ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 03/06/2019

בקשת יושב-ראש הכנסת שלא לקיים ישיבת כנסת ביום שני, ז' בסיוון התשע"ט-10.6.2019 – אסרו חג שבועות – בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת., בקשת חה"כ דוד ביטן להקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21), בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת5

03/06/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 12
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, כ"ט באייר התשע"ט (03 ביוני 2019), שעה 19:30
סדר היום
1. בקשת חה"כ דוד ביטן להקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21)
2. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
3. בקשת יושב-ראש הכנסת שלא לקיים ישיבת כנסת ביום שני, ז' בסיוון התשע"ט-10.6.2019 – אסרו חג שבועות – בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – מ"מ היו"ר
ישראל אייכלר
מיקי חיימוביץ'
חילי טרופר
מיכאל מלכיאלי
רועי פולקמן
יצחק פינדרוס
אריאל קלנר
פנינה תמנו
חברי הכנסת
איתן גינזבורג
יוראי להב הרצנו
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
דין ליבנה – יועמ"ש, ועדת הבחירות
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
בקשת חה"כ דוד ביטן להקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21)
היו"ר אופיר כץ
ערב טוב, חברות וחברי הכנסת. אני רוצה לפתוח את הישיבה של הוועדה המסדרת. יש לנו שלושה סעיפים, ונתחיל דווקא עם הסעיף השני, הבקשה של חבר הכנסת דוד ביטן להקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים. היועץ המשפטי של ועדת הבחירות רוצה להסביר?
דין ליבנה
נוכח הקדמת הבחירות בלו"ז קצת קצר, נדרשות קצת התאמות, הוראות מיוחדות, על מנת שנוכל לקיים את הבחירות בלי קשיים לוגיסטיים מיוחדים. מדובר בהצעה שמוסכמת על כל הסיעות וחתומה על ידי יושבי-ראש או חברים בכירים בכל הסיעות. הבקשה של חבר הכנסת ביטן, היוזם הראשון, היא להקדים את הדיון על מנת שההצעה לא תעבור באמצע הבחירות אלא אם אפשר בתחילתן.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מניח רק לשם הדוגמה, שהכוונה למשל היא שצריך להוציא מכרזים.
דין ליבנה
נכון.
רועי פולקמן (כולנו)
אז למשל בשלושה חודשים, יכול להיות שצריך להמשיך ולהאריך מכרזים. יש כל מיני עניינים לוגיסטיים שבלו"ז שקיים ועדת הבחירות לא יכולה להתמודד איתם. נדון בזה בדיון עצמו ונראה שזה הגיוני, כמובן, ולא אוטומטי. אבל זה אירוע שאחרת אי אפשר יהיה להתארגן אליו. בגלל זה חתמנו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה כולל גם דיון על אלף העובדים?
דין ליבנה
גם עובדים, גם מכרזים.
דן מרזוק
אני רק אומר לחברי הכנסת החדשים, משמעות ההצבעה היא שאנחנו פוטרים את הצעת החוק מחובת המתנה של 45 ימים, ובאופן מעשי יהיה ניתן להביא את ההצעה הזאת לדיון מוקדם כבר השבוע או בשבוע הבא.
פנינה תמנו (כחול לבן)
בסדר גמור. מה שנקרא ייעול.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר אופיר כץ
ההצבעה עברה פה אחד.בקשת יושב-ראש הכנסת שלא לקיים ישיבת כנסת ביום שני, ז' בסיוון התשע"ט-10.6.2019 – אסרו חג שבועות – בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת.
היו"ר אופיר כץ
בקשה שנייה, בקשת יושב-ראש הכנסת שלא לקיים ישיבת כנסת ביום שני, אסרו חג שבועות. ירדנה, בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ערב טוב. היום קיים יושב-ראש הכנסת התייעצות עם שני סגניו, ובהתייעצות שאלו בעניין יום שני, אסרו חג שבועות, והתקבלה החלטה לפנות לוועדה המסדרת כדי לבטל את הישיבה ביום שני.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מבקשים בעצם שתאכלו, תשתו, תיהנו. זו הבקשה.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר אופיר כץ
ההצעה התקבלה פה אחד, לא לקיים ישיבת כנסת ביום שני.בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ
היו"ר אופיר כץ
בקשה נוספת, בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
חוק היסוד קובע שאם יוצא יושב-ראש הכנסת את גבולות המדינה, הוא ימנה סגן ליושב-ראש הכנסת שימלא את מקומו עד שישוב. הסגן ליושב-ראש הכנסת שיכהן כממלא מקום הוא הסגן שנבחר לכך על ידי ועדת הכנסת, במקרה זה הוועדה המסדרת. יושב-ראש הכנסת יוצא לחו"ל ביום שלישי, 18 ביוני, ט"ו בסיוון התשע"ט, והוא רוצה לשוב ארצה ביום ראשון, כ' בסיוון התשע"ט, 23 ביוני 2019. לכן הוא ממליץ כי סגן היושב-ראש יהיה חבר הכנסת ישראל אייכלר, שימלא את מקומו בימים האלה.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר אופיר כץ
ההחלטה אושרה פה אחד. תודה, ערב טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 20:10.

קוד המקור של הנתונים