ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 15/07/2019

בקשת הוועדה המיוחדת להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289), לפני הקריאה השנייה והשלישית .

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים