ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 11/06/2019

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 15-27-19)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת2
ועדת הכספים
11/06/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 12
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ח' בסיון התשע"ט (11 ביוני 2019), שעה 10:45
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 15-27-19)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מיקי לוי
יעקב מרגי
אבי ניסנקורן
עודד פורר
אורלי פרומן
אורית פרקש-הכהן
שלמה קרעי
מיכל שיר
חברי הכנסת
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
טל רוסו
קטי (קטרין) שטרית
מוזמנים
ליליה פרישר - ממונה מפקח ארצי, מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

אפרת לקס - מנהלת מחלקה בכירה מוסדות ציבור ומלכ"רים, משרד האוצר

ביאן ותד - רפרנטית פנים ושלטון מקומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

בנימין למקין - עו"ד, מנהל מחלקת רישום עמותות, רשם העמותות

ליאור גולדווסר - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
אייל לב ארי
שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 15-27-19)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים לדיון בנושא אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה 15-27-19. בבקשה, שם ותפקיד.
ליליה פרישר
אני מפקחת ארצית, מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים.

הבאנו לאישור ועדת הכספים רשימה של מוסדות ציבור שנבחנו על ידינו ונמצאו עונים לכל הקריטריונים המזכים אותם במתן אישור לפי סעיף 46.
יעקב מרגי (ש"ס)
אתם מבקשים שנאשר אותם?
בנימין למקין
אני עורך דין בנימין למקין מרשם העמותות.

לכל המוסדות יש אישורי ניהול תקין מרשם העמותות.
מיקי לוי (כחול לבן)
אשאל עוד פעם, למרות שאתם אומרים שאתם בודקים, כדי שיירשם. אלה שיש להם אישור ניהול תקין לשנה – אנחנו שואלים את זה בכל פעם מחדש, כי אני מודה שאני לא יכול לשלוט על כמות כזאת של בקשות – האם בתום שנה אתם בודקים? ואם אין להם ניהול תקין בתום שנה מה קורה? אני שואל כי אני רוצה שזה יירשם. תתחלקו ביניכם בעבודה, מה שאתם רוצים, העיקר תנו לי תשובה, בבקשה.
ליליה פרישר
האישור ניתן לתקופה קצרה משלוש שנים, שזה הזמן המקסימלי שאנחנו נותנים בגינו אישור. האישור הזה לא יחודש במהלך אוטומטי. הוא ייבחן שוב על ידי עובדי רשות המסים, ובמידה והגוף לא יחזיק באישור ניהול תקין קבוע שנמצא בתוקף האישור לא יחודש.
מיקי לוי (כחול לבן)
עכשיו שאלה לרשם העמותות. עמותה שאיננה פעילה – ויש כנראה רבות כאלה – ואתם רואים שהיא לא מגישה דוחות כספיים, מה קורה איתה? האם אתם יוזמים, האם אתם עושים משהו בעניין?
בנימין למקין
הייתה לאחרונה יוזמה ומחקנו אלפי עמותות.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני רוצה לדעת כמה מחקתם אז, אני לא זוכר, וכמה נמחקו אם בכלל.
בנימין למקין
עמותות רבות נמחקו, אלפי עמותות נמחקו, אפילו בשנה האחרונה. זה פרויקט מתמשך ושוטף ואנחנו מוחקים עמותות שלא מגישות דוחות כספיים.
מיקי לוי (כחול לבן)
תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, לגבי העמותות – אתה זוכר שדיברנו בפעם הקודמת כאשר נתבקש אישור שנקבל קצת יותר פירוט. הכנתי פה טבלה שבה לקחתי כמה דוגמאות מתוך העמותות שביקשו לאשר אותן והוספתי עוד כמה עמודות של מידע, שאם הן היו לפנינו היינו יכולים לראות שיש כאן בעיה בכלל לאשר עמותות כאלה.

תסתכל למשל על העמותה בשורה 73, העמותה לטיפוח הכדורסל והספורט. סתם לקחתי כדוגמה, לא הספקתי לבדוק הרבה. מופיע אצלם בדוח: הוצאות הנהלה וכלליות 127,225 שקל, אבל אם אתה נכנס לדוח חמשת מקבלי השכר הגבוה אתה מגלה ששכר המנכ"ל שם, רק המנכ"ל לבד, הוא 257,961 שקלים. אם אתה מחבר את שכר המנכ"ל ליתר הוצאות הנהלה וכלליות אתה מגיע לכמעט 30% שיעור של הוצאות הנהלה וכלליות.

כנ"ל לגבי העמותה מוניטור בשורה 37 – בהוצאות הנהלה וכלליות, שאתם כנראה מקבלים אותן כמובנות מאליהן - - -
שגית אפיק
זה לא מבין הקריטריונים שהיו בדוח ועדת פריש בנושא של שכר? אתם מתייחסים אליו?
שלמה קרעי (הליכוד)
רק אשלים את הדברים. בעמותה מוניטור – בהוצאות הנהלה וכלליות בדוחות הכספיים שלה מופיע 26,327 שקלים, שזה יפה, 10% מן המחזור שהוא 265,000 שקל. אבל שכר המנכ"ל שם הוא 162,196 שקלים, המנהל הכללי.
יעקב מרגי (ש"ס)
בשביל זה הקימו את העמותה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בדיוק. אם אתה מחבר את שכר המנכ"ל אתה מגיע להוצאות הנהלה וכלליות בשיעור של 70%. איך אתם מאשרים עמותות כאלה שהמדינה בסוף משלמת 35% הטבת מס למי שנותן תרומה לעמותה כזאת? אני סבור שזאת שערורייה. הוצאות הנהלה וכלליות, רק שכר המנכ"ל - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
אם שכר מנכ"ל זה לא הוצאות הנהלה אז מה זה הוצאות הנהלה וכלליות? תסבירו לנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני חושב שאנחנו צריכים לקבל קצת יותר פירוט. אם היו עושים פירוט בטבלאות האלה הם לבד היו רואים שהזוי לאשר לעמותה כזאת לפי סעיף 46.
היו"ר משה גפני
לא ידעתי על הדבר הזה. האם אין בקריטריונים? למיטב ידיעתי יש.
ליליה פרישר
אני יכולה לענות.
היו"ר משה גפני
את פה בשביל לענות. אני רק רוצה לחדד את השאלה. האם יש בקריטריונים התייחסות למציאות הזאת – למיטב זיכרוני יש – לקחת בחשבון את השכר של מקבלי השכר הגבוה, בוודאי של המנכ"ל? מדובר על כך שהמדינה משתתפת בסיוע בתרומות, כאשר מדובר על 35% ממס הכנסה, כאשר יש שכר מן הסוג הזה. לא ידעתי. אני חושב שלפי הקריטריונים הייתם צריכים לפסול במקרה כזה. אבל תגידי את, אני לא יודע. בבקשה.
ליליה פרישר
ברור שזה קריטריון שנבחן בקפידה על ידי רשות המסים. אנחנו מתייחסים באמת ברצינות לגובה השכר של מנהלי העמותות. אנחנו מגבילים את גובה השכר ובוחנים את זה. במקרה הספציפי של שתי העמותות שעכשיו עלו פה לדיון, במרבית המקרים מנכ"ל הוא לא רק מנהל אדמיניסטרטיבי אלא גם מנהל פרויקטים. כאן אנחנו מאמצים את הכלל של החשב הכללי ומפצלים את השכר של המנכ"ל. דהיינו, הוא מנהל אדמיניסטרטיבי בחצי משרה ואילו בחצי משרה, אם לא יותר, הוא מנהל פעילות.
יעקב מרגי (ש"ס)
איפה נכנס הניהול האדמיניסטרטיבי? בהנהלה וכלליות?
ליליה פרישר
נכון.
יעקב מרגי (ש"ס)
אז יכול להיות שהשכר שלו עוד גבוה יותר ממה שאת מציגה כאן.
ליליה פרישר
לא, לא. הוא לקח את הנתונים לא מן הנתונים שאנחנו אספנו.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
בקיצור, אמרו לו לפצל את השכר, חלק להנהלה וכלליות וחלק לפעילות. אז נוצרה נורמה: הוא יודע שהוא צריך לפצל את השכר. זה הולך עדיין לאותו כיס.
מיקי לוי (כחול לבן)
את האוטו הוא מכניס להנהלה וכלליות.
היו"ר משה גפני
רבותי, זה מעניין, אבל לאט-לאט. גברת פרישר, האם את יכולה להגיד לוועדה, האם היה מקרה שאת זוכרת שעמותה נפסלה ולא קיבלה על פי סעיף 46 בגלל גובה השכר של המנכ"ל?
ליליה פרישר
בהחלט. אני לא יכולה לחשוף פה את השמות.
היו"ר משה גפני
לא ביקשתי לחשוף את השמות. כמה מקרים כאלה היו? הרבה?
ליליה פרישר
אני כמפקחת נתקלת ב-2–3 עמותות בחודש. אנחנו בהחלט מגבילים את גובה השכר.
שלמה קרעי (הליכוד)
כנראה זה מנכ"ל שלא ידע לפצל את השכר שלו בין הנהלה וכלליות ובין עלות הפעילות.
ליליה פרישר
אנחנו בהחלט בוחנים.
היו"ר משה גפני
גברת פרישר, הנושא הזה חשוב מכיוון שלפי דעתי – אני לא יודע אם זה הזמן לקיים את הדיון הזה. אני מעריך שאנחנו נקיים את הדיון הזה מיד כשתתכנס הכנסת.
ליליה פרישר
אנחנו נשמח לדיון כזה.
היו"ר משה גפני
יש תמונת מצב. אני לא יודע מבחינה משפטית, נבדוק גם את העניין הזה. הרי בסופו של דבר אנחנו גם צריכים לאשר את מה שאתם עושים, ואנחנו נצטרך לאשר, אז אנחנו נצטרך להיות בעניין, נצטרך לשאול שאלות ויתקיים דיון, זה ברור לחלוטין. לא נוכל לאשר את זה כך. שמת לב – אני לא יודע אם היית בישיבות הקודמות – התחילו שאלות של חברי הוועדה כאשר בעבר היו פחות, אבל יש שאלות. למשל השאלה שנשאלה היום לגבי גובה השכר, זה נושא שנצטרך לדון עליו. יכול להיות שאתם טועים בעניין הזה מכיוון שיש חלוקה של השכר – פה הוא חצי משרה כמנהל פרויקטים ופה הוא מקבל כמנכ"ל ופה הוא מקבל חצי משרה ככה. אלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת וגם לבחון את כל הנושא הזה. אני רוצה לדעת האם יש לכם את הכלים לבחון את זה, אם האיש אומר לכם: אני עומד בגובה השכר שאתם קבעתם, אבל מבלי משים לא שמתם לב אפילו שהוא גם מקבל משכורת בתור מנהל פרויקטים. זאת אומרת, הוא נמצא בעמותה שמקבלת מן המדינה את מה שהיא מקבלת בעקבות אישור סעיף 46 והוא לוקח כסף מכל מיני מקומות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נפשט את זה: הוא גם בועט וגם רץ לנגוח.
היו"ר משה גפני
אני דווקא מדבר על איש טוב, אני לא מדבר על איש רע.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
הוא גם המאמן וגם החלוץ.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
בואו נעמיד דברים על דיוקם. אתם לוקחים את הסכום ותחלקו אותו ל-12. חבר'ה, זה מנכ"ל. אל תגזימו. זה יוצא בממוצע 12,000 שקל לחודש ברוטו.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אבל זה כל התקציב של העמותה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה 70% מן המחזור.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך משהו. קודם הגנת על העניין של משרד התחבורה והבנתי גם למה. אלה פרויקטים שאת רואה אותם, את הכבישים, את הגשרים, דברים שהם פיקוח נפש, ואז צריך לדון, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לפקח על עבודת הממשלה והבנתי את ההגנה שלך בעניין. כאן זה לא המקרה. כאן יכולות להיות כל מיני עמותות שאת לא יודעת מה הן ומי הן, את לא יודעת בכלל אם הממשלה רוצה לעזור להן. הם בוחנים טכנית האם העמותות עומדות בקריטריון, כן או לא. אנחנו צריכים לבחון את זה מכיוון שאנחנו בסוף מאשרים את זה. יכולה להיות עמותה שלא מועילה למדינת ישראל.
יעקב מרגי (ש"ס)
פשוט מאוד בשביל המשכורת של המנהל.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שזו עמותה שאילו שאלת את הממשלה – והממשלה לא יכולה להתערב, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה – הממשלה הייתה אומרת: אל תאשרו להם, למה, בשביל מה? זה לא המקרה של משרד התחבורה, שזה עבודת הממשלה, ואנחנו מפקחים על עבודת הממשלה. פה יכול להיות שמבלי משים יעלו כל מיני נושאים, שהם כן לטובת המדינה או לא לטובת המדינה; ההוא לוקח יותר מדי משכורות בגלל שהוא מצא איזה מקום כדי לקחת משם כסף. זה צריך להיבחן. אני מקבל את הדבר הזה. אני חושב שגם הם לא מתנגדים. יש דברים שכאשר אנחנו מאשרים אנחנו צריכים לדעת.
מיקי לוי (כחול לבן)
יש דברים מטורפים. באחת העמותות של השירות הלאומי-אזרחי שכר המנכ"ל הוא 730,000 שקל.
יעקב מרגי (ש"ס)
והיה סגן שר אוצר שטיפל בהם ולא גמר את העבודה.
מיקי לוי (כחול לבן)
כן סיימתי. החזירו 11 מיליון שקל שתפסתי אותם כאשר הייתי סגן שר האוצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדון בפרקטיקה, מי מאשר את הפרקטיקה ששכר מנכ"ל יכול להתפצל ולעמוד בקריטריון וכן לקבל הטבת מס. דבר שני, רק בשביל השקיפות וכדי ששאר חברי הוועדה בדרך כלל יוכלו לראות, וכדי שלא אני אצטרך לעשות את העבודה הזאת, כדאי שנקבל מידע על השכר – מה שכר המנכ"ל, לפי חמשת מקבלי השכר הגבוה, שנקבל את הנתונים האלה בתוך הטבלה.
ליליה פרישר
רק לציין שהנתונים האלה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הם זמינים אבל אנחנו צריכים לעבוד די הרבה כדי למצוא אותם.
היו"ר משה גפני
גברת פרישר, אין ביקורת עליך. זה לא הנושא. הנושא הוא שמתחדד העניין שהעלה חבר הכנסת קרעי וגם שהעלו חברים אחרים. יש מצב שבו צריך לבחון את הכול מחדש. אני מתכוון לקיים דיון ביחד אתכם כאן בוועדה על הדברים שעלו בקריטריונים האלה של סעיף 46. אני לא רוצה לעשות את זה בוועדה זמנית ואני לא רוצה לעשות את זה בזמן פגרה. לא יהיו עכשיו רשימות נוספות. אערוך את הדיון הזה בתחילת המושב, אם אהיה יושב-ראש הוועדה. אולי לא אהיה יושב-ראש הוועדה ואז אמליץ למי שיהיה יושב-ראש הוועדה לקיים את הדיון הזה. זה כבר יותר מדי. כבר שנים רבות אני יודע שסעיף 46 עבר בקלות – לא שאלו הרבה שאלות, זה עבר את הקריטריונים שלכם ואנחנו היינו מאשרים. אני זוכר את זה עשרות שנים. זה כבר לא המצב מכיוון שהיום מגישים בקשות משונות מאוד. הרבה פעמים אנחנו מקבלים פה בקשות לעמותות שאף אחד מאיתנו לא מבין מה הן. אפילו את השמות אני לא יודע להגיד. ועכשיו מתברר שבכלל יש כאלה שמקבלים שכר שיכול להיות שאת אפילו לא יודעת עליו.
קריאה
היא יודעת.
היו"ר משה גפני
היא יודעת, בסדר, אבל כולם בשר ודם. זה דבר שצריך לקבל בו החלטה.
ליליה פרישר
נשמח מאוד לדיון ונשמח לספק תשובות.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שבעקבות הדיון הזה נשנה. מה שעולה פה בפעמים האחרונות זה דברים מסמרי שיער. יכול להיות שבקריטריון זה בסדר אבל אצלנו זה לא בסדר. צריך את טובת המדינה, צריך לראות שאנחנו באמת מתעסקים בעמותות שמועילות לחברה. יש כאלה שלא. את זה צריך לבחון.

דיברתי עם היועץ המשפטי לממשלה והוא אמר לי שהוועדה צריכה לקיים דיון. זה לא דבר של מה בכך. כאשר המחוקק נתן לנו סמכות לאשר או לא לאשר, אפילו שאתם באים ואומרים שהכול בסדר, המשמעות של העניין היא שצריך לקיים את הדיון הזה.
ליליה פרישר
לגמרי, כי הבדיקה שלנו והאישור שלכם זה סמכות אחרת גם מבחינת החוק, נכון.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע אם מבחינת החוק, יש על כך ויכוח, אבל כן. היועץ המשפטי אמר לי: הסמכות שלכם להחליט כך או אחרת, תדונו בעניין הזה. הוא אמר לי שכך צריך לעשות. לא כולם חושבים כך.

אתה לא רוצה שנצביע?
שלמה קרעי (הליכוד)
אפשר להצביע. כפי שאמרת: זו ועדה זמנית, אבל לפעם הבאה כן שתהיה שקיפות, כן שנדון בפרקטיקה, כן שנדון בקריטריונים, לא רק טכנית אלא מהותית יותר.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה יהיה רק בוועדה הקבועה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני סומך עליך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
אני בקושי סומך על עצמי.
יעקב מרגי (ש"ס)
שקלנו להביך את הקואליציה היום בחלק מן הדברים. מאחר וטיפלתם בנושא של הוראת השעה במהירות - - -
היו"ר משה גפני
על מה אתה מדבר? אני לא יודע איפה אני, אם אני בקואליציה או באופוזיציה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני יודע.
היו"ר משה גפני
אם עודד פורר בקואליציה אז אני גם בקואליציה?
קריאה
גם עודד פורר לא יודע איפה הוא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני יודע בדיוק איפה אני.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני יודע איפה אתה. בגלל הטיפול הנאות והמהיר אנחנו נצטרף להצבעות של הקואליציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
שלא יגישו עוד רשימות לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לוועדה הזמנית, אדוני היושב-ראש.
יעקב מרגי (ש"ס)
הוא אמר כך.
היו"ר משה גפני
רבותי, אם אין השגות אני עובר להצבעה על הרשימה שאתם – ליליה פרישר – הגשתם, אבל זה לא יימשך. אמרתי לחברים, וכאשר אני מודיע הודעה לוועדה אני משתדל לקיים אותה, אלא אם כן יש סיבה לא לקיים, אנחנו נקיים דיון על העניין הזה לפני שאתם תביאו רשימה נוספת, אבל נעשה את זה בוועדה קבועה. לא נעשה את זה עכשיו, זה כבר בלתי אפשרי.

מדובר על רשימה מספר 15-27-19.
מיקי לוי (כחול לבן)
תעביר לארז אורעד את הבקשה שלך. צריך להכין את כל החומרים.
היו"ר משה גפני
בסדר, היא תגיד לו, בטח.

רשימה מספר 15-27-19 היא הרשימה שאותה אנחנו נדרשים לאשר. מי בעד אישור הרשימה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד –
נמנעים –
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה 15-27-19 אושרה.
היו"ר משה גפני
הרשימה אושרה. אני מודה לכם.

אני מבקש להגיד לארז אורעד ולחברים ברשות המסים: זה כבר לא הולך על מסלול רגיל. הוועדה תיתן את דעתה ויתקיים דיון ביחד אתכם וביחד עם משרד המשפטים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:05.
הכנסת
יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
02559619
בס"ד, ירושלים, ‏‏‏‏כ' סיון תשע"ט
‏‏‏‏23 יוני 2019
לכבוד
מר ערן יעקב
מנהל רשות המסים
משרד האוצר
ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מכתבך מיום כ"ד אייר תשע"ט (29 במאי 2019) רשימה מס': 15-27-19

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות:

1.
פולאריס - לקידום החינוך בישראל - אושר לשנה
580635407

1.
אוהל יצחק כפר גבירול - אושר לשנה
580617470

1.
ברום עולם
580616431

1.
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה (עיל"ם)
580102408

1.
עמותת "חיבת הארץ" ע"ש עתניאל בן קנז ורבי יוסף חיים זצוק"ל - אושר לשנה
580304780

1.
ישיבה וכולל יד הרש"ש
580072833

1.
''ופרצת'' מוסדות ליובאוויטש
580632008

1.
אור מצווה
580622231

1.
השגחה פרטית לקידום היהדות בישראל
580614790

1.
בית ספר נט
580633055

1.
האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה
580151272

1.
תפארת הקדש - אלעד
580529238

1.
בית כנסת אהבת שלמה ירושלים - אושר לשנה
580606259

1.
בית הכנסת הירושלמי הדר גנים פ"ת
580609543

1.
תקוה לפרקינסון - אושר לשנה
580641959

1.
מכלול - מרכז הכוון להכשרה ולתעסוקת חרדים
580614618

1.
חסדי איילה - אשדוד
580442879

1.
מפעל החסד הגדול קמחא דפסחא שע"י חסידי כ"ק אדמו"ר שליט"א מויזניץ
580473742

1.
אוצר דעת
580487668

1.
אורים להעמקת ערכי היהדות
580473064

1.
איחוד מתפללי אשכנז, שכונת אבי עזרי בית שמש - אושר לשנה
580477016

1.
בית הכנסת בשכונת ביאליסטוק
580169273

1.
עמותת בית הכנסת הקבוע בשבות רחל
580548139

1.
בית הכנסת שערי צדק ע"ש מנשה ושרה זרגרף
580076198

1.
בית הכנסת קול התורה במודיעין עילית
580467009

1.
בית מנחם רובע הבנים קריית גת - אושר לשנה
580638534

1.
בית מדרש להוראה - כולל חלקת יעקב
580101160

1.
יוצאים לשינוי
580571180

1.
כולל שערי רחמים בית דוד תפרח - אושר לשנה
580605145

1.
כנסת ישראל עכו
580500874

1.
נוה התורה
580654515

1.
נחלת רחל
580216885

1.
עמלי התורה ירושלים - אושר לשנה
580628782

1.
קהילת חזון נחום גילו
580547784

1.
תורת ראשונים - אושר לשנה
580389179

1.
אור רשבי
580228930

1.
מוניטור האקדמיה הישראלית
580518850

1.
ארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע"מ (חל"צ)
515289379

1.
מכנה משותף לחינוך מגדרי - אושר לשנה
580592103

1.
דמוקרטי בעמק
580537660

1.
עמותת הניצחון הסופי
580586501

1.
עמותת "כוח נתי" - אושר לשנה
580643765

1.
נש"ר- נוער שואף רחוק עמותה לקידום נוער בפתח תקווה
580407534

1.
אלומות אור בע"מ (חל"צ)
515136372

1.
מעגל נשים 5
580437879

1.
עזר לחיים מרכז תמיכה וסיוע
580612034

1.
עלי נהר
580253979

1.
שמורה במבול
580612034

1.
קרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות
580614147

1.
דף חדש ללא חובות - אושר לשנה
580657153

1.
כוכב דוד
580308062

1.
עמרם-עמותת רוח המזרח
580583029

1.
ראכן עמותה לתמיכה בחולים ובמחלות ממאירות
580455707

1.
מאורות הדף היומי בע"מ (חל"צ)
513378752

1.
בית סיסטם עאלי (ע"ר)
580531499

1.
פשוט לעזור לערד (ע"ר)
580599728

1.
ספרית קודש - נווה דקלים (ע"ר)
580382166

1.
מועדון הכדורגל מכבי אור יהודה (ע"ר) - אושר לשנה
580380079

1.
תפארת מרדכי - מפעלי תורה וחסד ע"ש ראש הישיבה הג' ר' מרדכי שולמן זצללה"ה
580106540

1.
תלמוד תורה 'תורת אהרון' ירושלים (ע"ר)
580634616

1.
קול יעקב (ע"ר)
580479590

1.
עוז ודעת (ע"ר)
580526291

1.
מוסדות גבעת חנניה - ירושלים (ע"ר)
580532331

1.
חיי אלעזר (ע"ר)
580622900

1.
ישיבת תפארת הכרמל חיפה (ע"ר)
580020386

1.
בית כנסת ומרכז קהילתי - צפריה (ע"ר) - אושר לשנה
580634434

1.
הזורעים ברינה יקצורו (ע"ר) - אושר לשנה
580641900

1.
אהבת עולם - גדרה (ע"ר)
580520583

1.
איש תם (ע"ר)
580326270

1.
בית כנסת אחדות ישראל נופי הסלע -מעלה אדומים (ע"ר)
580574879

1.
חיים לאלון
580558054

1.
מוסדות זרע לוי רופא- באסטאן
580563831

1.
העמותה לטיפוח הכדורסל והספורט בהרי ירושלים
580541647

1.
מרכז רוחני דרכי ישראל
580230845

1.
כנסת שאול ע"ש חכם שחוד שרים זצ"ל
580424414בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים