טיפול, ולא משנה באיזו מסגרת הילדים או ההורים שלהם בחרו לחנך או ללמד, כל אחד לפי איך שהוא רואה ותופס את מערכת החינוך במדינת ישראל.

לא סוד, זה קיבל משנה תוקף בעקבות העתירה והפסק, אם אני לא טועה, של ויצו. רק אם ויצו היו מתייעצים איתי הייתי חוסך להם את כספי העתירה, או אם לא, לפחות היינו מרחיבים את העתירה, לא רק בנישה מסוימת, ומשרד החינוך, לצערי הרב, נתפס לפסיקה בלבד.

אז אני רוצה לומר ולרענן את הזיכרון, גם למשפטנים של משרד החינוך, שלצערי הרב, ציינתי את המחלקה המשפטית של משרד החינוך לשבח בהרבה תחומים, אבל כנראה זה עקבי, כי פה במקרה הזה זה קצת מזיק. כשיושבת יועצת משפטית של משרד החינוך הקודמת, קראו לה דורית מורג, שהיא מוערכת, לא הייתה קלה, ידענית, ומצהירה קבל עם ועדה באולם נגב בתהליך חקיקת תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, מה שנקרא הרפורמה בחינוך המיוחד, והיא נשאלה שאלה: האם יש עילה בחוק להפלות בחינוך המיוחד בין המוכש"ר לבין הממלכתי, היא אמרה בצורה חד משמעית: לא, זה לא חוקי להפלות.

המוכר שאינו רשמי מופלה תקציבית בחינוך הרגיל – כן, בחוק חינוך יש חריגים. החינוך המיוחד לא היה בחריג הזה. מצד החינוך היה צריך להשוות את התנאים מעיקרא. ואני מדבר כרגע לא רק על "אופק חדש", אני מדבר על הכול. כל מה שמקבל ילד בחינוך הממלכתי בחינוך המיוחד, אמור לקבל ילד בחינוך המיוחד במסגרת המוכש"ר. אין בסיס משפטי לאפליה.

נכון שהפסק הוא נדרש, כי התכסיס של משרד החינוך יחד עם משרד האוצר, ש"אופק חדש" קשור להסכם קיבוצי, לכן היה צריך את זה, לא נעלם מעינינו, ואני צריך את הפרשנות המשפטית. אבל העתירה הייתה על בתי ספר.

עכשיו, משרד החינוך, אני רוצה לומר לכם, בהתחלה התפתל. בשבועות האחרונים הוא אומר בהאי לישנא: אנחנו מכירים בצורך, וצריך שהתנאים יושוו, אבל מקורות תקציביים. אותי זה לא מעניין מקורות תקציביים. אם הם רוצים עצה, דודי – אני מוכן להתנדב, אמרתי – כל מה שאני הולך לבטל לך עכשיו, לא מזלזל בו, יהיה לכם זמן ליישם את זה אחרי השליש הראשון: מטה פולין ממילא מפלה תלמידים, שייקח, יפעל בשליש השני או במחצית השנייה. קודם כול טפלו בילדים המיוחדים. לא מעניין אותי, ואני מקווה שהזמנתם את נציג האוצר לכאן.
יהודית גידלי
כן, יש פה גם אחד – שניים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם: כפי שהצהרתי, ויש דרכים, אני לא אאפשר פתיחת שנת לימודים סדירה, אם הילדים המיוחדים לא יקבלו את המענים בכל המסגרות. זה האני מאמין שלי. אתם יודעים שהחינוך המיוחד זה לא תלוי סיסמאות, אני לא פופוליסט. הינה, אני אומר לכם, אני לא הולך לצייץ. כפי שאתם יודעים, אני לא מצייץ תוך כדי ועדה ולא אחרי ועדה. אני רוצה להביא את ההישג הזה לילדים המיוחדים.

כולנו מתרגשים כשהולכים ורואים אותם, איך בכלל מנסים ללמד ילד או ילדה שחוץ מדופק – קשה לומר את הדברים – מלמדים אותם באמצעות מבטים, בטכנולוגיות כאלה ואחרות שפותחו. כולנו מתרגשים. אבל אנחנו סומכים על הרגש ועל החמלה ועל הכיס של ההורים.

אני מקווה שהיום משרד החינוך יגיע עם בשורות – קודם כול בהצהרתיות, דבר שני על מקורות המימון. אני יודע שאפשר לתת מענה לפתוח את שנת הלימודים. אפשר להתחיל לתת מענה. אני מתחייב, התחייבתי גם למנכ"ל, שאני לא הולך לעזוב את זה, אני הולך להיאבק יחד איתו בסוגיה הזו מול האוצר. האוצר יצטרך לתת מענה, בין אם זה מתוך תקציב משרד החינוך, בין אם זה תקציב תוספתי. אותי לא מעניין, אני לא נכנס לשיקולים, אני לא אמור לפתור את הבעיה הזו.

משרד החינוך מכיר בצורך. יש לו קשיים? תאמינו לי, יש הרבה דברים, הרבה סעיפים שלא מגיעים – ולא תמצאו הרבה אמיצים שיאמרו לכם – שלא מגיעים לערך הזה של להשוות את הילדים המיוחדים בחינוך לבין הילדים בחינוך הממלכתי.

במקרה הזה אני אתן לחברי הכנסת לדבר, ואחר כך נשמע את משרדי הממשלה. אבל הינה אני אומר לכם, רבותיי: אני אבקש מחברי הכנסת לדבר בקצרה, בכבוד, טונים – לי, מה נעשה, זה גם מולד אצלי, טונים תקיפים – אנא, אל תהיו תקיפים, פה יושבים עובדי מדינה שעושים שליחותם נאמנה, ובאים לייצג את עמדות המשרד. בבקשה, גדי.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הוועדה, אורחים, אני, אתה יודע, חבר כנסת ותיק מזה כבר שלושה חודשים, ואני נפעם כל פעם, אדוני היושב-ראש, מהמסירות שלך בנושא הזה ספציפית, ואני שמח להיות בוועדה הזאת שאתה מנהל אותה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אני חושב שיש דברים שלא אמורים להיות תלויי תקציב, אלא תלויי ערכים, סדר עדיפויות, כי תמיד אפשר למצוא כסף למה שחשוב בעינינו. ואני חושב שהמסגרות האלה של הילדים האלה, הילדים המיוחדים, בעניין הזה אני חושב שזה משהו מוסרי, חינוכי, ערכי, לפני שמדובר בכלל באגף תקציבים במשרד האוצר. ולהשאיר את המוחלשים והחלשים, במקרה הזה גם מבחינה בריאותית, אני חושב שזה יכול להיות אות קלון לנו כחברה, ובטח למשרד החינוך.

וההובלה שלך, אדוני היושב-ראש, ואני מקווה גם שמשרד החינוך יירתם לזה, כפי שהוא אמור לעשות את זה באופן טבעי. זה לא מתוך ועדה שאנחנו כחברי הכנסת - - - אליה, אלא באמת כי זה הדבר הנכון. אדוני היושב-ראש, אתה ציינת את הנושא של פולין, שזה אירוע, טיול - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, הבאתי דוגמה מאיפה אפשר לקחת.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
לא, זה משמעותי. ולכן הדוגמה הזאת היא מאוד נכונה, כי בסופו של דבר יש כסף, השאלה היא למה מקצים אותו. סדר העדיפויות פה, לצערי הרב, לא רק במשרד החינוך, כמעט בכל משרד, הוא מקולקל, והעניין הזה צריך להיפתר, ובהחלט הוועדה לא צריכה לעבור על זה לסדר-היום אם מערכת החינוך תיפתח מבלי לפתור את הסוגיה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עוזי דיין.
עוזי דיין (הליכוד)
אני מקשיב.
היו"ר יעקב מרגי
יעקב טסלר, רוצה עכשיו? בבקשה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
שלמה, רוצה?
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לנהל את הדיון במקומי? נתתי לך רשות דיבור. לא רוצה, תחזיר לי אותה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני יכו להיכנס לנעליים שלך?
היו"ר יעקב מרגי
לא כדאי לך, מסיבות כאלה ואחרות.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אין סיכוי, אין סיכוי.
היו"ר יעקב מרגי
יאללה, קדימה. הבאתי לך קצת חיוך לדיון הזה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אין לי הרבה מה להוסיף. אני חושב ששלשום, כשהיינו בוועדה הרבה הרבה שעות, משעה 11:00 חמש-שש שעות, הגשנו. אני חושב שפה צריך להיות תכליתי, ענייני. כולנו יודעים לשם מה התכנסנו פה. מה שאתה אמרת, אני מצטרף לדברים החמים מלב אל לב בעניין.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני רק רוצה לציין שתי נקודות: המנכ"ל בוועדה הקודמת הצהיר ואמר כאן לכולנו: אני מכיר את הבעיה, יש אפליה בין הילדים המיוחדים האלה במוכש"ר, ומשרד החינוך מכיר בדבר הזה. מצד שני, אנחנו רואים שלא נעשה שום דבר. בוועדה הקודמת ביקשנו גם ממשרד החינוך וגם ממשרד האוצר, שתהיה ועדה מיוחדת, כשאנחנו פה עכשיו התכנסנו, שתבוא ותגיע עם תשובות. אני מצפה מאוד שלא נוכל לומר לעצמנו: הולכים לבדוק, הולכים לראות מאיפה ניתן, מה ניתן. כל התשובות לשאלות האלה היו צריכות להינתן כבר מזמן. ואני מקווה מאוד שהיום, כמו שציינת, יבוא האוצר, ביחד עם משרד החינוך, ויגידו: הינה, פתרנו את הבעיה, אנחנו לוקחים את המימון לא משנה, כמו שציין אדוני היושב-ראש, מהיכן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
שנייה, סיכמנו שני דברים. הדבר השני, בוא לא נשכח שהנושא הזה מחולק לשני חלקים: יש את המודל התקצובי, שבעצם לא במוכש"ר – במוסדות הרשמיים; ויש את הנושא של השכר של הגננות. אני מצפה לקבל תשובה היום לדבר הזה, שנוכל לצאת מפה ולפתוח את שנת הלימודים כסדרה.

אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים, בוועדה הקודמת אמרת – ובדרך כלל אני מכיר אותך, מה שאתה אומר, אתה עומד על זה עד הסוף – אנחנו לא ניתן לפתוח את שנת הלימודים - - -
היו"ר יעקב מרגי
חזרתי על זה.
קריאה
הוא אמר את זה גם היום.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
סליחה, את זה לא שמעתי, בעיה שלי, מתנצל.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
זה ה-M16.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
לא הייתי קשוב. כולנו צריכים לצאת עם החלטה: לא נפתח את שנת הלימודים, אם היום לא תימסר תשובה, איך אנחנו נותנים את המענה לילדים המיוחדים. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אורית.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
תודה. כמו שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, אני חברה בוועדת הכספים, ולנושא הזה נחשפתי באמת במקרה. כאמא לארבעה ילדים אני חושבת שהנושא הזה הוא לא פוליטי בכלל ולא צריך להיות פוליטי, כי הוא חוצה את כל האוכלוסיות. ונסעתי גם לבקר באחד מגני הילדים של החינוך המיוחד.

ואני לא מבינה את האירוע הזה, אדוני היושב-ראש. אני לא מבינה למה בעוד רפורמת "אופק חדש" בתוקף לפחות משנת 2013 או 2014, אנחנו נמצאים כאן בדיון, כמעט שבועיים לפני תחילת הדיונים, וצועקים צעקות.

אני מבקשת בקשה אחת. הבקשה היא ברורה: אני לא רוצה שנצא מכאן עם החלטה על עוד ועדה של משרד החינוך שתבדוק, המצב הוא ברור. למה לממשלה אין את המנהיגות לטפל בעניין הזה? אין את סדרי העדיפויות לטפל בעניין הזה? כאשר מעבירים לנו קיצוצים רוחביים בהיסטריה, לדיונים דחופים בוועדת כספים, ואתה יודע על מה אני מדברת, אין את ה-80 מיליון שקלים כדי לטפל בנושא הזה. למה בג"ץ פרטי של ארגון ויצ"ו צריך לסדר את האפליה של המוכש"ר בסוגיית החינוך המיוחד, ועכשיו אנחנו נמצאים בפרוסה האחרונה של זה בגני הילדים?

עם כל הכבוד לכל התמיכה והדברים החמים שנאמרים פה מכל עברי השולחן, אני חושבת שמגיעה כאן ביקורת ולא חיבוק, כי הדיון הזה הוא ציון נכשל – ציון נכשל לממשלה על מה שקורה ביחס לילדים הללו. ואני חושבת שזה, שוב, חוצה מגזרים.

ואני מבקשת מכם כממשלה לשים סוף לדבר הזה, למדיניות הזו של כיבוי שריפות: מטפלים בחוסר תקציב לסבסוד הצהרונים כי יש מחאה ציבורית, מטפלים בעוטף עזה כי יש הפגנות בחוץ, מטפלים בגירעון רק כי אנחנו יוזמים דיון מיוחד בכנסת. הגיעה הזמן שהמנהיגות תעסוק בציבור.

לא מדובר כאן בהרבה מאוד כסף, אדוני היושב-ראש, וסדרי עדיפויות נכונים מחייבים לצאת עם החלטה של הממשלה בנושא הזה. אם אנחנו נצא מהדיון הזה עם עוד ועדה שתשב עליה במשרד החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה את נותנת להם חומר למחשבה? אף אחד לא אמר ועדה. היום תשובות.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אז אני מבקשת. קראתי את המסמך היפה שנכתב לבקשתך על ידי המ"מ של הכנסת, והסוגיה היא ברורה, זה חד-משמעי: עושים רפורמה, מתקצבים מורות במנגנון אחד בחינוך הפורמלי, זה צריך לעבור על כל השדרה לחינוך האחר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אורית.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אז זו הבקשה שלי היום, שלא רק נדבר אלא שנצא עם תוצאות. ואני מבקשת את העזרה שלך כחבר ועדת הכספים, שגם אנחנו ניתן את החלק שלנו במאבק הזה, ואנחנו נטפל בסמכויות של ועדת הכספים גם בטיפול בנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
הייתה לנו שעת כושר, לא יודע למה היא ברחה בין האצבעות.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
היא עדיין קיימת. הקיצוץ הרוחבי מוטל לפתחנו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. - - - מחייך, הוא יודע מה קרה בדיוק שם. היה איזה מעשה שלא היה צריך לקרות. צופית גולן.
צופית גולן
שלום, צופית גולן מהנהגת ההורים הארצית. כ-6,000 ילדי החינוך המיוחד בגני הילדים מופנים לגני המוכש"ר, לא בגלל שהם ביקשו אלא כי הוריהם שייכים לזרם מסוים והוועדה מפנה אותם למוכש"ר. אפליה זאת היא מנוגדת לחוק, היא נמשכת למעלה מעשור. לא יעלה על הדעת שילד של החינוך המיוחד במוכש"ר מתוקצב רק בפחות מ-60% מילד זהה בחינוך הרשמי. זו שערורייה בעינינו. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה לך. מיכאל מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה, אדוני היושב-ראש. באמת, כקודמיי, להודות לך. זה לא מובן מאליו, גם זמן של כנסת, אנחנו ערב בחירות, ויש פה קונצנזוס בין קואליציה לאופוזיציה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
הייתי מצפה, מיכאל, שיהיו יותר אנשים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, זה מכובד.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
מותר לי להגיד מה הייתי מצפה?
היו"ר יעקב מרגי
מותר לך. לא - - -
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
הייתי מצפה. כולנו זוכרים מהסיפור של תשלומי ההורים, סליחה שהתפרצתי – החינוך המיוחד, המיוחד, מוכש"ר, מוכש"ר, מוכש"ר.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני אסביר למה התכוונתי. יעקב טסלר, ידידי, אולם ועדת החינוך בקדנציות קודמות היה משתוקק לראות אולם כזה.
קריאה
בדיוק, היו שני אנשים.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אוקיי, אני חדש בזירה.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אומר לך: מה שעשינו בוועדת החינוך בקדנציה האחרונה – בקטע הזה יש נוכחות מכובדת.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
הרב מיכאלי, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, בדרך בכיתה המורה נוזפת על האיחורים בפני מי? בפני אלה שהגיעו בזמן. בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה, אדוני היושב-ראש על הדיון. אנחנו נמצאים שוב בדיון שהוא מיותר, בגלל בחירות מיותרות. אני רוצה להדגיש וחשוב להדגיש את זה, שש"ס הבטיחה לפתור את הבעיה הזאת בהסכמים הקואליציוניים האחרונים. היו לנו כבר הסכמים ברורים מאוד גם עם האוצר וגם עם משרד החינוך על התקצוב של ילדי החינוך המיוחד. זאת אומרת שהיה כסף לדבר הזה. לצערנו הרב, כולם יודעים, בגלל גחמות של אדם אחד הלכנו לבחירות מיותרות שמבזבזות הרבה הרבה כסף. ולכן אנחנו נמצאים כאן. הנושא הזה לא מתוקצב בגלל הבחירות המיותרות שאנחנו נמצאים בשיאן.

אבל אני רוצה גם לחזק את ידך, אדוני היושב-ראש, שאנחנו צריכים לעשות הכול, כולל לשבש את תחילת שנת הלימודים עד שאין פתרון לדבר הזה. זו בושה שיש אפליה בין ילד לילד. תראו, הילד שלי למשל לומד בתלמוד תורה עם קרוון כזה עומד ליפול, כשלידו יש בניינים ריקים של החינוך הממלכתי הרגיל. התרגלנו לזה, לאפליות שאנחנו נולדנו איתם אנחנו רגילים. אבל להפלות ילד של החינוך המיוחד – מה הוא אשם? כי הוא גדל לאבא שהוא חרדי? אז אני רוצה לחזק את ידך, אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לאו דווקא חרדים. המוכש"ר - - - זה לאו דווקא חרדים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נכון, נכון. אבל נראה לי שאם לא היו שמה חרדים, זה היה נפתר הרבה יותר מהר. אני מקווה שנמצא את הפתרון לדבר הזה, והדיון הזה יעשה סוף להתעמרות האומללה הזאת שרשומה לחובתנו. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
ייבגני סובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה, אדוני היושב-ראש. ממש בקצרה, אם אתה כבר אומר אדם אחד, אז תגיד שהאדם הזה הוא ראש הממשלה שפיזר את הכנסת. אבל אם אנחנו מדברים על - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה ליברמן - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא עונים, מלכיאלי, אחד לא עונה לשני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל רוה"מ לא פה בשביל לענות לו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא פה כדי לענות לך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, אבל עובדתית, מי שפיזר את הכנסת זה ראש הליכוד וראש הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
יבגני - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
קודם כול, אדוני היושב-ראש - - -
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
יבגני, אתה צודק.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה, גדי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו יודעים שליברמן עבר אליכם, גדי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ברור. ליברמן שמאל, שמאל. תמשיכו להגיד את הקשקוש הזה.
היו"ר יעקב מרגי
- - - בחינוך המיוחד?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן, באתי בעניין החינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
אה, כן כן - - - גננת בחינוך המיוחד. אמרת "כן כן".
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני רק אמרתי: תמשיכו לקשקש, זה מה שאמרתי, בעניין השמאל.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, לענייננו.
עוזי דיין (הליכוד)
יש פה חלקים שזקוקים לחינוך מיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
זה רציני מדי כדי - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, באמת, בוא רגע נהיה רציניים. אני קודם כול רוצה להגיד, שאני אשמח לשמוע פה באמת אנשי מקצוע, כי לפי החומר שאני קראתי והתעמקתי, יש פה תמונה עגומה לגמרי. אני רואה פה פערים של 50%, ומלבד הפתרון שאתה, אדוני היושב-ראש, אמרת, ואני מקווה שתמצא לפני פתיחת שנת הלימודים, אני רוצה גם להגיד שגם יש אנשים אחרים על הדבר הזה. זה לא רק לחשוב, זה גם להגיד מי אחראי על הפערים האלה. ואם יש פה אפליה, אז גם צריך להגיד מי אחראי על האפליה הזאת.

ובהחלט, אני חושב שזה לא עניין של ימין-שמאל, זה לא עניין של קואליציה-אופוזיציה, ואני מקווה שאנחנו באמת נמצא היום פתרונות למצב הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לחברי כנסת שתוהים, תמיד הממשלה היא אשמה, כי היא הגורם המבצע. את האופוזיציה אי אפשר להאשים בכלום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה זה קשור לאופוזיציה-קואליציה? יש פקידים שאחראים על זה - - -
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אנחנו נשמח להיות בממשלה ולטפל בזה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
החלטות, נכון?
היו"ר יעקב מרגי
לא כדאי לך, יאשימו אותך בהרבה - - -
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני הייתי שם כבר, זה בסדר, התרגלתי.
היו"ר יעקב מרגי
שי ליפשיץ, בבקשה.
שי ליפשיץ
שלום, שמי שי ליפשיץ, אני מנהל של גני ילדים שיקומיים ומשלבים לילדים אוטיסטים 30 שנה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה?
שי ליפשיץ
ברמת אשכול ירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
שי ליפשיץ
אני רוצה לומר הכי תמציתי שאפשר: שמענו את המנכ"ל שלשום, הוא דיבר על זה שיש עלייה בכמות הילדים האוטיסטים בחמש שנים האחרונות. בשנה הקרובה יש עלייה של 2,000 תלמידים אוטיסטים, שצריכים להיכנס למערכת החינוך, רובם בגנים. סביר להניח שלרבים מהם לא יהיו כיתות בכלל. באותה שעה שהמנכ"ל מדבר, שבעצם יש עלייה כזו גדולה ואין מקום לילדים, אנחנו נמצאים במצב אבסורדי, שאני מנהל גנים שהם מוכרים שאינם רשמיים, אני קיבלתי הודעה שכ-25% מהצוות שלי, גם גננות וגם מרפאות פארא-רפואיות, בכוונת עזיבה.

אני בתחינה ביקשתי מהן להמתין עם זה, בגלל זה גם הגעתי לכנסת, משום שהן רוצות לעבור או לממלכתי או למוכר שאינו רשמי בבתי ספר יסודיים שהוא עומד להיכנס, פשוט הן יקבלו בין 2,000 ל-1,000 שקל יותר כל חודש. מה לעשות, זה משמעותי למי שצריך לפרנס ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
לגיטימי.
שי ליפשיץ
באותה שעה המפקחות שלנו מבקשות מאיתנו שאנחנו נדחוס בכיתות, בגלל המצב הזה שאין מענה, כמות ילדים מעל התקן. אם בכיתת ילדים אוטיסטים התקן הוא 5–8, מבקשים מאיתנו לדחוס 9 ו-10 ילדים בכיתה. וכך נעשה אגב גם בחינוך הרשמי, ידחסו יותר מכמות הילדים שאפשר. ועדיין לא יהיה מענים.

אז באותה שעה בעצם מביאים לסגירת המוסד שלי, כי אני לא יכול לנהל מוסד שאין בו צוות שייתן את המענה לילדים. והוא דיבר גם על הבעיה של המטפלים הפארא-רפואיים וכו'. אין אנשים. בכלל גם זה לא מצב טוב, שאנחנו נתחיל לגנוב אחד מהשני – אני אשיג תרומות, חלילה אני אגנוב ממשרד החינוך, כי אני אמצא תרומה שישלמו יותר.

לסיכום, אני רוצה להגיד את הדבר הבא: המעשה הזה של קיפוח ילדים, בניגוד לחוק, וראינו את המספרים, כ-50%, אני רוצה לדייק, חסר, זה כמו לשלוח ילד שזקוק לכיסא גלגלים או לקביים בלי קביים או עם חצי כיסא גלגלים, על גלגל אחד. לא ניתן לעשות את זה.

אני קורא לחברי הכנסת, אני קורא לחברי הוועדות, לא לאפשר את פתיחת שנת הלימודים. לילדים האוטיסטים אין לובי, לילדים בחינוך המיוחד אין לובי. נמצאים פה הורים, שמעתי אותם בפעם הקודמת, פשוט בכיתי. אני מתחנן בפני הוועדה, לא לאלץ אותנו לבוא לוועדות ולהגיע לידי דחיות ובג"צים נוספים, שיעלו לנו כארגונים הרבה כסף; אני מתחנן לצאת מפה עם הפתרון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה לך. שלמה קרעי, בבקשה, אדוני.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני קודם כול רוצה להצטרף לדברים שאמרת, לדברים שנאמרו פה על ידי רוב חברי הוועדה. אמרנו את הדברים כמה פעמים, אני לא אחזור עליהם, המצב הזה הוא בלתי אפשרי, וחייבים חייבים לפתור אותו, אם במאבק כאן בוועדת החינוך, אם במאבק ציבורי, ואם במאבק גם בוועדת הכספים, כמו שפתחנו במאבק הזה כשעצרנו העברות תקציביות. ועדיין יש לנו כלים פרלמנטריים בוועדה בדברים שעומדים על סדר-היום, שנמשיך להיאבק גם בוועדת הכספים.

אני לוחץ כבר שבועות רבים, מאז הפעם האחרונה שהמנכ"ל היה כאן, וכמעט אילצנו אותו לומר את הדברים, שהעמדה המקצועית של המשרד היא שעל פי חוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם ועדת הכספים הייתה מתאפקת עוד שבוע-שבועיים, היה מקור תקציבי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז אני תיכף אגיע גם למקור התקציבי. יכול להיות. תיכף נגיע אולי לפתרון. ואני מסכים איתך, היה צריך להמשיך - - -
היו"ר יעקב מרגי
פשוט מישהו קיבל משהו, והוא היה צריך לרצות את מי שנתן.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. למרות שאני יושב-ראש המטה החרדי, אני לא רוצה לתקוף את הנציגים החרדים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא תקפתי אדם חרדי, תקפתי את המשרד - - -
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני הבנתי שאין תקציב לזה עדיין, שאין מקור תקציבי.
היו"ר יעקב מרגי
הבנת נכון.
קריאה
בגלל זה אנחנו פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בדיוק.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
כביכול יגדילו את הקיצוץ הרוחבי בוועדת הכספים, בשביל להוסיף 80 מיליון שקל.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה הורדתם את הרוויזיה?
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
כי כרגע בתקציב - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה הורדנו את הרוויזיה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא הורדתי שום רוויזיה.
היו"ר יעקב מרגי
אז איך עבר - - -
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני גם לא הורדתי את הרוויזיה.
היו"ר יעקב מרגי
יש מקום לבדיקה.
ינון אזולאי (ש"ס)
עבדו עליו, לא באמת רשמו את הרוויזיה שלו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא קובלים על העבר אלא מוסיפים צדק.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אבל עדיין יש מיליארד וחצי של משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
החברים פה לא מבינים על מה אנחנו מדברים. ואני אומר לכם, בואו תקשיבו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תיתן לי תוספת זמן.
היו"ר יעקב מרגי
על חשבוני, על חשבון בעל הבית.

היו דיונים על העברות תקציביות בוועדת הכספים. וחברי כנסת הגישו רוויזיה. רוויזיה זו בקשה לדיון חוזר. זאת אומרת שההצבעה אומנם זו הצבעה אבל זה לא מתקיים עד הדיון החוזר, מתוך כוונה שכל ההעברות התקציביות לא יתקיימו עד שהסוגיה הזאת תיפתר.

אני קיבלתי טלפון מיושב-ראש ועדת הכספים, שאמר לי שכל חברי הוועדה שהגישו רוויזיה הסירו את הרוויזיה, מאחר שהדברים הסתדרו כפי שציפינו וחשבנו. אמרתי לו: אם כולם הורידו, אני מוריד. וככה זה עבר. אני מאמין שגם את קיבלת טלפון כזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא קיבלתי טלפון.
היו"ר יעקב מרגי
היחיד שלא קיבל טלפון.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אבל, מרגי, הבנו שכל הנושא של החינוך לא עלה להצבעה. אתה זוכר?
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי, אורית. זו הבעיה עם ההבנה שלנו.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
התנינו את זה עם הצהרונים.
היו"ר יעקב מרגי
בקיצור, אני בא לדיון אחר בוועדת הכספים, ואני שואל את חבר הכנסת קרעי: תגיד לי, למה הורדת את הרוויזיה? אתה אומר לי: לא הורדתי שום רוויזיה. ואני כאן עוצר, כי אנחנו באווירה של תשעת הימים.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אהבת חינם.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני בטוח שיש תשובה לזה.
היו"ר יעקב מרגי
ראיתי את קלמן, עצרתי.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרב מרגי, תדע לך שכולם קיבלו את שיחת הטלפון הזאת, רק זה היה ב-IVR, כולם קיבלו את זה בבת אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה באווירה של קמפיין בחירות?
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אני איפה שאני נמצא.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. בבקשה, אדוני.
שלמה קרעי (הליכוד)
בשבועות האחרונים מאז ההצהרה של המנכ"ל כאן אני מפעיל לחצים על כל – הרב מרגי, כדאי שתהיה מעודכן, למרות שעדכנתי אותך קודם, אבל לא בכול. אז בשבועות האחרונים אני לוחץ על כל המשרדים, הגעתי לראש הממשלה לפני שבועיים ואמרתי לו: ילדי הגנים של החינוך המיוחד – יש איתם בעיה, מפלים אותם על פי חוק. ראש הממשלה אמר לי: ילדי הגנים של החינוך המיוחד הם הילדים של כולנו, צריך לדאוג ולטפל בנושא הזה. הרב מרגי.
היו"ר יעקב מרגי
מקשיב לך. תאמין לי, יש לי בעיה, אני מקשיב לך. אתה יודע מתי אני לא מקשיב לך? כשיש משהו שמפריע לי ואני לא משחרר, אז אני לא מקשיב לך. שחררתי – הקשבתי לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
מצוין. אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה נכנס לתמונה הזאת והתחלנו להפעיל לחצים גם דרכו על מנכ"ל משרד החינוך ועל משרד האוצר. מה שקורה ממש בשבוע האחרון, ועדכנתי אותך לפני הוועדה, יש התקדמות משמעותית. ויש עוד מעצור מסוים, שיכול להיות שאנחנו צריכים להיאבק בו ולהסיר אותו. עדיין לא קיבלתי תשובה, אני מצפה לקבל תשובה משר החינוך, ממנכ"ל משרד החינוך, ועוד לא קיבלתי.
אבל מה שקורה זה ככה
יש כנראה אפשרות – זה מה שקיבלתי מלשכת רוה"מ דרך משרד האוצר – יש אפשרות להשיג את אותו תקציב, שדרוש בשביל השליש הראשון של השנה. להתחיל את שנת תש"פ עד דצמבר 2019, בעצם ארבעה חודשים, ולהשיג את אותם 24 או 25 מיליון שנדרשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לדיוני 2020.
שלמה קרעי (הליכוד)
לפני דיוני 2020. את מה שיישאר, המשך השנה, שזה בעצם 2020, האמירה היא שנשיג את זה וניאבק על זה בוועדת הכספים בתוך התקציב של 2020. מנכ"ל משרד החינוך מתנגד לזה. מנכ"ל משרד החינוך אומר: או הכול או כלום, או שתביאו לי את הכול מראש או שאני לא נותן את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הינה אני אומר לך: הוא ישים הכול מאצלו. בגישה הזו הוא בסוף ישים הכול מאצלו. אני מקווה שהוא שומע אותי או אנשיו שומעים אותי, שכדאי לו להביא פתרון, כי בסוף הוא ישים הכול מאצלו, כי מאיתנו הוא לא יקבל סעד. אם הוא ילך איתנו, הוא יקבל סעד מול האוצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז אני בעד. אולי אפשר להבין את ההסתייגות, אבל מכיוון שאנחנו מדברים פה על ילדי חינוך מיוחד, מדברים כאן על ילדים, כמו שהזכרת וכמו שביקרתי גם במוסדות האלה, אלה ילדים שצריכים אותנו, וכל יום שעובר פוגע יותר ויותר. ולכן אם יש לנו את האפשרות להשיג ארבעה חודשים ראשונים של השנה, ולתת את התקצוב ולתת את השעות הפרטניות ולתת את כל מה שנדרש, וכשנגיע לדיונים בנובמבר–
דצמבר על תקציב 2020, נהיה חברים בוועדת הכספים ונמשיך להיאבק על זה.

אז או שבאמת משרד החינוך יאשר ויקבל את זה, שארבעה חודשים עכשיו מקבלים ואת השאר נשאיר לדיונים בתקציב 2020, או שנמשיך באמת את המאבק הזה ונשיג את הכול ממשרד החינוך או מכל מקום שיהיה. אני בכל מקרה אמשיך להיאבק על זה עד שנשיג.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מודה לך, תמשיך להיאבק. שרה הורביץ. בינתיים ינון אזולאי, עד שהיא תשב. בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
קודם כול, גם אני מצטרף, יישר כוח על הדיון הזה. אנחנו מדברים בעיקר גם על שכר הגננות. היה פה המנכ"ל בדיון על תשלומי ההורים, ואז הוא יתחייב שיהיה "אופק חדש". שאלתי את זה ביום שני בוועדה, עדיין לא קיבלתי תשובה.

אבל אני רוצה לדבר גם בכלל על כל הנושא של המוכש"ר, האם התנאים שלהם שווים בסייעות, בצהרונים, בשמירה? מה עם כל זה? איפה הם שווים בתקצוב על הדבר הזה? יש למשל את עלה נגב, גם ילדים שאינם יהודים, הם הרי לא עושים זה כן וזה לא. כל מי שהוא ילד בחינוך מיוחד הוא חינוך מיוחד, הם מקבלים את כולם, כל העמותות. ולכן בכיתות, האם יש גם מספיק כיתות? אנחנו מקבלים כמו בחינוך הממלכתי? האם זה קיים, הדבר הזה?

והדבר הנוסף, אני שואל את משרד החינוך: הרי 99.5% מהציבור החרדי, חינוך מיוחד, לומד במוכש"ר. היה והיום מחליטים לסגור את הדלתות – אין לנו תקציב, סוגרים – משרד החינוך ערוך לזה?
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא ערוך.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז אני אומר לך: אם יחליטו שסוגרים, אתה תראה אוטומטית שהם באים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כיוונתי לדעת גדולים. אני אומר לך: זה אחד הדברים שאולי, קשה לומר את זה, שגם ההורים, יחד עם כל המוסדות האלה, פשוט יוכיחו למדינה, ירימו הנדברקס לשבוע-שבועיים, ויגידו שלא פותחים, ואז נראה. אמרתי שהם סומכים - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
נכון. הבעיה, שמסכנים ההורים האלה. אלה הורים שגם ככה ההתמודדות שלהם בחצי היום השני שהילדים מגיעים היא קשה. ישב פה ביום שני בדיון אחד ההורים, אחר כך ישבתי איתו. תוך כדי הוא מסתמס עם אשתו והיא אומרת לו: מה? הוא אומר לה: היה כאן דיון קשה. היא אומרת: מה אני אגיד, קשה גם שקיבלתי את הילדים, וגם הילד המיוחד עכשיו הגיע, ואתה לא יודע כמה קשה איתו עכשיו, אתה חסר לי. ההתמודדות אצלם היא כל רגע. מה, אין גבול לאטימות של משרדי הממשלה? אין שום סיבה לקבל פה איזה תוואי שיהיה לחצי שנה או עד תחילת שנת תקציב. אם אנחנו לא ניתן דגש עכשיו שיהיה לתמיד – אין דבר כזה, אסור לקבל את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שרה הורביץ, בבקשה.
שרה הורביץ
שלום, שמי שרה הורביץ, אני אמא לילד חינוך מיוחד, הבן שלי עלה לבית ספר. ועכשיו רק התפניתי לראות מה היה לי בשנים האחרונות מאז שהוא נולד, הוא ילד חמישי מתוך שישה ילדים. ובגלל שהוא היה מתוקצב 54%, שזה מה שרשום פה בדוח, אני הייתי אמורה לשלם המשך משכורת למורות. המקום שהוא למד היה בתוך קרוונים. וטיפולים פארא-רפואיים שהוא קיבל לא היו מספיקים לו כדי להתפתח ולהגיע למקום שהוא הגיע. אז הייתי צריכה לוותר על מקום עבודה, ולרוץ איתו לכל הטיפולים בצורה פרטית כדי לקדם אותו.

עכשיו, אני חושבת שקידום של הילדים האלה – נכון שהילד שלי הוא הילד שלי, והרצון שלי שהוא יהיה ככל אדם במדינה הוא אמור להיות הרצון פה של כולם, כדי שהוא יוכל להיות עצמאי כלכלית, פיזית וכו'.

אני שומעת פה את הרצון הטוב של כל חברי הכנסת, ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, לעזור, לתת לילדים האלה להגיע למקום הזה שהם יהיו לא נטל אלא שיהיו אנשים שיוסיפו למדינה ולכולנו. אני חושבת למה זה קורה היום ולא קרה לפני עשר שנים? למה כל הבעיות שדיברו עליהן ביום שני, אני חוויתי את זה על בשרי, אם זה קשור להסעות, אם זה קשור לעוזרות, לגננות, למקומות איפה שהם לומדים, למה זה לא קרה אז? אז בואו לא נעשה את זה, שעוד עשר שנים תשב עוד מישהי כאן כמוני ותשאל למה לא עשו את זה לפני עשר שנים. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רק לומר לך על השאלה למה לא עשו – שנתיים כיליתי מזמני – לא כיליתי – על לנסות – לא הצלחתי לסיים, להביא לכלל סיום רק את התקנות להסעת ילדים עם צרכים מיוחדים, כדי שתביני באיזו מציאות. אתם מכירים, ההורים מכירים, אבל חברי - - -
שרה הורביץ
אני יודעת שהבן שלי שעה וחצי - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אני לא צריך עזרה. רק אני מצפה, שיושבים פה כל מיני גורמים, ואלה שבאמת רצו להביא, אין לי שום כוונה לשייך להם כוונת זדון, שרצו להביא מתחת ידם את האופטימום בתקנות, הם שיחקו לידיים של פקידי הממשלה. התעכבנו והתעכבנו והתעכבנו, ופגרת בחירות, ואין תקנות. אז אותם 300 ומשהו מיליון, שהייתם אמורים, משרד החינוך, להוסיף כדי ליישם את התקנות להסעות ילדים מיוחדים, תמצאו מקורות – תאמינו לי, אני אתן לכם הרבה עצות.
שרה הורביץ
תודה רבה.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אפשר להוסיף משהו?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אחרי הסבב.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
יש לי משהו - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש חברי כנסת שמחכים, עוד לא דיברו. חכה. תרשום לך. אתה יודע למה אני לא נותן לכם? כי כל חברי הכנסת שהיה להם להט לדבר בדיון השבוע, אחרי שהטילו את הביצה, פרחו להם מהקן.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אצלנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא כולם, חלקם. עומר ינקלביץ'. אני רוצה שתישאר איתי כל הדיון.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כל פעם אני חוזרת על אותם דברים אבל חשוב לי לומר: אנחנו צריכים לשים לב שמדובר פה בחברות מודרות ופריפריאליות, לא לשכוח את זה: מדובר בבדואים, דרוזים, ערבים, חרדים, ויצו, גם בציבור הכללי. ולא לשכוח שמטבע הדברים נקודת ההנחה שמדובר פה בחברות מוחלשות.

ולכן תשומת הלב צריכה להיות באמת אדירה לנושא הזה. הגננות שלא מקבלות תקציב – אני חייבת שנייה להקריא נתון, כי אנחנו אומרים "גננות, גננות" ולא מכמתים את זה – הן מקבלות 35 שקלים לשעה; בזמן שגננת במוסד הרגיל מקבלת תוספות כמו דרגה, ותק, תוספת של משרת אם עד גיל 14 בגובה של 10%, אם שיש לה ילדים עד גיל 5 מקבלת תוספת השתתפות, מול חינוך וכו', עוד רשימה ארוכה. והגננות במוכש"ר לא מקבלות את זה. ומה שקורה, שנוצר מצב שהמוסד צריך להשלים את השכר, והמוסדות פשוט במצב של קריסה.

ולכן בחברות האלה המוסדות קורסים, והמצב מבחינתי הוא קטסטרופה. ואני שואלת שנייה שאלה פרקטית: האם משרד החינוך פנה לאוצר? אני לא מצליחה להבין אם הוא פשוט פנה לאוצר ומנסה להביא פתרון לדבר.

ויש נקודה נוספת שלא נותנים בכלל את דעתם אליה, וזה כיתות השילוב בחינוך הפורמלי. בכיתות השילוב בחינוך הפורמלי משתלבים ילדים שבהם הסל יהיה מופחת. וכאשר אנחנו מדברים על המוכש"ר – עוד פעם, אני מדברת על כיתות השילוב, לא על החינוך המיוחד – בכיתות השילוב שמשתלבים ילדי חינוך מיוחד, להם מראש התקציב יהיה 75% או 50%, בהתאם למוסד שבו הוא יהיה. וזו נקודה שבכלל לא העלינו.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
למה לא?
היו"ר יעקב מרגי
זה לא. אם הם יעשו את זה, הם עוברים על החוק.
קריאה
עושים את זה.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
הם עושים את זה. במוכש"ר שהוא לא חינוך מיוחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה שהם אומרים עכשיו לא נכון.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
לא, בכיתות המוכש"ר שיש בהן כיתות שילוב, הן לא תקבלנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
היום? בהווה הן לא מקבלות.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, גם בבתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
לא, דיברת על העתיד.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
הן גם לא תקבלנה.
היו"ר יעקב מרגי
לא ניתן את זה.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אבל לא דיברנו על זה, זאת תהיה המציאות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מדברים על העתיד או על המציאות? המציאות – אתה צודק. אם המציאות לא הייתה מעוותת לא היינו יושבים פה.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אבל אנחנו מדברים על חינוך מיוחד ולא על כיתות שילוב.
היו"ר יעקב מרגי
רק על חינוך מיוחד.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אז צריך להדגיש שמדברים גם על כיתות שילוב. לא דיברנו על זה, אז עכשיו בואו נדבר על זה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. חבל. אני אומר לך שבעתיד – אוי ואבוי, זה לא יהיה. אין בסיס חוקי להפלות אותם.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
טוב, אז בואו נדבר על זה. הבנתם את הנקודה? תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
רון נוטקין.
רון נוטקין
תודה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב לחברי ולחברות הכנסת, לשאר האורחים. אני ברשותכם אקרא מהכתב, כי אני לא רוצה לשכוח, אפילו לא פרט אחד במה שאני אגיד. אני אפתח בהתנצלות, אני ביום שני לא יכולתי להגיע לדיון על החינוך המיוחד, בגלל שהייתי צריך לקחת את הבן שלי לטיפול. אני לא כאן בשבילי, אני כאן בשביל מרינה וע', אשתי והבן שלי.
היו"ר יעקב מרגי
רק רגע, מפנה את תשומת ליבי היועצת המשפטית. להשתדל לא להזכיר שמות, כי אלה שמות של קטינים. אני מודיע לכם מראש ואני מודיע לחברי הכנסת, יש סעיף מיוחד שאני לא יודע אותו בעל פה, של התקנון, שמאפשר מחיקת שמות של קטינים מהפרוטוקול. תשתדל לא להזכיר אותם.
רון נוטקין
בסדר גמור. תודה.

לפני כשנה קיבלנו את האגרוף בפנים, הבן שלי אובחן על הרצף האוטיסטי ברמת תפקוד בינונית. מאז הוא נמצא בשלושה טיפולים פארא-רפואיים פרטיים, שלולא החזרים, ולהבנתי גם זה נמצא בסכנה בשל המשבר התקציבי, העלות היא 5,000 שקלים מדי חודש.

הפנייה לטיפולים פרטיים נעשתה בשל העובדה שבמכון להתפתחות הילד היינו צריכים להמתין חודשים כדי לקבל מטפל או מטפלת. יתירה מזאת, במכון גם לא ניתן הפתרון למצוא מטפל, ונשלחנו לחפש אותם בגוגל או בפייסבוק, כהגדרתם. וזה סיפור אמיתי.

הבן שלי בגן פרטי רגיל מאז היותו בן חצי שנה. הוא נמצא תחת אותה מנהלת גן ובכל שנה עולה בקבוצת הגיל. אני מדגיש, גן פרטי רגיל. כיום הוא בן 3.5. אחרי האבחנה הלכנו לוועדת השמה לגן תקשורת, ובני נמצא לא מתאים משום שהוא מתקדם יותר מרמת גן תקשורת. עם זאת, גם לגן עירייה הוא לא מתאים, בשל האוטיזם ובשל הקשיים שהוא עדיין חווה.

בחודש יוני האחרון ניגשנו לוועדת שילוב במתי"א, גוף של משרד החינוך. קיבלנו זכאות ל-24 שעות של סייעת משלבת החל מחודש ספטמבר הקרוב. אנחנו רצינו להמשיך באותה מסגרת הגן, שמוגדרת בשכבת הגיל הזו תחת המושג שאתם כולכם מכירים "מוכר שאינו רשמי". הגן מחזיק בסמל מוסד ובכל הקריטריונים שמגיעים לו. הבעיה מתחילה כאן: במתי"א טענו שמי שמעסיק את אותה משלבת היא הרשות המקומית. לאחר מכן ואחרי אין ספור ניסיונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
- - -
קריאה
זה הבעלויות.
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע בבקשה.
רון נוטקין
לאחר מכן, ואחרי אין ספור ניסיונות להשיג את האגף בעירייה, כי הם לא יודעים הרי לענות לטלפון, נטען בעירייה כי מנהלת הגן היא זו שמעסיקה את המשלבת, וזה באחריות מנהלת הגן או באחריותנו ההורים למצוא את האדם המתאים לתפקיד.

בעיה מספר 2: המשלבת מועסקת בהעסקה ישירה על ידי מנהלת הגן הפרטי. שמעתם נכון: על ידי מנהלת הגן הפרטי שזה העסק הפרטי שלה. אותה מנהלת מקבלת את ההחזר הכספי במסלול מסורבל ובלתי הגיוני בעליל. התקציב מגיע ממשרד החינוך, עובר לעירייה ומשם למנהלת הגן.
היו"ר יעקב מרגי
דודי, אני רוצה התייחסות. תקשיבו.
רון נוטקין
בשביל מה? אני שואל. למה שהתקציב לא יועבר ישירות לרשות המקומית? או לצורך העניין, דרך המתי"א באופן ישיר למנהלת הגן? אם הבן שלי היה בגן עירייה לא הייתי מדבר כאן בכלל. העירייה הייתה מעסיקה את המשלבת, ובזאת נגמר הסיפור. אבל הקשיים הנוכחיים אצל הבן שלי לא מאפשרים זאת.

אז מה בעם מצפים ממני? שאני אכניס את הבן שלי בכוח למסגרת של חינוך מיוחד אם אין בזה צורך? למה שאותה משלבת לא תועסק דרך העירייה ותמנע מאיתנו עצבים ורדיפה בלתי נגמרת? אני אבהיר: אין לי שום זכות חוקית לכפות על מנהלת הגן להסכים לשילוב. אין הגדרה כזו בחוק. היא מנהלת עסק פרטי. המזל שלי הוא שלבן שלי יש גן תומך ומכיל.

אבל תארו לעצמכם שזה לא היה המצב. אם הכסף יתעכב באותו מסלול מסורבל, אתם באמת חושבים שמנהלת הגן הפרטי תרדוף אחרי העירייה על הכסף הזה? היא תבוא אליי ולאשתי ותגיד: מצטערת, חברים, אני לא מוכנה לזה, קחו את הבן שלכם, תצאו מהגן. ואין לי שום זכות חוקית להילחם בה. אני ממש לקראת סיום.
היו"ר יעקב מרגי
לסיכום. הבנת אותי.
רון נוטקין
ההתחלה הייתה קשה, אבל אנחנו זוג הורים בולדוזרים שיעשו הכול כדי שהבן שלנו יקבל את המענה הטוב ביותר. למה להטיל עלינו חסמים בירוקרטיים שרק מוציאים לנו עוד יותר את הרוח מהמפרשים? למה שגם במוסדות החינוך שהם מוכרים שאינם רשמיים לא תועסק המשלבת בהתקשרות דרך העירייה, או שלחילופין במתי"א ימצאו את המשלבת המתאימה?

אוטיזם זו לא מחלה, אוטיזם זו לא קללה. הבן שלי ושל אשתי הוא ילד מקסים, יפהפה וחכם בצורה בלתי רגילה. החולי כאן הוא בקשיים הבירוקרטיים הבלתי מתקבלים על הדעת שהמדינה מערימה על הורים שבסך הכול רוצים רק דבר אחד: סיוע עבור היקר להם מכול, הילד שלהם. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לא, בלי כפיים. אנחנו נשמע תשובות גם על זה בהמשך. קרן ברק רוצה? פינדרוס? בהמשך?
קריאה
אפשר שאלה?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שירלי אסולין. קודם כול אלה שנרשמו, כי נרשמו הרבה.
שירלי אסולין
שירלי אסולין, מרכזת גנים בפורום ההורים. שמענו כאן הרבה את חברי הכנסת מדברים על תקופת בחירות ועל תקציב שמועבר או לא מועבר, ופה הורה שבעצם מדבר על עובדה שילד שזקוק לתקצוב, שהשנה ושנה הבאה ובעוד שנתיים או עוד שלוש, אם יחליטו שיש עוד פעם בחירות, עוד פעם התקצוב הזה תלוי בחירות או תלוי - - -
היו"ר יעקב מרגי
- - - אבל לא משנה, מה הבעיה?
שירלי אסולין
כי עובדה שעכשיו הם אומרים: בוא נאשר את זה לעוד ארבעה חודשים, ועוד ארבעה חודשים נראה מה קורה. אני חושבת שצריך להגן על הילדים האלה, שלאורך כל חייהם יצטרכו את העזרה הזאת, ופשוט על כל משרדי הממשלה להתאחד, כדי שיהיה תקציב כזה באמת דרך הרשות, שלא תהיה תלוי בשום איזושהי טלטלה שיש לחברי הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
מסכים איתך.
שירלי אסולין
שזה הפתרון שחייב לצאת מהישיבה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מדובר בארבעה חודשים עד לאישור תקציב 2020. מה את מעדיפה?
שירלי אסולין
יש גננת שתסתמך על זה?
היו"ר יעקב מרגי
קרעי, חבל על הזמן. תודה רבה, גברתי. רחל רביץ נמצאת?
רחל רביץ
רו"ח רחל רביץ ממשרד רואי חשבון של אביגיל שקובצקי, מתמחים במוסדות חינוך וכל מה שנוגע לזה. אני רק אדייק לגבי כיתות החינוך המיוחד בבית ספר רגיל – הם כן מתוקצבים 100% של השעות, לא 75%. יש מרכיבים אחרים שהם לא מתוקצבים כמו כל המוכש"ר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי שרוצה להיות מומחה בתחומים של חינוך, שיבוא ארבע שנים לוועדת החינוך. אין זמן עכשיו. אז רק לעניינו עכשיו.
רחל רביץ
אוקיי. אז הדברים ידועים, גם בעקבות הדוח של מרכז המחקר והמידע, אבל אני אומרת שגם לבקשת איגוד מוסדות המוכש"ר בדקנו גם בשטח נתונים של עלות שכר של גננות מול התקצוב, עוד לפני ה"אופק חדש", היה פער של 19%. עוד לפני "אופק חדש", נתונים בשטח של מאות גננות.
היו"ר יעקב מרגי
וזה רק בשכר הגננות.
רחל רביץ
רק שכר גננות לפני "אופק חדש", מה שכיום הליקויים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה. תודה. בחנתם גם שירותים נלווים אחרים, אם הם מופלים מבחינת התקצוב?
רחל רביץ
חוץ מהשכר? כן. בבינוי. גם מבחינת השכירות – כל מוסדות חינוך מיוחד שהם בשכירות; כל הפארא-רפואי שמתוקצב חלקית.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תודה. לירון אשל.
לירון אשל
תודה, אדוני, מהמועצה לשלום הילד. קודם כול, אני אודה לאדוני על הדיון, כי לאדוני בנושאים האלה אין פגרה ואין פיזור. זה נושא חשוב ובוער בנו באמת במהלך השנים, ואדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
חברות התיירות נוזפות בי.
לירון אשל
אדוני אומר שצריך ארבע שנים כדי לקבל הכשרה לוועדות חינוך, אז אנחנו פה באמת עשרות שנים, יושבים בדיונים של אדוני, ואני חייבת לומר שאני יושבת פה ועצוב לי. קודם כול, הדברים שאנחנו אומרים הם כאין וכאפס לעומת הדברים והתחושות של ההורים שדיברו פה.

והדיון הזה הוא לא דיון על משכורות וגם לא על תקציבים, הדיון הזה למעשה הוא דיון על ילדים: על איכות ילדים, על חיים תקינים, על זכויות יסוד שלהם. זה לא דיון על פריבילגיות, חשוב לצעוק את זה, זה דיון על צרכים חיוניים ובסיסיים להתפתחות תקינה של ילדים. ועל פניו אני אומרת מושכלות יסוד, שילד זה ילד זה ילד בכל המגזרים ובכל החברות, אבל השטח מדבר אחרת. ואני אומרת: השטח צועק אחרת. וכשאני מדברת פה אני רואה פה בתוך השולחן, במרכזו, את הילדים שזועקים את זה.

ואני אגיד שלפני הדיון שמעתי ככה שיחת מסדרון של ההורים, ואחד אומר: אני נלחמתי עד זוב דם בשביל הבן שלי, ואחת אומרת: אני העברתי את הבן שלי עשר מסגרות, הוצאתי מהכיס הפרטי. למה? למה? זהו הורים שממילא מתמודדים עם אתגרים מובנים וטבעיים. למה זה המאבק?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני לא אתאפק. שאלת למה, בואי תקשיבי. כפי שאמרתי בחינוך הרגיל, המוכש"ר מופלה בדין. בדין. המדינה אמרה: יש את הממלכה, אתם רוצים מסגרת אחרת? מקבלים פחות. לא משנה, עם הזמן המדינה נגסה, נגסה, מצאה דרכים להעצים את הפער. זה דיון בפני עצמו.

כשקמה קבוצת לחץ, ואין לי שום דבר נגדה, אני מצדיע לה, היא הצליחה, כואב לי על חברי הכנסת ששיתפו איתה פעולה. הם הצליחו. קבוצת לחץ, החינוך הכנסייתי. הוא מוכר שאינו רשמי. הוא גובה תל"נים בגבהים אסטרונומיים. הם הקימו בכנסת הקודמת לובי בשביל זה. והילכו אימים, וכולם נרתעו, והמשפטנים מצאו דרך – אילן שי, לא אתה – המשפטנים של הוועדות והמשרדים מצאו דרך ושיתפו איתם פעולה פה בוועדת הכספים של הכנסת, והעבירו להם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
50 מיליון.
היו"ר יעקב מרגי
הם דרשו רק 33 מיליון, הם קיבלו 50 מיליון.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ודרך משרדים אחרים. אין כפילות, אין כלום.
היו"ר יעקב מרגי
לא משנה, מצאו כל מיני דרכים פתלתלות. מי שאמר – התעוררת? לא ביקשת רשות דיבור. אני נותן למי שנרשם.
דוד שרפר
הערה קטנה.
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה, אל תעיר לי. מצאו דרך. פתאום החוק הוא לא נר לרגלם, עיקרון השוויון – אתם יודעים, כל פעם שאני פונה, הינה, אני מודה, אומנם זה אקטואלי היום, פופולרי הנושא הזה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מרגי, השאלה היא למה אתה לא לובי.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אל תפריע לי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אבל שואלים אותך למה אתה לא הלובי שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא מסוגל, אל תנתק אותי מקו המחשבה שלי בבקשה, אל תפריע לי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מוכשר מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
אל תפריע לי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אתה לא רשמי, אתה מוכשר.
היו"ר יעקב מרגי
אל תפריע לי. תאמין לי שאני לא מוכשר עד כדי כך. הלשכה שלי לא מתביישת, כולה פניות ציבור. אני מתפקד לבד מה שאני צריך לטפל, אם זה הדפסות, טלפונים – עושה לבד. ולעיתים קרובות אני שומע: אי אפשר בגלל עיקרון השוויון. למה? פניתי לא מזמן לגבי סטודנט שרוצה ללמוד בחו"ל, ועד שיגיעו התשובות של בחינות הבגרות האקסטרניות, הוא יפסיד את הרישום. פניתי – בירוקרטיה, נכון? מותר לחברי כנסת.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
לא בטוח, לא בטוח.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תן לי. אני יודע, כל אחד בוכה איפה שכואב לו עכשיו. חכו רגע, אני לא מתכוון לכלום. תנו לי, לא מתכוון לכלום. אני אומר את זה בדם ליבי. מהתשובה הבנתי שזה אפשרי, אבל לא נותנים, בגלל עיקרון השוויון, כי התחייבו בתאריכים מיוחדים. אחר כבוד אמרתי לאמא הבוכיה: תשמעי, לא הצלחתי. ניסיתי, לא הצלחתי, לא כל דבר אני יכול. למה? אמרו לי שזה פוגע בעיקרון השוויון. אני חסיד של שוויון. נכנעתי.
רק אני אומר לכם, רבותיי
לקבוצה הזו אין לובי. ובמיוחד שזה מוכר שאינו רשמי, ובמיוחד שבדוחות – בוא אני אגיד לכם איפה הבעיה שלכם: מה לעשות, גני ילדים של המוכש"ר, של המגזר החרדי, הם לא ברשתות. אצלם זה 100% מוכש"ר. אנחנו מדברים רק על הילדים המיוחדים כרגע, לא על כל הילדים. זה 100%, אין לובי, כי זה מוכש"ר.

אם הייתה אוכלוסייה גדולה יותר, ואני אומר את זה, ואני לא בכיין, אני גורם לאחרים לבכות. קבוצה אחרת הייתה מקבלת מענה. הינה, אני אומר לכם: קבוצה אחרת הייתה מקבלת מענה. הם הוכיחו לנו שהם יודעים להוציא תוך פגיעה בעיקרון השוויון, תוך רמיסת החוק. והינה, אין רמיסת חוק יותר גדולה מזה, שהחינוך המיוחד הופלה שנים רבות בניגוד לחוק. אני עוצר פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מרגי, אנחנו כאן הלובי שלהם. ואנחנו נשיג את זה גם, בעזרת השם.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אופטימי. רגע, אני אתן למשרד החינוך, אחר כך תהיה לך שאלה, אני אתן לכם.
אליעזר היון
רגע, אפשר שאלה?
היו"ר יעקב מרגי
נרשמת?
אליעזר היון
לא.
היו"ר יעקב מרגי
יש כללים בדיון.
אליעזר היון
שאלה קצרה בתור אבא של ילד.
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי, אני פה כדי לעזור לך. אז תעזור לי לעזור לך. אם תהיה אפשרות עוד שאלות, אני אתן. אני יודע, אני חייב עוד שלוש בקשות דיבור.
דודי מזרחי
דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר תקציבים, משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
ואני מבקש לא להעיר למה לא נמצא פה מנכ"ל, שר, חינוך מיוחד? אני מעדיף את דודי מזרחי יותר מהמנכ"ל, מהשר, וראש אגף החינוך המיוחד שמצאה לנכון לא להגיע לדיון, קיבלה נזיפה עכשיו בשידור חי. בבקשה.
דודי מזרחי
קודם כול, אני רוצה לחזור על העמדה שהציג מנכ"ל משרד החינוך בצורה מאוד ברורה: אנחנו תומכים בתיקון שצריך לעשות בנוגע לגני הילדים. המנכ"ל אמר את זה בצורה מפורשת, גם בעל פה וגם בכתב כאן בוועדה, ואני חוזר על הנושא הזה. אנחנו פנינו בנושא למשרד האוצר, במטרה לתת לכך מענה. יש כאן נציג משרד האוצר, הוא תיכף יתייחס.

אני רוצה להגיד בנוגע לשאלה האם ואיך משרד החינוך יכול לתקצב או לא יכול לתקצב לבד? הגורם היחידי שנותן למשרד החינוך הנחיות בנוגע למפתחות התקצוב ולגובה התקצוב בשכר זה משרד האוצר. זה לא פרויקט נקודתי כמו פולין ב-20 מיליון שקל או לא יודע מה. מדובר כאן על דברים מורכבים, כרוכים בעלויות של מקרו, ומשרד החינוך - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מה זה מורכב? זה חוק. מה זה מורכב?
היו"ר יעקב מרגי
תן לו רק לסיים.
דודי מזרחי
משרד החינוך לא קבע בעבר ולא יכול לקבוע בעתיד הנחיות בנוגע לתשלומי שכר. הצגנו את הנושא הזה בפני משרד האוצר, היו לנו דיונים בנושא. אני מציע שנציג אגף תקציבים שנמצא כאן יתייחס בנוגע לעניין.
היו"ר יעקב מרגי
דודי, אני מוכן לקבל את התשובה שלך - - -
קריאה
- - -
דודי מזרחי
לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תן לי, עוד לא אמרתי - - - אני מקבל את התשובה שאכן משרד לא סוברני לשחק בתקציב שלו בלי ראייה של צוות מקרו ובלי אישור של אגף התקציבים. מה לעשות, הייתי שר. בעוונותיי, אני אומר לכם, הייתי שר ארבע שנים. וכשאני רציתי, הבאתי אותם למשרד ושכנעתי אותם. ואתה יודע מה? אל מול הצורך האמיתי של הילדים האלה, אל מול מטלות נוספות שמשרד החינוך לקח על עצמו, שהן לוקסוס שבלוקסוס שבלוקסוס, שלא קשורות לחינוך הפורמלי בליבה, בעמוד השדרה של החינוך הפורמלי, תאמין לי, כשאמרתי שאני מוכן להתנדב להראות מאיפה להביא בינתיים את הכסף הזה, אני יודע מה אני אומר. אז בוא, אף אחד לא רוצה לעשות במחשכים כלום.
דוד שרפר
אני לא מצליח להבין את התשובה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני אוציא אותך. יש לך אומנות. יש לך יכולות פנומנליות כדי להמאיס את הנושא עליי. הייתה לך אפשרות לבקש רשות דיבור, נכון? אל תנצל לנהל לי פה את העניינים מתחת לשולחן. לא, אתה חוזר על זה כל דיון, ולכן גם אין לך מציאת חן פה בדיונים האלה. חוצפה, אתה מפריע לדיון, אתה לא שם לב? באים, מתגייסים לעשות לך את מה שלא עשית כל השנים. אתה מפריע לי.

ולא לחינם הבאתי את הסיפור של החינוך הכנסייתי. אני לא רוצה לשמוע היום שזה תלוי בזה, לא תלוי בזה. אני רוצה לשמוע היום, שאיש האוצר יחד איתכם מתחייבים למצוא את הדרך שב-1 בספטמבר הילדים האלה לא מופלים, נקודה. זו התשובה היחידה שאני מוכן לשמוע.
דודי מזרחי
עוד שני משפטים. רק אני רוצה להמחיש למה זו סוגיה שלא משרד החינוך יכול לפתור אותה לבד, גם אם כללי המשחק במערכת הציבורית היו כללים אחרים. בניגוד לאנקדוטה, שאני לא מקל בה ראש אבל אני לא קובע מדיניות, לכן רק אתייחס מבחינה תקציבית, של החינוך הכנסייתי, שהיה תקצוב נקודתי והוא בהיקפים מצומצמים, אנחנו מתמודדים במערכת החינוך – היה כאן דיון רק לפני יומיים על פתיחת שנת הלימודים בחינוך המיוחד – עם גידול במאות מיליונים, מאות מיליונים רבים בשנה גידול טבעי בחינוך המיוחד.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
להגדיל את הפער.
דודי מזרחי
בעיקר, אגב - - -
היו"ר יעקב מרגי
חוץ מהמוכש"ר.
דודי מזרחי
גם במוכש"ר.
היו"ר יעקב מרגי
חוץ מהמוכש"ר.
דודי מזרחי
גם במוכש"ר. רגע, אני רק אשלים, ברשותך.
היו"ר יעקב מרגי
דודי, אנחנו הסטנו השנה תקציבים למחוז צפון יחד. הרפורמה מסיטה תקציבים. אני יודע דבר אחד: כשרוצים הכול מתאפשר. עד היום לא רציתם. התחלתם לרצות בשבוע שעבר, ובשבוע שעבר רק פניתם לאוצר או לפני שבועיים. וככה זה נראה, בשבועיים לא מוצאים פתרון מול האוצר.
דודי מזרחי
זה לא מדויק. אני רק רוצה להגיד: רק הגידול בתלמידים האוטיסטים לשנת הלימודים שזקוקים למענה, תלמידים חדשים, אנחנו מדברים על סדר גודל של למעלה מ-400 מיליוני שקלים. מדובר על מגה אירוע. ולכן אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
דודי, סליחה. תשנו את הטרמינולוגיה. אתה יודע למה? אני לא שמעתי את צמרת משרד החינוך צועקת איי כששנתון מסוים גדל לה. בילדים לא מיוחדים, רגילים, ויש נתון גדול, אנחנו מדינה עם פריון גדול יחסית, אני לא שמעתי שמשרד החינוך נע באי נוחות בהיערכות לשנה הבאה, בחינוך הממלכתי שיש גידול טבעי. אני מפסיק את הטרמינולוגיה. אף אחד לא בחר שיהיה לו ילד אוטיסט. זה לא לוקסוס שמישהו בחר לעצמו. לו יצויר שכל הפראיירים האלה בע"מ – אני קורא להם "פראיירים בע"מ" – מרימים הנדברקס, מודיעים לכם, למדינה: תדעו לכם, אנחנו סוגרים את כל המוסדות לחינוך המיוחד, את כל הגנים לחינוך המיוחד, ואנא תתכבדו ב-1 בספטמבר למצוא פתרון לילדים האלה. זה הכאוס.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אפשר הצעה אופרטיבית?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אל תפריעו לי. זה מגה פיגוע. זה שפתאום גדל – ידענו. אני ארבע שנים שומע את הסטטיסטיקות האלה. מה, לא ידענו? ידנו שהסטטיסטיקות הולכות וגדלות. דודי, שנו את הטרמינולוגיה. הילדים המיוחדים הם בשר מבשרה של מערכת החינוך.
דודי מזרחי
לכן אנחנו דורשים את התקציבים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל למה היום, דודי?
דודי מזרחי
לא רק היום. צעדנו דרך ארוכה בהובלתך בכנסת - - -
היו"ר יעקב מרגי
משרד האוצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הרב מרגי, הוא בדיוק דווקא עונה לך גם על השאלה. הוא אומר: 400 מיליון שקל הסתדרנו, 70 מיליון שקל אנחנו לא יודעים להסתדר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אז בדיוק רציתי לבקש, שנתנה את העברת 400 מיליון השקל האלה בפתרון. זה הכול, הצעה אופרטיבית מצוינת.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא מענישים.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו ביקשנו ממך לא לאשר את התקנות של שכר הלימוד, שלא יפתחו את הלימודים - - -
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
זו דרך נהדרת ויימצא הפתרון. פתאום יימצא גם הפתרון.
היו"ר יעקב מרגי
משרד האוצר, בבקשה. תציג את עצמך.
מוחמד חלאילה
מוחמד חלאילה, רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר.
קריאה
למה הוא יושב פה?
היו"ר יעקב מרגי
"חדשים מקרוב באו" – מותר לכולם לשבת איפה שהם רוצים. זה שיוצא שמשרדי הממשלה יושבים מימין וחברי כנסת – זה מקרי.
קרן ברק (הליכוד)
אבל אתה רוצה דו-שיח.
היו"ר יעקב מרגי
אין, זה לא בתקנון. קדימה, אדוני.
מוחמד חלאילה
בהתאם לסעיף 40(א) לחוק יסודות התקציב, אין באפשרותנו להעמיד מקור תקציבי תוספתי מבלי לנקוט בפעולה מאזנת. מאחר גם שיש מצב פוליטי שידוע לכולם, יש ממשלת מעבר, אנחנו לא קובעי המדיניות, ואנחנו לא נוכל להחליט בעצמנו מבלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע למה אני לא מפסיק אותך ולא כועס עליך? כי זו התגובה הפורמלית הרשמית.
קריאה
גנרית.
היו"ר יעקב מרגי
עם כל הכבוד, לא ציפינו שלדיון הזה תבוא התגובה – אנחנו יודעים את כללי העבודה של אגף התקציבים. גם ילד בחינוך שמקבל איזה קמצוץ של חינוך פיננסי מבין שאם לוקחים צריך להשלים מפה, נקודה. את זה לא ביקשתי ממך. אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו: מאחר - - -
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת, אתם תשאלו שאלות אחרי זה.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אבל תצביע על זה. אל תעביר את זה תמורת זה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
התקציב עולה בוועדת הכספים, לא פה.
היו"ר יעקב מרגי
חבריי וחברותיי, אני מתאמץ, תאמינו לי שאני מתאמץ. אני רוצה להביא פתרון.
אליעזר היון
הם רק שואלים אם יש פתרון אופרטיבי או לא.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. אין. נגמרה הישיבה.
אליעזר היון
זו השאלה.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא ננעל את הישיבה, בגלל שאתה מת לשמוע אם יש פתרון אופרטיבי או לא. אני לא שם איתך.
אליעזר היון
זו כל השאלה.
היו"ר יעקב מרגי
אז לא, אני לא רוצה להיות שם.
אליעזר היון
אני כן. אני באתי בשביל זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע שהתשובה היא לא, אז אני לא רוצה לשאול אותה ואל תפריע לי.
אליעזר היון
אם אין תשובה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אולי אני יודע בהמשך כן להביא אותם לתשובה? אז אל תפריע לי. אני מסביר לך: אל תפריע לי, פעם אחר פעם.
אליעזר היון
לזה אנחנו מחכים. לזה באנו.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב טוב טוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
בסדר, אבל הם אומרים לך שיש פה דיון, נכון?
אליעזר היון
כן, אבל - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
תצא, אני אתן לך להיכנס - - - באמת, תכבד פה - - - כולם באים פה מתוך כאב - - -
אליעזר היון
עד עכשיו לא שמעתי פה פתרון אופרטיבי. לבוא ולהגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, זה הדיון השישי, נכון?
אליעזר היון
אני לא יודע איזה מספר כבר.
היו"ר יעקב מרגי
אז צא החוצה, תנוח, תירגע, תיכנס.
אליעזר היון
לא, זה כבר הדיון - - -
היו"ר יעקב מרגי
צא החוצה, תירגע, תנוח, תיכנס.
אליעזר היון
לא, אני לא אכנס בחזרה.
היו"ר יעקב מרגי
אז תירגע לך בדיון הזה. אבשלום, תשאיר אותו. אם תפריע עוד פעם, תצא. בבקשה, תנו לי לדבר. נציג האוצר, את הפרקטיקה איך אתה עובד אני יודע – מה לעשות, אמרתי לך – וגם חלק מחבריי יודעים מהפרקטיקה. אז בוא תקשיב: אני רוצה לשמוע ממך בדבר הזה, שמשרד האוצר מכיר בצורך ולא ימנע ממשרד החינוך למצוא מענה תקציבי לסיפור הזה. זה מה שאני רוצה לשמוע. שלא יגידו לי: שמע, אגף תקציבים זה מקרו, צוות מקרו. אני רוצה לשמוע את העמדה של משרד האוצר. אני מאמין שבאת עם עמדה. בבקשה.
מוחמד חלאילה
העמדה המקצועית היא של משרד החינוך. אנחנו כאגף תקציבים במשרד האוצר מתקצבים בהתאם לחוק ובהתאם לעמדה המקצועית של משרד החינוך. ככל שמשרד החינוך רואה לנכון לתקצב את הנושא - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא תתנגדו?
מוחמד חלאילה
- - הדבר יבוא בדיוני תקציב לשנת התקציב 2020 - - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב, תודה. כנראה לא הבנת אותי. סליחה, משרד החינוך, זה לא היערכות לדיון הזה. אני לא באתי עכשיו לדיון ראשון על הנושא הזה. משום כבודו אני לא אומר לו מה אני חושב על התגובה שלו. משום כבודו אני לא אומר בפורום הזה מה אני חושב על התגובה של משרד האוצר.
קריאה
גם הפינג פונג הזה מבייש - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אל תפריעו לי. אתם רוצים, ננעל את הדיון בלי תוצאות.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
בטח, אחרי שהעבירו את החינוך הממלכתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה העבירו? מה העבירו? אדוני, מה העבירו?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
בדיון הראשון אמרנו לא להעביר את תשלומי ההורים עד שלא יחזרו עם תשובות. ישב פה מנכ"ל המשרד, אמר: הכול בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה מה יותר חמור: להעלים רוויזיה - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
יעקב, אתה מתעלם, זה היה אחרי הרוויזיה. אתה יודע את זה. זה היה אחרי הרוויזיה, אתה מתעלם.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, תודה.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
ב-4 ביולי משרד החינוך התחייב - - - מילה שלו.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מתעלם. הדיון פה על תשלומי ההורים היה אחרי הרוויזיה.
היו"ר יעקב מרגי
פינדרוס, אני יודע לצעוק יותר גבוה ממך. גם יש לי כלי - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
על זה אל תנסה להתחרות.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אוציא אותך. אל תפריע לי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
זה אתה יכול לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
דודי, ואת זה פינדרוס לא רצה לשמוע, כשאמרתי לך: זה לא הדיון, אני כבר אחרי הדיונים האלה, והתחייבנו בתשלומי הורים – אני היום מצפה לשמוע עמדה חד-משמעית על סוגיית – אתם לא עושים טובה, אתם צריכים להתחייב - - -
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
נכון. זה חוק ופסק דין של ב"גץ.
היו"ר יעקב מרגי
אתם צריכים להתחייב לפעול כחוק. זה לא החינוך הכנסייתי. זה לא כל מיני – במושגים של חברי הכנסת – החלפת מזוודות בהעברות תקציביות. פה זה מגיע להם על פי כל דין. אני מבקש לשמוע אם אתם תפעלו על פי הדין או לא תפעלו על פי הדין.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אפשר לומר משהו?
היו"ר יעקב מרגי
תן לו לענות קודם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לפני שהוא יענה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני גם אציע לו מאיפה לקחת את הכסף: מהשלוש שעות שאתם מוסיפים מאז אותם 50 מיליון שאתם ממשיכים להוסיף לכנסייתי. תורידו את זה ותנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
פינדרוס, אתה צורח, אתה לא שם לב.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני ככה בין השורות שומע שלמשרד האוצר אין בעיה עם העמדה המקצועית של משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנת אותו נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, תן לי להשלים משפט.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
הוא שלח אותו לכל הרוחות.
היו"ר יעקב מרגי
פינדרוס, אני מנסה להוביל משהו.
היו"ר יעקב מרגי
איציק פינדרוס, בוא תקשיב, אתה לא מכיר את ועדת החינוך כנראה. עם כל החברות בינינו, אני לא אאפשר את השוק הזה. אני אומר לך: ביקשת רשות דיבור – הייתי נותן לך. הצעתי לך גם בלי זה. לא צריך לצרוח.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, משרד האוצר אומר: אין לנו בעיה עם העמדה המקצועית - - -
קרן ברק (הליכוד)
הוא לא אמר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לו לדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, חברת הכנסת ברק. שאין לו בעיה עם העמדה המקצועית של משרד החינוך, וזה בהתאם לחוק, כמו ששמענו וכמו שראינו במסמך של הממ"מ. השאלה שלי את משרד האוצר היא כזאת: האם הם מוכנים ומסוגלים לתקצב את אותם 24 מיליון שנדרשים עד שנת התקציב?
היו"ר יעקב מרגי
שאלה במקום. אתה מכיר את הסוגיה הזו של ה-24 מיליון?
מוחמד חלאילה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
לא. תודה. כנראה זה לא חלחל למטה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה לא חלחל למטה, זה בטוח.
היו"ר יעקב מרגי
אז תבדוק את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל השאלה היא האם מבחינת אגף התקציבים ומשרד החינוך, אם אנחנו מצליחים להשיג את אותם 24 מיליון, אנחנו יכולים להתחייב שבדיוני התקציב של 2020 אנחנו נכניס את זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה נתת תשובה. אתה אמרת שהמנכ"ל לא מוכן. הוא יעשה רק מה שהמנכ"ל אומר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז הינה, בוא נשמע אותו.
דודי מזרחי
ככל שנקבל אישור מאגף תקציבים במשרד האוצר לתקצב את הרכיב הזה, נתקצב אותו, נקודה סוף. אנחנו לא יכולים לפעול בעולם של השכר בלי הנחיות ובלי אישור ממשרד האוצר. מאוד פשוט.
היו"ר יעקב מרגי
ברור, הסכמתי איתך.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
זה החלטה של ממשלה. הוא לא יכול להחליט לבד.
דודי מזרחי
ולכן ככל שיהיה אישור לפרקטיקה מהסוג הזה מול אגף תקציבים, ואגף תקציבים יאשר, אנחנו מבחנתנו פועלים על פי ההנחיות, נקודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז בוא נשמע האם הפרקטיקה מקובלת עליהם. אולי להכניס את זה לדיוני 2020 - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא אומר לך שהוא לא מכיר את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, שיגיד אבל מה התשובה שלו.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
הוא לא אמר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא מכיר את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
שיצא ויברר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
קרעי, זה פלסטר אבל. יש לנו פה דיון - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא פלסטר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
זה פלסטר.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - - להכניס את זה לדיוני 2020, וארבעה חודשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת, תקשיבו טוב טוב, אני רוצה להיות זה שעושה לכם חניכה. באמת, לא רוצה. אני אומר לך: לא אומר את זה בהתנשאות, תקשיבו טוב טוב.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
סליחה, זה נושא כאוב.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם, תקשיבו. אתם לא שומעים בין השורות. קודם זה היה אגף התקציבים.
קריאה
שומעים, שומעים.
היו"ר יעקב מרגי
כשנגמר אגף התקציבים, מה אמר לך דודי מזרחי? הוא אמר לך: אנחנו לא יכולים להתערב בסוגיית השכר, זה כבר הממונה על השכר באוצר. כי זו כבר סוגיה של תשלום, כפוף לאישור של הממונה על השכר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה הרי קשקוש.
קריאה
זה לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, כי הסכמי השכר חלים גם על המוכש"ר, לפי החוק.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, בוא אני אגיד לך: זה לא קשקוש.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלה אותם הסכמי שכר - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא תקשיב למה לא קשקוש. אגף תקציבים אמון להגדיל או לצמצם את התקנה התקציבית. תוספת של שקל בסולם שכר של מאן דהוא או תקצוב של שכר כלשהו לקבוצות מסוימות, חייב את אישור הממונה על השכר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל המנכ"ל אמר לי שזה בהתאם להסכמי השכר הקיימים, אין הסכמי שכר חדשים.
היו"ר יעקב מרגי
בלי לפגוע בו, מנכ"ל משרד החינוך באופן תדיר – יום שני היה פה, ואמר לי באיזה עניין משהו, ולמחרת חטפתי את זה בפרצוף אחרת. מה אתה מתפלא שהמנכ"ל אמר לך משהו?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רק אומר שהסכמי השכר כבר קיימים. זה שהם הפלו חלק מהגננות בניגוד לחוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
קרעי, אני לא רוצה להתפתות, אני רוצה לשמוע תשובות.
קרן ברק (הליכוד)
אולי תקרא למישהו מהממונה על השכר?
היו"ר יעקב מרגי
אילן שי, יש לי שאלה כיועץ משפטי: אתה יכול לומר לי בבירור, משרד החינוך פועל על פי החוק או בניגוד לחוק באפלייתם של ילדי החינוך המיוחד והמוכש"ר, נקודה?
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
הרגת אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אני סיפרתי בדיחה? למה אתם צוחקים?
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
לא, אני אומרת שהרגת אותו, הוא היועץ המשפטי.
היו"ר יעקב מרגי
לא הרגתי אותו. תאמיני לי, לא הרגתי אותו.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
התשובה היא כן.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
הוא היועץ המשפטי של משרד החינוך, הוא לא - - -
קריאה
אבל תנו לו לענות רגע, אנחנו באנו לשמוע פקידים. שנייה, נו.
עוזי דיין (הליכוד)
לא כל דבר שאומרים אז המשרד מיד אשם או לא אשם.
אילן שי
חוק חינוך מיוחד חל על מוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים. מבחינת החובה של המדינה לקיים את מוסדות החינוך, היא זהה למוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים. עכשיו, אנחנו מדברים כאן על הסכמי שכר. הסכמי שכר הם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אילן, התחלת במישור המשפטי, ומי שלא חד שמיעה לא היה מרגיש שעברת כבר לתחום של דודי. שאלתי שאלה ממוקדת. זה שהתרגיל המבריק של האוצר ומשרד החינוך עם "אופק חדש", לקשור את זה בהסכם שכר, זה הדבר הכי מבריק מבחינה תקציבית, מה שעשיתם; וגם הכי אפלייתי והכי נכון מבחינתכם, מי שרצה להפלות הצליח בזה. עזוב אותנו.

עכשיו, שאלתי אתך שאלה וענית לי, מבחינתי ענית לי: המשרד מחויב לקיים את המוסדות האלה בצורה שווה, כמו הממלכתי. אמרת לי את זה. הינה, אני אומר לכם, אני תוהה: הייתי שר, וכשרק הייתי מנסה לא לזוז ימינה או שמאלה – למצמץ ימינה או שמאלה – הלשכה המשפטית שלי שמה לי חוות דעת. זה הקומפלימנטים שקיבלתם.

אני אומר לך: זכה משרד החינוך, אני פעם אחר פעם רואה את הגישה שלהם באפליית תלמידות, ולא משנה מאיפה; את הזרימה – לא רק זרימה, גם מגישים את המצע – הופכים להיות המגוננים הראשונים, הן בתקצוב מפלה, והלשכה המשפטית חיה עם זה. אתם לא קשורים מקצועית, רעיונית לרחוב צלאח א-דין? שאני אבין. יש לכם עצמאות, אוטונומיה כזאת? מי שלא יודע מה זה צלאח א-דין, זה יועץ משפטי.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
זו השוואת משאבי הוראה בשפה משפטית.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אבל הבג"ץ של ויצו בעצם מחזק את הנושא, שנשאר כאן איזה חלק שצריך גם אותו להשוות?
היו"ר יעקב מרגי
אורית, תודה. תנו לו להשיב, הפצצנו אותו בשאלות.
אילן שי
אנחנו מונחים כמובן מבחינה משפטית על ידי משרד המשפטים.
היו"ר יעקב מרגי
היועץ המשפטי לממשלה יודע שאתם מפלים? פועלים שלא כחוק?
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
מה קשה לומר את האמת? מה קשה?
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, ראיתי אותך. תאמין לי, ראיתי אותך.
אילן שי
הנציג של מחלקת ייעוץ חקיקה שאחראי על הנושא נמצא כאן והוא יכול לענות על השאלות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
כל מי שיכול לענות לי על השאלה, מוזמן לענות לי.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
בואו נוציא את פסק דין ויצו ונדבר עליו.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, לא ברור מה אמרתי? בבקשה, אילן.
אילן שי
בפסק דין ויצו - - -
היו"ר יעקב מרגי
את רואה מה את עושה? לקחת אותו לפסק דין ויצו. למה? אני לא צריך פסק דין ויצו בכלל. שלא ישמע אותך. אני לא רוצה תשובות על פסק דין ויצו. אני רוצה לדעת על פי חוק איך אתם פועלים בניגוד לחוק, נקודה.
קרן ברק (הליכוד)
בדיוק.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אין לו מה לענות. הוא ענה כבר.
היו"ר יעקב מרגי
חבריי, אני מבקש.
אילן שי
מבחינת הזכות לקבל שירות שווה בחינוך הרשמי המיוחד והחינוך המוכר שאינו רשמי המיוחד, היא זכות של התלמיד. השאלה האם הסכמי השכר של ההורים במוסדות חינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז זה הוכיח לכם. הינה, עומר, מצאתי נקודת זכות. סליחה, בג"ץ אמר את דברו.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
השוואת משאבי הוראה. שוויון. פסק דין ויצו. תדפיסו את פסק דין ויצו ותחלקו ליושבים פה.
היו"ר יעקב מרגי
בג"ץ אמר את דברו.
אילן שי
יש להם השפעה על השירות שלי.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. אמר את דברו בנושא.
אילן שי
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אגלה לך. בוא תקשיב, גם תאורה תקנית בכיתה משפיעה על השירות; גם איכות ההוראה משפיעה על הילד. ואני שמח שבג"ץ נתן סעד.
עוזי דיין (הליכוד)
וגם ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי. ההורים נותנים ומשקיעים, ועוד מוסיפים מהכיס ושותקים.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
סוף סוף מוסד היועץ המשפטי בעד הגבלת כוח הבג"ץ.
אילן שי
עכשיו, מבחינת התחולה של פסק דין ויצו על גני הילדים, הנושא של התחולה של הסכם "אופק חדש" בגני ילדים לא עלה בדיון בבג"ץ - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מה עמדתך המשפטית?
אילן שי
והשאלה האם מבחינת התשתית העובדתית או הרקע העובדתי שרלוונטי לפסק דין ויצו, רלוונטי גם בגני הילדים, זו שאלה שאין לה תשובה חד-משמעית, כי אחת הסוגיות שעלו בפסק דין ויצו זה באמת התוכן של הסכמי העבודה בבתי הספר לפי "אופק חדש", שכוללים רכיבים כמו שעות פרטניות ושעות של לימוד בקבוצות קטנות. הנושאים האלה שנטען - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, אם הייתם שם פועלים בשוויוניות, היית מטשטש לי את הפרשנות על השכר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל זה לא יכול להיות, כי היועצת המשפטית של המשרד שלו אמרה שכן לפי החוק ובהתאם להסכמי השכר צריך להחיל "אופק חדש".
אילן שי
ואני הייתי בדיון, והמשפט הבא שלה גם התייחס לסוגיה של הסכמי השכר, והשאלה אם הם רלוונטיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רפרנט ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים.
עילם שניר
עילם שניר, ייעוץ וחקיקה. העמדה שלנו זה שמבחינה מהותית המשאבים צריכים להינתן בסוף הדרך לתלמידים - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסוף הדרך?
עילם שניר
לא, אני אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
כי בסוף הדרך הוא כבר לא צריך אותנו.
עילם שניר
לא התכוונתי. השורה התחתונה היא שהשירות שניתן לתלמיד, בין אם זה בבית ספר או בגן, צריך להיות שווה בשני המקרים. מבחינת היישום או איך מיישמים ומתרגמים את זה בהיבטים של כן להחיל הסכמי שכר כאלה ואחרים, אלה בסוף עבודה מקצועית שצריכה להיעשות במשרד החינוך. היא נעשתה בצוות שהיה בעקבות הבג"ץ, בג"ץ לא התמקד בגני הילדים, ולכן הצוות שהם הקימו, כך נעשה בפועל, לא התמקד בנושא הזה. אבל גם אותו צריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אבל אתה מתחמק מהשאלה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
הוא לא מתחמק.
היו"ר יעקב מרגי
או שלא מתחמק.
עילם שניר
התשובה היא שצריכה להיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם רוצים גם להכתיב לי מה לומר. בחרתי לי מה לומר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אנחנו מזועזעים.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני אתן לכם סבב שני.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אבל זה כואב, כי הם חושבים שיושבים פה מטומטמים שלא מבינים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל אותך שאלה, אדוני, מכובדי: לית מאן דפליג שאסור להפלות. וזה לא מהיום, וזה לא מהבג"ץ. ואני לא רוצה להאמין שנרדמתם בשמירה, פשוט זו הייתה אוכלוסייה של החצר האחורית של מערכת החינוך. זו החצר האחורית, ולחצר האחורית הזו שנקראת החינוך המיוחד, יש עוד חצר אחורית שהיא החצר החרדית. זה המוכר שאינו רשמי.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה הבור.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
זה לא רק חרדי, זה מוכש"ר.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תקשיבי, אם לא היו בה חרדים זה לא היה מופלה.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אבל זה לא רק. זה דרוזים וזה בדואים וזה חרדים.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, זה לא רק.
רון נוטקין
גם חילוניים, בבקשה. גם חילוניים.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו מתנצלים בפני החילוניים שנפלתם קורבנות לאהבת החרדים במדינה.
רון נוטקין
אנחנו לא משחקים את המשחק הזה של חילונים חרדים.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
דרוזי, ערבי - - -
היו"ר יעקב מרגי
עומר - - -
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
הדיון הוא לא רק על חרדים אבל.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כן, אבל מפלים - - - זה בגלל החרדים.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם תכונה שאני מנסה לסגל אותה לעצמי, כשאני מדבר לא לשמוע. זה לא מצליח. תקשיבו קצת. אף אחד לא אומר שזה רק חרדים, אף אחד לא רוצה להיכנס לשם, כי ילד הוא ילד, אבל כשאת מסתכלת על אחוזים, מדברים על לובי – את מבינה? לשם כיוונתי. וזה לא תלוי הבג"ץ, זה מעיקר המופלה. עכשיו, תתפלפלו איתי הסכמי שכר, לא הסכמי שכר, איך עושים את זה? אני שואל: למה – ואני לא רוצה להוסיף משהו עסיסי, בדרך כלל אומרים למה ועוד משהו עסיסי – זה לא טופל שנים אחורה? למה אפשרתם את העוולה המשפטית הזו במשרד החינוך? למה אפשרתם את האפליה הזו במשרד החינוך, בניגוד לחוק? ועל זה אני לא מקבל תשובה. כשאני לא מקבל תשובה, אני הולך למקום הזה, ואני אומר שזה בגלל שזו קבוצה שאין לה לובי.

דודי, אתה רוצה חמש דקות התייעצות? מפה אני לא יוצא בלי תשובות. תרצו, אני אשב איתכם עד הלילה. תנטשו את הוועדה? נטשתם.
דודי מזרחי
אנחנו לא ננטוש.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני מבקש תשובות. תרצו הפסקה עשר דקות, רבע שעה? דברו עם המנכ"ל, דברו עם הכול.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
לפני ההפסקה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי, אנחנו נשמע את כולם עוד פעם, אני אעשה עוד סבב. אני היום פנוי להובלה.
דודי מזרחי
אנחנו נהיה כאן ככל שתבקשו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אנחנו רוצים את התשובות.
דודי מזרחי
אנחנו נהיה כאן ככל כמובן שהוועדה תבקש מאיתנו. הכדור כרגע, אני אומר את זה בצורה הכי מפורשת שיכולה להיות, לא נמצא - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
והאוצר אומר משהו אחר.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
האוצר אומר: לא מכיר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
הפינג פונג הזה - - -
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
זה לא הפקידים, זו החלטה של הממשלה. אלה סדרי עדיפויות - - -
קריאות
- - -
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
הכי קל לצעוק על הפקידים. זה הממשלה, זה הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא להתנפל עליו.
רון נוטקין
אדוני היושב-ראש, דודי מזרחי לא התייחס לדברים שאני העליתי.
דודי מזרחי
אני יכול להתייחס.
היו"ר יעקב מרגי
לא, חכה, אתה תקבל תשובה.
אילן שי
אני רוצה לתת תשובה לסוגיה הספציפית הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה הכי קל לתת תשובה. אני רוצה לתת תשובה על מה שצריך. על הפרוצדורות נדבר. אני מציע לך: נכריז הפסקה, תדבר עם המנכ"ל. אנחנו לא זזים.
קריאה
מקובל.
היו"ר יעקב מרגי
עשר דקות הפסקה, רבותיי. ב-13:15 הישיבה תתחדש.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:07 ונתחדשה בשעה 13:49.)
היו"ר יעקב מרגי
אני פותח את הישיבה מחדש. אני פותח אותה בהבהרה, בלהט הדברים יש מי שהבין, שלא במקום, כביכול שאמרתי שהמנכ"ל שיקר או שקרן. אמרתי לא ליפול מהכיסא אם מנכ"ל אומר לך משהו, וכשאתה בודק את הדברים בפועל יוצא משהו אחר ועושים משהו אחר. לא שהוא שיקר, זה לא תלוי בו. גם הדוגמה שהבאתי, זה לא היה תלוי בו אלא בגורמים המקצועיים במשרד. אז חס ושלום, יש אמון מלא ביני לבין המנכ"ל, עושה עבודתו נאמנה, משקיע שעות לא שגרתיות מבוקר עד ערב, מסור לעבודתו. ואני מקווה שהדברים הובהרו. וגם לאלה שהזדעזעו מטון הדברים, אז הינה, הבהרתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מאמין שעכשיו גם יהיה פתרון, אחרי ההבהרה שלך.
היו"ר יעקב מרגי
אל תהיה בטוח.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כשכואב צועקים.
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, אני קודם כול שמחתי לשמוע שיש העברות בוועדת הכספים של משרד החינוך, שעדיין תקועות שלא הובהרו. ואני קורא – הוועדה ועל דעת חבריי – קורא כיו"ר ועדת הכספים לא לשחרר שום העברה למשרד האוצר, שום פעולה למשרד האוצר ולמשרד החינוך, עד שהסוגיה הזו תבוא על פתרונה. דבר אחד.

ולמה אני אומר זאת בהתחלה? הוועדה קוראת למשרד האוצר למצוא את הדרך לתקצוב ריאלי של החינוך המיוחד במוכש"ר – בכלל החינוך המיוחד ובמוכש"ר. משרד החינוך - - -
קריאה
גני ילדים אבל.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לי עד הסוף. אם יחסר, אני אשמח לשמוע הערות. נשוא הדיון זה גני ילדים, בוודאי. לא, אני מדבר על תקצוב ריאלי של כל המוכש"ר.
קריאה
כן, ברור.
היו"ר יעקב מרגי
אני בדרך הזו רוצה לפתוח. שמענו פה דברים בלתי צפויים בסוגיית החינוך המיוחד קורים ביום-יום. לצערנו הרב, אני אומר: הגידול הולך וגדל שלא צמוד לשום פרמטר אחר במערכת החינוך. זה לא תלוי. וכמה שהעריכו גידול, יש הפתעות, והגידולים הם גדולים, ויש עדיין דברים פתוחים מול משרד האוצר. על 1 בספטמבר הנוכחי. לכן אני קורא לתקצוב ריאלי של כל החינוך המיוחד, כי אם זה לא יהיה גם מה שיש היום לא יהיה.

אני מצפה ואני אבוא ואתן כתף למנכ"ל משרד החינוך ולשר החינוך, להודיע לשר האוצר ולראש הממשלה, שאם לא יהיה מענה לצרכים של החינוך המיוחד, והוא יודע שאין באפשרותו לפתוח באחריות מלאה תוך מענה הולם את החינוך המיוחד בשנת הלימודים הקרובה, שהוא לא פותח את שנת הלימודים. ואז תראו איך כולם מגיבים בצורה אחראית ונרתמים למטרה הזו. ואני אומר לכם: אנחנו דנים אומנם בהשוואה של המוכש"ר בחינוך המיוחד, אבל שתדעו לכם, כל החינוך המיוחד צריך דחיפה תקציבית בצורה משמעותית שאף אחד לא צפה אותה.

לכן הוועדה קוראת למשרד האוצר למצוא את הדרך לתקצוב ריאלי של כל החינוך המיוחד במוכש"ר, כולל הגנים. משרד החינוך יסביר איך הוא מיישב את הסכמתו העקרוני. עליו להקים צוות מיידי עם משרד האוצר, משרד המשפטים. זה בקטע הזה. אל תיבהלו, זה לא הולך להיות כאורך הגלות, אני כבר אתן מועד לזה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
סליחה, שאלת הבהרה: יצאנו להבהרה כשהם צריכים לחזור עם תשובות.
היו"ר יעקב מרגי
אין להם תשובות, אני קובע את הסיכום.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אין תשובות?
היו"ר יעקב מרגי
אין תשובות.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אבל אפשר בסוף הערה?
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לכם, אני לא נועל את הישיבה. אני במילים אחרות, יותר מסודרות, מבקש ממשרד החינוך לא להצהיר לי עקרונית שהוא בעד, וממשרד האוצר תשובה פורמלית, אלא להתכנס השבוע הזה יחד עם משרד האוצר, משרד המשפטים, שימצאו את הדרך איך הם מיישמים את ההשוואה הזו של גני הילדים בחינוך המיוחד ובמוכש"ר לבין הממלכתי. יש בעיה אובייקטיבית שצריך שיינתן לה מענה. אנחנו רוצים מצד אחד את משרד החינוך. יושבת פה איתנו גם גב' פרץ, לא נתנו לה להתבטא בנושא הזה.

בואו תקשיבו, לכן לקחו הרבה זמן ההתייעצויות. לו יצויר שמשרד החינוך מסכים, והוא כבר מסכים, ומשרד האוצר מצא את המימון, אין להם את האפשרות ליישם את התוספת של "אופק חדש" לכלל הגננות. ואני אסביר לכם למה. בעיה אובייקטיבית. המסה הקריטית הגדולה של הגננות והגננים, כי שם יש גם גננים – אני מנסה למצוא את המילים הנכונות – הבעלויות שלהם לא מוכנות - - -
קריאה
לא מאוגדים.
היו"ר יעקב מרגי
לא. הבעלויות לא מוכנות למסור את הפרטים, לחשוף את הרשימות למשרד החינוך. במצב שכזה, גם אם הם יתחייבו עכשיו, לא יהיה ניתן ליישם זאת. ומי שמבין בתחום הזה יודע. אני בכלל קראתי, אבל זה לא יהיה - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
יושב פה משרד רואי החשבון שמייצג אותם, תשאל אותם כמה זמן ייקח להם להביא את זה. יושב פה משרד רואי החשבון מאחורה, שיגידו כמה זמן ייקח להם להביא את זה.
היו"ר יעקב מרגי
את מי אתם מייצגים?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
את מי אתם מייצגים מהחינוך המיוחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, גני ילדים מוכש"ר.
רחל רביץ
אז גם את שי ליפשיץ עצמו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא הבנת אותי.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
מה זאת אומרת, יש תלושי משכורת לגננות.
היו"ר יעקב מרגי
אתם רוצים שאני אשים את זה על השולחן?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
הוא יביא לך את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתחייב. זו שאלה לגדולי ישראל.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני אומר לך שהוא יביא לך את זה. אני מכיר את זה, אביא לך את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. הינה. לכן אני מבקש תשובות. ואני מבקש תשובות גם מהעמותות, גני הילדים במוכש"ר, האם הם מוכנים להעמיד את מצבת הגננות לטובת משרד החינוך ליישום ההסכם?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כן. אתם מייצגים גם את רשת הגנים של בית יעקב? משרד שקובצקי, אתם מייצגים את רשת הגנים של בית יעקב?
רחל רביץ
ודאי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
יפה. לכם יש את מצגת הגננות בחינוך המיוחד?
רחל רביץ
ודאי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כמה זמן ייקח לכם להעביר את זה למשרד החינוך, אם תתבקשו?
קריאה
יום.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
תודה.
רחל רביץ
זה חומר חסוי.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אבל זה חומר חסוי בפני הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, קיבלתם רשות דיבור? זה נכון שאם חברי כנסת פונים ככה ואתם עונים לו, זה לא בדיוק מה שאנחנו מתכוונים. כדי שמשרד החינוך יפעיל את זה זה צריך לעבור כמה שלבים. זה הסכם. זאת אומרת שגם יצטרכו להיות נסרקים, נסרקים לא רק תעודת זהות ודופק, גם מבחינות אחרות: תארים, הכשרות, רישום פלילי, הכול.
קריאה
הכול אצלנו סרוק.
היו"ר יעקב מרגי
אצלך. תקשיבי, הלוואי שאני מתפרץ לדלת פתוחה ואין בעיה. שמתי את זה על השולחן, אני דורש תשובות. לא ייתכן שאני אהיה פה דון קישוט, ואני אסתכל אחורה ואין אף אחד מאחוריי.
קריאה
הרב מרגי, אפשר מילה?
היו"ר יעקב מרגי
מיד אני אתן לך. אני מודיע מראש, הוועדה תתכנס. לא תכננתי להיות פה ב-14 באוגוסט.
יהודית גידלי
יש ועדת הסכמות?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נעשה. בכפוף ליושב-ראש הכנסת. בשונה מאחרים, אנחנו לא מתיימרים לדבר בשם כולם.
קריאה
דיון המשך אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
צריך לבדוק. לא תהיה בעיה עם ועדת ההסכמות, יושב-ראש הכנסת. בכוונה לא ביקשתי את זה אחרי, כי הכנסת ננעלת ב-15. למרות שאפשר להתכנס גם בתל אביב, נכון לא תתנגדו? אבל אני עושה את זה ב-14 באוגוסט, ישיבה בשבוע הבא. משרד החינוך, חייבים תשובה להורה. בבקשה, אתה רוצה לתת אותה? סוניה, את רוצה להוסיף משהו בנושא הזה?
סוניה פרץ
אמרת את הדברים.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי את הדברים? מתנצל שלקחתי לך. זה המום של הוותק, של הפרקטיקה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק לא מובן מה הולך לקרות ב-14 בחודש.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא נעלתי, הוא ברשות דיבור. בבקשה.
דודי מזרחי
אני אתייחס לשאלה או לדברים שהצגת קודם לכן. אחת הסיבות שיצאנו לרפורמה בחינוך המיוחד נוגעת לבעיות שהיו קיימות, וחלקן עדיין קיימות, שנוגעות להסדרה בשטח – ערכים של בקרה, של אכיפה, שזה, אני חושב, אולי גולת הכותרת של הרפורמה בחינוך המיוחד. השנה היינו בפיילוט. אנחנו בתש"ף טיפלנו במחוז צפון. בתשפ"א נמשיך בכל הארץ, בגלל שיש לא מעט אי סדרים. לצערי הרב יש הרבה מאוד הורים וילדים שהמקרה שלהם נופל בין הכיסאות ולא מטופל כראוי. אני יכול רק להצר על כך.

אם לילד יש זכאות לחינוך מיוחד וההורים בוחרים במסלול של שילוב, הילד זכאי לסייעת ולשעות סיוע. אם הוא לומד בגן מוכר שאינו רשמי, דרך המלך היא שהתקציב עובר לבעלות גם עבור הסייעת וגם עבור השעות התומכות, הן מפעילה במישרין את הצוות.
היו"ר יעקב מרגי
איך קורה שרשות מכובדת וגדולה, ובעיני היא מכובדת ומצטיינת בדברים אחרים, לא מכירה את הסוגיה הזאת, לא מכירה את השפה של המוכש"ר? היא כמעט זרקה אותו מתחום השטח המוניציפאלי שלה.
דודי מזרחי
זה לא תקין.
היו"ר יעקב מרגי
אני בכוונה חותר לשם, דודי. אתה מבין שדיברנו שהשיח צריך להשתנות. אם במשרד החינוך יתייחסו לזה בשוויוניות, לכל החינוך המיוחד, אז גם הרשויות המקומיות יבינו שהשתנה פה. זה לא עוד איזה מאבק על חוק נהרי, לא חוק נהרי, מוכש"ר, לא מוכש"ר, פה זה צריך להיות מובנה, הרשויות צריכות לקבל את המידע, ההורים. המידע לא מונגש להורים. היהודי הזה התגלגל, הוא ואשתו, בלחפש מה מגיע לו. הוא עשה תואר שני עכשיו רק על הסיפור הזה של החינוך המיוחד – למה? הוא יודע, הוא יכול. סלחו לי אבל לא כל ההורים באותה רמה, לא כל ההורים פנויים, לא לכל ההורים יש יכולות. לו יש את היכולת. כמה הורים לא יכולים? כשעשינו את הרפורמה, דיברנו פעם אחר פעם על זה שהמידע לא מונגש, על זה שראשי רשויות חושבים שהם עושים טובה - זו גם התחושה שהם נותנים להורים לפעמים. פה אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם.
דודי מזרחי
אני מסכים. זאת אחת הסיבות שבגינה יצאנו לרפורמה.
היו"ר יעקב מרגי
כרגע הרשות שלו לא בפיילוט - מה עושים?
דודי מזרחי
לגבי המקרה הפרטני, אני אשמח שתעביר את הפרטים כדי שבאופן פרטני נבין מה הסיפור, איך אנחנו פותרים אותו – זה לא תקין. יש עוד מודל שקיים בחלק מהרשויות. בגלל שהרשויות מעסיקות גם ככה צוות של סייעות, אז יש מקרים שבהם הרשות המקומית - במקרים שילד משולב בגן מוכר שאינו רשמי - היא זאת שמעסיקה את הסייעת.
קריאה
זה לא המקרה.
דודי מזרחי
אני מבין. זה גם מודל שעובד. לגבי המקרה הפרטני נחליף את הפרטים כדי שנדע לתת פתרון. אני יכול רק להצר על כך.
קריאה
בסדר גמור. תודה.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
באנו לדיון על תקצוב גני ילדים בחינוך המיוחד. אני מגלה שיש אנרכיה מוחלטת במשרד החינוך. הדיון פה הוא על משילות. לפני שבועיים, כשבאנו להחליט על כל הדברים כמכלול, קיבלנו פה הבטחה שזה יעבור.
היו"ר יעקב מרגי
הבטחה שלי, לא של המשרד.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
בסדר.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ישב פה המנכ"ל.
ינון אזולאי (ש"ס)
המנכ"ל אמר שיהיה אופק.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא התחייב. הוא אמר שהוא מאמין בזה, שהוא חושב. היחיד שהבטיח פה שלא תיפתח שנת לימודים בלי תקצוב בגני הילדים במוכש"ר זה אני. לא כדאי למשרד החינוך להגיע ב-1 בספטמבר בלי התקצוב הזה.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אנחנו רואים שכל הפקידים אומרים שיש פה עבירה על החוק. בואו נעשה מאבק. אדוני היושב-ראש, אתה גם ככה מוביל את המאבק הזה.
היו"ר יעקב מרגי
כולנו מובילים, לא רק אני.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
זאת פשוט בושה. למה הכל בדקה התשעים? הייתה שנה שלמה, אפשר היה להתארגן לזה. ההורים האלה לא צריכים להיות בפרונט, המדינה צריכה להיות בפרונט. במקרה הזה המדינה כושלת. אין לחפש עכשיו מי האשמים. מסכנים הילדים האלה שמשלמים בכסף, בעוגמת נפש ובהתנהגות קלוקלת של מדינת ישראל.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא ביקשתי את זכות הדיבור מקודם, כי המתנתי לשמוע את האוצר ואת משרד החינוך. אחרי הדיון שהיה פה על תשלומי הורים הובהר לנו שהנושא הזה עומד להיפתר, שהולכים לפתור אותו. הגענו אחרי חודש, אחרי חודש וחצי לדיון. הייתי בטוח שנדבר על זה, הייתי בטוח שמשרד החינוך, שמשרד האוצר יענו איזו תשובה אינטלגנטית, כולל תשובה משפטית אינטלגנטית. הייתי בטוח שאני הולך לשמוע. התשובה המשפטית היא בדיוק הערך שלנו לבית המשפט העליון. אני רואה שמשרד החינוך מעריך אותה פחות מאיתנו, זה בסדר גמור. המערכת עונה תשובות לא אינטלגנטיות, האוצר עונה תשובות לא אינטלגנטיות, כולם מתעלמים - ואנחנו אחריהם. חבר הכנסת מרגי, אמרת לנו אז: "משרד החינוך התחייב, זה מתקדם". מה לא קרה בחודש האחרון שהולך לקרות בשבועיים הקרובים? אני מחדד את השאלה הזאת כי זה קריטי. מה לא קרה שהולך אכן לקרות? יש 24 מיליון שקל? אין 24 מיליון שקל? מה יש לנו?
היו"ר יעקב מרגי
אם היו מטפלים בזה ברצינות, היו מצליחים.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אתה חושב שעכשיו זה יטופל יותר ברצינות? זה מנכ"ל אחר שמתחייב? זה שמוליק אבואב אחר?
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שהוא הבין שאנחנו לא מתכוונים להרפות. אם הוא לא יכריז על השבתת מערכת החינוך, אם המנכ"ל לא יכריז בגלל שהוא לא מקבל מענים מהאוצר, אני מצפה שראשי המוסדות של החינוך המיוחד במוכש"ר - - נכון, הם יסבלו, זו לא אמירה קלה להשבית, אבל הם צריכים להשבית, להעביר את כולם.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אם יש בעיות עם איזו שהיא רשת שלא רוצה להעביר פרטים ובגלל זה מתעכב, אני אפנה לגדולי ישראל.
דסטה (גדי) יברקן (כחול לבן)
אתה מדבר רק על המגזר החרדי. הנושא הזה הוא של כלל האזרחים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא לא אצל המנכ"ל, הבעיה היא אצל היועץ המשפטי, שהלשכה המשפטית עדיין לא מבינים שעוברים פה על החוק. ברגע שהם יגידו למנכ"ל שעוברים על החוק יכול להיות שזה יותר ידחוף אותו. היועץ המשפטי פה מתפתל בשאלה: הבג"ץ התכוון ככה, לא התכוון ככה. הילדים האלה סובלים. זה לא מעניין אף אחד, כי אולי במקומות שלהם לא נמצאים הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. הכאב שלנו הוא על כך שהלשכה המשפטית לא מבינה שעוברים פה על החוק. אני מבין כשהם אומרים "אנחנו מצפצפים על בג"ץ". אם אתם מצפצפים על בג"ץ, ברוכים הבאים למועדון.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני מצטרף לחבריי. ישבנו פה, שמענו, הקשבנו, אבל עם תשובות לא יצאנו. אני מאוד מקווה שביום רביעי נבוא עם תשובות, לא כמו שביקשנו ממשרד החינוך וממשרד האוצר לפני חודש.
היו"ר יעקב מרגי
אני כולי תקווה לא לקיים את הדיון אם נקבל תשובות.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני חושב שכולנו בעד.
קרן ברק (הליכוד)
נראה לי שהאנשים באגף הזה, מי שישב פה, פחות מכירים אותנו. אנחנו גם פחות מכירים אתכם. בדיון הראשון של ועדת החינוך הנושא הזה היה הדבר הראשון שאותו דרשו חברי הכנסת פה. אני מודה שזו לא הייתי אני ואני פשוט הצטרפתי לבקשה של חברי כנסת אחרים. אמרנו שאנחנו לא נדון על שאר הדברים שהיו על סדר היום אם הנושא הזה לא נפתר. היה אז את המרכז לשלטון מקומי שביקש את המכרז של הביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
זאת הייתה החולשה שלנו, הביטוח. לא עשינו מחווה למשרד החינוך.
קרן ברק (הליכוד)
התחושה הזאת של להגיד "בואו, אנחנו עכשיו פותרים את הנושא הזה, רק אחר כך עוברים לנושאים האחרים" איננה מרפה ממני, איננה מרפה מחבריי. אני מנסה שתבינו עם איזה ז'אנר של חברי כנסת אתם יושבים פה. תדעו שזה לא יחזור יותר. יש לנו את יושב ראש הוועדה, הוא הכי הוגן, הכי מבין, הכי מוכשר שיש פה בבניין הזה, יש לו אחריות על כולם. בגלל שיש לו אחריות לכך ששנת הלימודים תיפתח הוא לא שם וטו. במקום שתכבדו את זה אתם מותחים את החבל הרבה יותר מידי. אם הוא לא היה, לא היינו נותנים לזה אז לעבור. בגלל תחושת האחריות שלו, בגלל הניסיון שלו, הוא אמר: אני לוקח את זה עלי. מה שעשיתם היום הוא לא הוגן. סיכומים זה לשני הכיוונים. ברגע שיש סיכום שני הצדדים צריכים לפעול לפי אותו סיכום, והיה סיכום אז. המשכנו אז בדיון, כי סיכמנו שאנחנו עומדים בהתחייבות שלנו, אתם עומדים בהתחייבות שלכם. אתם באים חודש אחרי זה, מגלגלים עיניים, ואומרים: זה לא אני, זה ההוא, זה ההוא. זה לא יעבור יותר. נתנו לכם פעם אחת לעשות את זה, אני מבטיחה בשם חבריי פה שזה לא יקרה יותר.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שהקריאה שלנו ליו"ר ועדת כספים – זו הוועדה הכי משמעותית בימים אלה - היא לא להעביר שום העברה לאוצר, שום תיקון, שום קיצוץ פלט, שום העברה תקציבית, שום עודפים, שום תקנה, שום כלום. זו קריאה שאני מקווה שהוא ייענה לה, אני יודע שזה בוער בו.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
אכזבה גדולה. מי יצא להפגין? הורים שבקושי שורדים את היום יום?
היו"ר יעקב מרגי
לא צריך הפגנות.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
לא חשוב, אכזבה זו אכזבה. אני רק מבקשת שזה לא יהיה פלסטר, שאנחנו נסתכל על תכנית רב-שנתית. אני מבקשת שלא נייצר פה פלסטר נקודתי, אלא תכנית רב-שנתית.
היו"ר יעקב מרגי
אני סירבתי לפלסטר.
עומר ינקלביץ' (כחול לבן)
יש ברפורמת החינוך 300 מיליון ₪. יש כל מיני תקנות שלא מיושמות. אפשר למצוא את התקציב. אני לא רואה שאנחנו מטפלים במוכש"ר רגיל, בכיתות שילוב, שזה חלק מתקציב גדול שצריך לטפל גם בו. תעלו את זה לדיון. איפשהו זה נעלם לנו. צריך להעלות גם את הדבר הזה לדיון.
אהרון רבינוביץ
עשיתי תחקיר בנושא הזה. אני מלווה את המאבק הזה הרבה זמן. אמרו לגבי הסכמי השכר שמשרד החינוך לא בדיוק יודע את הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא בגלל זה. זו גם בעיה.
אהרון רבינוביץ
לפיקוח של משרד החינוך יש את כל הנתונים. כשהפיקוח של משרד החינוך רוצה, הוא שולח בקשה וכל הנתונים נסרקים אליו ישירות. מי שלא מעביר את זה מקבל מיד קנסות. הפיקוח של משרד החינוך יודע את הכל, אבל לאגף של התקצוב נעים לא להסתכל על זה כאילו הוא לא יודע מה הנתונים. אני לא יודע מי ניסה לעבוד עליך.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הכי מדויק. תאמין לי, קשה לעבוד עלי. אתה יודע למה? אני ארבע שנים זועק שיש אכיפה סלקטיבית במשרד החינוך, שיש תחומים שלא נכנסים אליהם. אל תהיה בטוח במה שאתה אומר. יש אכיפה סלקטיבית במשרד החינוך. כשאני אומר "אין להם", אז אין להם.
אהרון רבינוביץ
אין להם את הנתונים?
היו"ר יעקב מרגי
אין להם את הנתונים. זה לא לכולם. לאלה שעשו ביקורת שכר באגף פיקוח ובקרה, שדרשו השבות למי - -
אהרון רבינוביץ
כשהם רוצים, הם יודעים לקבל את הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, אבל הם לא יכולים. אני לא אגיד לך למה, כי אני לא רוצה לפגוע בחבריי. יש לי קולגיאליות לחברי כנסת, לבעלי תפקידים כאלה אחרים, לסגני שרים, אז עזוב את זה.
אהרון רבינוביץ
גם בגני הילדים בחינוך המיוחד של המוכר שאינו רשמי?
היו"ר יעקב מרגי
אחרי זה תבוא, תשאל אותי, ואז אני אשקול אם לתת לך את הנתונים. אני חושב שאמרתי יותר ממה שלא אמרתי.
הניה מרמורשטיין
אני רוצה לצייר את תחילת השנה שתבוא. אנחנו מקבלים את הילדים מוועדות השמה, זה לא שאנחנו עושים רישומים. אנחנו מטפלים בילדים הכי קשים במדינת ישראל: ילדים עם מוגבלות שכלית קשה, סיעודיים. ברוך השם פיתחנו מקומות יפהפיים. נכון שהם לא מקבלים את מה שהם צריכים, אבל אנחנו עוסקים בשביל זה. יש לנו מקומות יפהפיים, לכן הביקוש אלינו הוא רב מאוד. במקום שיהיו עכשיו בין שישה לשמונה ילדים בכיתה, בכל כיתה יהיו עכשיו עשרה ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
למה את מסכימה?
הניה מרמורשטיין
כי אחרת ילדים יהיו בחוץ.
היו"ר יעקב מרגי
את לא עוזרת להם, ואני לא ערל לב. אמרתי בתחילת דבריי, הם בונים על החמלה שלנו, הם בונים על החמלה שלכם.
הניה מרמורשטיין
נכון. אני לא יכולה להסתכל בעיני אימא שבוכה על כך שהיא לא יכולה להכניס את הילד שלה. קבעו שבכל גן שיהיו בו מעל שלושים ומשהו ילדים יתנו עוד סייעת. בגנים של החינוך המיוחד יש גננת וסייעת. ברגע שאני מקבלת יותר משישה עד שמונה ילדים לא מוסיפים לי סייעת, אני צריכה להוסיף מכספי סייעת. מה שהם עוד דורשים ממני זה לתת לסייעת הזאת את כל הזכויות שהם נותנים לסייעת.
אסתר קרמר
כשהתחלתי לעבוד בחינוך הממלכתי-דתי, ראיתי את הפער המדהים. ההבדל בין אופק חדש הוא הרבה יותר משעות - הוא רכזי מקצוע, הוא ליווי הרבה יותר צמוד.
היו"ר יעקב מרגי
כשאנחנו מדברים על השוואה, אנחנו מדברים על הכל. אני בכוונה לא רציתי להיצמד לנישה מסוימת. החוק אומר שווה בשווה הכל, כולל סוג המנורה - אני הולך קיצוני עד לשם.
אסתר קרמר
למה התחלתי לעבוד בבית ספר ממלכתי-דתי?
היו"ר יעקב מרגי
תשתיות.
אסתר קרמר
רק בית ספר מוכר שאינו רשמי לא נגיש למורה נכה. בית הספר היחיד שהסכים לקבל מורה נכה זה בית ספר ממלכתי-דתי.
היו"ר יעקב מרגי
זו לא העוולה היחידה שקיימת.
אסתר קרמר
צריך שתהיה אפשרות למורים נכים לעבוד במערכת החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי שכשישתנה השיח וראשי רשויות, שרים ופקידים יבינו שהמוכש"ר הוא לא איזה אילוץ פוליטי, שזה לא עוד מישהו שעושה טובה למישהו אלא מישהו שעושה טובה למדינה, לא ניתקל בתופעות כמו שההורה רון פה ציין, או כמו שאת מספרת. ודאי, אנחנו מכירים את זה, את צודקת. יש לנו ארבע שנים לעבוד.
מרגלית לב-טוב
השאלה שלי היא בעיקר למשרד החינוך. בתור אימא לילד מיוחד שילמתי במשך כמה שנים תוספות מהכיס הפרטי שלי.
היו"ר יעקב מרגי
תלכי לתביעה ייצוגית מאחר והם פעלו שלא כדין.
מרגלית לב-טוב
אי אפשר, זה עשרות הורים. אין להם כוח. להורים אין כוח.
היו"ר יעקב מרגי
אני הייתי הולך לתביעה ייצוגית ודורש השבה. תשאלי את גור רוזנבלט, ראש אגף פיקוח ובקרה במשרד החינוך. כשהוא מגלה מוסד שעשה עוולה, הוא דורש השבה.
מרגלית לב-טוב
אנחנו לא עשינו את זה דרך המוסד עצמו, אנחנו עשינו את זה דרך איגוד הורים קטן, בינינו.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא שם.
שי ליפשיץ
כשפניתי לחבריי חברי הכנסת, מצאתי אוזן קשבת. אני פונה לחבריי ממשרד החינוך, ליועצים המשפטיים - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מצאת שם אוזן כרויה?
שי ליפשיץ
לא מצאתי. אני אומר ומבקש בתחינה, כמו שביקשתי מחברי הכנסת, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.
היו"ר יעקב מרגי
למרות הדברים, למרות להט הדברים, יושבים פה, אני אומר לכם בכנות כי אני מכיר כל אחד בתפקידו, אנשים שהכי רוצים להיות איש. כשהתכנסנו למצוא פתרונות, ראינו שיש קשיים אובייקטיביים וקשיים לא אובייקטיביים. האובייקטיביים תלויים בנו, אנחנו נצטרך לפתור אותם. הלא אובייקטיביים – זה גדול עליהם. אנחנו מוכנים לתת כתף חמה למאבק של צמרת המשרד. זה יכול להיפתר. תביאו את זה למנכ"ל. הדבר הכי נכון שיעשה שר החינוך זה להצהיר שהוא לא פותח את שנת הלימודים ב-1 בספטמבר בחינוך המיוחד בכל הארץ כי האוצר מסרב לתקצב זאת ראלית. יש דבר אחד שהאוצר צריך להבין - מה שאין לו תקרה תקציבית, מה שהוא לא תלוי תקציב זה חינוך מיוחד. לחינוך המיוחד יש צורך של תקצוב. תוך כדי הליכה מתקנים, המדינה יודעת לתקן. תשאלו את יו"ר ועדת הכספים כמה תוך כדי הליכה מתקנים את ספר התקציב. רבותיי, תודה לכם, ניפגש כאן בשבוע הבא – אני מקווה שלא - אם הבעיה לא תיפתר עד אז.


הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים