ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 12/06/2019

הקמת ועדה משותפת זמנית לתקציב הביטחון , החלטה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת7

12/06/2019


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 14
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ט (12 ביוני 2019), שעה 9:45
סדר היום
1. הקמת ועדה משותפת זמנית של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון הזמניות לתקציב הביטחון
2. החלטה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה
נכחו
חברי הוועדה: שלמה קרעי – מ"מ היו"ר
יואב בן צור
מיקי חיימוביץ'
מאיר כהן
אופיר כץ
אוסנת הילה מארק
יוליה מלינובסקי
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
קארין אלהרר
דוד ביטן
אוסאמה סעדי
אורית פרקש הכהן
יזהר שי
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אורלי עדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית

דין ליבנה - יועץ משפטי, ועדת הבחירות המרכזית

טמיר כהן - מנהל ועדת הכספים, הכנסת

הדר בר שלום - ע. משפטית לוועדת החוץ והביטחון ולוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, הכנסת
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה
הקמת ועדה משותפת זמנית של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון הזמניות לתקציב הביטחון
היו"ר שלמה קרעי
בוקר טוב, חברים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת. יש לנו שני נושאים על סדר-היום: הקמת ועדה משותפת זמנית של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון הזמניות לתקציב הביטחון, והחלטה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים, ופעילות הכנסת בפגרה.

נתחיל בנושא הראשון שהוא נושא קצר יותר.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. רציתי לשאול לעניין הקמת ועדה לענייני חינוך. האם זה הוקם? האם זה בתהליך?
דוד ביטן (הליכוד)
היושב-ראש הוציא הודעה שהוא מקים.
היו"ר שלמה קרעי
יושב-ראש הכנסת הוציא הודעה על זה. אבל - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
הוציא הודעה, אבל למה לא מקימים?
דוד ביטן (הליכוד)
צריך להעביר את זה במליאה, לא?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
קודם כול, צריכים בוועדה המסדרת להציע הצעה, ואז להביא את זה. נכון, דן?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה ועדה מסדרת.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
קודם כול, בוועדה המסדרת - אתה צודק. אני מציע שנדבר על זה בסעיף השני. אני חושב שזה לא רק ועדת חינוך אלא צריך לדבר על כל דברים.
היו"ר שלמה קרעי
כן, בסדר. נשאיר את זה לסעיף ב'.

אני מתחיל עם הנושא הראשון: החלטת הוועדה המסדרת על הקמת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. אקריא את החברים.

בהתאם לסעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985 וסעיף 110(א) לתקנון הכנסת, מחליטה הוועדה המסדרת להקים ועדה משותפת של הוועדה הזמנית לענייני כספים והוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון.

הוועדה המשותפת תהיה בת 12 חברים, שישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא. יש לנו את ועדת הכספים הזמנית וועדת חוץ והביטחון וכל אחת נותנת שישנה חברים.
חברי הוועדה מטעם ועדת הכספים
משה גפני – שיכהן גם כיושב-ראש הוועדה הזו, דוד ביטן, יעקב מרגי, מיקי לוי, אורית פרקש-הכהן וסתיו שפיר.

מטעם הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון חברי הכנסת: אבי דיכטר, עוזי דיין, קטי שטרית, ישראל אייכלר, בנימין גנץ ואלעזר שטרן.

בסך הכול, כמעט שוויון בין קואליציה לאופוזיציה פוטנציאלית.
קריאה
מה איתך, שלמה?
היו"ר שלמה קרעי
לא, אני לא בוועדה. זה ועדה מיוחדת לתקציב הביטחון, זה לא ועדת הכספים – ועדה משותפת של הכספים וחוץ והביטחון.

אלה השמות שנמסרו לנו מהוועדות, אלו השמות שנמסרו לוועדה המיוחדת המשותפת לענייני כספים וחוץ וביטחון.

האם יש למישהו משהו לומר בנושא או להשיג השגה?

בוא נצביע על הסעיף הראשון בסדר-היום. מי בעד הרשימה? מי נגד? נמנעים?


הצבעה
בעד – 6
נגד – אין
נמנעים – אין
הקמת ועדה משותפת זמנית של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון הזמניות לתקציב הביטחון, אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
התקבל.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
את זה אתם מביאים למליאה.
היו"ר שלמה קרעי
כן, את זה אנחנו נביא למליאה ב-11:00.החלטה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר-היום: החלטת בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים- ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה.

ניתן למזכירת הכנסת להקריא את ההצעה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תודה, אדוני.

זו הצעה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים, הפעילות בעת הפגרה.

יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, לאחר שנועץ עם סגניו, בהתאם לתקנון, ביקשני להעביר את הצעתו בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה.
פגרת הבחירות
1. בהתאם להוראות סעיף 18 לתקנון הכנסת, היום האחרון של כנס הקיץ של הכנסת יהיה יום ראשון, י"ג בסיוון התשע"ט, 16 ביוני 2019, יום הראשון הבא עלינו לטובה.

למחרת, יום שני, תחל פגרת הבחירות, והיא תימשך עד לכינוסה של הכנסת העשרים-ושתיים.
ועדת ההסכמות
2. בתקופת הפגרה תפעל ועדת הסכמות שתורכב משני חברי כנסת: חבר כנסת מטעם סיעת הליכוד וחבר כנסת מסיעת כחול לבן, כפי שיבחרו הסיעות האמורות.
עבודת המליאה
3. לפי הוראות סעיף 9 לחוק הכנסת, הממשלה רשאית לדרוש את כינוס המליאה בתקופת הפגרה; בהתאם לסעיף 21(ה) לתקנון, בקשת הממשלה תימסר על ידי מזכיר הממשלה ותפרט את הנושא או הנושאים שלשמם נדרש כינוס הכנסת.

לעניין חקיקה בתקופת הפגרה - הממשלה רשאית לבקש כי יובאו לדיון במליאה הצעות חוק בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית.

4. לפי הוראות סעיף 9 האמור וסעיף 21(א) עד (ג) לתקנון הכנסת, 25 חברי כנסת רשאים לדרוש את כינוס המליאה בתקופת הפגרה, וזאת רק לצורך דיון בהצעות לסדר-היום.
עבודת הוועדות
5. בהתאם לסעיף 112(א) לתקנון הכנסת, הוועדות יהיו רשאיות לקיים דיונים, בין אם ביוזמת הממשלה ובין אם ביוזמת יושב-ראש הוועדה או שליש מחברי הוועדה, רק באישור מראש של ועדת ההסכמות.

הפניות לוועדת ההסכמות ייעשו באמצעות מזכירת הכנסת.

6. במקרה שבו לא אישרה ועדת ההסכמות את קיום הישיבה כאמור בסעיף 5, רשאים יושב-ראש הוועדה, הממשלה או שליש מחברי הוועדה לפנות ליושב-ראש הכנסת בהתאם לסעיף 112(ב) לתקנון, ולבקש את אישורו לקיים ישיבת ועדה.
מאיר כהן (כחול לבן)
כלומר, אחד - - -
היו"ר שלמה קרעי
אחד מהשלושה, כן.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון.

יושב-ראש הכנסת יאשר קיומה של ישיבת ועדה כאמור מנימוקים מיוחדים בלבד.

7. הזמנה לישיבות הוועדות בפגרה תימסר לכל חברי הוועדה מוקדם ככל האפשר, ולפחות ארבעה ימים לפני יום כינוס הישיבה. במניין הימים אנחנו סופרים את יום מסירת ההודעה ואת יום קיום הישיבה. הבהרה – אם יש שישי שבת וחג, הם נספרים במניין הימים.

יושב-ראש הכנסת יהיה רשאי, במקרים מיוחדים ודחופים, לקצר תקופה זו.

יובהר כי לא ניתן לקיים ישיבות נוספות בוועדה ביום שבו נקבעה הישיבה או להוסיף נושאים לסדר-היום שנקבע, אלא בהודעה מראש כאמור לעיל. ואולם, אם ביום כינוס הישיבה מתכנסת גם מליאת הכנסת, ניתן למסור את ההזמנה שלושה ימים מראש.
פה יש הדגשה
הוראות חלק זה יחולו על כל הוועדות, ובכלל זה הוועדה המסדרת, הוועדות הזמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון, ועדות לעניין מסוים, ועדות משותפות, ועדות משנה וועדות נוספות ככל שיוקמו, ובכלל זה ישיבות בכנסת או מחוצה לה וסיורים.

למען הסר ספק יובהר כי האמור חל גם לגבי ישיבות ועדה שההזמנה אליהן נשלחה לפני קבלתה של החלטה זו.
הוראות אלה יחולו על אף האמור בסעיפים 5 עד 8
(א) הוועדה המסדרת רשאית לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותה באישור יושב-ראש הכנסת, ללא אישור ועדת ההסכמות. ההזמנה תימסר לחברי הוועדה המסדרת מוקדם ככל האפשר.

(ב) ועדת המשנה לענייני מודיעין של הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון רשאית לקיים ישיבות, למעט ישיבות שעניינן חקיקת משנה, באישור יושב-ראש הכנסת, ללא אישור ועדת ההסכמות. אם סבר יושב-ראש הוועדה הזמנית כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ניתן יהיה לקיים ישיבה בוועדת המשנה אף אם לא נמסרה הזמנה לחברי הוועדה ארבעה ימים לפני יום כינוס הישיבה, ובלבד שההזמנה תימסר לחברי הוועדה מוקדם ככל האפשר.

זו ההחלטה שהוועדה המכובדת מתכבדת לאשר.
יואב בן צור (ש"ס)
האם יש כוונה להקים ועדות נוספות?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני מיד העליתי את הנושא הזה וביקשתי להוסיף את זה לסדר-היום כי אנחנו ביקשנו שתוקם ועדת חינוך זמנית. אנחנו מברכים על החלטת היושב-ראש עליה שמענו. צריך להקים את הוועדה ולמנות את חבריה ולקבוע דברים. אם יום ראשון הוא היום האחרון אז היום אנחנו חייבים לעשות את זה.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת פינדרוס רוצה לדבר גם בנושא הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
צריך לדבר עם היושב-ראש, ואם הוא יאשר - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל היושב-ראש אישר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא.
אתי בן יוסף
לא הביאו.
דוד ביטן (הליכוד)
נכנס את הוועדה היום, אין בעיה.
היו"ר שלמה קרעי
לגבי הנושא של ועדת החינוך - יושב-ראש הכנסת צריך להעביר פנייה ליושב-ראש הוועדה המסדרת מיקי זוהר, ונכנס דיון עוד פעם היום, אם צריך, ונקים את הוועדה. כרגע זה לא נושא שהוא על סדר-היום.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מזכירת הכנסת, מה קורה שם? אם צריך היום אז נקבע כבר שעה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אם היתה החלטה, הייתי יודעת על זה. כנראה שזה עדיין בדיונים. אני מניחה שאם כן, תבקשו לזמן את הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא הודיע בתקשורת.
קארין אלהרר (כחול לבן)
ישנו עוד דבר. חוק הפיקוח על מעונות היום הוא חוק שלא יכול להיכנס לתוקף בלי התקנות. חייבים שהוועדה תידרש לעניין. זה לא ועדת חינוך.
היו"ר שלמה קרעי
זה לא נושא שעל סדר-היום. זה נושא שצריך להעלות אותו, בסדר.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני רק אומרת. תראו, רציתם בחירות - - -
היו"ר שלמה קרעי
מי שרצה את הבחירות דווקא לא נמצא כאן. בוא נזכיר לכולם שאנחנו כאן בגלל אדם אחד שחשב שהוא יורשו של טומי לפיד, וזו הסיבה שאנחנו נמצאים כאן היום.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
לא, לא. אנחנו נמצאים כאן בגלל הכישלון של ראש הממשלה.
היו"ר שלמה קרעי
לא, לא. אנחנו נמצאים כאן בגלל ליברמן ובגלל ישראל ביתנו.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
לא, לא. אנחנו נמצאים כאן בגלל הכישלון של ראש הממשלה להרכיב ממשלה. הוא היה יכול להחזיר את המנדט. בואו נהיה ענייניים.
היו"ר שלמה קרעי
המנדט היה יכול לחזור אליכם אם הייתם משיגים 61 חברי כנסת שלא יצביעו בעד פיזור הכנסת. זה היה מאוד פשוט, מאוד פשוט.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אתה יודע טוב מאוד שזה לא היה - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
פיזרתם את הכנסת. לא - - - את התהליך דמוקרטי.
היו"ר שלמה קרעי
לא, לא. התהליך הדמוקרטי היה להשיג 61 חברי כנסת שיצביעו נגד פיזור הכנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה משנה בגלל מי? מה זה משנה?
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת קארין אלהרר התחילה והזכירה שאנחנו פיזרנו את הכנסת. זה שפיזר את הכנסת דווקא לא נמצא כאן.

חברת הכנסת אלהרר, בבקשה תשלימי את דברייך.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, יש הרבה נושאים שנדרש לתת להם מענה דחוף. הילדים לא יחכו לכשתקום הממשלה הבאה, אם תקום, אחרי הבחירות הבאות. צריך לצבור רשימה של נושאים שקשורים בילדים ובזכויות שלהם.
היו"ר שלמה קרעי
אגב, שניים מהם העלינו אתמול בוועדת הכספים ועצרנו את ההצבעות בגללם: גם נושא הצהרונים וגם נושא החינוך המיוחד בגני הילדים של המוכשר. היית יכולה להעלות את זה גם כן ואולי היינו עוצרים גם בגין זה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
בסדר גמור. וגם הפיקוח על מעונות היום. זה נושא טרגי, מתו ילדים.
היו"ר שלמה קרעי
אבל זה נושא שעכשיו אנחנו לא יכולים לעשות כלום לגביו. צריך להעלות את זה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
זה לא היה בוועדת החינוך, זה היה בוועדה לקידום מעמד הילד.
דוד ביטן (הליכוד)
האם יקימו עוד 20 ועדות? אז יעשו את זה בוועדת החינוך.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אין בעיה, תעשו את זה באיזה ועדה שאתם רוצים.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לדיון בתוך הוועדה, עזבי את זה עכשיו.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אין עכשיו מעמד הילד, נעשה את זה בוועדת החינוך. העיקר שנעשה את התקנות.
קארין אלהרר (כחול לבן)
תקנון הכנסת הוא הרי כבר לא פקטור היום, אז מה זה משנה? עושים מה שרוצים פה, נכון? עושים לקונות, מקימים ועדות, מפזרים ועדות, מפילים ממשלה, מקימים ממשלה.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה ועדות הקמנו?
קארין אלהרר (כחול לבן)
די, נו – באמת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הקמנו שום ועדה. כספים תמיד הקימו, ועכשיו מקימים חינוך בגלל הבעיה הזו - זה הכול. לא הקמנו שום ועדה, למה את סתם אומרת?
קארין אלהרר (כחול לבן)
ביטן, עם כל הכבוד, לא היה לכם מספיק זמן, מה שנקרא.
דוד ביטן (הליכוד)
ולכם היה זמן?
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, היה לנו - - -

ביטן, בחייאת.
יואב בן צור (ש"ס)
נו, באמת. צאו החוצה ותתווכחו.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא יודע מה היא רוצה.
היו"ר שלמה קרעי
לא משנה מה אתה תעשה, אתה תמיד - - -

חברת הכנסת אלהרר, אני חושב שוועדת החינוך עליה דיבר יושב-ראש הכנסת שאם יגישו בקשה לוועדה המסדרת, תפתור את הבעיה שהעלית כאן. אני חושב שאפשר - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
בסדר, אז שתיפתר גם בעיית הפיקוח על מעונות היום.
היו"ר שלמה קרעי
זה קשור לאותה ועדה, ואני חושב שזה ייכנס.

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני אומר בכנות, יש פה מצב אבסורדי סתם, ללא הצדקה. הכנסת התפזרה בדצמבר שנה שעברה ומדצמבר שנה שעברה אין פיקוח על הממשלה. רוצים להגיד שאין חקיקה בממשלת מעבר? אני לא מבין למה, אבל בוא נאמר שחקיקה מסוימת אפשר להעביר. אין שום הצדקה בעולם שלא יהיה פיקוח על הממשלה מדצמבר שנה שעברה.

היום בבוקר קמה חברת הכנסת אלהרר ונזכרה שיש בעיה במעונות. אני אומר לך שאני מחר בבוקר אזכר בעוד משהו. אין שום סיבה בעולם לפזר את הכנסת בי"ג סיון. אף חבר כנסת לא עסוק בפריימריז, חוץ מאבי גבאי, כי לאף אחד אין פריימריז.
היו"ר שלמה קרעי
הוא גם לא עסוק, הוא לא מתמודד.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הוא צריך להצליח לעבור את המשוכה על המקום השני.
דוד ביטן (הליכוד)
מה אתה רוצה שיעשו? האם אתה אומר שיקימו עוד ועדה?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
דוד, אין לך פריימריז - שישאירו את הכנסת, יקימו ועדות זמניות, יפקחו על הממשלה. שרים לא עונים על שאילתות שנה שלימה. הולכים למנות פה עוד חמישה שרים כאילו כלום לא קרה. חמש פעמים חזרה מזכירת הכנסת על זה שהממשלה יכולה להגיש הצעות חוק, הממשלה יכולה להביא הצעות חוק באישור היושב-ראש, הממשלה יכולה לכנס את הכנסת. לא הבנתי, האם אין שום פיקוח על הממשלה הזו שנה שלימה? האם אנחנו רפובליקת בננות? אין שום סיבה בעולם.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מעבר, מעבר.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
יש בעיות במעונות, יש בעיות בצהרונים. אין שום הצדקה בעולם שאנשים לא יענו, לא על הצעות לסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה פונה אלינו, תפנה ליושב-ראש. מה אתה רוצה מאיתנו?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
פנו אלינו כרגע לוועדה לדיון. אין לזה שום הצדקה. לפני בחירות מפזרים כנסת כשכולם עסוקים בפריימריז, מסתובבים. מאמצע אוגוסט מספיק להם.
דוד ביטן (הליכוד)
תפנה ליושב-ראש ותגיד לו: תקים את כל הוועדות. אם הוא יקים, אז - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני אומר, בוא נקים ועדות, בוא נגיש שאילתות והצעות לסדר. אין שום סיבה בעולם, מה קרה?
היו"ר שלמה קרעי
תיכף נשמע גם את חוות דעתו של היועץ המשפטי בנושא הזה.

חבר הכנסת כהן, בבקשה.
מאיר כהן (כחול לבן)
למרות שדבריך נשמעים הגיוניים, בסופו של דבר הכנסת פוזרה. בין הרווח להפסד, כשהכנסת פועלת והיא כנסת מעבר, המחטפים וחלק מהחוקים עוברים בהליכים מאוד מאוד מהירים ואין דיונים משמעותיים. למרות הכאב הגדול שנשמע מדבריך, ואני נוטה להסכים איתך, היה דיון גדול מאוד בנשיאות הכנסת. אני חושב שטוב עשה יושב-ראש הכנסת שקיבל החלטה על מועדי הפגרה. זה לא מונע לעשות אלף ואחד דברים על פי התקנון שהיא הקריאה.

גברתי, אם אנחנו מבקשים דיון כזה או אחר, וכן הוסכם שהדיון יתקיים, מיהו היחיד שיכול להחליט על תאריך הדיון ולקבוע את זמנו?
קריאות
היושב-ראש.
מאיר כהן (כחול לבן)
זאת אומרת שיכול מאוד להיות שמה שלנו נראה דחוף והיינו רוצים לעשות את זה בשבוע הבא או בעוד שבועיים, בסופו של דבר על פי החלטתו של יושב-ראש הכנסת הוא יכול להגיד: אני יכול לעשות את זה בעוד חודשיים.
היו"ר שלמה קרעי
אולי צריך לתקן.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מאיר, אז לאן אתה ממהר? מה קרה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
התקנון אומר ש-25 חברי כנסת יכולים להגיש בקשה לזימון במסגרת דיון בהצעה לסדר-היום, ויושב-ראש הכנסת מחליט.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אין שום מגבלה של זמן ותוך כמה זמן צריך לכנס?
דן מרזוק
כמובן שההחלטה צריכה להיות במתחם הסבירות וההחלטה לא יכולה להיות מחוץ למתחם הסבירות.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
מה זה מתחם הסבירות?
דן מרזוק
כמו שאמר חבר הכנסת כהן, לקבוע את הישיבה חודשיים לאחר מכן כאשר כל תקופת הפגרה היא שלושה חודשים.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
האם מתחם הסבירות תחום בזמן?
דן מרזוק
כרגע תקנון הכנסת לא קובע פרק זמן מסוים, אבל ברור שכשתגיע בקשה, והגיעו בקשות גם בעבר, בפגרות בחירות קודמות, אני לא נתקלתי בבעיה כזו של כינוס הכנסת ולא היו טענות בעניין הזה. ככל שתהיה טענה, אנחנו כמובן גם נידרש אליה. אבל לא נתקלנו בדבר כזה בעבר.

לעניין הקמת הוועדות - אני חושב שהנושא הזה הוא לא נושא משפטי. אין פה שאלה משפטית, יש פה סמכות לוועדה המסדרת, וזו אולי הסמכות העיקרית של הוועדה המסודרת, להקים ועדות קבועות. לוועדה המסדרת יש סמכות כמובן להקים ועדות קבועות, ולכן ההחלטה צריכה להיות מונחת פה על השולחן הזה. הוועדה צריכה להחליט שהיא מקימה את הוועדות הקבועות ולהביא הצעה למליאת הכנסת בדבר הקמה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לדעתי, לפני שמפזרים את הכנסת צריך להקים ועדות. לא מפזרים את הכנסת עד שמקימים ועדות.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת פינדרוס, זה לא קשור לפיזור הכנסת. אפשר לפזר את הכנסת ולהקים ועדות.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
זה כן קשור, כי בוועדה המסדרת - - -. הרי אני מכיר את הדברים האלה, לא נולדנו אתמול. גם אם אני חדש פה בכנסת, לא נולדתי אתמול. יפזרו את הכנסת, ואז אם היושב-ראש יראה לנכון יקים ועדה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אני רוצה לחזק אותו. הבעיה היא גם מבנית. הרוב בוועדה הזו הוא לקואליציה אז מה בעצם אתם אומרים? איך מייצרים פיקוח?
היו"ר שלמה קרעי
אגב, אין קואליציה. אם לא שמת לב, אנחנו 60:60.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני בקואליציה הווירטואלית ואני גם אומר לך אותו דבר. אסור לפזר את הכנסת לפני שמקימים ועדות.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
אתה צודק, אני תומכת בך.
היו"ר שלמה קרעי
אני חושב שאפשר לסמוך על היועצים המשפטיים בנושא סבירות, כמו שאנחנו סומכים על בג"צ בדרך כלל שיחליט לנו מה סביר ומה לא.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
כן? אתם סומכים על בג"צ?
היו"ר שלמה קרעי
אתם סומכים. לא אני העליתי את השאלה.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אנחנו סומכים, אתם לא.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו לא.
מאיר כהן (כחול לבן)
חבריא, זו תקופת בחירות, וכמה שפחות ועדות טוב יותר, נקודה – עם כל הכאב.
יואב בן צור (ש"ס)
תראו איך הולכת להיות פה ועדה - זה פוליטי, לא ענייני.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אני רוצה לשאול את דן היועץ המשפטי לגבי האפשרות לזמן דיון מיוחד בחתימה של 40 חברי כנסת שמזמן את ראש הממשלה לכנסת. האם זה אפשרי בתקופת בחירות?
דן מרזוק
בהתאם לתקנון הכנסת, אין אפשרות לקיים דיונים מהסוג הזה בתקופת הפגרה. הדיונים שיתקיימו ביוזמת חברי הכנסת הם דיונים בהצעות לסדר-היום.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת יזהר שי.
יזהר שי (כחול לבן)
תודה. קודם כול, אני מתחבר לחלוטין במובן הערכי לדבריו של חבר הכנסת פינדרוס, ואני חושב שכולנו חייבים לחשוב על כך דרך אפשרית: חוקית, משפטית, וכן הלאה, להמשיך לפקח על עבודת הממשלה.

חבר הכנסת ביטן, בקרוב השר ביטן, ברכות לך, אנחנו נפקח עליך.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא. התקשורת מינתה אותי. התקשורת לא ממנה אף אחד. נקים ועדת משנה.
יזהר שי (כחול לבן)
אנחנו נפקח על מעשיך גם בתקופת הפגרה. נאחל לך הרבה הצלחה, אבל תפקידנו הוא לפקח. עם כל הכבוד לפיזור הכנסת, אני חושב שאנחנו כן צריכים לחשוב בכל דרך אפשרית על המשך עבודת הכנסת ותפקידה. אני רק אציין לדבריך שהעלית קודם, למען הרישום, שאומנם היה אדם שכנראה יזם את הפיזור הכנסת, אבל יושבים פה מספיק אנשים שהצביעו בעד. אל תצעקו את זעקת הקוזק הנגזל. אתם אלה שפיזרתם, אתם אלה שגרמתם לכאוס הזה. בזכותכם כנסת ישראל מנובמבר שנה שעברה ועד נובמבר השנה לא תתפקד. הרי אם יכולתם ליצור קואליציה - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
בוא נצביע עכשיו פה על הקמת שלוש ועדות. זה סמכות של הוועדה המסדרת כמו שאמר היועץ המשפטי.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא בסדר-היום.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת פינדרוס, זה סמכות הוועדה, אבל אפשר אחרי הדיון הזה לדבר עם חבר הכנסת - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא מוכן שתהיה החלטה על פיזור הכנסת ומועדי פגרה עד שיוקמו שלושת הוועדה: ועדת הפנים, ועדת הרווחה וועדת החינוך.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנת פינדרוס, תיכף נצביע על הנושא הזה. אתה רשאי להימנע. נדבר עם חבר הכנסת זוהר ונכנס את הוועדה. גם כך אנחנו נמצאים פה היום.

אני רוצה לקרוא את סעיף 9(א) ולומר את דעתי. סעיף 9(א) אומר: הוועדה המסדרת רשאית לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותה באישור יושב-ראש הכנסת, ללא אישור ועדת ההסכמות.

אני שואל אתכם. הוועדה המסדרת קובעת פה את סדר-היום ולא נראה לי שהיא צריכה באמת אישור של יושב-ראש הכנסת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
היא צריכה אישור של יושב-ראש הכנסת. יענה לך היועץ המשפטי.
היו"ר שלמה קרעי
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי.
דן מרזוק
הרעיון המסדר של ההחלטה היא שעל ועדות הכנסת תהיה איזושהי בקרה. לכן, ברגע שהוועדה המסדרת לא כפופה לוועדת הסכמות, צריך להיות גורם מסוים שצריך יהיה לפנות אליו כדי לכנס את הוועדה. לכן, הגורם הזה הוא יושב-ראש הכנסת. זו לא בריה חדשה. הסעיף הזה נמצא גם בהחלטות פגרות קודמות, ולכן הוא נמצא גם עכשיו.
היו"ר שלמה קרעי
זה מופיע בתקנון הכנסת?
דן מרזוק
הוא לא מופיע בתקנון הכנסת, כמו כל ההחלטה - - -
היו"ר שלמה קרעי
זה לא מופיע בתקנון.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
הכנסת פועלת על פי נוהל ונוהג, וזה אחד מהנוהגים שאנחנו נוהגים בהם בפגרה.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו מחזירים את הוועדה המסדרת שאמורה לקבל כאן תוקף מיוחד לכל ועדה אחרת, שאם ועדת ההסכמות לא מאשרת, פונים ליושב-ראש הכנסת, אז מה הייחוד פה של הוועדה המסדרת?
דן מרזוק
שהוועדה המסדרת לא צריכה לפנות לוועדות ההסכמות. אין צורך בקבלת הסכמה של קואליציה ואופוזיציה, לצורך העניין, כמו כל ועדה אחרת, אלא יש רק צורך באישור יושב-ראש הכנסת. צריך לשכנע את יושב-ראש הכנסת למה נדרש לקיים את הדיון בוועדה המסדרת.
מאיר כהן (כחול לבן)
אדוני, סליחה. לא שמעתי את דבריך. אני מבקש שתחזור על דבריך.
דן מרזוק
נשאלה השאלה מדוע הוועדה המסדרת זקוקה לאישור יושב-ראש הכנסת להתכנס, ולמה לא לפטור אותה לחלוטין מאישור כלשהו, והכינוס של הוועדה המסדרת ייעשה אך ורק על פי החלטה של יושב-ראש הוועדה המסדרת.
דוד ביטן (הליכוד)
זה ברור כי יושב-ראש הכנסת מנהל את הכנסת כשאין - - -. יושב-ראש הכנסת זה מוסד בפני עצמו.
דן מרזוק
התשובה שלי היתה שהרעיון המסדר בהחלטה כולה הוא כן ליצור מגבלות מסוימות על הוועדות בכנסת לפני שהן מתכנסות. הוועדה המסדרת, בגלל המאפיינים הייחודים שלה, לא תצטרך לעבור את אישור ועדת ההסכמות, היא לא תצטרך לעבור אישור של קואליציה ואופוזיציה. אבל כדי שכן יהיה מנגנון בקרה לפני שהוועדה הזו מתכנסת, המנגנון שנקבע הוא יושב-ראש הכנסת.
היו"ר שלמה קרעי
אבל בהקשר למה שאמר חבר הכנסת פינדרוס, ואתה הסכמת אותו, חבר הכנסת כהן, אנחנו כן רוצים להמשיך לפקח וכן רוצים להמשיך לנהל איזושהי התנהלות בשלושת החודשים הקרובים. כפי שאני רואה את זה, הוועדה המסדרת היא זו שתנהל את הפיקוח הזה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זה לא בסמכותה, זה לא בסמכותה. יש לך בדיוק מה זה הוועדה המסדרת, סמכויות הוועדה המסדרת ומתי היא מחליפה את ועדת הכנסת. יגיד את זה היועץ המשפטי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא. ועדת הפנים תנהל על המשרדים שהיא אמונה, ועדת החינוך על המשרדים שהיא אמונה. מאיר, אתה צודק בבחירות רגילות, אבל שבתוך שנה יש שתי מערכות בחירות.
דוד ביטן (הליכוד)
הוועדה המסדרת תנהל את הכנסת?
היו"ר שלמה קרעי
היא לא מנהלת את הכנסת, אבל היא ממנה ועדות והיא קובעת סדר-יום.
מאיר כהן (כחול לבן)
אדוני, סליחה. אף אחד לא ינהל חוץ מיושב-ראש הכנסת. אין דבר כזה שהוועדה המסדרת תיקח את סמכות יושב-ראש הכנסת.
היו"ר שלמה קרעי
זה לא סמכות. למה זה סמכות יושב-ראש הכנסת? זה לא מופיעה בתקנון הכנסת שזה סמכות.
מאיר כהן (כחול לבן)
סלח לי, בשום פנים ואופן.
דן מרזוק
אני רוצה עוד פעם להבהיר, אולי חבר הכנסת כהן לא שמע. הסעיף שמדבר על אישור יושב-ראש הכנסת לצורך כינוס הוועדה המסדרת הוא לא סעיף שהומצא לצורך ההחלטה הנוכחית, הוא סעיף שהיה קיים גם בהחלטות קודמות לפני שיצאנו לפגרות בחירות. לכן, אנחנו סבורים, וכך גם סבר יושב-ראש הכנסת ונשיאות הכנסת שהביאה בפני הוועדה את ההצעה הזו, שנכון שיהיה מנגנון בקרה גם על כינוס הוועדה המסדרת, והמנגנון הזה לא צריך להיות ועדת ההסכמות אלא יושב-ראש הכנסת בלבד. זו השאלה שנשאלה.
היו"ר שלמה קרעי
לא. אני שאלתי האם לדעתכם, ואני לא אומר שזה - - -
מאיר כהן (כחול לבן)
זה - אנחנו מסכימים. אבל ל - - -, לא, אנחנו לא מוכנים – בשום פנים. זו ההצעה שאנחנו נצביע עליה.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו נצביע על ההצעה כפי שהיא.
מאיר כהן (כחול לבן)
כפי שהיא. כל שינוי - לא.
היו"ר שלמה קרעי
בסדר, מצוין. קיבלתי תשובה לשאלה ששאלתי.

האם יש למישהו עוד משהו להגיד בנושא הזה?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לפני ההצבעה אני מבקש שכבוד יושב-ראש הוועדה וכבוד מזכירת הכנסת יבואו בדברים עם יושב-ראש הכנסת שנקים היום את ועדת החינוך הזמנית. זה חשוב מאוד.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו בעד זה, רק שידברו עם היושב-ראש. אנחנו נבדוק איתו. עוד היום נכנס, אין בעיה.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
שלמה, יש דברים שהוסכמו בדיון הזה. אני מבקשת לא לפתוח דברים חדשים שלא סוכמו.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו בעד ההצעה כפי שהיא.
מאיר כהן (כחול לבן)
ההצעה של הנשיאות היא זו שתעלה.
היו"ר שלמה קרעי
ההצעה של הנשיאות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שהיה תמיד מקובל, וזהו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מי שינהל את הדברים זה יושב-ראש הכנסת ולא יושב-ראש הוועדה המסדרת.
מאיר כהן (כחול לבן)
הוא זה שמחליט.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שכתוב בהחלטה, לא יהיה שינוי.
אורית פרקש-הכהן (כחול לבן)
הוועדה גם לא צריכה לתקן את תקנון הכנסת. עם כל הכבוד, אפשר לדבר עד מחר. הדין הוא הדין.
היו"ר שלמה קרעי
חברים, אנחנו עוברים להצבעה.
מאיר כהן (כחול לבן)
אני מבקש לקרוא את הנוסח.
דן מרזוק
מעלים להצבעה את הנוסח כפי שהוא.
היו"ר שלמה קרעי
היא קראה את ההצעה קודם. אני מעלה להצבעה את ההצעה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה כפי שהקריאה מזכירת הכנסת בתחילת הישיבה.

מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים ופעילות הכנסת בפגרה, אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
ההצעה התקבלה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים