ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 10/07/2019

בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ., התפלגות סיעת חד"ש תע"ל לפי חוק הכנסת. , הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019 (מ/1289)., התפלגות סיעת יהדות התורה לפי חוק הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים