ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 15/07/2019

בקשת הוועדה המיוחדת להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289), לפני הקריאה השנייה והשלישית – (בכפוף לאישורה בוועדה המיוחדת).

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת4

15/07/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 18
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ט (15 ביולי 2019), שעה 10:15
סדר היום
בקשת הוועדה המיוחדת להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289), לפני הקריאה השנייה והשלישית – (בכפוף לאישורה בוועדה המיוחדת).
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
אוסנת הילה מארק
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
ייעוץ משפטי
גור בליי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץבקשת הוועדה המיוחדת להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289), לפני הקריאה השנייה והשלישית – (בכפוף לאישורה בוועדה המיוחדת).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת, שמשמשת באופן עקרוני כוועדת הכנסת. ועדה שבמשך, כמה שנים אתי?
אתי בן יוסף
הפסקתי לספור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עשרות שנים אתי בן יוסף ניהלה אותה. וכשאני אומר 'ניהלה' בלשון עבר זה נשמע קצת מוזר. זה לא יאומן, זה נראה כמו חלק של פסיפס מדיוני הוועדה, חלק אינטגרלי מכל המערכת הזו במשך שנים רבות. במסירות אין קץ, אתי, מהשנה וחצי שבהן אני עובד לצדך ראיתי מקצועיות, ראיתי אכפתיות, ראיתי יכולות אדירות – שזה דבר לא מובן מאיליו. יש אנשים שבאים לעבודה ויש אנשים שבאים לעבוד. את מהזן השני, שמגיע לעבוד למען אזרחי ישראל כי בסופו של דבר שאת עושה מבוקר עד ערב משליך על המדינה כולה, אם מסמך לא יצא בזמן ואם פעולה לא בוצעה בתאריך או בשעה המדויקים – יש לזה לפעמים השלכות רוחב שבציבור לא תמיד יודעים. המקצועיות שלך והאכפתיות שלך הובילו לעבודה איכותית של הוועדה. אני חושב שכולנו נרגיש בחסרונך אבל את תהיי חייבת לבוא לבקר הרבה ולהיות איתנו בכל זמן פנוי שיהיה לך, כל זאת בהנחה שגם אני אהיה פה, בעוד בערך חודשיים נדע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תהיה גם תהיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו בדרך כלל מתחלפים אבל אתם, עובדי הכנסת הקבועים והמסורים, נשארים פה. אני חייב לומר לך תודה רבה, היה לי כבוד גדול, זה גם כבוד גדול עבורי להיות בדיון האחרון שאת מנהלת.
אתי בן יוסף
נברך גם את דור ההמשך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מאחלים הצלחה גדולה לנועה בירן שנכנסת במקום אתי לתפקיד. כמובן שבטקס עוד נרחיב ונאמר אבל חשוב היה לי לפתוח את הדיון האחרון שאתי מנהלת אותו בדברי השבח הללו. עכשיו אפשר לעבור לעבודת הכנסת, הנושא שלנו הוא בקשת הוועדה המיוחדת להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289), לפני הקריאה השנייה והשלישית. יש פה את הפנייה של חברת הכנסת אוסנת מארק, אם היא תרצה היא תוכל להסביר אותה וגם היועץ המשפטי שמלווה את הוועדה יוכל להסביר את העניין ואז נוכל להצביע עבור זה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מאחר שאין ועדת חוקה קבועה אז החוק לא נותן להעביר את התקנות שנדונו. אנחנו מבקשים עכשיו אישור להקמת ועדה מיוחדת כדי שנוכל להעביר את הסעיף הספציפי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יסביר גם היועץ המשפטי.
גור בליי
אני רוצה להוסיף שהוועדה אישרה היום את הצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית. אנחנו נמצאים בפגרת בחירות, דיוני מליאה אינם מתקיימים באופן סדיר, לכן אנחנו רוצים להביא נושא זה למליאה כבר היום על מנת שאפשר יהיה להתקדם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ולכן אתם מבקשים פטור מחובת ההנחה.
גור בליי
אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה שיאפשר לנו להניח על שולחן הכנסת ולהצביע עוד היום על מנת לייעל את העניין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נשמע בסדר גמור. חבר הכנסת אוסאמה סעדי בבקשה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, אני מתנגד בתוקף.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה מה שהוא עשה לנו גם למטה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו החלטנו שבישיבה הזו שהיא ישיבה חגיגית תהיה הצבעה גורפת בעד, לא צריך לעייף את אתי בספירת אצבעות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני רוצה לומר שהפעם היחידה שאני מסכים עם כל מילה ועם כל תג שאמר כבוד היושב-ראש, אני מצטרף לכל הדברים שאמר על מנהלת הוועדה המיתולוגית, כל מילה במקומה, אני הייתי כבר בכמה כנסות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני חושב שמקומך בכנסת הבאה מובטח אף הוא.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
עבדנו בשיתוף פעולה מעל ומעבר. יחסי העבודה עם אתי היו מצוינים, היא עשתה את עבודתה במסירות ובמקצועיות – כל המוסיף גורע. אנחנו נאחל לך בהצלחה ובריאות טובה. שיהיה לך זמן לבלות עם המשפחה. אנחנו מסכימים לפטור מחובת ההנחה מכיוון שזה עבר בוועדת חוקה פה-אחד, זה אחד מהחוקים המהפכניים שאנחנו עשינו בכנסת ה-20, חבל שלא השלמנו זאת בגלל המצב הפוליטי אבל לפחות את זה דחינו בכמה חודשים על מנת להשלים את כל התקנות ושהחוק ייכנס לתוקף ב-15 בספטמבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, מי בעד?
הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

ההחלטה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מספר 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289),לפני קריאה שנייה ושלישית, נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה נתקבלה פה-אחד, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים