ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 01/07/2019

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט – 2019, לפני הקריאה הראשונה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים