ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 27/06/2019

הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך התרבות והספורט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים