ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 01/07/2019

בחירת יושב ראש הוועדה הזמנית

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת4

01/07/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ט (01 ביולי 2019), שעה 14:00
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדה הזמנית
נכחו
חברי הוועדה: שלמה קרעי – יושב-ראש הוועדה
יעקב מרגי – יושב ראש הוועדה
קרן ברק
עוזי דיין
יעקב טסלר
עידית סילמן
קטי (קטרין) שטרית
חברי הכנסת
יצחק זאב פינדרוס
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחוןבחירת יושב ראש הוועדה הזמנית
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך החגיגית. אני כממלא מקום יושב-ראש הוועדה המסדרת פותח את הישיבה. ועדה חגיגית למעשה, ישיבה חגיגית שבאה לאשר את יושב-ראש ועדת החינוך הקבועה בכנסת הזמנית הזאת. כל הוועדות האחרות הן ועדות זמניות, ועדת החינוך בגלל חשיבותה, ובגלל המשמעות שלה, הוקמה כוועדה קבועה בכנסת הזאת.
סדר היום שלנו
המלצת הוועדה המסדרת לבחירת יושב-ראש בוועדת החינוך, התרבות והספורט. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. אם כך, הוועדה המסדרת בשבתה כוועדת הכנסת, ממליצה בפני ועדת החינוך, התרבות והספורט, לבחור בחבר הכנסת יעקב מרגי, לכהן כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת ועדת החינוך, התרבות והספורט, לבחור את חבר הכנסת יעקב מרגי,
ליושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההצעה התקבלה פה אחד. ברכות, חבר הכנסת מרגי, יושב-ראש הוועדה.(היו"ר יעקב מרגי, 14:07)
היו"ר יעקב מרגי
קודם כל, אני רוצה להודות לכל החברים שהגיעו. אין ספק שגם לידידי, חבר הכנסת, ד"ר שלמה קרעי, שזכיתי ללמוד באותה כיתה עם אביו, שיחיה, ביסודי. מסתבר שהחכמה והחריפות עוברת גם בגנים, לא תמיד, אבל לעתים קרובות עובר גם בגנים...

ראשית, להודות לשלמה ידידי, ולוועדה המסדרת. ליושב-ראש הכנסת – אני חושב שזה לא מובן מאליו, כי לא מקימים ועדות בתקופת מעבר או בתקופת בחירות. אבל מה לעשות שהבחירות נפלו בסיום שנת לימודים, תחילת שנת לימודים. האתגרים הם רבים, והמטלות הן חשובות.

לדוגמה, כבר נדרש בשבוע הבא לסוגיה של תשלומי הורים במלואם, או חלקיים, נראה כבר מה נעשה. זו סוגיה שגם הוודאות למנהלי בתי-ספר, חייבת שתהיה לה משרד. למורים – אנחנו שומעים שזה מרחף באוויר איום שביתה, לא שזה חדש, אבל פה יש ממשות עם ההסכם. אמרתי לעצמי, זה כמעט מזוכיזם פוליטי להתנדב להיות יושב-ראש ועדת חינוך לפני בחירות.

אני אומר את האני מאמין שלי, וגם לקטי. האתגר של השר הבא שיהיה אחרי הבחירות האלה, לא בתקופת המעבר, זה כבר להביא למדינת ישראל מערכת חינוך חדשה, עדכנית, מאתגרת, צופה פני עתיד. הציבור כבר משווע לזה, גם העובדות מדברות בעד עצמן. זה אתגר לא קל, לא פשוט - זה אחד המשרדים הגדולים.

אני אומר לך מה אמרה לי בכירה של משרד החינוך - אני לא פדגוג, לא באתי מתחום ההוראה. הפוך - תמיד אמרתי שאני תקלה של מערכת החינוך הממלכתי של מדינת ישראל – תקלה. מי שירצה בשיחה אישית נוכל להבהיר לו. ודווקא, דווקא אחד כזה יכול להביא את הבשורה. משם, אני אומר לך מה שאמרו לי, מה שלא היה מנת חלקן של ועדות החינוך, ואמרו לי את זה מנהלי המחלקות והאגפים במשרד החינוך. בהתחלה זה איים עליהם, הריאקציה שהגיעה מהוועדה, הרגישו קצת מאוימים. לאחר מכן, אחרי זמן, הם אמרו, אתה לא יודע כמה זה תרם לעבודת המשרד.

אני אומר לכם, הייתי בהרבה דיונים. אחד מהעוזרים הפרלמנטריים שהוא ותיק, אומר לי, איזה כלים יש לכם כוועדה? או כשאני נפגש עם תלמידים, סטודנטים – מה תפקיד הוועדה? רבותיי, יושב-ראש ועדה שלא יודע מה – חבר כנסת, למה יושב-ראש ועדה? שיודע מה כוחו בוועדה, הוא חוטא למטרה. יש לו כוח עצום. צריך להעלות נושאים, לבקר נושאים.

נושא שאנחנו נחטא לו אם לא ניגע בו – חוקקנו פה את הרפורמה בחינוך המיוחד. בשנת הלימודים הקרובה, הפיילוט מוכן במחוז צפון. מי בדק? איך נערכו? לא נערכו? יכול להיות שעשו עבודה, אבל מישהו צריך לדווח פה. אנחנו נידרש לכך כחברי הוועדה. אנחנו נידרש לראות אם באמת זה עבד לפי התכנית. לפי החקיקה, ולפי ההצהרות של המשרד.

שוב, ידינו יהיו עמוסות עבודה. נשתדל לעשות כפי שהתחייבנו. זו לא ועדה רגילה. זו ועדה שכפופה לוועדת ההסכמות. יש חברי כנסת שכבר מדברים אתי על העלאת נושאים. כל נושא שעולה, אנחנו נביא לוועדה. תהיה הסכמה – נעלה אותה. ההתראה – אורך ההתראה בוועדה זמנית גם צריך לקחת בחשבון. בתקופה של ועדת הסכמות – ארבעה ימים. צריך לקחת את זה בחשבון באילוצים שקיימים. שוב, תודה רבה, לכל חברי הכנסת שהביעו את האמון.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני מברכת אותך, אני מקווה שאני לא פוגעת לך בפריימריז, אבל אני אוהבת אותך, אוהבת את העבודה שאתה עושה כאן.

אני רוצה להעלות, וכן, שיירשם בפרוטוקול. יש שני עניינים מעבר לתשלומי הורים שאני מבינה שזה יבוא לפתחה של הוועדה. שני עניינים שהם באמת סופר חשובים, ואדוני מכיר את זה. כל קיץ מתקיימים כאן דיוני חרום בנושא החינוך המיוחד. שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך. אני מבקשת שתהיה היערכות של הוועדה. אוגוסט יגיע. אנחנו מכירים את לוח השנה. כל אוגוסט אנחנו נמצאים באותו המשבר. דיברת על יישום הרפורמה, אבל לא רק יישום הרפורמה. אני כבר עכשיו מקבלת אל הלשכה שלי פניות של הורים שאין להם שיבוץ מתאים לילדים שלהם. אני מבקשת ממך אדוני, אני מכירה את הרגישות שלך לנושא, בואו נתכונן לאירוע הזה מראש, כי כולנו מבינים שהוא יבוא.
היו"ר יעקב מרגי
זה נדרש, כי אם מישהו זוכר בשנה שעברה, בגלל התהליך של החקיקה משרד החינוך לראשונה נערך לקטע. מספר הפניות שהיו בספטמבר האחרון, היו נמוכות יותר.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא צריך להעביר את ההורים ויה-דולורוזה עד שמוציאים להם את השיבוץ לספטמבר. אפשר גם. יש דרך שכאילו היא נראית כמו איזה קסם אבל אפשר להעריך מראש, ולתת להורים טיפה נחת במובן הזה שגם באוגוסט הם יודעים איפה הילדים שלהם ישובצו.

הדבר השני, אדוני היושב-ראש, לא רק בגלל שאני אמא צעירה ויש לי ילד פעוט במעונות היום. גם כנבחרת ציבור, בוודאי כאזרחית מדינת ישראל. הסיפורים שאנחנו שומעים על מקרים של התעללויות במעונות היום הלא מפוקחים הם באמת מרעידים את אמות הסיפים. נחקק חוק פיקוח על המעונות. נאמר בצורה מאוד מפורשת שיהיה מעקב אחרי העבודה של המשרדים הממשלתיים.
היו"ר יעקב מרגי
את זוכרת באיזו ועדה זה חוקק, למרות שאני אחד המחוקקים.
קארין אלהרר (כחול לבן)
כן, כן. אדוני, אני יודעת היטב שזה חוקק בוועדה לזכויות הילד. יחד עם זאת, אדוני, אני מזכירה לכל מי שיושב כאן, אתה בטח יודע את זה. אין ועדה לזכויות הילד בתקופת הזמן הזה, וה-1 לספטמבר מגיע, וגם לפעוטות וגם להורים של הפעוטות האלה מגיע.
היו"ר יעקב מרגי
קארין, בפעם האחרונה שפניתי ליושב-ראש ועדה זמנית, ואמרתי לו, אתה יודע, אין ועדת חינוך בתקופה כזו, קח על עצמך מטלה כזו, קמה ועדת חינוך.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני, אין לי בעיה. תרצו להקים ועדה – אדרבא ואדרבא. מה לא יכול לקרות? לא יכול לקרות מצב שזה ייפול בין הכיסאות אם מישהו רצה לגרור אותנו לבחירות – הדבר הזה לא יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי החינוך המיוחד, אני יכול להרגיע אותך. בפתיחת שנת הלימודים ועדת החינוך תקיים ישיבה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני חושבת שבעניין הזה של הפעוטות זה חוצה מפלגות – אני אפילו לא עשיתי בדיקה. אין שאלה בכלל. הרי אני לא רואה פה חבר או חברת כנסת שיגידו שהנושא הזה לא דחוף, לא בהול, לא מעניין. לכן, בעניין הזה, אני לא רואה אלא אין פתרון אחר, אלא לדון בו, אין לי בעיה שהאכסניה תהיה אחרת. תאמר זה לא למקום הזה, בסדר גמור, אנחנו נפעל בערוצים.
היו"ר יעקב מרגי
הכול כפוף לוועדת ההסכמות. אם ועדת ההסכמות תאפשר - - -

מבחינתי, לא תהיה בעיה של לוחות זמנים.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אם אנחנו ממשיכים במה שאמרה קארין, והיא אמרה דברים מאוד חשובים. קודם כל, הסטטוס בכלל של המעונות כי הם ילדים חורגים. האם הם נמצאים ברווחה? או האם הם נמצאים בחינוך?
קרן ברק (הליכוד)
משרד העבודה והרווחה כרגע, הם לא נמצאים בחינוך.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
זאת הבעיה, כי הפיקוח הוא שונה לחלוטין.
קארין אלהרר (כחול לבן)
זה לא משנה עכשיו, אני מבינה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
כאמירה, הגיע הזמן כבר - - -
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
באותה הזדמנות שאנחנו מדברים גם על תשלומי הורים, וגם מדברים על רפורמה בחינוך המיוחד, אנחנו צריכים להכניס את הנושא של גני הילדים במוכר שאינו רשמי, כדי שגם לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרבה עלינו לטובה, שגם נמצא פתרון לילדים האלה.
קרן ברק (הליכוד)
התכנסנו כדי לאשר את שנת הלימודים.
היו"ר יעקב מרגי
כדי שנתחיל לטפל ולהיערך לפתיחת שנת הלימודים.
קרן ברק (הליכוד)
אז הכול צריך להיות לפני ספטמבר. בשבועיים האחרונים של אוגוסט הכנסת סגורה. אנחנו מדברים רק - - -

אני שואלת, אני לא אומרת.
קארין אלהרר (כחול לבן)
גם בכנסת סגורה מתקיימים דיונים.
היו"ר יעקב מרגי
כן. מה זה יעזור אם כל הדברים שאנחנו חוששים מהם נדון בספטמבר מה זה יעזור?
קרן ברק (הליכוד)
תשלומי הורים בפרקטיקה, זו באמת בעיה שעוד לא אישרו. אני רואה את זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ביום ראשון הקרוב תהיה ישיבה.
קרן ברק (הליכוד)
סליחה. ברכות, אני מקווה שבממשלה הבאה לא נראה אותך פה, אלא הרבה יותר גבוה. הנכס הכי גדול שיכול לנו זה שאתה יושב-ראש הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל תדעו לכם בשאר הדיונים אני לא נחמד...
קרן ברק (הליכוד)
אנחנו נגייס אותך תמיד לצד שלנו. תמיד.
עידית סילמן (איחוד מפלגות הימין)
ברכות ויישר כוח, ושתהיה עבודה פורייה. לגבי הנושא הזה של המעונות, אני כן רוצה להצטרף ולהגיד שאתמול נפגשתי עם קבוצת הורים של המעון בראש העין. נפגשתי איתם בערב. אני חייבת להגיד שזה היה מטלטל ומזעזע – 19 הורים שפשוט בכו לי מול העיניים. חייבים באמת להגיע ולהסדיר את הנושא הזה של גילאי לידה עד שלוש. גם לגבי חוק הפיקוח שכן נכנס כבר. צריך לראות איך באמת מפקחים עליו וגם איך מרחיבים אותו כי זה לא מספיק. איפה שאין מצלמות, וזה לא נכנס, וזו לא אמירה חד-משמעית שצריך את זה, זה קיים. וכשזה לא קיים, זה לא קורה. וכשזה לא קורה, זו התוצאה. אי אפשר, אלה הורים שאתמול בכו לי מול העיניים במצב מזעזע שהם לא יודעים איך להתחיל את היום של המחר. בכל זאת, צריך לטפל, ובטח תשלומי ההורים. אני בטוחה שיושב-ראש הבית היהודי, שר החינוך יהיה קשוב לדברים שנאמרים פה בוועדה, ותהיה פה יד ימין אמתית לעשייה חיובית.
עוזי דיין (הליכוד)
ברכות. ברכות ליושב-ראש, וברכות על הייצוג ההולם בנשים סוף סוף בכנסת. לדעתי, אפשר לנעול את הישיבה. בכנסת ייצוג בוועדה, כמובן. פנחס ספיר פעם אמר בעצות לפוליטיקאים וצעירים, אמר: "עוד לא ראיתי חנפן שקיבל סטירת לחי"...
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
ברכות על המינוי. הרב יעקב, סיימת בעבר כיושב-ראש ועדת החינוך. בחירתך גם מוצלחת, אני מברך על כך. אתה ידוע כאחד שיורד לפרטים הקטנים, אתה לא מורח את הדברים. כפי שדובר פה כרגע, הרבה נושאים לפנינו, בזמן מאוד קצר - אם זה המעונות, אם זה חינוך מיוחד, כל הנושאים בגני הילדים, ויש עוד רבות. החינוך לא פורמלי, זה דבר ראשון, בין היתר.

על כל פנים, אנחנו צריכים לראות, ואני שמח על כך שבאמת ראוי לנכון להקים את הוועדה בזמן, במצב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו מקווה מאוד שאנחנו נהיה ענייניים, נריץ את הנושאים, ונוכל באמת לצאת. אנחנו כחברי הוועדה להיות איש בשורה לציבור, ולבוא עם החלטות נכונות ונבונות.
היו"ר יעקב מרגי
הרב יצחק. בבקשה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה לברך אותך, הרב יעקב, מכיר אותך הרבה מאוד שנים, גם לפני ועדת חינוך, וגם אחרי ועדת חינוך. וכפי שאמר עמיתי, הרב טסלר, יש הרבה עבודה לפנינו. גם בפתיחת שנת הלימודים, הם לא מודעים לגחמות כאלה ואחרות פוליטיות של בחירות. בסוף יש לך את מיליוני הילדים שצריכים להתחיל את שנת הלימודים. יש לך המון ילדים, וזה נושא שהוא בראש סדר העדיפויות אצלך. אני יודע. ראה בי שותף, כי גם אני לא ישן בלילה, לאותם הורים שעדיין לא קיבלו שיבוץ לא רק בגני ילדים, גם במוסדות יסודי ועל-יסודי. נמצאים כבר מחר ב-1 ליולי, עדיין ללא מקום לימודים מוסדר.

אני מקווה שוועדת ההסכמות תאפשר לך לקיים על זה דיונים רציפים, וגם על המצב של המוסדות בכלל המוכר שאינו רשמי, שיוכלו לפתוח את שנת הלימודים בבטחה וברוגע. בהצלחה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה.

מלות סיכום. אנחנו נקיים מספר ישיבות של לקראת פתיחת שנת הלימודים. המערכת הכללית, מערכת החינוך שלנו היא מגוונת ורב תרבותית. נתייחס לחינוך המיוחד. נתייחס למגזר הערבי. נתייחס למוכר שאינו רשמי, וכמובן, הכללי בראשם, החינוך הממלכתי הוא בראשם. לגבי החינוך המיוחד, ודאי שנדרוש הסברים.
קריאות
זה חייב.
היו"ר יעקב מרגי
הזכרתם את המעונות. אנחנו הבאנו הישג. הוועדה הזו – הבאנו הישג בקטע הזה של העסקת מורים עם עבירות מין. אתמול התפרסם. חשבנו שגמרנו. בזכות הדיון בוועדה, הייתה סריקה של כל המורים במערכת החינוך. אנחנו נקיים דיון. אני שוב מודה לצוות הוועדה שלי. צוות הוועדה המסדרת. ולאתי - המיתולוגית של ועדת הכנסת.


כל טוב. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:22.

קוד המקור של הנתונים