ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 10/07/2019

בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ., התפלגות סיעת חד"ש תע"ל לפי חוק הכנסת. , הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289)., התפלגות סיעת יהדות התורה לפי חוק הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת10

10/07/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 17
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, ז' בתמוז התשע"ט (10 ביולי 2019), שעה 10:00
סדר היום
1. התפלגות סיעת חד"ש-תע"ל לפי חוק הכנסת
2. התפלגות סיעת יהדות התורה לפי חוק הכנסת
3. הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289)
4. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ
נכחו
חברי הוועדה: אוסנת הילה מארק – היו"ר
אופיר כץ
מיכאל מלכיאלי
עידית סילמן
חברי הכנסת
יעקב אשר
עוזי דיין
אוסאמה סעדי
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
מרגנית לוי - יועצת שר המשפטים, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
גור בליי
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הדר אביב


1. התפלגות סיעת חד"ש-תע"ל לפי חוק הכנסת
2. התפלגות סיעת יהדות התורה לפי חוק הכנסת
היו"ר אוסנת הילה מארק
בוקר טוב. יש לנו היום על סדר היום בקשות לשינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת לפי חוק הכנסת: התפלגות סיעת חד"ש-תע"ל, התפלגות סיעת יהדות התורה, קביעת הרכב הוועדה המיוחדת לדיון חוק בהצעת חוק חדלון פירעון ושיקום כלכלי, ובחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, בוקר טוב, חבריי חברי הכנסת. האמת היא שהבקשה הזו היא לא כצעקתה, שאפשר לחשוב, מתפלגים. זה אולי צעד אחורה על מנת ללכת שני צעדים קדימה, ואני מקווה שהעניין של הרשימה המשותפת שמאחד את כל המפלגות הערביות קום תקום.
עוזי דיין (הליכוד)
זה חידון על הבוקר או מה?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אז אני מסביר כבר, עוזי.

אנחנו מגישים את ההתפלגות הזאת, זו התפלגות טכנית לצורך ועדת הבחירות, משקיפים, קלפיות, והבנתי שהמועד האחרון הוא 59 יום לפני הבחירות, ולכן אנחנו מגישים את הבקשה הזאת. ואני מבקש לקרוא לסיעה תע"ל בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי. זו הבקשה שלנו. אני מבקש לאשר אותה. תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת. בשם סיעת יהדות התורה אנחנו מבקשים את אישור הוועדה להתפלגות סיעת יהדות התורה לשתי סיעות: דגל התורה ואגודת ישראל, כפי שהיה גם בבחירות הקודמות. וכמו שאמר חברי, קודם כל, לעשות את ההתפלגות הזאת אפשר לעשות את זה רק כשמאוחדים באמת. כשיש אחדות ומבינים אחד את השני, אז אפשר לעשות את הפיצולים הטכניים. נכון, ירדנה?
היו"ר אוסנת הילה מארק
כשאין אחדות ויש מחלוקת, אז זה כבר לא רלוונטי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כשאין אחדות אז זה לא רלוונטי, זה לא עובד.

לכן אני רוצה לומר לידידיי חברי הכנסת, יהדות התורה מאוחדת מתמיד. צעדנו ביחד בבחירות הקודמות שהיו רק לפני כמה חודשים ונצעד גם ביחד הלאה, והבקשה שלנו היא בקשה טכנית. ואני חושב שצריך לציין גם עוד דבר, שיש אנשים שהתחביב שלהם זה לחפש דברים – אין לזה שום נפקות מבחינה כספית. אף אחד לא מרוויח פה כסף. זה באמת רק התנהלות טכנית שטובה לנו.
עוזי דיין (הליכוד)
בקיצור, למה עושים את זה, יעקב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולכן אני מבקש מעוזי דיין לעשות מאמץ ולאשר לנו את - - -
היו"ר אוסנת הילה מארק
זה נותן להם אפשרות בבחירות עצמן יותר קלפיות, יותר זה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה יותר טוב בקלפיות, ההתנהלות הכספית היא יותר קלה.
היו"ר אוסנת הילה מארק
זה משליך רק על יום הבחירות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רק על הקלפיות ועל הוועדות.
היו"ר אוסנת הילה מארק
רק על הקלפיות, ובמטרה שהם יביאו יותר מנדטים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הליכוד היה בנוי פעם משלוש מפלגות, והיום - - -
ארבל אסטרחן
אני רוצה רק לסכם את הבקשה, אם אפשר שזה יהיה בצורה מסודרת בפרוטוקול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה צריך עוד? את שם הרשימה?
ארבל אסטרחן
היום הסיעה נקראת חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי, והיא בעצם תתפלג לשתי סיעות לפי החלוקה של החברים שהיתה קודם. אין כאן שינוי. זאת אומרת, יש נציג של חד"ש ויהיו בה חברי הכנסת: איימן עודה, סלימאן, עופר כסיף ויוסף ג'בארין; וסיעת תע"ל בראשות אחמד טיבי - נכון, זה השם?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
כן.
ארבל אסטרחן
ויהיו בה חברי הכנסת טיבי וסעדי.

וסיעת יהדות התורה תתפלג לשתי סיעות – אגודת ישראל, שיהיו בה חברי הכנסת: ליצמן, פרוש, טסלר ואייכלר, וסיעת דגל התורה שיהיו בה חברי הכנסת: גפני, מקלב, יעקב אשר ופינדרוס.

הבקשות עומדות בתנאים שקבועים בחוק הכנסת, ולכן אין מניעה ובעצם צריך לאשר אותן.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז אפשר להצביע.
ארבל אסטרחן
ועוד שאלה אחת, שאתם לא חייבים לתת עליה תשובה. כשאנחנו מפרסמים את ההחלטה של ועדת הכנסת אנחנו כותבים מי יהיו באי הכוח של הסיעות החדשות. אתם יודעים להגיד לנו אם הם יהיו אותם באי כוח?
יעקב אשר (יהדות התורה)
באי הכוח הם אותם באי הכוח.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
באי הכוח שיש ברשם המפלגות, זה אותו דבר.
ארבל אסטרחן
זה לא ברשם המפלגות. זה הודעה של הכנסת, זה לפי חוק מימון מפלגות. אצלכם זה יהיה חבר הכנסת טיבי, ואתה ממלא מקום?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
כן.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז אפשר להצביע? מי בעד?
עוזי דיין (הליכוד)
לא. אני רוצה רשות לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, סליחה, תיקון קטן. גם באי הסיעות וגם ממלאי מקומם הם אותו דבר כמו - - -
ארבל אסטרחן
כן, כן. בדגל התורה זה? - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
עוזי דיין (הליכוד)
שימו לב להנמקה. אני חושב שיש הרבה יותר מדי מפלגות בארץ. אני חושב שכל מהלך להוסיף שיהיו עוד יותר מפלגות - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל המפלגות האלה רשומות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הן קיימות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתה לא מוסיף עוד מפלגות.
עוזי דיין (הליכוד)
אם זה היה תלוי בי, הייתי מבטל את רוב המפלגות. אבל מכיוון שזה דמוקרטיה - - -
היו"ר אוסנת הילה מארק
אבל עוזי, זה לא שאחר כך הם רצים לבד. הם ביחד. זה רק טכני לכמה יושבי קלפיות יהיו להם וכמה סדרנים.
עוזי דיין (הליכוד)
כיוון שיש על זה מילא החלטה של הקואליציה ושל הסיעה, אבל אם ידידי יעקב אשר מבקש ממני לעשות משהו, אז אני אצביע בעד.
ארבל אסטרחן
היות וכאן זה בהסכמה, חשוב לדעת שבעניינים כאלה של התפלגויות או מיזוגים של סיעות זה לא עניינים של קואליציה ואופוזיציה. החוק קובע את התנאים, מתי אפשר להתפלג. למשל, ח"כ יחיד – אם אחד מחברי הכנסת שיושבים כאן היה רוצה לבד להתפלג, הוא לא יכול היה לעשות את זה. החוק קובע את התנאים.
עוזי דיין (הליכוד)
האמבה יכולה. יש גופים שיכולים בעולם - - -
ארבל אסטרחן
אז הכנסת שונה מאמבות, ולכן האישור של ועדת הכנסת הוא אישור שמתחייב מכוח החוק.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אוקיי, אז אפשר להצביע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
התפלגות סיעת חד"ש-תע"ל לפי חוק הכנסת והתפלגות סיעת יהדות התורה לפי חוק הכנסת אושרו.3. הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289)
היו"ר אוסנת הילה מארק
הסעיף הבא: קביעת הרכב הוועדה המיוחדת. הוחלט להקים ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019, אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ט, 1 ביולי 2019, ועלינו לקבוע הרכב של ועדה מיוחדת שתכין אותה לקריאה שנייה ושלישית. להלן הרכב הוועדה.
בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת על פי ההרכב הבא
סיעת הליכוד – חמישה חברים: אוסנת מארק, מאי גולן, אריק קלמר, פטין מולא ומיכל שיר.

סיעת כחול לבן – ארבעה חברים: יהוראי להב, קארין אלהרר, מירב כהן, אסף זמיר.
סיעת ש"ס – חבר אחד
משה ארבל.

סיעת יהדות התורה – חבר אחד: אורי מקלב.

סיעת חד"ש-תע"ל – חבר אחד – עכשיו זה כבר שתי סיעות, אז אתם תמסרו את השמות?
ארבל אסטרחן
בעצם חד"ש היא הגדולה יותר.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז חד"ש, מי יהיה הנציג שלכם?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אוסאמה סעדי.
ארבל אסטרחן
אבל צריך לבדוק את זה גם עם חד"ש לפני שמודיעים במליאה.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז אנחנו נבדוק את זה לפני שנקריא את זה במליאה?
ארבל אסטרחן
חד"ש או תע"ל, וצריך לבדוק איתם.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אוקיי.
סיעת העבודה – חבר אחד
אבי גבאי.

סיעת ישראל ביתנו – חבר אחד: אלי אבידר.

סיעת איחוד מפלגות הימין – חברה אחת: עידית סילמן.

יושבת ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת אוסנת מארק.

מי בעד?
ארבל אסטרחן
יש, אורי מקלב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה בסדר. זה בסדר. זה על דעת כולם. גם אוסאמה סעדי הוא על דעתי שתי - - -

אל תנסו לפלג אותנו באמת.
אתי בן יוסף
לא, אנחנו רוצים לכתוב את ההחלטה - - -
קריאה
אל תקפצו על המציאה - - -
היו"ר אוסנת הילה מארק
הם רק כאילו התפלגו.
קריאה
אל תחמם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפילו מלכיאלי שותק - - -
קריאות
- - -
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז איך?
ארבל אסטרחן
עכשיו אורי מקלב הוא חבר בסיעת דגל התורה. אין שאלה בכלל. סיעת יהדות התורה לא קיימת בעצם יותר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כיושב-ראש הסיעה המיוחדת, אני אומר לך שחבר הכנסת מקלב שיש לו ניסיון רב בנושא חדלות פירעון וליווה את החוק הזה הרבה שנים, ביחד עם אוסאמה סעדי במקרה, הם יהיו חברי - - -
ארבל אסטרחן
אני מציעה שכן יצביעו עכשיו על אוסאמה סעדי, ומנהלת הוועדה תדבר עם סיעת חד"ש ותראה אם יש בעיה עם זה.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז אנחנו נגיד שהנציג של סיעת תע"ל יהיה אוסאמה סעדי אחרי ההתפלגות, ומנהלת הוועדה תבדוק את זה, ואם כן אז אנחנו נקריא את זה גם במליאה.
ארבל אסטרחן
אז יהיה נציג מחד"ש.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז אפשר להצביע. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289), אושר.
היו"ר אוסנת הילה מארק
פה אחד. הבקשה אושרה.
ארבל אסטרחן
כדאי להצביע בנפרד על העברת הצעת החוק לוועדה.
היו"ר אוסנת הילה מארק
אז בואו נצביע על העברת הצעת החוק לוועדה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד.
העברת הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289) לוועדה אושרה.
היו"ר אוסנת הילה מארק
פה אחד.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ואז אתם מביאים את זה למליאה.4. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ
היו"ר אוסנת הילה מארק
אנחנו עוברים לסעיף הבא: בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בוקר טוב, תודה רבה.

ראשית, אני רוצה לעשות את זה פורמלית. ברוכה השבה, עורכת הדין ארבל אסטרחן, שהיתה שנה בשנה אקדמית, ואנחנו שמחים לשובך, ותעשירי אותנו בידיעותייך.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
בשם כולנו.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון. לכן היה לי חשוב.

אני באה לבקש מהוועדה לקבוע סגן ליושב-ראש הכנסת. יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את הארץ בי"ב באב, 13 באוגוסט, ולשוב בכ"ה באב, 26 באוגוסט. חלק מהזמן גם נופל על החופשה המרוכזת של הכנסת.
עוזי דיין (הליכוד)
רגע, זו נקודה חשובה ומעניינת. מתי החופשה המרוכזת? באיזה תאריכים?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני חושבת שמ-17 באוגוסט עד 1 בספטמבר או עד 2 בספטמבר. לא משנה, זה השבועיים האחרונים של אוגוסט כשנופל על תחילת ספטמבר, לאפשר לאימהות לילדים לגיל הרך ללוות אותם לבתי הספר ולגני הילדים.
קריאות
גם האבות. גם האבות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הסבתות גם.

בכל מקרה, יושב-ראש הכנסת כשעוזב את הארץ מתבקשת הוועדה למנות לו סגן יושב-ראש. מבקש יושב-ראש הכנסת שבעת היעדרו ימלא את מקומות סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אבקש את אישור הוועדה. תודה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מאיזו סיעה הוא?
היו"ר אוסנת הילה מארק
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה לבחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ אושרה.
היו"ר אוסנת הילה מארק
סיימנו. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:17.

קוד המקור של הנתונים