ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 16/06/2019

שינויים בתקציב לשנת 2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת2
ועדת הכספים
16/06/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 16
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, י"ג בסיון התשע"ט (16 ביוני 2019), שעה 10:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2019
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יעקב מרגי
אורית פרקש-הכהן
שלמה קרעי
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
אופיר סופר
קטי שטרית
מוזמנים
זהר קליין - מנהלת תחום נכסים, חשכ"ל, משרד האוצר

עודד שטיינברג - מתמחה בלשכה המשפטית במשרד האוצר, משרד האוצר

גל ברנס - רפרנט תעשייה ומסחר, משרד האוצר

טל שחם - רפרנט כ"א וכלכלה, משרד האוצר

יעל עבאדי - רפרנטית תשתיות באג"ת, משרד האוצר

אביגיל ונקרט - רפרנטית, משרד האוצר

רותם ברמלי - רפרנט רמ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר מויץ - אגף תקציבים, משרד האוצר

טובה ווסר - רפרנטית תכניות אסטרטגיות, משרד האוצר

שאול קירשנבאום - אגף תקציבים, משרד האוצר

ביאן ותד - אגף תקציבים, משרד האוצר

נתנאל אושרי - אגף תקציבים, משרד האוצר

מוחמד חלאילה - רפרנט חינוך, משרד האוצר

עידו שבב - אגף תקציבים, משרד האוצר

רועי רייסר - אגף תקציבים, משרד האוצר

חזי כהן - אגף תקציבים, משרד האוצר

עומרי בן-חורין - אגף תקציבים, משרד האוצר

יונתן פלורסהיים - רפרנט משפט ואכיפה, משרד האוצר

מוני מגד - אגף תקציבים, משרד האוצר

אמיר מוריץ - רפרנט, משרד האוצר

שני מנדל לאופר - אגף תקציבים, משרד האוצר

דליה ציוני - מנהלת תחום תקציבים, משרד הבינוי והשיכון

אתי מזרחי - מרכזת בכירה התקשרויות ותקציב, משרד הבינוי והשיכון

מתן מור - כלכלן, משרד הבריאות

אורלי מלכה - כלכלנית בכירה, משרד הבריאות

משה שגיא - מנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

יאיר שרעבי - תקציבן רשות הבדואים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דוד שטינמץ - מנהל אג"ת, משרד הכלכלה

יאיר ארז - מנהל תחום תקציבי פיתוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

איתן טים - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אורעם שיימס - מ"מ תקציבן, משרד התיירות

דב הורוביץ - מנהל מטה ממש"ז, משרד ראש הממשלה

יום טוב רענן - יועץ בכיר למנכ"ל תפוצות, משרד ראש הממשלה

שמוליק תקותיאל - ר' תחום תקציבי משטרה ושב"ס, המשרד לביטחון פנים

אדוה מובדלי - מרכזת בכירה תקציבי משטרה, המשרד לביטחון פנים

דוד נחום - תקציבן, המשרד לשירותי דת

יניב קטן - משרד התרבות והספורט

דוד מלכא - מנכ"ל, בתי הדין הרבניים

אליסף ורמן - מנהל אגף תכנון מדיניות ותקצוב, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

רונית מורן - ראש אגף תקציבים, רשות הטבע והגנים

מיטל אליאסי - מנהלת חשבונות ובקרה תקציבית אגף תקציבים, רשות הטבע והגנים

ניר אקשטיין - מנהל תחום בכיר תקציב, נציבות שירות המדינה

אליעזר היון - פורום מוכש"ר, פורום מוכש"ר

אסתר ברזנר - גננת טף לטף

יהודית קנטור - מנהלת אדמינסטרטיבית, טף לטף

איטי ליכטמן - גננת טף לטף

אפרים אפשטיין - גני חינוך מיוחד

מרגלית לב טוב - נציגת הורים תקציבים לגנים בחינוך המיוחד

אביגיל ימיני - מעיין החינוך

יעל לוין - סולם

רחל הלפרין - סולם
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםשינויים בתקציב לשנת 2019
היו"ר משה גפני
בשבוע שעבר הייתה פה העברה לבינוי בתי המשפט. אני תמיד שואל למה לא בונים את בתי הדין הרבניים. אמר אסף, והנה הגברת קליין נמצאת פה, היא כנראה תאשר או לא תאשר את זה, שלא הגשתם בקשות, שאין תכנית. הנהלת בתי המשפט הגישה תכנית לבינוי בתי המשפט ברחבי הארץ, לכן כל פעם מגיעה פנייה על בינוי של בתי משפט. הנהלת בתי הדין לא הגישה בקשה, או לא הגישה פנייה מסודרת כמו שמגישים בתי המשפט. זה נכון, גברת קליין?
זהר קליין
אנחנו מחכים לתכנית בינוי כוללת. במסגרת תכנית בינוי כזאת, יש פרוגרמות, יש איפה בארץ, תעדופים, מה נבנה, מתי.
היו"ר משה גפני
שזה נעשה בבתי המשפט.
זהר קליין
כן, זה נעשה על ידי הנהלת בתי המשפט והגורם המקצועי שמסייע בבדיקת העלויות, ובסופו של דבר גם מול אגף התקציבים. מה שאמור לקרות בתהליך, ואנחנו עוד לא שם, זה שמגיעים לאגף התקציבים.
דוד מלכא
קודם כל, היינו כאן בנובמבר האחרון, הגשנו תכנית כוללת.
היו"ר משה גפני
יש לי אותה. לא על זה אני שואל.
דוד מלכא
הגשנו תכנית שהייתה מופנית גם ליושב-ראש.
היו"ר משה גפני
לא חשוב למי היא מופנית. תענה על מה שאומרת הגברת קליין.
דוד מלכא
היינו בחודש מרץ בפגישה אצל מר גבי שוחט כדי לתת את ההצעה לתכנית. באותה ישיבה שהגברת אומרת שהיא השתתפה איתנו, הוא נתן הנחיה למר יאיר ארצי להכין תכנית, כמויות, עלויות. אנחנו רוצים בשלב הזה את בית הדין הגדול ואת בית הדין הרבני בתל אביב. לגבי בית הדין הגדול, ברוך השם באותה פגישה הייתה התקדמות. יש מגרש שמיועד שנים לבנייה של בית הדין הגדול.
היו"ר משה גפני
בית הדין הגדול זה בסדר? לא צריך את העזרה שלנו?
דוד מלכא
הכסף.
יעקב מרגי (ש"ס)
יש מגרש.
היו"ר משה גפני
אומרת גברת קליין שצריך לעשות את התכנית, את הפרוגרמות, את כל מה שהיא אמרה. האם זה נמצא?
דוד מלכא
זה נמצא.
היו"ר משה גפני
גברת קליין, למה את אומרת שזה לא נמצא?
זהר קליין
נשאלה שאלה בפעם הקודמת לגבי התכנית הכוללת בכל הארץ. לגבי ירושלים, התקדמנו בבית הדין הגדול והרבנות, הם נמצאים באותו מבנה. זה מתקדם בתיאום איתכם.
יעקב מרגי (ש"ס)
מה הכוונה "מתקדם"?
דוד מלכא
אנחנו רוצים כסף. כבוד היושב-ראש, הגשנו תכנית. מר יאיר ארצי הכין תכנית. באנו כדי לקבל אישור תקציבי של 45 מיליון לבית הדין הגדול.
זהר קליין
לגבי בית הדין הגדול, ישבתם אצלנו בישיבה ובאמת נמצאה איזו שהיא קרקע מתאימה בקרית בן גוריון. אחרי שבדקנו, ראינו שנדרש פה איזה שהוא שינוי תמ"אי. הדבר הזה דורש זמן.
דוד מלכא
מר יאיר ארצי כתב מסמך רסמי של משרד האוצר והחשב הכללי. הוא פירט את כל האפשרויות - כמה שטח בינוי אפשר לבנות, כמה חניות אפשר.
היו"ר משה גפני
מה התוצאה?
זהר קליין
הוא כתב באחד הסעיפים לגבי הייעוד של הקרקע, כאשר הייעוד כרגע אינו מותאם. התחלנו לסייע בהתאמת הייעוד. זה גם משהו שמבוצע בתיאום אתכם. עכשיו אנחנו בשלב התקציבי. ביום שבו נגבש אתכם את הכל - -
היו"ר משה גפני
מתי יהיה היום הזה?
זהר קליין
היום יש פגישה אתכם.
היו"ר משה גפני
למה יש היום פגישה?
דוד מלכא
יש לנו פגישה אצל גבי שוחט.
היו"ר משה גפני
למה היום?
דוד מלכא
ככה יצא מהשמיים.
היו"ר משה גפני
אני חושב שזה יצא בהזמנה של הוועדה כאן.
זהר קליין
מדובר הרבה לפני הוועדה.
היו"ר משה גפני
הרבה לפני. מתי יהיה היום הזה?
זהר קליין
רגע נשים בצד שעדיין אין לנו את האישור התקציבי לכך, נכון?
דוד מלכא
לכך באנו, לאישור התקציבי, כי תכנית יש, מגרש יש, פרוגרמה יש.
היו"ר משה גפני
קיימנו פה דיונים. כל הדברים האלה כבר נאמרו לפני שנה וחצי. משום מה מגיעים רק בתי המשפט, לא בתי הדין. קיימנו דיון. את מה שאת אומרת עכשיו אמרתם כאן בוועדה לפני שנה וחצי. עם כל הכבוד, יש לכם תקציב לעניין הזה? נניח שיאושר היום התב”ע והכל, יש לכם אישור תקציבי?
זהר קליין
אין עדיין אישור תקציבי לנושא הזה.
היו"ר משה גפני
אז מה אתם מבלבלים במוח? מה הדבר הזה? ממי אתם עושים צחוק? אני לא הולך להצביע על בתי המשפט. תתני לי תשובה מה קורה עם בתי הדין. אני במקום הרב מלכא לא הייתי מוכן לכל הדיון הזה. מה עם כל הארץ? מה עם חיפה שבה הנהר זורם מתחת לבית הדין? מה עם תל אביב, שלשם אנשים באים מכל גוש דן, מכל האזור והבניין נראה כמו אני לא יודע מה, לא נוגעים בו? האם גם את בית המשפט הייתם משאירים ככה? אנשים נזקקים לבתי משפט, אנשים נזקקים לבתי הדין, ואתם מפלים לרעה את בתי הדין. אני מבקש תשובה מסודרת בתוך שבוע, תגידו לי אם יש תקציב, תגידו לי מה נגמר עם התב”ע.
דוד מלכא
מר יאיר ארצי אומר במסמך את הכל בצורה ברורה, אין שום הסתייגויות, אין שום בעיה בתב”ע. יש מגבלה של חניות.
שני מנדל לאופר
לא קיבלתי שום דרישה תקציבית. אני אפילו לא יודעת כמה הדבר הזה עולה. אני חושבת שהדיור הממשלתי צריכים לסיים את הבדיקה שלהם. רק אז נבין כמה זה עולה.
משה ארבל (ש"ס)
הדברים האלה חמורים שבעתיים.
שני מנדל לאופר
אנחנו לא יודעים כמה המבנה הזה עולה.
היו"ר משה גפני
לא היה אצלכם דיון?
שני מנדל לאופר
טרם סיימו את הבדיקה, לא יודעים מה העלויות.
היו"ר משה גפני
אמר פה מתן יגל לפני שנה וחצי שעומדים לאשר את זה.
שני מנדל לאופר
לדעתי הוא התכוון לזמני של בית הדין הגדול בירושלים.
דוד מלכא
שני, את ישבת איתנו בישיבה אצל גבי שוחט.
שני מנדל לאופר
לא.
דוד מלכא
את הגעת בסוף.
היו"ר משה גפני
אנחנו נמצאים במדינה שוויונית. אתם לא תהפכו אותנו למדינה שמפלה לרעה סקטורים שונים, נושאים שונים, משרדים שונים - למי שנוח לכם אתם מסדרים את התקציב, למי שלא נוח לכם אתם לא מסדרים. אני מבקש תשובה בתוך 10 ימים על בתי הדין הרבניים. עד אז אל תביאו לי לאישור את הבינוי של בתי המשפט. בתי המשפט ובתי הדין יאושרו יחד.
דוד מלכא
במסמך של מר יאיר ארצי יש הערכה של עלויות – 108 מיליון לכל הבניין של בית הדין הרבני הגדול והרבנות הראשית. המסמך הזה ידוע למשרד האוצר, הוא לא דבר חדש. אנחנו נתנו תכנית לבתי הדין שנמצאים במצב קשה. בדיון הקודם פה פרסנו את היריעה. בפעם האחרונה התקדמנו עם בית הדין הגדול. גם הייתה התקדמות עם בתי דין אחרים.
היו"ר משה גפני
אני לא אוהב לשמוע את זה. מה הייתה ההתקדמות? אנחנו יושבים פה כולנו ליד השולחן, אין פה מי שלא שומע. אתם לא מקבלים תקצוב, אתם לא מקבלים שום דבר מעשי. מה שמגיע אלינו לאישור זה בתי המשפט. אתה אומר שיש התקדמות? מה התקדמות? מה אתה מספר לנו? פה צריך להגיע אישור תקציבי. הם אומרים לך במפורש שאין. דנתי על זה הרבה מאוד פעמים, אני לא מתכוון לדון בזה יותר. אם לא יהיה תקציב לנושא של בינוי בתי הדין הרבניים, אל תביאו את בינוי בתי המשפט. לא שלא נאשר את זה, זה פשוט לא יעלה לדיון. אתם הופכים את מדינת ישראל למדינה לא שוויונית.
זהר קליין
לגבי תכנית בינוי ארצית, אנחנו ממתינים לקבל איזה משהו ארצי. לגבי ירושלים, אנחנו עובדים, אנחנו קיבלנו עכשיו תשובה שאנחנו צריכים לעבוד. אנחנו עובדים כל הזמן בשיתוף איתם, כדי לקדם את זה, כדי להגיע לאישור התקציבי. זה עוד לא הבשיל כדי לבוא לאישור התקציבי. לגבי בתי המשפט, אנחנו באמצע, יש לנו קבלנים שכבר מבצעים, שכבר באמצע עבודה. כל דחייה כזאת היא עיכוב, לכן אנחנו בדיון הזה סביב העודפים.
יעקב מרגי (ש"ס)
אולי זה הכלי היחידי לזרז אתכם.
היו"ר משה גפני
התוצאה, מבחינתי, היא תוצאה מאוד מבזה. כולם הסכימו, ללא יוצא מן הכלל, גם בבתי הדין הרבנים וגם במשרד האוצר באגפיו השונים הסכימו שצריך לעשות את זה. אני לא מקבל את מה שהרב מלכא אומר, כיוון שאני חושב שיש בעיות בכל הארץ. בוא נדבר על ירושלים ועל תל אביב. נתחיל בירושלים. על ירושלים התחלת את השיחה הזאת בכך שאמרת שמתקדם מאוד, גם הרב מלכא הסכים. אני לא מסכים על כך שהתקדם. אני לא יודע מה פירוש המילה "התקדם". על הבינוי, שאנחנו מדברים עליו למעלה משנה וחצי עם הגורמים המוסמכים שלכם, היה צריך להגיע יחד עם בתי המשפט אישור תקציבי, זה מה שהיה צריך לקרות. אני לא יודע מה קרה בדרך. כן תב"ע, לא תב"ע, אני לא יודע, אני לא מכיר את הדבר הזה. אני מבקש לאשר את בתי המשפט יחד עם בתי הדין. אם תעשו את זה מהר, בתי המשפט יאושרו מהר. אם תעשו את זה לאט, הכל יאושר לאט.
זהר קליין
במרץ האחרון ישבנו והתחלנו לדבר תכל'ס, כי קיבלנו מהם סוף סוף את מה שנדרש להם וכו'.
דוד מלכא
קיבלתם תכנית ארצית לחמישה בתי דין, לא לירושלים.
זהר קליין
לא אמרתי ירושלים. תכנית הבינוי לכל הארץ אינה מספקת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי זה הפקיד הזה שצריך לאשר את שינוי הייעוד? לוקח כמה חודשים לחתום?
יעקב מרגי (ש"ס)
שנים.
זהר קליין
לגבי ירושלים, יש פה תהליך, יש פה תהליכים שלוקחים זמן. גילינו שהייעוד של התב"ע היום הוא שטח פתוח ומבנים למוסדות ציבור, כאשר מבנים בעלי אופי ציבורי - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב, אנחנו לא אוהבים לשמוע.
זהר קליין
הנחנו שזה מתאים, עשינו בירור כדי לוודא שזה מתאים, אבל קיבלנו תשובה שלילית. אנחנו עושים את התהליך ביחד אתכם. יש לנו ישיבה אתכם אחת לתקופה כדי לקדם את זה יחד אתכם. זה לגבי ירושלים.
היו"ר משה גפני
אני לא מתכוון להביא את בתי המשפט, את בינוי בתי המשפט ללא בתי הדין הרבניים. אני לא אביא.
רותם ברמלי
זה לא רק בינוי בתי משפט, זה גם הנגשה של משרדי ממשלה.
היו"ר משה גפני
את ההנגשה של משרדי הממשלה הייתם צריכים להביא לפה לפני חצי שנה, לא היום. למה לא הבאתם, אנחנו אישרנו כל הזמן העברות? פתאום נפל מבול של העברות אחרי שהכנסת יצאה לפגרת בחירות?
רותם ברמלי
העודפים הועברו לוועדה לפני מספר חודשים.
היו"ר משה גפני
מתי עברו לוועדה? אחרי שהוחלט על בחירות.
דוד מלכא
יש לנו בעיה תקציבית לגבי תקנים. יש את המיליון וחצי שקל שדיברנו בישיבה הקודמת, צריך לאשר את העברה הזאת.
היו"ר משה גפני
אגב, עובדי בתי הדין, לא קשור לדיון עכשיו, שובתים בגלל שחסר להם כסף. מישהו יודע לענות?
שני מנדל לאופר
אני לא מכירה.
היו"ר משה גפני
לא יודעים? הוועד לא אמר? אני ראיתי בעיתון. אני לא יודע מעבר לזה כלום.
דוד מלכא
בעיתון, ברדיו.
יעקב מרגי (ש"ס)
אם הרפרנטית לא יודעת, זה אומר שהם לא התרגשו מהשביתה.
היו"ר משה גפני
תחזור בקשה למשרד, כבוד הרב, ותגיד לוועד בשמי שיושבת פה רפרנטית מוכשרת מאוד, אבל לגבי בתי הדין היא לא יודעת בכלל שהולכת להיות שביתה. אם הם ככה עושים שביתה, הם לא יקבלו כסף.
דוד מלכא
כבוד היושב-ראש, רוצים לפתוח בשביתה. כבר מעל חצי שנה מדברים על זה.
היו"ר משה גפני
הרב מלכא, זה לא נושא הדיון. אני רק מבקש ממך שתאמר להם בשמי שלא יודעים מהעניין הזה. יכול להיות שיש להם טענות צודקות, אני לא למדתי את זה, רק שידעו שלא יודעים מזה.
דוד מלכא
לפחות את המיליון וחצי ואת שני התקנים תאשרו.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור עכשיו. כשנגיע להעברות, נראה.

לפני שאנחנו מתחילים את הדיון בהעברות, אני מבין שבאו לפה גננות.
מרגלית לב טוב
אני אימא לילד מיוחד מאוד. אחרי שנים של מלחמות, שנים של סבל ובלגאן מול מדינת ישראל בכל מה שקשור בתקציבים וכל מיני דברים כאלה, ואני לא אלאה אתכם בכל מיני סיפורים, כיום הילד שלי נמצא במסגרת חילונית.
היו"ר משה גפני
למה הוא לא במסגרת חרדית?
מרגלית לב טוב
כי אין מסגרת חרדית שמתאימה לאפיון שלו בשנת 2019. אני רואה היום את ההבדלים המטורפים וההזויים בין התקציבים של החינוך החרדי לתקציבים של החינוך החילוני. כשהילד שלי היה בגנים – אמנם חוקית זה אסור - שילמתי כל חודש 2,500 שקל לגננות, שזה מה שהמדינה צריכה לשלם. זה המינימום שיכולנו לשלם. האמת שגם את זה לא יכולנו. אני לא מוכנה שההורים ישלמו את הדברים האלה היום. אני לא מוכנה שגננות יצטרכו לעבוד ולא לקבל את הבסיס הנכון שמגיע להן לקבל. הילדים שלנו הם לא רק נשמות שלנו, הם ילדים של אלוהים. אני קיבלתי ילד, אבל הוא לא רק שלי, הוא של כולם. ילד מיוחד נמצא במסגרת שההורים לבד לא יכולים לטפל בו. הגננות עושות עבודת קודש יום יומית, אי אפשר אפילו לתאר. אין מצב כזה בעולם שהן לא יקבלו את הכסף שמגיע להן על פי חוק וכמו שמגיע לכל צוות שנמצא ועובד בגן אחר. אפילו שהילד שלי לא בגן, ואני עשיתי בר מצווה ביום חמישי האחרון לילד האחר שלי, אני אלחם כמה שאפשר בשביל שכל הילדים האחרים לא ייפלו בין הכיסאות.
אליעזר היון
אני אבא של מיכאל, גם הוא ילד מיוחד. הוא בן שמונה. הוא פגוע קשה קוגניטיבית ומוטורית.
היו"ר משה גפני
איפה אתם גרים?
אליעזר היון
אנחנו גרים במודיעין עילית, ממש באזור החרדי. יש לנו בית ספר גדול בשם "טף לטף". יש שם, לדעתי, 1,000 ילדים. אולי זה בית הספר הכי גדול לחינוך מיוחד, או לפחות אחד מהגדולים בארץ. ניסיתי לסייע להם בגיוס כספים. המוסד קורע תחת נטל הכסף. המוסד צריך לשלם את אותו פער שהגננות החרדיות לא מקבלות לעומת הגננות בחינוך הכללי שכן מקבלות.
היו"ר משה גפני
יש מציאות שאנחנו, הציבור החרדי, חי אותו. הגננות מקבלות שכר שהוא שכר רעב. גננת במדינת ישראל מקבלת משכורת שגננת מקבלת, עם כל התנאים הנלווים, עם כל מה שצריך להיות. הגננות, שהן גננות כמו שמתאר אליעזר היון, זה דבר שהוא שגרתי. כשאני מגיע הביתה, כשאני מגיע לבית הכנסת, אני מקבל פניות מאוד קשות, מאוד מאוד. כולם אומרים לי: אתה יושב ראש ועדת הכספים, איך יכול להיות מצב כזה שגננת מקבלת שכר רעב, זה פשוט לא יכול להיות. הם אומרים לי: האם גם אתה מסכים לקבל משכורת כזאת? הם מדברים בדרך ארץ, אבל הם מדברים מדם ליבם. זה דבר שאי אפשר לתאר. זה לא יימשך. המציאות בה הגננות בחינוך המיוחד החרדי לא מקבלות את מה שמקבלות הגננות בחינוך הממלכתי – זה לא יימשך.
שלמה קרעי (הליכוד)
צריך להדגיש שזה בניגוד לחוק. זה חינוך מיוחד. אין פה לימודי ליבה, אין סיפורים. מדובר פה בילדים מסכנים.
היו"ר משה גפני
לא קשור ללימודי ליבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני הייתי עוצר הכל, אדוני היושב-ראש.
אליעזר היון
אין פה עניין של לימודי ליבה. על המשתנה הזה כולם מסכימים.
היו"ר משה גפני
לא רלוונטי. מה זה קשור ללימודי ליבה? בשביל מה אתם אומרים את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כי בגנים האחרים של המוכש"ר יש.
היו"ר משה גפני
אין קשר בכלל. העניין פה זה שרוצים להביא פחות כסף. ניהלנו מו"מ קואליציוני. הדרישה המרכזית שלנו הייתה שכר הגננות. משרד האוצר שאל אותנו כמה זה עולה. מה זה משנה כמה זה עולה, מה זה רלוונטי?
אליעזר היון
אלה ילדים שהם חוליה חלשה, אין כמעט מי שיריב בשבילם חוץ מאיתנו ההורים.
מרגלית לב טוב
וגם זה לא כל ההורים.
איטי ליכטמן
יוצא לי לדבר עם גננות מהמגזר הלא חרדי, אנחנו והן עושות את אותו דבר, הדרישות מצד משרד החינוך הן אותו דבר. כשמגיעות אלינו מפקחות ממשרד החינוך, הן לא מוותרות על שום דבר, הן יושבות עד 02:00, 03:00 בלילה כדי לכתוב את כל הטענות והכל. הדרישות הן אותו דבר. בכסף אני מקבלת הרבה פחות מהן. אתה יודע מה? אני בכלל לא רוצה לדבר עלי, אני רוצה לדבר על מי מכל מדינת ישראל שקשור לתקציבים מוכן להישיר מבט לתוך עיניים של ילד בחינוך המיוחד, להגיד לו: חמודי, אין מה לעשות, בגלל שנולדת בציבור החרדי אתה מתוקצב פחות, יהיו לך פחות טיפולים.
יעקב מרגי (ש"ס)
הם אומרים את זה מבלי להניד עפעף.
איטי ליכטמן
אני יודעת, אני חווה את זה ביום יום. מי מוכן להישיר מבט ולהגיד: אני לא נותן תקציבים לילדים האלה כי הם נולדו לאנשים חרדים, כי הם באו מהציבור החרדי? אני מדברת מתוך המון המון כאב. כל הזמן המפקחת אומרת לי: אנחנו רוצים לקדם, רוצים לקדם. אני שומעת מגננת לא דתייה: יש לי גן חופף לשלך, יש לי שתי סייעות, אני יכולה לטפל. לי יש סייעת אחת. איך הם רוצים בדיוק שנקדם את הילדים כשאין תקציבים? אני לא מבינה בכספים כלום, אני לא מבינה בפוליטיקה כלום, אני גננת פשוטה שמשתדלת לעשות את עבודתה נאמנה.
היו"ר משה גפני
"טף לטף" במודיעין עילית זה מקום שאי אפשר לתאר את המסירות שיש בו. המסירות שם היא בלתי מתקבלת על הדעת, צריך לראות את הדבר הזה. אם בקואליציה שאנחנו נהיה חלק ממנה לא יהיה לזה פתרון, אני לא ממשיך. זה דבר שייפסק. אני לא יכול להסתכל לאנשים בעיניים כשמדובר בילדים בחינוך המיוחד. לא יהיה דבר כזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
נתנו הנחיה להחיל את רפורמת אופק חדשה בבתי הספר של המוכש"ר. אני חושב שאנחנו לא צריכים לאשר העברות של משרד החינוך. אני אתנגד להעברות של משרד החינוך אם לא יכניסו את זה לרפורמה. הם צריכים סך הכל כמה עשרות מיליונים. לא מדובר כאן בתקציב כל כך גדול, זה הרבה פחות מהצהרונים שאישרנו. צריך להכניס את זה לרפורמה יחד עם בתי הספר. זה חינוך מיוחד, אסור לשכוח את זה.
יעקב מרגי (ש"ס)
האפליה היא בניגוד לחוק. אני לא מתחיל לשאול כמה זה עולה, למה ואיך. זה בניגוד לחוק. משרד ממשלתי פועל בניגוד לחוק. זה שבג"ץ נדרש ספציפית לבתי הספר זה כי העתירה הייתה לבתי הספר.
יהודית קנטור
הבעיה היותר רצינית היא לא של הגננות, היא של העמותות. העמותות מתוקצבות בגני ילדים כמו מורה מוסמך עם 12 שנות ותק. כל הגננות שלנו הן עם תואר בי.אי. אנחנו משלמים להן את התואר את הוותק.
היו"ר משה גפני
זה שזה עמותות או לא עמותות - לא רלוונטי בכלל לעניין הזה. אנחנו מדברים שזה צריך להיות פר גננת.
יהודית קנטור
פר גננת כמו בבתי ספר.
היו"ר משה גפני
כמו שהיה בקדנציה הקודמת, שהוותק שלהן עלה ל-15.
משה ארבל (ש"ס)
אני רוצה להעיר נקודת מבט לא רק על הגננות שסובלות מתקצוב משפיל. ההשלכה של זה באופן מיידי - שהגננות הטובות הולכות לחינוך הממלכתי. ישנן כאלו מסורות שמוכנות למסור נפש ולעבוד בחינוך החרדי בשכר רעב. אין מה לעשות, כוחות השוק עושים את שלהם, כאשר מי שסובל זה הילדים.
מרגלית לב טוב
הילדים וההורים, כי ההורים מממנים אחר הצוהריים טיפולים שהילדים לא קיבלו בבוקר.
משה ארבל (ש"ס)
אנחנו צריכים לתת אתה הדעת.
היו"ר משה גפני
אגב, זה לא רק חרדי. המוכש"ר זה לא רק חרדי. משה שגיא, אתה יכול להתייחס רגע לעניין הזה?
אופיר סופר (איחוד מפלגות הימין)
אני לא מאמין שיש היגיון מאחורי ההתנגדות הזאת. אני רוצה להאמין שיש פה תקלה שלא הצליחו לסדר. לבוא ולחשוב שבמדינת ישראל יש כזאת אפליה – אני לא מאמין שהשיח הזה מתקיים.
משה שגיא
אני רוצה לפרק את הבעיה הזאת לשני נושאים: מבחינת התלמידים ומבחינת המורים. מבחינת המורים, מדובר פה בהסכם שכר שצריך בשביל זה את היחידה להסכמי שכר באוצר, היא זו שאחראית לנושא הזה, כי יש לזה השלכות תקציביות שהן באחריות משרד האוצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הגשתם להם בקשה לתקציב?
משה שגיא
הנושא הזה נדון מספר פעמים, לא פעם ולא פעמיים. מבחינת התלמידים, בג"ץ ויצו, שהחלנו אותו בחינוך היסודי, דיבר על השוואת המשאבים בין התלמיד במוכש"ר לתלמיד הרשמי. לא דובר על הפעלת רפורמה של אופק חדש. המשמעות התקציבית של להחיל את המשאבים בגני ילדים, משאבים בהתאם לרשמי, שונה לחלוטין מלהחיל הסכם אופק חדש באופן מלא על הגננות.
היו"ר משה גפני
עזוב את אופק חדש. לגבי הנושא המרכזי שעליו דובר, שזה שכר הגננות.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה אופק חדש.
אפרים אפשטיין
יש שני נושאים, וזה בלי קשר לאופק חדש.
היו"ר משה גפני
אם אתה שואל על אופק חדש, יש לו תשובה. אני אומר, תעזוב את אופק חדש, בוא לא נדבר על זה, נדבר רק על החינוך המיוחד.
משה שגיא
מדובר אך ורק בסוגיה תקציבית כרגע. אחרי שהדבר אושר מבחינה משפטית על ידי בג"ץ, העניין של השוואת המשאבים, מדובר אך ורק בסוגיה תקציבית.
שאול קירשנבאום
גם בדיון הקודם הסוגיה הזאת עלתה פה. אמרנו אז שנבדוק את זה יחד עם משרד החינוך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמרנו בדיון הקודם שנעצור העברות עד שזה לא יגיע לפתרון.
שאול קירשנבאום
אנחנו צריכים לדעת מה המשמעויות של זה. יש משמעויות מול אגף הסכמי שכר, יש משמעויות תקציביות. במידה וכן, צריך לדעת מה המקורות לזה.
אפרים אפשטיין
המשמעות היא שהילד הפגוע לא מקבל את מה שמגיע לו.
שאול קירשנבאום
משרד החינוך מחליט מה מקבלים ומה לא. מה שנאמר לא מדויק מבחינת המשאבים שהילדים מקבלים. הסוגיה הייתה השכר של הגננות, כמו שמשה אמר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלה לא אותם משאבים. אתה אומר שיש להם את הכסף?
שאול קירשנבאום
יש הבדל בין האם התלמידים מקבלים או לא מקבלים משהו, לבין השכר של הגננות. צריך להבדיל בין השניים.
אפרים אפשטיין
הסבירו שהתלמידים לא מקבלים. הוא גם הסכים שהתלמידים לא מקבלים. הוא אומר שאתם קשורים לזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסיימים את הדיון בשלב הזה. אני אשתדל לקבל אישור לקיים דיון בישיבה הבאה יחד עם הממונה על השכר, יחד עם כולם. אני אומר לכם, הטענה הזאת היא אחת הטענות הצודקות שאין עליה ויכוח. הבעיה המרכזית היא שלא מביאים את התקציב הנדרש לעניין. זה לא יהיה יותר. זה, מבחינתי, סוף הדרך.
אביגיל ימיני
אני גננת בחינוך המיוחד. אני שוקלת אם להמשיך במערכת שבה אני עובדת. אני חושבת שאין סיבה שגננת שלמדה תואר ראשון לא תעבוד בחינוך החרדי ולא תקבל את אותו תקציב שמקבלת גננת במשרד החינוך. אני חושבת שהגננות מופלות לרעה בנושא. זה לא ייתכן. לא יכול להיות שהלכתי והשקעתי שנים של לימוד תואר ראשון, כאשר המקצועיות שלי לא יורדת כהוא זה - -
היו"ר משה גפני
איפה את גננת?
אביגיל ימיני
במעיין החינוך בפתח תקווה, אצל הרב גולדקנופף. אני בהתלבטות כל פעם אם להמשיך או לא. אני לא חושבת שזה אמור להיות שיקול בכלל איפה לעבוד בגלל המשכורת.
אפרים אפשטיין
מי אמור להוביל את העניין הזה? ההורים צריכים להוביל את העניין הזה?
היו"ר משה גפני
אתה לא יודע מי צריך להוביל את זה? אנחנו צריכים להוביל את זה. אנחנו כשלנו בזה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
פגשתי הורים, פגשתי גננות, נפגשתי בשבועיים האחרונים עם הרבה מאוד אנשים מהמגזר. אני רק רוצה שתדעו שהרב גולדקנופף, שנמצא פה ועומד, לולא הרשת שהוא הקים, לולא אותם ילדים שמקבלים טיפול כל כך מקצועי וכל כך טוב אין לי מושג איפה הם היו היום. אני פונה למשרד החינוך ולמשרד האוצר, אני אישית מתחייבת בזאת שאני לא ארפה עד שהגננות יקבלו את מה שמגיע להן. חד משמעית. מי שמכיר אותי בצורה אישית יודע שכשאני מרימה דגל מסוים אני לא מרפה. אני לא אעזוב את זה. לא יקום ולא יהיה. אתם לא מחפשים שיימינג או כל מיני דברים שיהיו, אבל אני לא אבחל בשום אמצעי כדי שהדבר הזה יצא לפועל, אני אעשה את הכל כדי שהילדים האלה יקבלו את מה שמגיע להם בדין. זה מגיע להם. אף אחד פה לא עושה טובה לאף אחד. לא הגיוני, לא מתקבל על הדעת שכשאנחנו רוצים להזיז דברים במדינה אנחנו חייבים לפנות לבג"ץ. זה לא הגיוני, זה לא תקין, זה לא נורמאלי. אני מודיעה פה יחד עם חבריי, אני לא ארפה, כל שבוע הנושא הזה יבוא לדיון. כל שבוע אני אפנה - אני שייכת לליכוד - למי שנמצא היום בשלטון. אני אומרת לכם, גם בישיבות הסיעה שלנו הדבר הזה יעלה. הוא יעלה בכל הזדמנות שתהיה, כדי שכולם יבינו שיש פה גננות סוג ב' וגננות סוג א', יש ילדים סוג ב' וילדים סוג א'. זה דבר שאי אפשר להעלות אותו על הדעת.
יעקב מרגי (ש"ס)
חסר לי משהו בדיון הזה. משה, אני לא שומע עמדה מקצועית של המשרד. אני רוצה לשמוע שהמשרד אכן מכיר בצורך.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה כתוב בחוק, לא צריך את העמדה המקצועית שלהם.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה היה כתוב 10 שנים ו-15 שנים על בתי הספר ולא עשו, לכן נדרשו לבג"ץ. אני לא שומע עמדה מקצועית. אני לא צריך כרגע את שאול. ברגע שאנחנו נדע שמשרד החינוך אכן מכיר ורוצה לממש את זה, אני כבר אדע איך להביא מאגף התקציבים את הכסף. אנחנו פה שוחים במערבולת של אי ודאות. אני רוצה לקבל עמדה מקצועית וחד משמעית של המשרד.
היו"ר משה גפני
מה העמדה המקצועית של המשרד לו היה הכסף כפי שאתם דורשים?
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
מה גם, ותזכור את זה הרב גפני, שכשאני ישבתי במשרד החינוך, עודדנו לעבור לרפורמה של אופק חדש. זה בפירוש בניגוד למדיניות שהייתה. האנשים הם אותם אנשים.
משה שגיא
חוק החינוך המיוחד חל על הרשמי ועל המוכש"ר, הוא מחייב שהתלמידים יקבלו את אותם משאבים. לגבי מה שקשור להסכמי שכר, למשרד החינוך אין סמכות. מבחינת המשאבים שתלמיד צריך לקבל, בצורה מפורשת אני אומר מה עמדת המשרד.
יעקב מרגי (ש"ס)
אין ייעוץ משפטי למשרד הזה?
משה שגיא
אני חושב שצריכים לבוא לפה הגורמים של החינוך המיוחד במשרד כדי להביע את העמדה. הגורמים המקצועיים בנושא צריכים לדעת מה המשמעויות ומה ההשלכות של אי מתן הסכם כזה או אחר.
היו"ר משה גפני
סיימנו עם הנושא.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
הרב גפני, אין בעיה, תזמן עוד דיון עם הגורמים המקצועיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
ביקשתי שלא נעביר העברות של משרד החינוך.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אני מסכימה להצעה של חברי שלמה לא להעביר את העברות של משרד החינוך ושל משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
בפגרת בחירות אני צריך הסכמה של ועדת ההסכמות, אני צריך את המערכת כאן שתאשר לי לקיים את הדיון הזה. אמרתי בתחילת הישיבה שביקשתי את הדיון לגבי שדה דב. אני אבקש היום שוב את הבקשה הזאת. אני אבקש שהממונה על השכר יבוא, אני אבקש שהממונה על התקציבים יבוא, אני אבקש מאלה שעוסקים בחינוך המיוחד במשרד החינוך לבוא. אנחנו נקיים את הדיון על כל המערכת הזאת. אני מכיר את הדיון הזה, אני קיימתי אותו הרבה מאוד פעמים - לא בוועדה, אבל בפורומים שונים, כולל אצל ראש הממשלה. עד היום הנושא הזה לא הסתדר. הוא לא הסתדר, כי כל פעם יש את המניעה התקציבית. אנחנו צריכים את העניין הזה לסיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
שיבוא לכאן מנכ"ל משרד החינוך.
משה ארבל (ש"ס)
הרב גפני, אולי לזמן גם את אבירי השוויון ממשרד המשפטים, שיבואו ויצעקו על שוויון.
היו"ר משה גפני
אנחנו נבקש שמשרד המשפטים יבוא ויביע את דעתו. החוק, כפי שמשה שגיא אמר, כפי שכולנו יודעים - -
משה ארבל (ש"ס)
יש פה את החוק, הוא נגזרת של כבוד האדם וחירותו. זה חוק יסוד.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
הגיע הזמן שנשתמש בזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו מתואמים עם הקואליציה ועם האופוזיציה בנושא של גני ילדים. דיברתי עם אבי ניסנקורן, הוא לגמרי איתנו בעניין הזה. כמו שעצרנו את בתי המשפט עד שלא יאשרו בתי דין, כך אנחנו יכולים לעצור את משרד החינוך עד שלא יאשרו את הדבר הזה.
היו"ר משה גפני
סיימנו את הדיון לגבי הנושא הזה. אני עובר לשינויים בתקציב.
מספר פנייה לוועדה
47 – משרד הבריאות.
רועי רייסר
הבקשה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד בתחומי בריאות הנפש ותפעול המטה. הבקשה מבקשת להוסיף 180 מיליון שקל לתקצוב מטה, שכולל: מגן דוד אדום, מערכות מידע של המשרד.
היו"ר משה גפני
הפנייה זאת גובלת בפיקוח נפש. אני מבקש מחברי הוועדה לאשר את הפנייה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
האם יש בתכנית קצת השוואה של בתי החולים בפריפריה לבתי החולים במרכז? האם יש פה שדרוג של בתי החולים בפריפריה?
קריאה
הפנייה מבקשת להעביר כספים למבחני תמיכה, כשבמבחני התמיכה יש לפעמים מדדים ייעודיים לבתי חולים בפריפריה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 47 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 2 עד 3.
ביאן ותד
הפנייה התקציבית נועדה להעביר סך של 30 מיליוני ₪ בהוצאה עבור משרד ירושלים ומורשת, לצורך יישום החלטת ממשלה מספר 3790 בעניין צמצום פערים חברתיים וכלכלים ופטור כלכלי במזרח ירושלים. התקציב לא נמצא בשנת 2019, בגלל שההחלטה התקבלה לאחר הנחת התקציב לשנת 2019.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה 2 עד 3 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 4.
ביאן ותד
הפנייה נועדה לתקצב סך של 10 מיליון שקל בהוצאה וסך של 104,389 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור יישום החלטת ממשלה מספר 3788 בנושא: "חיזוק ומיצוב מרחב אגן העיר העתיקה בירושלים". ההחלטה התקבלה לאחר הנחת התקציב, לכן היא מובאת עכשיו לאישור הוועדה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מספר 4 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה הבאה: 5 עד 6.
אמיר מוריץ
הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת הכספים 2018 לשימוש תקציבי בשנת 2019 בסך 483,640 אלפי שקלים.
היו"ר משה גפני
האם במשרד האוצר יודעים שיש אפליה בלתי מתקבלת על הדעת של ילדים בחינוך מיוחד, שצריך בשביל לסדר את זה 80 מיליון שקל? אתם יודעים מזה?
אמיר מוריץ
זה לא קשור לפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני שאלתי אם זה קשור לפנייה הזאת? האם אתם במשרד האוצר, באגף התקציבים, מודעים לזה שלא מעבירים כסף לילדים שאתה מסתכל להם בעיניים ואתה רוצה לבכות?
אמיר מוריץ
הרפרנט הרלוונטי יכול לענות על השאלה הזאת.
היו"ר משה גפני
מי זה הרפרנט הרלוונטי?
אמיר מוריץ
הוא לא נמצא פה כרגע, אני אבדוק ואחזור אליך.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשר את הפנייה הזאת. מספר פנייה לוועדה: 7.
אביגיל ונקרט
הפנייה נועדה להעביר סך של 200,000 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב לצורך מתן מענקים להקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים, בהתאם לסעיף 11ג לחוק הבנקאות (רישוי).
היו"ר משה גפני
אתם יודעים באגף התקציבים שיש ילדים בחינוך המיוחד שלא מקבלים את התקציב שמגיע להם – לא על פי החוק, לא על פי המוסר, לא על פי היושר, לא על פי המקצועיות? את יודעת את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אפילו לא על פי בג"ץ.
אביגיל ונקרט
אני מבינה שקוראים לרפרנט הרלוונטי. כשהוא יגיע הוא יענה על כל השאלות.
היו"ר משה גפני
אני לא מביא את זה להצבעה. עד שלא תיפתר הבעיה הזאת יש דברים שלא נביא. מספר פנייה לוועדה: 8.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו מחזקים את ידיך, אדוני היושב-ראש.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
גם אני מצטרפת.
חזי כהן
הפנייה התקציבית נועדה לתגבור תקציב משרד התפוצות בסך של 42 מיליון ו-150 אלף ₪, כשמתוכם 40 מיליון הם כספים קואליציוניים. הפירוט של הפרויקטים מפורט בפניכם.
היו"ר משה גפני
מה הפרויקטים?
יעקב מרגי (ש"ס)
כספים קואליציוניים של מי?
היו"ר משה גפני
"הבית היהודי".
יעקב מרגי (ש"ס)
טוב שייאמר.
היו"ר משה גפני
מה הפרויקטים?
חזי כהן
יש פרויקטים של עמדות הסברה, של הפקת תכנית בוגרים לבוגרי תגלית, כנס יהודי של העם היהודי, פרויקטים לחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות, מיזמים קהילתיים לפעילויות חינוכיות לדוברי רוסית.
יום טוב רענן
משרד התפוצות פועל לחיזוק הזהות היהודית והזיקה לישראל של יהודי התפוצות ברחבי העולם בשורה של פרויקטים שונים, כמו שהתחיל חזי לפרט - הסברה בכותל, פעילות בקרב כלל יהודי התפוצות. אנחנו לא מבדילים בין אזורים שונים בעולם. אנחנו מבקשים לאשר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 8 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 18.
עידו שבב
הבקשה התקציבית נועדה להגדיר הרשאה להתחייב בסך של 1,325,531 אלפי ₪ למשרד התרבות והספורט עבור קליטת התחייבויות של תכנית המתקנים הלאומית מהמועצה להסדר הימורים בספורט. ההרשאה הזאת נדרשת לצורך כניסתו לתוקף של תיקון 14 לחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט שנכנס לתוקף ב-1 לינואר 2019, שמחייב לקלוט את כל ההתחייבויות התקציביות שהיו במועצה להסדר ההימורים בספורט בתוך תקציב המדינה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תראה מה זה, אדוני היושב-ראש, חוק שנכנס ב-1 בינואר 2019 אנחנו תוך חצי שנה נדרשים שהוא יהיה בתוקף, ואילו החוק של החינוך המיוחד, שאני לא יודע מלפני כמה שנים הוא, אולי הוא מלפני 10 שנים, את אף אחד זה לא מעניין.
היו"ר משה גפני
למה אתם ממהרים עם העברה הזאת?
עידו שבב
זה קליטה של הרשאה של התחייבויות שכבר בתוקף. ניתנה לרשויות המקומיות הרשאה לבנות מתקנים למועצה להסדר ההימורים בספורט, עכשיו נדרש לקלוט - -
היו"ר משה גפני
אתם מקבלים מזה כסף?
עידו שבב
כרגע לא.
היו"ר משה גפני
אם נאשר את זה, משרד האוצר יקבל כסף?
עידו שבב
לא.
היו"ר משה גפני
בכלל?
עידו שבב
ממה?
היו"ר משה גפני
מהסדר ההימורים בספורט?
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אלו הרשאות שמגיעות לראשי ערים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מאוד שמחים שלגבי חוק שהתקבל ב-2019 כבר מביאים העברות. זה יפה.
עידו שבב
החוק לא התקבל ב-2019, הוא התקבל ב-2018, והוא נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019.
יניב קטן
מדובר בהתחייבויות שניתנו לרשויות מקומיות במסגרת הרשאות לבניית מתקני ספורט מהמועצה להסדר הימורים בספורט.
היו"ר משה גפני
לכמה רשויות מקומיות?
יניב קטן
לכל הרשויות בארץ. אין רשות שלא זכאית לקבל מתקן כזה או אחר.
היו"ר משה גפני
אם יש חינוך מיוחד בחינוך החרדי, הם לא יקבלו מזה?
יניב קטן
אני לא יודע לענות על החינוך החרדי, אני יודע לענות על משרד התרבות והספורט.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
התוספת כאן היא אדירה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אני מאוד שמחה שיש מתקנים, אבל הילדים האלה אפילו לא יכולים לעלות למתקנים, קשה להם.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
התוספת כאן היא אדירה, היא מעל למיליארד שקלים. כמה אתה חושב שינצלו בשנת התקציב הקרובה?
יניב קטן
זה תקציב הרשאה להתחייב, לא מדובר בתקציב מזומן.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
השאלה שלי היא לגמרי על המזומן. אנחנו צפויים לעשות פה סיבוב נוסף של קיצוצים, של גזירות, הכל בגלל הבור התקציבי. מעבירים פה מיליארד 300 מיליון שקלים, כשאתה בעצם יודע שבשנת התקציב הקרובה הסכום הזה במזומן לא ינוצל כולו.
יניב קטן
אין מזומן בפנייה התקציבית הזאת, מדובר בתקציב הרשאה להתחייב בלבד.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
מה הערכה שלך ליישום בפועל של התשלום במזומן?
יניב קטן
אנחנו צופים ניצול של כ-200,300 מיליון שקל, כאשר הסכום הזה מתוקצב בבסיס התקציב.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אין עירייה שלא מממשת את זה, כי מדובר במתקנים. הם משוועים למתקנים האלה. זה משהו לאורך שנה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
קטי, זה פרויקטים, זה בנייה. הם לא יבנו את הכל בשנה הבאה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
הילדים המסכנים שאנחנו מדברים עליהם לא יכולים לעלות על המתקנים האלה. הם לא יוכלו. אם הם לא יודעים לאכול לבד, הם בטח לא יוכלו לעלות על המתקנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פנייה מס' 18, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 18 אושרה.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לפנייה מס' 21 – תמיכות בענפי משק.
גל ברנס
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם לסדר עדיפויות של המשרד, בהיקף של כ-20 מיליון ₪. השינוי המרכזי הוא איגום משאבים מיחידות המרכז לצורך מתן שירותי טיפול ומחשוב לכלל יחידות המשרד.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
זה תקציב למשרד הכלכלה, תקציב טכני לטיפול.
גל ברנס
זו לא תוספת תקציבית, זה תקציב ששייך למשרד הכלכלה שביקש לשנות את סדר העדיפויות שלו.
היו"ר משה גפני
את מה הוא הוריד ואת מה הוא הוסיף?
גל ברנס
הוא העביר מיחידות המשרד לצורך טיפול במחשוב שניתן לכלל המשרד.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
זה עודף שלא נוצל?
גל ברנס
זה לא עודף, זה כסף של היחידות שהוא העביר לתקציב הטיפול במחשוב.
דוד שטינמץ
משרד הכלכלה היה יחד עם משרד התעשייה והתעסוקה. אנחנו נפרדנו ממשרד התעסוקה. כתוצאה מהמעבר הזה, התחלק הכסף בין משרד התעסוקה לבין משרד הכלכלה. בחלוקה הזאת, בתקציבים שהיו תקציבים תפעוליים היו לנו גירעונות שהיינו אמורים לכסות, זה לא שקיבלנו עודף. אין לנו שום אפשרות היום להגדיר את זה. על מנת להפעיל את התפעול של המשרד, אם זה לניקיון, אם זה למחשוב עצמו שיעשה את הדברים הבסיסיים ההכרחיים, היה צריך לנייד תקציבים מסעיפים אחרים לסעיפים האלה, זה הכל. זה נבע בעיקר מזה שהמשרד הופרד ממשרד התעסוקה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
משרד הכלכלה מתנהל בגירעון כלכלי, זה מה שאתה מסביר לנו - לפעולות השוטפות שלו אין כסף.
דוד שטינמץ
בסיס התקציב של כל משרדי הממשלה הוא בגירעון.
היו"ר משה גפני
יש בעיות עם כמה מפעלים שמשרד הכלכלה היה צריך לטפל בהם, כמו מלט הר טוב. האם נעשה משהו בעניין הזה?
דוד שטינמץ
אני לא מכיר כל כך את הנושא, אני אבדוק לך.
היו"ר משה גפני
חרסה נסגר, מלט הר-טוב בבעיה. עכשיו אני שומע שגם נשר בבעיה.
דוד שטינמץ
אני לא יודע כרגע, אני אתן תשובה.
גל ברנס
אנחנו נצטרך לבדוק את זה. אנחנו נחזור עם תשובה לוועדה.
היו"ר משה גפני
לבדוק? חרסה נסגר. התקיים שם דיון עם הוועד, דיון משפיל. אנשים שם בכו לא סתם. יש בעיות במלט הר-טוב, גם נשר נקלע עכשיו לקשיים, צריך שם היטל היצף. אתם לא עושים את זה מהר. יש לנו בעיות עם מפעלים. זו מתחילה להיות בעיה שצריך להתמודד איתה. מה אתם הולכים לעשות עם הדבר הזה? את התעסוקה העברתם לפה? מניידים מחלקות ואגפים?
דוד שטינמץ
זאת החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
אז מה אם זאת החלטת ממשלה? הממשלה קיבלה החלטה לגבי הילדים המסכנים האלה?
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
היא לא קיבלה.
היו"ר משה גפני
החלטת ממשלה לא אומר לי שום דבר, אבל מכיוון שאתה מבקש - אין לנו ברירה. מי בעד הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 21 אושרה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני רק חוזרת על הבקשה לקיים דיון על הגירעון בתקציב. אני מרגישה מאוד לא בנוח עם כל העברות האלו בלי שאנחנו מבינים מה צפוי לנו.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 24 עד 25 – המרכז למיפוי ישראל.
שני מנדל לאופר
הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 8 מיליוני ₪ בהוצאה למרכז למיפוי ישראל עבור הוצאות התפעול שלה ועבור פתיחת המידע הקדסטרי לציבור, שכולל את כל הנתונים הקושרים לגבולות של גושים וחלקות רשומים. מקורו של הסכום הוא בהתאם לגיבוש תכנית העבודה של הנושא במרכז ופתיחת מאגר המידע.
שלמה קרעי (הליכוד)
למי שייך המרכז למיפוי?
יעקב מרגי (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט)
איפה הוא חונה, באיזה משרד?
שני מנדל לאופר
משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
שיבוא המרכז למיפוי ישראל. מספר פנייה לוועדה: 26.
שני מנדל לאופר
הפנייה נועדה לתקצב סך של 193 מיליוני ₪ בהרשאה להתחייב בתקציב הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון עבור ביצוע עבודות פיתוח ביישובי עדיפות לאומית בהתאם לביצוע בפועל, ו-93 אלפי אלפי ₪ בהרשאה להתחייב לתחזוקת דירות הדיור הציבורי בהתאם לצרכים בפועל ותכנית העבודה של המשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 26 אושרה.
היו"ר משה גפני
27 עד 28 – משרד הרווחה.
נתנאל אושרי
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 121,129 אלפי ₪ עבור יישום החלטות ממשלה על תמיכה באוכלוסיות הדרוזים והצ'רקסים, הבדואים בצפון ובדרום, אימהות חד-הוריות, יוצאי אתיופיה וניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 27 עד 28 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 29 עד 30.
טל שחם
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 43.3 מיליוני ש"ח לנציבות שירות המדינה עבור סיום הטמעת הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, שהוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מספר 3993 משנת 2011. הרפורמה כללה כמה אבני דרך מרכזיות. הראשונה הייתה הפחתת רגולציה על המשרדים, כלומר העברת חלק מסמכויות הנציבויות למשרדים השונים.
יעקב מרגי (ש"ס)
להיטיב את רמת גיוס כוח האדם?
טל שחם
לאפשר גמישות למשרדים לקבוע את מבנה העובדים שלהם והמבנה הניהולי שלהם. דרושה השקעה רבה בתשתיות מחשוב ובכוח אדם בנציבות בשביל לעשות פיקוח נכון יותר על המשרדים.
היו"ר משה גפני
יש מענקי פרישה והסתגלות במערכת החינוך שמקבלים כאשר רוצים לפרוש, אתה מכיר את זה?
טל שחם
על מערכת החינוך לא, על כלל משרדי הממשלה כן.
היו"ר משה גפני
הפסיקו עכשיו למורים ולמורות בחינוך העצמאי את מענקי הפרישה וההסתגלות, אתה יודע למה?
טל שחם
כמו שאמרתי, על מערכת החינוך אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
תבוא עם תשובה, רק אז נדון בעניין הזה. אני רוצה תשובה על מענקי פרישה והסתגלות, למה הפסיקו את זה. זה לא שאני מבקש עכשיו משהו חדש. זה משהו שפתאום הפסיקו אותו. תבדוק ותחזור אלינו.

דן להב היה פה בישיבה הקודמת, הוא אמר לגבי השריפה במבוא מודיעים. מה התשובה בעניין הזה? דובר על זה שמפצים את האנשים באיזו שהיא צורה. משרד ראש הממשלה דן בזה. דן להב אמר שהוא ייתן תשובה.
מספר פנייה לוועדה
31.
שני מנדל לאופר
הפנייה נועדה לתקצב את הרשות להתחדשות עירונית על סך 10 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב עבור פרסום קול קורא להתחדשות עירונית חברתית על ידי הרשות להתחדשות עירונית.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 31 אושרה.
היו"ר משה גפני
38 עד 39 –המשרד לביטחון פנים.
יונתן פלורסהיים
הפנייה נועדה להעברת סך של 59 מיליון ש"ח בהוצאה וכ-367 מיליוני ₪ הרשאה להתחייב מתקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים לתקציב השוטף של המשרד. בנוסף מיועדת הפנייה להגדלת הרשאה להתחייב בכ-220 מיליוני ש"ח עבור הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי בישיבה הקודמת, ואני מבקש גם עכשיו, תשובה לגבי הבדיקות שעשה המשרד, שעשתה המשטרה לגבי השריפות. אני מבקש תשובה בכתב. הם צריכים לתת תשובה מה קרה עם השריפות האלו, האם הייתה הצתה, האם היה איזה משהו שאפשר לחשוד בו שזאת הצתה, האם יש ספקות. את כל הדברים האלה אני רוצה בכתב. אני מעביר את העברה הזאת, אבל אני רוצה תשובה. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים - אין
פנייה מס' 38 עד 39 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 40 עד 41.
טובה וסר
הבקשה התקציבית נועדה לעברת סכום של 8 וחצי מיליון ₪ לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואית בנגב עבור תשתיות אב במסגרת החלטת ממשלה 2397. במסגרת תקציב זה יפותחו תשתיות ביוב, חשמל, מים, דרכי גישה למוסדות חינוך בשגב שלום ובמועצה אזורית אל קסום.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני רוצה לדעת אם כל סוגיית התשתיות ודרכי הגישה לגני הילדים בפזורה מטופל.
יאיר שרעבי
העבודות מבוצעות גם לדרכי גישה, גם למוסדות חינוך, גם לגני ילדים. הפעולות הן פעולות של פיתוח תשתיות לכלל הגורמים.
יעקב מרגי (ש"ס)
כמה עוד גני ילדים צפויים להיפתח בתש"פ בפזורה?
יאיר שרעבי
אני לא יודע את התשובה עכשיו.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני מבקש שתספק לי.
טובה וסר
זאת שאלה שצריכה להיות מופנית למשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 40 עד 41 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 42 – תחבורה.
יעל עבאדי
הפנייה נועדה להעברת סכום של מיליארד 310 מיליון שקלים לסעיף 79 – פיתוח תחבורה. מתוכם מועברים 360 מיליון שקלים לתכנית של פיתוח רכבות כבדות ו-950 מיליון שקלים לתכנית של פיתוח הסעת המונים. עיקרי הפנייה כוללים: הקמת רכבות קלות בירושלים ובגוש דן, הקמת רשת מסילות של רכבת כבדה ורכישת קרנות.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני רוצה לומר כמה דברים בנושא הזה. קודם כל, לא מדובר בהעברה, מדובר בתוספת, בתוספת של מיליארד 300 שקלים למשרד ממשלתי ברגע זה, כי הטענה היא שנושא התחבורה והתשתיות נמצא בחסר תקצוב כרגע. למדתי היטב את הנושא, זה גם הרקע שלי תחום התשתיות. אין בכלל חולק שכל הסכומים שעוברים בפרויקטים האלה, אם בנושא קו מהיר ירושלים, פרויקט חשמול, המטרונית בחיפה, רכבת קלה בגוש דן, רכבת קלה נצרת-חיפה, הם פרויקטים מאוד חשובים והכרחיים למדינת ישראל. יחד עם זאת, קראנו בחודשים האחרונים דוח מבקר מדינה מאוד מאוד חריף, שלא היה כמותו, ביחס להתנהלות ממשלת ישראל בתחומי התחבורה והתקצוב שלהם. העלויות הנוספות שיש כאן נשענות בין היתר על עיכובים חריגים של עשרות שנים - חלק יותר, חלק פחות - בקידום פרויקטים חשובים לציבור. אם אנחנו מסתכלים על הקו המהיר לירושלים, הוא היה שלושה מיליארד שקל במקור, עכשיו הוא מתוקצב בשישה מיליארד וחצי. אם אנחנו מדברים על הפרויקטים, אנחנו בחריגה של קו הרכבת הקלה בגוש דן, בחריגה של 6 מיליארד שקלים מהתקציב. אם אנחנו מדברים על המטרונית בחיפה, אנחנו בחריגה של מעל למיליארד שקלים. אם אנחנו מדברים על הרכבת הקלה נצרת-חיפה, מדובר בפרויקט שמתעכב כבר 13 שנים. אני אומרת את כל הדברים האלה, כי אני מנצלת את ההזדמנות הזאת שאנחנו יושבים בוועדת הכספים. העלויות של הפרויקטים האלו מתנפחות ומשולשות לא מעט בגלל העובדה שהיישום שלהם, הניהול שלהם והקידום שלהם מעוכב המון המון מאוד שנים. כשפרויקטים מתעכבים שנים הם עולים לנו, לציבור, מיליארדי שקלים. איך אנחנו יכולים להיות ערבים, ומה אתם נוקטים במשרד התחבורה, באגף תקציבים כדי שהדברים האלה יצאו לפועל ואנחנו הציבור לא נמשיך לשלם מיליארדי שקלים עודפים בגלל ההתעכבות של הדברים האלה? לכל זה אני רוצה להוסיף את המחיר שהציבור משלם בזמן אמת בגלל הבעיות והטיפול הגרוע בתשתיות התחבורה בישראל. העלות השנתית שהציבור משלם בגלל הפיגורים בתחום התחבורה, היא עשרות מיליארדי שקלים בשנה.

הרב גפני, אתה יודע שבין יתר הגזירות שנצטרך לראות פה תהיה גם אגרת הגודש. מה זו אגרת גודש? על כל מי שייכנס לתל-אביב או לערים הגדולות יטילו מיסים, יקנסו אותו על זה שהוא רוצה להיכנס למטרופולין. למה? כדי לעודד אותו לא להשתמש בכבישים אלא לקחת תחבורה ציבורית. דעתי על אגרות הגודש הזאת ידועה. זה בסדר לקנוס את הציבור כשיש לו אלטרנטיבה, כשאומרים לו: תעלה על רכבת מתפקדת, תעלה על אוטובוס מתפקד, יש רכבות קלות שעובדות. היום אנחנו מעבירים תוספת של מיליארד 300 מיליון שקלים לפרויקטים שמתעכבים כל כך הרבה שנים, מחרתיים נאשר להטיל אגרת גודש - זה לקנוס את הציבור פעמיים.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה לעשות? אם את רוצה שאני אדחה, אני אדחה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני רוצה לקבל הסבר מה הממשלה מתכוונת לעשות.
יעקב מרגי (ש"ס)
צריך לקיים דיון מקיף על כל סוגיית התחבורה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
הציבור משלם על אובדן הזדמנויות תעסוקה כי אין לו תחבורה נאותה. אני אומרת לך, הרב גפני, הנושא הזה חשוב, הפרויקטים פה חשובים, הבעיה שלי היא התמחור. מה אתם עושים כדי להבטיח שלא נמצא את עצמנו פה בעוד שנה מעבירים עוד שלושה מיליארד שקל בגלל העיכובים בקידום הפרויקטים? מה למדתם מדוח מבקר המדינה? מה עושה משרד התחבורה היום כדי להבטיח שהפרויקטים לא ימשיכו להתנפח על חשבוננו?
איתן טים
חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן, אני חייב לציין שמה שאת אומרת הוא נר לרגלינו. אנחנו במשרד עושים כל דבר כדי שהפרויקטים יעמדו בזמן. אני לא צריך להזכיר שגולדה מאיר הניחה אבן פינה לרכבת הקלה בתל-אביב.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
גם הרצל דיבר על הרכבות הקלות.
איתן טים
כל מה שאנחנו עושים זה בדיוק לטפל במה שאת אומרת. אנחנו הוצאנו לציבור, וזה נמצא גם באתר האינטרנט של המשרד, את תכנית העבודה של כל הפרויקטים שלנו, את כל הפרויקטים המרכזיים. לכל פרויקט יש אבני דרך.
היו"ר משה גפני
תגיד לי, זה נכון שביטלו את התחנות בבני ברק בגלל שלא הסכימו שם שיעבדו בשבת?
איתן טים
לא ביטלו תחנות.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח?
איתן טים
בוודאות.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לבדוק את זה?
איתן טים
אני יודע בוודאות שלא ביטלו.
היו"ר משה גפני
אני דיברתי עם מי שהיה צריך לדבר שם, זה לא פשוט. אי אפשר לנקום בתושבים בגלל שהעירייה שם לא הסכימה שיעבדו בשבת.
איתן טים
אין דבר כזה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אנחנו נקווה שלא יבטלו את התחנות, אחרת גם הילדים של החינוך המיוחד - -
איתן טים
להיפך, בימים אלה אנחנו עובדים על הנגשה של תחנת הרכבת בבני ברק.
היו"ר משה גפני
הייתי צריך להתקשר לבייסקי, להגיד לו מה זה מבטלים תחנות.
איתן טים
אין ביטול של תחנות. היה דיון על נושא המטרו, על הרכבת התת קרקעית שעוד בתהליך תכנון. היה דיון תכנוני איפה נכון להעביר את הקו הזה.
היו"ר משה גפני
ומה?
איתן טים
התכנית היא סטטוטורית, היא נמצאת בות"ל. זה נושא תכנוני.
היו"ר משה גפני
החליטו לבטל תחנות של המטרו.
איתן טים
לא ביטול של תחנות. הייתה שאלה על איפה התוואי עובר, האם טיפה יותר צפונה או טיפה יותר דרומה.
היו"ר משה גפני
תכנון אומר שתחנות פה לא יהיו. במקום לומר שאין תחנות, אומרים "תכנון". אתה יכול לבדוק לי את זה?
איתן טים
אני יכול לבדוק את זה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
מה יבטיח לנו הפעם ביצוע? הפרויקטים חשובים בצורה מאוד משמעותית, הבעיה שהעלויות האלו שכולנו מצביעים עליהן כאן הן תולדה של העיכובים. עיכוב גורר התנפחות בתקציב, את זה אני יודעת מהסיבוב הקודם שלי.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
יש עיכובים שלא קשורים למשרד התחבורה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
טורבינות של חברת חשמל שכבו 10 שנים.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אורית, זה לא אותו דבר. הייתי ראש מטה שר התחבורה, אף אחד שם לא לוקח את הכסף הזה לכיס שלו.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
לא זה מה שאמרתי.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
תאמיני לי, יש שם כוח אדם מאוד מקצועי. יש עיכובים. אני אתן לך את הדוגמה של כביש 38, שגם הרב גפני מכיר. סיכמו עם המושבים את כל ההרחבות. לפני שעלו הבולדוזרים, הם חזרו בהם מכל ההסכמות, הם רצו תוספת. יש שתי אפשרויות: או שמשאירים את כביש 38, לא מרחיבים אותו כמו שהיה מתוכנן, או שמנסים להגיע למו"מ. מדובר בתוספת של מיליונים.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
מיליארדים.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אני מדברת איתך על כביש. אורית, זה לא אותו דבר כמו הטורבינות בחדרה. יש מצב שמשרד התחבורה תקוע עם פרויקטים, וזה לא בגלל חוסר ניהול כמו שצריך, או חוסר ארגון כמו שאמרת לגבי התקציב, אלא בפירוש בגלל דברים שהם יוצאי דופן.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
קטי, לא הכל. רכבת קלה נצרת-חיפה טרם אושרה סופית בממשלה. אני רוצה לשמוע מה היא תכנית העבודה, מה הערכת המימוש כרגע. בדקתי את הדברים האלה, אני יודעת שיש מאמץ מאוד גדול. אנחנו רוצים לוודא שבשנה הבאה לא נאשר עיכובים.
איתן טים
קו הרכבת חיפה-נצרת הוא קו מאוד חשוב למשרד, אנחנו לוחצים מאוד מאוד. כמו שציינת, לא הכל תלוי בנו. ברגע שזה במוסד תכנון במשך עשור - אנחנו לוחצים כמה שאפשר – מוסד התכנון צריך לקבל החלטות, זה לא בידיים שלנו. התכנית של קו חיפה-נצרת אושרה לפני כשנה, אנחנו מקווים שכבר השנה יהיו עבודות קידום זמינות. תקצבנו את הפרויקט לקידום זמינות, אני מקווה שהעבודות יתחילו עוד השנה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
האם יש איזו ועדה להסרת חסמים, ועדה של קבינט שיושבת ביחד על כל הנושא הזה של תחבורה? הרב גפני, אני עוקבת לא מעט זמן על הנושא הזה. הנושא הזה נוגע לכיס של כולנו. אנשים לא מבינים שכולנו משלמים עשרות מיליארדי שקלים בשנה - זוגות צעירים שמתקשים להגיע למקומות שמספקים להם הזדמנויות עבודה, הפסדים של שעות עבודה שאנחנו מקבלים, מחירים של זיהום אוויר.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
ולכן צריך לעודד את התחבורה הציבורית.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
הנושא הזה הוא קריטי. בעוד כמה שבועות יספרו לנו שמטילים אגרת גודש.
היו"ר משה גפני
תגידי מה את רוצה לעשות - לעכב, לדחות, לאשר?
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
לא מדובר בחדרים מפוארים יותר, לא מדובר בציוד, מדובר בפרויקטים שצריך להמשיך אותם.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
האם יש לנו כלים לזמן דיון בהמשך? תראה, לעצור את הפרויקטים נראה לי בעייתי, כי הגענו לנקודה שהנזק הוא כבר מאוד גדול, השאלה מה היכולת שלנו לוודא אכיפה.
היו"ר משה גפני
נקיים דיון על התחבורה. הדיון הוא דיון גדול, אני לא מאמין שיאשרו לנו לעשות את זה בפגרה. אנחנו נקיים אותו ברגע שתהיה ועדה קבועה, ברגע שיהיה יושב-ראש קבוע. האם יכול להיות מצב כזה שבמטרו ביטלו תחנות בגלל שהעירייה בבני ברק לא הסכימה שיעבדו בשבת? מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?


הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אחד
פנייה מס' 42 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 43 – המשרד להגנת הסביבה.
שני מנדל לאופר
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 52 מיליוני ₪ במשרד להגנת הסביבה עבור יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה. במסגרת התכנית, יוצא המשרד להגנת הסביבה בתכנית גריטה חדשה וייעודית לרכבי דיזל כבדים ישנים ובפעולות לצמצום זיהום אויר על ידי התקנת מסננים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 43 אושרה.
היו"ר משה גפני
44 עד 45 – משרד התיירות.
עומרי בן-חורין
הפנייה נועדה לתקצב סך של 70 אלף אלפי שקלים לפעולות השיווק בחו"ל של משרד התיירות. התקציב מועבר עכשיו לאחר סיום עונת החורף וגיבוש תכנית הפעולה לשנת 2019, כאשר עיקר הכסף הוא לקמפיין two cities - תל-אביב, ירושלים - במדינות אירופה בחודשי הקיץ, כדי לנצל את תנופת האירוויזיון וההד התקשורתי שהיה לישראל לאחר האירוע הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני חושב שמשרד התיירות הוכיח את עצמו בשנה שעברה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 44 עד 45 אושרה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 46.
עומרי בן-חורין
הפנייה נועדה להעביר סך של 16 אלף 500 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור פעילויות של סוכנות החלל עבור פעולות לפיתוח מנוע חשמלי ייחודי ללוויינים קטנים, בשיתוף עם סוכנות החלל האירופית, ותמיכה בפיתוח יישומי תקשורת לוויינים לעיבודי תמונה ואינפורמציה. תקציב ההרשאה להתחייב היה כבר בשנה שעברה. הייתה איזו תקלה טכנית במערכת החיוב של המשרד בסוף שנה, לכן התקציב הזה לא חויב בכלל. אנחנו עכשיו מעבירים את מה שהיה אמור להיות כבר שנה שעברה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אחד
פנייה מס' 46 אושרה.
היו"ר משה גפני
48 עד 49.
שני מנדל לאופר
הפנייה נועדה לתקצוב תוספת של כוח אדם לרשות להתחדשות עירונית ותקצוב מזומן כנגד הרשאות שניתנו לתכנון פרויקטים של התחדשות עירונית. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של כ-7.8 מיליוני שקלים חדשים ושני תקני כוח אדם ברשות להתחדשות עירונית לפי ההקמה שלה ולאור הביצוע בפועל של ההרשאות שניתנו לתכנון פרויקטים של התחדשות עירונית.
היו"ר משה גפני
מה זה שני תקני כוח אדם?
שני מנדל לאופר
הרשות להתחדשות עירונית הוקמה ב-2017. כחלק מהסכם ההקמה, היא אמורה לגדול גם בכוח האדם שלה.
אתי מזרחי
תקן כוח אדם אחד מיועד לאמרכלית, תקן שני למרכז תכנון.
היו"ר משה גפני
התקבל לשם עובד חרדי?
אתי מזרחי
כן.
היו"ר משה גפני
האם מתוך שני תקני כוח אדם אחד חרדי?
שני מנדל לאופר
לא, הוא התקבל כבר בעבר.
היו"ר משה גפני
מה זה בעבר?
שני מנדל לאופר
הרשות הוקמה ב-2017. ב-2018 גייסו אנשים.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יש?
אתי מזרחי
25 עובדים.
היו"ר משה גפני
כמה מתוכם חרדים?
אתי מזרחי
אחד.
היו"ר משה גפני
מתי הוא התקבל?
אתי מזרחי
ב-2018.
היו"ר משה גפני
עולי אתיופיה התקבלו?
אתי מזרחי
התקן עכשיו אמור להיות לבני האוכלוסייה הדרוזית.
היו"ר משה גפני
תתנו לנו יותר פרטים. מספר פנייה לוועדה: 50 עד 52.
שני מנדל לאופר
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 41 מיליוני ₪ בהוצאה לארבעה תקני כוח אדם וחמישה חודשי עבודה בלתי צמיתה למשרד לשירותי דת. השינוי בתכנית מספר אחת למועצות הדתיות מיועד לתקצוב סך של 9 מיליוני ₪ בהוצאה עבור תקצוב תקני קייסים ורבנים מהעדה האתיופית, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3649: "הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת". התכנית השנייה היא תמיכה בשירותי הדת. השינוי מיועד לתקצוב סך של מיליון ₪ בהוצאה עבור הוצאות המרכז למקומות קדושים, הוצאות הילולת קבר הרשב"י.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים מהקהילה האתיופית יש במשרד לשירותי דת?
דוד נחום
הרבה. יש לנו גם את כל הקייסים שמועסקים במועצות הדתיות, שזה חלק מהפנייה פה, שהם בהיקפים לאין שיעור במגזר הציבורי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פניות מס' 50 עד 52 אושרו.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 55 עד 56 – רשויות פיקוח.
טל שחם
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 90 מיליוני שקלים עבור רשות הטבע והגנים. בין השאר התקציב נועד לצרכי שמירת טבע, פיקוח ואכיפה של הרשות על פיתוח אתרים וערכי טבע נוספים, למשל הקמת מתקנים והצללות בחניוני לילה, שיפוץ אתר הבניאס, הסדרת הכניסה לעין-בוקק.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לציין שרמת זיהום האוויר במפרץ חיפה ירדה מאז שנבחרה ראשת העיר שם.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה 70 מיליון שקל לפיקוח ואכיפה? זה עוד תקנים למפקחים של רשות הטבע והגנים? זה בדיוק מה שחסר לנו לחינוך המיוחד.
היו"ר משה גפני
אנחנו משבחים את ראשת העיר על כך שזיהום האוויר ירד. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פניות מס' 55 עד 56 אושרו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש למשוך את הפנייה הזאת של החינוך, של השוטף. משרד האוצר לא יעבוד עלי. עם כל הכבוד, היו שם דברים שהיה צריך להביא אותם. הם נמצאים שם עם שמות אחרים. כשאני מדבר עם אגף התקציבים, הם אומרים, "טעינו". טעיתם? תמשכו את זה חזרה. אני הבנתי את השפה. אני לא יודע רומנית, אני לא יודע פרסית, אני לא יודע יידיש. אני לא אוהב שעובדים עלי. משה, אתה לא הכתובת. הם לא יעבדו עלי. עם כל הכבוד, יש דברים שהם חשובים, כמו בניית כיתות. יש את הסיכום שהונח פה על השולחן על בניית כיתות. זה לא קיים. זה קיים רק בחינוך הממלכתי, לא במקומות אחרים. עם כל הכבוד, שיפסיקו באגף התקציבים עם הרשעות הזאת. הכל אצלם נמדד בכל מיני תככים פוליטיים. החברים פה לא רוצים לאשר בגלל הסיפור של החינוך המיוחד. הם לא יכולים לעשות דברים באופן כזה של פוליטיקה. יש פה ילדים, יש פה כיתות שצריך לשפץ אותן. את מה שסוכם והיה פה על השולחן הם לא מאשרים, הם אומרים, "לא ידענו", "טעינו". טעיתם? תמשכו את זה חזרה, תביאו את זה מתוקן.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
נכנסים למדינה 365 מיליוני שקלים ממדינות שמתגברות ועוזרות לכל מיני ארגונים עוינים למדינה. קחו את ה-365 מיליון, תגבו מזה מס הכנסה. אם יש מישהו שרוצה לממן פעילות עוינת במדינה שלנו ממדינות כמו שבדיה, נורבגיה, אני מציעה שתגבו ממנו מס הכנסה. מ-365 מיליון שנכנסים למדינה לגופים עוינים כמו בצלם, שוברים שתיקה וכו', ניתן לקחת מס הכנסה, ואז נוכל לממן את ילדי החינוך המיוחד. עוול בעוול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני בהחלט מסכים איתך לא להצביע על דברים של משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה גורף, זה צריך להיות לגופו של עניין.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל עוד גני הילדים של החינוך המיוחד לא באים לידי פתרון, אין שום סיבה שנאשר דברים אחרים.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני גם חושבת שזה לא נושא של אופוזיציה וקואליציה. יש כאן משהו שמנוגד לשכל הישר. כולנו נעצור את התקציבים של המשרד עד לטיפול בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא אומרים גורף. יש פה הבעת מחאה קשה של כולם - מה שקטי העלתה, מה שפה הועלה על ידי אורית ואחרים. אנחנו רוצים פתרון לבעיות שהועלו כאן בנושא משרד החינוך. לגבי התחדשות עירונית, מס' פנייה 48 עד 49, בקשה.
אתי מזרחי
יש לנו ברשות שני תקנים של מגזר חרדי ועוד תקן של סטודנט חרדי. לגבי אתיופים, לא הייתה דרישה. אם הנציבות תדרוש, אנחנו נפרסם את זה לאתיופים.
יעקב מרגי (ש"ס)
החלטת הממשלה על אחוז אחד או שניים מבני העדה האתיופית לא חלה על הרשות להתחדשות?
אתי מזרחי
חלה. לא דרשו. אולי הנציבות תאשר את זה רק בכפוף לתקן כזה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
פנייה מס' 48 עד 49 אושרה.
היו"ר משה גפני
את כל הרביזיות אנחנו מסירים, למעט חינוך.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני עומדת על הרביזיה הכללית שלי. גם אם היא לא תתקבל, אני רוצה הסבר על הגירעון הצפוי, על הצעדים הצפויים. אנחנו לא יכולים להצביע על הדברים בלי לראות מה מעבר לפתח.
היו"ר משה גפני
היא טוענת שאנחנו לא יכולים להעביר סדרי גודל כאלה גדולים בעודפים, בכל מה שהוגשה רביזיה, כאשר יש גירעון כזה גדול. צריך לדון על הגירעון.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אנחנו צריכים להבין את התמונה הכוללת.
היו"ר משה גפני
אני רותח מזעם. אני לא זוכר תקופה כזאת שהייתה כל כך לא הגונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בגלל איש אחד.
היו"ר משה גפני
כשאני אומר "לא הגונה", אני מדבר על מערכת שלמה. המדינה לא יכולה להשתתק. אי אפשר לבוא ולהגיד: "אתה יודע מה, אנחנו לא מאשרים את האנרגיה". מה אתה לא מאשר את האנרגיה? אי אפשר להתנהל אפילו בדברים הכי פשוטים, לכן אני מביא את הכל להצבעה. כשאני עצבני אני מגיש גם רביזיות. אי אפשר ככה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
זה להצביע עם עיניים סגורות.
היו"ר משה גפני
השאלה מה סדרי העדיפויות. האם את אומרת: אני לא יכולה להצביע עם עיניים סגורות, או שאת אומרת: אני לא משתקת את המדינה? זה לשתק את המדינה. גם ככה יש המון בעיות שאנחנו לא יכולים לעשות דברים. אם אנחנו גם לא מעבירים כסף, זה אומר שאנחנו לא מעבירים שום דבר, זה אומר לשתק את הכל.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
בוא נקבע דיון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסירים את כל הרביזיות, חוץ מחינוך.
טמיר כהן
הרביזיות שאתם מסירים הן: 04-06 – ראש הממשלה, 06-003 –משרד הפנים, 07-004 – המשרד לביטחון פנים, 08-004 – משרד המשפטים, 09-004 – משרד החוץ, 12-002 – גמלאות ופיצויים, 14-001 – מימון מפלגות, 16-003 – הוצאות בחירות מזרחיות, 17-002 –תיאום הפעולות בשטחים, 18-002 – רשויות מקומיות, 19-006 – מדע תרבות וספורט, 22-002 – משרד לשירותי דת, 24-002 – משרד הבריאות, 26-003 – המשרד להגנת הסביבה, 26-008 – המשרד להגנת הסביבה, 30-002 – משרד העלייה והקליטה, 33-002 - משרד החקלאות, 34-003 –משרד האנרגיה, 36-002 – משרד התעסוקה, 38-002 – כלכלה ותעשייה, 29-003 – משרד התקשורת, 41-003 – רשות הממשלתית למים וביוב, 42-002 – שיכון, 43-002 – המרכז למיפוי ישראל.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על רביזיה מס' 29-002 – משרד הבינוי והשיכון. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין
נגד – פה אחד
נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
היו"ר משה גפני
54-003 – רשויות פיקוח. מי בעד הרביזיה, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין
נגד – פה אחד
נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
היו"ר משה גפני
68-002 – רשות האוכלוסין. מי בעד הרביזיה, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין
נגד – פה אחד
נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
היו"ר משה גפני
70-002 – משרד השיכון. מי בעד הרביזיה, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – אין
נגד – פה אחד
נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים