ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 27/06/2019

הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך התרבות והספורט

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת4
הוועדה המסדרת
27/06/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 15
מישיבת הוועדה המסדרת
יום חמישי, כ"ד בסיון התשע"ט (27 ביוני 2019), שעה 9:30
סדר היום
הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
יואב בן צור
חברי הכנסת
יעקב מרגי
יבגני סובה
אורית פרקש-הכהן
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
רוני שניצקי (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
טלי רםהצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שלום. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת בנושא: הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט. לאור האירועים ולאור פתיחת שנת הלימודים בעוד כחודשיים, אנחנו נדרשנו להקים ועדה – ועדה זמנית, לא יודע איך להגדיר אותה, ועדה רגילה.
אתי בן יוסף
ועדה רגילה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ועדה רגילה לחינוך. פנינו בעניין הזה גם לוועדת ההסכמות והגענו להסכמה קואליציה-אופוזיציה, ולכן ההרכבים שנקבעו בהתאם להסכמות הם שלליכוד-כולנו יהיו חמישה נציגים בוועדה, איחוד מפלגות הימין – אחד, יהדות התורה – אחד, ש"ס – אחד, ישראל ביתנו – אחד, כחול לבן – ארבעה, הרשימה המשותפת – אחד, מפלגת העבודה – אחד. יש פה את המכתב, מי שמעוניין יכול לראות.
אתי בן יוסף
הם לא נקראים הרשימה המשותפת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא הרשימה המשותפת, סליחה. הרשימות הערביות.
יעקב מרגי (ש"ס)
כלל הרשימות. נציגות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לשתי הסיעות – נציג אחד.
דן מרזוק
נכון. זו סיעה אחת בכנסת, קוראים לה חדש-תע"ל, לה יש נציג אחד, אבל אני אשמח אם נקרא את הסדר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן. הוועדה המסדרת החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 2(א)(ג) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, להביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט. בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת לפי ההרכב הבא:
סיעת הליכוד, חמישה חברים
עוזי דיין, קטי שטרית, קרן ברק, אוסנת מארק ושלמה קרעי; סיעת כחול לבן, ארבעה חברים: מיכאל ביטון, קארין אלהרר, עומר ינקלביץ' וגדי יברקן; סיעת ש"ס, חבר אחד: יעקב מרגי; סיעת יהדות התורה, חבר אחד: יעקב טסלר, יש לו ממלא מקום, יצחק פינדרוס; סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: יוסף ג'בארין; סיעת העבודה, חבר אחד: טל רוסו; סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: יבגני סובה; סיעת איחוד מפלגות הימין, חברה אחת: עידית סילמן.

הוועדה המסדרת החליטה להמליץ כי בראש הוועדה יעמוד חבר הכנסת יעקב מרגי, שהוא כמובן יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת הקודמת, והוא ייבחר על-ידי הוועדה עצמה בישיבתה הראשונה. אני צריך להיות נוכח?
דן מרזוק
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני חייב או אפשר מישהו אחר במקומי?
דן מרזוק
חייב להיות לפי התקנון יושב-ראש ועדת הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מתי אתה מקיים דיון ראשון?
יעקב מרגי (ש"ס)
ביום שני זה האישור במליאה. זה חייב לעבור אישור מליאה.
אתי בן יוסף
הצבעה.
יעקב מרגי (ש"ס)
הצבעת מליאה. ביום שלישי זה המועד הכי קרוב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תתאם איתי בבקשה את המועד.
יואב בן צור (ש"ס)
בסיום המליאה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אי אפשר.
נועה בירן-דדון
אחרי ההודעה למליאה.
דן מרזוק
צריך לתת הודעה לחברי הוועדה.
יעקב מרגי (ש"ס)
צריך להודיע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני צריך לבוא לפתוח את הישיבה ולעשות הצבעה.
דן מרזוק
אני רוצה לומר לפרוטוקול בעקבות שאלות שנשאלנו. לא מדובר בוועדת חינוך זמנית או בוועדת חינוך מיוחדת. מדובר בוועדת חינוך קבועה, הוועדה הזאת תפעל עד לסיום כהונת הכנסת העשרים-ואחת, ללא יוצא מן הכלל. אי אפשר לפזר אותה פתאום, זו ועדה שתפעל עד לסיום הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר גמור.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אבל הנושאים שהיא תעסוק בהם צריכים להיות מוגבלים, זו ממשלת מעבר.
יעקב מרגי (ש"ס)
מוסכמים. בהסכמה.
דן מרזוק
כינוס הוועדה הוא בדיוק כמו שאנחנו מכנסים ועדות אחרות בפגרה, על-פי החלטה של ועדת הסכמות, ויושב-ראש הכנסת במידת הצורך.
קריאה
וארבעה ימים מראש.
דן מרזוק
נכון. גם ארבעה ימים מראש, אלא אם כן פטר את הסיפור הזה יושב-ראש הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו הצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני מצביע במקום חבר הכנסת מלכיאלי.

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה התקבלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים