ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 01/07/2019

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט – 2019, לפני הקריאה הראשונה.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת3

01/07/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 16
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ט (01 ביולי 2019), שעה 10:15
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט – 2019, לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: שלמה קרעי – מ"מ היו"ר
ניר ברקת
אופיר כץ
אוסנת הילה מארק
פטין מולא
מיכאל מלכיאלי
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
אריאל קלנר
מוזמנים
מרגנית לוי - יועצת לשר המשפטים
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט – 2019, לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר שלמה קרעי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון של הוועדה המסדרת. על סדר היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט – 2019, לפני הקריאה הראשונה.

נציגת משרד המשפטים, בבקשה.
מרגנית לוי
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. אנחנו כאן בעצם כדי לדון בבקשת הממשלה כדי לקצר את תקופת ההנחה ולהקדים את הדיון בקריאה הראשונה בהצעת חוק שמבקשת לתקן את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חוק שנחקק בשנת 2018. החוק הזה בעצם, רק כדי לסבר את האוזן בקצרה – לחוק יש כמה מטרות. אחת מהן היא להביא ככל האפשר לשיקום כלכלי של החייב, להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים ולקדם שילוב מחדש של חייב במרקם החיים הכלכליים. בעצם, החוק יוצר ודאות כלפי החייבים ומנסה להשיא את פירעון החובות כלפי אנשים כך שהוא יוצר איזון בין האינטרסים השונים.
קריאות
- - -
מרגנית לוי
אז אקצר – ואם תהיינה שאלות אני ארחיב. הצעת החוק שלפנינו נוגעת להסדר מינוי נאמנים. נאמן הוא בעל תפקיד, כשהתפקיד שלו הוא בעצם ליישם את תהליכי חדלות הפירעון. הוא בעצם זה שמוציא לפועל את ההליך. החוק שנחקק בשנת 2018 קובע שנאמן ימונה מתוך רשימת נאמנים שתגובש לפי הוראות שהתקין שר המשפטים - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איך נכנסים לרשימה?
מרגנית לוי
זה בדיוק מה שאני מסבירה – צריך להתקין תקנות, הוראות של שר המשפטים - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - - עורכי הדין במדינת ישראל.
קריאה
מה את מתקילה אותה עכשיו.
מרגנית לוי
לא, היא לא מתקילה אותי, אני יכולה לענות.
קריאה
אנחנו רוצים להצביע, נו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני אומרת עכשיו משהו ליושב-ראש הוועדה. אם אנחנו פה רק כדי להצביע בעד-נגד – אני לא באתי רק בשביל זה. אני רוצה שמשרד המשפטים גם יסביר לי את העניין איך נכנסים לרשימת הנאמנים. מה הבעיה עם זה?
היו"ר שלמה קרעי
זה בסדר גמור, רק עכשיו הדיון הוא רק על פטור מחובת הנחה. יהיה דיון אחרי קריאה ראשונה בצורה יותר מפורטת על הכל, גם במליאה וגם בוועדה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אין בעיה, אבל פה נמצאת נציגה של משרד המשפטים, מה הבעיה להשחיל שתי שאלות ושיענו לנו על זה?
מרגנית לוי
אין בעיה, אני אשיב.
היו"ר שלמה קרעי
מצוין. היא תענה לך בקצרה.
מרגנית לוי
אין בעיה, אני אשיב. העניין הוא בדיוק זה – שכדי שהכנסת תחליט על איך נכנסים לרשימה הזאת צריך להתקין תקנות. זה מה שהחוק קבע. התקנות האלה – יש אתן בעייתיות לדון בהן בתקופת הבחירות, זה מה שנמסר לנו מאת הייעוץ המשפטי לוועדת החוקה ולכן יש לנו בעיה להשלים את התקנת התקנות. לכן אנחנו רוצים בעצם לדחות את התחולה של הסדר מינוי הנאמנים בתשעה חודשים, כדי שנוכל לדון בתקנות האלה שבדיוק עונות על השאלה שלך, חברת הכנסת, במהלך תקופה רגילה של הכנסת ולא במהלך תקופת הבחירות.
היו"ר שלמה קרעי
בתקווה שבאמת נשיג 61 מנדטים ותהיה לנו ממשלה יציבה בבחירות הבאות.

מישהו מחברי הכנסת מבקש את זכות הדיבור? לא. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד פטור מחובת הנחה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט – 2019, התקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה רבה. ההצעה התקבלה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:46.

קוד המקור של הנתונים