ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 04/06/2019

הקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019, לפני הקריאה השנייה והשלישית , חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת2
04/06/2019
הוועדה המסדרת

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 13
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, א' בסיון התשע"ט (04 ביוני 2019), שעה 16:30
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21).
2. הקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019, לפני הקריאה השנייה והשלישית
נכחו
חברי הוועדה: יואב בן-צור – מ"מ היו"ר
ינון אזולאי
ישראל אייכלר
איתן גינזבורג
מיקי חיימוביץ'
עומר יענקלביץ'
מרב כהן
יוראי להב הרצנו
אבי ניסנקורן
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי


1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21).
2. הקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יואב בן צור
אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה המסדרת בנושא קביעת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת, התשע"ט פ/554/21, הצעה של החברים בוועדה.

הוועדה תכין את החוק לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019, (פ/554/21). סמכויות הוועדה להכין את החוק לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. הוועדה תהיה בת 15 חברים והחלוקה היא כזאת: לסיעת הליכוד – חמישה חברים: דוד ביטן , אופיר כץ, אוסנת מארק, אתי עטייה ושלמה קרעי; לסיעת ש"ס – חבר אחד: משה ארבל; לסיעת יהדות התורה – חבר אחד: יצחק פינדרוס; לסיעת איחוד מפלגות הימין – חבר אחד: אופיר סופר; לסיעת כחול לבן – שלושה חברים: פנינה תמנו, צבי האוזר ואסף זמיר; לסיעת חד"ש-תע"ל – חבר אחד: אוסאמה סעדי; לסיעת מרצ – חבר אחד: אילן גילאון; לסיעת רע"מ-בל"ד - חבר אחד: אנטאנס שחאדה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
- - -
היו"ר יואב בן צור
תוסיף: חבר אחד לישראל ביתנו – עודד פורר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שיירשם כסיעות האופוזיציה.
היו"ר יואב בן צור
לא אמרנו קואליציה, אופוזיציה. אני מבקש – אל תחשוב שאם תגיד להם עכשיו כמה מחמאות הם איתך. תירגע, אבי.

יושב ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת דוד ביטן.
דן מרזוק
אנחנו בעצם מצביעים על הקמת הוועדה ועל החלטת ועדת הכנסת להעביר את הדיון בהצעת החוק לצורך הכנה בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית לוועדה המסדרת.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד: אנחנו מצפים שכמו שהחוק הזה בא בהסכמה ויהיה בהסכמה אז אם יהיה משהו לא צפוי ותהיה עוד חקיקה עד הבחירות זה יהיה בוועדת הסכמות. אם לא גם על הרכב הוועדה נרצה להתווכח.
היו"ר יואב בן צור
אם כבר הגענו להסכמה בוועדה המסדרת על חוק הזה יכולנו גם להסתדר על ממשלה. אז אולי נבטל את הכול ונעשה ממשלה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היועץ המשפטי, הוועדה הזאת היא רק לחוק הזה. אם יהיה בעתיד חוק אחר זאת ועדה חדשה.
דן מרזוק
כן. זאת ועדה מיוחדת לטיפול בהצעת החוק הזאת.
היו"ר יואב בן צור
קוראים לה ועדה מיוחדת.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לכן אני אומר - - - את הטענות שלי לגבי 7-7 כי כרגע זה חוק מוסכם.
היו"ר יואב בן צור
לא נראה לי שתהיה עוד ועדה.
דן מרזוק
אני מזכיר שההחלטה להקים את הוועדה המיוחדת צריכה לעבור לאישור המליאה.
היו"ר יואב בן צור
ברור. לאחר שנסיים פה נלך לאשר את הוועדה המיוחדת.

מי בעד הקמת הוועדה המיוחדת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הקמת הוועדה המיוחדת – פה-אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להקים ועדה מיוחדת אושרה.
היו"ר יואב בן צור
אושר.

אנחנו עוברים להצבעה על מתן פטור מחובת הנחה לפני הקריאה השנייה והשלישית.
דן מרזוק
אין צורך בקוורום.
היו"ר יואב בן צור
מי בעד מתן פטור הנחה לחוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פטור מחובת הנחה – פה-אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה לפטור מחובת הנחה אושרה.
היו"ר יואב בן צור
הפטור אושר.

תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:37.

קוד המקור של הנתונים